ER POLITIET bandidos i uniform? Kan virke slik.

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter

ER POLITIET bandidos i uniform? Kan virke slik.

UNREAD_POST BmOnline » Søn Des 04, 2016 6:20 pm

Mye tyder på at bandidos allerede før 1955 hadde balletak på de som visste bedre. I 1995 overtok mobben som purk i Norge, derav også en ennu dårligere service for nordmenn flest.

Her er en historisk oppsummering av slump- arbeiderne i politiet.

Politiets sikkerhetstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Enhet
Endringshistorie
Hierarki
Relasjoner
Litteratur
Årsmeldinger
Tildelingsbrev
Lovdata
Utvalg
Ansatte
Oppgaver
Lenker

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.
06.07.1937 Nyopprettelse
Navn: Overvåkningssentralen
Kort navn: Overvåkn.sentralen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet: Justis- og politidepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

I 1937 bestemte Justisdepartementet at det skulle etableres en egen overvåkingstjeneste som administrativt skulle underlegges politimesteren i Oslo. Denne enheten skulle koordinere hele landet. Etter ordre fra daværende politimester Welhaven ble tjenestens landsomfattende arkiv tilintetgjort 9. april 1940 og tjenesten oppløst.

Etter annen verdenskrig ble overvåkingstjenesten organisert på nytt etter de samme retningslinjer som i 1937. Det var bl.a. den tyske agentvirksomheten i Norge under den annen verdenskrig som presset fram en organisert bekjempelse av utenlandsk spionasjevirksomhet.

I 1955 ble det besluttet å overføre ledelsen av overvåkingstjenesten fra politimesteren i Oslo til en egen overvåkingssjef. Administrativt var imidlertid overvåkingstjenesten, med unntak av overvåkingssjefen og hans nestkommanderende, fortsatt underlagt Oslo politikammer.

Slik var organiseringen i store trekk inntil 1980, da overvåkingstjenesten ble helt atskilt fra Oslo politikammer og ble en sentral politiorganisasjon direkte underlagt Justisdepartementet. Denne organisasjonen ble hetende Politiets overvåkingstjeneste (POT). Politimesteren i Oslo ble fritatt for ansvar for overvåkingstjeneste i sitt distrikt. Hovedkvarteret til POT er plassert på Politihuset i Oslo. Dette er det som heter Overvåkingssentralen. Regionalt var tjenesten fram til 1977 organisert i distriktssentraler (Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad). I 1977 ble distriktssentralene erstattet av 5 landsdelssentraler (Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge) med underliggende avdelinger som hver besto av flere
politidistrikter.

purk.png
Her ser man hvordan globalistene har ødelagt politiet, med narko-omsetning.
I dag langer politiet narko.


Ved kgl.res. av 19 august 1994 fikk overvåkingstjenesten ny instruks, og den 12 desember samme år fastsatte Justisdepartementet en ny regionordning for POT. Denne ble iverksatt i 1995, og innebærer bl.a. at overvåkingstjenesten nå ble geografisk inndelt i 7 regioner samt lokale ledd. Hver region ble ledet av en politiinspektør. Da politiet i Norge fikk ny organisasjon 1.1.2002 (Politireform 2000), var den mest synlige endringen at antall politidistrikter ble halvvert fra 54 til 27. Fra samme dato ble også overvåkningstjenesten omorganisert. De viktigste endringene var at de regionale leddene ble lagt ned og tjenesten ble gitt en nytt navn, Politiets sikkerhetstjeneste. De regionale leddene ble erstattet av minst ett årsverk ved alle landets politidistrikter unntatt Oslo. Sysselmannen på Svalbard hører i overvåkningssaker direkte inn under Den sentrale enhet.
Se også: «Innstilling om den forebyggende sikkerhetstjeneste», vedlegg til St.meld.nr.89, (1969-70)
Internett: http://www.pst.politiet.no/
01.01.1985* Navneendring
Navn: Politiets overvåkningstjeneste
Kort navn: POT

Overvåkningssentralen skifter navn til Politiets overvåkningstjeneste (POT) i løpet av første halvdel av 1980-årene. Navnene brukes over flere år om hverandre i St.prp. nr. 1. Navneendringen her satt til 1985.
01.01.2002 Navneendring
Navn: Politiets sikkerhetstjeneste
Kort navn: PST

PSTS hovedkontor ligger i Nydalen rett utenfor Oslo sentrum. I tillegg har PST ansatte lokalt i landet.

I forbindelse med kommunereformene, hvor det stiles å fjerne flest mulige kommuner- så blir det ennu dårligere politi service til folket. Folk flest forstår ikke at purken jobber imot dem.

Rundt 1200 innbyggere i Nes tente fakler og demonstrerte for lensmannskontoret.
Hadde folk flest skjønt hva purken egentlig bedriver, så hadde de jublet i stedet..
Avstanden mellom folket i bygda og purken er så stoor, ja flere lysår..

http://politiforum.no/no/nyheter/2016/n ... 2RjQWc.ips

Hasseldal vil dele politidistrikt Øst inn slik at det er to styringsenheter. En i Sarpsborg og en på Romerike, mens hovedsetet blir i Ski.

Også lenmannskontorene i Vansjø, Hvaler, Aremark og Rakkestad forlåes nedlagt.

Ifølge Politiforum har arbeidsgruppene i de 12 politidistriktene foreslått å legge ned til sammen 162 av politiets tjenestesteder. Det vil si at antall lensmannskontorer blir redusert fra 271 til 113.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier politidistriktenes arbeidsgrupper har gått for langt i sine forslag om å legge ned lensmannskontorer.

I arbeidsgruppenes forslag, ligger det an til at politiet vil sitte igjen med 177 tjenestesteder - vesentlig mindre enn den nedre grensen på 210 tjenestesteder.

162 tjeneste sted foreslåes nedlagt pluss 12 lensmannsdistrikt. Noen må jo være steine gal, sier jeg. Og det forundrer meg at det arbeider så mange russekatanker i politiet, les FSB.

http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forva ... gshistorie

Man hadde i politiet kommet meget langt ved å sparke ut noen av lederne, les bollebakere.
Ja, de burde settes i kasjotten til UBESTEMT tid.


Da hadde vi spart millioner av kroner pr uke fremover. Over!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 1982
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord

Re: ER POLITIET bandidos i uniform? Kan virke slik.

UNREAD_POST BmOnline » Tor Des 15, 2016 7:35 pm

Norulv Øvrebotten

Ny oppfølgning av den falske flaggoperasjonen fra 2011

Hvis du tror at Norge har en regjering, må du tro om igjen. Det er bare utad i navnet.

I dag er dette demonstrert på nytt for alle som har dyp insikt i hvordan den norske statsmakten er organisert.

Norge har en front over klassisk kommunistisk lest og ikke en regjering.

Denne fronten er styrt fra Kreml når det til sjuende og sist kommer til stykket.

Nasjonens manglende selvstendighet og frihet er kommet til klarere uttrykk de siste fem og et halvt årene.

Statusen som fordekt vasallstat under den store naboen i øst fremkommer av saksbehandlingen og oppfølgningen av den falske flaggoperasjonen som begynte 22. juli 2011 med 77 døde. Av dem for det meste barn og ungdommer.

Denne bedragoperasjonen hadde som indirekte mål å befeste det gamle fordekte herredømmet fra Sovjetunionen og Russland over Norge.

Så langt har den lyktes fordi de lykkeligste slavene er alltid frihetens største fiende. Også i Norge, og spesielt i hovedstaden Oslo, der de russiske røttene er dypest i de ledende familiene.

Dette herredømmet fra øst begynte i 1935, men ble grunnlagt for alvor av Josef Stalin og hans norske marionetter i et statskupp med virkning fra 10. januar 1940. Slik jeg har avdekket.

Da ble stigen trukket opp og statsmakten regelrett sjålet videre på klassisk kommunistisk vis.

Det er ikke mulig å bevise at Norge hadde annet enn et kuppet statsstyre etter denne datoen.

Valg til Stortinget etter krigen har vært narrespill som effektivt har kamuflert den virkelige underliggende makten i Norge. Med røttene i Moskva.

Beviset for et statskupp i sovjetisk regi før krigen er 100 % sikkert når du har identifisert de kommunistiske bedragmetodene som ble benyttet, og som siden har vært motoren for utviklingen av Norge.

Det norske folk er blitt styrt med sofistikert kommunistisk bedrag i alle forhold av betydning i mange generasjoner. Narrespillene har florert.

Med et kort avbrudd for fastlandets del som følge av at den sovjetiske diktatoren Josef Stalin parkerte Norge i fem år fra 9. april 1940 hos sin daværende allierte Adolf Hitler av høyere strategiske hensyn, har vi siden vært underlagt et maskert styre fra øst.

Først fra Sovjetunionen og siden fra Russland etter 1991.

De siste fem årene er grepet fra øst blitt forsterket. Med kombinasjonen av blodig massedrap og kontinuerlig bedrag.

Dette er også en fremgangsmåte som Kreml har benyttet i andre land. Også hjemme i Russland.

Jeg er blitt mishandlet og flere ganger forsøkt drept fordi jeg har avslørt sannheten om Norge og mange andre land i Vesten. Medregnet Amerika.

Dette er ikke en uvanlig skjebne for journalister og redaktører som lever under Russlands hegemoni.

Så jeg har fått kjent på kroppen hvem som har makten i landet. Bare flaks gjør at jeg lever.

Den etablerte pressen har ikke fortalt ett eneste sant ord i sann kontekst om terroren i 2011, og det er litt av en prestasjon som ene og alene forteller at Norge ikke er noe vestlig land.

Alt er blitt stadig mer totalitært og korrumpert. Under en kamuflasje av menneskerettigheter og andre tomme besvergelser om godhet og frihet.

Pressen er gått statens ærend og har gravd over i stedet for å grave opp siden 22. juli 2011, og er blitt godt betalt i form av nye store bestikkelser fra staten hvert år. For å drepe journalistikken, eget eksistensgrunnlag, og føre befolkningen videre bak lyset.

Sviket har vært totalt.

I dag er det blitt kjent at TV 2 skal få inntil 135 millioner kroner i året for å fortsette å være et propagandaorgan for staten, slik tilfellet har vært siden 2011, og dermed indirekte sammen med NRK være en kjøpt og betalt garantist for et fortsatt russisk herredømme over befolkningen med underliggende mafiastyre og den gamle doble organiseringen av staten i Oslo. Med labyrinter av hemmelig makt som er forankret i Kreml.

I dag er det også blitt kjent hvor mange lensmannskontorer som skal legges ned over hele landet, og hvor mange kommuner som blir uten politi, etter at politiet er blitt kraftig sentralisert som en oppfølgning av terroren for å styrke Russlands skjulte hegemoni over Norge.

Nærpolitireformen betyr nærmere Moskva. Ikke nærmere deg som norsk borger. Du blir systematisk rundlurt.

All den omfattende sentraliseringen de siste årene er i realiteten oppfølgning av terroren og massedrapet i 2011.

Denne omfattende sentraliseringen skjer for å styrke de villige marionettene i Oslo og herredømmet til dem som bestemmer i Kreml på bekostning av den norske befolkningen.

At et landsforræderi har pågått siden mellomkrigstiden, gjør ikke forbrytelsen mindre. Det gjør den mye større. Og mye mer alvorlig.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 1982
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord

Re: ER POLITIET bandidos i uniform? Kan virke slik.

UNREAD_POST BmOnline » Man Nov 05, 2018 5:09 pm

Norulv Øvrebotten

Bøter er ikke hva lederne i politiet kan vente seg

25 000 kroner i bot er i alle fall ikke hva som venter landets politiledere etter hva de har vært med på de siste sju årene.


Det er mange måter å sette demokratiet til side på, og i Stavanger er det som i mange andre norske byer frimurere som bestemmer lov og rett. Så lenge det varer.

https://resett.no/2018/11/05/bompengemo ... styremote/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 1982
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord


Gå til Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron