Vedrørende din anmeldelse av rabbiner og forstander

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Vedrørende din anmeldelse av rabbiner og forstander

UNREAD_POST Goliat » Fre Des 04, 2009 11:16 pm

Oslo politidistrikt
Postboks 8101Dep
0032 Oslo

Alfred Olsen

Vedrørende din anmeldelse av rabbiner og forstander i Det mosaiske Trossamfund
Viser til din mail av 19. oktober 2006 der du anmelder rabbiner Yoav Melchior og forstander Anne Sender i Det mosaiske Trossamfund.
Anmeldelsen er mottatt Oslo politidistrikt, men for å få registrert den i våre datasystemer er vi avhengige av at du oppgir ditt fulle fødselsnummer, 11 siffer. Du kan returnere denne informasjonen til undertegnede.

Mvh
011106
Konsulent
Kjersti R Taranger

__________________________
PRESSEMELDING 19.10.06
Til Oslo politidistrikt
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Telefon: 22 66 90 50 22 66 90 50
Postadresse: Postboks 8101 - Dep., 0032 Oslo
Epost: post.oslo@politiet.no


Herved anmelder

jeg rabbiner Yoav Melchior og forstander Anne Sender i Det mosaiske Trossamfunn i Oslo
for overtredelse av str.lovens paragraf 135a,

fordi de sprer rasistiske utsagn og oppfordrer til vold i sin undervisning. De utsagn fra Talmud som min anmeldelse bygger på og som objektivt sett må være straffbare, er blant andre følgende:
''Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker, men kveg.'' (Baba bathra 114b).
''Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenliknet med mennesker" (d.v.s. jødene).
(Schene luchot haberith 250b).

''Det er tillatt for jøder å gå til akum (ikke-jøder), lede dem, gjøre forretninger med dem, snyte dem og ta pengene
deres. For akums (ikke-jøders) rikdom er å betrakte som fri eiendom og tilhører den første (jøde) som får tak i den.''
''Jøden er den levende Gud, Guds inkarnasjon; han er det himmelske menneske, andre er jordiske, av mindreverdige
raser. De eksisterer bare for å tjene Jøden. De er av kveg-ætt.'' (Kabbala).
''Redd ikke en goj (ikke-jøde) som er i dødsfare.''

(Hilkkoth Akum XI).
''Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr.'' (Sanhedrin 59a).
''Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept.'' (Abodah Zara 26b).
''En goj (ikke-jøde) som snuser, trenger inn i loven (Talmud), er skyldig med sitt liv.'' (Sanhedrin 59a).
''Å meddele noe til gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis
gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst.'' (Libbre David 37).
''Tradisjonen forteller oss at de beste blant gojim (ikke-jøder) fortjener døden.'' (Vaikra Rabba 14b).
''Psalmisten sammenlikner akum (ikke-jøder) med urene dyr i skogen.'' (Kethuboth 110b).

''Det seksuelle samværet mellom gojim er som mellom dyr.'' (Sanhedrin 74b, Tosepoth).
''Gojims (ikke-jøders) sæd har samme verdi som et dyrs.''

(Kethuboth 3b).
Når Yoav Melchior og Anne Sender avhøres må man være klar over at de ifølge Talmuds lover ikke behøver å snakke sant. Ved Yom Kippur, jødenes nyttårsfeiring og deres helligste dag, innledes feiringen i synagogen i Oslo, ledet av Yoav Melchior og Anne Sender, med at man messer følgende tekst:
''Alle løfter, forpliktelser, eder, forbannelser være kallet ''konam'', ''konas'' eller noe annet navn hvorved vi lover, sverger eller garanterer eller skulle bli bundet av, fra denne soningsdag til den neste, som vi imøteser med glede, trekkes tilbake. De skal ansees som opphevet, tilgitt, annullert og blottet for effekt; de skal ikke binde oss eller ha makt over oss. Løfter skal ikke betraktes som løfter, forpliktelser skal ikke være forpliktende, heller ikke eder skal være eder.''

Denne forhåndsavsvergelse for det kommende år, frem til neste Yom Kippur, fritar enhver jøde fra de inngåtte forpliktelser overfor ikke-jøder, herunder å tale sant under avgivelse av politiforklaringer. Mange forferdes over lovbestemmelser i Talmud og om forholdet mellom jøder og ikke-jøder. Det finnes ikke noet annet folk som er gjennomsyret av den arroganse og det rasehat som sionistenes Talmud står for. Sionistenes hovmod er således til de grader overveldende at de endog betrakter seg som de eneste virkelige mennesker på jorden.

Norske borgere opprøres over denslags ''moralforskrifter'' og det sionistiske rasehatet! Vi advarer derfor mot de rasistiske sionistenes planer og umoral!
Den verdensomspennende rasistiske sionismen er i virkeligheten ORGANISERT KRIMINALITET, og ikke-jødiske norske borgere og myndigheter må ta opp kampen mot deres onde lære i alle dens forkledninger, både i teori og i praksis.


Alfred Olsen
Pb. 273
1302 Sandvika.
Brukerens avatar
Goliat
Admin rådgiver
 
Innlegg: 10
Registrert: Ons Nov 05, 2008 6:26 pm
Norsk er best: 0

Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron