Individene i kjødelige menigheter

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Individene i kjødelige menigheter

UNREAD_POST BmOnline » Man Mar 12, 2012 10:33 am

Vi befinner oss ved et hjørne. Det er lett for en som snur hjørnet på muren i en annen retning, for en murer, som snur hjørne på muren … Alle bare legger mursteinene på plass nedover i samme raden, på samme måte som en bestemt menighetskonfesjon som begynner å rulle nedover raden. Det er vel og bra. Men når du kommer frem til hjørnene hvor man må snu dem i en annen retning ... Nå, Gud bygger ikke noen murvegg; Han bygger et hus. Skjønner dere? Der er mange innhugg og hjørner som Han har forutsagt her i Bibelen. Og dette dreier seg om å snu hjørnene ... En hver kan nok forsøke å få lage en sving, men det må gjøres i følge grunntegningen. Hvis ikke må det rives ned igjen.

Derfor priser vi Gud for Hans godhet, for fellesskapet med dere folk, og de åpne dører som Herren har gitt oss. Og gjennom dette Forretningsmennenes … Jeg har alltid stridt imot det- at jeg ikke tror på organisasjonene, men jeg tror på folket i menighetssamfunnene. Men jeg har ikke meget tid til å formane menighetssamfunnene, fordi hver enkelt bygger et gjerde omkring seg. Jeg tror det er med dette slik som Broder David pleier å si når han forteller at han hadde noen ender han fostret opp. Og hver av endene, vet du, som ønsket fellesskap med den andre kunne ikke få det fordi alle var gjerdet inne. Men så kom elven, og da vannet steg så meget løftet det bare endene over innhegningen og ut. Jeg tror det er slik det må gjøres. Vannet stiger, forstår dere, og vi kan komme ut av innhegningen og ha fellesskap med hverandre, ha den sanne Kristi kjærlighet i våre hjerter.
Komme oss ut av organisasjonene.

Og disse Fullevangeliske Forretningsmenn har vært en oase for meg fordi jeg ofte har Brødre, fine Brødre, tror jeg, i de fleste menighetssamfunnene som jeg har møtt: Presbyterianere, lutheranere, baptister, pinsevenner. Blant alle de forskjellige slags pinsevenner, Guds kirke, nasareere, hellige pilegrimer, fine Brødre over alt... Men ofte har de ikke kunnet ha meg i sine menighetssamfunn - ser dere - ikke fordi de ikke tror på det, men - ser dere - det ville lukket dem ute fra deres menighetskonfesjon. Og når en gjør det, ja da blir det slik.

For ikke så lenge siden kom en metodist Broder til meg. Jeg vil ikke nevne hans navn, en fin mann. Han holdt på å skrive en avhandling om Guddommelig Helbredelse, og han kom til meg for å få en samtale. Vi satte oss ned og talte sammen en stund. Og han sa: ”Det eneste vi har imot deg er at du henger rundt disse pinsevennene hele tiden.”

Jeg sa: ”Så la metodistkirken arrangere noen møter, jeg vil komme.” Det var noe annet. Skjønner dere? Han sa: ”Vel, jeg er selvfølgelig ikke metodistkirken. Jeg bare hører til der.” Jeg sa: ”Se, det er saken. Pinsevennene er dem som åpner dørene.” Ser dere? Det er de jeg kan nå. Så mange som vil åpne, til dem vil vi komme inn.”

Likesom det står i Åpenbaringen 3. Kapittel.

”Se, Jeg står for døren og banker. Hvis noen vil lukke opp vil Jeg gå inn og holde nattverd med ham.”

Og det var Jesus. Jeg har alltid visst at det var Kristus. Og Han er Ordet. Det er riktig! Han er Ordet.

På den måten har de Fullevangeliske Forretningsmenn vært en oase hvor vi kan komme sammen. Ingen kirker vil understøtte det. Folk fra alle menighetene kommer sammen i fellesskap over alt rundt hele verden, overalt. Og jeg har hjulpet til med opprettelsen av mange, mange, mange forsamlinger rundt hele verden, bestående av Fullevangeliske Forretningsmenn. Jeg er takknemlig for den anledning dette har gitt for meg. Forretningsmennene har arrangert det, og så har alle menighetene, de ønsker å komme uansett. Men jeg har aldri ønsket å dra noen ut av deres menighet. Bli der i din menighet og spre ut lyset der. Ser du? Vær en sann kristen; din pastor vil sette pris på deg. En virkelig, lojal sann hellig. Enhver som tror på Gud vil sette pris på en slik person. Ja! Nå, takker jeg Broderen her og hans hustru, og denne forsamlingen for denne anledningen. Og måtte denne forsamlingen vokse. Måtte Guds velsignelser hvile over den, så den kan være et instrument i Guds hender til frelse for hundreder på hundreder av mennesker før Herrens komme. Likeledes alle de andre forsamlinger, eller representanter som er her fra forsamlingene.
Enok den 7.
http://www.youtube.com/watch?v=77J6-8CDCkg


WB

Ef 6,12
12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Individene i kjødelige menigheter

UNREAD_POST BmOnline » Tir Nov 27, 2012 2:38 pm

Hva sier Hebreerbrevet 6.4? Mange av dem som sitter i organisasjonene sier at de tror det er troende som faller ifra, men de tar feil. EN troende KAN ALDRI falle ifra Nåden.

Nå skal jeg bare vise deg Heb 6,4- om det som Paulus skrev om dem som har smakt de himmelske goder.

Og hva er det som står der?
Det står at det er umulig for klinten å bli hvete eller for hveten å bli klinte. Ser du? “For det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og har fått del i den Hellige Ånd og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter , og så falle fra, atter kan fornyes til omvendelse,” hør hva Paulus sa: “For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og som bærer ganglig grøde....men bærer den torner og tistler, da er den forbannelsen nær.
La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, la oss skride fram mot det fullkomne så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud”, osv. Slik som lærersetninger om dåpen, håndspåleggelse osv.

Det var på den tiden den samme måten som de gjør det i på i dag i organisasjonene, det heter gjerne: “Jeg hører til den eller den kirke”, eller “Jeg er blitt omvendt; jeg gikk fram og avla bekjennelsen”, eller “Jeg er blitt døpt”. De støtter alle sammen seg til disse kjødelige reformasjonene, og hva resulterer det i? Det produserer klinten!

Men hva skjer i fullkommengjørelsen? Det er hveten. Hveten er Guds Ord. Han bruker det som Ordet Sitt. Det er en sæd, det bærer fram grøde. Det kommer an på hvilken sæd som er blitt sådd i hjertet ditt. Hvis du pleier å gå til kirken bare fordi du er redd for å komme til helvete og hvis du har tegnet deg som medlem bare for det, da er du fremdeles som klinten. Hvis du holder deg til en kirke for popularitetens skyld, da er du fortsatt som klinten. Hvis du ikke har noe mere enn disse formelle tingene som må gjøres, da er du fremdeles som klinten.

Men en ekte uforfalsket kristen jager mot det fullkomne, til verden er blitt død for ham og han er blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Da er det UMULIG for det mennesket noen gang å falle ifra. Det sier Bibelen. Hvordan kunne det være mulig at en kristen kan falle ifra når det står at en mann aldri kan fortapes når han en gang er blitt frelst, og så igjen på et annet sted: Hvis du spotter Den Hellige Ånd, er det umulig å kunne fornyes? Jovisst, for hvis du er en spotter, da er du ikke noen kristen i det hele tatt. Ingen som taler i Guds Ånd, sier “forbannet er Jesus”. 1. Kor 12,3 Enhver Ånd fra Gud som er i den kristne kirke, er enige med det som Gud har sagt.
Hvis vi leser at Han ble såret for våre overtredelser, og at vi ved Hans sår har fått legedom, så sier den som er kjødelig-sinnet: Miraklenes tid er forbi. Jeg er doktor Hansen. Det finnes ikke noe sånt som helbredelse ved bønn, heller ikke noen religion som kunne kjennes i hjertet. De er ikke annet enn overspent og følelsesmessig påvirket, det fins ikke noe i liv i det, vi er lutheranere, vi er jv eller hva det nå enn er. Vi vet hvor vi står, sier de. Men hva sier Guds Ord?

Jo, Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til Evig tid den samme, da sier Guds Ånd, Amen! Disse kjødelige reformasjonene skaper død, sier Paulus. Men der hvor Livet i Kristus er kommet inn, der vil også denne fullkommenheten være. “Den som hører Mitt ORD, (ikke menneskedogmer Matt 15,9) og tror på Ham som har sendt Mig, han har evig Liv og skal aldri komme for dommen, men er gått over fra døden til Livet. Jeg vil gi ham evig Liv og reise ham opp på den siste dag. Alle som Faderen har gitt Meg vil komme til Meg og INGEN kan fortapes. De kan ikke det.
Men så blir det til det- at folk vil tro at dette var så enkelt, at de tar for lett på det- de snubler. Fordi, det forholder seg ikke slik at Gud tjenes under en slanges truende blikk! Gud er ikke en som driver deg med en pisk av slangeskinn! Han er en Fader. Gud er kjærlighet. Bibelen sier i Johannesbrevet at hver den som elsker er født av Gud. Du elsker Gud. Jeg har aldri drukket i mitt liv, og hvis jeg skulle bli full i kveld- måtte jeg nok regne med straff. Men det er ikke grunnen til at jeg ikke gjør slikt. Men det er fordi at jeg elsker Ham at jeg ikke gjør det. Han elsker meg. Det er ikke lovens gjerninger, det er ikke det at jeg må gjøre noe selv, men det er fordi Han allerede har gjort noe for meg, og jeg elsker Ham for det. Slik er det å være en kristen. Det er Ånden som var lovet oss, som er inni oss: “Jeg vil gi ham evig Liv og han skal aldri fortapes.”
Fortalte Han sannheten, eller løy Han? Han fortalte sannheten. Det er umulig for en mann å falle ifra etter å ha kommet inn i nåden. Han kan ikke det. Han kan nok falle, det er visst, men ikke slik at alt må gjøres opp igjen.

Her er Bibelens Ord for å vise oss det. Man kan ikke falle ifra. Nettopp det står det i Heb 6,4-. Det er UMULIG...-.

Folk skriver seg inn i kirker som medlemmer, og så krangler de og strider, og så lever de et verdslig liv og sier, “Ja, jeg er en kristen”. Se på Jimmy Osborn som står og preker på søndag formiddag, og så spiller han rockn roll hele uken igjennom. Se på Elvis Presley, en 1947 utgave av en Judas Iskariot- og så står han tilsluttet pinsebevegelsen- taler i tunger i Ånden og sender flere sjeler til helvetet enn alle brennerier som har vært her de siste 50 år. Han fordervet tankene til unge tenåringer over hele verden; det var så galt at unge jenter rev av seg underklærne og kastet dem opp på plattformen fordi de ville ha hans autograf. Han var så vulgær at de ikke ville vise ham på fjernsynet en gang. Og så skulle det å tale i tunger være et bevis på å ha Den hellige Ånd? Broder, hvis Den Hellige Ånd hadde vært der, da ville den ikke ha opptrådt slik. Dere vet vel bedre! Det er helt sikkert. Gud elsker renhet og hellighet.
Jeg oppfører meg ikke renslig og hellig for å gjøre meg selv til en kristen, men Kristus, som er i meg lever dette livet i meg.
Jeg elsker Ham, og hvis jeg gjør noe galt, da fordømmer det meg, og da sier jeg: ”Gud, tilgi meg.” Jeg må be hver dag om tilgivelse, og det samme gjelder for dere; det må dere nok helt sikkert. Men hvis du er kjødelig sinnet tar du det bare med ro og sier, jeg hører til kirken, så det er nok i orden. Og så når du spotter, da beviser du at du ikke har den tro som var overgitt til de hellige. (Jud 3)

Da driver du gjøn med Den Hellige Ånd og kaller den en ond Ånd. Da sier du bare at de troende i Kristus er noen fantatikere. Da er det at du skiller deg selv ifra og er utenfor nåden og går over til dommen. Jesus sa at hvis det ble sagt et eneste ord mot Den Hellige Ånd, vil det aldri bli gitt tilgivelse for det, verken i denne verden eller i den kommende. Men en kristen som er født av Ånden, kan ikke si noe ondt om Den fordi den (hans ånd) er i overensstemmelse med Den Hellige Ånd. I organisasjonene har de organisasjonsånden på seg. Som ligger tett opp til Ordet. Men er ikke på Ordet.

Derfor er det at folk forsøker å fortelle meg at denne Ildstøtten som viser seg her hos oss, var fra djevelen, at det bare var oppspinn osv. Men kameraet som tok bilde av det, beviste for dem at det ikke var noe oppspinn, og gjerningene i Den Hellige Ånd er absolutt bibelske. Det er den samme Ildstøtten som møtte Paulus på veien til Damaskus, og alt det som Han da gjorde, gjør Han nå nøyaktig på samme måten, ved Bibelen. Han er Kristus, Guds Sønn! Når vi er født på ny, har vi evig Liv og vi kan aldri fortapes. Da er det umulig for en mann å falle ifra. Det er nøyaktig hva Bibelen sier. Hør nå hva Paulus sier; jeg vil ta det 8. versj. Og la oss se om det ikke høres riktig ut.

Heb 6,8 “Men bærer det torner og tistler, da er den uduelig og forbannelsen nær, og enden med den er å brennes.”

Dette gjelder den vantroende. Han taler her til dem som prøver å komme tilbake til loven, å gjøre alle lovens handlinger. Joda, de var så rituelle som det bare gikk an, de hadde sine dåpshandlinger og håndspåleggelser osv. “Men om eder, I elskede, er vi visse på det som bedre er,” –Her er det, hør bare: “og som hører til frelse, enda vi taler således. For Gud er ikke urettferdig, så Han skulde glemme edes verk og den kjærlighet I har vist mot Hans navn, ide I har tjent og ennu tjener de Hellige.”

Ser dere hva Han taler om? Han taler overhodet ikke om kristne som faller fra og som umulig kan komme tilbake. Han snakker om kjødelig troende som går igjennom en form for reformasjon. “Men,” sa Han, “til dere som er født på ny, dere som er kristne, elskede, er vi visse på det som bedre er. Dere sier ikke slike ting. Dere lever ikke livet på denne måten. Dere er forvisset i Kristus.”
Hva sa Han om akkurat dette? La oss gå over til Efes 4,30:

“Og gjør ikke Guds Hellige Ånds sorg”, -På hvilken måte er vi døpt til et Legeme? Ved èn Ånd! –“Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Han I har fått til innselg til forløsningens dag!”

Stemmer det? Du er forseglet inn i Kristi Legeme ved Den Hellige Ånds dåp, nemlig Ap Gj 2,38. På Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Og ikke ved å stå tilsluttet en død organisasjon og fra vekkelses møter og til det neste, men du er forseglet til forløsningens dag. Det finnes altså ingen mulighet for deg å gå fortapt. Når du velger å følge Guds Ord, da er du forseglet til forløsningens dag, Amen!

Og nei, du er IKKE den du var etter å ha blitt født på ny, etter å ha mottatt Den Hellige Ånd- Da er det Kristus som bor i deg. Amen!

Fullstendig kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet og avholdenhet.. Den Hellige Ånds frukter.
Den som hungrer etter denne verden har ikke Kristus i sitt hjerte.

WB
ROM 8, 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til.

Prøv åndene 1. Joh 4. 1-6
4 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden. 2 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.
4 Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. 5 De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. 6 Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Så kan vi lese i Hebr. 10,26.
For synder vi med vilje etter å ha lært sannheten å kjenne... Hva med dette? Tror dere dette er troende som faller ifra? Nei, det er ikke hva Bibelen sier, den sier derimot at det er noen som har lært sannheten å kjenne. Det står intet om at de har mottat Gud i sitt hjerte. Dette skriftstedet handler om en mann som har hørt Evangeliet, og så vender seg bort ifra det. For synder vi med vilje, hva er synd? Jo, vantro. Hvis vi ikke vil tro etter at Evangeliet er blitt forkynt, da er det ikke tilbake noget offer for synder. Les Joh. 3,18. "Den som ikke tror, er allerede dømt". Merk dere at en Kristen ikke kan kalle Guds Ånd en uren ånd. Det er ikke mulig. Fordi Guds Ånd bor i Ham. Ser dere? Det er vantroe som gjør slikt. De som røker, drikker, fester og horer, hva gjør de? Jo, de er et bevis på vantroens egenskaper. Fordi når du tror, så er alle disse døde egenskapene forduftet som dugg for solen, fra ditt hjerte. Da har du blitt født på ny, Amen! Du har ikke lenger attrå til verdens lyster. Verden er død for deg. Da er du Hellig!

Jesus Kristus den samme_JCTS.pdf
Jesus Kristus, den samme i går og i dag..
(1.12 MiB) 108 ganger
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron