Side 1 av 1

Den norske statskirken, en tragedie og hvem er jøder?

UNREAD_POSTSkrevet: Tir Nov 25, 2008 7:22 pm
BmOnline
Når vi snakker om den norske statskirken, så er den ikke bedre enn den romersk katolske kirke, helt på ville veier.

De fleste av våre grasrot-troende kristne kan ikke fatte eller forstå hva jeg sier når jeg hevder at vårt fedreland er overlatt til djevelen. De skjønner det simpelten ikke.

Vår Gud har nesten forlatt dette landet, men opp av kirke-ruinene skal det reises en ny sterk menighet, som er tusen ganger mer fokusert på Ordet, jfr åpenbaringen i den Hellige Ånd.

For da Gud gjorde Seg Selv kjent i Jesus Kristus, hatet de Ham.

Hvem hatet Ham verst?

Kirken. Kirken hatet Ham verst.

De hatet Ham verre enn drankeren. De hatet Ham verre enn alt folket.
Det var kirken som hatet Ham.

Derfor, når dere ser Kosmos, verdensordningen…
”Verden kjenner Ham ikke” betyr ”kirken kjenner Ham ikke.”

Han kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham. Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds barn, dem som tror på Hans Navn, Amen!

Så dere ser nu tegningen tydelig- akkurat slik ble ALLE profetene som gikk Jesu vei- også spottet på samme viset som Jesus av de såkalte kristne som vandret i døde tradisjoner, som Pinsevennene, Jehovas vitner, Babtister, Læstadianere- som sier at hvis du blir som de, så kan de be for deg, ser dere?
Helt på vanto veier alle sammen i disse døde tradisjonene. Og Herren sier, "KOM UT AV DETTE MITT FOLK"! Fordi de lever i synd, fordi de ikke tror, er de vantro. Og vantro fører til synd og fall.

Dagens presteskap er en skam for nasjonen og burde ha vært fratatt sine verv på dagen. Men hvorfor er det slik? Når jeg sier dette, så er det den organiserte Norske Kirke jeg angriper. Jeg kan irettesette den presten, men ikke menigheten. Men det er den norske kirkens hang til å være lydhør overfor menneskedogmer i stedet for Herrens usminkende sannhet. Fordi de har tatt Herrens Ord bort og gjort seg lunkne. Så trist er det fatt med dem, (organisasjonene) at vi må be om bedre tider, Amen! De opphøyer seg selv i stedet for Herrens Ord, tenk det.

Jo, det var en plan som ble iverksatt for mange år siden- å avkristne Norge. I 1956 ble jesuitt-paragrafen opphevet i Norge. Men problemene startet før det, ja allerede i 1939. Da ble det utført et statskupp i Norge. Da denne paragrafen ble opphevet, da begynte paven's lakeiers (jesuittene) gift å virke i Norge for alvor. De innførte sitt ågerente-pengesystem gjennom vår ytringsfrihet. De misbrukte med andre ord vår egen frie tale og ytringsfrihet for å kneble det norske samfunn på sikt. Noe de også har lykkes med i stor grad. Men de er ennå ikke i mål, vi har ennå ikke sagt ja til kreftsvulsten, EU. De har i dag taket på det meste av media aviser og TV. Dette er styggedommen, frimurerlosjene. Mammons trelldom selv, djevelens skikkelse. Her er det Biskoper og prester engasjerer seg i pomp og prakt, hvor de henger homseflagg i våre kirkerom, slik at de skal bli enda mer øde, noe det også er blitt. Vår Herre, sier at dette er en vederstyggelighet.

Når det gjelder diverse bibeloversettelser, så har ikke alle blitt oversatt riktig. Hvorfor det? Jo, fordi noen paver i rom var så enfoldige at de påberopte seg å være Guds vikar på jorda. Derfor ble Bibelens ord flere steder oversatt direkte feil- med en hensikt- å bli "ubrukelig" for de som leste i den. Det var Versjonen av King James 1611 som ble utsatt for dette. Men disse feil er nå kjent, slik som Dåpsbefalningen, Matt 20,19. Hvor Vatikanet har endret dåpen på det viset at de har lagt ordlyden med både Faderen og Sønnen og den Hellige ånd- se ut som det er 3 indviduelle personer. Mens Joh 10:30 sier at Gud kun er 1. Det er en og samme Ånd i 3 forskjellige egenskaper- ikke tre forskjellige personer. Ser dere.
Det er også feil i noen norske bibler f.eks. er Johannes 1. brev kap. 5 - v 7 og 8 blitt endret/tatt bort. Her vitner Herren om at Han er EN.

Vitnesbyrdet om Sønnen; Johannes 1. brev. Kap. 5

5 Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds Sønn?

6 Han, Jesus Kristus, er den som kom gjennom vann og blod – ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten.

7 For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og den Hellige Ånd; og disse tre er ett. Ser dere det? Ikke tre, men ett.

8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer som ett.

Nå er det kommet en ny oversettelse (King James AV 1611) og den har jeg.

Her er mye av årsaken til det øde og Åndelige fravær vi har opplevd i Norge og ellers i nordiske menigheter. Ja i verden for øvrig. Menighetene lager seg egene trosretninger, dogmer i stedet for å følge Herrens Ord. Det som mangler i dagens menigheter er den Hellige Ånds vilje. Denne vilje er å følge Herren. Åndsfylte menigheter er faktisk en mangelvare- i stedet lager de seg organisasjoner så det skal se ut som alt er i orden. Hvilken ånd tror dere disse menighetene har? Det er en forførisk ånd, og det er satan. Og det er den samme ånd som driver hor med Guds Ord. Hva er det som gjør at slikt skjer? Jo, tradisjonsdekket i sektene bidrar til at denne forføriske ånd får fritt leide, som fører til død. Og det er i første rekke vantroen i tradisjonsdekket som ødelegger hele Legemet. De lager seg dogmer, les Matt 15,9. Husk Herren sier at: "Den som hører Mitt Ord", tenk det dere. Er sektenes ord sannhet? Nix. Derfor gå bort ifra dette, sier Faderen til oss i hele Bibelen.

Mange av dere husker sikkert historien om bybrannen i Ålesund 1904, hvor der var et eneste hus som stod igjen. Kun ett hus. Vet dere hvem det var som bodde der? Jo det var Anders Nor. Han fikk en Herrens Engel på besøk som sa at han ikke trengte å frykte noe, bare bli i huset. Kona flyttet ut under brannen, men mannen ble igjen i huset og huset ble ikke antent eller skadet på noe vis. Denne mannen trodde på Ordet. I Bibelen finner du det han leste og trodde på, hvis du har den rette oversettelsen vel og merke. Det kan du lese i Salme 91, 1 og 4. Disse to punktene i Salme 91 er oversatt til nonsens i dagens Bibler. Jeg skal komme tilbake til hva denne teksten sier i sin originale form, slik mannen i Ålesund leste det.

Her er den rette teksten:
Salme 91, 1
Den som bor på Den Høyestes hemmelige sted, skal forbli under Den Allmektiges skygge.

Salme 91, 4
Han skal skjule deg med Sine Fjær, og du skal sette din lit til Hans vingers skjul; Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern.

Den som tror på Ordet trenger ikke å bekymre seg for farer. Uansett fare, du er beskyttet av Gud.

Så dere ser at Bibelen er endret for å skade spredningen av Evangeliet og troen på Ordet.

Vatikanet hadde vakter på trykkeriet når Biblene skulle trykkes og de ble nøye overvåket. Men heldigvis var det ikke så ille i USA. Der stod grunnteksten mer rett gjengitt/oversatt. En annen ting som er endret, setningen om evig pine. Det finnes ikke noen evig pine. Det som er rett er at pinen er lang, men ikke evig, ikke til evig tid. Det er feil flere steder i Bibelen, som Vatikanet "paven" har oversatt, denne fra USA er rett hele veien, Amen.
Du skjønner- når vi har evig liv ved Herren Jesus Kristus, hvordan er det da mulig å ha evig pine? Ser dere? Evig handler kun om Liv.

Flere røster hevder at det ikke er så nøye hva man leser? Tenk det? Enn å si noe slikt? La oss si at det ikke er så nøye? Hva med å tro på SOLEN? Eller Donald Duck? Hva med det? Klart det blir feil.

Forkynnelsen må være i samsvar med Ordet i Skriften. Hvis læren om Jesus ikke blir deg rett fortalt, eller du får det feil FORKYNT, så går du fortapt. DET må være rett. Det kan ikke være Mercedesen din som skal tilbes eller noe annet dødt. Det fører ikke fram. Derfor duger ikke de mennekselagde dogmer som kirkene og biskopene hver dag messer over. Det er deres eget bedrag som kommer fram- og det duger inte. Husk vi skal ære Faderen gjennom Sønnen.- Gi Ham æren, når vi er kommet til Tro, så har vi sluttet å ære hverandre- som før. Fordi det gamle livet var døden. Faderen som skapte alt, Han får æren fra alle troende i Kristus Jesus, Amen!

De som hevder at det finnes en evig pine, har ikke forstått at ET evig LIV i Kristus er det eneste som er EVIG. HAN er veien til Evigheten. Døden og dødsriket er den andre vei. Både djevelen og helvetet vil bli utslettet, fordi Herren er sjefen også der. Han har svoret på at ingen vantro får komme inn til Hans land. Alt av ondskapens karakter vil bli brent i ildsjøen. Husk, Helvetet ble skapt for djevelen og hans engler.
(Tilintetgjort) Herren sier om de troende, "Om de enn dør, skal de få leve Evig, Amen.

Mange er det som kaller seg jøder, men hvem er de egentlig? Her kommer sannheten:

The use of the Smart-TV as a future means of surveillance, I remember first reading about many years ago, in the 1976 interview of Harold Rosenthal, by Walter White Jr.

"What you are about to read should act as a WARNING to all non-Jews throughout the world.

Before reading this interview, it is very important to be aware that there are three types of people who call themselves Jews:

1. True Torah [Sephardic] Jews: these are the descendants of Prophet Jacob-Israel (Jacobites or Israelites) (about 5%-10% of all Jews)

2. Khazarian or Ashkenazi Jews: these are the descendants of a Turkic idol/phallic worshiping tribe who migrated to Russia in the 7th Century A.C. and whose nobility converted to Judaism in the 8th Century A.C. and now inhabit mostly Europe. (about 90%-95% of all Jews)

3. Zionist Jews: these are the ones from the 2 above who are pretending to be Jews for political reasons but who’re are actually Illuminists-Luciferian-Masonic-Satanists as Harold Wallace Rosenthal admits in this interview."

Så da ser dere at dagens jøder stammer fra Khazaria. Rundt Svartehavet. Det er ikke jøder, de har bare tatt til seg skikkene.