Side 1 av 1

Hva er sabbaten, tradisjonene har laget seg en?

UNREAD_POSTSkrevet: Søn Des 11, 2011 1:12 pm
BmOnline
Joda, tenk det dere, systemene, de organiserte kirkene de sier at de har han funnet det? Ja, jeg var så fri å stille Mr Mind dette spm, vis meg dette skriftstedet i Bibelen som sier at du har funnet det? Han viste til Luthers verdslige regler og dogmer. Men han tar feil.

Det kom ingen svar, ikke et eneste svar på det.

Men jeg skal svare for Mr Mind. Jeg tror nemlig han tar helt feil der han vandrer i en død organisasjon som gikk bort fra lyset. Både Wesley, Luther, Pinsevennene, Metodistene og de andre sektene hadde lyset, men så begynte de å lage seg egne dogmer, de ville ikke tro på Herrens ord, noen sa, vi tror ikke på det, men vi tror slik og slik. De organiserte seg, både Wesley, Luther, PV, Met. De hadde del i lyset, men falt i synd, fordi de ikke trodde.

De tror ikke på helbredelse ved bønn, de tror ikke på å kaste ut demoner i Jesu navn. De sier at de er kristne, men er de det? Den som ikke tror, er allerede dømt står det skrevet. Det er Herrens Ord, og ønsker du å ta et kraftigere tak i Herrens sverd? Gjør du? Da er det vi snakker om å tro.

Hva er sabbaten? Det er IKKE å holde bestemte dager.
Det er tre forskjellige trinn på sabbaten som er nevnt i Bibelen.
Den første sabbaten var for Gud selv, etter at Han hadde skapt Himmelen og Jorden, så hvilte Han. Den andre sabbaten som er nevnt er for Israel. Den tredje sabbaten som er nevnt, den er slik: "Kom til Meg alle dere som tørster og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile." Her er den. Dette er den eneste sabbaten Herren har talt om. Hvordan i alle verdens dager klarer Adventistene å få det til å være en lørdag eller for å si det på en annen måte, å være en spesiell ukedag? Herren har ALDRI i Bibelen nevnt en bestemt ukedag. ALDRI. Dette er ubibelsk, det er en katolsk villfarelse.- Vis meg hvor det står at det er f.eks. lørdag, eller fredag? Herren viser oss at etter søndag, så er det tilbake til Mandag, Amen!

Nei, derimot står det dette, "Alle bord er fulle av vemmelig spy" Det står det, og dette gjelder alle kirker og organisasjoner som har vendt seg bort fra Herrens nakne Ord. De tok det ikke, i stedet lagde de seg egne ord å tro på. Slik henger det sammen.

Ta et enda fastere grep om Herrens sverd. Tro på Ordet som det står! Her er hemmeligheten. For hvis du IKKE tror, så får du heller ikke se, oppleve sabbaten, Amen!
Sabbaten er Ikke hva som helst. Sabbaten er Herrens Ord. Hvem var det Herren ville glede med Evangeliet? Hvem tror dere det var Gud ville sende det til? Var det til barn som ikke var ferdig med melk? Som nettopp var tatt bort fra brystet?

Til de som var helt blanke? Nei, det var til de som var lært opp til å vite forskjell på rett og galt. For bud på bud, regel på regel, litt her og litt der.
Ja, ved folk med stammende lepper, og i et annet tungemål skal han tale til dette folk, som sa til dem: "Dette er ro, unn den mødige ro, ja dette er hvilen. Ser dere dette, unn den mødige ro, det ER hvilen.

Men de ville ikke høre, så skal da Herrens Ord bli dem til bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. Så skal de gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges. Hva er hvilen? Når kom/kommer hvilen? (Sabbaten)
Da folket stammet i andre tunger, og hadde stammende lepper. De talte intet, men de stammet. Når skjedde det? Det skjedde på pinsefestens dag, da Den Hellige Ånd kom. Det er hvilen. Det er når du har mottatt den Hellige Ånd, Amen! DET er sabbaten.

Dette er hvilen, Gud vil komme til deg og la deg bli født på ny, gjøre deg til en ny sønn, en ny datter. Legg nøye merke til at dette er den tredje hvilen. Den første var til Gud selv etter at Hans gjerninger var fullført. Den andre hvilen var til Israel etter loven. Den tredje mottar Menigheten som en del av Gud, Han lovte oss på Korset, til Deg overgir Jeg Min Ånd, sa Jesus. Og denne Ånden er det Guds troende Menighet mottar. Se bare på dette, det tredje stadiet, tre tallet går igjen, det er Livets nummer. Hver gang du ser 3-tallet så har det med Liv å gjøre. Gud skapte Jorden. Det ble Liv på den 3. dagen. Gud skapte Liv på den 3. skapelsesdagen. Treenigheten, 1 Faderen, 2 Sønnen, 3 Den Hellige Ånd var det tredje trinnet som var Livet i Menigheten. Gud i folket. Livet, Faderen, Sønnen. Guds hvile, Israels hvile, Menighetens hvile, det er å holde sabbat. Om du ikke har mottatt den Hellige Ånd, da er du ennå ikke kommet inn i Guds hvile. Du behøver ikke å si: "Jeg liker å røyke, men jeg kan ikke gjøre det, for jeg er jo en kristen.

"Jeg vil helst ikke drikke, for jeg er jo en kristen"; jeg vil ikke gjøre det selv om jeg fremdeles liker det". Hvis du har begjær etter kvinner og gjør alle disse ugudelige tingene, da er du fremdeles ikke kommet inn i denne hvileperioden. Da har du ennå ikke kommet inn i din hvile. Men når du kommer inn i denne hvilen, da hviler du fra dine gjerninger som Gud hvilte fra sine gjerninger. Hvorfor? Fordi du er en del av Gud, du er kommet inn i en Evig hvile. Slik er det. Det er sabbaten. "Kom til Meg alle I som strever...." Matt 11,28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.» Det er å få Den Hellige Ånd!

Så fastsetter Han atter en dag: idag idet Han sier ved David så lang tid efter, således som før er sagt: Idag, om I hører Hans røst forherd da ikke eders hjerter. Her er hvilen, du kan da være i 20, 50 ja hva det enn er, du er kommet inn i hvilen, og du har ikke begjær av ting som er i verden, de er døde for deg. La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til den hvile, ikke denne, ikke denne, men denne "for at ikke nogen skal falle efter eksempel på vantro." Ta imot av HELE ditt hjerte, slik at evangeliet smelter sammen i tro ved de som hørte, mottok det. Personlig pronomen! Å kjenne Jesus Kristus.

Når det så oppstår en slik virksomhet, Gud åpenbarer hjertes tanker, som Gud har lovet oss i de siste dager, hva skjer da? Da kalles det telepati og tankeoverføring. Kalte de ikke Herren selv for belsebul? Han sa:"Har de kalt husbonden Belsebul hvor meget mere da hans husfolk"?

Dette er den samme Ånd som ledet Israels barn til deres hvile, og de falt pga vantro. Pass på at dere ikke faller Dette er den siste sjansen, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Derigjennom kommer det Evige Livet.

Rettferdiggjørelsen kom med M Luther. Men det var fremdeles et system. Så kom herliggjørelsen- John Wesley. Deretter kom Åndens dåp:Livet
Rettferdiggjørelsen er å tro.
Helliggjørelsen er å bli renset.
Den Hellige Ånd- er å bli fylt, Livet.
Dette er den tidsalderen da den Hellige Ånd kommer selv. Lenge etter Luther og PV. Hvis du ennå ikke har mottatt Den Hellige Ånd, hvordan kan du da tro på mirakler? Gud må være inni deg for at du kan tro. Dette handler jo om Gud. Og da handler du som Gud. Da kan du kjenne som Gud. Da har du tanker som Gud. Bibelen sier at du er amatørguder, Jesus sa det, Joh 10:34.

"Og ingen skapning er usynlig for Hans åsyn, men alt er nakent og bart for Hans øine, som vi har å gjøre med."

Merk dere at det i Heb 4. 9 står at det er en sabbatshvile i vente for Guds folk. Det er en individuell hvile hvor hver den som mottar Guds Segl er kommet i denne hvilen, fått den Hellige Ånd. En gave. Merk dere at de som ikke fikk den forut, under Moses fikk den ikke pga vantro som er det samme som å synde. Når du ikke tror, da er du en synder. For Herren sier, den som ikke tror at Jeg er den Jeg er- har ikke liv i seg. Det var kun to som kom inn i hvilen, det var Josva og Kaleb.


Vennligst

BmOnline

ps:

Her er Hebreerbrevet som omtaler dette emnet: Heb 4. 2-13
Guds folk har en hvile i vente
4 La oss altså være på vakt så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. 2 For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. 3 Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa:
Så sverget jeg i min vrede:
Aldri skal de komme inn til min hvile!

Guds gjerninger var riktig nok fullført da verdens grunnvoll var lagt.
4 For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag etter alle sine gjerninger.
5 Men her sier han: Aldri skal de komme inn til min hvile!
6 Altså står det fortsatt igjen at noen skal komme inn til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet.
7 Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt:
I dag, om dere hører hans røst,
så gjør ikke hjertene harde.
8 For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag.
9 Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk.
10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile etter sine gjerninger, slik Gud hvilte etter sine.
11 La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet.
12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.
13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.