Mine høyt elskede!

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Mine høyt elskede!

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jan 22, 2015 12:53 pm

Ja, hva er det som skjer i dagens verden? Dere har sikkert registrert at Satan er kommet på banen, ennu mer aggressiv? Jusst det.

Hva er det Satan gjør? Han vil få deg til å synde. Og hvordan gjør Satan det? Jo, han vil gjøre alt som er mulig for å få deg til å ressonere over Ordet. Dvs å legge til, eller trekke ifra Guds originale Ord. Slik som sektene har gjort. Fordi det er surdeig, som er vantroen og synden- som Far har sagt at ALDRI får komme inn i Guds Rike.

Menneskeord duger ikke, Heb 13,9.

Så dette er meget alvorlige saker. Guds Ord har stor kraft! Og den får man ALDRI tak i ved satans ord. Nei.


Ser dere denne benevnelsen? Far bruker Surdeig som et navn på Vantro. Så snart man havner i synd- så er det VANTRO som er årsaken. Når du IKKE Tror på Herrens Ord, da er det at VI synder. Så bruker Gud også en annen benevnelse- syret brød. Som Gud forklarer oss- at HANS ORD- er Brødet fra Himmelen- dvs HANs- Guds Ord. Tenk over det. Dette betyr at VI ikke må la oss lure av menneskeord. Tenk, Bibelens Ord er nedtegnet i sin helhet pga Åpnebaringer til Guds Egne Profeter. Ser dere?
INGEN av Profetene til Herren har kommet ut av sekter eller Kirker. Har dere tenkt over det?


Det kommer av at ALLE sektene er fyllt opp med løgner og dogmer som kun er DØD, fordi de opphøier seg selv, sektene og kirkene i Verden. Som dere husker, Han kom til Sine Egne, men de nektet å ta imot Ham, ser dere- altså nøyaktig et bilde på vantroen og det syrete brødet i Verden. Verdensordningen, betyr Kirkene hatet Ham værre enn drankeren.


Galaterne 1,8- Hvor Paulus faktisk sier, selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet Evangelium enn Jeg har forkynt eder, han være forbannet. Paulus var Guds Apostlel i den første Kirketidsalder.
Men så var Vatikanet ute i år 325 å endret på Misjons-befalningen, med dogmen "Faderen Sønnen og den Hellige Ånd" som Roma gjorde til 3 personer. Ser dere. Mens Bibelen sier at Faderen og Sønnen er EN. Joh 10:30.

Men se hva Herren skriver i Åpenbaringen 16, 13- Jo, der kommer akkurat denne dogmen i Matt 28:19 Misjons-befalningen for en dag. Gud visste at Vatikanet ville gjøre dette- og Her ser dere disse tre urene åndene som går ut av dragens munn, nøyaktig- Amen! Avslørt som LØGN og BEDRAG de tre personene til Roma, dvs avgudsdyrkelse- baal. Her ser dere- at Roma er djevelen selv, forkledd som noe feiende flott.

Så en veldig kraftig oppvekking. Dere ser at sektene, dvs tradisjonene slike som Jehovas V, Pinsevennene, Adventistene, Metodistene, Læstadianerne, Statskirken, katolikkene osv har dogmer som de selv har "snekret" som klør dem i øret. Men dette er vantro- som er SYND. Tenk meget nøye over dette. Djevelen tror jo faktisk mer på Herren enn disse sektene- fordi HAN også tror at GUD er EN, men han skjelver- ser dere. Jakobs 2,19 Hvor meget mer skulle ikke sektene også skjelve dere?
Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver.

VÅKN OPP!! Gå bort ifra løgnene til menneskene- og inn i Kristus Jesus, Som er Arken og Ordet- som setter Deg fri -Amen! Husk en viktig ting, Det livet du lever viser hvem du er. Så man kan ikke late som man er en from troende. Kristus vil avsløre deg- fordi det er HAN som har kommandoen.

Mange forstår ikke at Bibelen er skrevet ned av den samme Ånden som bodde i Abel, som ble drept av Kain- som var av den Onde. (Satan) Ser dere. Abel hadde den Hellige Ånd, mens Kain IKKE hadde den, og ble misunnelig, fordi Gud Hadde behag i Abels offer. Abel var en Troende-. Kain var en Vantro. Disse to sitter i dag side om side i menighetene.

Så derfor MÅ der IKKE forekomme Syret brød blandt de Troende. Ser dere? For det er satan som er det syrede brødet og surdeigen.
Og han er en smisker- frekk som flatlusa den fyren. Ikke lån dine meget kostbare ører til ham!

Men Vantro skal du ikke ta del i. Fordi ingen kan eller må legge seg til, døde slutninger. FORDI du er død med en gang du tar løgnen som sannhet, ser dere? Vær obs og våk.

Merk dere at Eva ble lurt trill rundt av Satan ved resonering. Og det førte til fallet, som førte til synd og død. Og fordi Eva besørget fallet, så får hun aldri stå i fronten for Ordet, Gud valgte heretter Mannen, Adam til å stå på Ordet i front imot Satan.
Det var Guds valg, og det MÅ vi respektere i tro. Men hva ser dere? Jo i dag- kvinnelige prester, ser dere- dette er ikke annet enn svermeri- døgnfluer. La dere ikke forblinde av disse mørkets dogmer. Kom inn i Kristus Jesus.

Her er et bilde jeg vil vise dere- se på dette- da synden kom inn ved vantro i Edens Have, så kunne IKKE Gud ha samfunn med oss lenger, fordi vi var blitt UREN- ser dere? Fordi Gud ER Hellig. Og da kan Gud ikke ha samfunn med noe som er vanhellig, Gud må derfor skjule Seg for den vantro- ser dere? Og fra Edens Have av begynte Gud Sin store plan mot satan, ser dere? Hva tror dere Gud ville gjøre? Jo, HAN vil åpenbart ta bort denne synden og døden som kom inn i Edens Have. Hvordan gjorde Gud det? Han ville atter ordne det slik at Han kunne ha samfunn med oss igjen. Og her ser dere hvordan Faderen gjorde det.

Merk dere følgende. I Edens Have var Satan først ute med å lure Eva til sex som førte til syndefallet.

Men så ser dere- gjorde Gud noe meget smart. Gud selv var først ute i Maria- før Josef fikk anledningen, så gjorde Gud Maria fruktsommelig ved Den Hellige Ånd. Ser dere? Åhhh hvilken hemmelighet- således ble Guds Sønn født inn i verden UTEN sex- ser dere. Således var Jesus Syndefri, fordi Jesus ble til uten sex- som var fordømt før jordens grunnvoll ble lagt. (sex utenfor ekteskapet)

Dermed gjorde Gud et offer ved Sin Egen Sønn, ofret blod, fordi det var blod som førte til synden i Eden, således at synden ble slettet, døden ble utslettet- og dermed KUNNE Gud ha samfunn med oss igjen Amen! Ser dere. Og merk dere at Guds Eget Blod var det som ble ofret, et syndefritt offer- ser dere. Og HER er hva det hele dreier Seg om. Faderen sier, når Jeg ser blodet, så vil Jeg gå Eder forbi. Ser dere dette? VI må vite om VI er under blodet. Fordi ALLE som IKKE er under blodet er fortapt.

Så hvordan kan vi leve for Gud og komme bort fra synden akkurat som Jesus gjorde det?
Hvordan kommer vi inn i blodet dere? Jo, ved Tro og nåde- og denne akten må skje, som beskrevet i 1. Kor 12, 13. Ved EN Ånd er vi alle døpt inn i Ett Legeme-. Ved åndsdåpen. Ser dere. Dette er å motta Den Hellige Ånd. Den mottar man ved å lytte til Evangeliet som blir forkynt. Jusst som de 120 på den Øvre Sal, Amen! De satt sammen i èn Tone, ikke unoter nå- nei- en Tone, som var Guds Rene Ord- og mottok så den Hellige Ånd.

Og Evangeliet er IKKE dogmer, dvs menneskeord, slik Matt 15,9 sier. Men KUN Guds Uforfalskede rene Ord, Amen! Evangeliet er ikke romas ord, Pinsevennenes døde lærersetninger, eller Adventistenes døde lørdager eller søndager- ser dere? Ta anstøt og vend om, Amen!

Og det Satan egentlig gjør, jo det er å komme på banen akkurat der hvor det er lettest for han å gjøre det. For det første, ved bruk av rusmidler, da er du allerede på den gale siden. Men han går listig til verks. Og hva tror dere dette egentlig bunner i? Satan sitter i sektene og mesker seg, lurer mange mennesker på avveier, dessverre.

Jo, se på kvinnene nå. Ikke damer, fordi de vet å te seg. Kvinner går kledt nesten helt nakne, og se hva de er i dag kontra for 70-100 år siden? Syl tynne barbier- jesabeler og meget snerten å se til- ser dere? Vakre osv. Det kommer fra Satan, nøyaktig slik vil han gjøre det. Og det er da du skal vite at Herrens Ord ikke driver på med synsing eller resoneringer. Nix, det er tro. Tenk over dette- bare tro- ingen forklaringer trenger du. Og det er heller intet å forklare, ser du? Det kan ikke forklares, fordi det er usynlig for det blotte øie, men høyst levende for den troende i Herren, Amen! Det er en visshet som man får, som vitenskapen og biskopene i verden- aldri kan forklare deg.

Det er akkurat som med Guds miskunn ved Mirakler, det bare skjer- og INGEN professor er nødvendig- de kan ei heller forklare det, ser dere- de er og blir stumme. Og derfor prøver de å rakke ned på de troende, ja de vantro er misunnelige på de troende- det er det hele. Slik har det vært i alle tider.

Så det er disse avkledde kvinnene som har satan til far, som er i synden, som vil gjøre ALT for å få Adams, Guds sønner på kjøret. Husk det, og glem det aldri. En ekte Guds sønn vil snu seg vekk ifra slike kvinner og heller se etter en dame, Amen. Så bare ha i hu at det er slik det er fatt i endetiden, Satan herjer vilt. Og en ting til. Flere onde tunger hevder at Rapture, bortrykkelsen har skjedd. Men la dere ikke lure. Det stemmer overhodet ikke. De er så skjeve at de tror det var i 1940 45.
Men så galt kan det sies. I 1940-45- var det at jødene dro hjem på ørnevinger, jfr Bibelen. Når det gjelder Bortrykkelsen, skal komme tegn både på Himmelen og på jorden før dette skjer. Laodikea er den siste Kirketidsalder, og der er vi. Hør, Herren dryger- fordi tiden er ennå ikke for hånden. Bruden er ikke klar. Bruden gjenspeiler Herren Jesus Kristus, og akkurat det vil den gjøre, fordi Bruden er de Utvalgte. Og Ordet er Brudgommen, dvs Herren Jesus Kristus. Hvor mange er det i Bortrykkelsen av Bruden? Jo, det er 7000 stk. Og Bruden blir rykket bort før Trengselstiden. Mens Menigheten ikke blir tatt opp før Trengslen. Den skal renses.

Og hva er det Menigheten må produsere da? Jo, Ordet. Det andre er forbannet- og det er tistler og agner- som ender med å bli brent, dvs vantro.

Husk disse kvinnene de klipper bort sitt hår og ser ut som menn, dette er en vederstyggelighet i Herren. Vend om og bli damer, Amen! De sminker seg- og ser ikke ut. Jåleri kommer fra akkurat- satan.
Guds plan går nøyaktig slik den alltid har- og vil skje fyldest når Brudgommen kommer i skyene. Det vil ikke gå upåaktet hen.
Og i dag kan vi i Norge se det fatale skje, ved at vår kjære lokale kirke og tro skal bort? Tenk for en katastrofe. Jeg er rystet over dagens storting og regjering, som jeg IKKE støtter, som har bidratt til så mye mord og elendighet både på våre barn og det ufødte liv. Jeg skjemmes over disse individene som har fått skyhøye lønninger for å ødelegge Norge.

Jeg ber om at de må komme i kasjotten og på tukthus. Det er der de hører hjemme!
Amen! Og hør, lytt og hør- Herrens Ord er ALLTID gjeldende og uforanderlig, det kan ikke gjøres ugyldig, Heb 13.8. Han er den samme i går og i dag, ja for evig! Tenk på det, hvis det er noen som må forandre seg, så er det vi, her nede-. Amen! Flere kvinner sier til meg at de ikke bryr seg, de går i mannsklær og har klippet bort sitt fornødne vakre hår. Å gjøre det, er en vederstyggelighet i Herren Jesus Kristus. Hør en sak, hvis du kvinne hevder at du tror- og så går du og bryter med Herrens Ord, da er du ikke en troende lenger, nei såvisst ikke-. For det står skrevet, Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert et Ord som går ut av Guds Munn. Hva med det? Er det så at du bare kan endre det som du ikke liker? DU kan ikke ta bort eller legge til, hvis du gjør det- så vil Herren ta bort din del av Livets bok. Ser du? Meget alvorlig. Dette sier ikke jeg fordi jeg vil være annerledes, nei- jeg sier det fordi det er sannheten- og fordi jeg IKKE vil at du skal fortapes, men få evigvarende liv- av kjærlighet sier jeg dette til dere alle sammen. I Heb 13,9 kan vi se at fremmede doktriner må vi ikke lytte til eller ta del i. Hør hva Far sier, "Der hvor to eller tre er samlet i Mitt navn er Jeg midt iblandt dem", men dere samles i Pinsevennenes navn, i JV sitt navn, i AT sitt navn, i den katolske kirkes navn, ser dere, skjønner- skjønner dere hva jeg peker på? Det fører til død. Det motsatte av det som Faderen taler om i sitt Ord. Han er Ordet, ikke PV eller AT osv. Tenk meget nøye over hvem du har samfunn med, før du i de neste møtene deltar i møter med satan, dvs sektens doktriner og tradisjoner som er styggedom i Herren.

Her er en lydfil av John Torell fra Sverige. Den forteller oss om hva som skjer i dag. Den ble tatt opp i 1983. Og den kan anbefales på det varmeste til både de troende og de som tviler:


S-2.m3u [ 41 Bytes | Vist 3349 ganger ]BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2540
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Mine høyt elskede!

UNREAD_POST BmOnline » Tor Mai 07, 2015 9:26 am

EN HERRE, EN DÅP, Et Evangelium En TRO, EN ÅND og EN Pakt.
Ja, det er riktig dere- og det er bare en Gud. Som Paulus sa det, Selv om vi eller en Engel fra Himmelen forkynner eder et annet Evangelium enn det jeg har forkynt eder, han være forbannet.

Gal 1,8- og 1,9.

Det er veldig mange som ikke har satt seg inn i hva tro er og hva slags tro man snakker om? Det er meget alvorlige saker- hvis du med viten og vilje tar del i urent, dvs en løgn.. Og i Matt 15 kan du lese om døden som kirkene og sektene fører til. Fordi de hviler seg mot menneskeord. Og der er synden, det urene, det syrede brødet og surdeigen. Det er en beskrivelse på dogmene og løgnene som mennesker har laget, ja de biskopene og såkalte "bedrevitende", som tilber DYRET. Der har dere det. Og det er IKKE Guds Hellige Ord. Derfor fører dette til død. Åndelig død, med andre ord.
Fordi du kan ikke komme til Himmelen ved satan. Og Eva snublet i Edens have ved satan- og akkurat det samme gjør dagens systemer, organisasjoner- og Faderen sier, gå ut av dette, kom dere ut- ellers kommer Jeg over dere med sverdet som går ut av Min munn, ser dere? Det er Hans Ord.

Mange hundre tusner av mennesker, ja endog millioner går fem på.

Nå er dette så graverende i dagens kirkerom- hvor man som utenforstående tror at de som er der er skikkelige kristne, ja i sektene også. Jehovas vitner, Pinsevennene, Metodistene, Katolikkene, Lestadianere osv osv.

Hva er feilen med alle disse som faktisk utgir seg å være kristne, men som tror på en dogme, en løgn?
Nå forteller jeg dette i kjærlighet og ikke for å være ufin eller annerledes, nei!!

Har Gud noen sinne lovt at Ordet var til en organisasjon? Til disse som vasser i dogmer og løgner?
NEI og atter Nei. Husk at Gud ALLTID sendte sitt Ord til SIN PROFET. Ser dere? ALTSÅ EN. Ser dere?
Det var alltid EN profet som Gud talte til. Og det er SLIK Gud gjør sine ting. INGEN kirkesystemer. Ingen sekter eller tradisjons-troe falske denominasjoner- som hviler på sandgrunn. Nemlig menneske-ritualer og dogmer. Disse er av satan. Følgelig vil ALDRI satan og mørket få deg til det Hellige sted.

La oss se på Guds Ord, som er Arken. Ingen mennesker kunne legge sine hender på Arken uten å dø.
Det er fordi mennesket er syndig, før de er blitt omvendt ved tro og nåde. Tenk- Guds nåde, Amen!

Hvis vi ser tilbake på Bileam, så hadde han Ånden- joda. Men så ville kongen at Bileam skulle forbanne folket. Men Bileam fikk seg ikke til det, fordi Gud sa at det er Mitt folk. Men kongen og disse lærde gav seg ikke, ser dere. De maste på Bileam- og til slutt sa de til ham at Kongen ville gjøre ham stor og betale ham dobbelt lønn, ja endog ennu mer og han skulle bli Biskop om han ville forbanne folket. Og Bileam visste at Gud hadde sagt nei. Så maste han på Gud, men Gud sa ikke at det var i orden, men han kunne gå og gjøre det.

Så dere ser, Bileam gikk da, men det var ikke Guds fulle vilje, men tillatte vilje. Det er noe annet. Han gikk således bort fra Guds originale Ord og vei- ved å gjøre det kongen bad om . Og slik er det også i dagens kirker. De ordner selv med det- de har egne regler som organsasjonene følger i stedet for Guds Ord. Dere ser hva organisasjonene, kirkene gjør- jo som Bileam- bygger det på en gyngende sandgrunn. Det blir ALDRI stående, det faller og fører til død. Hvis det ikke er Guds Ord, så er det en skjelvende sandgrunn. Og husk- Bruden er Legemet- og det holder ikke med en arm eller en fot. Det må være hele legemet, DU må gjenspeile Guds fulle vilje for å bli tatt opp. DU må ha Hans Ord i ditt hjerte- som er nøkkelen. Denominasjons nøkkelen passer ikke i den låsen, døren er da stengt for deg. Tradisjonstroende vil falle fra, pga vantroen de tynges under, bla fordi de tror at det er 3 personer i guddommen. Ta ikke del i fremmed åk, Heb 13,9.

Og dere ser at selv om man har Ånden, så er DET ikke GUDS fulle vilje som skjer. Merk dere dette. Det er fordi sjelen ikke er omvendt. Man blir oppspillt, oppstemt og lar følelser styre- og man trår feil. Det skjer ofte at mange taler i tunger, men det er intet bevis på at noen har det rett, ser dere. Som med Bileam. Hadde Ånden, men gikk imot Ordet.

Det blir med andre ord, jehovas vitner-ord, pinsevenn-ord, katolikk-ord, metodist-ord- ser dere. Og er det Guds vilje? Nei, det er satans vilje. Derfor kan IKKE Gud ta del i det. Det ER dødt kjøtt kort og godt. Og MAN kan ikke bruke satan for å komme til Guds Rike- fordi det har Gud selv svoret på, at vantro ikke skal få komme inn. Derfor falt Eva, ser dere i Eden. Fordi hun ressonerte over Ordet med satan. Død. Og alle ord som ikke er Guds Ord er satans ord. Det er enten eller. Ikke begge deler. Og det var Profeter som var Guds menn, ikke Bileam, men Mika. Han stod på Ordet, rikket seg ikke ut av Guds kanal. Det er veien, sannheten og Livet. Janne og Jambres var også slike som gikk imot Guds Ord. David var en salvet konge, men han opphøyet seg selv. Han var ikke prest, men oppførte seg som en. Der var en Profet, Natan. Det var Han David skulle rådført seg med. Profeten Sidkia som profeterte at med disse horn skal du drive syrerne ut av landet. Han stod fast på Ordet. Tenk det, ikke annet hvert eller tredje ord slik sektene og kirkene i dag gjør. NEI et hvert et Ord som går ut av Guds munn, Amen! Det er hva det er å være en kristen. (Matt 4,4.) (Mark 4,4.)

Til enhver kirketidsalder var det en Guds Profet som hadde Ordet. Alltid.
Amos 3,7.
Nå er vi i den siste kirketidsalder. Hvor Herren står ved døren og banker. Husk, Jesus Kristus ble kastet ut av kirkene og menighetene i verden, og de forblev døde. Han kom til sine egne, men de ville ikke ta imot HAM.

Derfor advarselen, IKKE ta del i Urent- og Jeg skal ta imot eder, Amen, Amen! Sier Herren Jesus Kristus.
Han er den samme i går og i dag og til evig den samme. Heb 13,8.

Sere dere dette, hvordan organisasjonene organiserer seg bort ifra Ordet og Livet i Jesus Kristus, jusst det. De lever ikke, fordi de ikke tror på Herren. Og Herren sier tydelig "Gå ut av Henne Mitt folk", tenk det. Så dere ikke får Hennes plager, nemlig Sjøgen. Tenk- de er i Sjøgen og ser det ikke. Kom dere ut, sier Herren Jesus Kristus. Han sier det, fordi det finnes ikke frelse ved løgnene til Satan. Og det er akkurat hva dagens systemer hviler på. De døper i Faderen og sønnen og den hellige ånds navn, uten å skjønne at det er satan som er bak dette. De har ikke forstått at dette er titler. Hva er navnet? Jo, du finner det i Ap gj 2,38. Og det var ROMA som endret på Matt 28.19, slik at kirkene ble øde. Fordi det finnes ikke i Guds Ord å døpe på tiltler. Derimot skal man la seg døpe på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. For det er bare dette navnet som innhar egenskapene til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, Amen!
Det er IKKE tre personer, men der er tre egenskaper, Amen!

Dere ser feks kirkene har kvinner som klipper sitt hår, bruker sminke osv. Biskopene ansetter kvinnelige prester osv osv. Det står i Bibelen at dette er svermeri. Kvinnen skal ikke fronte Ordet mot satan, det ble mannen gitt etter syndefallet i Edens have- da Eva falt i synd. Etter dette har Gud valgt Adam, mannen til å stå på Ordet mot Satan, ikke kvinnen Eva.
Ser dere dette mine venner? Husk, hvis man IKKE tror- så vil man heller ikke få del i de himmelske goder. Derfor- vend om! Hva sier Herren, jo les i Heb 6,17 og utover:

17 Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. 18 Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres – og Gud kan ikke lyve – skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. 19 Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, 20 dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av samme slag som Melkisedek.

Nå skal dere få tegningen på Bruden som omtales i Bibelen. Bruden er Menigheten- det er hunkjønn. Og når dere ønsker å se på dagens tilstand i kirkene, så se på kvinnene i dag. Fordi det er et bilde på Bruden, nøyaktig. Jesabeler, med sminke og glitter og stas og fjas. Oppgulp, søppel og fortapt. Hold dere borte ifra det- og kom inn og bli damer- omvend dere fra vantroen, og Jeg skal ta imot eder, sier Herren Vår Gud og Far, Amen! Slutt med å klippe håret å bruke negellakk, sminke- dette er horeri mot Guds Ord. Ikke se ut som menn, gå i dameklær, Amen, Amen! INGEN bukser, gå i kjole! Ser dere hvor Satan har fått det hele på kjøret? Jusst det. Kom dere bort ifra dette sier Far, gå ut av det og vend om, Amen!

Hvis en vantro leser i Bibelen, så vil intet bli forstått, fordi vantro gjør blind. Herren skjuler seg for den vantro og åpenbarer seg for den troende, ser dere? Jusst slik er det Guds Ord fungerer. De vantro vil aldri ta det, eller forstå en tøddel av det.
Men med en gang en som leser i Bibelen mottar troen ved å lese Evangeliet, så åpnes øinene og man forstå hva som står skrevet, Amen! Hvis du ikke tror, vil du ALDRI få vite hva Bibelen faktisk sier. Og her er det sektene står i surdeig.

Mange som leser i Bibelen nekter i sitt hjerte. Ja, tenk det. De nekter å tro. Hvordan skal de da kunne motta kjærligheten i sitt hjerte? Ser dere dette? Det er meget alvorlig. DET er INTET menneske som kan slå seg på brystet og si at man har tolket seg ditt og datt, nei. Fordi INTET i Bibelen er skrevet til egen fortolkning, tydning. Peters 2. brev 1,20.

Og her snubler alle de som sitter 20 år på bibelstudier og blir store på jorden, men hva med Himmelen? Far sier, gå bort ifra Meg dere som gjorde urett. Jeg kjenner dere ikke. Det er meget alvorlig. Tenk, fordi du fornekter Guds Ord. De har et skinn, men fornekter Ordets Kraft, tenk det. Og hva sier Bibelen? Jo, det står skrevet om det første og viktigste budet: Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én, Mark 12.29. Og Husk mine elskede- GUD er Ånd. Ikke tre personer, Amen! Og hvem av de tre er i så fall din Gud, ser du hvor galt det er?

Hvor mange er det ikke i dag som vandrer i disse sektene og som ikke vet dette? Ser dere- man må lese seg opp på de Himmelske steder- for å få Himmelsk viten til et tørstende hjerte- som hungrer etter brød og kraft fra Himmelen. Amen! Husk, Herren står for døren og banker.. Og det nytter IKKE at ditt hjerte er proppet fullt av løgner og selvtolkninger i 40 år fra ei død sekt. Det MÅ være Guds rene Ord. Legg av alle byrdene, be om at HAN tar bort all søppelet og setter inn det Himmelske i stedet- fordi når du gjør det- så kan under skje, Amen!

Men hvis vi er samlet i Guds Nærvær ved Ordet- åhhh hvor nydelig dere. Tenk Hans Rene Ord, Amen. Når vi er på Ordet, så skuer vi inn i herligheten dere. På Himmelske steder. Og verden kjente Ham ikke, de nektet å ta imot Ham. Herren Jesus Kristus. Amen!

Jeg ber om kraft i hjertet til alle de som søker fra dypet av sitt hjerte i Jesu Kristi navn, Amen! Vi må ikke lene oss imot fremmede doktriner og dogmer, slike som tre personer i guddommen slik som pinsevennene utrolig nok tørr å ha i sin menighet. Det er jo direkte livsfarlig, vend om vend om! Og jeg sier ikke dette for å være annerledes eller ufin, nei, nei, av kjærlighet til alle- advarer jeg imot frafallet. Jeg ser at mange pinsevenner går rundt og tror at de er så mye bedre enn de fleste. Hvor tror dere de har det ifra? Jo, fra svarten sjøl- dere! Amen! Spark svarten, satan bak og kom inn i Kristus Jesus mine høyt elskede! Der er familien som lever ved en Ånd i troen på Herren Jesus Kristus, Amen!

Her er ennå en lydfil fra Evangelist John Torell fra Sverige, som ikke ble godtatt av mørket i den svenske kyrkjan.
En mycket avslöjande insyn i det svenska så kallade rättsväsendet. Hur man behandlar människor som man vill forstöra, utan att ta någon hänsyn till att man avrättar människor själsligt. Samma hänsynslösa behandling som man gav till de misstänkta för mordet på Palme, har man nu gjort till de misstänkta på mordet på Anna Lindh.


S-17.m3u [ 41 Bytes | Vist 3349 ganger ]De sosialister som var på Utøya i 2011 (3 stk) og drepte ungdommer sto også bak drapet på Olof Palme. Og ønsker å prøve å gi de kristne skylden.

Bjørgulf

I Herren Jesus Kristus.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2540
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Mine høyt elskede!

UNREAD_POST BmOnline » Tir Mai 31, 2016 8:51 am

En liten påminnelse i Endetiden Åpenbaringen 3,14. Laodikea, hvor det står skrevet. Jeg har penger og trenger ikke annet- ser dere?

Og se her- hva er det en troende vises på? På hvilken måte kan dere se at det er en troende dere hører på?

1. Jo, en Troende produserer Ordet. 100 prosent.
2. En vantro kan ikke produsere det. De produserer blandt annet kvinnelige prester. Ser dere, ser dere?

Dette er hva vi advares imot å ta del i. Gå ALDRI inn i den Kirken, ta ikke del i det- fordi det er av Satan!

Kom inn i Herren Jesus Kristus, og ikke lån dine ører til kvinner som sier at de bare kan klippe håret og jåle seg til med sminke og gå i mannsklær, dette fører til død, Amen!

Nå haster det med å ta ditt valg. Har du gjort det? Herren sier at det bare finnes EN Gud- og Han skøyer ikke.
De som tilber avguder- eller er blitt grundig lurt av kirkebyggene som står på jorden- er blitt forført av avguder- ja de har djevelen til far. Nå haster det om du har tenk nøye over din endestasjon? Vend om, før Jeg kommer over deg med Mitt Sverd, som er Ordet- sier hærskarenes Gud, Amen! Dette Ordet er beskrevet i de gode gamle Biblene, til eks King James AV 1611.
Men har du en Bibel som er av god gammel årgang- gjør den også nytten. Unngå bibler etter 2005. Fordi de har endret på Ordet, og da er det ikke lenger Evangeliet som blir forkynt. HUSK, jeg henviser til hva Ordet sier- i Bibelen og ikke til hva mennesker sier, fordi det er løgn.

Bjørgulf Mortensen
I Herren Jesus Kristus
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2540
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Mine høyt elskede!

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jan 28, 2021 1:19 pm

Har du noe du vil snakke om?

Så kan du ta kontakt med meg her:

bmonline@broadpark.no

Mvh

Bjørgulf

Her er en god pekepinne om hva Evangeliet er- det finnes KUN ETT Evangelium, sa Paulus, Guds Første Apostel og Profet til Hedningene. Og Han var en Guds mann- og ble ikke plukket ut av noen denominasjon eller sekt eller kirker. Fordi tradisjoner og kirker er av satan. Men det skjønner ikke folk som går i disse systemene og blir lurt-. Selv om vi eller en Engel fra Himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det jeg har forkynt eder, han være forbannet. Gal 1,6 -skrev Paulus.

Video: download/Avkr.mp4
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2540
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hva er å ha Avholdenhet- dyd gudfryktighet?

UNREAD_POST BmOnline » Ons Apr 06, 2022 10:22 am

Herrens fødselsdag 6. april.

Og når vi nærmer oss Ordet på denne dagen, så skal jeg ha litt påfyll til de som tørster. Herren er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Han gjør akkurat slik som Han ALLTID har gjort sitt Arbeide i kjødet- hos de Troende i Menigheten.

Og denne Menigheten vi snakker om er IKKE noen av dem som vandrer i kirkebygg på jorden av stein, nei.
Vi må ha Guds Egenskaper før vi kan gå. Og det er 7 Egenskaper.

For å bygge denne skikkelsen begynner vi med grunnsteinen, Tro, så Dyd, så Kunnskap, så Avholdenhet, så Tålmodighet, så Gudfryktighet og Broderkjærlighet. Så Toppsteinen som er Kjærlighet. Amen!
Og Gud er kjærlighet- som er Styrken i alle disse ting.
Når disse ting er kommet i erfaring, da er man i Guds fulle rustning klart til dyst i felten. Amen!
Om litt skal jeg definere hva disse 8 ting innebærer i praksis.
For å begynne- så er Avholdenhet noe som Herren har. Da han ble spyttet på, og da de ropte, profeter hvem som slo deg, så visste Jesus hvem det var, men Han sa intet-. Det er Avholdenhet-.

Den Hellige Ånd kommer ned igjennom Kristus og sveiser sammen alt dette. Ser dere...og bygger en fullkommen Menighet, slik at Toppstenen kan krone den. Menigheten ble først grunnlagt av Paulus i Efesus, stjernen til Efesertidsalderen, Efesus. Altså 7 kirketidsaldere, hvor dette er manifestert igjennom Syv Menighetstider og Syv Menighetsbudbærere.

Nå er vi i den siste Kirketidsalder, Laodikea, hvor det er bek mørkt, aldri vært så mørkt før-.
Gudfryktighet, den rettferdige skal leve ved Tro.
Den Hellige Ånd, Kristus i personen av den Hellige Ånd kommer over deg, i den sanne dåpen i den Hellige Ånd, og du får alle disse dydene forseglet i deg. Da lever Gud i et Tabernakel, kalt Bygningen, det levende Tabernaklet som bosted for den levende Gud.

Og dåpen er slik: Jeg døper deg A. A. og jeg bevitner om at du tror på faderen og sønnen og den hellige ånd, derfor døper jeg deg på Herren Jesus Kristi navn, til syndenes forlatelse, Amen.


Merk dere følgende- de som ble døpt ved Johannses dåp var ingen dårlig dåp, men den dåpen gjaldt ikke lenger, fordi etter korsfestelsen ble det en ny tid, en ny PAKT. Derfor måtte alle som var blitt døpt ved Johannesdåpen, la seg døpe om igjen, på Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, fordi under Johannes var ikke det mulig å få de tilgitt, fordi Herren hadde ennu ikke blitt ofret i vårt sted. Men ved den NYE PAKT og en ny dåp ble frelsen et faktum for alle som ble døpt ved Tro.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2540
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron