Nordmenn må våkne opp nå og stoppe

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Nordmenn må våkne opp nå og stoppe

UNREAD_POST Anders Pedersen » Fre Sep 03, 2021 6:48 am

To:post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;Postmottak Sør-Øst politidistrikt<post.sor-ost@politiet.no>;Postmottak Innlandet politidistrikt<post.innlandet@politiet.no>;Postmottak PDI Oslo<post.oslo@politiet.no>;Postmottak PDI Troms<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;Spesialenheten<post@spesialenheten.no>;Postmottak PDI Agder<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;Postmottak Trøndelag politidistrikt<post.trondelag@politiet.no>;Postmottak Finnmark politidistrikt<post.finnmark@politiet.no>;Firmapost - Sysselmannen på Svalbard<firmapost@sysselmannen.no>;Politidirektoratet - Linn<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;Postmottak HPM Riksadvokaten<postmottak@riksadvokaten.no>;Postmottak HPM Det Nasjonale Statsadvokatembetet<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Møre og Romsdal statsadvokatembeter<post.mr@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Vestfold, Telemark og Buskerud<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;Byrådsleder<byradsleder@oslo.kommune.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;postmottak@riksrevisjonen.no<postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;Slottet<Post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn johansen<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;Jarle Johansen<kreateam@gmail.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;Postmottak<Post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;Postmottak FMTL<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;Postmottak FMNO<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;Postmottak FMRO<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;post@hoyesterett.no<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;Øistein Østgaard<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;postmottak@nsm.no<postmottak@nsm.no>;FN-sambandet@fn.no<FN-sambandet@fn.no>;Anne.Cath.da.Silva@fn.no<Anne.Cath.da.Silva@fn.no>;fredrik.solvang@nrk.no<fredrik.solvang@nrk.no>;Postmottak SFAG<sfagpost@statsforvalteren.no>;postmottak.vtbu@statsadvokatene.no<postmottak.vtbu@statsadvokatene.no>;postmottak.nast@statsadvokatene.no<postmottak.nast@statsadvokatene.no>;presse@riksadvokaten.no<presse@riksadvokaten.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;media@byr.oslo.kommune.no<media@byr.oslo.kommune.no>;sfovpost@statsforvalteren.no<sfovpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFVT<sfvtpost@statsforvalteren.no>;fmvlpost@fylkesmannen.no<fmvlpost@fylkesmannen.no>;Postmottak SFVL<sfvlpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFRO<sfropost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFTL<sftlpost@statsforvalteren.no>;media@gavi.org<media@gavi.org>;postmottak.nord@statsadvokatene.no<postmottak.nord@statsadvokatene.no>;postmottak.oslo@statsadvokatene.no<postmottak.oslo@statsadvokatene.no>;postmottak.riks@riksadvokaten.no<postmottak.riks@riksadvokaten.no>;postmottak.tron@statsadvokatene.no<postmottak.tron@statsadvokatene.no>;to: justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;postmottak.heop@statsadvokatene.no<postmottak.heop@statsadvokatene.no>;post@aberia.no<IMCEAMAILTO-post+40aberia+2Eno@EURP191.PROD.OUTLOOK.COM>;


Cc: Gunnar Håvik<gunnar.havik@hotmail.com>;Casper DiNapoli<casperdinapoli@gmail.com>;gunh-ny@online.no<gunh-ny@online.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;Rikshospitalet / Oslo universitetssykehus<post@oslo-universitetssykehus.no>;Oslo, ACS<osloacs@state.gov>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;tips@fagbladet.no<tips@fagbladet.no>;jmh@dagen.no<jmh@dagen.no>;ssp@seniorpolitikk.no<ssp@seniorpolitikk.no>;ko@seniorpolitikk.no<ko@seniorpolitikk.no>;rm@seniorpolitikk.no<rm@seniorpolitikk.no>;oe@seniorpolitikk.no<oe@seniorpolitikk.no>;jf@seniorpolitikk.no<jf@seniorpolitikk.no>;post@ldo.no<post@ldo.no>;fontene@lomedia.no<fontene@lomedia.no>;kontor@fo.no<kontor@fo.no>;charles@fo.no<charles@fo.no>;Kristin.Voldsnes@norlandia.com<Kristin.Voldsnes@norlandia.com>;Nordmenn må våkne opp NÅ og stoppe Drapsagendaen som er iferd med å eliminere våre barn

N.B!

Valgkampanjen er i full gang. 'Folkedomstolen' har sett sitt snitt til å besöke de forskjellige politiske boder for å finne ut hva som var deres viten om helt grunnleggende kunnskap innen politikken. Vi konsentrerte oss da i förste rekke på å stille fölgende spörsmål:
Hva visste de om Forente Nasjoners Agenda21-2030 som står på Regjeringens web-side?
Var de klar over at denne Agenda er en massedrapsagenda hvor Norges befolkning skal reduseres med 1,5 millioner innen 2025 gjennom et Biovåpen av giftige vaksiner?
Visste de at det finnes et Masseödleggelsesvåpen på norsk jord installert der av Israel og den Internasjonale Sionismen?
Det eneste vi mötte var himling med kulerunde öyne og svar skyldige. Til slutt fölte de seg så brydde at vi ble unngått av alle, de fölte seg totalt avslörte, noen vitende, de fleste uvitende. I disse dager rives Selvtestere bort ifra hyllene i Apotekene hvor folk er helt uvitende om at når de tester seg selv hjemme vil de infisere seg selv på samme måte som PCR-testen gjör som ikke er noe annet enn en sekundär giftvaksine. Husk på at oppfinneren av PCR-testen, Pofessor Kary Mullis, ble myrdet etter at han sto frem og erklärte at testen var ubrukelig for å påvise Corona.

Enda en gang har vi maktet å blottlegge den utrolige ferdighet og sluhet som Khazar Jödene er i besittelse av for å infiltrere og hjernevaske fredelige nordmenn og hvor de gradvis har tatt over den totale makt i Norge siden krigen. Nå, like för valget, er de fleste totalt uvitende om hva som skjer i kulissene og at uansett valgresultat vil det alltid väre det Jödiske-Norske Arbeiderpartiet som vil styre som vanlig.

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen

Av den grunn har vi gjennom flere år informert nordmenn om Undergravingen av egen nasjon som 'Venner av Israel' på Stortinget, Europarådet, MIFF (Med Israel For Fred) og flere har bedrevet i alle år.

De sekuläre (kke-religiöse) Jöder som bor i Norge og som hele tiden forsöker å römme ifra sine egne plageånder er alle himmelfalne over nordmenns totale uvitenhet om de elementer av deres egen rase som er basert på Ondskap og Grådighet.

På minnedagen 22.juli 2021, 10 år etter massakren på Utöya, sa Kong Harald:
Kong Harald: Vi har ikke gjort nok for å motarbeide de mørke kreftene
Kong Harald hadde ikke behov for å si noe mer fordi at i denne setning er ABSOLUTT alt sagt. Likevel er det INGEN som engang gidder å lese NÖDMELDINGEN som Kong Harald kringkastet og som ikke engang Media bringer videre. Nemlig at 'DE MÖRKE KREFTENE' fremdeles er på norsk jord og lever iblant oss på Storting og Regjering, i Domstolene og Folkehelseinstituttet. Også i sin Nyttårstale 2014 kom Kong Harald med tydelige nödrop til det norske folk, kun vi i 'Nasjonale Varslergruppe' bragte det videre. Ikke engang toppene i Forsvaret gjorde noe.

Hva Kong Harald ikke trengte å si videre, og som Folkedomstolen spesifiserer her, er at 'Disse Mörke Kreftene' er representert gjennom fölgende vel etablerte Sionistiske organisasjoner på norsk jord: (Som også myrdet hans svigersönn Ari Behn).

Den Israelske Ambassade i Parkveien 35, 0258 Oslo
Det Mosaiske Trossamfunn i Bergstien 13, 0172 Oslo
Chabad Lubavitch Organization i Dybwads gate 3A, 0367 Oslo
CEPI – Coalition for Epimedic Preparedness Innovations i Marcus Thranes gate 2, 0473 Oslo
B’nai B’rith i Frognerseterveien 22E, 0775 Oslo

Alle disse adressater er anesteder for dypeste Satanisme på norsk jord og ingen bryr seg. Disse må kastes ut av landet dersom nordmenn skal overleve og redde sin egen nasjon. De er alle parasitter og Undermennesker.

Kong Harald hadde ellers god grunn til sin kommentar etter at han og Dronning Sonja i flere år ble forsökt bestrålt elektro magnetisk på Kongseteren for å fremkalle kreft. Det ble avslört at Israelske Etterretningstjeneste MOSSAD gjennom Sionistiske Telenor stod bak mordforsökene. Metoden de brukte var särdeles ondskapsfull og veloverveid.

De ovennevnte er det som skapte Barnevernet som idag kidnapper barn fra kjärlige foreldre i den hensikt å oppfylle en av bärekraftreglene i deres Agenda21-2030 hvor det heter 'Barn skal ikke lengre vokse opp sammen med sine foreldre men skal overtaes av Staten' (Staten er her de Jödiske Talmuder som ifölge deres skrifter har Råderett over kristne barn).

Her er oversikten over Sionistenes enorme interesse omkring en perfekt struktur for å ta seg av disse barn:

https://norlandia.no/resources/csr/Norl ... 8-2019.pdf

Dette er den perfekte dekkoperasjon som de Talmudiske Jöder trenger for å få tilstrekkelig tilgang på kristne barn som de kan begå seksuelle overgrep imot og ofre til Lucifer gjennom sine Sataniske ritualer. Penger spiller ingen rolle når det gjelder å spille på parti med Lucifer, Satan og Caligastia. De som deltar blir styrtrike over natten siden Sionistene har trillioner på bok.

Av den grunn blir 'Småbarnsbanken' benevnt som en bekreftelse på hvor viktig det er for denne bermen av Sionistiske Undermennesker å ha tilgang på 'ferske offergaver'. Alle bör ta seg tid til å gå gjennom Irene Hov's usedvanlige vitneprov omkring de forskjellige overgrep som skjer i Norge.
https://www.irenehov.no/2018/01/smabarn ... A15pAMBK-o

'Nasjonale Varslergruppe' > 'Folkedomstolen' er spesielt interessert i å fölge med i hva som skal skje med de angivelige 23 barn som er kommet til Norge i disse dager. Hvor er foreldrene? Hva skal forräderne i UDI gjöre for å forsöke å rette opp noe av all den mishandlingen de har gjort imot uskyldige og lidende mennesker de siste år?

'Folkedomstolen' har gjentatte ganger fått bekreftelse på at Norge er 'Hodet på Slangen' som en god nummer 2 etter Israel og hvor Norge nå er et Sionistisk brohode for internasjonal terrorisme skjult bak Nobels Fredspris, Kavli-prisen og Raftoprisen hvor initiativtagernes navn har blitt skjendet på det verste.

Staten Israel vil snart bli styrtet fordi den ble skapt basert på lögn og bedrag og i den hensikt å ha et legalt skalkeskjul for internasjonal terrorisme. Sionistene vil bli tvunget ut i en fiendtlig verden hvor de vil bli befridd gjennom döden på grunn av sin Ondskap og Grådighet. De vil gjenfödes i slaveri hvor de vil gjennomgå bitre lidelser. (Kristus 2007).

Den som undertegner, Overdommer i Folkedomstolen Anders Pedersen, har blitt forsökt myrdet 9-ni ganger av agenter ifra Israelske Etterretningstjeneste MOSSAD sammen med agenter fra forräderske PST. Mordvåpenet som ble brukt er et DEW (Directed Energy Weapon). Flere av morderne er kjent og ble politianmeldte. Alle går som frie menn på norske gater idag etter at alt ble henlagt, noen hadde myrdet flere.Hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler (939 436 72)

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen
Medlem av Common Law Court

Medlem av FAMPO
(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere
Anders Pedersen
 

Hvem var det som slapp Satanister inn i vårt land?

UNREAD_POST Anders Pedersen » Ons Jan 12, 2022 9:05 am

Til:post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;Postmottak Sør-Øst politidistrikt<post.sor-ost@politiet.no>;Postmottak Innlandet politidistrikt<post.innlandet@politiet.no>;Postmottak PDI Oslo<post.oslo@politiet.no>;Postmottak PDI Troms<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;Spesialenheten<post@spesialenheten.no>;Postmottak PDI Agder<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;Postmottak Trøndelag politidistrikt<post.trondelag@politiet.no>;Postmottak Finnmark politidistrikt<post.finnmark@politiet.no>;Firmapost - Sysselmannen på Svalbard<firmapost@sysselmannen.no>;Politidirektoratet - Linn<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;Postmottak HPM Riksadvokaten<postmottak@riksadvokaten.no>;Postmottak HPM Det Nasjonale Statsadvokatembetet<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Møre og Romsdal statsadvokatembeter<post.mr@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Vestfold, Telemark og Buskerud<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;Byrådsleder<byradsleder@oslo.kommune.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;postmottak@riksrevisjonen.no<postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;Slottet<Post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn johansen<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;Jarle Johansen<kreateam@gmail.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;Postmottak<Post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;Postmottak FMTL<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;Postmottak FMNO<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;Postmottak FMRO<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;post@hoyesterett.no<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;Øistein Østgaard<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;postmottak@nsm.no<postmottak@nsm.no>;FN-sambandet@fn.no<FN-sambandet@fn.no>;Anne.Cath.da.Silva@fn.no<Anne.Cath.da.Silva@fn.no>;fredrik.solvang@nrk.no<fredrik.solvang@nrk.no>;Postmottak SFAG<sfagpost@statsforvalteren.no>;postmottak.vtbu@statsadvokatene.no<postmottak.vtbu@statsadvokatene.no>;postmottak.nast@statsadvokatene.no<postmottak.nast@statsadvokatene.no>;presse@riksadvokaten.no<presse@riksadvokaten.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;media@byr.oslo.kommune.no<media@byr.oslo.kommune.no>;sfovpost@statsforvalteren.no<sfovpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFVT<sfvtpost@statsforvalteren.no>;fmvlpost@fylkesmannen.no<fmvlpost@fylkesmannen.no>;Postmottak SFVL<sfvlpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFRO<sfropost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFTL<sftlpost@statsforvalteren.no>;media@gavi.org<media@gavi.org>;postmottak.nord@statsadvokatene.no<postmottak.nord@statsadvokatene.no>;postmottak.oslo@statsadvokatene.no<postmottak.oslo@statsadvokatene.no>;postmottak.riks@riksadvokaten.no<postmottak.riks@riksadvokaten.no>;postmottak.tron@statsadvokatene.no<postmottak.tron@statsadvokatene.no>;to: justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;postmottak.heop@statsadvokatene.no<postmottak.heop@statsadvokatene.no>;

C/c:
Gunnar Håvik<gunnar.havik@hotmail.com>;Casper DiNapoli<casperdinapoli@gmail.com>;gunh-ny@online.no<gunh-ny@online.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;Rikshospitalet / Oslo universitetssykehus<post@oslo-universitetssykehus.no>;Oslo, ACS<osloacs@state.gov>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;tips@fagbladet.no<tips@fagbladet.no>;jmh@dagen.no<jmh@dagen.no>;ssp@seniorpolitikk.no<ssp@seniorpolitikk.no>;post@ldo.no<post@ldo.no>;ko@seniorpolitikk.no<ko@seniorpolitikk.no>;rm@seniorpolitikk.no<rm@seniorpolitikk.no>;oe@seniorpolitikk.no<oe@seniorpolitikk.no>;jf@seniorpolitikk.no<jf@seniorpolitikk.no>;fontene@lomedia.no<fontene@lomedia.no>;kontor@fo.no<kontor@fo.no>;charles@fo.no<charles@fo.no>;Kristin.Voldsnes@norlandia.com<Kristin.Voldsnes@norlandia.com>;elling@torium.no<elling@torium.no>;tips@kapital.no<tips@kapital.no>;ragnar.lie@hegnar.no<ragnar.lie@hegnar.no>;wenche.spjotvold@hegnar.no<wenche.spjotvold@hegnar.no>;ingrid.elle@kapital.no<ingrid.elle@kapital.no>;hjn@kapital.no<hjn@kapital.no>;arve.bartnes@nrk.no<arve.bartnes@nrk.no>;jenny@kapital.no<jenny@kapital.no>;Go' morgen!

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen


​Folk i Norge begynner etterhvert å våkne opp mer og mer til at Sionistene ifra Israel (Kommunisme x 4) har tatt over den totale makt i Norge, men enda er oppvåkningen ikke tilstrekkelig. De fleste er ikke i närheten av å forstå hvor alvorlig situasjonen virkelig er. Som nevnt så er kjernen blant Sionistene her i Norge de falske Jöder som her:

Den Israelske Ambassade i Parkveien 35, 0258 Oslo
Det Mosaiske Trossamfunn i Bergstien 13, 0172 Oslo
Chabad Lubavitch Organization i Dybwads gate 3A, 0367 Oslo
CEPI – Coalition for Epimedic Preparedness Innovations i Marcus Thranes gate 2, 0473 Oslo
B’nai B’rith i Frognerseterveien 22E, 0775 Oslo

​I tillegg kommer de Israelske Sayanim (MOSSAD-celler eller individuelle som stötter Sionistenes sak)

I Norge finner vi dem blant MIFF (Med Israel For Fred) og "Venner av Israel" på Tinget. De er alle Landsforrädere og vil få dödsstraff imorgen.

Alle har det blitt utstedt Internasjonal arrestordre imot som har blitt distribuert til våre 340 faste forbindelser i Forente Nasjoner, alle utenlandske og nasjonale ambassader samt kopi til vår kontakt ved den Militäre Domstol på Guantanamo o.fl.

Med mindre de ovenstående grupperinger blir fjernet ifra landet for alltid vil våre rettigheter opphöre. Dette har vi lenge sett gjennom NAV som Sionistene har stemplet som 'ikke bærekraftig' og hvor MOSSAD-agenter terroriserer de ansatte ved å kutte ut berettige midler til sykemeldte, uföre, sosialstönad, AAP, bostötte og reduserte pensjoner. NAV-kontorene er nå blitt bunkere hvor det noen steder kun åpnes 2 timer en gang i uka for publikum. Norske banker har også blitt gjort om til bunkere over store deler av landet hvor kundeservice närmest har opphört.

De ikke bärekraftige skal likevel spröytes til döde slik at det spiller ingen rolle uansett, drapsagendaen21-2030 skal ha det siste stikket.

Sionistiske Bangstere i DNB var det som stjal ifra den som underskriver en formue på £7.2 millioner den 15. oktober 2020 og som var öremerket 'Emmanuella Grace Covid-19 Relief Fund". Emmanuella ble myrdet av Dypstaten for å få det til. Disse parasittene brukte her Noahideloven for å stjele pengene hvor loven sier: 'Penger til veldedighet er forbudt'. Den samme loven har de nå brukt på $5.5 millioner i mitt navn som er konfiskert i Madrid ment for de fattige.

IRS (Internal Revenue Service) i USA har nå begynt å beslaglegge arv etter samme Loven, 'ingen skal arve' sier loven. En lov som faktisk ble antatt av den Amerikanske Kongress den 20.mars 1991 under President George Herbert Walker Bush under US Public Law 102-14. Han ble hengt for dette i 2018 nesten 94 år gammel. Alt skal gå til 'Den Nye Verdensorden' til Sionistene. Siden Norge er USA stat nr 51 så kommer det hit også.

MOMS og Inkassoloven er ulovlig og ble innfört av Sionistene i den hensikt å stjele eiendommer ifra nordmenn, spesielt ifra disse som de Jödiske norske Frimurere mistenker kan arbeide imot det Israelske makthegemoni i landet vårt. De korrupte norske domstoler har tatt livet av mange ärlige nordmenn for å tekkes Sionistene i den hensikt å beholde sin pengepung og status. De styres ifra Domstolens Tilsynsutvalg som er et Sionistisk Forbryterkartell.

De ovenstående organisasjoner er alle Satanister og har stått bak alle Falske Flagg operasjoner over hele verden hvor mange har blitt drept. Som nevnt tidligere var det de ovenstående som stod bak Bomben i Oslo og Massakren på Utöya i 2011 sammen med våre forräderske samfunnstopper innen det Jödiske 'Norske Arbeiderpartiet' som styres fra 'Knesset' i Israel.

Men hvem var det som tillot disse Satanistene å slippe inn i landet vårt?
I tillegg har vi statsminister Jonas Gahr Störe som er Jesuitt og en Jödisk front, hvor mange er klar over den totale Vanäre og Fornedrelse av vår nasjon og folk for ikke å ha fulgt vår Grunnlov?


Kristus' advarsel (2007):

"Jeg har kommet for å redde disse som er villige til å motta meg ifra redslene som kommer. Din overlevelse avhenger av at Jeg, Kristus, vil väre i stand til å rekke frem til alle som vil motta meg. Når skrekken og angsten senker seg over massene, og dere er villige til å ta meg iakt, da må dörene sannelig åpne seg for meg, ellers vil mine anstrengelser for menneskeheten ha värt forgjeves"


http://www.christsway.co.za


Hilsen

Anders Pedersen (+47 939 436 72 WhatsApp)
Offisiell varsler (Stortinget 8. januar 2015)
Nasjonale Varslergruppe som kjemper internasjonalt imot kommunisme/marxisme/sionisme
Overdommer
Folkedomstolen

Medlem av Common Law Court

Medlem av FAMPO (Peoples' Action Group mot regjeringens vanstyre, politidiktatur og aggresjon)

Også medlem av 'ChristsWay' i New Delhi, Melbourne, Amsterdam, New York, London og andrehttps://fampo.info/media/
Anders Pedersen
 

Forente Nasjoners AGENDA2030 fortsetter med å pine

UNREAD_POST Anders Pedersen » Tir Jan 18, 2022 10:02 am

To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no<Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;osloinfo@msz.gov.pl<osloinfo@msz.gov.pl>;oslo.amb.wk@msz.gov.pl<oslo.amb.wk@msz.gov.pl>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmopiod@fylkesmannen.no<fmopiod@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;trr@asd.dep.no<trr@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;tips@aftenbladet.no<tips@aftenbladet.no>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;yngve.olsen@nordlys.no<yngve.olsen@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;Forente Nasjoners AGENDA2030 fortsetter med å pine eldre og syke til døden befrir dem


Go'dag!


Vi er Nasjonale Varslergruppe


Vi opererer over hele landet, som en sentral enhet og også som enkeltenheter, hvor vi behandler alle rapporter ifra personer som blir trakassert, forurettet, boikottet, trenert og endog truet av våre myndigheter gjennom Politiet, Domstolene, Namsmannen, Fastleger, Advokater, Barnevernet og tilogmed NAV. Siden 2015 inkluderes alle mord - og mordforsøk på Varslere og Dissidenter utført av agenter for det skjulte maktsystem.

https://www.vg.no/nyheter/i/dO0m8B/hoei ... tent=row-1

Høie krevde umiddelbar stans - flere hundre eldre likevel kjørt ut av sykehus i ambulanse på natta. I juni avslørte VG at eldre pasienter transporteres ut av norske sykehus – midt på natta.

Høie.jpg
Bent Høie krevde umiddelbar stans, men pasientene ble fraktet bort med ambulansene på natterstid, enda Høie krevde stopp.


http://www.vg.no

Vi har tatt for oss denne artikkelen. Legg merke til at Pressa og VG i dette tilfellet 'får beskjed' ifra Mediahuset om å gå ut med slike rapporter for å sjekke om det enda finnes noen 'våkne' i samfunnet etter mer enn 20 års forgiftning av tungmetaller fra 'Chemtrails' som er blitt pustet inn.

I denne rapporten presenteres enda en Dekkoperasjon ifra Mediahuset hvor Kommunallege og villig artist Espen Storheier deltar i et prøveprosjekt omkring den såkalte 'Samhandlingsreformen'. Ved å gå igjennom video-biten og kommentarene ifra lege Storheier, hvem ser hykleriet som ligger bak? Tilogmed Ambulansesjåfør Hans Erik Ringnes deltar villig i teaterforestillingen og hvor de begge og flere skryter av egen innsats, pluss at pengene har tatt slutt som om det skulle vært nevnt i det hele tatt.

Ved å analysere videre, hva er nettoresultatet i hele prøveprosjektet? Vi finner ut at saldoen er 0-NULL, det hele er enda en løgn og bedragerioperasjon fra Mediahuset og villige hyklere i Helse-Norge.

Vi går videre og og kopierer kommentaren ifra Lege Storheier:

"Ingen gjør dette med vilje. Det er et system vi har fått, som er blitt overgripende. Da må man gjøre noe med systemene. Dette må man bare få slutt på"

Hvor har vi hørt dette før? Fordi denne kommentaren har gått igjen på alle nivå i Forvaltningen gjennom mange år allerede. Hva er det Mediahuset forsøker å oppnå her? Er dette et nødrop til publikum om at de trenger vår hjelp? Eller er det enda et stikk for å sjekke hvor våkne vi er? Fordi kommentaren er fullstendig meningsløs hvis ikke.

Vi går videre og kopierer kommentaren ifra ansvarlige ved Oslo Universitetssykehus Kjell Magne Tveit:

"Det er ikke god pasientbehandling å skrive ut pasienter i løpet av natten - ihvertfall ikke gamle og demente.
Men det er en økning i å skrive pasienter ut hele døgnet - selv om 'gamle og demente' skal beskyttes mot denne type transporttidspunkt. Vi forsøker å unngå transport kveld og natt - men det kan være mange grunner til at slike transporter finner sted".

Ved å analysere denne kommentaren, hva er netto-resultatet? Kommentaren er fullstendig MENINGSLØS samtidig som vi skal huske på at dette kommer ifra en topp-sjef ved OUS. Slik at hva er det som EGENTLIG FOREGÅR?

Nasjonale Varslergruppes mangeårige erfaringer om 'grumset' som nå er etablert i hele den norske Forvaltning er følgende (den korteste forklaring):

Direktør Kjell Magne Tveit er et av mange eksempler på ikke fullverdige 'mennesker' som nå okkuperer nøkkelposisjoner. Vi mener at han kan være en 'hybrid', ser ut som et menneske men har ikke den emosjonelle utrustningen som behøves for å ha kontakt med lidende mennesker. Han er blitt 'trenet opp' til å uttrykke empati for medmennesker men der hjertet ligger finnes det et svart hull. Disse 'robotene' finnes nå overalt og spesielt i Sykehusledelsene. Mange av avisredaksjonene har disse Undermenneskene. De opererer alle som agenter på vegne av et skjult maktsystem i en parallell Regjering.

Artikkelen fra VG og Mediahuset gjengir hele tiden 'det overgripende system' slik Lege Storheier har fått lov fra Mediahuset å uttrykke seg, men uten å konkludere.
Det som ingen sier er at 'dette overgripende system' har sin opprinnelse i Forente Nasjoners AGENDA21-2030 og er kommet for å være. Denne Agenda er internasjonalt definert som Satanisk og Luciferiansk og Norge signerte på denne destruktive avtale i 1992 i Rio de Janeiro.

Hovedargumentet i denne Agenda er globalt FOLKEMORD og heri ligger forklaringen på at eldre og syke transporteres midt på natten slik at de blir så utmattede at de lider selvdød, det blir for alarmerende å gi dem en giftsprøyte eller kvele dem, vi må jo vise litt moral.
I denne agenda defineres alle syke, eldre, handikappede og pensjonister som IKKE BÆREKRAFTIGE i fremtidens Norge og skal elimineres. Pensjonister nevnes fordi etter 2030 har alle pensjonsutbetalinger blitt avviklet.

Som ekstragevinst på alle natttransportene utsondres mengder av lidelsesenergi (negativ energi) gjennom ekstrabelastningene som de eldre utsettes for og som Satanistene livnærer seg på. Og hvem er disse Satanistene? Ja grav og finn det ut! Bli overrasket!

Nasjonale Varslergruppe har erfaring gjennom mange år om hva som skjer og våre medlemmer har flere ganger blitt tvangsinnlagt på psykiatriske for å avsløre Satanismen som finnes innen Fastlegeordningen fra Staten, alle pleiehjem og sykehus er blitt belastet med denne ødeleggende makt, også lokale Legesentra og Hjemmesykepleien er belastet.

Det har vært 8 mord - og mordforsøk imot våre medlemmer for å ha avslørt hva som skjer bak vår rygg. Videre finnes lenker til dette i Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, NAV, Kreftforeningen o.fl.; vi har endog sjekket at ALLE Norges Handikapforbud er belastet med dette marerittet og er blitt satt ut av funksjon mens de fortsetter som betalte Dekkoperasjoner.

En annen detalj som er verdt å kommentere: Hvorfor blir så mange Fastleger trenet opp i hypnose? Hva ligger bak?

AMK-ledere kommer med uttalelser som antyder ansvarsløshet eller at de ikke bryr seg. I en annen heter det "Vi har en uskreven lov om at vi ikke kjører pasienter hjem på natten". Hva behager? Det ene slår ihjel det andre.

Bent Høie sier: "Det man ser her må man slutte med umiddelbart. Dette er bare blitt en praksis som har fått lov til å utvikle seg". Forstår ikke Høie at han er sjef og at han må begynne å sparke folk i Sykehusledelsene?

Kan det tenke seg at Helseminister Bent Høie ikke vet at Helse-Norge er blitt infiltrert av et skjult maktsystem? Som arbeider parallellt med det aktuelle? Her viser det seg at lege Espen Storheier er mere våken fordi han snakker tydelig om "Et System som er blitt overgripende" og "At det er Systemene vi må gjøre noe med".

Vi sender minst månedlige rapporter til 300 adressater i FN hvor vi hele tiden avslører deres dekkoperasjoner for å innføre "Den Nye Verdensorden" her i Norge som blir spesielt hårdt rammet p.g.a. vår Lutheranske identitet som Vatikanet hater.

Her er blodofferlista til Satanistene i Illuminati Norge: (Den korte versjonen) (oppdatert)
Alle disse som stikker nesa for langt frem kommer i søkelyset til Det Skjulte Maktsystemet og fjernes.


Journalist Olav Versto

Journalist Ingolf Håkon Teigene

Sykepleier Anne Slåtten

Ap-Ordfører Ingrid Aune

Kommunepsykolog Eivind Olav Kjellbotten Evensen

Skiløper Vibeke Skofterud

Dommer Tor Holger Bertelsen

Utenriksminister Johan Jørgen Holst

Utenriksminister Knut Frydenlund

Statsminister Jan P Syse

Fotballeder Svein Mathisen

Predikant Aril Edvardsen

Predikant Ludvig Karlsen

Politiker Jon Lilletun

Prest Anfin Skaaheim

Prest Olav Garcia de Presno

Biskop Olav Skjevesland

Generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti Skjeggestad

Funksjonshemmede Ketil Moe

Kunstner Kjell Nupen

Franske Daisy May Tran (Snartemo)

Skiskytter Halvard Hanevold

Langrennsløper Ida Eide

Skiløper Sten Anders Uhrenholdt Jakobsen

C/W artist Liv Marit Wedvik

Maya Justina Herner, polsk (forsvunnet Ørsta)

Offiser Tjostolv Moland

Forretningsmann Kjetil Moe

Helseminister Rauni-Leena Luukanen-Kilde

Bodil Brungot (12)

Skihopper Håkon Kristoffer Tande

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16)

Kirsti Øverås Kvalheim

Ingeniør Jan Wiborg

Filmregisør Thomas Nordseth-Tiller

Lastebilsjåfør Thea Øvrebotten

Markus Vonheim (helikopterulykke Alta)

Kevin Berg (helikopterulykke Alta)

Kine Johnsen (helikopterulykke Alta)

Robin Karlsen (helikopterulykke Alta)

Thea Mannsee's mann (døde i badstu)

Tysk venn av Thea Mannsee's mann (døde i badstu et år senere)

Skihopper Thea Kleven

Advokat Harald Stabell

Politiker Hans Kristian Amundsen

Sudanesisk mor begår selvmord med tre døtre


Flere her har blitt myrdet med Energivåpen for å fremprovosere Ictus, slag eller kreft. Se til hvordan vår finske samarbeidspartner Rauni-Leena Luukanen-Kilde (tidl vikarierende Helseminister i Finland) ble myrdet av NATO-agenter 8.februar 2015 v.h.a, elektromagnetisk stråling for galloperende kreft. Rauni-Leena hadde på den tid avslørt all jævelskapen som kom ifra FN i Geneve.

Et annet eksempel er Advokat Harald Stabell. Harald var en rettferdig og god person, levde et sunt liv og trenet. Harald hadde begynt å våkne opp om hva som foregikk rundt omkring og gjort ytringer. Han ble ansett som en fremtidig løs kanon på dekk og farlig og måtte snikmyrdes. Mest sannsynlig med DEW (Directed Energy Weapon).

Andre mordmetoder som benyttes er gift, Jesuittene er giftens mestere. En annen metode er indusert selvmord, disse Undermenneskene har teknologien til dette gjennom Helvetesmaskinen EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) via det permanente ioniserte 'Chemtrails'-laget for hjernestimulering og hjernekontroll gjennom implantanter i nanostørrelse navngitt som 'Morgellons' som vi har pustet inn gjennom giftig nedfall av tungmetaller fra fly i 20 år.

Et kjempeanlegg av EISCAT > HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) finnes i Skibotn (Troms) og på Svalbard og brukes også til kontroll av været og for å lage jordskjelv. EISCAT og HAARP eies av Vatikanet og Jesuittene, d.v.s. at Jødene er også involvert.


!!! VÅKN OPP !!!


HilsenAnders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 

Re: Nordmenn må våkne opp nå og stoppe

UNREAD_POST Anders Pedersen » Ons Sep 14, 2022 3:27 pm

Agenda21 for massedrap radikaliseres. Kommunedirektøren har fått instrukser om å delta i å ta livet av eldre og syke under floskelen om at 'Det er helsefaglig vurdert'


04.04-2020


To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no<Elisabeth-Borve.Riksfjord@fd.dep.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmopiod@fylkesmannen.no<fmopiod@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;trr@asd.dep.no<trr@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;tips@aftenbladet.no<tips@aftenbladet.no>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;genkons@online.no<genkons@online.no>;osl.vertretung@eda.admin.ch<osl.vertretung@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;nilu@nilu.no<nilu@nilu.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;elmer@protonmail.com<elmer@protonmail.com>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;2200@vg.no<2200@vg.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;Go'morn!


Vi er Nasjonale VarslergruppeTakk Hanne for ditt viktige vitnemål!


Siden Elmer Solberg og jeg har satt igang Folkedomstolen skal vi ta din sak derfra.
Vi kommer til å kontakte etatene du nevner samt Kommune, Fylket, din fastlege, Barnevernet og flere. De må
alle henges ut for det de virkelig er, nemlig agenter for Agenda21.

Legg merke til at media og hyklerpressa har til dags dato enda ikke gått ut til Folket for å informere om hva Agenda21 innebærer, selv om den har ligget på Regjeringens webside i flere år.

Noen av oss har familie i Spania og Frankrike. På grunn av de enorme påkjenningene som folk går igjennom i Spania på grunn av en falsk virus som dekker over den virkelige drapsmaskinen som er dødelig stråling ifra 5G, har vi i flere rapporter hengt ut spanske media som hovedårsaken til alt det forferdelige som skjer der nede.

Vi har oppfattet at redaksjonene i Spania begynner å bli nervøse nå for å bli lynsjet og hvor mange journalister, som er uvitende om Agenda21, vil følge med i dragsuget.

Mange etater i den spanske regjering er også informert om deres forræderi, på samme vis som her i Norge.


Anders Pedersen
nasjonale varslergruppeEmne: Re: AGENDA21-2030 masseavfolkning under dekke av Covid-19. FN's WHO er Lystløgnere og Menneskehånere

Hei
Jeg tillater meg svare på denne mailen her til alle.

For og bekrefte en av påstandene i denne mailen.

Jeg ligger for tiden alvorlig syk og har siden 2014 brukt ett privat helse og lege senter som heter Synergi i Drammen.

Jeg har ikke kunnet stole på fastlege ordningen.

Men heller ikke synergi.
Jeg ringer Synergi Helse i går og få der vite begge de leger jeg har brukt fra 2015 har sluttet der.
Uten noen form for opplysninger til sine pasienter har de altså bare byttet jobb. Dessuten får jeg vite, Synergi ikke lengre tar imot vanlige pasienter . De har nå igjen, for dette har skjedd før, gått over til bare ta inn bedrifter. Og sist jeg sjekket,hadde de hele politi korpset i Drammen som sine pasienter .

Jeg er nå da uten lege og blir tvungen til stå på vente liste i fler måneder for få tak i en lege . Enda det nå mistenkes kreft i mage tarm som min mor og mormor døde av.
De har på Synergi Helse funnet i 2018 jeg hadde høye CEA som kan bety bla. Tarm kreft.

Så har jeg i mellomtiden også vert hos en fastlege ved Heiaklinikken 2019.og lege Olaussen som også fant høye CEA , uten og gjøre noe med dette . Han har på mas fra meg , fire ganger forsøkt sende henvisning til Haukeland sykehus for M-E behandling. Da nav krever dette for jeg skal få penger. Hvorpå jeg får avslag, for lege Olaussen greier alle fire ganger, sende denne henvisning, med uklar forespørsel til nevrolog avdelingen. Hvorpå jeg så klart får avslag, da M-E ikke er en nevrologisk sykdom.

Jeg har forstått nå, både i nav, hos leger og politiet har jeg ingen mulighet eller rettighet til få noen form for hjelp, jeg utsettes heller for nye grove overgrep i forvaltning.

Jeg skriver dette for bekrefte at Agenda 21, lever i beste velgående.

Og jeg er en av de som fortsatt lever midt oppe i dette og forsøker redde livet mitt gang på gang.

De kamuflere alle disse tabber og uhell som i sannhet er sakte DRAP.

Så lenge jeg kan tjenes penger på, får jeg vel leve .

Men nå er jeg en for stor utgift for kommunen Sande/Holmestrand, ved jeg har måtte leie en bolig til 10200 pr måned pluss strøm.

Midt i Korona tiden,1/2.2020, flytter jeg inn, med klarsignal fra Nav økonomisjef,Holmestrand, Helge Skarstad. Han sier jeg får dekt husleie og strøm samt livsopphold.

Har kun bodd her to måneder . Så får jeg nytt sjokk, da jeg ikke fått verken husleie eller livsopphold for april.
Og jeg får en telefon fra Nav Holmestrand, Linn Johansen, på sosialen klokken 10 i går. Jeg får ikke får husleie eller livsopphold for april, da DE nå mener husleien her er for dyr og de ber meg flytte.

Hvor umenneskelig er dette?

Så nå står jeg uten en krone og fått beskjed om igjen flytte. Midt i Korona tider og med alvorlig sykdom å M-E utmattelse utbrudd .

Hvordan tenker Nav jeg skal få penger til husleie nå og penger til flytte nå i korons tider og ikke minst hvordan tenker de jeg skal finne bosted nå? Jeg legger til at jeg har blitt fratatt datter på diagnosen M-E og har nå ikke fått trygd og avslag på uføre for nå mener de jeg ikke har M-E mer ? Jeg har ikke jobbet på 20 år pga sykdom.

Er ikke dette sakte drap?

Om ikke dette er nok!

Fikk jeg for kort tid siden, vite min datter har ligget på sykehus på Sørlandet, med hoven Vulva og rikelig blødninger fra tissen.( Bare 6 år gammel )En drøy uke etter dette legges hun inn igjen med skalle brist og indre blødninger fra hode.

Klart og tydelig står det fosterfar hadde ikke greid og holde henne på sine skuldre klokke 21 på kvelden ... Og mister henne i ett betong gulv.

Dette skjedde dog i 2014, samtidig som de da har bort adoptert min datter i hui og hast, å jeg får ikke mer samvær . Jeg får ikke vite hvordan min datter har det i dag etter disse alvorlig skader. De har helt skjermet meg ut av hennes liv.

Ondskapen et komplett da jeg mobbes nå til døde, med uansvarlige vedtak i NAV.

Denne saken er så grovt at ondskapen blant statens ansatte ikke tåler dagens lys !

Når skal dette mareritt vi lever i ta slutt?

Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan klare dette mer nå.

Gud velsigne dere alle og jeg tenker på dere.

Og vit at jeg har belyst min sak på nettet i forsøk på redde andre fra det samme jeg er utsatt for .

JEG ROPER OM HJELP.


Med vennlig hilsen


Hanne Merete Aubert Kløvig


tir. 31. mar. 2020, 08:57 skrev anders pedersen <apgamvik@live.com>:

Go'morn!


Vi er Nasjonale Varslergruppe


Etter som vi teller timene disse dagene fremkommer det mer og mer tydelig at alle i Storting og Regjering fungerer under massiv hjernekontroll som bekrefter at de alle har sagt JA til Satan for at 'Den Nye Verdensorden' skal kunne gjennomføre deres massive avfolkningsagenda med 2,2 milliarder innen 2023 ifølge den oppdaterte oversikten i deagel.com. De er ikke lengre mennesker men blir nå kontrollert av DYRET (kunstig intelligens), noe som faktisk kan observeres gjennom deres ansikts-uttrykk.

Dette bekreftes ytterligere ved at ikke en finger er blitt løftet omkring Asker og Bærum Politikammer og Kristiansand Politikammer som narko distribusjonssentraler for Oslo og Setesdalen. Heller kjenner vi ikke til at de involverte i Forsvaret og CIA er blitt hentet inn for rettergang til tross for de mange navn og identifikasjoner. De mange innslag om alvorlig kriminell aktivitet fra kollega og Sannhetsprofet Thomas Hansen har vært som å skvette vann på gåsa. Ikke engang de mange i media har gjort det de burde, de skylder Thomas og oss flerfoldige 1000-kroners tips.

Derfor ble Folkedomstolen etablert for noen dager siden med Overdommer Elmer Solberg i hovedposisjon, en støpning med ekte Kristenmannsblod.

Det Skjulte Maktsystemet har brukt tid og list på overtakelsen og har til slutt seiret, mest sannsynlig ved å forespeile tap av posisjon, status og lønn for de involverte kandidater som nesten alle er Frimurere. De er alle blitt ført inn i en blindgang som de aldri vil makte å komme ut av. Noen vil ganske sikkert våkne opp i siste øyeblikk og vil desperat forsøke å frigjøre seg for deretter å bli snikmyrdet. Gjør de det har de samtidig reddet livet gjennom Skaperkraften ved å si nei til Lucifer.

Som nevnt tidligere er Covid-19 er en datasimulering hvor kunstig intelligens, er utviklet basert på løgn, og som er koblet opp til verdens hospitaler gjennom AI (Artificial Intelligence) og hvor rapporter på tilfeller døde ikke kan stoles på. Datamaskinen vil hele tiden produsere stigende antall døde og flere vil tro at dette er sannheten. På et senere stadium vil antall døde gjennom simuleringen fremstå som antall virkelige ofre, ikke gjennom virus infeksjon, men ved at de har blitt drevet inn i Nazi leire og massemyrdet.

Disse Nazi konsentrasjonsleire er nå å finne over hele verden hvor FEMA (Federal Emergency Management Agency) i USA disponerer over 800 slike leire med den i Alaska som den største med kapasitet på 2 millioner. De disponerer også over 30.000 guillotiner og det er ikke noe gjettverk hva de skal brukes til. De har tidligere blitt brukt på alle de hjemløse i Statene under og i etterslepet av orkanene Harvey og Katrina og flere. (Se tidligere rapport ifjor høst)

I en tidligere rapport ble nevnt hvordan Frelsesarmeen tok del i oppsamlingen av uteliggere for å tilby dem tak, seng og mat og hvor de raskt ble ført til avlivningsstedet. Her deltok også Røde Kors på sin måte, ifra tidligere finnes rapporter om Røde Kors' barnetraffikering i Haiti.

Her i Norge har vi begynt å motta lekkasjer om hva som skjer i det skjulte av Covid-19, i første omgang hvordan syke blir stoppet ifra å motta behandling for å dø med påskudd om at sengeplassen trenges til Corona-syke. Utover det har eldre på lindrende avdelinger blitt ambulansekjørt midt på natta for å ta livet av dem på den måten. Hodeløse og vettløse leger og ambulansepersonell har påskyndet og vært vitner til denne galskapen uten å reagere.

Det Skjulte Maktsystemet har over over tid infiltrert alle landets sykehusledelser med sine folk som er alt annet enn mennesker, noen er hybrider, noen er cyborgs; de ligner på oss men har ingen emosjoner slik som et fullverdig menneske har, spesielt har de ingen empati for medmennesker, de hater oss mennesker på grunn av vår ubegrensede åndelige kapasitet, noe de aldri kan oppnå.

Kyniske forskere, leger og andre som i all hast utvikler vaksiner er agenter for Det Skjulte Maktsystemet og kan ikke stoles på. Mange av dem er ifra Jesuitt-universiteter slike som Yale og Harvard. Landet er totalt infisert av Undermennesker på alle nivå som nå skal skape enda mer negativ utsondring av energi gjennom falske forhåpninger om en vaksine.

Alle de forskjellige epidemier de siste år, svineinfuensa, SARS, MERS osv har vært læreprosesser for DYRET (Kunstig intelligens) for tilslutt å ha bli frigjort gjennom Internet i Covid-19. Selv om flere har dødd av lungebetennelse eller andre luftveisinfeksjoner så er dette kun for å skape troverdighet om Covid19 og effektiviteten av dekkoperasjonen.

ADVARSEL!
INGEN må akseptere å bli vaksinert da dette vil være en felle for å bli injisert en DNA-skiftende komponent som vil koble oss opp til kunstig intelligens. Dette vil samtidig være en nanorobot som langsomt fører oss inn i et 'hivemind' hvor vi er fortapt for alltid. Denne 'vaksinen' er selvsagt blitt utviklet for lenge siden på forhånd.

Når tvungen vaksinering ser ut til å komme må vi avslå dette med risiko for å bli avlivet, vi har da sagt nei til Satan og Ja til Kristus og vil derfor få evig liv.

Foreldre med små barn må også avstå ifra at disse får sine obligatoriske vaksiner fordi ingen tillit kan gis til disse som har makten nå, hvor svært få er rene mennesker.

Det forferdelige som er skissert ovenfor må vi be om aldri må skje og at Opprykkelsen må skje snarest mulig på grunn av de store lidelser som mennesker med et godt hjerte lider.

Legg merke til at nå i den 11.time har pressa enda ikke fortalt Norges befolkning om hva som skjer omkring AGENDA21 og det som utvikler seg akkurat nå i disse dager. Vi synes inderlig synd på dem alle.


Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Anders Pedersen
 


Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron