Bibelsitater som sektene PV, JV osv ikke snakker om

Bibelsitater som sektene PV, JV osv ikke snakker om

UNREAD_POST BmOnline » Man Okt 26, 2015 10:01 am

Sektene sier, Miraklenes tid er forbi.. noen sier "Helbredelse var kun da Jesus var på jorden" osv osv
tynget av vantro, som er synd. Ja, slik er det- Faderen sier da også, den som ikke tror er allerede dømt-.
Så når du ikke tror på Guds Ord, så er du en synder-. Å røyke, drikke, hore med nabokona eller nabomannen er vantroens egenskaper. Du gjør dette fordi du ikke tror.- Det er det som er synden- å ikke tro på Guds Ord. Husk mange går rundt å tror på ei sekt. Jehovas vitner, Pinsevennene, Babtistene, Metodistene, Katolikkene osv.
Men merk dere at alt dette fører til død, står det skrevet i Matt 15.9. Dette er Evangeliet!

Johannes 1. brev 2:22
Hver den som fornekter at Jesus er Kristus- er anitkrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Og sannheten er ikke i dem, men det er løgnen.

Dette sier Guds Ord:
Jo, hør, hør- den som har ører.. Jesus Kristus er den samme i går, i dag, ja for evig tid! Heb 13,8. Så kan dere lure- hvorfor vil ikke sektene tro på Guds Ord? Jo, fordi de er betalende medlemmer av sektene, og tar del i tradisjonsdekket, uten selv å være medvitende til tragedien som er selvpåført, fordi du tror på sektene i stedet for Guds Ord. De gjør det som Heb 13,9 advarer oss alle imot. "La dere ikke drive av fremmede doktriner". Det betyr at ALT som mennesker påberoper seg, er av statan- og det er løgn. La menneskeord være løgn, og Mine Ord være sannhet sier Herren, Amen!

Og her sier Herren vår Gud og Far, "Ta ikke del i urent, og Jeg skal ta imot eder". Betyr urent , skitne klær? Skitne hender? Nei. Det urene er VANTRO, dvs når du nekter å tro på Guds Ord, og lener deg imot menneskeord- doktriner og dogmer- ser dere, ser dere??
Dette er det sektene gjør med deg, de får deg til å tegne medlemskap- ja eie deg på et vis- via pengesekken.
Les Luk 21,8. Og Han sa; "Ta dere i vare, så dere ikke blir bedratt. For mange skal komme i Mitt navn og si: "Jeg er Kristus," og "Tiden er kommet nær." Derfor skal dere ikke følge etter dem.

Og hør, Jehovas vitner har tatt bort Ordet i sin bok og satt inn Jehova i stedet. Tenk det. Det står i stedet Jehovas navn i deres oppslagsverk jeg ikke kaller Bibel. Men JV gjør det, tenk hvor ille. I hele det oppslagsverket deres har de fjernet MITT navn- og satt inn Jehovas navn. Ser dere. Og de vet ikke en gang hvilket navn det er snakk om i Bibelen. Mitt navn sier Herren- det betyr: Herren Jesu Kristi navn, Amen. Ikke bare Jesus, fordi i spania finnes det visstnok en million med det navnet. Det må være Bibelsk, ikke donald duck eller fri fantasi. Og når JV tar bort navnet som er navnet på døren til fårene, da er det ille- dere. Tenk, fullstendig i mørket.
Enda de nå i 2015 sa på et banner i stockholm hvor de hadde ei samling, bli lik jesus.
Tenk det dere- JV går akkurat motsatt vei. Samme som alle sektene, de vender tilbake til hundens spy, står det skrevet i Pet 2 brev 2, 22 Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy» og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla».
Det rare er jo hvorfor har ikke JV benyttet Immanuel- som sekt navn? Det betyr Gud med oss, men vet dere hvorfor? Fordi de tror ikke på det, tenk hvor ille, vend om vend om- ber jeg om!


Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.1 korinter 3:16

Og hva sier skriften om dette? Jo i Johannes 5:43 ser dere hva Jesus sier:
Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.
Her forteller Jesus at individene tar imot jehovas vitner, pinsevennene osv, men ikke Ham. Ser dere - og rett der dør alle de som gjør dette i sektene, står det skrevet.
Fordi syret brød MÅ ikke forekomme hos deg i 7 dager. Det er løgnen- syret brød betyr.
2. Mos 12,15 Den som eter syret brød skal bli utryddet fra Israel. 5. Mos 16,12.
Her ser dere virkelig beviset på at sektene JV, PV, MT, Kat, statskirken osv ikke tar imot Ham, mens andre tar folkene i menighetene imot, nemlig sektene, JV, PV, Met, Babt, katol osv osv. Tenk dere..


Det MÅ ikke skje. La Herren eie deg, det er HAN som har skapt oss, Amen! Legg av deg disse løgnene som kommer fram lenger ned her, ta det ikke inn i ditt hjerte, fordi det er av satan. For husk, kom i hu- det var akkurat slik mens Jesus vandret på jorden selv. Og Gud bodde i Sin Sønn- som var det nye Tabernaklet som ikke var gjort av hender. Da spottet de Ham og nektet å tro på Ham. Det var høyt skolerte prester og lærde som kunne Bibelen på rams. De var hårde i sine hjerter. Og akkurat slik er det i dagens tradisjoner, som Jehovas vitner, Pinsevennene, den norske kirke, katolikkene osv osv. ALLE sammen. De ser ikke klart, pga at de er medlemmer. De er døde. Så galt er det fatt. Vi som tror i vårt hjerte ber for alle dem, at de må få rensket ut satan fra sitt hjerte, slik at de KUN har Guds Ord der, fordi annet duger ikke.
Joh 14,13 Og det dere ber om i Mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen.
Så sier Herren, "Dersom dere ber meg om noe i Mitt navn, vil jeg gjøre det."- ser dere?? Joh 14,14

Ta ikke del i fremmed åk, dvs menneskeord, fordi det fører til død. Og her kommer versjene hvor Faderen i det høie forteller hva mer som er feil:

Dere begjærer og har ikke. Dere dreper og ønsker å ha og kan ikke få tak i det. Dere kjemper og kriger. Likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber. Jak 4,2
Herren sier videre, "Dere får ikke, fordi dere ber galt, så dere kan sløse det bort i deres lyster.", Jak 4,3

Herren advarer oss imot dette i flere versj i Bibelen, men her i Hebreerbrevet 13,9- står det "La dere ikke drive frem av fremmede doktriner". Det er en advarsel som du bør lytte til, og om du er en kristen, så vet du dette.

Saken er slik, ALLE kristne, de tror på hvert eneste Ord i hele Bibelen. De tar intet bort, de legger heller intet til. Alt som mennesker har tuklet med i Bibelen, det tar Far bort ifra vårt hjerte, slik at alt blir rett. Dette er nemlig ikke gjerninger, men TRO. Vår Himmelske Far visste om hver bokstav som skulle bli endret av mennesker, før Bibelen i det hele tatt var blitt skrevet ferdig. Den Romersk Katolske Kirke har endret på flere versj i Bibelen, og dette står det også skrevet om i Bibelen. Bl.a. står det en advarsel om dette i Åb 16.13.

I dette versjet kommer de tre personene i guddommen som organisasjonene tror på, utsprunget fra Vatikanet i år 325 e. kr. på det nikeanske møtet. Saken er slik, Vatikanet har for seg en avgud solguden og dyrker baal. Der ser dere hvor de hører hjemme. Derfor står det skrevet, Joh 4, 24- Gud er ånd. Altså vet vi at Gud ikke er 3 personer, eller to slik Jehovas vitner hevder. I sin dårskap tror de ikke på Joh 10,30, Joh 14,7 Mark 12,29
Den dogmen fra Vatikanet og Roma er blitt satt inn i dåpsbefalningen Matt 28,19. Hvor de glatt hevder at titlene; Faderen, Sønnen og den Hellige ånd- å være 3 personer. Og dette til tross for at Guds Ord flere steder viser oss at Herren Jesus Kristus er èn, med tre egenskaper, ja tre tjenester.

Joh 10:30 Jeg og Min Far er ètt.
Joh 14,7 Jesus og Faderen er ètt.
Mark 12,29 Jesus svarte ham, Det første av alle budene er: Hør O Israel Herren vår Gud er èn Herre. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Dette er det første budet.

Mange lurer på dette og er det noen som ressonerer over ordet, så er det satan. Han er sleip og lur, så derfor pass på at dine opplevelser kan finne støtte i Skriften, fordi Gud vil aldri gå imot sitt eget Ord. jfr Heb 13,8.

Derfor når dere tar til dere dogmer, som til eks at guddommen består av 2 eller tre personer- så kan jeg fortelle deg at det finnes ikke i hele Bibelen. Mange lener seg imot treenigheten til paven. Det finnes ikke noe slikt i hele Bibelen. Så ta bort slike døde ting fra ditt hjerte, og få grunnfestet det Bibelen forteller. Og det levnes ikke tvil om at Herren Jesus Kristus og Faderen er en. Jomfru Maria ble overskygget av den Hellige Ånd, og ble fruktsommelig. Og Gud er Jesus Far. Husk, Den Hellige Ånd og Gud er den ene og samme Ånd. Dette er det Himmelske vi taler om, ikke noe jordisk- du må tro det. Systemene dikter og dikter- og det blir feil, når systemene og sektene hevder at det er to eller tre individer. Gud kan du jo ikke dele opp i tre guder, (tre kjøttstykker) ser du? Da gjør du jo Jesus til et uekte barn. Og dere må gjerne tenke på tvileren Filip som sa til Jesus, "vis oss Faderen og det er oss nok," da svarte Jesus, "den som har sett Meg- har sett Faderen." Ser dere? Hvorfor kan ikke sekt medlemmer se og tro dette? Fordi sekten IKKE står på Ordet!! Jesus sa dette til disippelen, tvileren Filip. Joh 14, 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far."

Herren som kaller
Og her kommer noe meget viktig, det er nemlig intet DU kan gjøre, fordi Herren har gjort det.

Så det er ikke den som løper, men Herren som kaller.
Så står det skrevet, Ef 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke ved dere selv, det er Guds gave.

Bibelen er Arken, som er Guds Ord. Mine får hører Min røst, sier Herren. (Joh 10,27) Det betyr at alle dem som Han kjenner, de hører og de lytter og de tror på Herren Jesus Kristus. Jesus Kristus er den gode hyrden.
Ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg, sa Jesus. Herren Jesus Kristus- er fårenes dør.
Hvem kommer til den døren, og hvem slipper inn?
Men Han svarte og sa "Hver plante som Min Himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med roten. står det skrevet. Matt 15,13. og i Matt 3,10 Øksen ligger nå allerede ved roten. Derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt hogd ned å kastet på ilden. Matt 3, 11 og 3,12. ..og samle sin hvete på loven, men agnene vil han brenne opp med uslokkelig ild.

Det betyr at de som fornekter Den Hellige Ånd, de skal heller ikke arve Guds Rike. Joh 7,37-39. Løftet om Den Hellige Ånd.

Første Korinterbrev.
1. kor 18- 31 Guds og menneskers visdom. Her skildrer Herren veien til visdom for den som søker i tro.
Og dere ser at Gud utvalgte den troende. Det er nå du kan hoppe og danse av glede på Himmelske steder.

Helliget Heb 10.10 Ved denne vilje er vi helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram èn gang for alle.
Fullkommengjort Heb 10.14

Heb 9,14 hvor mye mer skal da Kristi blod, Han som ved den evige Ånd ofret seg selv uten lyte for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger så dere kan tjene den levende Gud?

Se her dere- hvordan vår Himmelske Far gjør det. Heb 10,9 så sa Han, "Se jeg kommer for å gjøre Din vilje O Gud." Han tar bort det første, så Han kan innsette det andre. Han tar ut det gamle av ditt hjerte, for deretter å sette inn noe nytt. Ser dere? Heb 10.10.
Heb 9, 15. Hvordan de som er kalt, kan motta løftet om den evige arven.

Så leser vi Heb 10.14 For ved èn offergave har Han til evig tid gjort dem fullkomne, som er helliget.

Og så leser vi 1. kor 12,13. For ved èn Ånd er vi alle døpt inn på èn kropp, enten vi er jøder eller hedninger, enten vi er slaver eller frie -og vi har alle fått drikke inn i èn Ånd.

Så dere ser at det IKKE er snakk om flere forskjellige ånder, men èn Ånd, Amen!

Så en viktig sak i Herren. Det står skrevet at den som profeterer til Kirken er større enn den som taler i tunger, fordi tungetale er til Gud, mens profetering er til oppbygging av Kirken. 1. korinterbrev 14,5.

Og er det noe som virkelig mangler i dagens kirker, så er det troen på at Sønnen og Faderen er ètt.

Nå har jeg sitert skriften grundig hvor Herren Jesus Kristus er den eneste veien, HVIS DU tror på HAM.
Han har sagt at det bare er ETT Evangelium. Hvorfor tør Pinsevennene og jehovas vitner å lage noe annet, enda Herren har advart imot det? Tenk alvorlig på dette. DET er IKKE det samme som kommer frem i "skriveriet" hos JV, kontra King James. Jehovas vitner har laget seg en annen Gud, som de samler seg om. Herren Jesus Kristus som er døren, kommer helt i skyggen av jehova. Så ille er det fatt i den "klubben" for innbyrdes beundring, hvor de glemmer helt bort å hedre Faderen gjennom Sønnen, Amen! Og de har en lunken holdning til helbredelse mv, ja altså Guds Ord.

Husk, din Kirke er i DITT hjerte. Der er alteret. Og vær oppmerksom på at kirkesystemene ikke har noe bevis på at Herren styrer dem, tvert om. Men Herren ser kun til individet, ikke systemer og tradisjoner som tvert om fører til død.
Dette er Evangeliet, og om du er i ei sekt, så husk å ha kun Guds Ord i ditt hjerte- og vær i den menigheten du er når du vet dette- og spre det sanne Lyset fra Herren Jesus Kristus vår egen Frelser der du er. Da er du i Herrens vilje, Amen!

Husk at selv om du kan legge ut Bibelen på rams, helbrede syke, kaste ut onde ånder av folk, men ikke har kjærlighet- så gagner det deg intet.

kommer mer....


Sist flyttet til topp av BmOnline den Man Okt 26, 2015 10:01 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2608
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til Bibel-skvadronen

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest