Jehovas Vitner og Lyset, dvs Herren Jesus Kristus.

Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Skriv et svar


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smil
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode er
[img] er
[flash] er AV
[url] er
Smil er
Emne
   

Utvid visningen Emne: Jehovas Vitner og Lyset, dvs Herren Jesus Kristus.

Re: En frafalt JV er blitt kristen

Innlegg BmOnline » Man Jul 18, 2016 9:50 am

I dag fikk jeg møte en frafalt JV som var blitt kristen. Ja, meldt seg ut av JV. Det var ikke enkelt å leve utenfor i begynnelsen, men nå går det mye bedre. Jeg snakket litt med personen om JV og fortale at denne organisasjonen vandrer i mørket. Det er bedre å vandre i lyset enn i mørket. Og hva sier Bibelen om dette? Jo, Herren sier "Kom ut av henne Mitt folk, så dere ikke deltar i urent og får hennes plager". Åp 18,4.

Det er som FAR sier dere, "Når to eller tre er samlet i Mitt navn- så er JEG midt iblandt dem", sier Faderen.

Og her er en lekse som MANGE ikke skjønner eller forstår. HVA mener Faderen når Han sier I MITT NAVN?

Er det som Jehovas Vitner, når de sier Jehova? NEI og atter NEI. Ser dere nå hva som er galt?

Man KAN ikke ta del i URENT og således få Herren i SIN midte, nei. MITT NAVN er JESUS KRISTUS!
Det som mangler, jo ydmykhet og Respekt for Guds Ord.

Og slik holder sektene på å lager seg snubletråder over hele Evangeliet i stedet for å Lese Bibelen. Hvorfor kan de ikke bare lese Guds Ord og ta det som det står?? Ser dere hva jeg mener? Systemet- ja systemet gjør blind. Sekterismen gjør at de IKKE skjønner bæra, kort og godt-. Så derfor få noen som Kjenner Faderen til å forrette, Amen! Det er hva som mangler i dagens sekter. De er blinde-.

Folk skjønner ikke dette med å lese i Bibelen. Systemene har laget seg mange bibler, men ikke alt duger. Hvorfor duger de ikke? Jo, fordi de i oversettelsene har utelatt mange viktige Ord og uttrykk som forteller om Guds Ord. Du vet, ikke trekke ifra eller legge til.


Videre følger de menneskelagde dogmer, jfr Matt 15,9.- Heb 13,9. De nekter å følge Herrens Ord. Hvordan er det da mulig at Gud lytter til bønner fra dem? Jak 4.3. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.

Her kan du laste ned et vedlegg som forteller om 200 viktige ting, som Jesu navn, Jesu blod er tatt bort i nevnte oversettelser. Overse disse når du nå får viten om dette, kjøp King James av 1611, som er en mye mer rett Bibel i forhold til disse som paven og vatikanet har håndtert/redigert. Disse bibelene skal du overse.

Her er den listen over bibler som ikke holder mål:

http://bmonline.no/download/Endringer.pdf


Mange er det som ikke forstår at det er meget viktig at man leser og tror Guds Ord i stedet for menneske skapte dogmer, jfr Matt 15,9. Du ser, Herren visste om dette før jordens grunnvoll ble lagt, hvorpå HANs profeter har nedtegnet dette i den Hellige skrift, Bibelen. Gud valgte selv Sine profeter, merk dere dette- ut av villmarken hentet Gud Sine menn, Sine Profeter, Amen!

I hver eneste Kirketidsalder sendte Gud en Budbærer, fordi menighetene var kommet helt på villspor, pga systemets presteskap på jorden, som lagde seg egne ord i stedet for Guds Ord, ser dere.
I den 1. Kirketidsalder sendte Gud Paulus, som fikk ordet tilbake dit det skulle være. Og slik har Gud alltid gjort Sine Saker. Og i slutten kom Calwin, Luther og Wesley og så den siste Kirketidsalder den 7. som er Laodikea Kirketidsalder Åp 3,14- Til Kirkene i Laodikea ser dere. Det var William Branhams tid for å sette Ordet tilbake i sin original kontekst, bort fra dogmene til menneskene. Fordi sektene kan ikke annet enn å snuble og gå tilbake "til sitt spy, ser dere." Slik har de gjort i alle tider, og gjør fortsatt.

Hva er det systemene gjør? Jo, de velger seg folk med penger og innflytelse. Se, akkurat det motsatte av det Herren gjør. Gud valgte Paulus til eks, Han visste hva som bodde i Paulus. Tenk Herren visste at Han ville hate den ene og elske den andre før de var født. Esau og Jakob. (ROM 9,11) Der har du det.
Det er disse to systemene som finnes i dag, Esau og Jakob. På jorden er det Esau som raser, mens Jakob er den troende, ser dere mine venner? Som går etter førstefødselsretten, en Åndelig mann, Amen!

Herren visste om alt før verdens grunnvoll ble lagt. Han utvalgte dem som Han forut visste ville tro på Ham, (ROM 11,7) derfor sendte Han Sin Sønn for å utfri dem ved nåde, tro og miskunn. Hvordan er det da mulig å gå fortapt, når Herren forut visste hvem som ville bli frelst? Ville Han utvelge noen for å miste dem igjen etter en uke? Nei, en som EN gang er født på ny kan aldri falle ut av nåden. Kan nok falle, men aldri ut av nåden.

BmOnline

Re: JEHOVAS VITNER OG DERES FALSKE LÆRE

Innlegg BmOnline » Tor Des 29, 2011 7:23 pm

JEHOVAS VITNER OG DERES FALSKE LÆRE
Av Jan Lilleby

Det er sannsynligvis lettere å vinne 5 millioner i Lotto, enn å slippe besøk av Jehovas Vitner på døren! Dette er en sekt som utmerker seg ved sin utrettelige "dør-til-dør" virksomhet. Du finner dem også - særlig unge aspiranter - utenfor sterkt traffikerte bysentre som jernbane - og busstasjoner, og de store kjøpesentrene. Med sine blader og bøker. De har dessverre kommet helt galt ut, allerede fra hoppkanten. Deres vanvittige endetidspekulasjoner og utregninger er et sorgens kapittel. Men det som mest bidrar til at en ikke kan regne disse som troende frelste kristne, er deres fornektelse av Jesu guddommelighet og hans liv. De tror ikke at Jesus er i live fysisk. Dermed fornekter de nådeevangeliet som vi har fått ved Paulus. Her kan du lese en 7-siders konsentrert historikk og analyse av deres bakgunn og trosgrunnlag. De har kokt sammen sin egen eventyrfortelling!

De blir betegnet av den klassiske kristenheten å være den mest agressive og militante av alle kult-bevegelsene i moderne tid. Det finnes vel knapt ett eneste hjem i Norge, som ikke har hatt besøk på døren av «vitnene» - det være seg èn eller flere ganger.

Den har etterhvert pådratt seg en mengde avhoppere - og det finnes mange virksomheter som arbeider for å redde mennesker ut av «vitnenes» sterke fangarmer. (Se http://www.livifrihet.org)

Sekten oppstod som en følge av at adventistene i USA hadde kommet med enda en falsk profeti om et gitt årstall for Jesu Gjenkomst, det var 1874. Tretti år senere, enn da millerittene spådde gjenkomsten til å være 22.okt.1844. Jeg viser bare til min serie om syvende-dags adventismen. Den nye profetien skapte falske forventninger, og èn av disse som trodde på dette, var Charles Taze Russel, da bare 16 år gammel.

Som adventistene før ham: Han ville heller ikke lære av den dumhet og grove tabbe da de konstaterte at Jesus uteble. Det er ingen tvil om at adventistene ventet Herrens fysiske synlige gjenkomst. Men Russel fikk «vann på mølla» - og begynte sine ville spekulasjoner om at Kristus nok hadde kommet, bare at det var et usynlig komme, som åndevesen! Dette ble også den tidligste lærepillaren til «vitnene», i tillegg til alt det andre som skulle følge. Russel ville ikke - i likhet med adventistene - ydmyke seg, og bare innrømme sin falske tro og forhåpning, men i likhet med adventistene så kom han bare med en bortforklaring, og dermed også en lære fremmed for Bibelen. Sammen med en gruppe venner begynte Russel allerede som ungdom å holde bibeltimer, der hans egne spekulasjoner og vridde tolkninger fikk være i sentrum. Som han selv formulerte seg.....»vi så at et åndevesen kunne være nærværende, men allikevel usynlig for mennesker.» I en bibeloversettelse så hadde Russel funnet at de ord som vanligvis oversettes med «komme» var oversatt med «nærvær». Dermed hadde Russel i sin vantolking av Bibelen fått sitt første «bein» å stå på: Læren om at Kristus alt var kommet, men var usynlig tilstede.

Russel kalte sin gryende virksomhet for Bibelstudie Selskapet Vakttårnet, fritt oversatt. Og hans første hefte med tittel «Hensikten med Herrens gjenkomst», ble spredt i et antall på ca. 59000 stk. Da han begynte å kunngjøre sin «åpenbaring» i skriften over de «sannhetene» - i Pittsburg, så ble han møtt med en mur av motstand, særlig fra katolsk hold. Det sies at det var fra dette han utviklet sin forakt og sitt hat mot andre bevegelser og prester og predikanter. Han begynte sin egen lille frie forsamling, og i 1879 utga han det første nummeret av «Vakttårnet». («The Watchtower, proclaming the Presence of Christ») - og han var selv forfatter til bladet i hele sitt liv.

I 1881 utga han et bokverk, som skulle bidra til å spre hans falsklære i den grad at det begynte å vokse på seg, og som besto av syv deler. I dag er bokverket kjent som «Studier i Skriften». Det ble først trykket i et opplag på 5,5 mill. Eksemplarer, og etter at stiftelsen «Zion Watch Tower Society» ble stiftet i 1884, så kom denne merkelige bevegelsen også etterhvert i flere land utover USA. Sitt hovedkvarter i Brooklyn, New York fikk dem i 1909.

Russel døde i 1916, men han rakk å utgi en mengde litteratur - og han hadde rukket å avholde en masse foredrag og møter. Alt sammen dreiet seg rundt tolkning av endetidsprofetiene, men tross dette basert på noe av det underligste noen kult-bevegelse noengang har fremholdt: Læren om at Kristus allerede var kommet tilbake, men i sin usynlige åndsperson!

PERSONFIKSERING

Charles T. Russel var utrolig oppblåst og levde i sin egen drømmeverden. Han både bedro seg selv med falske «åpenbaringer» og tolkinger av Bibelen, lik den med Kristi usynlige tilbakekomst og nærvær. Han hevdet helt vanvittige ting om seg selv. Det sies at da han skulle dø, så hadde han tilkalt en togkonduktør da han var ute og reiste, og sa at nå skulle han få se «hvordan en stor Guds mann kan dø.» Den svenske leder for bevegelsen skrev etter Russels død, at han ikke hadde dødd som andre mennesker: Russel sovnet ikke inn i døden, men ble på et øyeblikk forvandlet fra den menne-skelige til den guddommelige naturen, og at han nå for alltid er hos Herren.»

Dette vitner samtidig om enfoldigheten og dumhetene som Russels beundrere innehadde. En lett-lurthet som vi bare må undre oss over.

En skribent hos «vitnene» sammenfattet sine synspunkter omkring Russel på denne måten: 1. Han er vitnet i Åp. 3, 14. 2. Han er menneskebarnet i Esek.2,3. 3. Esekiels tredje kapittel om profetens oppdrag, påstås i virkeligheten å gjelde Russel! 4. Han er engelen i Åp. 7, 2. 5. Han er forvandlet og opptatt direkte til himmelen. 6. Han likestilles med Paulus, og er den største reformatoren. 7. Jesus har 2000 år før Russels fødsel, siktet til ham - når han talte om «den tro og kloke tjener».


Vakttårnet hevder også at det er dette bladet som er «en annen engel» i Åp. 8,3. Og tordenet og drønnene i vers 5, det er de syv bøkene i Russels «Studier i Skriften», og de lærestrider som har oppstått i verden pga disse bøkene. Men vi forstår bare at det er så helt avsporet, alle deres vanvittige tolkinger. De lider av samme tidsforvirring som også adventistene har: De leser Bibelen som om de hendelsene i Åpenbaringen - som ene og alene skal komme i endetidens trengselstid - gjelder nå, altså før den reelle oppfyllelsen av profetiene tar til. De er fullstendig forvirret og ute av Guds profetiske tidsaspekt, samtidig forstår de heller ikke selve profetienes egenbetydning. Det har jo glidd over til en form for åndelig vanvidd når «vitnene» hevder at Russel er opprykket til himmelen, og ikke døde som vanlige mennesker. De setter ham i klasse med Enok, Moses og Elias.


Sin oppblåste selvfølelse til tross, det sies at han var begavet hva gjaldt økonomi og organisering. Han var så utspekulert og smart at han en gang lyktes i å selge hvetekorn, som i følge reklamen skulle gi syv aks pr.strå. Annonsen for dette hveteslaget fantes både i amerikanske og skandinaviske utgaver av Vakttårnet. En annen gang solgte han en type salve, ved hvilken man kunne bli helbredet for kreft!

Han klarte å skaffe seg relativt store inntekter ved sin skribent - og salgsvirksomhet i kvakksalver-virksomheten. Ren tyvaktighet, løgn og svindel!

Han var en lurendreier og ville unndra seg ansvar ved underhold av sin fraskilte kone. Han påstod at han led under «apostolisk fattigdom», og ikke var istand til å betale for seg. Men han tapte rettsaken, fordi det var han alene som kunne disponere bevegelsens opparbeidede likviditet som da var 317000 dollar. Han ble, og det synes også å være bekreftet, grepet etterhvert av den gamle gode maktsyken, som sekt-ledere har som sitt varemerke. Han tålte ikke noen konkurranse, og ikke engang sin egen kone unnlot han å ta i betraktning som om hun skulle true hans posisjon i bevegelsen. Det sies at dette kan også ha vært årsak helt eller delvis, til at det ble brudd mellom dem. Russel var så dum at han i Vakttårnet i 1907 omtalte nettopp dette, og uttrykte at muligens kunne hans kone (i forhold til ham) «..ha fått alt for høye tanker om seg selv..». Mens det jo i virkeligheten var Russel som levde i sin oppblåste drømmeverden.

JOSEPH FRANKLIN RUTHERFORD

Det synes hevet over tvil, at det var Russels etterfølger, "judge Rutherford" som han kaltes, som ble den som fikk vekk den skakkjørte personfikseringen rundt sektlederens betydning. Vitnene ville sannsynligvis ha gått over i historiens glemmebok, om ikke han hadde omorganisert virksomheten. I motsetning til Russel, så unngikk Rutherford å stå i rampelyset, og holdt seg gjerne litt mer i bakgrunnen.

Etter at han hadde klart å bli innstemt som leder ved et kupplignende valg, så tok han opp den fortsatte skribent og bibeltolkerrolle som bare Russel hadde hatt før ham. Rutherford lanserte den frekke ide om at liksom Russel var «Elias», slik ble det Rutherford som fylte «Elisa»-rollen, og mottok profetkappen etter førstnevnte bibelforbilde. Hans inntreden som den nye leder, ble feiret med pomp og prakt og en stor seremoni i 1919.

Det ble Rutherford som skapte læren om at de 144000 i Åp.7, var de edleste og mest hellige av Jehovas Vitner, og de skulle slippe inn i himmelen. Resten av bevegelsen måtte finne seg i å telles blant den store hvite skaren som kom ut av den store trengsel, samme kapittel i Åp. Her er deres lære svært lik den opprinnelige avsporing som fantes hos adventistene - som også sier om seg selv at de er de 144000, som har Guds segl (de tolker seglet til å være ensbetydende med at det er sabbatsover-holdelsen). Russel tok med seg adventistenes ideer om dette.

Etter som årene gikk, sørget dog Rutherford for å komme mere frem i rampelyset, og tilslutt hadde bevegelsen stort sett glemt Russel. Hans skrifter forsvant, og nå var det Rutherford som var lederen og skribenten, og bibeltolkeren. Han var blant de første som benyttes lydopptak i å spre sine lærer. Dengang i form av grammofonplater. Det var også Rutherford som lanserte nåværende navn på bevegelsen, Jehovas Vitner. Russel kalte det hele bare for kristne i alminnelig forstand.

I 1932 tok han også helt over redaksjon av Vakttårnet, som tidligere hadde hatt en kommite. Han fortsatte i sitt lærevanvidd og forvirrede bibeltolkinger, og i 1938 kom han med ideen om at Tusenårs-riket var trådt i kraft, gudsherredømmet og teokrati. Profetien i Jes. 54 var blitt oppfylt - og, selvfølge-lig: Det var da Vakttårnet og «vitnene» som utgjorde dette teokratiet! Den eneste kanal fra hvilken de rette tolkingene kommer, og som skal meddeles menneskeheten. Slik hadde Rutherford klart å opphøye seg selv og bevegelsen, og passerte ved dette selv de høye tanker Russel hadde hatt.

Rutherford døde i 1942, og ble etterfulgt av Nathan Homer Knorr.

Etter Knorrs overtakelse av ledelsen, så forsvant Rutherfords bøker fra markedet og fra bevegelsen, på samme måte som Russels da Rutherford overtok.


JEHOVAS VITNERS LÆRE

Russels lære hadde utgangspunkt i adventistenes forventning til Jesu gjenkomst. Russel brukte en meget spesiell metode til å tolke Bibelen. Og han følte seg tvunget til å endre sine opprinnelige teser, da det jo viste seg å ikke passe med virkelighetens hendelser i forhold til de profetier og tolkninger han fremsa. Også hans etterfølgere har foretatt slike endringer. Dette gjør det jo vanskelig å pr dato til enhver tid å definere hva «vitnene» egentlig lærer! Det blir jo forandret til stadighet, i motsetning til Guds eget ord, Bibelen, som alltid står fast.


DERES BIBELSYN

De hevder at deres lære er fra Bibelen. Og det er slik at hele Bibelen skal tros. Men for å kunne tro den riktig, og for å vite hva man skal tro - det er ikke enhvers sak. Man må ha hjelp til å lese og forstå den. Og ikke av noen hvem som helst. Troverdig tolking får man bare gjennom Jehovas Vitners organisasjon med sine forkynnere og sin litteratur. Deres teokrati, er eneste kanal for formidling av sann bibelkunnskap.

For de som ikke er inne i deres system, synes det å være merkelig at de bruker flere oversettelser for å kunne få sine mange konklusjoner til å gå opp-i-opp. Russel hadde så mange som 32 oversettelser, og ofte ses i deres blad at det brukes opp imot 15 oversettelser i en og samme artikkel. Vitnene har etterhvert fått sin egen bibeloversettelse, og det er i den de ofte bruker i sitere når de skal vise den uinnvidde hva Jesus sa til røveren på korset. Vår vanlige bibel av 88 sier: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» (Luk.23, 43) Men i vitnenes står det: « Sannelig sier jeg deg idag: Du skal være med meg i Paradis!» De har omgjort Guds ord, slik at det her skal la seg gjøre å la røveren vente til dommedag for det som Jesus lovte der og da. Deres fremgangsmåte er jo direkte svindel med selve ordet. En uekte og uren Bibel, med andre ord. Hvorfor? For Jesus sa aldri dette slik vitnene fremstiller det.

ENDETIDEN

Russel sine lære og teorier ble grunnpillaren i vitnenes senere oppfatning av endetiden og deres videre bibeltolkinger. Hans utlegning om Jesu gjenkomst står i sentrum av læren.

Han hadde det syn at det er en såkalt «verdensuke», som utgjør 7000 år, siden Bibelen sier at 1 dag er i Herrens øyne som tusen år. I 1872 hadde det etter hans utregning gått 6000 år fra skapelsen. Men siden den syvende dag begynte med Jesu åndelige gjenkomst i 1874, antok han at Adam og Eva hadde bodd 2 år i Eden før syndefallet. Slik fikk han regnestykket til å gå opp, og at den såkalte endelige sabbatsdag (syvende årtusen) hadde kommet da.

Både Russel og Rutherford gjorde flere andre diverse regnestykker, bl.a. ved å trekke inn dette med 50 års jubelår....uten at jeg vil ta detaljer om dette. Men vitnene regner ut fra deres lære og utregninger, at endens tid var fra 1799 til 1914. De hevder også at Jesus (usynlig tilstede på jorden...) tok makten i 1878...og oppvakte de hellige fra døden. Hedningenes tid skulle løpe ut 1914 og da skulle alle hedningenasjoners regjeringer avsettes. Liksom Jesus ble herliggjort 40 dager etter sin oppstandelse, så skulle de hellige oppvakte bli herliggjort 40 år etter deres oppstandelse, altså i 1918 (40 år etter 1878). Altså: Et virvarr av ulogiske og avsindige lære-fantasier i forvirrede menneskers sinn. Det ble ganske åpenbart da jo verden som kjent ble kastet inn i 1.verdenskrig nettopp i 1914. Russel og Rutherford kunne ikke ha tatt mere feil enn dette! Av slike og lignende grunner har ofte slutten av «Studier i Skriften» blitt forandret etter som profeti etter profeti har feilet og uteblitt. Falsk profeti har blitt deres ufrivillige varemerke. De er ved dette blitt eksperter i bortforklaringer.

Etter diverse korrigeringer i deres bokserie, så ble det fremsatt at riket skulle komme i Palestina i 1925. De lovte sine tilhørere at da skulle Abraham, Isak og Jacob oppstå fra de døde. Og Abraham skulle styre verden via radiosendinger fra Sion. De profeterte at millioner av mennesker som levde omkring 1920 skulle aldri behøve å dø.

Verst var vel hittils den skjebnesvangre falske profeti om at verdens undergang (Harmageddon) skulle komme i 1975.

Titusenvis av vitner sa opp jobb, utdannelse - og solgte unna eiendeler etter mønster fra Ap.3 - men ingen ting hendte. Rasende vitner meldte seg ut og mange truet med rettsaker. Andre tok selvmord, og andre ble psykiske vrak. Et dundrende nederlag for organisasjonen. Men atter fikk verden da en ny forklaring på den uteblitte katastrofe. Her anbefaler jeg at dere skaffer boken til Wilting, «Riket som ikke kom». Den sier oss alt om vitnenes bedragerske virksomhet.

FADEREN, SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND

Gud blir tiltalt med uttrykket «Jehova» av vitnene. De mener at det er ved dette ène navn Gud ønsker å bli tiltalt av mennesket. De fremhever gjerne at Jehova er den som har makt og rettferdighet i sin strenghet, selv om de også kan innrømme at Gud er kjærlig av natur. Jehova er den hellige utilnærmelige hevner som passer på sin ære.

Jesus blir regnet som en del av skaperverket. Han var Jehovas redskap som iverksatte hans befaling. Da Jesus kom til jorden, ble han et menneske - og intet annet. Som menneske var han like dødelig som alle oss andre. Jesu oppstandelse er en myte, iflg. Russel. Han mente at Jesu kropp ble bortført «på en overnaturlig måte» eller at den ble «..oppløst i gasser..». Russel tenkte seg også at det kunne være mulig at Jesu legeme lå oppbevart ett eller annet sted, som et minne!

Den Hellige Ånd blir svært sjelden nevnt eller omtalt i JVs litteratur. For disse er det bare «..Guds usynlige kraft, som leder oss i studiene av Bibelen..». Denne kult håner den klassiske kristenhet for dens bekjennelse av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (Dermed er kulten direkte antikristelig...) Johannes 1.brev, 22,2 sier tydelig at antikristen jo ikke bekjenner Faderen og Sønnen. Dette gjør ikke nødvendigvis JV til selve antikrist, men helt klart er de antikristelige. JV sier at de ikke kan forstå at tre ganger èn er èn, med tanke på vår tro på treenigheten. Dette er selvsagt også vanskelig å forklare på en intellektuell måte. Men det er naturlig for en vanlig kristen at troen ligger under et mysterium, som ikke alltid lar seg forklare. Men Russel, han måtte ha forklaring på alt, og alt måtte rent tanke-messig stemme. Han kom frem til følgende sarkasme: Gud skapte mennesket i sitt bilde, og siden man ikke finner mennesker med tre hoder, så kan en ikke tenke seg Gud som en treenighet.


SATAN
Satan var også å regne blant Guds sønner. Han var skapt gjennom Jesu deltagelse og var en betrodd embetsmann i Jehovas organisasjon. Men ved sitt opprør, ble han de onde ånders fyrste. Jehova la da en dødsdom over ham, som ennu er uoppfylt. Satan er dødelig, og venter samme skjebne som alle andre dødelige. Han samordner sin onde virksomhet på jorden, mens han venter på denne dom. Fra ham, kommer den organiserte religion og nasjonene.

Vi som er klassisk kristne, vet selvsagt at en fallen engel, som er djevelens opprinnelige natur - ikke har et menneskes dødelige legeme. Satan blir straffet i avgrunnen i tusenårsriket (Åp. 20, 1-3) og så endelig etter tusenårsriket og hans opprør mot Jesu trone i Jerusalem, så kastes også han i den evige pine: Ildsjøen. (Åp.20,10) Så JV lærer aldeles feil, også hva gjelder Satan. Det er også feil at han kan regnes (før fallet) som en av Guds sønner. Men da han fristet Job, ved å overtale Gud til å teste Job - så sier Jobs bok at Satan kom å stilte seg fram for Gud blant Guds sønner, englene. At Satan stilte seg blant Guds engler, gjør ikke denne kvalifisert til å regnes som en av Guds sønner. (Job 1, 6-10).

Det er antydet i Bibelen at Satans nærmeste forhold til Gud, var at han sannsynligvis ble regnet som den høyeste av englene, en salvet kjerub. Aldri nevnes han å ha en sønns status.

Det er ikke riktig at nasjoners dannelse er av djevelen, slik JV lærer. Tvert imot: Tanken om en enhetlig verdensregjering med hele verden som èn nasjon, er fra djevelen, og vil være blant de planer som en finner hos Guds erkefiende nr.2: Antikrist. Derfor forvirret Gud folkene under Nimrod, da de prøvde å bygge Babels tårn. De mange forskjellige tungemål (som virket frem dannelse av mange mindre nasjoner) var et Guds verk for å hindre syndens makt, og å hindre menneskene å danne en èn-verdens regjering. Falsk religion må vi nok være enige med JV om at kommer fra djevelen. Og blant disse falske religioner kan vi trygt regne Jehovas Vitner!

HELVETE

JV har nedarvet sin lære om at det ikke finnes noe helvete, fra sine forløpere syvendedags-adventistene. Det var her Charles Taze Russel hørte om dette bibelsyn, og tok det siden med i sin utforming av JVs teologi. Tanken om en evig pine i helvetes ild synes usannsynlig iflg. JV. Også synet på pavekirken og deres helvetes- og skjærsild lære er nedarvet hos Russel og JV fra adventistene. De bruker også å skylde på pavekirkens lære, for å forklare at nettopp derfor kan det ikke være et helvete. Dette viser at deres mangfoldige bibelforvirring skyldes at de lever etter antagelser og gjetninger, istedet for troskap mot Bibelens ord.

Adventistene og JV har også til felles læren om de 144000 i Åp.7, som hadde Guds segl - og de både regner disse å være dem selv. Men vi vet jo at de kan ikke være både og, for da kommer man opp i 288000 utvalgte! Dette burde jo vekke både adventistene og JV: Bibelen sier klart at de 144000 er et tall som kommer av at man teller opp 12000 menn fra hver av endetidens tolv stammer i Israel! De er hverken adventister eller JV. Jeg har aldri fått noe skriv eller hørt om noen imøtegåelse fra noen av partene mot den andre part om dette med de 144000. Det er helt stille, og vi forstår selvsagt hvorfor: Det vil bli riktig lattervekkende om kristenheten skulle sitte å overhøre en ildfull krangel mellom Adventistene og JV om hvem av de to som virkelig er de 144000! JV profeterte at dette antall skulle vært oppfylt i 1881, siden omgjort til 1931. De mener at de 144000 er eliten innen Jv og kommer inn i himmelen til evig liv, mens alle utover disse hos JV vil få leve på jorden i tusenårsriket.

JV OG DERES VIRKEMÅTE

JVs varemerke er jo nærmest blitt selve arbeidsmetoden utad mot offentligheten: De er dørbankere, og enhver JV er forpliktet til å gå igjennom dette. De bruker ofte en systematisk plan for sine hjembesøk - og det er vel knapt noen husstand i Norge som ikke har hatt besøk. De har heltids - og deltids ansatte som driver denne gren blant JV. Bevegelsens ledere kaller seg gjerne «pionerer». Disse blir utdannet ved Watch Tower Bible College of Gilead.

En av hovedmetodene, og som kom fra Russel, det er slik han selv formulerte seg: «Ikke motsi de kristne til å begynne med. Ta først frem sannheter som disse tror og som sammenfaller med JV. Når dere så har klart å vinne fortroligheten til vedkommende, da kan dere gradvis komme med det nye. Snakk forøvrig så lite som mulig, prøv heller å selge boken, for den taler bedre (Russel peker her ublu på sitt eget bokverk) og er skrevet for det formål å nå målet.»

Det smarte med boksalg (selv om den tenkte målgruppe/person ikke tror inneholdet) er jo at da har man en omsetning. Som på årsbasis gir JV solide inntekter. De som kjøper deres bøker er dermed skyldige i å støtte denne kult-bevegelsen i deres tvilsomme ærender.

KONKLUSJON

JV har en sterk sentralt styrt organisasjon som selger sine bøker og blad over hele verden i milliontall. De som selger, får liten eller ingen godtgjørelse. Det gjøres ofte på dugnad. Store penger havner i sentrale kasser hos JV. Hele virksomheten vitner mer om sans for god forretning enn om guddommelig åpenbaring.

Deres lære er basert på, i likhet med adventistene, en sterk intellektuell basis. Det er snakk om argumentering og fornuft. Deres stadige bortforklaringer og endringer av profeterte tidspunkter for når Harmageddon og verdens undergang skulle komme, lærer dem ikke å krype til korset og be verden om unnskyldning om sine dumheter, men de bare dikter opp nye og kansje også enda verre ting om det skulle være mulig. Bibelens lære viser oss at mennesket blir frelst ved å få sine synder forlatt og utslettet. Mens Jehovas Vitner lærer at det er lydighet til organisasjonen som frelser.

Deres lærer og utlegninger er en vanvittig spekulasjon i gjetninger og antagelser om bibelprofetier, og egner seg mere til å få deres medlemmer til å underkaste seg deres ledere. Slik at menigheten kan gå deres ærend. Det fører aldri til noen virkelig hellig og ekte gudsopplevelse som gir hvile i sjel og sinn ved tro på Jesu forsoningsverk.

La meg også sitere noen ord fra Carls Fr. Wisløffs bok «Kristne kirkesamfunn», der han har tatt med en kortere omtale av JV, kategorisert i innholdsfortegnelsen under titelen «Samfunn i randen av kristenheten»:

«Jehovas Vitner står avvisende overfor alle kirkesamfunn og overfor alle politiske systemer. De nekter å gjøre militærtjeneste.
Alle som ikke er enige med dem, blir omtalt på en hatefull måte. I det hele har deres lære og propaganda et sterkt preg av hat.
De ser frem mot slaget ved Harmageddon (Åp.16,16) da Kristus skal komme som «Guds skarpretter» og gjøre ende på
alle prester, kapitalister og politikere - og opprette teokratiets store lykkerike på jorden. Dermed er da Guds store plan ført
frem til sitt mål.

Jehovas Vitner driver sin virksomhet i alle land hvor de over- hodet kan komme til. Tilslutningen er det noe vanskelig å vite
noe sikkert om. Rutherford regnet i sin tid med at det var 2 mill. Tilhengere, men det tallet er antagelig for høyt.
JV avviker så vesentlig fra kristendommens hovedsannhet- er at de ikke kan regnes som et kristent kirkesamfunn.»

Re: Jehovas Vitner og lyset, dvs Jesus Kristus.

Innlegg BmOnline » Søn Feb 07, 2010 12:18 pm

Publisert 27 Mars, 2006 - 19:07 av domesticus (kopi fra sol.)
14

I løpet av årene er det skrevet mye om Vakttårnselskapet og sine disipler. Det er imidlertid få skribenter som har gjort seg umaken å avsløre hemmeligheten bak denne skinn-religiøse organisasjon. Det er forbausende at mange ledere innen organisasjonen ikke vet hvem som bak kullisene trekker i trådene. Heller ikke er de informert om den aktive rolle Vakttårnselskapet spiller på verdens scene. Det ser ut som om hemmelighetene er kun kjent av noen få personer i det høyeste sjiktet. (…)

Hva er motivene og filosofien til opphavsmenn bak Vakttårnselskapet? Den har vært okkult helt fra organisasjonens begynnelsen i slutten av 1800- tallet, og har fortsatt okkulte elementer, noe jeg skal vise i denne artikkelen. (…)

CHARLES TAZE RUSSEL FORBINDELSE MED FRIMURERLOSJEN. Det er mange ting som tyder på at grunnlegger av Vakttårnselskapet Russell beundret hemmelige samfunn, spesielt Frimurere. Der er ingen tilfeldighet at en av hans yndlingssymboler, korset og kronen, ikke var noe annet enn symbolet av tempelridderes logo av Frimurerlogoen. (Se figuren) Både Frimurere og Russell søkte sannheten i den Store Pyramide. (…)

Bruken av navnet JEHOVAH er av alle viktige ord blant Frimurere en av de mest betydningsfulle. Det ble kalt "grunnlaget for vår lære og våre hemmeligheter." (…)

Eksisterer det noen forbindelse mellom Jehovas Vitner og Frimurere? Var han selv opptatt av Frimurere? Ifølge Vakttårnselskapet tok Russell allerede i 1886 avstand fra kristelige læresetninger. I en av hans taler innrømmet han at han også hadde studert Østens religioner. (…)

Når en person til stadighet bruker medisinske faguttrykk, kan vi forvente at vedkommende enten er lege eller i hvert fall har noe å gjøre med den medisinske verden. Det er påfallende at Russell i hans taler og bøker stadig bruker ord og termer som er særegen for Frimurere. For eksempel uttrykk som "Den store byggmester av universet", "Ny verdens orden", "stormester", "lys", "presteskap" osv. Ut fra det skulle det være rimelig å konkludere at han hadde forbindelse menigheter Frimurere.

Dessuten er det interessant at det i Russells uttallige taler alltid ble vist emblemet av et kors og rundt det en krone. Øverst til venstre på forsiden av Vakttårnet og andre publikasjoner av "pastor Russell" er dette symbolet synlig. Og så hang dette symbolet på hans kontor og er synlig på pyramiden på hans gravstein.

Hva betyr dette? Etter nærmere studie kan vi slå fast at det her dreier seg om Tempelridderes symbol, en orde innen Frimurerlosje. Også andre kjente personer har brukt dette symbolet som bl. a. Joseph Smith, frimurer i 33. grad, og grunnlegger til mormonene. (…)

Det andre beviset ser vi øverst til høyre på forsiden av Vakttårnet. Der pryder symbolet av det største lydighetssymbolet fra Tempelriddere i Amerika, det Grand Encampment. (…)
Vi kan tilføye at før Jehovas Vitner fikk egne lokaler, Rikets Saler, ble møtene ofte holdt i Frimurer eller Odd Fellows lokaler. Også i Norge og Danmark ble møtene og kretsstevnet ofte holdt i Odd Fellows lokaler, husker jeg.

Ifølge troverdige kilder er Hiram- Abif Messias til Frimurere. På underligvis identifiserer Russell Hiram- Abif med Messias. (…) Videre i sin tale forklarer han at Jesus, kristendommens Messias kan identifiseres med Hiram- Abif. Han påstår også i sin tale at religionen til Frimurere er basert på Bibelen. Det kan ikke benektes at Russell var i besittelsen av en framragende kunnskap om Frimurere.

En annen indikasjon på Russells forbindelsen med Frimurere er sol oppgangen som man kan se på forsiden av Vakttårnet. Her er det snakk om et uforfalsket symbol av Frimurerorden. Det er også slående at Frimurersymbolet av vingen fra Amon- Ra, den egyptiske solgud, pryder alle hans bøker "Studier i Skriften", og var et av Russells favoritt symboler. (…)

Det burde være et tankekors for oss at Russell brukte dette symbolet i hans tekster. Megetsigende er Russells lære og utøvelse av pyramideidologi, en lære som blant Frimurere er meget populær. Hvorfor møter vi i Russells litteratur utførlige studier angående symbolikken av pyramiden? Hvorfor bestemte han at det på hans grav skulle reises en pyramide og andre Frimurerer symboler?

Det er også en avslørende oppdagelse at Russells medlemskapskort av den Masonic Knight Templer (Tempelriddere) befinner seg i moderlosjen, Den blå losje, i Dublin. I tillegg blir i registeret av boka Occult Thecracy Charles Taze Russell nevnt som et framragende losjemedlem blant de prominente Frimurere. (…)

Kommentar til domesticus:

Ja, det er 10-års jubileeum for ditt innlegg som jeg kopierte fra sol den gangen.

Jeg ville bare skyte inn at SAMTLIGE tradisjoner dvs sekter er like mye i mørket som JV Org.

Og det fordi de ALLE følger dogmene fra Roma- hvor de faller som steiner- da de tror på løgnen i stedet for Herrens Ord, nemlig at Hviledagen ikke er hellig på fredag, lørdag eller søndag. HØR, hør- fordi Herren vår Gud o g Far sier. Kom til MEG alle dere som tørster og har tunge byrder, så skal JEG gi dere HVILE. JA, hva er denne hvilen domesticus? Er det fredag, lørdag eller søndag? NEI. Ingen av dagene men dette:

Gjør ikke som de gjorde ved forbitrelsens dag da de forherdet sine hjerter ved utgangen fra Egypt ved Moses- da de hørte Hans RØST, og IKKE TRODDE-. Det er dagen Herren taler om, nemlig hviledagen- er når du har mottatt DEN HELLIGE ÅND, Amen! Og videre hvor bare TO fikk komme inn, som hørte og trodde, JOSVA og KALEB, ser dere mine kjære venner. Nøyaktig hva det er. IKKE å tale i tunger, hoppe og danse, nei- men hvilket LIV du lever- er hva som beviser HVEM du er- ser dere??

Jeg tror på å hoppe og danse og å tale i tunger, men DET ER IKKE TEGNET. Fordi satan er den dyktigste tungetaleren du finner, han kopierer glatt det. Men be han om å gå til vanndåpen, så ser du hva som skjer- da nekter han. TEGNET er- HAN er den samme i går og i dag og til Evig. Ser dere. ALLE i Herren gjør akkurat de samme tingene som Jesus Kristus, vår Herre og Mester gjorde mens Han var på jorden. Der fikk dere påfyll, Amen! OG vet dere hva? De kalte Jesus for belsebul, ser dere? Og det samme vil skje når andre gjør akkurat det samme. Sektene hverken ser eller forstår eller kan ta del i Herren Jesus Kristus.
Fordi HAN sa at offeret IKKE kunne legges på et annet sted enn det HAN hadde bestemt. Og i hvilken port skal offeret legges?

Nå vi ber, dvs legger et offer- så KAN det IKKE legges inne i ei død SEKT, fordi Guds Ord VIL ALDRI virke på et sted hvor mørket råder- ser dere? Det må ikke være i pv, eller jv eller statskirkens navn. Nei, DET HELE må være i Herren Jesus Kristi navn, Amen! Og da MÅ ditt hjerte være tømt for det gamle livet og fylt på NY av det NYE Livet i Herren Jesus Kristus. Hvis tre har satan til far, så nytter det ikke å be om noe i Herren Jesus Kristus, ser dere. Det må være i hht Skriften, dvs Ordet.

Den som elsker verden, kjenner ikke Guds Rike, Amen! Alle som er døde i Kristus, vet hva det vil si å være en troende Kristen. De har mottatt den Hellige Ånd.

Jehovas Vitner og Lyset, dvs Herren Jesus Kristus.

Innlegg BmOnline » Tir Nov 25, 2008 7:12 pm

1. JV er en organisert menighet med sans for stål, dvs kroner og ører, mammon. Ja, ikke for det, ganske likt mange andre sekter og kirker som gjør det samme. Den Katolske Kirke, Den Norske Kirke, Pinsevennene- osv, osv, osv. Merk dere at de, "verdensordningen" hatet Ham, Jesus- værre enn drankeren, det var kirkene som hatet ham- og gjør det fortsatt i dag.

2. Men JV og de andre har bare en stipe av et falsk lysskjær over seg. Han er ikke der, d.v.s. Herren Jesus Kristus er ikke i denne organiserte menigheten eller de andre. Herren frelser ALDRI organisasjoner. Mere de som er uorganiserte for seg selv- les 4. Mos 23,9. 9 For fra fjellets tinde ser jeg ham, og fra høidene skuer jeg ham: Se, det er et folk som bor for sig selv, og blandt hedningefolkene regner det sig ikke.

JV har også laget seg dogmer, de sier bl.a. at de 144.000 som er beskrevet i Bibelen er Bruden. Ja tenk det, tenk det.

3. De er ikke Bruden, men de er jøder og de er tjenere. De kommer til unnsetning i endetiden, det er ikke hedninger, men det er Guds tjenere. Det er de 12.000 beseglede barn fra hver av Israels 12 stammer, tilsammen 144.000 tjenere.

4. JV tar feil i sin lære. Bibelen sier klart at dette er jøder, de er Guds tjenere, og hedningene var aldri betraktet som tjenere.
De er tempelvoktere, de er evenukker, som Herren har utvalgt.
Vi er sønner og døtre, ikke tjenere- ved troen på Sønnen, så er vi sønner og døtre. Hvorfor tror ikke organisasjonen Jehovas Vitner på Bibelen? Jo, fordi de er tynget av vantro. Hva gjør vantro med folk? Jo, de sier: "Vi feirer ikke Jul, vi feirer ikke bursdager osv osv. Hvor tror dere at pengene tar veien i JV? Joda, mammon og mammon er hva som er viktig for dem og de andre sektene. Du ser de tror ikke, fordi JV tror at det er noe de selv gjør, så tror de at alt er så flott, ja det kan ikke bli bedre??? Men nei, det er RIV RUSKENDE gale. Herren har gjort alt i stand for oss. Vi trenger bare å tro det- så er både nåden og gaven klar for ALLE som tror. Det er av nåde og tro. Det er ikke avhengig av menneskers gjerninger, men Han som kaller. Ef 2,8- Rom 9,12 og Rom 8,1 og Mark 11:24. Disse fire skriftstedene slår ihjel dogmene til Jehovas Vitner, Pinsevenner og Adventistene som heller ikke tror at det er GUD som kaller, og IKKE han som løper som finner Herren, AMEN! Vend om, vend om i Herren Jesu Kristi navn. GUD lagde en pakt med vår stamfar Abraham, betingelsesløst. Merk dere dette, INGEN gjerninger av oss- vi KAN ikke frelse oss selv, merk dere dette. Les Ef 2,8. Og Årsaken til dette- er at sektene og kirkene gjør og har gjort en stor feil, de opphøier seg selv, der har dere det. Og det var nettopp dette også Moses var et bilde på, da han slo Klippen. Det var utenfor Guds Program, Moses skulle tale til Klippen. Der ser dere hvor mørkt det er i sektene. Vend om!

Bidra ikke til at dere går fortapt, ved å si at dere tilhører pinsevennene, jehovas vitner, metodistene, babtistene, adventistene, katolikkene, læstadianere osv- fordi tradisjonsbarn kommer ikke inn. Kun Guds barn får komme inn i det lovede landet, ALLE dem som tror at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og for evig. (Heb 13,8) Som tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. Kom inn i Kristus! Livet som vi lever- det viser oss hvem vi er. Røker vi da store sigarer? Går på puber og barer? Nei, slett ikke.

5. Videre tror JV ikke på Helvete. Om ikke dette var nok, så tror de også at helbredelse er av djevelen. Tenk det, tenk det. Les Mark 11:24. Les Joh 5.6, Joh 5.14 og Ap GJ 19.11. I Johannes Evangeliet kan vi lese disse opplysende kapitler:

Filip sier til Jesus, "Vis oss Faderen og det er oss nok". Her ser dere Filip som ikke tror.

9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjør sine gjerninger. 11 Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld! 12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre flere enn disse; for jeg går til min Fader, 13 og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. 14 Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det. 15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud, 16 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.

De tror kort og godt ikke på at Herren Jesus Kristus er den samme i går og i dag ja til Evig tid. Hebreerne 13,8. Samtidig advarer Herren oss i å ta del i urent, dvs vantro, ja og menneskeord, doktriner som er løgn. Og Heb 13,9 sier oss at fremmede doktriner ikke duger, dvs menneskelagde dogmer. Og når JV hevder at Gud og Jesus er to personer, da har de ressonert vel mye. Merk at ressonering og grublerier fører til død. Heb 6. Det som ikke bærer god frukt endes med å bli beskjært og brent. Og hva sier Paulus om organisasjonene og tradisjonene? Paulus - sa: "Selv om vi eller en engel fra Himmelen skulle forkynne noe annet Evangelium enn det som dere har hørt (fra oss), han være forbannet." Det er Gal. 1,8. Se, Paulus viser til å være forbannet, altså har de djevelen til far.
Dette er det Jehova Org bidrar til, det evige mørket, på samme vis som Vatikanet. Her er en lenke som beviser hva JV Org har diktet opp, ta ikke del i dette:
http://www.hjelpekilden.no/jehovas-vitner-tro.html.


6. Videre tror ikke JV på Jesus som den allmektige Guds høyre hånd. Men mer at han er en engel. Vend om, vend om venner! Så gjør JV den store tabben å si at det er TO personer i guddommen, enda Bibelen forteller oss at DJEVELEN også tror at GUD er en, og skjelver. Jakobs brev Kapittel 2. 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det samme og skjelver. Så hvordan tør JV å tro på eventyr? De gjør jo Jesus til et uekte barn. Joh 10: 30 Jeg og Min Far er ett. Markus 12:29 Herren er en. Og sannelig sier ikke PinseVennene og Paven at det er tre personer, like ille er det. Dette er vantro, som erlik SYND. Og SYND får ikke komme inn i det lovede landet, sier Herren.

7. Med andre ord, er organisasjonen JV kristne? Ja, mange er det som kaller seg kristen, uten å være det. Merk dere at å kjenne Gud og Jesus er personlig pronomen. Han møter kun individet. Leser vi i Bibelen, hva sier den om Faderen og Sønnen? Bibelen sier klart at Faderen og Sønnen er ETT. Ingen kjenner Faderen uten Sønnen, og ingen kjenner Sønnen uten Faderen. De kan ikke adskilles. De som har organisert seg, dvs sekter tror på menneske dogmer- som Jehovas Vitner og de andre. Særdeles galt er det at de har tatt Jehova som organisasjons- navn. Men det er Jesus Kristus som er guddommen Legemelig fullkommen. Gud spaserte på Jorden i kjøtts skikkelse, les Johannes 14 og se om ikke Ordet ble til kjøtt og dvelte iblant oss? Joh 1,15 Johannes vitnet om Ham og sa at Han var lenge før meg. Ved Gud ble alle ting til. Og JV tror ikke på helbredelser ved bønn, det er vantro, og atter vantro som tynger. Jeg spurte en i JV om hvorfor de ikke tror på helbredelser ved bønn. Da svarte vitnet i JV at det bare var Jesus som kunne gjøre det, og at det opphørte ved profetene, men da skjøt jeg inn- men Jesus Kristus sa jo at de troende skulle gjøre større under enn Ham, fordi Han skulle gå til Far.- Hva med det?

Og Herren svor ved Seg selv at Vantro ikke skulle få komme inn i det nye landet. Det var for vantroens skyld at jødenes kropper falt døde om i ørkenen etter 40 års vandring. Kun to fikk komme inn, det var Josva og Kaleb- som trodde. De fikk den Hellige Ånd, Amen. De kom til Kades Barnea- for å komme inn, men i stedet for å komme inn i løpet av 7 dager, så gikk de rundt i 40 år pga vantro, så kom de ikke inn.
Jehvovas Vitner er blinde, de har til og med en egen bok de kaller bibel som de tror på, og da blir det vantro, fordi Herren sier at DU ikke kan trekke ifra eller legge til. Og det har JV Org gjort til de grader. Vik fra dem om du er blitt lurt av Jv Org.- og kom inn i Herren Jesus Kristus- for det er ingen fordømmelse i Ham. VI MÅ IKKE ta del i Vantro- men holde oss til ekte Troende, dvs Kristne.
Herren sa, deres vantro gjør Meg vred. Denne vantro er i JV Org sin midte, pluss alle de andre sektene. Sektene hører og tror på Menneskeord i stedet for Guds Hellige Ord.

Herren er En, les Markus 12,20. Joh 14,7. Joh 10,30 Jeg og Min Far er ètt. Enda så skjønner de ikke at guddommen ikke er en jordisk greie. Dette legemet har ikke vitenskapen eller vantroe mennesker noe forutsetning til å skjønne. Men Bibelen sier Guddommen er EN, og at den består i tre forskjellige egenskaper, tjenester- Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Merk dere at det ikke er tre personer, men EN. Og det er tre egenskaper, ja tre Tjenester. Husk at Faderen ikke er noe navn, Sønn er heller ikke noe navn, Den Hellige Ånd er heller ikke noe navn. Så hva er da navnet som nevnes i Dåpsbefalningen Matt 28.19? Jo, det er Herren Jesus Kristus, Amen! Å døpe seg i Faderen Sønnen og den Hellige Ånds navn, betyr å la seg døpe på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, Amen! Slik Peter gjorde 10 dager etter at Dåpsbefalningen ble talt. Han døpte helt korrekt i Ap gj 2,38 i hht til Matt 28,19.

Men dette er Faderens egenskaper. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg, sier Jesus. Og i Gal 4,6 står det at de troende kaller Gud- Abba, Far Amen! Det finnes bare EN plass at GUD har tilveiebrakt et sted for Hellig tilbedelse. Bare en plass. Hvor? Jo, på Jesu Kristus, Guds egen Sønn, som sitter ved Faderens høyre hånd. O g Jehovas vitner sier nå at ett er to, fordi de ikke skjønner den åndelige mening i det.
Men det er altså E`n, med tre egenskaper som er Guddommen. Det finnes ikke noe som heter treenighet i Bibelen, slik som pinsevennene sier. For det er EN og samme Ånd som virker på 3 forskjellige måter. Ikke flere ånder. Ser dere? PV er bare blitt grundig lurt av Roma. Og sitter i klisteret. Og Adventistene døper på faderen og sønnen og den hellige ånds navn- som er Romas dogmer. Det ble implementert av den romersk katolske kirke i konsilet i Nikea år 325, i Bibelen, da de endret Dåpsbefalningen Matt 28;19. De har IKKE skjønt at det er et NAVN vi skal fram til. Faderen er en tittel, sønnen og den hellige ånd, like så. Så hva gjorde disiplene? De døpte sannelig ikke slik, men slik, på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, Amen! (Ap Gj 2,38.)

8. Herren Jesus Kristus har avslørt Vatikanet, organisasjonene og Romas dogmer i Matt 28:19, hvor de tok bort å la seg døpe på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og satte inn- Faderen og sønnen og den hellige ånds navn- og samtidig hevdet at det er tre personer i guddommen. Om du leser i Åp 16,13- så ser du at denne dogmen er avslørt som løgn. Tenk Faderen visste om dette før jordens grunnvoll ble lagt. Der kan du lese om tre urene ånder som liknet frosker, komme ut av Dragens munn, dyret og den falske profet, der har dere løgnen og dogmen som Herren allerede har avslørt i Åp 16, 13. Det var skjult i de syv segl, men ble åpenbart mars 1963 i Jeffersonwille Tabernakle, ved Guds Egen Endetidsprofet William Branham.

pa05pifi.jpeg
Guds Egen Endetids Profet William M Branham. Dere ser tydelig Glorien over hodet på Ham. Dette bildet henger i dag på veggen i Washington dc, et overnaturlig bilde, som ble testet av experter på dokumenter. De kunne ikke bevise av det var fusket med noe extra lys eller redigeringer av bildet. Det lyset som traff filmen var originalt fremkaldt til dette bilde av WB på talerstolen.
pa05pifi.jpeg (4.22 KiB) Vist 4580 ganger


9. En link om jv:
http://carm.org/er-jehovas-vitners-religion-kristen
En til link om JV som fryser ut de som er utmeldt, JV hevder selv at dette ikke stemmer. Hvem lyver?

BmOnline

TENK, Jesus var Profeten, Han var presten og HAN er den kommende KONGEN! VED HAM ble alle ting til. HAN er ÊN. ikke tre guder som vatikanet og pinsevennene tror på. (tre personer i guddommen). DET er avgudsdyrkning. Faderen og sønnen og den hellige ånds navn lagde de på det nikeanske møtet. år 325 e. kristus. De satte denne dogmen inn i matt 28.19. Ingen i hele Bibelen er noen gang blitt døpt slik. Men slik, Ap Gj 2:38.

Tenk, DKK og PV tar store sjanser, de gjør Jesus til et uekte barn med 2 fedre. Ta bort dogmene i JV og kom inn i troen, slik at dere kan bli frelst ved nåden. Ef 2,8 Om dere er medlemmer, så ta ikke del i urent som organisasjonen mener, fordi det fører til død. Matt 15,9. Få det rett i ditt hjerte, ikke tro på dogmer og løgner. Tro på sannheten, som er Guds Ord.

10. JV har laget seg en egen bok, kast den på bålet!! Fordi å endre på Guds Ord er en vederstyggelighet! Har ikke JV lest at "DEN som tar bort, eller legger noe til i Bibelen, hans del vil JEG ta bort fra Livets Bok, ser dere mine elskede?
Advar ALLE dere kjenner i JV om deres Åndelige død, og at de LURER Guds Lam på ville veier.

Ikke ta i JV-boken- det ryker svovel av den.

Guds Ord ER sannheten.

Mine får hører Min røst- og fremmede hører de ikke på. Joh 10,27.

27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig, 28 og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. 29 Min Fader, som har gitt mig dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd; 30 jeg og Faderen, vi er ett. 31 Jødene tok da atter op stener for å stene ham. 32 Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger har jeg vist eder fra min Fader; hvilken av dem er det I stener mig for? 33 Jødene svarte ham: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv til Gud. 34 Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i eders lov: Jeg har sagt: I er guder? 35 Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til - og Skriften kan ikke gjøres ugyldig - 36 sier da I til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud, fordi jeg sa: Jeg er Guds Sønn? 37 Gjør jeg ikke min Faders gjerninger, da tro mig ikke; 38 men gjør jeg dem, da tro gjerningene, om I ikke tror mig, forat I kan skjønne og forstå at Faderen er i mig og jeg i ham! 39 De søkte da atter å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd. 40 Og han drog atter bort til hin side av Jordan, til det sted hvor Johannes først døpte og han blev der. 41 Og mange kom til ham, og de sa: Johannes gjorde vel ikke noget tegn, men alt det som Johannes sa om denne, var sant. 42 Og mange trodde på ham der.

Jeg har intet imot JV, PV, DNK, DRK, AT, Presbyterianere, Met, Læstadianere osv, men dette fører ikke fram broder- Herren vil ikke røre ved deg så lenge du sier at du er medlem der eller der- og tilhører dem. Fordi Faderen sier at det er Han som eier individene. Derfor vil du- kun få erfare Gud- når du legger bort dogmene og selv velger å følge Herren- fordi vi har fått en fri vilje. Men det er HANS ÅND som vitner i ditt Hjerte om du har det rett, ser du?
Det er ikke din egen godhet eller alle jv-seminar studier som gjør noen forskjell, NEI. Fordi DU selv MÅ tro PÅ Herren Jesus Kristus- og så lenge du ikke har tømt ditt hjerte for satans løgner- kommer du INGEN vei!!! Jehovas Vitner vitser mer enn de aner. Dette er vantro i styggeste forstand- og de er i Åp 3,14-20- der ser dere det. La dere bli tømt for det gamle livet, og da først kan Herren bruke dere. Han kan ikke bruke et skittent kar, nei. Bli renset med Kraft og ild fra det Høie, Amen!

Kjærligheten er en makt og ingen vije og kan like gjerne kan lande på en lort som på en lilje. Dette er hva verdens kjærlighet omtales som.

MEN hør- Guds kjærlighet er 1 million ganger større- slik at det vi kjenner som kjærliget blir en svinesti til sammenlikning.

Men når du har Motatt Det, så vil livet du lever bevise hvem du er, om du har Livet, Amen!
Faderen har advart ALLE om å gå ut av dogmene og døden- Kom inn til Livet- det er Gratis. Det er IKKE JV org eller de andre sektene.

Når du så en gang har omvendt deg til Kristus, bli så i din menighet og spre SANNHETEN, Amen!

Ikke si at du er Pinsevenn eller JV venn- men bli en sann Kristen i der hvor du er. Det er å være en rett troende- be for dine venner og familie likeså- da skjer mirkalene, Amen!

En Kristen er fylt av kjærlighet til ALLE mennesker som er i menigheter. Men han er nødt for å si ifra, fordi ellers er han medskyldig i at mange går fortapt, ser dere mine elskede. Vær glade i hverandre for uten kjærlighet er dere intet. Amen!

Topp

cron