Hva er dyrets merke i Bibelen? (Kain)

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Hva er dyrets merke i Bibelen? (Kain)

UNREAD_POST BmOnline » Tir Apr 21, 2009 10:16 am

Mange har sikkert hørt eller lest om dyrets merke. Hva er dette merket?

Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, fra det gamle testemantet og helt fram til Åpenbaringsboken.

Bibelen er sannheten, og hvis du ikke holder deg til sannheten, så ser du det ikke. Har du ikke sannheten, så har du dyrets merke!

Alle har hørt om Abel og Kain? Abel hadde det rette offer, som hadde behag i Herren. Kain var misunnelig og drepte sin bror Abel.
Og Set videreførte det Abel begynte på. Dette er et bilde på Jesu død og oppstandelse.
Etter at Kain hadde drept sin bror, ble han merket av Gud og sendt bort, det er dyrets merke. Han tok seg en kvinne i landet Nod. Merk dere at det ikke noen steder i Bibelen står at Kain er Adams sønn. Ingen steder, men det det derimot står, Kain er av den onde. (Johannes første brev 3.12) Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.
Merk dere også at slangen fikk straff av Gud, og måtte åle på sin buk resten av sin tid. For slangen var mennesket likt.
Syndefallet:
«Kvinnen som du har satt til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste.» 13 Herren Gud sa til kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen lokket meg, og jeg spiste.» (Her ser dere- Eva blir fristet til sex med slangen. Og treet i hagen er å sammenlikne med kvinnen, som er å sammenlikne med et slektstre, som føder generasjonene. Det er hun som var den forbudne frukt i Edens Have.) Synden kom inn ved slangen, og han fikk sin straff.
Slangen som var likt et menneske, mistet sine lemmer, les videre:

14 Da sa Herren Gud til slangen:
«Fordi du gjorde dette,
skal du være forbannet
framfor alt fe og alle ville dyr.
På buken skal du krype,
og mold skal du ete alle dine dager.
15 Jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen,
mellom ditt avkom og hennes ætt.
Den skal knuse ditt hode,
men du skal hogge den i hælen.»
16 Til kvinnen sa han:
«Stor vil jeg gjøre din møye
så ofte du er med barn;
med smerte skal du føde.
Din lyst skal stå til din mann,
og han skal råde over deg.»
17 Og til Adam sa han:
«Fordi du hørte på din hustru
og åt av treet
som jeg forbød deg å ete av,
skal jorden for din skyld være forbannet.
Med møye skal du nære deg av den
alle dine levedager.
18 Torn og tistel skal den bære,
og du skal ete av markens vekster.
19 Med svette i ansiktet
skal du ete ditt brød,
inntil du vender tilbake til jorden;
for av den er du tatt.
Av jord er du,
og til jord skal du bli.»

Kain var meget religiøs, han styrte med et fint alter og visste hvem Gud var. Legg nøye merke til at RELIGIØS- er å være en vantroende. Man kan ikke være en troende og religiøs på samme tid, fordi de to er motpoler, som sort og hvitt.

Kain ba til Gud og kunne ikke gjøre det bedre, men han var ikke rett i sitt hjerte. Akkurat slik er det mange i dag også gjør det, de springer i denominasjoner og er med i religiøse organisasjoner og tradisjoner, de gav sitt liv til presteskapet i stedet for Herren Jesus Kristus. Tenk det dere- og de vet det ikke, er naken blind og lunken.

Mange hilser på prester i stedet for å ha Herren Jesus Kristus i sitt hjerte. De har ikke skjønt det. De vil ikke gjøre annet- der er dyrets merke. Å tilhøre Kristus Jesus er personlig pronomen! Du må forsikre deg om at du KJENNER Herren JESUS Kristus!

Slik henger det sammen. Dyrets merke er det mange, mange millioner som allerede har tatt. Derfor denne advarsel fra Herren, Kom ut av henne mitt folk, så dere ikke får hennes plager. (Sodoma) Esk 9 kap. Hvor seks menn kommer inn. Den som har blekk merker dem Herren har talt- ikke skal røres, de merkes med Guds Segl i sine panner. Hva er Guds Selg? Det er ikke som Adventistene sier- sabbaten. Sabbaten er den hvilen du får etter å ha mottatt Den Hellige Ånd. Men det tror ikke Adventistene eller Pinsevennene. JA, det er Den Hellige Ånd som er Guds Segl- Alle som har Den Hellige Ånd blir spart av de 6 menn som er nevnt i Esekiel 9. kap. Merk hva Herren sier i Esk 9:4. Merk dem som sukker og bærer seg over all styggedommen som blir gjort i dens midte. I Jerusalems midte.

