Familier terroriseres i Norge av politiet

Skriv et svar


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smil
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
BBCode er
[img] er
[flash] er AV
[url] er
Smil er
Emne
   

Hvis du vil legge ved filer, må du fylle ut feltene under.

Utvid visningen Emne: Familier terroriseres i Norge av politiet

Re: Familier terroriseres i Norge av politiet

Innlegg BmOnline » Tir Apr 10, 2018 7:14 am

Hei Asbjørn, og dere andre mine venner og FIENDAR.
No har eg Elmer Solberg lese gjennom heile denne eposten frå Asbjørn. Jada den var omfattande. Etter eg kopierte den inn i eit word dokument, og lagra den der, så vart den på heile 59 sider. Eg har lagra den i 2 eksemplar, der eg har samla navna på dei kriminelle kjeltringane som skal pågripast og fengslast og det lenge, anten det skjer ved bruk av redelege politiindivid, og eller BORGARVERNET. Ja det gjenstår å sjå. Men fortel dei gjerne at tida nærmar seg, ja for arrestasjonane meinar eg.
Men altså til dykk som sit i forvaltninga vår. Asbjørn hadde ein leiarposisjon. Dennis Bowen som no sit fengsla, hadde ein på vegne av dei ansatte talsposisjon. Dennis var deira talsmann, eller tillitsmann om de føretrekker.
"SYSTEMET"dei kallar det er infiltrerte med satans disiplar. magne knudsen. Du er ein av dei. Men fortvil ikkje resten av dine kollegaer i vest idiotidistrikt inngår i same kategorien. Dykk vil om ikkje lenge verta pågripne å fengsla. Neida fortvil ikkje det vert ikkje eg som skal gjera det, men BORGARVERNET.
Eg som dykk alle veit berre "VARSLAR" dykk om kva som ventar dykk . Og for alt kva de gjer. Kom ikkje å sei at dykk ikkje er åtvara og det mange gonger. Eller kva seier du lensmann magne knudsen, og du i justisdepartementet som det som fint heiter, stephan torp?
Etter å ha lese dette som Asbjørn fortel oss, så skal du vere blotta for vet og forstand for ikkje å forstå at heile samfunnet vårt er styret av mennesker med for oss alle onde hensikter, og det i ALLE flora. Vi MÅ og SKAL AVVIKLE DOMSTOLANE VÅRE. POLITIET. BARNEFJERNET, NAV. PSYKOPATIEN, Og drastiske endringar SKAL skje i helsevesenet. KAN HENDE SKAL VI STARTE MED Å LEGGE NED DEN MAFIAKORRUMPERTE LEGEMIDDELINDUSTRIEN. Der dei dealar GIFTER i hytt og pine som DREP oss famføre å hjelpa oss.
Og lat meg avslutta med å sei til deg steffan thorp. Førarkortsaka mi byrjar å bli dyr for dykk. og tru du meg. Du skal få vere med å betale for det. Både du og dommaren som har utarbeida stavninga Harald Hjermann. Og frå og med i morgo so kjem eg til å dobla dagrata mi frå 41600 kroner dagen til 82300 Kroner dagen pluss mva. Og hugs berre dette. Det er satan/djevelen, eller kva du ynskjer å kalla kjeltingen, ja ved hans sønner og døtrer av alle slag som skal betala for moroa si. Det gjeld til orientering i alle andre saker som du stephan torp SKAL ordna opp i for meg og gjerne via det mafiakorrumperte sataniske rettsapparatet vårt. Den dommaren som skal målbinda meg GLEDAR EG MEG TIL Å MØTA i ein rettskaffen rettsal.
Syt dykk for å slepp Dennis Bowen fri øyeblikkeleg, og gjenforen Han med sine barn. Om ikkje så forvent å måtte sone 100 dagar for kvar dag Dennis vert halden i forvaring. Og tru meg dette er ingen trussel. Det er sanning i kvart eit ord. Det same kan de og gjere med alle andre som denne landsomfattande sataniske gjengen har forgrepet seg på å stjelt barn fra sine foreldre, og dermed øydelagt kjærlige familierelasjonar. Og tru meg, når eg seier. Eg er glad eg ikkkje må oppleva det som ventar dei kriminelle iblant dykk. Ikkje berre ventar det dykk eit sant helvete, men dykk har og ført skam over dykkar familie no og i alle deira levedagar her på Jorda. Dette er sanninga.

EL-mer SolbergDen 07.04.2018 21:50, skrev Asbjorn Nilssen:
Til Tilsynsutvalget for dommere - Klage på Tønsberg Tingrett - Vitne og klager: Asbjørn Nilssen

HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?•21. FEBRUAR 2018

Påtalemyndighetene har nedlagt besøksforbud mot Scott Bowen.
Marita Kruse-Moss, Hege Lund og Ellen Fisher har samlet seg, og fått venner i politiet til å skrive ut drapstrusselpåstander som de henger ved et besøksforbud. Trusler om drap blir ikke anmeldt. Stigmaet og stemplingen henger ved videre i barnevernssaken.
Dommer Siw Morrow, Tønsberg Tingrett, aksepterer beviser som utelukkende kommer fra tredjepersoner, og lar siktelsen som ikke er en ekte siktelse, henge ved navnet Scott Bowen med videre i barnevernssaken hun ikke har kjennskap til. Dommer Siw Morrow er et symptom på rettsstaten Norge i domstolkrise.
Hun henger det sammen med en voldssiktelse fra juni 2016. Da barna ble tatt. Påført av Politijurist Pernille Flage. Pernille Flage er syk, og bør få pleie og behandling. Ferie burde være mest aktuelt. Ingen har tatt bryet med å sjekke om det er barnevernet i Tønsberg eller Scott Bowen som snakker sant om vold i nære relasjoner.
Drapstruslene var antageligvis ikke så farlig, fra tre separate barnevernsansatte. Min venn har møtt disse tre en gang hver. Marita Kruse-Moss og Hege Lund var på et møte august 2016. Ellen Fisher desember 2016.
Tid som brukes av andre mennesker på bakgrunn av tre «kvinners» evner til å være i livet. Tap av livstid for de anklagede. Kynikere uten livsgnist. Siw Morrow ønsker å være venn med dem. Fire kvinnelige dommere og Anklager Carl Bore, mot en hardkjempende firebarnsfar som ikke får se sine barn.
Fortellingen om bortkastet tid – tre kvinner, en dommer og en advokat er ansvarlig for ondskapsfull stjeling av andres tid ved deres blotte eksistens av fordømmelse og hat.
Tilsynsutvalget for dommere har bedt meg om å skrive klage over Dommer Siw Morrow ved Tønsberg Tingrett ut fra dommernes etiske prinsipper for dommeradferd.
Å stjele sjel.
Klage på:
Tønsberg Tingrett
Dommer Siw Morrow
Dommerstanden
Norges Domsstoler
Dømmende myndighet
Kontrollorganer
Påtalemakt
Utøvende myndighet
Norge
Ellen Fisher, Marita Kruse-Moss og Hege Lund er ansatt i Tønsberg kommune – Barnevernet. Besøksforbudet er tatt ut av personene som privatpersoner. Advokat er Carl Bore er innleid av Tønsberg Kommune for å bekjempe trusler og trakassering. Tønsberg Kommunes innbyggere betaler Advokat Carl Bore, 4000 kroner pr time. Carl Bore er hyret av Tønsberg Kommune for å forsvare tre privatpersoner i et sivilt søksmål mot en pappa til fire. Advokat Carl Bore skal behandle dokumenter, postgang, internett og uttalelser med lupe for å finne tendenser til trusler og krenkelser.
Nok en advokatsjel som har sitt lodd i å stikke dolk i ryggene på familien Bowen. Tre gutter har gjentatt til det kjedsommelige. De har ingen intensjoner om å bytte hjem. De elsker sine foreldre. Alvorlige brudd på Grunnlovens § 104. Barna blir ignorert.
Pappa Scott og Mamma Eva, samt barna, blir ikke vernet av de statlige styresmaktene om «retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling», Grunnloven § 93. Styresmaktene bryter ned vernet om personlig integritet ovenfor hele familien. Loven blir ikke behandlet likt, og familien diskrimineres av Tønsberg by.
Advokater vil ikke ha Scott Bowen som klient. Antageligvis fordi han utfordrer med argumentasjon og sannferdighet. Advokatene virker å ha annen intensjon enn å forsvare sannhet og rettferdighet slik at et samfunn skal være i stand til å virke. Advokatene løper heller ærender for hemmelige brorskapsinteresser eller private interesser. Dette hindrer Scott Bowen i å motta lovmessig krav om å få saken sin avgjort av en uavhengig og upartisk domstol.
Min påstand er at Dommer Siw Morrow ikke representerer en uavhengig og upartisk dommerstand og domstol. Påstanden er at Siw Morrow er et eksempel på at de statlige styresmaktene ikke sikrer sine borgere rettferdig rettsgang i uavhengige domstoler. Dommer Siw Morrow oppfyller ikke samvittighetsfullt sine plikter, dersom hun har skrevet under på forsikring.
Rettsak nr. 1 for - Asbjørn Nilssen – observatør og sannhetsvitne.
Tre barnevernansatte påstår far Scott Bowen har drapstruet de tre barnevernsansatte. Bevisgrunnlaget er ikke tilgjengelig for far som må holde innledende prosedyre. En pappa til fire barn må sitte å forsvare seg mot abstrakte påstander utløst av inkompetanse og lovbrudd av de anklagende. Uten konkrete holdepunkter i bevisføringen er det vanskelig for en pappa til fire å vite hva han forsvarer seg mot.
Foreløpig har ikke Scott Bowen mottatt et skriftlig grunnlag for vedtaket fattet i juni 2016 hvor barna blir tatt for første gang. Han har ikke fått faglige begrunnelser for noen av avgjørelsene som barnevernet har tatt underveis i saken. Scott Bowen spør overalt, men ingen i kommunen gir han svar. Spørsmålene i e-post fra Scott Bowen til Barnevernet blir tolket som dødsdom, men når bevisene skal vises blir
Tønsberg Rettsdistrikt – Lage påtalesak om drap!
Scott Bowen har hatt tre separate møter med de anklagende barnevernansatte. Ettersom de har ulik ansvarsområder er de tilknyttet saken på ulik måte. Scott Bowen møtte Marita Kruse Moss i august 2016. Samme måned og år hadde han et møte med Hege Lund. I desember møtte han Ellen Fisher. I Mars 2017 dukket påstanden om drapstrusler opp.
Foreløpig har ikke Scott Bowen mottatt et skriftlig grunnlag for vedtaket fattet, 9. juni 2016. Verken fra barnevakten og politiet som går til angrep på Scott Bowen, eller Tønsberg Kommune som transformerer løse påstander fra en innringer med frynset troverdighet. Det er påpekt siden denne dag at sønnene N, HB og FC er tatt uten legitimt grunnlag, og at de under hele prosessen ønsker å bo hjemme sammen med mamma og pappa. De har ikke vært utsatt eller vært vitne til vold. Guttene ble kidnappet og plassert under fangenskap i tre måneder.
Guttene har blitt straffet for falske anklager og påstander mot far. Først i tre måneder fra juni til september. I april 2017 gikk politiet igjen til angrep mot barna på deres skole. Uniformert politi arresterer guttene fremfor sine klassekamerater, og tvinger de i utrykningsfartøy. Hvilken effekt og konsekvenser det har for barn i en alder fra åtte til tolv bør utredes, og de ansvarlige bør holdes til ansvar for sine handlinger av tvang og vold. Gapestokk og markering er politiets faglige linje. Spesielt mot forsvarsløse og sårbare barnesinn som de kan behandle som de vil. På verst tenkelige og destruktive måte.
Politiet bør kunne redegjøre for angrepet mot barna jfr. lovverket og politifaget. Hvor finner man pensumbøker og lover som forsvarer overgrep og straffetiltak mot tre lovlydige barn fordi en fjortenåring har ringt og fortalt løgner om far. Politi og påtalemyndigheter i Tønsberg virker å ha fagterminologi som handler om aggresjon og vold. Til tjeneste for maktelitens inntjening av penger, og statsapparatets flørting med politistatsbegrepet. Politiet bør kunne gi en skriftlig forklaring til barna om hvorfor de arresterte dem.
Arrestasjon av tre gutter i tre ulike klasserom på skolen. Kidnapping av barn på høylys dag.
Avbrutt skolegang for andre gang i løpet av et skoleår. Røsket ut av pedagogikken til Maria Montessori, og puttet inn i klasserom med undervisning i fremmed pedagogikk. Foreldrene har ikke fått faglige begrunnelser for noen av avgjørelsene som barnevernet har tatt underveis i saken. Scott Bowen spør og forlanger det han har krav om jfr. forvaltningsloven, men ingen bryr seg med å gi han svar. I Tønsberg er det greit å stjele barn uten faglig begrunnelse. Tønsberg har en egen fortolkning av barnas beste ved å tolke barnas beste i maktens favør jfr. penger og hevn.
Dommer Siw Morrow synes å mene at tre kvinners påstander om drapstrusler ikke kan behandles i sammenheng med barnevernssaken. Selv om Advokat Carl Bores beviser er tatt fra barnevernssaken. Av alle andre kilder enn Scott Bowen selv. Drapstrusler tolket gjennom en formålsløs sakkyndigrapport, poster skrevet av en venn på vennens facebookkonto og spekulasjoner/løgn. Ingen bevis som har en direkte sammenheng med Scott Bowens uttalelser eller e-post.
Behandlingen av et rettssubjekt som en taper før retten starter, setter standarden for dommerens handlinger. Mulig eliteaspirasjon gjør folk tullerusk og blinde. Morrow startet skuespillet så snart Scott Bowen var innenfor dommerens synsvinkel. Dataproblemer i Tønsberg Tingretts overvåkingslokaler.
Grunnløst grunnlag grunnstøter på grunna.
Scott Bowen har ikke mottatt grunnlag for anklagene om drapstrusler, og møter i retten uten å vite hvorfor han er beskylt trusler om mord på tre kvinner. Ingen henvisninger til eventuelle e-poster som kan virke truende. Da besøksforbudene inneholder drapstrusler, noe som kan ha en strafferamme opp til tre år, antar jeg at den anklagede har rett til innsyn i bevisgrunnlaget. Antar Tønsberg Tingrett burde behandle saken med aller største alvorlighet.
Påtalemyndighetene bør i første omgang behandle påstander om drapstrusler alvorlig. Hvordan kan man nedlegge besøksforbud mot Scott Bowen på bakgrunn av drapstrusler? Trusler om forestående drap bør etterforskes av politiet. Hvorfor fører ikke påstanden til en anmeldelse om drapstrusler? Trusler om drap er en alvorlig påstand som setter Scott Bowen i et svært dårlig lys sett i sammenheng med hans pågående sak med barnevernet. Det blir nok et vedlegg i Scott Bowens saker som henger ved han etter besøk i Tønsberg Tingrett. Nok et vedlegg i hans eskalerende sak mot barnevernet og deres tjenere. Jakten på de statsstøtteutløsende tiltak- og vedtaksmidler. Tiltaket i hjemmet er kostbart for kommunen, mens statsutløsende omsorgsovertakelser og andre varige langsiktige overgrep sikrer statsrefusjon og tilgang på tilgjengelige midler.
Besøksforbudets rettspluralisme - Sanksjon 1 – Avretting.
Et besøksforbud vil ikke hindre en drapsmann dersom drapsmannen har bestemt seg. Antageligvis handler ikke dette om reelle trusler som vi skal diskutere nedover i saken. Hvorfor er de ikke alvorlige nok til anmeldelse jfr. Straffeloven, men alvorlig nok til å hindre en far å være i nærheten av ansatte han burde kunne samarbeide med. Alt for å hindre en fars rettigheter, og for å hindre han i å utføre sine plikter som far.
Som venn av familien og sosiolog med spesialisering i kjærlighetsrelasjoner og familie har jeg engasjert meg i denne saken, da denne saken påfølger en arbeidstvist som medførte avskjed for Scott Bowen og meg. Han hjalp meg, og fikk sparken på grunn av mine handlinger. En firebarnsfar som risikerer dette for en kollega bør få anerkjennelse som fortjent. Det bør ikke kvalifisere for hevn fra utdaterte gamle losjemenn.
Etter hvert som jeg har blitt kjent med familien og barnevernssaken har tatt a surrealistiske proposisjoner. Bortføring av barn og arrestasjon av voksne. Alvorligheten av å kidnappe tre gutter på skolen, og bortføre dem for andre gang etter å bodd sammen med foreldrene i et halvt år, kan ikke understrekes. Handlingene er brutale, grusomme og opprivende.
De hadde endelig begynt å funnet roen etter overgrepene, bortføringen og straffen de ble utsatt for i juni 2016. Fra september 2016 til mars 2017 har 120 uniformerte politikonstabler tråkket over familiens dørstokk. Politiet har omringet hele nabolaget for å forkynne siktelser om for eksempel tvangssalg av bolig i Harstad, som virker å være koordinert med og startet opp i sammenheng med de to rettssakene i Oslo og Tønsberg Tingrett.
Det er helt nødvendig at Tilsynsutvalget for Dommere ser på sakene i en sammenheng. I det minste se de kommuneansatte påstander som privatpersoner mot Scott Bowen om trusler om drap ut fra sak i barnevernet. Dommer Morrow mente ikke dette var viktig, da det handlet om trusler mot privatpersoner. Hvorfor dommer Morrow ikke fant det relevant å se det i en sammenheng blir ikke redegjort for fordi det er noe hun har bestemt. Tønsberg syndromet; manglende grunnlag for påstand, søksmål, anklager og kommunale handlinger.
Faglig forankring i privatøkonomi, og vellykkethet i hevnbarometer.
Destruksjon av konstruktiv pedagogikk. Kritiske faser gir kritisk blikk.
Tønsberg annihilerer skoleåret for tre oppvakte fine gutter. Hvilken effekt har det for deres fremtid? Psykologiekspert og sakkyndig Ingrid Sønstebø glemte å vurdere dette i sin fylkesnemndrapport. Bestillingsverket er bestilt for å sverte en familie for å såre en pappa som står for sitt. I motsetning til borgere av Tønsberg har han mot, rettferdighetssans og en elaborert ryggmargsrefleks.
Er det ingen som er interessert i å høre hva guttene har å si, eller er de ikke av riktig kaliber? Er de av annen art? Blandingsrase? Fritak for egen stemme. Fritak for autonomi og individualitet. Fritak fra frihet. Fritak som rettssubjekt?
Har Bowen-paret mindreverdige blodlinjer? Hun fra Larvik. Han fra Harstad og USA. Begrenset nettverk i umiddelbar nærhet. Det er fristende å spørre seg om det er politikken til et sorteringssamfunn? Kategoriseringssamfunn. Er Morrow ideologisk inspirert? Er Olga Bjoner en arisk helt? Blir Berg Kretsfengsel omgjort til Interneringsleir igjen?
Hvordan Tønsberg kan ta fire barn uten å vise til bakgrunn for arrestasjon og iverksettelse av barnevernssak er ett enigma. Da dommer Morrow kan dømme i Tingretten uten hold, skriver jeg ned spørsmål for å spekulere i hva som har gått galt, og hvorfor en familie blir brutalt angrepet og holdt nede av en hel Tønsberghær av fotsoldater for byens elite.
Utfordringer for det etablerte Tønsberg hvor løgn er sannhet, og Tønsbergs sannhet er i kontrast med pensumbøker, historieleksjoner og tilnærmet objektiv virkelighet. Ordene i lovverket har mistet betydning, eller med et meningsinnhold transformert til en stilltiende forståelse for noe som ikke er uttalt, eller som virkelig kan forstås. Konfliktskyhet i argumentasjon og fag kompenseres med vold og hat, og Dommer Morrow underbygger dette med sitt nærvær i en rettssal.
Barnevernsansatte får påtalemyndigheter til å skrive besøksforbud på bestilling. Påtalemyndighetene bør gå i seg selv, og undersøke sakens utgangspunkt og involverte før de begynner med nedklubbingen av en kjempende far. Han blir forhåndsdømt på bakgrunn av hans kamp om å få være far. Han får ikke representere seg selv som rettssubjekt i sin egen rettssak før han blir klubbet ned av Dommer Morrow. Klubbet ned på grunn av praktisk rettede spørsmål om tidsbruk i den norske rettssal.
Dommer Morrow kaster bort statens penger da hun ikke kan svare på enkle spørsmål. Svarene kan karakteriseres som løgn, og hun fraskriver seg ansvaret ved å henvise til saksbehandlere for skyld for alt som er galt.
Scott Bowen er et rettssubjekt når han overholder lover, betaler skatt og holder det han lover, men reduseres til et rettsobjekt når tøylene strammer for Tønsberg. Kontroll over rettssubjektene i en av Tønsbergs mange barnevernssaker. Dersom du faller innenfor barnevernet i Tønsbergs feminine torturvirksomhet som løser ut statsgarantert økonomisk støtte virker det umulig å kutte båndet med barnevernet. De er parat til å ta grufull hevn ved å stjele barna igjen.
Fylkesskuespill og rolleforvirring.
Fylkesnemnda tolker galt i lovens formål, strider mot veiledende prosedyrer, etiske prinsipper for barnevern og maltrakterer lovene og hensikten med et rettferdig rettsvern. Barnevernet og politiet går til angrep mot barna for å såre foreldrene. De stigmatiserer barna bevisst med gapestokkmentalitet og markeringsbehov. Stempler foreldre som voldelige, og fjerner barna fra trygge omgivelser og en planlagt fremtid med et velfundert pedagogisk fundament.
Et mønster i saken er hvordan politi, advokater og barnevernansatte ønsker å bygge sak mot Scott Bowen ved å påføre han utallige siktelser og besøksforbud. Dette er en bevisst strategi blant smålige kommuneansatte uten kompetanse til annet enn brutalitet og overgrep. Kompetansen er personlig ondskap fremfor barnevernfaglige hensyn, og barnas beste. Ettersom ingen kan bevise at Scott Bowen har utført brutalt voldelige handlinger mot sin familie, spesielt ettersom fem av seks vitner om at han ikke gjør det, blir denne saken en parodi.
Dommer Morrow som er tilknyttet religiøse sekter som tjener penger på barnevernet er ikke dommer upartisk eller uavhengig barnevernssaker. Pinsemenigheter tjener store penger på fosterforeldre, institusjoner og tilgang på statsrefusjon er ikke Siw Morrow riktig person. Hun er partisk og står i et gjensidig avhengighetsforhold til sin menighet gjennom Gud.
Hvilken Gud Siw Morrow tilber kan ikke leses som en utelukkende god. Det virker som menigheter går fri, mens alle andre får svi. Alle får kanskje tilgivelse dersom man makter å konstruere en forklaringsmodell som fungerer for en selv. Hele saken er preget en reversering av Jesus liv og lære.
Barna har en spesiell plass hos Jesus. Som ressurs og av ren menneskelig verdi. Han ønsket ikke å akseptere eller tillate besudling og overgrep utført av den voksne befolkning. Statistikken viser skremmende tall jfr. sykdom og antatt levealder jfr. personer utenfor barnevernet. Biologiske bånd og tilknytning er avgjørende for barnas utvikling.
Barnevernet eier ikke vurderings- eller omsorgsevne. Stat for kald for barn.
Det er sammen med sin mor og far barna har det bra. Det er der de vil være hjemme. Jeg har spurt dem.
Mor og far Bowen har i ett år blitt behandlet som utskudd. Et justismord med paralleller til andre barnevernssaker i Tønsberg. Det handler om to over gjennomsnittet bra foreldre med verdier som er utelukkende positive, og bra for menneskeheten generelt. Det er ikke alle mennesker jeg kan gi et slikt sertifikat til. Disse har fortjent sertifikat for en faglig utmerket begrunnelse for valgene de har tatt for sine barn.
Engasjementet i saken eskalerer i takt med saken, og jeg føler meg fremmedgjort overfor min fødeby. Når en kommune bevisst går inn for å skade og ødelegge mennesker blir samfunnet ondskapsfullt og kriminelt. Som venn blir jeg følelsesmessig berørt. Uendelig trist hvorfor barna ikke blir hørt. Hvorfor tar ingen notis av dem? Er det ikke disse det i utgangspunktet handler om?
På to-tre måneder har det trampet inn over 120 politifolk for å vise seg for de tre guttene. Vise hvem som er politi og hvem som er røver. Foruten kapringen av hans barn og terrorisering av foreldre, jfr. Menneskerettighetskonvensjonen FN.
Bokmålordboka:
terror m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet terror
(eng., av lat. 'redsel') bruk av (trusler om) vold for å oppnå visse mål
terroren skapte frykt i byen
terroren skapte frykt i byen / politisk terror
politisk terror / blind terror
Konklusjon. Politiet terroriserer barna. Far har blitt bortført av politiet. De har sett sin far bli kneblet og tatt på håndjern av seks uniformerte politimenn, dratt inn i en av tre politibiler mens en politibikkje bjeffet ukvemsord mot sine kolleger. Dommer Morrow ønsker ikke å se på helheten i saken, men jeg må repetere den igjen og igjen, slik at dersom noen leser noe så vil de muligens huske noe av saken, og begynne å snakke om den. Viruset barnevernet har spredd seg utover hele landet, og det er på tide å se på de politiske retninger som står bak de. Er Dommer Morrow politisk bevisst da hun behandler Scott Bowen på et nedverdigende vis?
Det er en brutal verden da politiet kan gripe inn i privatlivets fred på den måten de har gjort. De kameratslige koblingene i denne saken handler om byens konsensus og konformitet. Ingen er annerledes enn den andre når det kommer til politikk og samfunnskritikk. Det handler om form. Innhold er ikke fult så spennende.
Scott Bowen setter innhold først. Deretter ser han på innholdet i innholdet, og drar ut kjernen. Gjør bra ting for folk. Hvorfor ser Tønsberg bort fra hans e-poster med spørsmål? Han har krav på tilstrekkelige svar jfr. den norske domstol.
Som vitner til angrepet av far utført av terrorpoliti blir de slengt inn i en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemming. Tre uker med lukket dør, og ingen kontakt med foreldre. Barna blir lukket inne i en institusjon som ikke er tilpasset deres behov. Kommunen er skyldig i grov barnemishandling, overgrep, tvang og tortur.
Fire barn er røsket opp fra familien uten noen som helst forsøk fra kommunen til å innlede dialog eller samarbeid. Tvangsflyttet til PU-bolig. Ikke mulighet til fritt å ferdes. Måtte ha følge ut. Friminutter enkelte tider i døgnet. Guttene var også så høflige at de syntes de ikke kunne plage folk som jobbet med noe helt annet for å gå ut og få frisk luft en liten stund. Hvordan hadde du taklet dette når du var åtte? Hvordan kan voksne mennesker påføre barn dette?
Innsperring og straff av barn som hevn på far.
Hvordan vil Tønsberg Kommune forsvare noe slikt i påfølgende erstatningssaker som vil dukke opp med jevne mellomrom i ettertid?
Hvordan kan voksne mennesker påføre barn smerter og psykiske senvirkninger for å utføre andre menneskers hevn? Eventuelt å tjene penger selv på barnehandel med beredskapshjem, eller oppdrag som sakkyndig og spesialister i saker de uansett vil tjene penger på? Hvordan kan voksne mennesker tjene seg søkkrike på å behandle folk som mindreverdige, fordi noen er født privilegerte, bortskjemte og tar seg til rette uten å stå til rette.
Rotary Race Tønsberg. Barn er likvide assetter.
Trenering.
I sammenheng med en sakkyndigrapport komponert av Ingrid Sønstebø, som jeg jobber med en grundig analyse av, ble jeg interessert i kapitel 220 i Straffeloven. Ettersom jeg begynte å analysere rapporten ble jeg interessert i hvilken rettssikkerhet anklagede har i forbindelse med en sakkyndigrapport. Sønstebø tegner et helt annet bilde av virkeligheten enn virkeligheten jeg opplever.
Ettersom sakkyndig Sønstebø kun har intervjuet og møtt datteren M som er i konflikt med sin far, grunnet sin kjærestes påstand om at far Scott Bowen er en drapsmaskin som antageligvis klikker og dreper dersom man smiler galt, er det oppsiktsvekkende at rapporten kan legges til grunnlag i fylkesnemnd og Tingrett. Metodisk er rapporten oppskriften på feilslutninger og partisk underlag. Den har alvorlige konsekvenser for barn og foreldre, og ut fra det bør Ingrid Sønstebø ikke tildeles ansvarsfulle oppdrag som kan ha fatale konsekvenser for barn og foreldre i barnevernssaker. Alvorligheten i hennes brudd på Straffelovens § 223 bør kvalifiseres til fengsel. Årsaken er at hun baserer seg på informasjon fra et ensidig utvalg av negative mennesker som har hevnmotiver mot far. Hun oversetter og skriver alt slik at det fremsettes galt.
I en verden som er tilnærmet normal jfr. lovverk, folkevett og fornuft, bør sakkyndigrapporten brennes i et ritual. Det er et angrep på hele familien, spesielt på far.
I følge kapitel 220 i Straffeloven er sakkyndigrapporten skrevet av Ingrid Sønstebø en alvorlig kriminell handling som jeg i følge § 226 har plikt til å anmelde. Skumlesing av rapporten bør avdekke alvorlige feil og mangler. Metodisk er det aggressiv klipp- og lim-metodikk preget av forhåndsdømming, falske diagnoser, falske dommer og grove falske påstander mot Scott Bowen.
Min påstand er at Politijurist Pernille Flage, Sakkyndig Ingrid Sønstebø og Dommer Morrow bryter Straffelovens § 221-225. Ved å bruke oppdiktede diagnoser, voldsdommer og destruktive fortellinger uten rot i virkeligheten er vi vitne til et overlagt karakterdrap, forhåndsdømming og bevisst skadepåføring fra systemets «kompetente» kvinner. Kynisk og spekulativt angrep for å få far straffet for noe de ikke aner hva er. Brudd på lovene skjer like hyppig som de skriver og kommenterer.
Hva er sakkyndighetskrav? Kyndig i hva?
Når sakkyndig skriver en sakkyndigrapport uten å sjekke medisinske journaler/opplysninger eller strafferegisteret er rapporten grovt uforsvarlig. Da denne blir brukt som grunnlag for vedtak i fylkesnemnd, ulike saker i Tingretten, som bakgrunn for bekymringsmeldinger og som tellende bevis i en barnevernssak er barnevernssaken bygget på alvorlig grove uriktige anklager og påstander. Det finnes ingen bevis, bare en rekke anklager og påstander.
Ingrid Sønstebø skriver bekymringsmelding ut fra sin konklusjon i sakkyndigrapport. Dette diskvalifiserer rapporten som nøytral ved at hun tar standpunkt. En sakkyndigrapport skal ikke sette to streker under svaret og føre til akutte handlinger dersom den skal brukes i Fylkesnemnd. En må være varsom med å trekke konklusjoner, og villede leseren inn i et bestemt tro på et bestilt resultat. Ingrid Sønstebø har slaktet en far på bakgrunn av gammel informasjon, som Ingrid Sønstebø oversetter til ny, og sender akutt en ny bekymringsmelding til Tønsberg Barnevern.
Ingrid Sønstebø fremstår som ansvarsfraskrivende, kriminell og ondskapsfull da hun forsøker å gi far en kraftig smell ved at de tar hans barn. Den ultimate straffen mot en far som blir dømt ut fra den han er. Grunnlaget må være hans ærlige sannferdighet, noe som blir for mye for Tønsbergs harem av utøvende hevntoktkvinner.
I hele denne saken, og for eksempel tilknyttede saker som besøksforbud, er grunnlaget grove falske anklager og et bevisgrunnlag som ikke eksisterer. Hvordan kan en diagnose brukes når det er en Politijurist som har fabrikkert den? Hvorfor er ikke dommer Morrow kritisk til rapporten? Tilhører ikke dette en grunnlag for en dom? Hvor mange ganger har Dommer Morrow opplevd Scott Bowen som truende til drap, ettersom hun dømmer han for trusler om å drepe tre navngitte personer som er koblet til hans sak?
Faglig vurdering og kritisk distanse er åpenbart to av dommer Morrows svake punkt. Uten dette og evner til å reflektere bør dommer Morrow arbeide i et fagfelt hvor hun slipper å bære en ansvarsfull kappe som hun ikke tar med i rettsaken likevel.
Bastante påstander. Feig retrett. Skyttergravestetikk.
Hvordan kan en sakkyndigrapport i barnevernet brukes som bevis i en sivil rettssak mot tre uavhengige kvinner som føler seg drapstruet? Har Carl Bore, advokatmannen, fått tillatelse av domstolen til å bryte personvernloven? Skal hele familien og flere henges ut til spott og spe, slik at Advokat Bore kan spre det rundt slik at folk kan le?
Hvordan kan Ingrid Sønstebø tillate seg å lage en barnefaglig utredning med en bastant konklusjon om vold i nære relasjoner når hun har møtt en av seks personer i familien? Ingrid Sønstebø har møtt datteren som er forvillet av barnevernet og manglende oppfølging. Massiv medisinering.
Alvorlige kriminelle handlinger mot en forsvarsløs datter. Hva hadde skjedd om en far hadde satt henne fri fra kidnapperi? Pernille Flage hadde antageligvis insistert på å henrette Scott Bowen av egne hender. Hvilket raseri i en barnevernssak hvor det er fire barns fremtid hun leker med. Hva vil politi og kommune uttale seg om diagnosepåføring og voldsfortellinger fra Pernille Flages egenkomponerte diagnose. Projisering av egne demoner?
Ingrid Sønstebø lager ikke en vurdering av datteren. Hun konkluderer kun med en høy grad av troverdighet. I samme åndedrag dømmer hun resten av familien som kriminelle og mindreverdige. En sannhet mot fem fantasier, antar Sønstebø.
Lurer på om antallet, fem mot en, sikrer statistisk signifikans hvor vekten bør plasseres på den andre siden. Det kan være fem av seks som snakker sant, og den ene lyver. Hva tenker Dommer Morrow om en slik teori?
Ingrid Sønstebø er dommer i Fylkesnemnd og Tingrett. Sakkyndig i skyldfordelingsrett.
Habilitets terminator.
Hvordan vurderer Morrow sin saksgjennomgang og habilitet. Som de etablerte pengers tjenestepike kan hun ikke sies være flink til å tolke dommerrollen. Resultatet ble alvorlig kriminalitet jfr. Straffelovens § 223: Felling av dom på grunnlag av bedrageri og falskneri. Dom på grunnlag av «Grov uriktig anklage». Dom på grunnlag av løgn og bedrag. Et regelrett familieattentat. Hvordan kan dette skje i den norske rettsstat?
Hvordan stiller Dommer Morrow seg til en slik anklage? Hvordan stiller Tilsynsutvalget for dommere seg til en slik sak? Far garanterer ikke å anke, og spørsmålet er ikke direkte tilknyttet domfellelse. Det kvalifiserer til en klagesak.
Far ønsker ikke privatkontakt med tre kvinner som kynisk angriper hans familie. En krigsmaskin fra Vestfold som har angrepet Scott Bowen konstant i overkant av tolv måneder. Hvordan vil tilsynsutvalget forholde seg til sakkyndigrapporter basert på et skjevt utvalg, faglig forhåndsdømming, metodisk forsøpling og drap på kyndig i sakkyndigbegrepet?
Damene som opprettholder et vedtak ingen har sett, og tar tre gutter fra foreldrene for andre gang, etter de har blitt tilbakeført på grunn av helsemessig uforsvarlighet ved beredskapsinstitusjonen, har anmeldt far for trusler. To møter i august 2016, og ett i desember 2017. Hvilke motiver skulle far ha for å drepe barnevernansatte, eller komme med drapstrusler mot dem, når han er midt i en barnevernssak?
Hvor stor er muligheten for å beholde foreldreretten dersom han er skyldig i trusler om drap? Hva anklager de han for? Dumskap eller galskap? Ut fra det jeg har vært vitne til er det definitivt de barnevernansatte, Pernille Flage og Ingrid Sønstebø som bør snakke med bedriftslege. Har ikke behov for å påføre diagnoser, men for eksempel Pernille Flage er åpenbart forstyrret mentalt.
Hvordan vil tilsynsutvalget for dommere behandle en klage hvor anklager underbygger påstand ved å stille spørsmål til Sakkyndig Ingrid Sønstebøs rapport, men ikke minst vekten den får i rettsstaten Norge. Dommer Morrow er ignorant, og har dømt far før han kommer inn i rettssalen. Alt for kameraderi, søskenskap, religiøs statsgaranti og private lommepenger. Lar dommerklubba falle før Scott Bowen har mulighet til å snakke.
Repetisjon for tilsynsutvalget for dommerstanden – Sønstebø er ikke kyndig. Se selv!
Rapporten til Sønstebø er ute av kontroll – alvorlige påstander basert på løgn, bedrag og motivert av Tønsbergenseres pengejag og sosial kontroll. Religiøse Losjebrødre skal hevnes jfr. hevnens kilder, delt eliteprivileger skrevet under i Rotary- og Losjeritualer.
Som venn og fagperson har jeg fulgt saken tett ettersom jeg mener attentatet mot familien eskalerer, og blir alvorligere for hver dag som går. Det sier seg selv ettersom barna blir lengre og lengre borte for hver dag som går, og barnevernsansatte tillater seg å bruke rettssystemet som egen beskyttelse. Ikke mot drap, men i bruk som falske byggeklosser i en sak som mangler noe håndfast.
Ettersom jeg ikke har barn selv, og venter på løsningen på en arbeidstvist i rettslokaler i Oslo, sammen med Scott Bowen, har jeg fulgt familien og saken som vitne, observatør og sosiolog. Barnløs som jeg er gjør meg ikke i stand til å kjenne smerten i dem, men jeg observerer og opplever deres reaksjoner og frustrasjon. Min barndomsby Tønsberg er fri for tidligere illusjoner om rolig sommeridyll. Tønsberg er gjennomkorrupt, skitten og frastøtende. En skam for meg som er født der.
Som utdannelsen tilsier har jeg erfaring med vitenskapelig metode og etikk, og uten økonomiske interesser, men med barnas beste øverst på agendaen, kan jeg gi en konstruktiv tilbakemelding på barnevernets faglige metodikk. Har skrevet mange meldinger til barnevernet i håp om å bli hørt som fagmann og som vitne for familien, men jeg har ikke blitt hørt. Tønsberg er ikke interessert i hva en sosiolog i familierelasjoner kan komme med av faglige innspill. Var vitne i Fylkesnemnd, men ble ikke brukt i et referat/avgjørelse som var ferdigstilt slik at mine vitneutsagn ble vitnet i tung korrupt Fylkesnemndsluft hvor alt var et skuespill spilt av begredelige skuespillere. Vitneutsagn ble til et avhør hvor jeg trodde jeg var mistenkt for medvirkning til vold og barnemishandling. Hadde ingen stemme eller troverdighet i nemnden.
Trenering som metode er tortur og forbrytelse mot menneskeheten, da den ikke følger verken barn eller voksnes, eller sørger for fellesskapets interesser, men torturerer og frarøver barna grunnlaget for produktive, velfungerende og lykkelige fremtider. Trenering er byråkratiets langsomme dødsdom og drapsutførelse. Trenering er oppskrift på menneskelig lidelse.
Metodisk[1] er det landssvik. Å trenge og trykke individer inn i et system skaper depresjon og fremmedgjøring. Brikker som blir flyttet etter dokumenter og skjemaveldet. Etter hvert som omorganiseringssyken tar til, og makt- og kontrollmekanismene setter inn, blir NPM[2]-treneringsmetodikk direkte skadelig og ødeleggende for folk som er avhengig av offentlig forvaltningsetikk. I byråkratitåken blir mange apatiske og syke.
Klubb først! Innenfor og utenfor rettsal. Rotary Rettsstat.
Sakens utvikling står i stampe på bakgrunn av Tønsbergs forhåndsdom. Rotary er grunnlaget for hevn utført av Styreformann ved Itas amb AS, Rotary Gimles Dag Ottar Sanne, og hans familiepratmakerkamerat, losjebror, kirkekamerat og Styreleder ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole Nils Astrup i Holmestrand/Åsgårdstrand.
Dersom Dommerfullmektig Morrow, og for eksempel Fylkesnemndleder Bergh i Drammen, hadde stilt krav i forbindelse med gjennomgang av bevisføringen hadde familien aldri blitt dømt for manglende omsorgsevne. Hadde barnevernet åpnet med samarbeid og toleranse hadde de ikke møtt motstand. Når de trykker på øker motstanden mot barnevernet og konflikten slår seg i lås. Konflikten setter seg.
Påstander om foreldrenes sviktende foreldreferdigheter eller omsorgsevner er en farse, ett skuespill, utspilt av byens sentrale rolleinnehavere; politiet, barnevakt, barnevern, kommunepolitikere, fylkesmenn, fylkesnemnd, Høyre, med blant annet domstolene som kulisse. Dersom barna ikke hadde vært involvert hadde den kunne ha hatt betegnelsen en tragikomedie, men ettersom barna er med blir det en tragedie. Voksne kan forsvare seg selv, mens Tønsberg Kommune bruker barn som hevn og produksjonsenheter.
Hva får de ut av en opptreden i for eksempel fylkesnemnd? Avhør av alle som kan komme med dritt. Avfeiing av familiens nettverk av mennesker som vitner, og et unisont kor som dømmer skyldig på bakgrunn lojalitet til losj og mynter i pengetaske. Dommer, Advokater og Fylkesnemndslede bekler posisjoner som kommer med avgjørelser og konklusjoner som medfører alvorlige konsekvenser for de som er siktet. Siktelser som aldri blir undersøkt, men som henger på som en vidrig klegg.
Familien ødelegges av forhåndsdom og dommeres makt til å nedvurdere mennesker fra rettssubjekter til objekter- Brikker som kan flyttes rundt slik dommeren ønsker med henvisning til kommunebudsjett og private investeringer. Follow the money, og du vil finne dommere i losjer og styrerom, som tar ut avkastning på statsfinansierte private virksomheter eller skinnhellige stiftelser. Dommer ser bort fra de virkelige hendelser, og dyrker abstrakte idéer om at vold i teorien kunne ha skjedd i familien.
Hvorfor behandler Tønsberg Tingrett eller Tønsberg Kommune Eva Bowen som et menneske? Hvor lenge skal hun være fratatt sin verdighet og autonomi som en voksen kvinne? Dette temaet smerter mitt indre. Hvorfor er Eva Bowen siktet for passiv medvirkende til vold i nære relasjoner ved å være offer for vold, og som tilskuer for vold mot sine barn, når hun forteller at det ikke stemmer? Blir hun bare trodd dersom hun lyver? Er Eva Bowen siktet for medvirkning til drapstrusler ettersom hennes mann er blitt påklistret kategorien, et mentalt skjema, om at han slår og banker sin kone og barn.
M endret historien til sin kjæreste fra fem til to voldsoffer. Henne selv, og hennes mor. Eva Bowen forteller at hun ikke har akseptert vold mot egen natur, og da må vi nesten stole på det. Hun er en voksen bevisst kvinne med masse positive egenskaper og ferdigheter som person og mor. Det er latterlig å behandle min venninne slik.
Energidrenering i Treneringsindustri.
Det er fryktelig trist å se barn du kjenner lide. Det gjør vondt inne i sjelen til meg som vitne. Har blitt godt kjent med guttene. De kaller meg Gronkel, en oversettelse av grandonkel. Når dette skjer, og jeg blir vitne til at saken vedvarer er dette et symptom på statssystemet og politikk. Erna Solberg, Solveig Horne og Co har innført borgersortering. Meningen er antageligvis å rydde i rekkene til roboter kommer.
Dommer Morrow vil ikke komme til pinsehimmel når hun godtar og underbygger falske påstander og fravær av bevis. Hva knytter Scott Bowen til vold i familie annet enn en løs fortelling komponert av kjæresten til M? Kynisk maktarroganse og økonomisk taktikk fra Dommer Morrows side. Hun kunne aldri ha forlenget begjæringen om forlengelse av besøksforbudet ut fra bevisets stilling, dersom Scott Bowen ikke allerede var dømt av hele byen.
Den familiære voldspasifisten, Mr. Scott Bowen?
Ingrid Sønstebø viser arroganse da hun konkluderer fra gamle papirer som hun omskriver og presenterer som en pakke med dritt om familien. Alt det gamle som baseres på muntlig overføring og manglende dokumentoppføring fører til en sårt tiltrengt bekymringsmelding. En bekymringmelding basert på opplysninger hentet fra Barnevernet. Hvor lenge skal dommerstanden la lidelsen fortsette? Det utvikler seg til en lidelse for alle involverte. Hva dommerstanden aksepterer er en samfunnsøkonomisk krise, og tegn på sivilisasjon som er i ferd med å forvitre.
Et passende eksempel er da far var i Oslo mens han datter var på samvær i leiligheten på Eik ved Tønsberg. Scott Bowen hadde gitt beskjed til politiet at han oppholdt seg i Oslo da han skulle sikre seg mot anmeldelser jfr. besøksforbud. Alle forsikringer om at brudd på besøksforbudet mot M var tatt. Da han kom hjem ble han naturligvis tatt. Han ble forsøkt lagt inn i psykiatrien fordi politiet stilte seg tvilene til hans soningsdyktighet. De mente han var irrasjonell. Hvem er irrasjonell i denne fortellingen?
Scott Bowens åtteårige sønn som er veldig glad i sin søster viste sin søster en lapp hvor det stod at «familien savner M, og de skulle ønske hun var her sammen med dem». En tradisjon hvor familien samler seg rundt bordet og skriver hilsen til alle i familien. Så henger de lappen på juletreet.
M stjal lappen fra familien og ga den til en barnevernansatt. Den ansatte tolket dette som trussel og et klart brudd på besøksforbudet. Scott Bowen måtte tilbringe natta i arresten etter å ha blitt anerkjent som soningsdyktig av en lege som ikke ønsket å dele navnet sitt. Senere viste det seg at han hadde skrevet en bekymringsmelding til barnevernet basert på to minutters konsultasjon hvor han klistret på psykiske diagnoser og negative personlighetstrekk ved Scott Bowen, og sendte det inn slik at Sønstebø brukte det i sin sakkyndigrapport.
Scott Bowen ble arrestert for en lapp en åtteåring har gitt til sin søster. Sønnen kjente lenge på sorgen over ansvaret for at far ble arrestert på grunn av at han hadde vært så uforsiktig at han hadde i sin entusiasme vist juletrelappen til sin søster. Slike detaljer er hjerterått. Barna betyr mindre enn ingenting, kan være effekten.
Rotary er en treneringsfabrikk som tjener penger på lengden og mengden av investeringsobjekter de kan plassere på institusjoner og omsorgsovertakelser. New Public Management brukes i den offentlige forvaltning for å skape distanse mellom de som trenger hjelp og deres straffeforfølger som på papiret kan se ut som veileder eller forvalter. Treneringsteori ABC, opplæring i NAV-strategi.
Alt hører sammen, og jeg ønsker å indikere hva dommer Morrow går glipp av da hun ikke sikrer seg oversikt over hele saken før hun dømmer i en fraksjon av saken. Scott Bowen ble dømt som skyldig uten å være representert av konkrete bevis som kommer direkte fra han selv, men skriv som er skrevet av Sønstebø og to generelle poster fra meg på internett. Det er skammelig bevisgrunnlag som ligger til grunn for besøksavtalen.
Hvor er M nå? Har de visket ut hennes personlighet?
Besøksforbudet mellom M og Scott Bowen er ikke verdens navle, men jeg synes det er viktig at saken i seg selv blir belyst i sin helhet. Påstanden om vold blir ekstra meningsløs dersom man hadde pratet med Scott Bowen, og hørt hvor bevisst han er rundt sine ting. Dette kommer tydelig frem i hans skriv som er konsentrerte, fullpakket med informasjon, selv om de kan oppfattes av saksbehandlere i kommunen som vanskelige. Når du vurderer fra en løgn kan sannheten være usammenhengende og vanskelig å forstå.
De har ingen forutsetninger til å forstå hva min venn snakker om. Når det er snakk om kidnapping er det selve essensen i begrepet det er snakk om. Det må ikke være å plukke barn fra krybber eller å frata foreldre av barn av Øst-Europa for å bruke dem til traficing. Tortur er tortur ut fra anerkjente rettsdokumenter. Ikke begreper som oppstår i Ellen Fishers hode.
Barnevernet bryter med alt som er innenfor faglig kutyme, samt bombarderer Grunnloven, Straffeloven, Barnevernloven, NAV-lovene, Arbeidsmiljølovene og Skatteloven. Økonomisk utroskap, faglig uforsvarlighet og barnedrap (jfr. forventet levealder, selvmordsrate og sakkyndigrapporter).
Barnevernet skaper samfunnet enorme tap, fordi politikere og næringsliv vil ha byen for seg selv, og sentrale politikere lefler med brun ideologi. Jfr. slektens gang kan vi se tendenser til ny Nasjonal Samling. Tønsberg var en gang et nasjonalsosialistisk samlingsted med dype brødrebånd både fra Hansatiden, og Tønsbergs politiske vind på trettitallet. Nasjonal Samling. Raseteori? 2017?
Religiøse hyklere og angivere jfr. kirkeretten.
Religion og politikk har hatt en sterk kobling gjennom hele historien. Bokføring, renhetsestetikk, maktsentralisering markert i ritualer og symbolestetikk. Hvordan betegnes slike samfunn i et historisk blikk? Nazisme og kapitalisme i skjønn harmoni?
Ordfører, Fylkesmann, Rådmann og Barnevern vil alle stå til doms i familiens anmeldelsesprosjekt. Erstatning mot staten hvert annet år fire ganger på rad, samt foreldrenes saker til Vestfold Fylkesnemnd og Tønsbergs rettssaler. Kommunens årlige budsjett bør ikke balanseres med barnevernsbarn på private institusjoner. Det vil kreve langt flere barnevernsbarn for å tjene inn erstatningskrav for kommende barnevernsbarn.
Mulig dette er den fremtidige geskjeften.
Bør ikke de folkevalgte også forvalte for de fremtidige generasjoner, eller droppes det av en totalitær politimakthær? Hvordan skal vi behandle hverandre fremover i det nye uhyggelige prosjektet?
Begynner frykten for ansiktstap å bli større enn gleden og økonomisk gevinst av plaging? Begynner kommunens hærskare, fylkesfolk, offentlig administrasjon, politi og dommere forstå hva de driver med? Å skape en ny middelalder? En mørk teori.
Gutter med oppdragervold, eller en sur politijurist og inkompetent sakkyndig som mister gangsynet, og sprer ubekvemheter, arrestasjoner og rapporter fra et land som mistet sin sjarm? Et land som behandler den viktigste verdi, barn, ved å kappe biologiske bånd og aktivt redusere tilknytning til foreldre, og sortere ut fra kjønn og «rase». Blandingsbarn er samfunnets mareritt.
Statistikk over barnevernet og familier fra utlandet viser at de fremmede er de mest utsatte grunnet deres svake tilhørighet og nettverk. En dæsj fremmedfrykt gjør dette enklere i Tønsberg. Tønsbergs lodd i livet. Assosiasjoner til nazitiden. En politisk ideologi drevet frem av kritthvite Tønsbergensere med sine gener som alibi.
Kidnapping av barn er greit på den ene siden. Drapstrusler som ikke er anmeldt til politiet på den andre siden. Kommunen representert med Rådmann og ny Kommunaldirektør får et arbeidslag i å forsvare Thalmanns økonomiske oppvaskvann. Når det har stått i noen år er det seigt og skittent. Bedre å finne på noe nytt, eller skal systemet opprettholdes? Et budsjett innenfor lover og regler? Spesifisering av regnskap og budsjett slik at den gjengse borger også kan ta en kikk?
Kidnapping – hevnen er søt fra den andre siden av politisolbrillene.
Hvorfor tar dere en gutt som ble ni år etter han ble tatt for andre gang. I fjor mistet han bursdagen fordi Holmestrand Montessoriskole måtte avholde et møte som omhandlet han. Hvorfor tar dere en elleveåring som fagpersoner vurderte bærer negative erfaringer og ødeleggende opplevelser under barnevernets varetekt. Han blir skadet av barnevernet, samtidig som han ønsker seg hjem. Hvorfor blir en gutt tatt fra dem?
Guttene ble tilbakeført fordi barnevernet innså at beredskapsplasseringen var symtomsfremmede. De ble dårligere under fraværstiden, og har startet å utvikle traumer av den 3 måneders lange kidnappingen sommeren 2016. Tønsberg Tingrett trenerer slik at guttene først blir tilbakeført etter to-tre måneder. Kapring av barn for tre måneder. I de tre første ukene bodde de i en PU-institusjon. Et rom de delte sammen med sin søster, som lagde middag for dem hver dag i tre uker. Hun var alene om historien om vold. Hun bar på den hele tiden. Tok den over av sin kjæreste som i mange måneder har servert henne ansvaret for selvmord dersom hun går tilbake på det hun har sagt. Kjæresten som er et barnevernsbarn som har ringt inn bekymring på foreldre til tidligere kjærester. Hva gir dere for noe sånt?
Ingen helsetiltak iverksatt overfor guttene eller datteren i lys av påstander om grov familievold. Ingen undersøkelser. Igjen vitner barnevernet om fravær av faglighet. Dette ser jeg i sammenheng med implementeringen av sorteringspolitikk. Sett i sammenheng med antatt økning i barnevernet[3] med 2 % for hvert år frem til 2030 vil produsere en rekke understimulerte, psykologiterapibetalende, ensomme, deprimerte unge voksne mennesker som lett lar seg forme som trolldeig uten tilknytning eller røtter.
Blind tro – ToMorrow: Døm etter loven og hjertet. Døm som om du skulle ha blitt dømt selv.
Hvorfor ødeleggelsen av barns helse, og handling mot barnas beste, ikke er interessant for Dommer Morrow er utilgivelig. Losjetilknytning, menighetsøkonomi eller en gjengs oppfattelse at Tønsberg er blant de utvalgte? Eller pinsevenner fra Tønsberg?. En Tønsberger kan dømme uten mønster. Dømme uten oppmøte. Dømme uten noen form for konsekvenser. For å gi en dommer sparken må han dømmes til døden.
Morrow forsikrer gang på gang at hun ikke vet noe som saken som helhet, og kan ikke uttale seg om verken saken eller helheten. Kujonens eskapader og egenskaper. Trenering av saken grunnet manglende bevis og grunnlag, men et behov for å opprettholde saken med fire statstilskuddsutløsende tiltaksbrikker som kan lønne en hel gjeng kristendomsfantaster på Sørlandet. En utmerket ide å bryte retten til religionsfrihet ved å bli tvunget til å synge; Du som metter liten fugl velsigne vår mat og Gud.
Amen til den interkommunale religionsutøvelse.
Snevre Morrows i økonomisk kommunegalopp.
Barnevernansatte ser ikke saken i sammenheng. Evner, eller vil ikke, se det faktiske grunnlaget. Ta et skritt tilbake og se på helheten. Muligens fjetret av Carl Bores fortreffelighet. Kommunen betaler advokat for 4000 kroner i timen, mens Scott Bowen ikke får nøytral hjelp fra advokatforeningens uavhengige advokater på grunn av deres nettverk av løgn. Samrøret Tønsberg, Horten, Holmestrand og Oslo. Distrikt 2290 og 2310.
En dommer trakk seg i Oslo Tingrett i forbindelse med arbeidssaken fordi han erklærte seg inhabil på grunn av et grunnlag som aldri blir presentert. Dette skjer rett i etterkant av rettsmøtet. Vips dukker nok en sak på bordet til Tilsynsutvalget for dommere. Utviklingen av sakene har vært en intens affære. Stakkars barn. Stakkars foreldre. Trist at de fleste i landet er utbytte. Scott Bowen har veldig mange saker som foregår parallelt, og kjemper videre.
Tønsberg praktiserer ansvarsfraskrivelse ved å blande på hvem som er hvem, og hvilke som hvilke posisjoner. Slik er Tønsberg blitt forvirrende idioti. Pulverisering og ansvarsfraskrivelse en metode som stadig oftere dukker opp blant Rotarymedlemmer utenfor internettsystemet.
Lodd om liv.
Har bestemt meg for å kjempe for denne familien som jeg mener består av to svært kompetente, tilstedeværende og årvåkne omsorgspersoner med komplementerende ferdigheter og bunnsolide verdier. De fungerer sammen på en utmerket måte denne familien. De er seg selv uavhengig hvem de er sammen med. Det er befriende.
Antageligvis er det deres sidesetting av det konforme, vektlegging av pedagogikk, konfrontasjon over argumentasjon og deres ærlige verdier og holdninger årsaken til bekymringsmelding til barnevernet. Søker sannhet fremfor modifikasjoner.
En firebarnsfars mot og vilje til å stå i en arbeidskonflikt til han får avskjed fra bedriften på grunn av mine handlinger bør behandles med respekt og ærefrykt. Ikke med løse og ubegrunnede påstander fra Styreleder og Barnevernsbarn som har sendt bekymringsmeldinger tidligere på grunn av hevn.
Barnevern som våpen i hevn er vanskelig å forstå aksepteres dersom vi skal fungere og leve sammen som mennesker. Bekymringsmeldinger sendt fra skolen bak foreldrenes rygg. Telefon fra et innleid barnevernsbarn som har blitt utnyttet i samme sammenheng tidligere. Når barn blir brukt mot barn i hevnspillet har det gått alt for langt.
Margsugere – unødvendig energitap.
Guttene er sjarmerende, snille, morsomme og interessante. Tre personer. Tre personligheter. Tre kommende menn av Norge. Er det slik Morrow og gjengen ønsker at barna skal behandles? Har de det bedre når de er ulykkelige og vil hjem?
Hvem har tatt på seg gudekappen og bestemt hva som er best for andre foreldres barn, og hva som er best for barna til tross for barnas iherdige forsøk på å rope at de vil hjem. Sikkert under mamma Evas infernalske magnetisme som lurer guttene til å være ærlige på at de ønsker seg hjem raskest mulig.
Barnevernskompetansen som innehar retten til å iverksette straff ut fra rykter og bisetninger, etter de har vurdert og dømt foreldrenes særegenheter eller kontaktnett. Hva kan gi penger i banken? Skal kommunedirektør Thalmann balansere budsjettet igjen? Hvor går pengestrømmen denne gangen, eller er det bare gjengjeldelse og personlig vendetta og hevn? Eller er det en gullgruve med fire fluer i ett smekk? Penger i banken, og spredning av frykt?
Tilintetgjørelsen av familien. Dommere tar ansvar. De svarer aldri for seg i fagterminologi, men henviser til alle andre ved problem, til tross for embete og nøkkel til Tønsberg by. De er ikke voksne for oppgaven da de ikke kan henvise til lovverk eller kutymer. Morrow står svar skyldig i spørsmål om ringakt. Hennes behandling av borgere er en skam mot det norske rettssystemet.
Energidisponeringskontroll.
Datteren M kjenner jeg ikke så godt, men vet at foreldrene er svært bekymret for henne. At hun er manipulert til det ugjenkjennelige, og holdes i en form for varetekt antageligvis vedtatt av påtalemakt politijurist Pernille Flage som under saken har gått amok.
De vet at M aldri har vært syk. Fem paracet før der hvor hun er nå i hele livet, forteller far. Nå er hun neddopet av antipsykotisk eller annet legemiddelindustriprodukt. De vet ikke hvilken medisin hun har nå, og hvordan hun har det hvor hun er nå. Hun gir seg ikke på fortellingen. Snart tror hun det er virkeligheten. Et liv kan være tapt. Eller det kan reddes. Det er opp til deg. Ta ansvaret for hvert eneste valg du tar.
Det er kjent og sant at far og datter hadde et svært nært og tett forhold. Jeg husket også at Scott Bowen var urolig for datteren i et par måneder før han ble arrestert 09.06.2017. Årsaken var at hennes nye kjæreste virket å ha en negativ innflytelse på henne i forhold til skolearbeid, og avtalte regler om leggetid. En far kan ikke hindre en datter å ha kjæreste eller møte mennesker, men han kan snakke med sin datter om avtaler om tidspunkt hun må være hjemme når det er skole dagen etter.
Scott Bowen ble arrestert av seks politimenn med uniform. Det var tre uttrykningsfartøy, bikkje og håndjern. Scott Bowen satt i varetektsfengsel i to døgn. Bakgrunnen var at den fjorten år gamle kjæresten til datteren hadde ringt barnevakta hvor han påstod at Scott Bowen slo hele familien. En drapsmann var løs, påstod kjæresten. Kan dette være løgn?
Både mor og far Bowen er avholdsmennesker, men likevel blir siktelser for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand hengene. Jeg var vitne til at Eva Bowen pustet i alkoholmeter, og ble i utgangspunktet frikjent. At hun er siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand virker søkt. Alt henger ved i sakene i Tønsberg. Har du blitt mistenkt for noe en gang, så har du antageligvis gjort det i følge politiet, neste gang du blir tatt. Slik utvikler kriminaliteten seg i Tønsberg.
Ting har en tendens til å snu. Satser på det.
Narkolove. Ritalin gjør en fin.
I ettertid har foreldrene funnet bevis på at kjæresten har introdusert datteren til narkotika, samt planlagt og gjennomført forgiftning av lærer på Tønsberg Montessoriskole. Denne forgiftningen, eller drapsforsøket, har datteren tatt aleneansvar for i ettertid. Bevisene som underbygger datterens uskyld er fremlagt politi og barnevern. Foreldrene har fått tilbakemelding om at funnene av sms ikke er interessante. Dette kan virke påfallende i sammenheng med Scott Bowens tydelige bevis på at datteren har tatt på seg alvorlig kriminalitet.
Hvilken pinefull opplevelse dere utsetter dere mannen for? Hva har han gjort dere? Kjørt forbi? Han hates til tross for at folk ikke har sett han f. Hvilke forkastelige mennesker kan dømme folk? Ut fra økonomiske interesser?
Jeg kjenner familien godt etter hvert. De er bra folk. Hvor dere får disse grusomme hevngjerrige handlingene fra, kan dere tenke på selv, men dere bør ha svar på hvorfor dere mener at barna har det bedre borte enn hjemme hos mor og far!
Barna ønsker å være hjemme hos mor og far. Forsøk og begrunn det ut fra det som står. Har barnevernet følt seg veldig truet?
Det at far kunne resonnere seg frem til en sekssifret mobilsikkerhetskode på datterens telefon var det ingen av de oppmerksomme politifolkene som fikk med seg. Du har en viss interesse for en datters person når evner å dedusere mobilkoden på seks tegn. Det er et spesielt forhold mellom datter og far, og datter er sta og intelligent, men nå er relasjonen gått til spille.
M forsvinner sakte ut i sin egen virkelighet, hvor barnevernet implementerer og gjentar til det kjedsommelige at mor og far ikke ønsker å se henne. Det er helt feil. Bowen paret har et solid grunnlag bevis på hva som skjer som tas frem igjen. Hvert barn som blir atten er klare for saftige rettssaker med lydfiler, film, bilder og ulike sammenhenger hvor navn blir høyt nevnt.
Dersom det er åpent for offentligheten enda. Kanskje dere har sørget for å stenge all adgang til rettferdig rettgang. Håper det er andre land som ikke har det sånn, men det virker som sauene har samlet seg samme vei. Blind gange til undergangen.
Den fjorten år gamle kjæresten er et barn av barnevernet som har ringt inn bekymringsmelding mot foreldrene til en tidligere kjæreste. Foreldrene ble «frikjent». Barnevernet bør kunne sette inn en ressurs eller to på kjæresten som putter masse Ritalin i kaffekoppen til læreren. Bør ikke noen ta seg en prat med han? Hvorfor er det M som er slem? Hvorfor får ikke pappaen snakke med henne? Det er det viktigste spørsmålet.
Dersom dere makter å slippe hatet. Det er en helt vanlig grei mann med uvanlige egenskaper. Det har dere sikkert lagt merke til i sammenheng med mengde tekst som blir produsert. Dere sier han er vanskelig, usammenhengende, usikker, redd og vanskelig å forstå. Hvor ser dere det? Hva hører dere? Har hele verden gått fra konseptet?
Resirkulering – Sirkeløkonomi – Reproduksjon - Klassedeling
I likhet med Nordlysterapiekspertspesialist Nils Astrup (bekymringsmelding som styreleder for Holmestrand Montessoriskole) har Emo-gutten brukt barnevernet tidligere. Det er en sammenheng mellom disse menneskene også, men har det ikke gått veldig langt dersom det er slik at EMO-kjæresten til M er rekruttert til å skape ett ordentlig barnevernssmell. Bekymringsmeldingen til Montessoriskolen var ikke kraftig nok.
Det hadde kommet en anonym bekymringsmelding skrevet av styreformann Nils Astrup ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Bekymringsmeldingen antas å være et resultat av Scott Bowens klage på skolens manglende evne til å iverksette tiltak i forbindelse med en lærers mobbing av hans barn. Hva skal man gjøre med mobbing på skolen? Bør man ikke ta initiativ til et samarbeid? Ingen skal innrømme noen ting overfor Scott Bowen.
Forsvarer Tønsberg mobbing? Er det dumt av sin far å klage på noe sånt? Han har vært mild og kommet med enkle forslag på løsninger som kan prøves for sønnen, men det var antageligvis ikke gode nok forslag overfor en montesorrirektor som ikke svarer på e-post. En rektor som kommer med nedlatende kommentarer om personligheten til sønnene i sakkyndigrapport. Opplysninger som ikke det har blitt opplyst om tidligere. Hvordan kan hun gjøre sånt? Av ren underdanighet? Er hun under Nils Astrups vold?
Etisk nemnd – moral i Drammen i drammen i prammen.
Selv om det kanskje ikke virker sånn, har det faktisk et poeng å komme med i forbindelse med de etiske prinsipper. De etiske prinsipper bør også gjelde i Fylkesnemnd. Det er saler som er ment til å brenne ned.
Å vitne i en barnevernssak i Fylkesnemnda var ekkelt. Det ble et avhør hvor jeg måtte forsvare meg selv for ønsket om å hjelpe en familie. Selv om jeg ikke forventet at det skulle bli gevinst ble jeg overrasket hvor platt og dårlig skuespillet var. Som om sjelen var trukket ut av dem. Det virket tomt og dystert. En kvinne spurte om jeg trodde jeg krenket M når jeg sa på spørsmål om jeg trodde hun løy. Hva er vitsen med å holde på dette skuespillet?
De ba meg sverge noe greier i forkant av vitneavhøret. Antageligvis noe om sannhet. Disse ritualene må vekk fra en norsk rettsstat ettersom det ikke er en norsk rettsstat. Det har vi i løpet av ett år fått lang erfaring med, og det er visst ingen i Norges land som er interessert i å høre på hva vi har å si.
Derfor forsøker jeg med dette den siste gang. Dommerstanden bør være interessert i nedbyggingen av et demokrati?
Fylkesnemnda var et stort sjokk for meg. Observasjonen av et skuespill. Advokaten til Scott som droppet flesteparten av spørsmålene hun har fått. Jeg vet ikke hva hun er, men hun arbeidet aktivt for treneringen. Det er i alle fall masse løgn, og hun dolket Scott Bowen i ryggen som de andre advokatene har gjort.
Hva har det til hensikt?
Ellers må jeg gjøre som jeg har sverget til meg selv. Følge denne familien gjennom dette støyet. Dette umenneskelige virrvarret av onde handlinger, og jeg kan fortsatt ikke fatte og begripe hvorfor rettssystemet behandler familien Bowen så ekstremt dårlig. Konsekvent. Det er forferdelig å være vitne til. Det er umulig å forstå at det kan gjøres mot medmennesker vi bør ha solidaritet til.
Medmennesker? Medmenneskelighet? Hva betyr det?
Min posisjon – antielite - kollega, venn og sannhetsvitne.
Jeg var Scott Bowens overordnet i arbeidsmarkedsbedriften Itas amb AS i Økern, Oslo. Som faglig ansvarlig for arbeidsmarkedstiltakene APS og Avklaring varslet jeg NAV om kritikkverdige forhold i gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak ved Itas amb AS.
I etterkant av en intern varsling henvendte jeg meg til Scott Bowen for faglig innspill og forslag på praktiske løsninger. Mindre administrasjon og kontroll, og mer selvstendighet og tillitt til veilederne var min umiddelbare plan. Scott Bowen hadde praktiske løsningsforslag. Han hadde irritert seg over omorganiseringen i to-tre år, og hadde kommet med ulike forslag i møter tidligere.
Dette ble åpenbart. Han blir så vidt nevnt i forbindelse med den interne varslingen på jobben. Hadde lyst til å ta ansvar for en gang skyld. Hadde gjemt meg bak hauger med arbeid i mange år. Hadde trent, var friskere, og var klar til å overbevise om at vi kan fikse det bedre enn den gjeldende organisering.
Målet var å avvikle New Public Mangagement som metode i tiltaksgjennomføringen. Et kjent fenomen. Jeg henvendte meg til Scott Bowen hjalp som hjalp meg med løsningsforslag. Da løsningsforslagene ble møtt med negative kommentarer om hans personlighet bak hans rygg av personalleder Birgit Skage, trakk han seg ut av saken.
Jeg henvendte meg igjen til Scott Bowen for hjelp da han var de ansattes representant i AMU. Det er i form av hans verv som AMU-leder og de ansattes representant Scott Bowen har fått avskjed for i arbeidsmarkedsbedriften Itas amb AS. Jeg var bekymret for jobben etter et møte, og en mail jeg sendte om at jeg ville varsle ut av huset, og derfor trengte jeg ytterligere hjelp. Denne gangen som de ansattes AMU-representant. Arbeidsmiljøet begynte å bli betent.
Scott Bowen fikk avskjed fordi han hjalp en kollega med løsningsforslag, og deretter som støtte i en arbeidskonflikt mellom Personalleder og Attføringssjef Birgit Skage. Daglig Leder Arne Smith meldte seg på saken som representant for Birgit Skages side. Arne Smith mente antageligvis at jeg var på grensen til kjønnsfascist, dersom vi tolker det vilt. At man velger side på grunn av forskjell på kjønnsorgan er anklager fra en hater.
Scott Bowen ble avskjediget grunnet maktarroganse blant menn som aldri har blitt konfrontert med sannheten. Dette gjelder i saken min, og er enda mer levende i den langt alvorligere barnevernssaken. Det er som ondskapen er satt fri, og båndtvang følger ikke frislippet av brutale krefter.
Det er direkte sammenhenger i alle parters relasjon til hverandre, og at det er sammenheng mellom de ulike sakene i sakene til Scott, og alle advokaters kameraderiklubber, og adresse til der hvor mange dommere frekventerer kan anskaffes. Umiddelbart.
Dette er en klage over rettssystemet, og systemet tydelige utfordringer med å fungere slik det skal. Hva skyldes det? Systemet eller mennesket? Hadde mennesket vært glad og fri ville det ha blitt etablert mye sunnere livssykluser. Mer harmoni. Annen vektlegging. Mindre hat, sjalusi, misunnelse og raseri. Følelsene blir uansett sterkere, og du vil takle dem. Det er ikke et faktum. Bare spekulasjoner om nær fremtid.
Etiske prinsipper for dommeradferd
En titt på Norge som rettsstat i dag viser pluralisme. Jeg vil påstå at vi ikke lenger deler nasjonalstat. Den oppstykket og delt. Fragmentert i interessegrupper, yrkestittel, kameratskap, familiebånd og overklassenykker. Alle er ikke like for loven. Loven er konstruert av og for mennesker som forvalter penger, og deres bekjentskaper fra losje, menighet, idrett og interessefellesskapet Rotary er avgjørende for posisjon og innflytelse.
Rotary har hatt en rask vekst, og rekrutteringen har tatt seg opp. I Sverige virker det som Rotary har annektert de gule og blå. Fargemessig er det ikke mismatch. Rotary er involvert i alvorlig mye statsutløsende anbudssnusk, samt politi og overalt andre steder. Kirkens menn frekventerer begge leire. Losjer og Religion. Religion gjør slaver ut av folket.
Dette handler om de etiske prinsipper, men det er interessant å legge merke til at barnevernssaken til Scott Bowen starter når Bredthårfestterapeut Nils Astrup sniker inn en bekymringsmelding til barnevernet bak foreldres rygg.
Som selvutnevnt familieterapeut og parterapeut regner jeg med at Nils Astrups begrunnelse om å sende en anonym bekymringsmelding bak foreldres rygg er sett ut fra et familieterapeutisk utgangspunkt, og at det imøtekommer Maria Montessoriskolens pedagogiske- og etiske prinsipper.
Ut fra mitt faglige ståsted bør styreformannen irettesettes og det bør markeres. Han er over sytti år. På tide å legge faenskap på hylla. Roe det ned. Dyrke noen andre interesser enn penger så lenge det er noen år å leve til. Hjertet må få hvile. Nå som penger ikke er knyttet til noe spesielt kan bomben om monetær union bankes igjennom uten at folkevalgte har noe å si. Men det er en annen vise. Penger har liten verdi når de ikke er knyttet opp til noe fint. Nils Astrup har alle muligheter til å sikre seg en flott alderdom uten å være gjerrig og grisk.
En styreformann i en skole som sender bekymringsmeldinger til barnevernet som hevn, bør stilles for retten for dette grunnleggende sviket mot menneskeheten. Et svik mot familien. Et svik mot barna han melder om. Det er flotte barn. Det kan det ikke være noe tvil om.
Open Mind? Alt i en dosett? Psykisk eller personlighetens dysfunksjonalitet og narsissistiske trekk? Skyldig i sykdommen uberegneligheten.
Pernille Flage diagnostiserer seg selv i andre.
Det er også kjent at det i tiden kommuniseres mellom Scotts arbeidsgiver og styrets leder ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Merkelig nok har også Sønstebø tatt turen til hans arbeidsgiver. Alle med mulig negative holdninger er blitt kontaktet.
Et sammendrag av saken i Fylkesnemnda var å lese rapporten til Ingrid Sønstebø, og legge all lit til den. Der ligger det mange skader fra Pernille Flages psyke.
Fremdeles, 25.05.2017, sliter Scott Bowen med hennes sverting og injurierende påstander, samt påførte voldsdommer og misbruksvaner. Årsaken til slitet er at de fiktive diagnosene og voldsdommene henger igjen til fylkesnemnd og Tingrett. Ikke minst gjennom sakkyndigrapporten til Ingrid Sønstebø som dømmer dommer ut fra andres fordommer. Et integritetsproblem.
Privatlivets sfære.
Pernille Flage finner opp diagnoser og voldsdommer. Alle svelger det rått. Er overbevist om at stort sett alle er klar over det, og tror Scott Bowen på ett eller annet nivå er skyldig likevel. Skyldig i å være rettskaffen og objektiv. Likevel fortsetter Svertekampanjen i Tønsberg Tower.
Det er ingenting etisk over denne saken, og når Tilsynsutvalget for Dommere er så åpne på deres begrensninger regner jeg med at de har begrenset seg selv. Ettersom tekstene er så svære. Kanskje pappa Scott Bowen hadde sluppet barnevernet dersom han ikke skrev mailer. Hvem vet egentlig det der? Uavhengig av det er mailene han skriver langt fra trakasserende eller injurierende. Han skriver sannheten.
Grunnlaget for denne klagen er fremdeles de etiske prinsipper. Har forsøkt å komme til de raskere, men det er så mye som strider mot etikk og moral i denne saken. Greit å komme med en situasjonsbeskrivelse og et slags sammendrag av noen poenger i sakene.
I saken er det lovbruddene som blir godtatt, vedtatt eller banket inn uten argument som gjør alt så besværlig. Når advokater og dommere bryter lover blir det vanskelig for en borger å vite hva en skal gjøre.
1. Grunnleggende krav
En dommer skal opptre i samsvar med loven, rettsordenen og god dommerskikk, og slik at han eller hun gjennom sin atferd fremmer den alminnelige tillit til domstolene.
Min påstand er at Norge preges av rettspluralisme. Lovene virker forskjellig for ulike grupper i samfunnet. Rettspluralismen i landet er sammensatt og har ulik virkning. By- og land, nord/sør, distrikt/sentralmakt påvirker retten i Norge.
Rettsstaten er delt i to dersom vi ser rettssystemet i sammenheng med barnevernet. De rike definerer og lager lovene, noe som gjør at det private næringsliv med gode advokater eller bekjentskapskretser, kan ta hensyn til de mest alvorlige hensyn som handler nyklippet gress, ro og orden etter klokka seks.
Rotary- og losjemedlemskap blant annet er avgjørende for utfallet av eventuelle domsavgjørelser, men eventuelle konflikter blir antagelig selvjustis, eller borte i saksbehandlingen. Norge bugner over av falske tall, men i Tilsynsutvalget er man åpen på at det er vanskelig å behandle klager fra domstolene fordi det omhandler rettssaker. I tillegg kommer det andre saker inn som ved nærmere kontroll måtte avvises.
I rettsaken som er mitt utgangspunkt for klagen er påstanden at dommeren er i et religiøst nettverk som er involvert i samværet i barnevernsbransjen. At det finnes kriminelle som påstår de tror på gud finnes overalt, og det synes at kriminelle er de minst kristelige. De mest menneskefiendtlige.
I tidligere tider har jeg fordommer om hvordan rettssystemet var. Det skjer antageligvis masse under bordet, antok jeg. I Tønsberg virker Tingretten gjennomkorrupt, og det er fryktelig mye samrøre med de sentrale aktørene som skal få anbud rundt omkring. Hvordan tjene bare enda litt mer penger til!
Det finnes mennesker som påstår de tror på Gud, og mener Jesus var en bra mann, samtidig som de indoktrinerer barn og bruker de som produksjonskapital.
Ser vi det i politisk sammenheng blir barn brukt som fordelingsnøkler ut i det private markedet. Ofte store globale selskap som mener å ha kontroll over hvordan barn skal bli infertile roboter med begrenset levealder.
Note om etisk prinsipp nr. 1 – Stemplet blir hamret ned i T-Tingrett.
Dette ble en lang innledning av det første punktet om de grunnleggende krav. De etiske prinsippene til dommerne går inn i, og under hverandre, og i krusedull. Det blir en uhåndterlig masse abstrakte begreper som man må sjonglere.
Når begrepene tilsynsutvalget kategoriserer under kan avfeies av verdidefinisjoner, evt. Definisjonsdiktatur, blir det nærmest en påmalt dør på betongvegg desperat etter å komme inn. Uten betydning. Det er en utfordring å låne øret til de gylne dommere. Selvinnsiktsløs og pompøs. Himmelhøy neseføring. Forurenset av selvfølgelighetenes feige valør. Beskytter seg med New Public Management.
Dommerfullmektig Siw Morrow, Tønsberg Tingrett, bidrar en stor grad med å beskytte folk gjennom sin dommegjerning. I dette tilfellet ble Tønsberg, og de barnevernansatte, beskyttet i saken mot Scott Bowen.
Scott Bowen blir fratatt sin rett som samfunnsborger, og blir redusert fra et rettssubjekt til et rettsobjekt. Ettersom Tønsberg Tingrett med Morrow i spissen ikke klarer å hoste frem bevisgrunnlag i forkant av rettssaken vitner dette om at dommer er partisk.
Legevitenskapen i Tønsberg hadde skrevet ut sykemelding til de tre ansatte på bakgrunn av denne saken. Antageligvis har den samme legen som påførte sykdommer og voldsdommer, plantet av politijurist Pernille Flage. Legevitenskapen virker mer strategisk enn vitenskapelig jfr. bekymringsmeldingen som ble sendt etter at Scott Bowen var blitt arrestert for brudd for besøksforbudet til sin datter M.
Scott Bowen hadde da vært i Oslo for å hindre at noe kunne gå galt da datteren M hadde samvær med resten av familien på Eik. Lillebroren leverte en lapp som skulle henges på juletreet, og ble med i sine egne øyne den store syndebukken. Å få pappa kastet i fengsel.
Dette er konkrete saker Siw Morrow burde ta tak i fremfor forhåndsdømming av en firebarnsfar som har oppført seg pent frem til han havnet i Tønsberg. Han har oppført seg fint etter det også, tatt omstendigheter tatt i betraktning. Men ingen våger konfrontasjon med sannheten. Ingen våger sannheten. Til det er korrupsjonen for omfattende. Ingen er uavhengige lengre. Ingen individuell frihet.
Det er ingen orden i retten. Det største bruddet på etikken er uansett lovbrudd. Du skal være en modig og rik for å stevne en dommer for retten. Borgere tror ikke dommere kan være bakstreversk, korrupte og bedervet, men har den blitt med tiden. Siw Morrow bryter loven som vi kan lese nedover i teksten.
2. Uavhengighet
En dommer skal utøve dommergjerningen uavhengig av utenrettslig påvirkning fra offentlige eller private interesser
Generasjoner har avlet nye generasjoner, og alle generasjoner følger familiemønster. Sosial mobilitet eksisterer kun i enkelte unntak, og posisjoner blir resirkulert og reprodusert, kohort etter kohort. Generasjoner med posisjonsdyrking og posisjonsforsvar. Systemet blir på den måten i overkant kameratslig slik vi er vitne til i Tønsberg. En person med en direkte personlighet og byen går fullstendig bananas, og korrupsjonen viser seg altomfattene. Over hele fjøla.
Uavhengighet, nøytralitet og objektivitet er borte fra Tønsbergs vokabular.
Det er fryktelig mye samrøre mellom de sentrale aktørene i ulike bransjer, og på ulike nivåer. Tingretten er infisert. Det er en Pandemi som herjer riket; Faglig udugelighet og alternative intensjoner. Smitten fører med seg hovenhet, snobberi, synsing, føling , dumskap og ondskap. Retardering av samfunnet.
Det er åpenbart et system i systemet. Scott Bowen vil legge frem en oversikt over grunnlaget han bruker for å illustrere Rotarys organisasjonen, og dens rolle i det hele. Slik jeg tolker det som kommer fram vil det hele minne om et innsidekupp av institusjonen Domstolen i Norge.
Det samme skal vist nok gjelde for Montessoriskolene rundt om kring for å illustrere diversiteten i Rotary interessefeltet. Det finnes mye som kan legges frem. Scott Bowen innehar uant energi.
Scott Bowen har kapasitet og tankesett som ville gagne oss alle. Et nytt system. Løsningsforslag ut fra individet. Ingen slaver. Ingen trelldom. Ingen totalitær maktbruk. Ingen intensjon eller motiver av hevn som han selv blir utsatt for.
Han har holdninger og verdier solide som gull og kjærlighet som fyller hele individet. Det er antageligvis den siste far noen skulle ta barna til. Og det er trist for hele menneskeheten.
Dommer Morrows virkelighet må hun stå til rette for. Hun må stå til rette for å bryte loven for å straffe en uskyldig far uten nåde. Ingen forklaring. Ingen mening. Ingen grunnlag. Egosentrisk og destruktiv energi som følger perverterte griser med store pengebinger. Pederaster, fundamentalister, nazister og andre kyniske egenskaper som er avlet frem.
Religion ødelegger og dreper. Å drepe i Guds navn. Da kan begrepet Gud legges død. Han kan kalles den gode energi, rettferdigheten, sannheten, livet og alt, men ikke Gud. Da Gud kan brukes til hva som helst. En av de største synder er å drepe barn og mennesker, men å kappe livets tre ved røttene og treet vokse flytende inne i seg selv, er å ta livet av mennesker mens de enda er i livet.
Kardinalsynd. Samfunnssystemet hvor individet kvernes i systemets strenge rammer, og befinner seg i en Kafka prosess. En drøm uten logikk. Et papirmareritt i det papirløse papirsamfunnet hvor stempel og underskrift, skjema og uendelige møtepunkt gjør for eksempel NAV-klienter syke. Sysselsettingspolitikk hvor de nest laveste mellomlederlagets lakeier i å drive kveget nederst gjennom en labyrint av umenneskelighet og digitale koder.
NAV-ansatte i institusjonalisert dumskap. NAV er institusjonalisert systemondskap. Alt blir organisert gjennom et statlig kontor hvor robot er saksbehandler, og tidligere saksbehandlere klienter. Du vet det har fått for langt når alt har snudd. Når Dommer Morrow slutter å bry seg om den svakes part, og dømmer en far til fire barn for besøksforbud mot tre sivile barnevernsdamer som har møtt ham en gang hver. To i august, og en i desember. Lydopptak vil avdekke om det foregår trusler i de møtene.
Å drepe tre kvinner av hat og blodtørsthevn, eller bruke tid og krefter på å få barna hjem?
Hege Lund har skjermdroppet et innlegg jeg hadde på facebook. Ellen Fisher har gjort det samme. Skjermdroppet en generell barnevernssak funnet i en avis, og skrevet noen korte generelle kommentarer om hva jeg mener om barnevernets kynisme og ondskap. Det er fremdeles lov jfr. Grunnloven. Mine, Asbjørn Nilssen, innlegg var et grunnlag for Scott Bowens drapstrusler.
I tillegg til dette var Ingrid Sønstebøs sakkyndigrapport som underbygger drapstruslene med det Ingrid Sønstebø konkluderer med ut av noen tidligere rapporter. Sønstebø får vann på mølla da hun forstår... Ingenting. Dersom hun hadde forstått noe hadde hun ikke latt barn lide. Det tror og håper jeg. Må la håpet tilfalle den domfelte til gode. Ikke noe vits å bli liten på det. Ikke for sent å bli bedre, men da må vi stoppe dette tullet umiddelbart; NÅ.
Ingrid Sønstebø samarbeider og gjør avtaler med barnevernet. Hva som skrives i sakkyndigrapporter i barnevernssaker er bestemt før barna har fått sagt sitt, og foreldrenes versjon blir latterliggjort og klippet bort. Skjevheten i utvalget av vitner illustrerer angrepstaktikk og bestikkelser. Hun kjenner kanskje familie- og imagoterapeutekspeditør Nils Astrup. Manipulatoren av middelaldrende og eldre kvinner.
Nils Astrup får lærere til å dolke barn i ryggen. Å snakke dritt om barna bak deres og foreldrenes rygg er nedrig og bedrøvelig. Tenker de på det når de kommer hjem. Beskrivelse av personlighet og egenskaper som et argument om at de ikke fortjener et ordentlig hjem. Fordi far har konfrontert skolen med manglende tiltak mot mobbing av hans sønn. Hva er dette?
Av en eller annen grunn trenger ikke de som anklager å vitne. Nils Astrup må svare for seg til det norske rettsvesen, men det norske rettsvesen er feigt og korrupt. Da forseslår jeg han begynner med en mail. Han kan henvise til terapeututdannelse, Fasilitatorkurs i Imagoterapi VK2, sertifisert i første og andre grads følelsesintervensjon.
Nordlysterapeutsjaman Nils Astrup kunne ha trengt et Nordlysbad med aromasugekopper og kveitesang for å kvitte seg med slagg og aggressive demoner med forsinkede Ødipuskompleks. Det ukontrollerbare raseriet er muligens til hinder for rolig og effektiv familieterapi.
Bekymringsmeldinger av innskutte bisetninger sendt bak to foreldres rygg gir assosiasjoner til hevn, feighet, konfrontasjonsskyhet, ansvarsfraskriving og en hel rekke andre negative egenskaper blandes i en lapskaus av synd når du mangler substans og menneskelighet.
Nils Astrup er en ordentlig mann dersom han møter opp i en rettsak hvor han forklarer sin versjon. For meg virker han som en visjoner, som står for det han gjør.
Falske profeter i Angiverland.
Hvilken verden ønsker dommer Morrow når de som kommer med falske anklager blir ønsket velkommen, mens den som farer med sannhet blir kastet i det forurensede brakkvannet bak den døgnåpne bensinstasjonen Shell.
Det er slik Dommer Morrow dømmer. Som en kvinne uten kvinnelighet. Et menneske uten kjerne, og manglende egenskaper til å leve seg inn i en persons grusomme opplevelse. Morrow forstår ikke hvilken urett som blir gjort. Kanskje ikke i denne snevre saken som hun dømmer seg bort, men i saken som helhet. Hun bør dømmes til å lese og forstå hva hun utsetter folk for.
Kunnskapsløs inhabil konsensus. Dommer, påtalemyndighet, rettssystem og privat interesse. Umulig å være habil eller upåvirket dersom det mot all formodning skulle dukke opp noen hemmelig brødre blir saken en lettsak fremfor en rettsak.
Ut fra statistikken stiller jeg meg tvilende til utvalgets motivasjon, og begrensningene bør skape frustrasjon. Hvordan dømme uten å dømme den på argumentasjon, diskusjon og konklusjon med eventuell straff? Det er ikke begrensninger for hva utvalget ikke tolererer.
Slikt kaliber møter alvorstunge individer i rettsalen. Morrow forsvarer falske anklager og løgn, og går til angrep med dommerklubba mot en sannferdig og bekymret spørrende familiefar som utsettes for justismord hver eneste dag. Et mord som vokser seg gedigent i omfang.
Dommer Morrow skylder på saksbehandlere i Tingretten for praktiske utfordringer ved gjennomføringen av Tingrettssak i Tingretten. Datterens besøksforbud har ligget i mange måneder, mens de påståtte drapstruslene mot barnevernsansatte to to-tre uker.
Dommer Morrow anser drapstrusler uten mail fra den som truer, og besøk av hver og en av de tre på hver sine dager for langt over halvåret siden. Er det mine to facebookposteringer, sakkyndigrapport og en henlagt realitystory komponert av Idiotipolitiet i Tønsberg Kammers Kor og Marsjeringsorkester, Nasjonal Samling. Barn på tilbud – 2017 – Darkroomcompany.
Real surrealisme
Det virker ikke som om noen forstår alvoret. De ser det ikke. De har blitt presentert noe annet. Selv om en kan lese at barnevernsbarna lider og har det vondt. De aller fleste av dem. Fordeling av barn fra foreldre til fosterforeldre er vederstyggelighet som bør kvalifisere til et liv i en altruistisk kjærlighetild som for evigheten brenner. Sola som skinner. Kjærlighet i kroppen. Kjærlighet i sinnet. Kjærlighet overalt. Kjærlighet skal vinne.
Da det er over kan vi ikke dvele. Vi må umiddelbart starte å sikre og bygge systemet på nytt uten Illuminati- og losjebrødres friheter. De må bort. Det må ryddes i rekker. Det er ikke slik at de rike med de fineste biler sitter på hjertemedisin, og evner reboot og justering deretter. Å justere seg inn til familie, kjærlighet og åpent søskenkjærlighet til alle levende vesener.
3. Upartiskhet
En dommer skal være og framtre som upartisk og opptre slik at det ikke med rimelighet kan stilles spørsmål ved dommerens nøytralitet.
En dommer må ikke gi uttrykk for forhåndsstandpunkt i saker han eller hun har under behandling eller som det er nærliggende at dommeren kan få til behandling.
En dommer skal utøve dommergjerningen uten forutinntatte holdninger.
Det er Eva og Scott Bowen i massevis, og dere som sier noe annet, slik som Morrow mener, kjenner ikke menneskene de dømmer over. En dommer som selv skal bli dømt ved endetimer. Avlat og gråtkvalt bønn om tilgivelse gir ikke stempel som menneskevenn da bevisstheten innhenter en. Da følger arbeidet.
Grunnlaget for dommen om opprettholdelse av besøksforbud er Ingrid Sønstebøs sakkyndige vurderinger og en konklusjon basert på et opprinnelig bestillingsprodukt. Sønstebø skriver bekymringsmelding fra et utgangspunkt av sin egen fortelling hvor hun har konstruert egne kategorier av menneskets egenskaper. Disse kategoriene gjelder ikke far, og alle beskyldningene kan bli avfeid av kjentmannsprøver og vitneavhør. Ønsker dere far og barna vondt+
Systemet består av menneskelignende vesener som har mistet sin menneskelighet. Sitt verdiperspektiv. Mennesker er historiens slør; menneskets største fiende er eliten, og elitens fiende er vanlige menn uten tilknytning. De feiges venn er distanse, angiveri og statlig politi.
Det finnes mennesker som påstår de tror på Gud, og mener Jesus var en bra mann, samtidig som de indoktrinerer barn og bruker dem som produksjonskapital for statsoverføringsgruvedriften Tønsberg kommune. Rådmann Viksands borkrone er kommunens uheldige barn. Spesielt de uten midler til forsvar.
Ser vi det i politisk sammenheng kan barnevernet betraktes som en fascistisk institusjon med formål om å holde borgere nede fra barrikadene. Foreldre er en mektig gruppe som tidligere har veltet politiske lass. Kontroll som barnevernet de facto utfører i samfunnet har ingen legitime grunnlag, ikke krav til bevisførsel, eller forsvarlighet i omsorgen av de kidnappede barna. Foreldrene står i dag uten makt over barna, familien eller seg selv. Lakeier av et samfunnsmakt.
Da dommergjerningene til Morrow ikke kan sies å bygge på rettsgyldig grunnlag faller prinsippene for etikk på prinsippenes avgrunn. Det blir vanskelig med slike prinsipper når en av vilkårene under uavhengighet er at «Dommeren skal aktivt legge forholdene til rette for minnelige løsninger, men partene skal ikke utsettes for press til å inngå forlik». Slike setninger diskvalifiseres av brudd på loven. Partene utsettes ikke press til å inngå forlik, slik jeg har sett det. Dommerne dømmer domfelt før siktete for ett eller annet får dom for ett eller annet.
7 av 10 barnevernsbarn klarer seg dårlig og dårligere etter barnevernets inngrep. Det er gammel statistikk, og kan umulig ha betydning. 7 av 10 klarte seg dårlig og dårligere også for 30 år siden, for 40 år siden og for 50 år siden. De siste 30 år har Norge satt per capita- rekord i den Europeiske menneskerettskommisjonen.
Konklusjonen bør derfor være at Barnevernet i 7 av 10 tilfeller har blitt brukt som samfunnspisk med negativ samfunnsvirkning, også målt i BNP over en livstid. En metode for å dyrke den enkeltes rett til å tjene på overskudd i helse- og omsorgstiltak, samt en politisk elite som bestemmer at du skal få det verre slik at de rike får det bedre.
Det er svært lite konstruktiv og objektiv forskning på virkningen av Norsk overgrepspolitikk. Eksempelvis forskning som viser hva som skjer når du tørr trosse myndighetene i spesifikke land.

I Norge kan man finne slik forskning fra andre land, men ikke fra Norge. Det er vanskelig å finne forskning, utenom norsk «tvilsom» kjønnsforskning og noen merkelige pedagogiske tolkninger, men disse bærer preg av vindretningsforskning. Faktum for Norges del, er at dommere, deres ektefeller, saksbehandlere og deres ektefeller, rådmenn og deres ektefeller osv, hvor ektefeller representerer samarbeid innen nære slektsforhold, har private eierinteresser. Det er generasjoner med å dyrke sin rikdom, og den blir tatt opp igjen.
Elendig kontroll fra impliserte Fylkesmenn, og hans lydhøre hær, som viser seg å være nokså dypt involvert, fører til at barn som har det bra hjemme, og som vil bo hjemme, kan kidnappes av gale personer som ikke evner å forvalte mandatet stillingen innebærer.
Foreldrene blir trikset og lurt, tortureres av politiadvokat Pernille Flage, som sender ut sine uniformerte torpedoer og plagere. Det er beviselig at de er nektet å få prøvd sin sak i tingretten, og er avvist i forsøket på å legge fram bevis for at guttenes hjemføring ble gjort med eksplisitt krav om at foreldrene aksepterte bare hjemføring uten Tingrett om dette også innebar at saken var over for guttenes del.
4. Diskresjon
En dommer skal – foruten å overholde lovbestemt taushetsplikt – utvise diskresjon om sensitive forhold som dommeren får kjennskap til i sitt virke og skal ikke bruke slik informasjon til noe formål som ligger utenfor dommergjerningen.
En dommer skal utad bevare taushet om rettens rådslagning og stemmegivning for lukkede dører.
Dommer Morrow vender det døve øret til, lukker øyne og begynner å banke med hammeren. Hun ønsker ikke å se helheten. Hun ønsker å straffe Scott Bowen for grunnløse drapstrusler. Hvilken fordel er det for Scott Bowen å drapstrue en barnevernsansatt. Da får man ikke barna igjen. Dette er motivasjonen til Dommer Morrow.
Foreldrene har enda ikke blitt gitt redegjørelse for begjæringen om BVL §4-12 av 28.6.2016 som er den faktiske dato for denne begjæringen. Snart ett år siden. Fortsatt blir ingenting forklart for far eller mor i familien.
4 barn blir i mellomtiden brukt som pengemaskiner for velferdsprofitørenes kyniske tilnærming ut i det private markedet. Et eksempel kan som kan illustrere finnes i den mye omtalte drapssaken i Unicares «Små enheter».
Det påstås at det kan finnes direkte korrelasjon mellom profittmaksimeringen og risikoen de ansatte måtte akseptere i sin hverdag. Oftere og oftere er det store globale selskap som mener å ha kontroll over hvordan barn skal bli infertile roboter med begrenset levealder. Ideen som i seg selv viser det store gapet mellom elitens innbilte storhet, og deres faktiske ordinære nakne sannhet.
Det finnes kanskje et absolutt behov for misunnelse, sjalusi og falskt begjær for at eliten skal kjenne hvor deilig det er å være av de privilegerte. Jeg kjenner at dette aspektet gir avskyfølelser jeg tenker er upassende å skrive, og lar kapitlet avslutte med dette:
Mor og far har ikke vært delaktig i noen av avgjørelsene som er gjort på datterens vegne av noen de ikke vet hvem er, siden 9. juni 2016.
Dommeren har ikke reagert på at Carl Bore presenterte en sakkyndigrapport fra barnevernet som bevis i den sivile saken hvor tre kvinner angriper en mann med besøksforbud fordi de er kvinner. Det kan finnes flere forklaringer, men jeg antar dommer ikke hadde tillatt bevisene dersom ikke fem privatpersoner blir utlevert og stemplet.
Sivil rettsak hvor tre kvinner som har gjort en elendig jobb i barnevernet går til angrep på en mann og kvinne som har blitt fratatt dine barn. En tale om integritet passer ikke inn i det norske rettsvesen lengre. Rettsapparatet bør heller se imot de som angriper far, og forstå at ved å straffe en far så straffer de seg selv. Det er ekstreme handlinger som kan ha ringvirkninger i generasjoner fremover.
Konsekvensene ved å dømme på falsk grunnlag gir reduserte muligheter til å ha et godt liv når fremtiden kommer tilbake til et barnevernsbarn hvor man blir kastet ut til ulvene for seg selv, dersom du ikke er av spesiell karakter som generer penger slik at du har tak over hodet noe lenger. Mangel på integritet i retten har fatale konsekvenser. Det tror jeg dere ser når dere leser sakene som omhandler dette punktet.
4. Integritet
En dommer skal opptre på en måte som ikke er egnet til å skade den alminnelige tilliten til domstolens eller dommerstandens anseelse.
En dommer skal ikke for seg selv eller andre motta gaver eller andre fordeler som kan settes i forbindelse med utøvelsen av dommergjerningen.
Alt det dommer Morrow utfører i denne saken kan vurderes opp mot integritet. Hver gang hun går mot loven skader hun integriteten domstolene har til retten. Hver gang hun bryter loven skader hun integriteten til de statlige institusjoner. Ved å utfordre integriteten til staten utfordrer hun integriteten til den norsk regjering, kongehuset og demokratiet. En bulk i integriteten i forbindelse med en rettssak skader integriteten til Norge. Dommer Morrows handlinger i retten er ikke unik, og gjelder etter egen erfaring med domstol og fylkesnemnd, og dermed står Norges integritet på spill overfor resten av verden.
integritˈet[4]
Etymologi
fra fransk, av latinsk 'integritās', som betyr helhet, fullstendighet og renhet
Siw Morrow ødelegger integriteten til domstolene ved at det lovene brytes, kutymene har mistet innhold og følges vilkårlig opp og domstolene synes å være under press av en herskene elite som mangler integritet fordi de legger til grunn andre metoder enn sannhet og rettskaffenhet når de er i konflikter i rettssystemet. Et aktuelt spørsmål er om eliten nå bruker domstolene som våpen mot individets frihet, og hvilken betydning begrepet har for rettsstaten i dag. Dette kan være en oppgave for tilsynsutvalget for dommere:
Hva betyr integritet i forvaltningssystemet og rettssystemet i Norge i dag? Hvordan er integriteten i politiet? En kan vurdere det fra interne forhold eller ut fra et makroperspektiv. Hvordan påvirker det moralske forfallet som skjer blant dommere og ansatte ved domstolene i Norge forutsetningene for å leve et godt liv for en ordinær borger i Norge?
Domstolenes moral og etikk løses opp, og under en slik utvikling bør domstolene i Norge opphøre og noe nytt må inn. Hvilke tanker har tilsynsutvalget om den fremtidige sikkerheten for de vanlige borgeres mulighet for nøytral vurdering og rettferdige avgjørelser tatt av den norske dommerstanden?
5. Likebehandling
En dommer skal ivareta hensynet til likebehandling av parter og øvrige aktører som opptrer for domstolen.
En dommer skal bygge på saklige hensyn ved tildeling av oppdrag for domstolen.
Barnevernet har, av uforståelige grunner, med vilje ødelagt for Ms skolegang ved Tønsberg Montessoriskole. Bekymringsmeldingen fra daglig leder til barnevernet er rent oppspinn, og handler om broderskap mer enn noe annet. – Samtlige Montessoriskoler i Vestfold fylke er nå på Rotary-hender. Jeg forstår at redegjørelse for dette også vil komme opp i ankesaken, slik jeg har forstått Scott og Eva Bowen.
Dommeren nekter å forholde seg til helheten i saken, og det skader rettssubjektet. Hun klubber Scott Bowen ned, og ber han holde kjeft fordi hun ikke kan svare på spørsmål om formaliteter eller annet. Hun ønsker ikke å høre på Scott Bowen. Hun kan ikke skrive touch. Dommer Morrow opptrer ikke korrekt ut fra etiske prinsipper om respekt overfor rettssubjekt.
Hele fremtoningen vitner om en dårlig norsk rettsordning. «Kjøkken eller rettsak – samma faen». Nå setter jeg ris på innhold fremfor form, men når innholdet er krise og formen følger på blir Morrow et eksempel hvordan rettssystemet fungerer nå.
I barnevernssaker er det tydelig at ulik rettsorden er delt etter sosiale lag, og hvilke posisjoner som er reprodusert i samfunnet. Har observert at politi, advokater og dommere ikke trenger å forholde seg til loven. Loven er for småborgerskapet. Borgerne i dette landet blir ikke behandlet som rettssubjekt i et enhetlig rettsapparat. De blir behandlet etter etternavn, klubbtilhørighet og religion. De hemmelige maktorganisasjoner. All makt til enkeltindivider med en stor pengebinge.
Scott og Eva Bowen har tjukke dokumentbunker som kan bevise dette. Den norske stat bryter den norske stats lover, og hvem står til ansvar over staten? Kanskje en mektigere kraft er på besøk. Mektigere enn hele verden.
Norsk dommerforening har utfordringer med rekrutteringen jfr. norske lover. Det finnes ikke et nøytralt grunnlag, og mennesker blir presset ut av faglig kritisk distanse og objektivitet. Alt er snudd opp ned i rettssystemet. Løgn og bedrag blir belønnet. Sannheten straffes fordi den strider mot elitens definisjonsmakt.
Likebehandling eller korrekt opptreden, uavhengighet og alle punktene for etikk er en lapskaus av punkter som vitner om utfordringer i etikk. Mennesket har skapt system som mangler moral. Ingen objektivitet eller handlinger utført for fellesskapets og fremtidens beste. Scott Bowen får ikke tilstrekkelig representasjon verken fra en hel advokatforening eller fra dommer som begrenser hans rettighet til å komme med et forsvar. Sannheten tilhører en advokat uten tilstrekkelig informasjon, og som åpenbart ikke er en advokat dersom man leser krav for å bli advokat.
6. Korrekt opptreden
En dommer skal holde en saklig tone og opptre verdig og korrekt overfor alle som dommeren har med å gjøre i embetsutøvelsen. Dommeren skal påse at meddommere deltar som fullverdige medlemmer av retten. Dommeren skal vise respekt for de oppgavene advokater og representanter for påtalemyndigheten har i rettspleien. En advokat skal ikke identifiseres med sin klient.
Utgangspunktet for dette skrivet er en klage sendt til Tilsynsutvalget til dommere. Tilsynsutvalget for dommere fremstår som et unødvendig tilsyn av årsaker illustrert nedover. Kunne ha gått gjennom hensikten med Tilsynsutvalget, men utfordringen illustreres på domstol.no:
«Det dreier seg først og fremst om klager hvor klagefristen er utløpt eller klagen gjelder forhold som ikke kan overprøves av Tilsynsutvalget. Svært mange klager fordi de er uenige i rettens avgjørelse. Dette er forhold som kan brukes som grunnlag for anke eller gjenåpning, og som derfor ikke kan prøves av utvalget, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd.»
I prinsippet kan ikke Tilsynsutvalget behandle saker av betydning for rettssubjektet. Utvalget sitter under domstolsadministrasjonen og er et utvalg tuftet på kolleger. Når de i første omgang ikke kan behandle saker, er forumet for kameraderi og vennskapelig høflighet. Statistikken deres er latterlig[5].
Av 110 klager til Tilsynsutvalget for dommere i 2016 førte to av sakene til kritikk. En av dommerne ble belønnet med tittelen God Dommerskikk. De fleste ble avfeiet av pinlig regulerte rettsregler for utvalget. Utvalget er ikke samlet for å se muligheter og faglig utfordret. Det er en kameratgjeng.
En domstols hovedoppgave er i utgangspunkt megling og rettskjennelse. Forsøk på minnelige løsninger. Løsninger til fordel for alle parter. Et tilsynsutvalg av dommere som ikke kan behandle klager på grunn av strenge reguleringer er hån mot rettssystemet.
I Tønsberg er det et mønster. Alle involverte er involverte i hverandre. Alle involverte er involvert i mange flere saker. Kjennetegnet ved menneskene er dumskap, og påtatt hovenhet. De er så opptatt av seg selv at de ikke leser tilstrekkelig det som står, ettersom saken allerede er bestemt.
Tidligere ha vi vært innom hvilken rolle for eksempel Pinsemenigheten har i forbindelse med barnevernet, og hvilken rolle Dommer Morrow har blant Pinsevenner. Hvilke relasjoner finnes mellom Rotary, organisert religion og statstilskudd er like spennende som hvordan religion er brukt i maktutøvelse og pengemakt. De fattige betaler de rike. Slik er det meningen systemet skal fungere. En gitt sannhet.
Sannheten er at dommere ikke har lest de etiske prinsipper for dommerstanden. En korrekt opptreden av dommer ville vært å gi Scott Bowen mulighet til en ordentlig forklaring ut fra saken som helhet. Ikke stykkevis og delt.
Det virker mot kutyme og retningslinjer for opptreden da den anklagede må forsvare seg mot tvilsomme anklager hvor han ikke har tilgang på anklagernes bevis. Hvordan kan en mann utsettes for noe sånt? Hadde dommer oppfylt sitt enkle mandat om å være en dommer i konflikter mellom folket hadde Morrow ønsket å vite hva som faktisk har skjedd i saken, og dømt ut fra det utgangspunktet. Slik det er nå har hun klubbet en sannhet ned; At Scott Bowen slår, og Eva Bowen stilltiende aksepterer bruken av vold mot seg selv og sine barn, og at dette kan gjøres til frokost og kvelds.
Eva Bowen blir slått, banket og voldtatt av sin mann, påstår Rettsstaten Norge. Hvordan kan enkeltindividet forsvare seg mot et mangehodet troll som spyr ut påstander om vold?
7. Utforming av rettslige avgjørelser
Ved utformingen av rettens avgjørelser må dommeren vise tilbørlig respekt
overfor alle involverte så langt det er forenlig med kravet til en dekkende
begrunnelse.
Penger synes å være en mangelvare blant Tønsberg kommunes borgere. Ingen kan få nok penger, og det er forståelig. Penger gir salt på maten, investeringer, biler og dolk i ryggen. Penger gjør dommere avhengig. Dommere påvirkes utenrettslig av offentlige og private interesser. Interessen er rørt sammen i et samrøre. Spindelvev kriminalitet. Konsentrert maktelite, og Tønsbergs offentlige lakeier.
Min påstand er at Tønsberg har en offisiell side som handler om ordene som står i partiprogrammene, barmhjertighet og omsorg står det om i bibelen, lokalhistorie blir skrevet av lokalhistorikere, kamerater handler av kamerater og i den lille byen Tønsberg har viruset tatt også Tingrett. Et gjennomgående samfunnsproblem er reproduksjon av korrupsjon, griskhet og kynisme.
De kyniske verdiene blir dyrket ved at menneskene ønsker å reprodusere seg selv til samme energi. Definisjonsmakt og kontroll over produksjonsmidlene. Hvorfor er timebetalingen for de som hever overskudd betraktelig mer enn de som hever lønn? Påstanden er at dommeren ikke viser tilbørlig repsekt overfor alle involverte. Det er ingenting som er forenelig med kravet til en dekkende begrunnelse.
Scott Bowen har ikke tilgang på utgangspunktet og bevisene, og har ingen forhold til seg selv som drapstruende. Ut fra et slikt utgangspunkt skal han holde en forsvarsprosedyre. Før han vet hva han er anklaget for. Alt er snudd på hodet. En anklaget må forsvare seg selv før den anklagede vet hva han er anklaget for.
Tønsberg er kulissen for et stort skuespill hvor alle prater forbi hverandre, og alle må være enig dersom de ønsker å være innenfor miljøet. Påtalemakt, politi og domstolene har vist seg være designet for systemet som gjelder for byen.
Kameraderi og samrøre. Hvor mange kroner Ellen Fisher mottar for å spille dronningen av Martyr, aner jeg ikke, men hun er verdt Advokat Carl Bore på byens bekostning. Den stilltiende majoritet har akseptert det minoriteten har befalt. Hva de stilltiende tjener på det er et mysterium.
Kapitell 12 i Lov om domstolene (domstolloven) – Om klage- og disiplinærordning for dommere - begrenser utvalget til et nivå hvor det kan stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten ved deres eksistens. Tilsynsutvalget er ikke uavhengig. De sogner til dommeradministrasjonen. Tilsynsutvalget er meningsløs i sin eksistens, og en avgjørelse om uavhengighet faller på sin egen selvfølgelighet. De er regulert bort fra ansvar og hensyn. Hvilken funksjon de egentlig har, og om de kan forsvare sine goder, bør folk være skeptisk til.
Tilsynet blir på mange måter som tre barnevernskvinner. De stjeler dyrbar tid av livet. Du vil bli klubbet ned av dommerhammer til slutt allikevel?
Samfunnsøkonomisk er ikke tilsynet forsvarlig sett i sammenheng deres funksjon i samfunnet. I prinsippet vil tilsynet være en falsk forhåpning om at noen kontrollerer og eventuelt dømmer dommerne.
I praksis har tilsynsutvalget en negativ virkning jfr. rettsikkerheten til det norske folk da de gir falske forhåpninger, bruker statlige penger og fremstår som en klubb i klubben. Studieturklubben innenfor juslosjen. Dette er det høyeste klageorgan for landets dommere.
Når hele sakskomplekset er brudd på Straffelovens § 221-225, samt alle mulige rettslige og etiske prinsipper, skulle man gitt Scott Bowen respekt tilhørende en guddommelighet, eller en varm velkommen gjest. Fravær av dekkende begrunnelse eller like fraværende som respekt for medmennesket. Det finnes ingen forutsetninger for å diskutere dette punktet i forbindelse med en klage da det ikke synes gjelde for Dommer Morrow i Tønsberg Tingrett.
I mangel på dekkende begrunnelse for saken har hun ingen dekning for å vise tilbørlig respekt overfor alle involverte så langt det er forenelig med kravet til en dekkende begrunnelse.
8. Diskresjon
En dommer skal – foruten å overholde lovbestemt taushetsplikt – utvise diskresjon om sensitive forhold som dommeren får kjennskap til i sitt virke og skal ikke bruke slik informasjon til noe formål som ligger utenfor dommergjerningen.
En dommer skal utad bevare taushet om rettens rådslagning og stemmegivning for lukkede dører.
En dommer skal ikke meddele avgjørelsen før den er avsagt.
Jeg har fått lov til å skrive dette av foreldrene til FC, HB, N og M. Far ønsker ikke å ha noe med barnevernet å gjøre, slik at et besøksforbud passer bra. Han skal ikke anke opprettholdelsen av besøksforbudet da han ikke har lyst til å se disse damene igjen. Han har ikke hatt mer lyst til å besøke dem ettersom dette er tre damer som har bidratt med å kapre hans barn, for deretter å hovere, stille opp i media og fremstå som martyroffer. Derfor kan dere ta denne klagen i betraktning.
Hege Lund, Marita Kruse-Moss og Ellen Fisher har funnet ut at Scott Bowen har drapstruet dem som barnevernansatte. De går til sivil sak mot Scott Bowen for å få besøksforbud. De vurderer ikke å anmelde forholdet som drapstrusler, men bruke det som en årsak for å få besøksforbud. Hvordan påtalemyndighetene kan godkjenne en drapstrussel som grunnlag for besøksforbud, men ikke vurdere den som alvorlig nok til å anmelde betyr at begrepet drapstrussel mister sitt meningsinnhold. Hva er en drapstrussel i følge anklagerne? Hva konkret sikter de til som drapstrussel?
Til dommerstanden blir spørsmålet om det er mulig å skille mellom drapstrussel (jfr. barnevernet, Carl Bore og Dommer Morrow) og straffeberettiget drapstrussel? Har dommer sett over bevisene i saken og funnet konkrete drapstrusler ettersom hun bestemmer at dette er reelle drapstrusler, men de kvalifiserer ikke til strafferettslig forfølging?
Tre sivile personer ønsker at dommer Morrow skal dømme Scott Bowen for trusler om drap. Disse tre personene har ikke møtt Scott Bowen samtidig. Den siste han har møtt er Ellen Fisher som han møtte i desember. Det eksisterer ingen fellesmail hvor det står at Scott Bowen har tenkt til å utføre drapshandlinger mot anklagerne. Bevisbyrden ligger på løse påstander som ikke er dokumentert. Undertegnedes generelle poster på Facebook blir brukt som dokumentasjon og bevis på drapstrusler. Da ikke dommer Morrow synes å kunne skille Asbjørn Nilssen som har Facebookkonto, og Scott Bowen som ikke har facebookkonto, fra hverandre antar jeg at det blir vanskelig for dommer Morrow å fatte beslutninger ut fra et gyldig grunnlag.
Det som er mest graverende i forbindelse med Carl Bores bevisføring, i tillegg til mine facebookord som bidrar til å forlenge besøksforbudene til Scott Bowen, er at Carl Bore har tilgang og tillates å bruke sakkyndigrapporten fylkesnemnd har bestilt mot familien. Ingrid Sønstebø har brutt Straffelovens § 223 om grov uriktig anklage, og Straffeloven § 225 som omhandler å anklage om oppdiktet straffbar handling. Den siste faller de tre som anklager Scott Bowen under også, ettersom bevisene er oppdiktet. Påstandene er også oppdiktet. Det finnes ingen gyldige bevis mot Scott Bowen.
Ingrid Sønstebø har skrevet en sakkyndigrapport som fylkesnemnden har bestilt. Dette er en rapport som er hårreisende og ondskapsfull. Rapporten er en sammenhengende metodisk krise som tar sikte på å få Scott Bowen dømt. I det minste dømt for begrenset omsorgsferdigheter. Grunnlaget for denne påstanden er hevnmotiver fra Styreleder Nils Astrup ved Holmestrand Internasjonale Montesorriskole. Uavhengig av dette skal det vernes om menneskers privatliv, og privatlivet til Eva Jung Bowen, FC Bowen, HB Bowen, M Simonsen og Niclas Bowen blir unødvendig med i bevisførselen.
Tønsberg Kommune ved Barnevernet slipper fri en taushetsbelagt rapport om Familien Bowen til Advokat Carl Bore og tre privatpersoner. Dette er alvorlige brudd på grunnlovens § 102 som forteller at de statlige styresmaktene skal verne om individets integritet. De viser ingen respekt for privatlivet ved å bruke sakkyndigrapporten skrevet av Ingrid Sønstebø. Utvalget i rapporten var ensidig komponert for å sverte, krenke og mistenkeliggjøre Scott Bowen. Dommer Morrow aksepterer dette i en norsk domstol. Dette går utover integriteten og troverdigheten til det norske rettsvesen.
Scott Bowen har blitt gjort til syndebukk han ikke blir presentert bevisene for noe som kan minne om påstander i forkant. Deretter brukes taushetserklært materiale i bruk mot han i en sivil rettssak mellom to private parter. Det er uakseptabelt av Dommer Morrow å akseptere dette.
I utgangspunktet ønsket jeg ikke å ta del i saken annet ved å gi beskjed til Tønsberg Kommune at de gjorde en stor feil, som jeg kunne hjelpe dem i å rette opp. Troen på påtalemyndighet og rettsvesenet har blitt ødelagt for alltid. Det er ingenting som minner om integritet, ansvar, stolthet, anstendighet, verdighet og en slags høyverdighet som bør prege domstolene.
Lærdommen jeg har fått om Domstolene gjennom en lang skolegang har mistet sin betydning. Sannheten er ikke sannhet i Tønsberg. Sannheten er definert av mennesker som ikke kjenner Scott Bowen og hans familie, samt losjebrorskap, religion, penger blandet inn i politikken og kommunedrift. Tingrettsdommer er i samme grøt av samrøre. At Domstolen aksepterer at sin betydning i samfunnet forvitrer i samme takt som korrupsjon og samrøre mellom losjemedlemmer, mister de sin status og definisjonsmakt. De mister sitt navn og sin ære. De mister sin pompøsitet og sin lune humor. De mister dommerembetes unike posisjon i samfunnet.
9. Kompetanse
En dommer skal vedlikeholde og forbedre sine faglige kunnskaper og
ferdigheter.
Som vitne til det mest grusomme som kan skje et par foreldre er å miste sine barn, og hadde det vært meg som hadde vært under dette regimet hadde jeg bukket under momentant. Ingen forstår hvilken emosjonell og psykisk belastning det er å bli fratatt sine barn uten et grunnlag som ligner på virkelighet.
Barnevernssaken i Tønsberg fremstår som en sak som ikke handler om omsorgsevner, barn mor. Hvorfor behandler rettsvesenet en mor slik? Hun er en fabelaktig mor. Temaet om hvilken behandling mor har fått i denne saken kunne jeg ha skrevet bøker om, men denne saken omhandler påstander om besøksforbud som opprettholdes til besøksforbudene kan brukes i barnevernssaken. Nok en byggekloss mot Scott Bowen, Eva Bowen og resten av familien.
Saken handler om er et klinisk hevnetokt utført av Nils Astrup mot far Scott Bowen. At dommer ikke makter eller nekt er for å se saken i sammenheng med barnevernssaken når bevisene er slik de er i besøksforbudssaken er skremmende å skue. Å være vitne til en dommer som aksepterer at ingen av bevisene er skrevet eller kommer direkte fra Scott Bowen innehar ikke den kompetansen som bør kreves av en dommer. Hvilken formell utdannelse Dommer Morrow besitter spiller ingen rolle i denne sammenheng. Faglig er besøksforbudene en flaut å forsvare faglig. Punktene tidligere er grunnlag for spørsmål om Dommer Morrows faglige kunnskaper og ferdigheter.
10. Effektivitet
En dommer skal utføre sin dommergjerning effektivt og med rimelig
hurtighet, så langt det er forenlig med kravene til forsvarlig saksbehandling og faglig kvalitet. Når det oppstår forsinkelser av betydning, skal de partene som er berørt underrettes om dette.
Scott Bowen måtte holde innledningsprosedyren mot sin egen uskyld uten å få presentert grunnlaget for påstandene om drapstrusler. Han tar derfor opp problemet med at hans datters besøksforbud har tatt 120 dager. En forskjell på omkring 100 dager, som nevnt tidligere i klagen. Dommer Morrow klubber når Scott Bowen snakker. Hun har ingen kjennskap til saken fra tidligere, og vet ingenting om hans datters besøksforbud mot ham. Hun klubber, og ber Scott Bowen være stille.
Dommer Morrow, som for øvrig skal dømme i sak mot han snart, ønsker ikke å prate om saken, og gir saksbehandler i domstolen skylden for prioriteringen. Andre ville ha betegnet det som uansvarlig og kunnskapsløst om de norske domstolene.
Effektivitet sett i sammenheng med denne saken er en fornærmelse mot de norske borgere. Dommerstanden er i likhet med resten av offentligheten i Norge preget av byråkrati, og slik velferdssystemet har utviklet seg bærer det preg av trenering som metode. Treneringen gjør også å forholde seg til noen deler av det vaklevorne norske hus. Når rettsvesen og domstolene ikke fungerer så er ikke fundamentet i et demokrati på plass, og nasjonen Norge kan ikke lenger kalles en rettsstat. Slik som barnevernet og politiet herjer med familier i langet er betegnelsen politistat nærmere.
Utfordringen med dette er at de norske borgere har ikke blitt opplyst om dette skiftet i styringsform, og da gjelder fremdeles domstolene og rettsvesenet slik som lærebøkene indikerer. Det er umulig for en borger å forholde seg til samrøre og kameraderi innenfor domstolene, og hvilke lover som gjelder for hvem når.
Dommer Morrow er et symptom på at det norske rettsvesenet har mistet sin posisjon og troverdighet. Hun bryter alle de ti første etiske prinsippene. Antageligvis kan hun anklages i forbindelse med noen av de siste fem prinsippene, men jeg velger å stå åpne ettersom jeg ikke har tilstrekkelig grunnlag til å uttale meg om punktene, og fordi de er mindre interessante i saken om drapstrusler mot Scott Bowen.
Å bruke tid i retten på besøksforbudet tre kvinner legger på Scott Bowen er et brudd på det etiske prinsippet om Effektivitet. Det er bort kastet, og dommer Morrow viser at hun ikke verken har kunnskap nok eller er personlig egnet til å bære en dommerkappe hun uansett ikke bruker i rettssalen. Dommer Morrow er partisk i saken. Hindrer Scott Bowens rett til å ytre seg for domstolen med dommerhammeren. Det er mindre respekt for dommergjerningen enn det som forventes av en dommer i Norge.
Det norske rettssystemet, kombinert med statlige/kommunale ansatte bryter alle de etiske prinsippene. Det er uakseptabelt at staten betaler for å arrangere skuespill og farser i det norske rettssystemet som skal sikre den norske borger sine rettigheter som borger. Når loven ikke gjelder den rettskafne mann, men brukes for lukkede fellesskap, religion og elitens tumleplass skal der ikke tumles lenger. Vi har fått nok. Det er uholdbart.
Konklusjon: Siw Morrow er et bilde av hvordan rettssystemet fungerer i dag. Ettersom det er konklusjonen må Tilsynsutvalget for dommeradferd ta stilling til hvordan Siw Morrow fungerer, og hvordan rettssystemet fungerer for den vanlige mannen og kvinnen i dag. Hvordan vil Tilsynsutvalget vurdere rettssikkerheten og rettferdigheten i det norske rettssystemet i dag? Vurdert for en ordinær kjedelig borger i Norge?
Etisk prinsipp nr. 15 må på banen – det er deres jobb.
Etiske prinsipper som brytes, som også bør strykes som aktuelle for de norske domstolene følger under. Dette er prinsipper som undertegnede ikke har grunnlag for å uttale meg om. Derfor står de åpne:
11. Ytringer m.m.
En dommer har som enhver annen ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet, men en dommer skal ved utøvelsen av slike rettigheter ta hensyn til dommerembetets verdighet og domstolens upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet.
En dommer bør utvise forsiktighet ved omtale av saker som er under behandling i domstolene, og av egne rettsavgjørelser.
12. Dommerens forhold til media
En dommer skal vise respekt for medias oppgaver, herunder med å gi offentligheten informasjon om saker som behandles i domstolene.
13. Dommerens forhold utenfor tjenesten
En dommer skal også utenfor tjenesten opptre slik at atferden ikke er egnet til å skade respekten for eller tilliten til domstolene.
En dommer må ikke gjøre bruk av dommertittelen når slik bruk kan oppfattes som en sammenblanding av roller eller hvor det for øvrig ikke er saklig grunn til det.
En dommer må vise forsiktighet med å gi råd eller på annen måte engasjere seg i andres rettstvister.
14. Fratrådte dommere
En fratrådt dommer bør unngå atferd som kan oppfattes som uheldig utnyttelse av dommertittelen.
15. Inngrepsansvar
En dommer som blir kjent med overtredelser av disse etiske prinsipper begått av en kollega, bør ta dette opp på en passende måte, og gripe inn de, samt en rekke dommersakkyndige

[1] https://eclass.uoa.gr/modules/document/ ... rigins.pdf

[2] https://academic.oup.com/jpart/article- ... t-Into-the

[3]https://www.aleris.no/Global/NORGE/Presserom/Barnevernets%20ressursbehov%20i%202030_Aleris%20Ungplan%20%20BOI%202012.pdf

[4] https://snl.no/integritet

[5] https://www.domstol.no/globalassets/upl ... ernett.pdf

2018-04-03 23:47 GMT+02:00 Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>:
Hei, hei.

Sliter dere med korrupte idioter i politiet i Vesterlandet også. Orker nesten ikke å starte her nede i Rottelandet Sør-Østerland. Det er patetisk. Vi kan begynne med de to pedofile lederne som går i tospann. Hans Sverre Sjøvold Andersen som har hatt en vanskelig barndom, og mannen med øyne som Labratoriumrotter Politidirektør Odd Radar Humlepung. De er sentrale i menneskehandelen her nede i Rotteland. Når jeg skriver pedofile er det fordi de enten er aktive selv, eller beskytter sine losjebrødre som er det. Det finnes også beviser på en av dem. Men det vil jeg ikke ha kjennskap til. Masse pedofile i politiledelsen gjør at de rapper datautstyr uten begjæring, kjennelser eller beslutninger å vise til. Har vi fått et politi som en totalitærmakt, eller er de bare inkompetente. Det er ingen tvil om at rekrutteringen har endret seg.

Tidligere var det mobbere som ble politi. Nå er det mobbeofferne som skal hevne alt det som har blitt gjort mot dem. Jeg kommer stadig tilbake til Dennis Scott Bowen. Hele distriktets politimenn har antageligvis vært inne i de to leilighetene hans. Først i Sildreveien 17 D. deretter i en Bøkevei i Larvik. Min kjære mor på snart åtti lånte bort leiligheten sin til en familie som trengte et sted å bo etter at Dennis Bowen hadde mistet jobben for å hjelpe meg når jeg varslet til NAV om fryktelige tilstander ved gjennomføring av tiltak på bestilling fra NAV. Uheldigvis var det Gimle Rotary- og Pedofiliklubb som eide den svært veldedige stiftelsen Blindemissionen Il Bork-Nilssen, og deres butler Dag Ottar Sanne som satt som styreleder. Reidar Reiser Snart, Per Ivar Hegge, William Satans PR:Stunt Nygaard, Kurt Vollebæk osv. er en av dem.

https://www.proff.no/roller/blindemissi ... /Z0I3L2KG/ - En gjeng Bork-Nilssen folk.

De kontaktet familieterapeut Nils Bredt Midtskill Astrup som mente den beste terapien var å smyge en ubegrunnet bekymringmelding til Barnevernet bak foreldrene Bowens rygg. Eva Bowen som jobbet i samlokalisert barnehage og med samme styreleder Nils Rotaryparmagi Astrup mistet jobben i samme slengen. Voksne folk. Deretter rekrutterte de en pedofilmisbrukt Mathias som bekymringsmeldingsinnringer nr. 2. Barnevernleder Ellen Fishers gamle elsker på tretten år. Litt usikker på elskerpåstanden her, men en av hennes offer. Press på fordrukket forelderpar. Ring ring ring.

Uansett så måtte jeg anmelde Kenneth Berg, min gamle klassekamerat gjennom alle år, for brutale metoder i arrest. De arresterte Dennis Scott Bowen med seks politifolk, bikkje, bevæpnet med skytevåpen og lommelyktkøller, håndjern osv. Dette rett fremfor tre gutter på åtte, ti og tolv. Deretter kjørte de guttene bort til en bolig for psykisk utviklingshemmede hvor de måtte sitte lukket inne. De måtte ha anstand for å komme seg ut. Det ble ikke så sjarmerende. Tenk å sette barn i varetekt, før de blir sendt ned til Sørlandet og ingenmannsland. Verken far eller mor hadde muligheter til å kontakte dem, og Barnevernet ønsket ikke samarbeid.

Ingen fortalte barna hva som var skjedd. Kun datteren som holdt på sin kjærestes fortelling som guttene blåste av. Ingen fortalte hvorfor far var arrestert. I fire uker før mor måtte dra ned til Sørlandet alene. Barnevernet påstod til og med at Dennis Bowen snek rundt der de bodde. Dennis Bowen visste ikke hvor sine sønner var. Datter som da var fjorten år måtte lage middag til sine brødre. Hun ble mor for sine innelåste barn på åtte, ti og tolv. Ingen pratet med dem om noe. Datter som påståelig skulle ha blitt banket og slått systematisk over mange år fikk ingen hjelp fra helsepersonell.

Jeg orker ikke å gå inn i barnevernssaken, men politiets forfølgelse av mine venner topper seg opp med den siste måneds hendelser:

Politiet låser seg inn med nøkler de har fått av huseier med påskudd at Dennis Bowen skal ta livet av seg selv. De vekker et sovende par bevæpnet med skytevåpen rettet mot dem. De tar datautstyret. Ingenting står i ransakelsen om at de skal ta med seg datautstyr. Det ligger kanskje iboende ordre? Hvor blir det av helsehjelpen? De arresterer Dennis Bowen, og vekker han mens han sover.

Politiet banker slår i stykker dør og lås med øks på grunn av tolkning av trusler på Facebook. De tar datautstyr han har lånt av meg, og arresterer han. Han blir arrestert. Han ligger og sover i arresten, og blir vekket med tvang for å ta med han til legevakten for å sjekke om han er soningsdyktig. Han ligger og sover i arresten. Hvordan kan hans oppførsel avdekke tvil om soningsdyktighet mens han sover? Han blir dømt til varetekt av Tønsberg Tingrett. Heldigvis gikk anken igjennom.

Knut Erik Vittesøl skulle sette en strek. Han hadde fått nok. Har aldri fulgt politiloven eller forvaltningsloven i sitt liv. Du kan ikke gjøre det mot folk som har studert forvaltningsrett. Forvaltningslære. Vi vet litt. Hvem tror de at vi er? Vi har langt mer utdanning enn disse poltineka som ikke forstår sitt mandat. Elmer Solberg har helt rett. Vi er pisselei.

Politiet kommer inn og tar Dennis Scott Bowen for en sms. Etterforskningen ble gjort på stedet, men han må taues inn. De kjørte fra Tønsberg til Larvik. Kjørte fra Larvik til Tønsberg, og slapp ut igjen etter en liten drittsekk av en etterforskningsdritt (liten sønn av en politiadvokat eller noe) med nedlatende holdning. De er så dumme også. Det er dumheten som er plagsom.

https://www.youtube.com/watch?v=GFdsjpkb7eA&t=30s

Var det noe politimannen ikke forstod med at det var Eva som sendte SMS????? Kan de ikke tenke selv????


Og sist og ikke minst. Terrorpolitiet som kommer fordi Dennis Scott Bowen ikke har fått et svar på 22 måneder:

Rottemannen Magnar Pedersen sender Terrorsnut på døren.

https://www.youtube.com/watch?v=fflm3Je0gHY&t=53sJeg kunne ha skrevet om Kenneth Pikkhode Berg, Kjell Pikkskalle Abrahamsen, Jarlsberg Rotary- Pedofili- og Bleieklubb, Tønsberg Rotary- og Pedofiliklubb, Gimle Rotary- og Pedofiliklubb og masse mer.

Den som det kunne snakkes mer om er PERNILLE FLAGE - hun skulle ha vært lukket inne på psykiatrisk sykehus. Sjekk hvor mange arrestasjoner hun har skrevet ut på Dennis Bowen. En gang fordi datteren tilfeldigvis hørte stemmen til sin far mens hun pratet med mor.

Hun skrev ut brudd på besøksforbud for en lapp som var skrevet. Dennis Bowen informerte barnevern og politi at han var i Oslo mens samværet var i Tønsberg. Den åtteårige sønnen til Dennis og Eva Bowen ga søsteren på fjorten år en lapp hvor det stod God Jul eller at de savnet henne. Den skulle henges på juletreet. Når Dennis Bowen kom hjem fra Oslo ble han arrestert på grunn av brudd på besøksforbud. Det var mistanke om at håndskriften var Dennis Scott Bowens. Det er det dummeste som finnes.

Dennis Bowen har fått besøksforbud mot tre barnevernsansatte på grunn av Facebookpostinger jeg har skrevet. HVA ER DET? HVA ER DET? HVA ER DET? En påstand om drapstrusler har en strafferamme på tre år. HVA ER DET? Mine postinger på internett, og en sakkyndigrapport unntatt offentlighet. Carl Bore ble sponset av kommunen til å representere tre barnevernsansatte i sivilt søksmål.

HVA ER DET POLITIET???????


HVA GJØR DERE MOT ARMEND??????

Gjør dere han urett nå. Så skader dere hele folket. Dere skader folket. Dere ødelegger folket. Dere skal ned. Dere skal få spise dere synder. Dere skal møte deres handlinger i retur.


Ingenting av politiet gjør kan tas seriøst. Landet er lovløst. Nå er det like før vi tar over landet. Vi kan ikke ha det sånn.

El-mer er kongen.


Mvh
Herr Nilssen
Familiesosiolog

2018-04-03 21:03 GMT+02:00 Elmer Solberg <elmesol@online.no>:
Hei Karoline. Syner til vår korrespondanse på fjesboka :) Eg la ved kopi til den kriminelle lensmannen asle karoliussen i min heimkommune Luster også. Like greit at han får vite at han er avslørt den kjeltiringen. Det samme gjelder lensmannen i årdal magne knudsen, deira overordna sjefskjeltring i sogn arne johannessen, og igjen deira sjefskjeltring kaare sognstad, som eg ser er STEVNA. Forstå en ting apene, har utplassert sine eigne i heile forvaltninga vår. Også i spesialenheten for KRIMINELLE idiotisaker. Eller SPESIALEININGA, som det so fint heiter på NYNORSK, og som den no pangsjonerte IDIOTIMANNEN norvald ylvesåker så fint kallar dei. Derav all ondskapen. Men no er dei alle avslørt, og bør rømme landet om ikkje dei skal bli pågrepne og fengsla. Kva som skjer med dei, kan du sjå i vedlagga her. Tenk det. SPESIALEININGA hadde eit år litt tilbake i tid, 460 anmelselsar mot KRIMINELLE IDIOTIMENNESKER, ALLE SAKER vart henlagt til IDIOTIMENNESKENES BESTE. Om du ikkje forstår det du ditt mindre inteligente apè menneske som inngår i denne bermen. Ja da fortjener du intet annet enn ILDOVNEN. Men ein ting du kan hende ikkje tenkjer på. Det er at BARNA DINE må lide den same skjebnen. Og tru du meg. Det er det ikkje eg som har bestemt. Men Gud Faderen. Og det vil du forstå om du les Bibelen din. Og om du ser på mottakarlista her, så vil du sjå navnet til "advokat" gunnar lunde, som eg tenkjer har gjort nokre kroner på min person. Han har trenert ei openbar vinnarsak for meg imot denne satans kjeltringsgjengen i ei førarkortsak. Der han skal få vera med på å betala for moroa si. Han skel og få vere med å betala dei 7 Millionane eg forlangar frå dei menneska som representerer "Dei norske styresmakter" , der eg snakka med fleire iblant dei, mens dei heldt meg i forvaring tvunget psykisk helse UVESEN frå den 10, til den 16 Februar i 2017,. med bakgrunn i ei missforståing, som fylkeslege per stensland og ass. fylkesmann gunnar o. hæreid meinar etter eg klaga, er tilfredstillande helsehjelp. Altså alle saman. BUR DEI INNE PÅ PSYKIATIREN HEILE GJENGEN. Og tildel dei straffer som fortjent. Eller kast dei i "ILDOVNEN" Ja det bestemmer du og ikkje eg. Karoline dette er ikkje til deg, men til dei kriminelle iblant oss. Du skal nemleg få barnet ditt tilbake. Det skulle vel ellers berre mangle. No når denne satans pedofile mafiaen har avslørt seg for oss alle saman.

EL-mer


-------- Opprinnelig melding --------
Emne: Re: Diverse barnevern mm G1
Dato: 03.04.2018 14:00
Fra: Elmer Solberg <elmesol@online.no>

Til: Dennis Bowen <nicklasbowen@gmail.com>

Kopi til: bld-info@bld.dep.no, postmottak@bld.dep.no, styret@barnevernsbarna.no, caroline@barnevernsbarna.no, lina@barnevernsbarna.no, julie@barnevernsbarna.no, camilla@barnevernsbarna.no, therese.olsen@bufetat.no, region.midt@bufetat.no, postmottak@bufetat.no, region.vest@bufetat.no, region.ost@bufetat.no, postmottak@agdenes.kommune.no, Barnevern@tynset.kommune.no, postmottak@askim.kommune.no, info@audnedal.kommune.no, post@austrheim.kommune.no, postmottak@leirfjord.kommune.no, barnevernvakta@tonsberg.kommune.no, barnevernvakta@arendal.kommune.no, postmottak@askvoll.kommune.no, post@aukra.kommune.no, bvvakt@lorenskog.kommune.no, barneverntjenesten@kristiansund.kommune.no, Postmottak.BarnogUnge@alta.kommune.no, "barnevern@vestbv.no" <post@eid.kommune.no>, barnevern@askoy.kommune.no, jutta.maurer@bardu.kommune.no, postmottak@balestrand.kommune.no, barnevernvakten@baerum.kommune.no, postmottak@narvik.kommune.no, postmottak@bindal.kommune.no, postmottak@berg.kommune.no, postmottak.barnevern@midt-telemark.no, post@fosenbarneverntjeneste.no, evy.leirbekk@berlevag.kommune.no, barnevernvakt@bergen.kommune.no, oppvekst@drmk.no, postmottak@drangedal.kommune.no, postmottak@dyroy.kommune.no, postmottak@dovre.kommune.no, barnevern@eigersund.kommune.no, bvv@fagertun-nf.no, postmottak@froya.kommune.no, barnevernvaktkalender@sandnes.kommune.no, skien.postmottak@skien.kommune.no, barnevernvakta@kristiansand.kommune.no, post@somna.kommune.no, postmottak@strand.kommune.no, barnevern@stavanger.kommune.no, Barnevernvakta@steinkjer.kommune.no, post@farsund.kommune.no, postmottak@stryn.kommune.no, post@salangen.kommune.no, barnevernvakt@ringerike.kommune.no, servicetorget@spydeberg.kommune.no, postmottak@steigen.kommune.no, post@skjaak.kommune.no, aiho@stranda.kommune.no, postmottak@sor-fron.kommune.no, anne.lise.skadal@sorreisa.kommune.no, postmottak@tinn.kommune.no, postmottak@tysfjord.kommune.no, barnevern-barnvernvakta@tromso.kommune.no, postmottak@torsken.kommune.no, barnevern@aal.kommune.no, postmottak@haugesund.kommune.no, bvtj@hammerfest.kommune.no, postmottak@inderoy.kommune.no, postmottak@leikanger.kommune.no, postmottak@klabu.kommune.no, postmottak@malselv.kommune.no, postmottak@mgk.no, barnevern@molde.kommune.no, helle.gjetrang@diakonhjemmet.no, "mmn@drive.as" <r.j.ervik-jeannin@nubu.no>, kharim.lekhal@bufetat.no, yngvild.brynildsen@bufetat.no, bente.torgersen@bufetat.no, ragnar.solbjor@bufetat.no


Hei alle ! Jeg er en "VARSLER", som ene og alene derfor er blitt hentet til tvunget psykiske helseUvesen, hele 3 ganger i til sammen 8 uker, fordi den makteliten som flere av dere inngår i, liker dårlig å bli avslørt. Men da er altså situasjonen slik at de har avslørt seg for feil folk, og i følge våre straffelover av alle slag, vil nok det få fatale konsekveser for alle som har latt seg korrumpere. Også de som har gjort det til stor butikk å stjele barna fra gode og redelige foreldre. For å berike seg selv og eller KOMMUNEN sin, som sliter med å få endene til å møtes, mest sannsynlig fordi de har bygd opp et meningsløst byrokrati, som når vi henvender oss til dem og ber om hjelp med våre utfordringer, ja de snarere motarbeider og førfølger oss, fremfor å yte oss den bistanden vi i følge våre lover av alle slag er berettiget. Du er vel aldri en av dem, er du vel ?ja som er med på å stjele barn mener jeg.
Vi vet til orientering nå at dette "systemet" som alle tror de kan skjule seg bak, er noe som arbeiderpartiet, i dette landet har regien i for å skape kaos og ville tilstander, og som med sine fast ansatte tverrpolitiske individer i flere av dere, ja som og har gjort det slik at det er lukrativt for barneFJERNET, KOMMUNENE, samt alle som har kjøpt seg inn i disse private barneUVERN institusjonene, der de doper barna med medikamenter, for å holde de rolige utover dagen. Der de også fratas kommunikasjonsmiddel, slik at de heller ikke kan kontake venner og familie.
Kan hende var dette nok i denne omgang.
Men se vedlegget her, og kommenter gjerne Ola Nordmanns, spørsmål i denne meldingen han tagget meg i på facebook i dag. Jeg tenker jeg legger ved et skriv fra "Vi er Nasjonale Varslergruppe" også
Husk Gud Faderen og Sønnen Jesus elsker dere alle, men De HATER SYNDENE DERE BEGÅR imot deres medmennesker.

EL-mer

Ola Nordmann tagged you on Facebook
Fra Ola Nordmann via Facebook

Til Elmer Solberg

Svar til noreply

Dato I dag 03.04.2018 Kl. 09:27
Prioritet NormalFacebook


Ola Nordmann tagged you in a post.


Ola Nordmann

3. april kl. 09:27


Når sjefen din er kriminell, ville du fortsatt jobbet for ham eller funnet deg en annen jobb?

Snakket med en venn i går som mente at man skulle gi amnesti til de som var kriminelle i statsforvaltningen, sånn at man fikk bort den kriminelle bermen som Elmer Solberg kaller det.

Har det vært en god løsning?

Hvilken signal gir det til resten?

Re: Familier terroriseres i Norge av politiet

Innlegg BmOnline » Man Apr 09, 2018 6:49 am

Date: 2018-04-08 23:28
Subject: Fwd: Klar for møte
From: Sitting Bull
nicklasbowen@gmail.com

To Asbjorn Nilssen
nilssen.asbjorn@gmail.com

Dokumenter til lagring

From: S. Bowen Mr.
Bowen@outlook.com
Date: man. 13. nov. 2017, 14:30
Subject: SV: Klar for møte
To: Olle Nohlin
Cc: eva_bowen@outlook.com

Møte

Jammer i vei i mine greier som vanlig. Men vi kan godt ta et møte hos deg. Oslo?
Jeg er veldig opptatt fram til onsdag. Fått noe datautstyr som er sikret bedre, som jeg skal gjøre denne kommende skriveprosessen på, og vil prøve å gjøre unna mest mulig til onsdag. Er fredag, eller neste uke (man – fre) alternativer for deg?

Er det ikke rart at vi ikke fikk se barna våre på lørdag. Tross samvær?

Med hilsen

Dennis Scott Bowen

Intet i denne epost kan tolkes som truende eller injurierende. Enhver slik tolkning må bero på misforståelse fra tolker.

Fra: S. Bowen
Sendt: 13. november 2017 14:19
Til: Olle Nohlin
Kopi: eva_bowen@outlook.com
Emne: SV: Klar for møte

Hei advokat.

Gjenopptagelsen er min prioritet. Mies forklaring er relevant for søksmålet mot Rita Aase, som er bistandsadvokat. Vi har ca 2500 sider med dokumenter som beskriver hvordan manipulasjonen er gjennomført. Vi kan også vise at det er metode, og ikke tilfeldig.

Tiltale er mer enn velkommen. På alle tiltalt-punkter. Det er ønsket at dette kommer opp før jul. Det er nemlig også om ca en uke mulig for meg å bevise at barna er kidnappet. Intet legitimt grunnlag finnes. Treg kommunikasjon, men solid kilde.

I morgen (grunnet stadige krumspring fra domstolens korrupte tjenere) leveres bevisgrunnlaget for søksmålet mot Tønsberg kommune, byrettsjustitiarius Dag Rangelbert Carlstedt, og Fylkesmannen. Larvik kommune, og bymisjonen innen fredag. Mandag påfølgende uke leverer jeg søksmålet mot Borgarting og oslo tingrett. Alle saker relateres til, og framlegges grunnlag for, påstand om «mafiavirksomhet», hvor Rotary utgjør infrastruktur.

Dersom du konsentrerer deg om straffesak er det bra i massevis. Vil bare ha den ut av verden, slik at jeg kan dra hue av trollet etterpå.

Kamikase-holdning hva angår min vilje til å legge ut informasjon om involverte dommere og annet pakk i BV.

Konsekvensene av mine skrevne ting har ingen relevans.


Med hilsen

Dennis Scott Bowen

Intet i denne epost kan tolkes som truende eller injurierende. Enhver slik tolkning må bero på misforståelse fra tolker.

Fra: Olle Nohlin
Sendt: 13. november 2017 13:57
Til: S. BowenMr.Bowen@outlook.com

Emne: Klar for møte


Hei,
Jeg vil bli ferdig med dokumentgjennomgangen i morgen. Så er jeg klar for hva som helst.

Det er jo din sak, ikke min, så det er du som bestemmer hvordan du vil ha det:

Vil du gjennomgå dokumentene nå? Jeg antar at vi trenger noen timer. Du bør i hvert fall se videoavhøret av Mie. Det er det som de baserer saken på…

Eller vil du vente og se om det kommer en tiltale (det er jo ikke sikkert at det blir noe)?

Jeg foretrekker å ha møter her på kontoret. Alternativt kan jeg prøve å låne et kontor et sted i Tønsberg.


Med vennlig hilsen

Olle Nohlin

advokat MNA


postboks 6864 St Olavs pl

0130 Oslo
besøksadresse St Olavs gt 25

telefon +47 90 63 96 59

telefaks +47 22 36 29 61

Familier terroriseres i Norge av politiet

Innlegg BmOnline » Man Apr 09, 2018 6:19 am

Hvilke kjeltringer er det som arbeider i politiuniform i Norge? Skal vi sitte stille og godta dette?

Subject: Re: 14.12.2017 Tønsberg tingrett. -trenering. En personrettet terror fra domstol. Vanvittige avgjørelser. Galskap i total harnisk.
To: "Mr. Bowen" <nicklasbowen@gmail.com>
Cc: "Domstoladministrasjonen (postmottak)" <postmottak@domstoladministrasjonen.no>, post.fellestjenester@politiet.no, postmottak@larvik.kommune.no, post.finnmark@politiet.no, eva_bowen <eva_bowen@outlook.com>, Olle Nohlin <on@matrix-advokater.no>

Hei, hei.

ARTIKKEL 3 Forbud mot tortur Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Forfølgelsen av familien Bowen er tortur fra myndighetenes side. Politiet kan umulig være bekjent med slike metoder. Påtalemyndigheter kan ikke forsvare grunnlagene forfølgelsen skjer på. Domstolene er korrupte, og utfører tortur gjennom sin trenering. Å nekte en borger en rettferdig er tortur. Det er tortur av fire barn og to foreldre.

Dere utfører også ydmykende og nedverdigende behandling på dere selv ved å synke til et nivå hvor de utsetter borgere for tortur på vegne av myndighetene.

Hvorfor utføre umenneskelige og nedverdigende behandling mot medborgere? Hva har familien gjort for å bli behandlet slik?

Handler dette om eposter som inneholder spørsmål og klager angående ulike instansers forfølgelse av familien, eller handler det bare om tortur for torturens skyld?

Det er så fryktelig vanskelig å gripe hvilket grunnlag dere har får slike inngrep i familien, og da blir det fryktelig vanskelig å finne noe mening i behandlingen av medborgere på dette viset. Grunnløs tortur. Er vi et totalitært regime hvor politi og påtalemyndigheter ikke trenger et grunnlag for sine handlinger?

Er torturen et resultat av at ingen har et gyldig grunnlag for torturen, slik at torturen må opprettholdes frem til noen finner på noe lurt som kan gi grunnlag for torturen som begås?

Jeg forstår ikke at mottakere av så mange eposter anerkjenner, aksepterer og medvirker i torturen av norske borgere.

Asbjørn Nilssen

2017-12-14 10:17 GMT+01:00 Mr. Bowen <nicklasbowen@gmail.com>:

God morgen. (Søksmål mot Domstoladministrasjonen, Politiadvokat Pernille Flage og Tønsberg tingrett, forhåpentligvis innen klokken.15.30 i dag )

Jeg er i ettermiddag ferdig med søksmålet mot Domstoladministrasjonen. Jeg har oppfattet denne stilltiende enigheten om mitt sorti som dårlige avgjørelser og vanvittig korrupsjon.

Men det er altså slik at jeg føler behov for beskyttelse mot Norske terroriserende myndigheter, som har utsatt familien for omfattende terror i 18 måneder.

I går, 13.12.2017 var politiet på døren og vinduene ved boligen vår i Larvik. 3 uniformerte politi (virket faktisk helt Rotary-fritt besøket, med referanse til politi- skiltnummer: N434 og P055). Jeg vil bemerke følgende: tross omfattende og brutal framferd mot familien, må dette applauderes for sin besinnelse og profesjonelle aktelse. Uniformene til tross, bekreftet disse to politi, og medbrakte student-spire oppdraget fra Politiadvokat og terror-ansvarlig med spesialisert mannehat; Pernille Flage.

Det er i ikke mindre enn 6 skriftlige henvendelser om dette til politiet om denne terroren, som synes å være fullstendig umulig å unngå tross politiets egne ulovlige deltagelse.

Lang historie kort: Forkynnelse 1. gang aktuelle besøksforbud: samme dag som far Bowen pågripes hjemme (blir litt for tåpelig for enhver over 7. klasse) for arrestasjon. Politiet stormet bolig, og utsetter Eva Bowen for skremmende atferd og trusler, samt pågrep hennes mobil, uten grunnlag. Ingen form for legitimering av grunnlag, hvilket aldri er gjort tross totale 151 (mulig jeg husker feil: 149 rett) uniformerte politi i boligen siste 13 månedene.

Arrestert (Pernille Flage) for avhør, for nok et fiktivt brudd besøksforbud. Tønsberg politi som leverandør til utøvelsen av torturen fra myndighet. Utreder i søksmål, som antas levert i dag. Forkynning nr. 3 for Evas uforståelige, og sikkert som med Dennis, umulige forbudet som ikke lar seg prøve for retten slik tilfellet er for snart 10 av 14 pålagte, kronisk feil-forkynte besøksforbud, hvor eneste holdbare grunnlag er et uforståelig begjær fra domstolens side om å framstå som nådeløst fordomsfull og fordomsdømmende, uten vilje til å avverge grusomheter mot små barn, og uskyldig familie. Trenert i over 1500 saksdøgn så langt i saken.
Nektet tilgang til rettergang for utallige urimelige og ødeleggende besøksforbud. Kan nevne følgende 4 siste, foruten siste aktive, og atter ondsinnede besøksforbud, som enda står i trenerings-stampen til Dag Carlstedt som er anmeldt for drapsforsøk med gift, og omfattende påvirkning i saksgang, og kommunikasjon i alle saker relatert til en straffesak som synes avsluttet og påbegynt med en ukes intervall kan synes, for tiden. Ingen informasjon fra noen.

Det kan da ikke være vanskelig å forstå at avgjørelsen til Larvik tingrett om habiliteten MÅ gjelde også for Tønsberg tingrett. I tillegg til omfattende og etterprøvbare grunnlag og bevis.

Angående vedlegg. Søksmål levert inn til Larvik tingrett. Larvik tingrett oppfatter inhabilitet grunnet ekteskapet mellom saksøkte Carlstedt og dommer ved Larvik tingrett. Det vil dokumenteres av sorenskriver i Larvik at Larvik tingretts vurdering av habilitet var lik for tingrettene. Det bemerkes her at Om Larvik Tingrett oppfattes som inhabil, må enhver som jobber innenfor denne fullstendig tilfeldig fungerende forvaltningen domstolene synes å være, vurdert utfra omfattende og bekreftet bakgrunnsbilder.

Denne prosessen har tatt tiden fra 08.11.2017. Det er bedt om sette-kommune, sette-domstol, samt bistand forespørsler og purret i gjentatte forsøk på rettferdighet. Bare vas, og konstant trakassering.

Larvik Tingrett sendte stevningen videre til Tønsberg tingrett, med forventet sette-domstol. Mye greier, vanvittig mye bedrag, og uendelig mye kynisk utbytting av mine barns rettigheter.

Dette er uavhengig av dette domstolsutførte og beviste JUSTISMORD, synes plagsomt ubetydelig for opplevde parter på offentlig side. Det oppfattes som denne ubegripelige og etisk forkrøplede, og korrupte transaksjonen av tjenesteyting internt i landets offentlige, og bærende samfunnspilarer, er alminnelig atferd for hele domstol-dokumenter. For ikke å gjemme for en ufattelig tilpasningsdyktig handtering av post til og fra.

Jeg nekter alle former for forbindelser med Tønsberg Tingrett. Jeg er trist.


Da disse brev synes fånyttes, og ingen synes utenfor ufornuftens forkrøplede og uintelligente stilltiende samtykke, fordeler skyld til "den med hendene i lomma, mens de andre stjeler unga".

Ingen system-sikkerhet. Ingen menneskerettigheter, ingen rettergang og ingen rettferdighet, ingen anker kommer fram. Utestenging og tilstand av kronisk uforstand og ondskap fra dette monsteret av djevel-skam. Familien Bowen alene mot disse skyggenes feige systemforlorne .


Det synes slik at saken må kommuniseres på annet vis. En hyllest til mine barn , og plakater om ISEN. Det vil avsløre grisen.

En fil i OneDrive er delt med deg. Hvis du vil vise den, klikker du koblingen nedenfor.

https://onedrive.live.com/embed?cid=662 ... k6cZQ&em=2

Opprettet av Office Lens
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=524811

BmOnline kommentar:

Dette er et sykt system i Norge som terroriserer familier i stedet for å fengsle narkokartell og stortingets kartell som bedriver ulovlig lobby-virksomhet inne i nasjonalforsamlingen siden 10. jan 1940.

Alle disse er det nå på høy til å sette i kasjotten, ja samtlige medlemmer av politiet i losjene.

Topp

cron