Åtte av 12 norske biskoper legger seg flate for satan

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Åtte av 12 norske biskoper legger seg flate for satan

UNREAD_POST NEI til HOMO vigsler » Tor Okt 17, 2013 6:13 pm

Så har det altså skjedd- igjen.
Av 12 biskoper har 8 tatt satans parti- og går inn for å vigsle homser- stikk i strid med Guds ord.

Det er med andre ord tenners gnissel og mørket som knuger dem.
Dagens prester er oftere Bileamister, de er ikke på ordet, men nært opptil, så de kan lure Guds lam på avveier. Akkurat som Bileam, som satte snare for Israel via Balak, slik at de drev hor. Men vokt dere for surdeigen, litt surdeig ødelegger hele deigen, dvs hele Legemet. Er det i en menighet, så er hele menigheten ødelagt.

Fred være med de fire andre som står på Guds ord.

homseb.gif
Fleirtal for homse-vigsling i noreg- skrekk og gru


Ja, da er det bare å konstatere at "homse-bispen" Tor B Jørgensen er å finne i Bodø. Han var den som innsatte en kvinnelig prest i Hamarøy Kirke, Silje prest med en unge, som ble viet Ask senere. Han var også på besøk i Nordkil- hos en dame, som var imot denne homsingen i kirken. Hun er heldigvis ikke enig med T B Jørgensen og de andre homsebispene. Men hun er ikke alene.
Og de andre skal vi selvfølgelig liste opp her også, skulle bare mangle.

De "fine" herrer og "fruer" er ikke klar over at de ved dette har erklært kirkene å være et horehus.
Nei til homo vigsler i Noreg

http://www.vl.no/troogkirke/kirkelig-sa ... movigsler/

Merk dere dette: Bibelen sier at litt surdeig ødelegger hele deigen, ergo vil Kvarme og de andre tre bispene bli tatt av plakaten, idet de hopper i den sorte gryte, jfr Guds hellige ord om ikke å ta del i urent. Nå har også hele bispemøtet det samme problem, les kvinnelige bisper: Husk at surdeigen representerer Legemet. Ergo et legeme med litt surdeig, litt vantro vil føre til død.

De ti medlemmene i Bispemøtets samlivsutvalg var ordknappe da de i mandag morgen lukket døren og gikk i gang med sitt 18. og siste møte. 11. februar skal deres sluttprodukt overleveres til oppdragsgiveren, Bispemøtet. Etter gjentatte utsettelser og forsinkelser er siste ord nå sagt – og snart skrevet.

Innspurten har vært intens, med tre møter de siste tre ukene.

– Ingenting er avgjort ved at utvalgsinnstillingen kommer. Vår oppgave har vært å utrede Den norske kirkes ekteskapsforståelse i et teologisk, kulturelt og rettslig perspektiv. Vårt håp er at dette blir nyttig for kirkens videre arbeid med samlivsspørsmål, sier konstaterer lederen i Bispemøtets samlivsutvalg, Helga Haugland Byfuglien til Vårt Land.

Smertepunktene. Blant de konkrete temaene utvalget har balet med er kirkens syn på:

* samboerskap og andre samlivsformer

* homofilt samliv

* kjønnsnøytral ekteskapslovgivning

* kirkelig vigsel av likekjønnede par

* liturgi for ekteskapsinngåelse

* forholdet mellom borgerlig og kirkelig vigsel

* skilsmisse og gjengifte

Utvalgsmedlemmene vil ikke si hvor utvalget lander i de konkrete stridstemaene, men ut fra utvalgets brede sammensetning er det all grunn til å regne med stort sprik i konklusjonene. Vårt Land får imidlertid bekreftet at det i utvalget ikke er to leirer som deler seg i to blokker i alle avstemninger. Det er mange variabler og nyanser i de enkeltes vurderinger av temaene.

– Et mirakel. Åste Dokka, stipendiat ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, lettet litt på sløret da hun holdt foredrag på en konferanse i regi av Studentforbundets sist tirsdag:

– Hvis alle blir helt enige har det skjedd et mirakel i løpet av innspurten. Jeg tror utvalget vil være delt når det gjelder alle de store stridsspørsmålene, sa Dokka.

Det var Kirkerådet som våren 2009 utfordret Bispemøtet til å sette i gang «en grundig, teologisk gjennomgang av kirkens ekteskaps- og samlivsetiske forståelse». Kirkerådets flertall mente at Den norske kirkes ekteskapssyn først måtte klargjøres gjennom en grundig utredning i Bispemøtets regi, før man eventuelt kunne begynne arbeidet med en egen liturgi for vigsel av likekjønnede.

– Trenering. Pådrivere for kirkelig vigsel av likekjønnede par mente dette var en måte å trenere saken. Utvalget som ble nedsatt i oktober 2009, fikk i oppdrag å legge premissene for «en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning».

I de tre og et halvt år som Bispemøtets samlivsutvalget har vært i funksjon, har den kirkelige homofilidebatten vært relativt dempet i det offentlige rom. Det er grunn til å forvente at den kirkelige sexdebatten nå vil blusse opp igjen for fullt igjen, og debatten vil ikke bare dreie seg om homofili, kjønnsnøytral ekteskapslovgivning og ekteskapsinngåelse for likekjønnede par i kirken. Det knytter seg ikke minst stor spenning til hva samlivsutvalget vil si om samboerskap, et fenomen som det er lenge siden Den norske kirke har uttalt seg offisielt om.


Bispemøtets samlivsutvalg

Bispemøtets samlivsutvalg utreder Den norske kirkes forståelse av ekteskapet som institusjon i et teologisk, kulturelt og rettslig perspektiv.
Skal redegjøre for endringer i befolkningens holdninger og praksis i samlivsspørsmål, samt endringer i lovgivningen. Skal drøfte andre samlivsformer, og utrede premisser for en kirkelig samlivsetisk tenkning og veiledning.
Biskop Helga Haugland Byfuglien leder utvalget. Christofer Solbakken er sekretær.
De andre medlemmene er biskopene Halvor Nordhaug og Tor B. Jørgensen, professor Svein Aage Christoffersen ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, generalsekretær Adelheid Hvambsal Firing i Norges KFUK-KFUM, ungdomsprest Elise Ottesen Søvik i Bekkelaget menighet i Oslo, stipendiat Åste Dokka ved Teologisk fakultet, professor Svein Olaf Thorbjørnsen ved Menighetsfakultetet og førsteamanuensis Marianne Skjortnes ved Misjonshøgskolen.

Det er ikke mindre enn et amen til Guds Ord, jfr Joh Åp 3,14- Hadde dere enda vært kald eller varm, men fordi dere er lunkne, vil jeg spy dere ut av min munn".

Biskop Kvarme nekter å vigsle homser:
Oslo-biskop Ole Christian Kvarme vil ikke vigsle homofile prester selv om Kirkemøtet går inn for det.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/02/513811.html

Fortsett det gode arbeidet Kvarme, la deg aldri friste- å lytte til satans lyster! Hvem er ekstremistene her, Kvarme? Jo, det er de som heller hopper i den sorte gryte, enn å la seg innlemme i Guds nærvær. Tenk, et barnesinn kan ikke forstå hvorfor Freetex ikke støtter en homsevigsel, men voksne folk bør jo skjønne litt mer enn de søte små? Jeg gir ikke mine klær til Freetex, fordi jeg har mange homofile venner, sier noen. Ja, hva forteller ikke denne uttalelsen om den homofile vennen? Hvem trenger en plakat på ryggen- for å utleve sin legning? Eller homseflagg i kirken?

Svar: INGEN.
NEI til HOMO vigsler
 

Re: Åtte av 12 norske biskoper legger seg flate for satan

UNREAD_POST Lyset » Lør Aug 02, 2014 7:56 am

Filip spurte Jesus om Han kunne vise ham Faderen, Jesus svarte:
"Den som har sett meg, har sett Faderen."

Prekentekst for 3. søndag etter påske:

”La ikke deres hjerte forferdes!/ ”Let not your heart be troubled;

Tro på Gud, og tro på meg!/ you believe in God, believe also in Me.

I min Fars hus er det mange rom./ ”In My Father’s house are many mansions;

Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere./ if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er./ ”And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Og dit jeg går, vet dere veien./ ”And where I go you know, and the way you know.”

Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?/ Thomas said to Him, ”Lord, we do not know where You are going, and how can we know the way?”

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg./ Jesus said to him, ”I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.

Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min Far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham./ ”If you had known Me, you would have known My Father also; and from now on you know Him and have seen Him.”

Filip sier til ham: Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss!/ Philip said to Him, ”Lord, show us the Father, and it is sufficient for us.”

Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip?/ Jesus said to him, ”Have I been with you so long, and yet you have not known Me, Philip?

Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?/ He who has seen Me has seen the Father; so how can you say, ‘Show us the Father’?

Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?/ ”Do you not believe that I am in the Father, and the Father in Me?

De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger./ The words that I speak to you I do not speak on My own authority, but the Father who dwells in Me does the works.

Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld./ ”Believe Me that I am in the Father and the Father in Me, or else believe Me for the sake of the works themselves. Johannes/John 14,1-11.

VÅR TRENGSEL ER KORTVARIG OG LETT

Nytestamentlig lesetekst:

”For vi vet at han som oppvakte Herren Jesus, han skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss fram sammen med dere./ knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus, and will present us with you.

For alt dette skjer for deres skyld, for at nåden må bli rik og virke rikelig takksigelse fra så mange flere, til Guds ære./ For all things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God.

Derfor mister vi ikke motet./ Therefore we do not lose heart.

Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag./ Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day.

For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål./ For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory,

Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige./ while we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen.

For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.”/ For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. 2. Korinterbrev/2. Corinthians 4,14-18.

DE SOM SÅR MED GRÅT, SKAL HØSTE MED FRYDEROP

Gammeltestamentlig lesetekst:

”En sang ved festreisene./ A Song of Ascents.

Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende./ When the Lord brought back the captivity of Zion, We were like those who dream.

Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene: Store ting har Herren gjort mot disse!/ Then our mouth was filled with laughter, And our tongue with singing. Then they said among the nations, ”The Lord has done great things for them.”

Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade./ The Lord has done great things for us, And we are glad.

Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet!/ Bring back our captivity, O Lord, As the streams in the South.

De som sår med gråt, skal høste med fryderop./ Those who sow in tears Shall reap in joy.

De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd.”/ He who continually goes forth weeping, Bearing seed for sowing, Shall doubtless come again with rejoicing, Bringing his sheaves with him. Salmene/salms 126.
Lyset
 

Kvinner skal ikke vigsles

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mai 19, 2018 12:19 pm

I dag vigsles en kvinne til Biskop i Oslo- en vederstyggelighet i Herren. Her går Kong Harald imot Guds Ord. Ego ser dere hva kongehuset i Norge bedriver, vanhelliger Guds Ord.

Gå bort ifra dette sier Herren, ta ikke del i dette, så skal Jeg ta imot eder.

Kvinnelig Biskop Oslo vigs.gif
Kvinner skal ikke stå i en forsamling å forrette Guds Ord- ergo går Kirken i Norge imot Guds Ord- og da sier Herren, gå bort fra dem!


Kari Veiteberg vigsles som Biskop, stikk i strid med Guds Ord.

Nå skjønner dere hvorfor kirkene er tomme med lange glisne benkerader? Jusst det Kirkene er døde. Har aldri brydd seg om Guds Ord.

Tim 2, 11
11 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 12 men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 13 For Adam blev skapt først, derefter Eva, 14 og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; 15 men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

BmOnline


Sist flyttet til topp av BmOnline den Lør Mai 19, 2018 12:19 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron