Informasjon til alle landets ordførere m flere.

Forumregler
Her kan du legge inn saker og ting du ønsker å selge.

Porno er ikke tillatt å poste her, eller spamming fra foretak.
Det er kun privatpersoner med ærlige hensikter som får lov å selge saker her. Illegale saker blir slettet.

Administrator BmOnline forum

Here you can make any anonsement of private order. Porn is not allowed and will sure be deleted.

Administrator BmOnline Forum

Skriv et svar


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smil
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode er
[img] er
[flash] er AV
[url] er
Smil er
Emne
   

Utvid visningen Emne: Informasjon til alle landets ordførere m flere.

Informasjon til alle landets ordførere m flere.

Innlegg Elmer Solberg » Tor Jun 03, 2021 11:44 pm

Til:
Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;sandangerp@gmail.com<sandangerp@gmail.com>;


C/c: 10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Christopher Dommer<markkishonchristopher@gmail.com>;Info Stop world control<info@stopworldcontrol.com>;Dr Charlie Ward<info@drcharlieward.com>;Debatten NRK<debatten@nrk.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;info@fuellmich.com<info@fuellmich.com>;terje - nrk gilleshammer<terje.gilleshammer@nrk.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Justisdep Unni Politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Sissel KRIPOS Wigen<sissel.wigen@politiet.no>;Kripos<kripos@politiet.no>;God ettermiddag

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen

I vedlagt dokument er alle landets ordførere navngitt, sammen med flere andre, med oppfordring til å svare på skrivet innen 31.05.2021.

Jeg oppfordrer fylkesmann i Vestland Lars Sponheim, til tross for at han sammen med regjering og storting og alt annen forvaltningspersonell underlagt den satanistiske, ulovlige og kriminelle korporasjonen AS Norge, er oppsagt og avsatt, om at før dere alle forlater kontora deres, om å informere alle kommunale administrasjoner og ordførere, denne beskjeden og at de alle svarer innen fristen.

Mye tyder på at de alle har deltatt i folkemord og kriminalitet mot menneskeheten i Norge, og vil bli stilt til ansvar for det nå når sannheten om dette bedraget blir allment kjent. Det være seg om de var bevisste på hva de gjorde eller ikke. Vi viser til Forvaltningsloven §§17 og 37 vedrørende utredelsesplikt før en konkluderer og deltar i overgrep mot mennesker i Norge.

Jeg har tatt meg bryet med å oversette de første sidene til Norsk, ved automatisk oversettelese i Word. Derfor noe dårlig oversatt. Men tenker dere tar poenget. Norsk tekst er merket i det ene vedlegge. Hele dokumentet er og vedlagt her.

Men altså min egen ordfører Ivar kvalen er nevnt. Så han oppfordres til å svare.
Jeg kommer til å anmelde NAV Luster og de ansvarlige for administrasjonen og helsevesenet i Luster for å oppfordre meg til å begå en kriminell handling ved at de pålegger meg å søke om uføretrygd, da de påstår at jeg skal ha varig nedsatt arbeidsevne, og derfor har de stoppet arbeidsavklaringspenger uten å fatte et nytt vedtak, for lang tid tilbake. Noe som i seg selv er en kriminell handling. Da de ikke kan stoppe et vedtak, før der er fattet et nytt. Men lovene våre er det tydelig at ingen av dem kjenner til.

Men det dere alle skal vite er at i hver eneste kommune, så er der en rådmann, som er Mossad og kazar-jødene og LUCIFER`S fremste agent. Disse rådmennene og kvinnene overstyrer ordførerne, og det er rådmennene som har det administrative ansvaret for all kommunal forvaltning og lokale NAV kontor. Og i min kommune Luster så er det Jarle Skartun, som bærer det fulle og hele ansvaret for behandlingen jeg personlig er utsatt for fra NAV og administrasjonen i Luster. Men alle som er delaktige er selvsagt like ansvarlige, og vil nå om ikke lenge måtte stå til ansvar for det. Men det kommer vi tilbake til.
Nå dette.

Se forøvrig vedlegg for hele dokumentet.

"Veldigt bra Anders. sender deg en kopi av det som jeg har sendt til alle ordførere og kommuner , stat og regjering, og helseforetak, så kan du se igjennom det :)

Til Norges folkevalgte: 17MAI 2021.

Hei, mitt navn er paul Sandanger, Jeg er en av mange nå som ser med bekymring på hva som skjer i vårt land og verden forøvrig, Norges folkevalgte bruker RT-pcr testen (som gir opptil 97% falske positiver) som middel for å iverksette grunnlovstridige og menneskerettsstridige tiltak som bryter ned og ødelegger vårt land , og vil få urovekkende konsekvenser for veldig mange mennesker. Nedstenging av vårt land, Stenging av arbeidsplasser, påbud av bruk av masker, testing og vaksinering under press og trusler osv. Konsekvensene av dette er fatale for mange mennesker og vil få store konsekvenser i mange år fremover, blant annet skader og død fra den eksperimentelle vaksinen som ikke er testet ut på mennesker tidligere, der mennesker er testobjektet i to år frem i tid. Frykten som våre barn blir utsatt for i hverdagen, mobbing av de som ikke ønsker testing og vaksine, vil prege barna i lang tid fremover. Informasjon som går mot det narrative blir sensurert i media og i sosiale medier ol. Jeg ser med stor bekymring på denne utvikling som holder på å splitte Norges befolkning inn i to grupper, der du enten er for eller imot det dere folkevalgte beslutter. DETTE ER ALVORLIG:

Jeg vil med dette legge ved et dokument der dere blir gjort oppmerksom på at dere er ikke uten ansvar for deres valg og avgjørelser. NOTICE OF LIABILITY FOR NON-CONSENT & INJURY.

Jeg krever at dette blir journalført.

Hilsen Paul Sandanger"

NOTICE OF LIABILITY FOR NON-CONSENT & INJURY
VARSEL OM ANSVAR FOR IKKE-SAMTYKKE OG SKADE


313.) Sara Hamre Sekkingstad, the woman, acting as «Ordfører» of «Alver kommune» in «Vestland fylke»

314.) Ole André Klausen, the man, acting as «Ordfører» of «Askvoll kommune» in «Vestland fylke»

315.) Siv Høgtun, the woman, acting as «Ordfører» of «Askøy kommune» in «Vestland fylke»

316.) Trygve Skjerdal, the man, acting as «Ordfører» of «Aurland kommune» in the «Vestland fylke»

317.) Morten Storebø, the man, acting as «Ordfører» of «Austevoll kommune» in «Vestland fylke»

318.) Per Lerøy, the man, acting as «Ordfører» of «Austrheim kommune» in «Vestland fylke»

319.) Marte Mjøs Persen, the woman, acting as «Ordfører» of «Bergen kommune» in «Vestland fylke»

320.) Trine Lindborg, the woman, acting as «Ordfører» of «Bjørnafjorden kommune» in «Vestland fylke»

321.) Anne Kristin Førde, the woman, acting as «Ordfører» of «Bremanger kommune» in «Vestland fylke»

322.) Sammy Olsen, the man, acting as «Ordfører» of «Bømlo kommune» in «Vestland fylke»

323.) Anders Vatle, the man, acting as «Ordfører» of «Eidfjord kommune» in «Vestland fylke» 15

324.) Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, the woman, acting as «Ordfører» of «Etne kommune» in «Vestland fylke»

325.) Stian Herøy, the man, acting as «Ordfører» of «Fedje kommune» in «Vestland fylke» 326.) Harald Rydland, the man, acting as «Ordfører» of «Fitjar kommune» in «Vestland fylke»

327.) Kjetil Høgseth Felde, the man, acting as «Ordfører» of «Fjaler kommune» in «Vestland fylke»

328.) Leidulf Gloppestad, the man, acting as «Ordfører» of «Gloppen kommune» in «Vestland fylke»

329.) Hallvard Oppedal, the man, acting as «Ordfører» of «Gulen kommune» in «Vestland fylke»

330.) Kjell Eide, the man, acting as «Ordfører» of «Hyllestad kommune» in «Vestland fylke»

331.) Petter Sortland, the man, acting as «Ordfører» of «Høyanger kommune» in «Vestland fylke»

332.) Ola Teigen, the man, acting as «Ordfører» of «Kinn kommune» in «Vestland fylke»

333.) Torgeir Næss, the man, acting as «Ordfører» of «Kvam kommune» in «Vestland fylke»

334.) Hans Inge Myrvold, the man, acting as «Ordfører» of «Kvinnherad kommune» in «Vestland fylke»

335.) Ivar Kvalen, the man, acting as «Ordfører» of «Luster kommune» in «Vestland fylke»

336.) Audun Mo, the man, acting as «Ordfører» of «Lærdal kommune» in «Vestland fylke»

337.) Karstein Totland , the man, acting as «Ordfører» of « Masfjorden kommune» in «Vestland fylke»

338.) Kjetil Eikefet, the man, acting as «Ordfører» of «Modalen kommune» in «Vestland fylke»

339.) Lars Fjeldstad, the man, acting as «Ordfører» of «Osterøy kommune» in «Vestland fylke»

340.) Knut Harald Frøland, the man, acting as «Ordfører» of «Samnanger kommune» in «Vestland fylke»

341.) Arnstein Menes, the man, acting as «Ordfører» of «Sogndal kommune» in «Vestland fylke»

342.) Gunn Åmdal Mongstad, the man or woman, acting as «Ordfører» of «Solund kommune» in «Vestland fylke»

343.) Alfred Bjørlo, the man, acting as «Ordfører» of «Stad kommune» in «Vestland fylke»

344.) Gaute Straume Epland, the man, acting as «Ordfører» of «Stord kommune» in «Vestland fylke»

345.) Per Kjøllesdal, the man, acting as «Ordfører» of « Stryn kommune» in «Vestland fylke»

346.) Olve Grotle, the man, acting as «Ordfører» of «Sunnfjord kommune» in «Vestland fylke»

347.) Linn Therese Erve, the woman, acting as «Ordfører» of «Sveio kommune» in «Vestland fylke»

348.) Kåre Martin Kleppe, the man, acting as «Ordfører» of «Tysnes kommune» in «Vestland fylke»

349.) Roald Aga Haug, the man, acting as «Ordfører» of «Ullensvang kommune» in «Vestland fylke»

350.) Hans Petter Thorbjørnsen, the man, acting as «Ordfører» of «Ulvik kommune» in «Vestland fylke»

351.) Hege Eide Vik, the woman, acting as «Ordfører» of «Vaksdal kommune» in «Vestland fylke»

352.) Roy Egil Stadheim, the man, acting as «Ordfører» of «Vik kommune» in «Vestland fylke»

353.) Hans-Erik Ringkjøb, the man, acting as «Ordfører» of «Voss herad» in «Vestland fylke»

354.) Tom Georg Indrevik, the man, acting as «Ordfører» of «Øygarden kommune» in «Vestland fylke»

355.) Hilmar Høl, the man, acting as «Ordfører» of «Årdal kommune» in «Vestland fylke»

Noen ligger definitivt dårlig an her.

"Israelske MOSSAD har nå absorbert KGB (FSB), CIA, MI-5, MI-6, Sveitsiske Octogon, PST, Kripos og all annen mafia. Innen finans og bank har Jødiske 'Goldman Sachs' tatt over vårt statsbudsjett og Oljefond som er stjålet sammen med vårt pensjonsfond.

I aviser kan vi lese 'Hva kan du gjøre for å spe på din pensjon imorgen?' eller 'Få 600.000 mer på din pensjon'. Folk har ikke det fjerneste begrep om at det er Jødene som står bak for hele tiden å stjele ifra folk. De vil ALDRI få sine hårdt tilegnede pensjoner fordi de er allerede stjålet ifra oss, dessuten vil pensjonsutbetalinger være blitt avviklet lenge før 2030, vi er da blitt slaver og trenger dem ikke.

Den som undertegner har erfaring med den Jødiske frimurermafian siden februar 2010 og har overlevd 9 mordforsøk ifra PST og MOSSAD. Min nærmeste kollega Elmer Solberg har vært utsatt for flere politirazziar i sitt hjem hvor telefoner og pc'r har blitt konfiskert. Han ble frastjålet sine spesial kjørebevis med makt med blodutredelser over hele kroppen. Etter mer enn 5 år har han enda ikke fått tilbake sine sertfikat.

Elmer har blitt kastet i fengsel uten grunn flere ganger som en maktdemonstrasjon. Han er blitt tvangsinnlagt på psykiatrien over en lengre periode og bltt tvangsmedisinert med gift. Han får ikke fem flate fra NAV og slik har det vært i 3-1/2 år. Er det noen som begynner å våkne opp til realitetens Norge under staten Israels makthegemoni? Og som fortsetter å kidnappe småbarn fra kjærlige foreldre!

Dette bør være bevis på at Elmer's og mine avsløringer om MOSSAD's kriminelle aktivitet på norsk jord alltid treffer blink. Vi kjemper en overlevelseskamp imot en 'Satans Synagoge' som vil utrydde oss."

!! VÅKN OPP !!


HilsenAnders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere
https://fampo.info/media/

Videresendt til dere fra meg.
Venleg helsing


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe
Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).

ATT00019 ES 190521.pdf
ATT00019 ES 190521.pdf (315.87 KiB) Vist 19147 ganger


[Filtypen doc har blitt deaktivert, og kan derfor ikke lenger vises.][Filtypen doc har blitt deaktivert, og kan derfor ikke lenger vises.][Filtypen doc har blitt deaktivert, og kan derfor ikke lenger vises.]


Topp