Judas brev 1, 10 >>
11 Ve dem! De har slått inn på Kains vei og har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, som var ute etter egen vinning. De har gjort opprør som Korah og gått til grunne.
12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene deres, der de uten frykt eller skam spiser sammen med dere. De er gjetere som bare passer seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot.
13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet. De er forvillede stjerner som det evige nattemørket venter på. 14 Det var også om dem Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.» 16 Dette er folk som murrer og klager over sin skjebne, men som lever etter sine egne lyster. Med munnen taler de store ord, og de smigrer andre når de har nytte av det.

Bønn og omsorg
17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler 18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» 19 Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden.
20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. 21 Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. 22 Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige. 23 Andre skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som er flekket til av kroppens begjær!

Lovprisning
24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.
Note Judas: en av Jesu brødre, se Matt 13,55.
Jud 1,2 viser til 2 Pet 1,2
Jud 1,3 viser til 1 Tim 6,12+
Jud 1,4 viser til Gal 2,4, 2 Pet 2,1
Jud 1,5 viser til 2 Mos 12,51, 4 Mos 14,26ff, 1 Kor 10,5, 2 Pet 1,12
Jud 1,6 viser til 2 Pet 2,4-9
Jud 1,7 viser til Matt 10,15, 2 Pet 2,6-10, Matt 25,41
Note : =Sodoma og Gomorra.
Jud 1,8 viser til 2 Pet 2,10
Jud 1,9 viser til 2 Pet 2,11, Åp 12,7, Sak 3,2
Note erkeengelen Mikael: en engel som verner Guds folk, se Dan 10,13. =Engler.
Jud 1,10 viser til 2 Pet 2,12
Jud 1,11 viser til 1 Mos 4,8, 4 Mos 31,16, 2 Pet 2,15
Note Bileam: >Åp 2,14.
Jud 1,12 viser til 1 Kor 11,20f, 2 Pet 2,13, Esek 34,8
Jud 1,13 viser til Jes 57,20, 2 Pet 2,17
Jud 1,14 viser til 1 Mos 5,3-18, 5 Mos 33,2, Matt 25,31
Jud 1,15 viser til Matt 12,36
Jud 1,17 viser til 2 Pet 3,2
Jud 1,18 viser til 2 Tim 3,1ff, 2 Pet 3,3
Jud 1,20 viser til Kol 2,7, 1 Tess 5,11
Jud 1,21 viser til 1 Kor 1,7
Jud 1,23 viser til Sak 3,2
Jud 1,24 viser til 1 Tess 5,23
Jud 1,25 viser til Rom 16,27+

Og merk dere dette kjære venner, Johannes Første brev 3,4- Guds barn og djevelens barn.
Les 3,6; Hver den som forblir i Ham, synder IKKE. Det er altså ikke som mange ynder å si, at de bare kan synde så mye de vil. Dette er vranglære.
Hver den som tror på Sønnen, synder ikke. Dette fordi Herren svor ved Seg selv at ingen Vantro skulle få komme inn til Hans hvile, dvs- få Den Hellige Ånd. Husk det er når VI er i HAM at vi er kommet til Hvilen. Det er fordi det ikke lenger er våre gjerninger, ser du- men Herrens gjerninger vi gjør når vi er omvendt, Amen! Og hvilen er ikke en fredag eller lørdag, slik sektene tror- nei- det er når du har mottatt Den Hellige Ånd! Hvorfor leser ikke Adventistene Heb 4, 5, og 6 om hva HVILEDAGEN er, dvs når du hører HANS RØST, forherd da ikke eders hjerter...nemlig å motta den Hellige Ånd?

Vantro er dyrets merke. Sektene som lytter til ROMA og tror på løgnen om 3 personer i guddommen er også dyrets merke.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Hva er dyrets merke i Bibelen? Kain er av den onde

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mar 13, 2010 8:00 pm

Kain er av den onde.

Du ser at bibelen ikke sier noe direkte, om hvem som er faren til Kain. Men i Johannes første brev 3, 12, står det at han er av den Onde.
Her er det synden kom inn for full rulle. Eva hadde sex med en annen skapning som på den tiden var mennesket meget likt. En skapning som liknet mennesket den gangen. Hvis du ser i Bibelen så ser du at slangen var med i fortellingen om det de ikke skulle røre ved. Eva var treet i Edens have, slektstreet er et bilde på kvinnen som føder generasjonene. Derav treet og forbuden frukt. Så leser du i Bibelen at det var et vesen som fikk straff- og det var slangen. Den fikk som straff å åle på sin buk resten av sin levetid. Det kan du lese om i Bibelen.
Slangen var på den tiden mennesket likt, den hadde lemmer som mennesket. Men mistet dem, som straff for det den gjorde.
Hadde det vært frukt som tok mennesket ut av Eden, så tror jeg vi må sette frem frukt igjen, slik at vi får påkledd kvinnene i dag, hvor de går halvnakne omkring mange steder i synd. På dette vis kan vi si at damer i Herren er en mangelvare.

Men det var ikke frukt, men det var blod. Og husk at det også var blod som måtte ofres. Og akkurat den beskjeden fikk Abel av Herren i Ånden, nemlig at det var blod, som skulle ofres- således hadde ikke Kain denne åpenbaringen fra Herren, og han ofret frukt. Men frukten behaget ikke Herren, og derfor ble Kain misunnelig på sin bror Abel som hadde bedre offer, og dermed drepte han sin bror-. Fordi Kain gjorde dette, Merket Herren Kain. Dette merket er det som er av verden, dyrets merke. De vantroe er dette merket, og Herren sier at de som ikke tror er fortapt. Fordi vantroen ikke skal arve Guds Rike. Den som ikke tror, er allerede dømt, sier Herren.

Her finner du at Kain er av den onde: Johannes første brev 3,12
12 Vi må ikke ligne Kain: Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige.

Vennligst
BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Israel og Menigheten

UNREAD_POST BmOnline » Søn Des 11, 2011 11:57 am

Organisasjonene lever i synd. Dvs Kirkene og sekter. De gjør det.
Her kan dere lese at Menighet ikke nødvendigvis er flere hundre "vantro". Men at alteret er i ditt "hjerte" og Gud kommer til deg der du ER. Personlig kommer Han. Det er en meget personlig erfaring å kjenne Jesus. Når Han er i ditt hjerte, så er all tvil feiet bort, da er den Hellige Ånd til stede, som Han lovet, den som tror.

Det er INGEN betingelse for Herrens nærvær at der fins tusner til stede. Tvert om, sier Ordet. Han tar deg UT, utfrir deg fra verdens synd. Merk deg hva Herrens Ord sier, altså ikke noe menneskelaget, men Guds hellige og ufeilbarlige Ord; Den som hører Mitt Ord og tror Ham som har sendt Meg, han har Evig liv, Amen! Og da er det rett i ditt hjerte, ingen kan si at Jesus er Herre, uten ved den Hellige Ånd. Troen kommer av å høre Evangeliet, dvs Guds rene og hellige Ord. Sektene har alltid forandret sine veier, ved at de organiserer seg- og merk dere at det IKKE er Bibelsk, men Satan som har sneket seg inn. Husk, Herren skjuler seg for de vantro, men åpenbarer seg for de troende. Satan tror faktisk mer på Herren enn sektene, fordi Satan også tror at Gud er EN, men skjelver- ser dere mine venner, vend om! Tenk at sektene i verden ikke har lest sin Bibel, men i stedet sitter på fanget til Djevelen.

BmOnline

(Begynnelsen mangler på lydbåndopptaket) ••• og jeg har nok vært her flere ganger, en eller to timers tid, eller kanskje vært med på et møte. Dette er første gangen jeg kommer tilbake (fra et annet sted på feltet) for å holde vekkelsesmøter, og vi begynner i kveld. En vekkelse består etter min mening ikke i å få med seg nye medlemmer. En vekkelse består ikke i en del omvendelser, selv om disse tingene følger med en vekkelse. Men en vekkelse er å fornye det som du allerede har - du blir bare fornyet. Vi har en fin pastor her, broder Neville, som sitter her fremst. Han er bare litt hes i kveld p.g.a. en forkjølelse. Jeg kommer nå til å hamre det riktig fast! Når jeg var her (i begynnelsen); fungerte jeg både som pastor og sangleder. Jeg tok opp kollekten og betalte regningene; jeg var portner, jeg var snekker, jeg tok ut asken, og jeg gjorde alt det forefallende arbeide. så arbeidet jeg som kommunearbeider ved siden av. Jeg virket her slik i 17 år. l Jeg skal si dere hvorfor jeg gjør det.

Kanskje forsøker de lærde med flere av og til med vanskelige ord å få fram Bibelens uttrykk eller uttalelse. Men jeg er fornøyd med 'King James' (-oversettelsen). Den har til nå ridd av stormene lenger enn noen annen oversettelse, og jeg bare tror det slik. Og jeg tror at hele den Hellige Skrift lærer at hele det Gamle Testamente var en skygge av det som skulle komme. Derfor, hvis jeg går i retning mot en vegg, og min skygge er der framom meg, da gir den et bilde av hvordan jeg vil se ut når jeg kommer dit. Den vil vise om jeg er et firefotet dyr, en fugl, eller hva det nå er. Skyggen viser det. Og G.T. var en skygge eller et bilde på N.T. Hele G.T. pekte på, mot Golgata.

Jeg tror at jeg ved den Hellige Ånds hjelp gjennom de kommende uker - hvor mange vet jeg ikke - kan bevise at hvert kapittel i G.T. talte om Jesus Kristus, og alt ble oppfylt i Ham. Og vi er fullkomne i Ham. Hvor enkelt Gud har gjort det! I Kristus er vi ··fullkomne. Mennesket har alltid forsøkt å frelse seg selv; og forsøkt å finne frelse ved å gjøre forskjellige ting, men det Nye Testamentet sier at det ikke er ved våre egne gjerninger, men "for av nåde: er I frelst, ved tro" (Ef. 2,8). Det er det eneste som kan frelse deg: Nåde.

For en stund siden fikk jeg dere til å rekke opp hånden, da jeg ikke vet hvem som"hører” til her i Menigheten og hvem som ikke gjør det ,og det var for å se hvor mange som var kristne. Det så ut som om ca. ni og nitti prosent av dem som er her i kveld er kristne. Og jeg håper at de andre nå også er det. Første Mosebok er Bibelens sæd-kapittel. Den handler om begynnelsen. Ordet "Genesis" (greske benevnelse for 1. Mos.) betyr "Begynnelsen". Og i morgen kveld må vi gå til 2. Mosebok. Og ordet "Exodus" (greske benevnelse for 2. Mos.) betyr "Utgang". Israels barn gikk ut. I deres "exadus" gikk de ut av Egypt og inn i Løftets Land som Gud hadde gitt dem.

For å få det korrekte bilde av datidens menighet (jødene), og for å bruke det som forbilde for i dag, må en gå tilbake i "sæd"(-kapitlet) for å komme derhen at vi kan se hvordan Menigheten er; når vi ser hvordan de var bosatt i Egypt, og hvordan Gud kalte dem ut. 3 Jeg er så glad for denne gamle bygningen i kveld. Den er virkelig som et fødested for meg. Den er ikke særlig utsmykket, det er ikke et eller annet gigantisk» men det er et Hjem, og jeg trives her. Jeg er glad for det. Vi har gjort kjent at vi kanskje kommer til å holde fem kveldsmøter fram til søndagskveld. Og vi kommer til å undervise fra Skriftene. Selve undervisningen kommer bare til å dreie seg om Bibelen. Jeg har tenkt, om Herren vil, å tale i disse fem kveldene over (emnet): MENIGHETEN. I kveld, som er første kvelden, blir det ISRAEL I EGYPT. I morgen kveld, om Herren vil, blir det ISRAEL VED DET RØDEHAV; neste kveld: ISRAEL FORAN KOBBERSLANGEN, lørdags kveld: ISRAEL VED KADES BARNEA, og på søndagskveld følger vi dem over (grensen): ISRAEL I HJEMLANDET. Det er alt sammen bibelsk undervisning. Bring deres Bibel med, for vi kommer til å ta Skriftsted etter Skriftsted.
Det er kommet inn mange bønnebegjær om å be for syke o.s.v., men jeg har prøvet å holde meg litt borte fra det. Jeg prøver å omstille mine tanker helt og holdent på bibelundervisning. Jeg vet ikke hva Herren vil gjøre; vi venter på å bli kalt' til å reise over havet. Jeg tror at dette er en fin tid (å reise på). Kanskje broder Neville føler seg bedre ved den tid (jeg reiser), så han kan muligens falle inn da og fortsette med disse oppbyggelsesmøtene. Jeg skulle ha likt om det kunne ha fortsatt i påsken. Jeg ville ha likt å ha et stort dåpsmøte her påskemorgen • Ville ikke det ha vært storartet?
Da ville det ha vært den rette tid til å få døpt mange. Jeg tror at her er noen ungdommer som ønsker å bli døpt. Mens jeg snakker om ungdommene- vi har noen få tilreisende her. Jeg tror ikke at jeg kjenner til hvem som bruker å komme her regelmessig og hvem som ikke gjør det. Jeg vet ganske enkelt ikke ••• (Del av opptak mangler) ••• 12. kapittel (av 1.Mos•• ) til å begynne med.

Jeg kommer til å holde meg for det meste til det •..Gamle Testamente i kveld. Jeg er blitt beskyld for å anvende for en stor del typologi ved Skriftstudiene og jeg gjør det. Typologi er å bruke det Gamle Testamente som forbilde for det Nye Testamente. 2 Jeg skal si dere hvorfor jeg gjør det. Kanskje forsøker de lærde med flere av og til med vanskelige ord å få fram Bibelens uttrykk eller uttalelse. Men jeg er fornøyd med 'King James (-oversettelsen). Den har til nå ridd av stormene lenger enn noen annen oversettelse, og jeg bare tror det slik. Og jeg tror at hele den Hellige Skrift lærer at hele det Gamle Testamente var en skygge av det som skulle komme. Derfor, hvis jeg går i retning mot en vegg, og min skygge er der framom meg, da gir den et bilde av hvordan jeg vil se ut når jeg kommer dit. Den vil vise om jeg er et firefotet dyr, en fugl, eller hva det nå er. Skyggen viser det. Og det G.T. var en skygge eller et bilde på det N.T. Hele det G.T. pekte på Golgata. Jeg tror at jeg ved Den Hellige Ånds hjelp gjennom de kommende uker - hvor mange vet jeg ikke - kan bevise at hvert kapittel idet G.T. talte om Jesus Kristus, og alt ble oppfylt i Ham. Og vi er fullkomne i Ham. Hvor enkelt Gud har gjort det! I Kristus er vi fullkomne.

Mennesket har alltid forsøkt å frelse seg selv; og forstøkt å finne frelse ved å gjøre forskjellige ting, men det N.T. sier at ·det ikke er ved våre egne gjerninger, men "for av nåde; er I frelst, ved tro" (Ef. 2,8). Det er det eneste som kan frelse deg: Nåde. For en stund siden fikk jeg dere til å rekke opp hånden, da jeg ikke vet hvem som hører til her i Menigheten og hvem som ikke gjør det, og det var for å se hvor mange som var kristne. Det så ut som om ca. ni og nitti prosent av dem som er her i kveld er kristne. Og jeg håper at de andre nå også er det. Første Mosebok er Bibelens sæd-kapittel. Den handler om begynnelsen. Ordet "Genesis" (greske benevnelse for l. Mos.) betyr "Begynnelsen". Og i morgen kveld må vi gå til 2. Mosebok. Og ordet "Exodus" (greske benevnelse for 2. Mos.) betyr "Utgang". Israels barn gikk ut. I deres "exadus" gikk de ut av Egypt og inn i Løftets Land som. Gud hadde gitt dem. For å få det korrekte bilde av datidens menighet (jødene), og for å bruke det som forbilde for i dag, må en gå tilbake i "sæd"(-kapitlet) for å komme derhen at vi kan se hvordan Menigheten er; når vi ser hvordan de var bosatt i Egypt, og hvordan Gud kalte dem ut.

3 Gjennom resten av uken skal vi gå rett inn i Skriftene og i kveld, vil vi bruke mange Bibelsteder ved undervis ningen. om Herren vil. Det første vi ønsker å finne ut, er hvorfor •• . Det som jeg har funnet er mest utbredt blant kristne over hele verden, er frykt. De er alltid redde. Når en liten sykdom kommer på, blir de redde. Slik er det hos mange, og av og til undres jeg over det; og jeg har det på samme måten som dere. Men det jeg vil prøve å gjøre i kveld, og gjennom denne uken, er å drive denne frykten bort ved Guds Ord. Nå kunne du nok komme til meg og si: "Vel, broder Branham, jeg tror ’slik’ og jeg tror 'slik' ••• " Det er bare på en måte at det kan bevises. Jeg kan ikke gå etter noen annens opplevelser, (eller) noens kirkerituale. Det fins bare et eneste sant bevis på hva det gjelder, og det er Guds Ord. Så, hvis Guds Ord taler om en bestemt ting, da er det for meg om å gjøre å tro at det er Sannheten. Nylig kom det en ung predikant til meg. Han fortalte meg om en viss situasjon og sa at han hadde bedt over saken. Og så fortalte han om hvordan Gud hadde vist ham hva det var. Jeg så litt på ham og sa: "Broder, det er veldig fint. Jeg verdsetter det som Herren gjør for deg. Men la meg si deg noe - der er en motsetning." -Han sa Vel, åpenbaringen kom fra Gud. - Det kunde det ikke være, broder, fordi det strider mot Ordet.
Vi må bevise alt ved Skriften. Om noe er i motsetning til min tro, og Skriften sier det, da er Skriften rett og jeg tar feil. Skriften har alltid rett. Og den eneste måten du kan sjekke noe på, er ved å gå inn i Skriften. Er ikke det sant? - Jeg liker å høre dere si Amen, når dere tror det. Amen betyr: Slik er det. Det var til og med i dag at noen spurte meg om noe angående en person som har suksess i en bestemt virksomhet som de har. Vedkommende sa: "Å, broder Bill, Herren må sikkert være med der." Jeg sa: "Det kan det ikke være." - Men, de får jo sjeler frelst!
4 -
Det kan ikke være slik, for det er i motsetning til Hans Ord. Det er ikke slik at Gud en gang sier noe og senere sier noe helt annet igjen. Han sier det samme hele tiden. Gud kan ikke lyve. Gud er ufeilbar, og det er Hans Ord (også). For å være Gud må Han være suveren. Og det er Han. - Vel, tror ikke du at Gud kunne gjøre noe her, selv om Ordet sier ••• (det motsatte)? -
Nei. Bibelen- sier at dersom noen tar noe bort eller legger noe til ordene i denne Bok, da skal Gud ta bort hans del som det er skrevet om i denne Bok. Så, det er grunnen til at det alltid i alle ting må være i overensstemmelse med hva Guds Ord sier og ikke etter opplevelser eller etter hva det likner.
Det Nye Testamente - Paulus - sa: "Selv om vi eller en engel fra Himmelen skulle forkynne noe annet enn det som dere har hørt (fra oss), han være forbannet." Det er Gal. 1,8. Så la oss derfor gå tilbake og ta fatt på begynnelsen og finne ut hvor sikkert dette Ord er. Og hold dette i tankene) og mens vi sanker til oss fra denne Bibelen) vil dere få se at tannhjulene i Guds maskineri går (langsomt) men sikkert. Det kan se ut som om det er millioner mil borte men det fortsetter hele tiden) og en av disse dager er det her, uansett. Jeg skulle ønske vi hadde tid til å ta et seks- eller åtte måneders Bibelstudium her for å ta 1. Mosebok og bare holde oss til den. Jeg tror at vi innen tre eller fire ukers studium i 1. Mosebok ville ha sett hvordan dens tråder går gjennom hele Bibelen - hvert Ord. Jeg har selv studert 1. Mos. i to år og holder nå på å lese den for andre gangen, men jeg er bare kommet halvveis. For det tok flere uker bare å gå gjennom to eller tre vers. Og så finner en at i denne sæden ••• Hvis du ønsker å vite hva det er for noe som vokser opp på marken, må du finne ut hva slag sæd som er inni der. Sæden produserer nøyaktig det den er. Den produserer etter sitt slag. Av mais blir det mais; av klinte blir det klinte, av hvete blir det hvete. Hva det enn er, så blir det nøyaktig etter sæden.
5
Og alle disse kultuser og ismer, og alle de tingene som reiser seg opp i dag, er ved Guds nåde beskrevet i 1. Mosebok hvor det hadde sin begynnelse - helt tilbake i tiden. Det har bare fått et annet navn. Hen bare legg merke til ånden som virket på den tid og hvordan den virker i dag, så ser dere at det er akkurat samme tingen. Og, venner, noe av det er frapperende Det vil overraske dere å høre at noe av det fins i den høyeste geistlige kretsen. Se bare på den ånd som trådte fram i Kain; hvordan den fortsatte gjennom Kam, gjennom Nimrod inn i Babylon; fra Babylon hele veien inntil Jesu første Komme. De var lærere og Bibel-studerende, men de kunne ikke oppdage Herren Jesus Kristus. så sto de der: Polerte, lærde menn; hellige menn. De: var rettskafne, som kjente til Ordet, hver bokstav, hvor alt stod og hvordan alt stod skrevet; de kjente det utenat helt igjennom) hver (Skrift-)rull og det hele. De måtte være av en bestemt avstamning en bestemt stamme, for å kunne bli prest. Polerte, lærde seminar-studenter av i dag ville være foreldet hvis de ble stilt ved siden av dem. Men enda så kjente de ikke Jesus. Og da Jesus kom - de var jo hellige menn - sa Han; "Dere er av deres far) djevelen. Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Guds kraft og heller ikke Guds Ord" (Matt. 22,29). Kan dere tenke dere til Herren Jesus Kristus kalle en hellig, rettskaffen lærd, en som studerer Bibelen, for en djevel?

Men Han gjorde det. Og hvis dere vil gå tilbake (l. Mos.), så vil dere se hvor det kom ifra.
Og vær på vakt, for det virker akkurat i dag med en forferdelig makt! At det sømmer seg for deg) min broder, søster, å overveie det du lytter til) og undervurder aldri Satans forførende makt. Undervurder ham aldri.
Han er så glatt som det bare går an. Antikrist-ånden er ikke kommunismen.
Nei. Antikrist-ånden er så lik det ekte at det kunne ha forført de utvalgte om det var mulig. Jesus sa det i Matt. 24.
(Antikrist) er en religiøs ånd.
Kain og Abel var brødre. Kråka og duen satt på samme vaglen.

6
Esau og Jakob var også brødre. Jesus og Judas sto i samme Menigheten; En var Predikanten og den andre var kassereren. Alltid akkurat det som villeder: Løgnen som Satan fortalte Eva var nitti prosent sannhet. Nitti prosent var sant. Og løgnen som kan forkynnes ••• 1 Jeg har hørt menn som omgikk avsnitt i Skriften, (fordi) det ville skade deres egen teologi. Men hvis en del i Bibelen er rett, da er den andre delen også rett; la oss da føye det sammen slik at det passer gjennom hele Bibelen.
Vi har ikke tid til å gå tilbake, men vi skal begynne med kirken i dens begynnelse. Ordet 'kirke' betyr 'utkalt', eller 'det utkalte folk'. Og jeg tror at det må være noen gode mennesker i enhver konfesjonskirke som er under himmelen i dag. Og jeg tror at hvis Jesus skulle komme) vil det finnes en utkalt gruppe. Og jeg tror (også) at vi er langt borte fra Herrens Komme for så vidt angår kirken. Vi er ikke i den rette forfatning for Herrens Komme.
Vi kan ikke tro på helbredelse, for ikke å snakke om å bli rykket opp. Det er noe som må skje.
Hvis noen snakker om Opprykkelse , da sies det: "Hva er det du snakker om?" Noen mennesker - kirkemedlemmer , hvis du snakker om helbredelse ved bønn, da sier de: "Jeg tror ikke på slikt.” De kan ikke se det. De sier: "Vel jeg tror at de hypnotiserer folk." Men hvordan kan en slik person bli med i Opprykkelsen?
Hvordan kan han bli reist opp fra de døde når det ikke fins noe å bli oppreist fra (for ham)?

Det fins ingenting der til å reise ham opp. For det er bare en 'gjør som en tror', noe som er forstandsmessig. Om du sier: "Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn", da er det fint) men, broder) hvis det ikke kommer fra hjertet, da er det bare forstandsmessig. Og det kan heller ikke komme fra hjertet før den Hellige Ånd bevitner det. Bibelen sier: "Ingen kan si; Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd." 1. Kor. 12,3)

Du kan ikke si det av deg selv; det er den Hellige Ånd inni deg som må si det.
Da Peter kom med sin bekjennelse, sa han: "Du er Messias, den levende Guds Sønn."

7
Og Jesus svarte og sa til ham: "Salig er du, Simon) Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet) og dødsrikets porter skal ikke få makt over den." Er ikke dette riktig? Så, dere ser hvor vi er. Nå trenger vi inn til kjernen; vi skal begynne nå. I begynnelsen ropte Gud (fra Himmelen) og kalte Sitt folk ut. Og i kveld begynner vi i 1. Mos. 12: "Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg I Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort) og du skal bli en velsignelse! Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg) og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter vel~ signes." Abraham var kommet fra Babylon) sammen med sin far. Det var på sletten i landet Sinear (1. Mos. 11,2). Det var dit mange sjeler dro og hvor forvirringen fant sted. Abrahams far - hans foreldre - brakte Abraham og hans hustru og de andre av familien med til Sinear. Og i hele landet, iblant alle mennesker der, var det en mann som fant nåde for Gud. Og nå vil jeg gjerne at dere vil legge merke til at det er dette som er begynnelsen av kristendommen, av kirken. Legg også merke til at det ikke var p.g.a. at Abraham var en bra mann, men det var fordi Gud utvalgte Abraham. Det var ikke Abraham som valgte Gud, men det var Gud som utvalgte Abraham. Kan dere se det? Pass nå på: Slik som det var på den tid, slik er det nå; det er ikke du som velger Gud, men det er Gud som utvelger deg. Dette (som nå følger) kan være nokså hardt, men jeg ønsker at dere vil legge merke til det. Straks etter valget, utvelgelsen, blir det en atskillelse fra alt annet; så snart Hans kall lyder. Han velger og kaller. Da, når Han kaller deg) skiller Han deg utfra alt som henger fast ved deg. Dette beviser at det ikke dreier seg om noen denominasjon (organisert trosamfunn). DNK (den norske kirke), eller ROMAS DKK osv. Dette bringer død, sier Bibelen.

8
Det dreier seg ikke om to eller tre mennesker i sammen. Han venter at enhver kommer personlig! Amen. Det er en personlig sak, det er slik med en og enhver. Jeg er ikke frelst fordi min mor er frelst. Men det er fordi Gud utvalgte meg i Kristus. Jeg vil gjerne at dere kan se det. Det er ikke du som gjør valget) det er ikke ditt valg; dine mange bønner, eller da du bestemte deg for å begynne et nytt liv. Du hadde ingenting med det å gjøre. Det var Gud! Å, når du får se hva som er Sannheten! Kanskje vil du si: "Mener du at jeg ikke omvendte meg til Herren?"

Nei! Du hadde ingen mulighet til å vende deg til Herren. Hele din natur) hele din egenart var imot Gud. Det var Gud som kalte deg. Det har alltid vært slik (at Gud kaller menneskene). Se bare på en synders natur, slik som i Edens Hage da mennesket syndet for første gang) og det skjulte seg. Det burde ha vært Adam som ropte på Gud, men Adam skjulte seg og Gud kalte på Adam. Ser dere det?
Slik er en synders natur; han skjuler seg, løper bort, gjemmer seg bak noe.

Men Gud kaller! Å nåde ufattelig nåde: Det er Gud som kaller. Du sier kanskje: "Nå ja- det var Adam og Eva." Det er det samme hele tiden, gjennom hele Bibelen. Jesus sa: ingen kan komme til Meg uten at Min Fader drager ham" (Joh. 6,44). Stemmer det? Nåvel, det sier Ordet. Og slik vil vi ha det, gjennom Ordet; da vet vi hvor vi står. Hvor mange er her i kveld som er en kristen- som vet at du er en kristen fordi det er noe inni deg som sier deg at du er det? ••• Ja, i orden. Vel, dere skulle være de lykkeligste mennesker i verden. Dere skulle bare enkelt tro det. Å, det er lettvint, ta Guds Ord på det! Men før du ble en kristen, kalte Gud på deg. Det var ikke du som kalte på Gud) men Gud kalte på deg. Han kalte Abraham som vår alles far - i troen. Legg merke til at Han sa: 'Abraham'. Det er en utvelgelse. Jeg ønsker å framheve sterkt denne utvelgelsen, fordi det er sannheten.

William Marion Branham
Guds Egen Endetidsprofet Døde 24 des 1965.

Malaki 4,5.6 5 Se, jeg sender profeten Elia til dere
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

6 Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene,
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Guds Sæd

UNREAD_POST BmOnline » Tor Mai 17, 2018 9:05 am

Mange leser i Bibelen, ja ikke noe galt i det- men Gud som kjenner til alle hjertene- vet ved hvilken hensikt noen av oss leser i Bibelen, nettopp fordi der finnes to sider i denne sak. Det onde og det gode.

Og det onde finnes like så meget i menighetene som det gode. Og dette kjenner Herren utmerket til. Men der vil bli lys ved aftenstid- uansett. Skolmen og hveten står skulder ved skulder i menighetene. Bry dere ikke om det, fordi Herren vil ta seg av skolmen og hveten når dagen er moden. Han vet hvor skolmen er til enhver tid. Og grenene vil bli beskjært, slik bonden gjør i åkeren sin, ugresset endes med å brennes, står det skrevet i Heb 6.

Merk dere at systemene og organisasjonene- dvs sektene og kirkene har ting til felles, de fornekter Guds kraft. De har et guds skinn, men fornekter Guds kraft fra det høye- og i stedet tar de del i urent, som IKKE fører fram, dvs menneskebud og dogmer.
Hva er menneskebud og dogmer? Jo, det er lærersetninger laget av mennesker som tror at ressoneringer, funderinger og tankegods fra egne erfaringer kan frelse dem, og således blander det inn med Guds Hellige Ord. Det faller på stengrunn. Hvis du tar del i dette, så bygger du din tro på en dogme, en falsk doktrine og da ender det med å bli brent, jfr Heb 6,8. Hold dere borte ifra urent, sier Herren, så skal jeg ta imot eder. 2. Kor 6.17. Dette urent er dogmer, som igjen er vantro. Vantro gjør at du faller. Gud forlanger FULL adskillelse fra vantro, før de kan kalle seg kristne. Så Han er rettferdig, men alt er av kjærlighet nåde og tro. Den som ikke tror, er allerede dømt, står det skrevet.


Sist flyttet til topp av BmOnline den Tor Mai 17, 2018 9:05 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron