Side 2 av 2

Re: Bibelens hemmeligheter

UNREAD_POSTSkrevet: Ons Apr 01, 2020 10:11 am
BmOnline
Snublestenene i sektene skal vi vokte oss vel for, fordi de lurer folket inn i fortapelsen.

Paulus skriver til oss:

La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom …


1 Korintierne 2:6
Dog, visdom taler vi blandt de fullkomne, men en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som forgår;

Filippenserne 3:13
Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det.

Filippenserne 3:14
Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

Kolossenserne 3:14
Men over alt dette iklæ eder kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.

Hebreerne 5:12
For skjønt I efter tiden burde være lærere, trenger I atter til at en lærer eder hvad som er de første grunner i Guds ord, og I er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde.

Hebreerne 5:14
men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har sine sanser opøvd til å skille mellem godt og ondt.

Hebreerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Hvordan kommer vi inn i Kristus Jesus?

Ikke ved å ta del i en dårlig kopi fra Verden, men å bli renset av HAM. Hvordan kan vi gjøre det? Jo, ved HANS Vilje, ved å BE om det i Herren Jesu Kristi navn- så mottar vi Gaven fra det Høie, som Gud lovte oss i Sitt Kongelige Løfte:

1. Kor. 12,13. Ved EN ånd er vi alle..

Her er måten, intet annet duger, ikke Pinsevenner, ikke Jehovas Vitner eller Læstadianere, nei, nei- Faderen har ALDRI frelst grupper av individer i sektene som er i verdens mørke. Kun de som individuelt har akseptert HELE Hans Hellige Ord i Bibelen, som Taler bedre Ord enn Adams sønn, Abel. Amen!


I Herren
Bjørgulf