Henvendelsen til adv Stray

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Henvendelsen til adv Stray

UNREAD_POST Anders Pedersen » Lør Des 21, 2019 9:33 am

Hei!

'Nasjonale Varslingsgruppe' har svart på henvendelsen til adv Stray og får autosvar om at han er på ferie til 2.januar.
Det kan være relatert til 'Arrestordren' vi sendte ut tidligere ifbm kidnappingen av barna til Armend og Alitcia.

Vi har inntil nå utstedt 3 Arrestordre imot nøkkelpersoner i Forvaltningen. To av dem ble sendt til våre 300 adressater i Forente Nasjoners paraplyorganisasjoner i Geneve, Paris og New York. Som følge derav fikk vi en telefonstorm fra Sveits fra forskjellige nummer, mest sannsynlig for geo-posisjonering. (har ikke smartphone)

Dette kan være grunnen til at en av våre medlemmer ble utsatt for et dobbelt mordforsøk 30.november og 3.desember med DEW (Directed Energy Weapon) som ble utført av leiemordere fra PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) som er Frimurerstyrt og opererer over hele landet, ALLE Politimestere er involvert.

Vi har rapportert til Magnus Olsson, president i EUCACH (European Coalition Against Covert Harassment) om snikmordingen her i Norge på uskyldige personer. Magnus overlevde så vidt et mordforsøk med DEW i Spania i 2015.

Vi sendte en beskjed over til den Amerikanske Ambassade i Oslo om at CIA der stopper med å utlevere avanserte mordvåpen til leiemordere i PST. CIA sto også bak et mordforsøk på en av våre medlemmer 4.august 2018. Vi gjorde det klart at de bryter Geneve-konvensjonen.

En av våre medlemmer har nå fått en vakthund stasjonert 24/7 i nærområdet, han er identifisert, de vil prøve seg igjen.

Over Nyåret sendes på ny alle tre arrestordre for resirkulering land og strand rundt, og slik hver måned. Det kan virke som om at Arrestordre nr.2 omkring mordforsøkene på Line som har vært utført av fakultative legekrefter i Fredrikstad og Moss, har begynt å virke, hun blir bedre behandlet og har fått hjelpemidler for å trene. Som kjent har Line ligget nærmere 4 år til sengs og blitt giftmedisinert av psykopater, agenter for AGENDA21-2030.

Som dere kanskje husker ble i denne arrestordre Helseminister Bent Høie og Helsedirektør Bjørn Guldvog anklaget som medskyldige i mordet på Brit Falch Gjøen van der Woude på Skinnarberga Pleiehjem i Kongsberg 29.april 2019.
Vi avslutter med å publisere den siste oppdaterte blodofferlista fra Illuminati-Norge: (Den korte versjonen)

Journalist Olav Versto

Journalist Ingolf Håkon Teigene

Sykepleier Anne Slåtten

Ap-Ordfører Ingrid Aune

Kommunepsykolog Eivind Olav Kjellbotten Evensen

Skiløper Vibeke Skofterud

Dommer Tor Holger Bertelsen

Utenriksminister Johan Jørgen Holst

Utenriksminister Knut Frydenlund

Statsminister Jan P Syse

Fotballeder Svein Mathisen

Predikant Aril Edvardsen

Predikant Ludvig Karlsen

Politiker Jon Lilletun

Prest Anfin Skaaheim

Prest Olav Garcia de Presno

Biskop Olav Skjevesland

Generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti Skjeggestad

Funksjonshemmede Ketil Moe

Kunstner Kjell Nupen

Franske Daisy May Tran (Snartemo)

Skiskytter Halvard Hanevold

Langrennsløper Ida Eide

Skiløper Sten Anders Uhrenholdt Jakobsen

C/W artist Liv Marit Wedvik

Maya Justina Herner, polsk (forsvunnet Ørsta)

Offiser Tjostolv Moland

Forretningsmann Kjetil Moe

Helseminister Rauni-Leena Luukanen-Kilde

Bodil Brungot (12)

Skihopper Håkon Kristoffer Tande

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16)

Kirsti Øverås Kvalheim

Ingeniør Jan Wiborg

Filmregisør Thomas Nordseth-Tiller

Lastebilsjåfør Thea Øvrebotten

Markus Vonheim (helikopterulykke Alta)

Kevin Berg (helikopterulykke Alta)

Kine Johnsen (helikopterulykke Alta)

Robin Karlsen (helikopterulykke Alta)

Thea Mannsee's mann (døde i badstu)

Tysk venn av Thea Mannsee's mann (døde i badstu et år senere)

Skihopper Thea Kleven

Advokat Harald Stabell

Politiker Hans Kristian Amundsen

Sudanesisk mor begår selvmord med tre døtre

Flere her har blitt myrdet med Energivåpen for å fremprovosere Ictus, slag eller kreft. Se til hvordan vår finske samarbeidspartner Rauni-Leena Luukanen-Kilde (tidl vikarierende Helseminister i Finland) ble myrdet av NATO-agenter 8.februar 2015 v.h.a, elektromagnetisk stråling for galloperende kreft. Rauni-Leena hadde på den tid avslørt all jævelskapen som kom ifra FN i Geneve.

Et annet eksempel er Advokat Harald Stabell. Harald var en rettferdig og god person, levde et sunt liv og trenet. Harald hadde begynt å våkne opp om hva som foregikk rundt omkring og gjort ytringer. Han ble ansett som en fremtidig løs kanon på dekk og farlig og måtte snikmyrdes. Mest sannsynlig med DEW (Directed Energy Weapon).


God Jul!


HilsenAnders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
--------------------------------------------------------------------------------

Fra: Armend Çaushi <armendsky@gmail.com>
Sendt: lørdag 21. desember 2019 03:48
Til: Elmer Solberg <elmesol58@gmail.com>
Kopi: Anders Varslingsgruppen Pedersen <apgamvik@live.com>; Dennis Bowen <nicklasbowen@gmail.com>; Eva Jung Bowen <evajungbowen@gmail.com>; Alitcia Forsberg <alitcia@gmail.com>; Svein Olav Nordlien <sveinaren@gmail.com>; Rune Fardal <rune@fardal.no>; Marius ReikerÃ¥s <marius@reikeras.no>; Karina Hyggen Amland <karina_hyggen_amland@hotmail.com>; Karin Ullensvang <mail@parihjerter.no>; Hanne Kløvig <nymail26@yahoo.com>; Connie Eng <connie72eng@gmail.com>; Bjørgulf Martensen <bmonline@bmonline.no>; Øyvind Vassøy <oyvind.vassoy@gmail.com>; Øyvind Aarsnes <oe-aarsn@online.no>; Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>; Anders Bak <andersbak@acephali.one>; Nils Hoel <nils.hoel@yahoo.no>; Per Einar Guthus <peguthus@gmail.com>; Elmer Solberg <elmesol@online.no>
Emne: Re: Fylkesnemndsak i Agder - Vite fra Nasjonal Varslergruppe

Denne saken ska vare sikert relatert til Halise Enea og ELion og Dion.

HVOR ER HALISE ENEA ELION DION IDAG ? HVORFOR ? HVEM ER INVOLVERT I JUSTISMORD?
FAMPO: https://fampo.blog.se/elion

SOm NORSK stat har fjernet samvaro av forelder med barna pga vi hade fullmektig som var kimineller i var sak

OG dem sikert mener at Elmer ska vara kriminell pga en sak STATEN selv fabriserte ved a frustrere en ELMER en BOWEN en ARMEND osv...

JAG ARMEND QAUSHI, MITT LAND KOSOVO og mitt NASJONALITET ALBAN

ADVARER STERKT MOT SVEN J. STRAY HOLDE SIG UNNA HAN, EFTERSOM HAN ER HJERTET AV NORSK STAT KRIMINALITET

ORGANISERT KRIMINALITET INNEN JUS i NORGE, HAN ER MED SKYLDiG DiREKT I MANGES LIV ALVORLIGE PSYKISKE SKADER, HUNDREVIS BARN OG FORELDRE ER LEVANDE DODT. PGA SVEN J. STRAY

MITT LAND SKA KREVE AT SVEN J. STRAY OG ALLE INVOLVERT I BARNA: HALISE< ENEA > ELION DION, stilles til ANSVAR framfor en NASJONAL ELLER INTERNASJONAL FOLKEDOMSTOL.

OG ALLE SOM ER TIL STEDE FYSISKT / ELLER JURIDISKT I DENNE SAKA SOM GAR i JANUARI, ER/BLIR MEDSKYLDIG FOR FJERNING AV 4 KOSOVO SVENSK oG KOSOVO MEDBORGARE

On Fri, Dec 20, 2019 at 2:23 PM Elmer Solberg <elmesol58@gmail.com> wrote:

Hei venner.
Jeg mottok denne i dag.
Jeg har ikke anledning til å reise, og tenker det ikke har så mye for seg om andre reiser heller.
Vi er jo alle "Varslere" enten vi er Nasjonale eller regionale.
Men her er da kontaktinfo, så kan jo hvem som helst ta kontakt med advokatkontoret, å spørre hva de spesifikt ønsker med denne kontakten.
Jeg føler ikke behov for å snakke med dem i det heletatt.
Dette systemet med Fylkesnemder, barnevernet politi, påtale og retsapparatet vårt, må jo bort alt.. Vi kan jo ikke akseptere at dette får vedvare nå når vi vet at det er onde krefter langt utenfor våre landegrenser som styrer samfunnet vårt.

BYEN VEST FOR LOVEN – Ola Thune – s-regelen politiet
S-regelen: «Søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, så vel siktedes skyld som skyldfrihet»

Side 296 – PÅ RETT SPOR.

Mangelfull etterforskning i straffesaker er et stort og økende problem. Det fører til at kriminelle går fri og at uskyldige blir straffeforfulgt og i verste fall dømt.

I tillegg svekkes tilliten til rettsstaten. Det i seg selv er alvorlig.

Historiene i denne boken er hentet fra et knippe saker i Bergen der jeg har vert involvert. I alle sakene foreligger det en slags fasit. Jeg har flere eksempler fra vestlandsbyen.

Som politietterforsker i kripos og privatetterforsker har jeg dessuten bistått over hele Norge, og jeg sitter på en rekke lignende historier fra hele landet.

Erfaringen er: Det er ille over alt, men det er verst i Bergen.

Det er grunn til å frykte at mørketallene er større enn vi liker å tro. En slik antakelse støttes av sentrale myndigheter.

I rapporteringen til Justisdepartementet i 2013 skriver Riksadvokaten at han er bekymret for etterforskningen i politidistriktene når det gjelder prioritering, ressursbruk og kvalitet. Han viser til negative utviklingstrekk ved den operative ledelsen, organiseringen og kompetansen. Ikke minst er han urolig for rekruteringen.

På bakgrunn av Riksadvokatens bekymring nedsatte Politidirektoratet en arbeidsgruppe som skulle utrede status på etterfrorskningssituasjonen i distriktene.

Arbeidsgruppens rapport, som forelå i januar 2014, underbygger Riksadvokatens uro og konkluderer med at politiet står overfor betydelige utfordringer.

Jeg har lest flere av granskings og evalueringsrapportene etter politiets etterforskninger.

Felles for rapportene er at granskerne først og fremst synes å være opptatt av å påpeke feil.

Det er sjelden noen som identifiserer årsaker, og det begrenser rapportens nytteverdi.

Hvordan kan man endre en uønsket tilstand uten å vite hva som er årsaken og hvem som har ansvaret?»

Her er nokre avskrifter fra en bok jeg las mens jeg var varetektsfengslet i Ålesund. Det er nok de samme onde kreftene som dere leser om her, som også forfølger og forgriper seg på meg og mange andre desidenter og varslere i dette Norge vårt land. De har altså klart å manipulere mengder av individer i alt av vår forvaltning til å begå terrorhandlinger imot sine medmennesker i det Norske Folk.

Lettlurte , manipulerte, uvitende om lov og regelverk, individer i Politiet, helsevesen, barnevern, Nav, skatteetaten, og sikkert flere andre etater blir brukt til å trakassere oss individer i Det Norske Folk.

Men nå når det hele er avslørt, så må vi vel kunne klare å stanse denne kriminelle eliten som har solgt sjela si til satan, og bistår denne verdensomspennende eliten med å trakassere oss menigmenn og kvinner i dette landet. Våkn opp å bli med på å stanse denne kriminelle gjengen. Det er altså en gjeng med profilerte «Jøder» som til en hver tid står bak all denne elendigheten.

Men de har klart å lure Jesuitter, Frimurere, Rotary og individer i andre losjer til å utføre drittarbeidet og terrorhandlingene for seg. De er infiltrerte i hele samfunnet vårt. Og det verste av alt er at de fleste iblant dem ikke er klar over hva de er med på vedrørende å begå terrorvirksomhet imot sine landsmenn, kvinner og barn. Men når det er sagt, så er de ikke uten skyld og ansvar for det de medvirker i av lovløshet og terror, og de vil selvsagt bli stilt til ansvar for sine handlinger alle, nå når lov og rett skal inn igjen i samfunnet vårt.

Bak FRIMURERIETS kulisser – Brage boklag 1944 Ørnulf Myklestad. En avsløring av frimureriets seremonier, symboler, og politiske forbrytelser.

Side 33. 12.Frimureriets menneskeforedling i praksis. Man snakker så meget om den menneskeforedling frimureriet befordrer. La oss se litt nærmere på denne. I den store norske landslosjen grunnlov heter det ganske klart i Artikkel 7: «Bryter en broder den tausheten som han svor ved sin inntredelse i ordnen, idet han lar fremmede eller brødre i lavere grader få kjennskap til hva som er betrodd ham om ordenens anliggender, er han henfallen til den straff som han selv har gitt seg under ved inntredelsen av ordnen, nemlig at hans hals skal bli hugget over, hans hjerte , hans tunge og hans innvoller blir revet ut og kastes i havets dyp, at hans legeme må brennes til aske og strøes ut for vinden.» I en annen ed sies noe lignende, bare med følgende forandring, nemlig: «At hans leber skal brennes bort med glødende jern, hans hender hugges av, tungen rives ut og strupen overskjæres»

Etter at frimureren har avsagt disse forferdelige edene, og underskrevet dem med sitt blod, sier den ordførende mester til ham følgende: «Utrygg skal du være for den hevnende hånd hvor du så går på jorden overalt hvor der finnes rettskafne og ærlige brødre som kjenner sin plikt»

Side 39. 16. Den usynlige makt - Lagmann Lindboe sier bl.a. i sine avsløringer.

«Alt i losjen drar mot den passifisme som daglig sees, og som i og for seg er en forgiftning av samfunnet»

Side 45. 18. FRIMURERIET SOM MORDLIGA.

Den internasjonale jødedommen skyr ikke noe middel til undertrykkelse av dem som står imot. Hensynsløst blir enhver farlig motstander, dersom det anses nødvendig ryddet av veien ved gift og annet.

I bladet «Volkszeitung» som var et organ for reformjødene i Berlin, sto det i 1923 følgende bemerkelsesverdige setning: «Ennu er ingen jødefiende død en naturlig død»

En rekke fremstående personligheter i historien døde under meget mystiske omstendigheter uten at våre alminnelige historiebøker i det heletatt antyder dette. Og hvorfor? Jo sannheten er den at den frimureriske innflytelse griper inn i all historie-skriving av betydning, slik som broder Køthner nevnte.

Martin Luther f.eks. ble drept med gift da han tok opp kampen med jødedommen.

Side 51. Prins Christian August av Augustenborg som egentlig var arveberettiget til Norges trone, ble drept med gift i 1810. Han sto i vegen for frimureriets fordervelige planer. Etter hans død var alle sjangser for et selvstendig Norge ødelagt, og den politiske og militære kommando ble etter hvert helt lagt i hendene på den danskfødte general br. Haxthausen og ordførende mester i kristiania-losjen, Nicolay Treschow. Vi ser altså hvordan den nordiske frimurerunionen som alltid har vært en fiende av Norges nasjonale interesser den gang som seinere under Grønlandssaken var i aktivitet.

Som et typisk og beklagelig tegn på norsk husmannsånd, står i dag den dag foran slottet i Oslo et monument over Carl Johan, og etter ham er Oslo hovedgate oppkalt, etter påtrykk fra den norske store landslosjen ble denne statuen av en mann som med jødisk list undertvang seg vårt land, satt opp. Statuen bærer den tragikomiske innskrift: «Folkets kjærlighet, min belønning». I sin nasjonale likegyldighet har det norske folk latt seg by en slik uhørt frimurerisk hån uten å kny. Her kunde nevnes en rekke andre mord og andre forbrytergjerninger som det internasjonale frimureri har forøvet opp gjennom tidene, men det ville falle for langt så omfattende som frimureriets synderegister er.

Men jeg skal her ikke unnlate å peke på at de mennesker er fullstendig på villspor som tror at kampen mot jødedommen har noe med en agitasjonsmanøver å gjøre i den hensikt å skaffe en syndebukk for den nød og elendighet som verden og menneskene har lidd og lider på grunn av kriger og blodige omveltninger.

La oss da bare ta for oss en enkel uttalelse som er fullt tilstrekkelig til å klarlegge dette forhold: Den engelske jøde og høygradsfrimurer, britisk statsminister Benjamin Disraeli skrev like før sin død: «Det er jøder som bestandig volder Europas revulosjoner og opprør, organisert og ledet av jøder» Disse linjer sier mer om jødeproblemet enn bindsterke bøker. Vi kunne bare til Disraelis ord også tilføye «kriger». For også her kan man klart følge jødenes blodige spor. Og deres utøvende hånd er som vanlig frimureriet.

Side 75. Høygradsfrimureren Carl Heinzen avsier følgende dom: Vi har alle kjent mennesker som har gjort seg selv så foraktelige at enhver respektabel mann aller helst unngår dem eller begunstiger deres uskadeliggjørelse. De har dog bestandig funnet støtte og har kjempet seg gjennom vanskeligheter ved hjelp av hemmelig hjelp, hvor et hvert ærlig menneske ville ha brukket nakken. Til slutt kan man undervære med at de var blitt brødre, medlemmer av frimurerordnen, hvis innflytelse rekker helt inn i fengslene og til domstolene.

Når den mistanke som ble vakt ved hjelp av påfallende foreteelser, blir begrunnet, så er tiden kommet til å bytte om frimurernavnet med forbryterbetegnelsen og selve ordnen bør få navn den fortjener: «Et livsforsikringsselskap for skurker» uttaler den tyske høygradsfrimureren, frimurerbroderen von Knigge skriver i 1816: «Frimureriet er et middel til å fremme jødenes hemmelige eksotiske rike.» Den tidligere nevnte høygradsbroder Didler skriver. «Frimureriets hemmelige ledelse består utelukkende av jøder» Dette er også hva Walter Rathenav, som selv var blant de øverste 33 jødiske ledere av verdensfrimureriet, åpent innrømmer. Han sier også at disse 33 lederne er jødiske finansmagneter og statsmenn. Når en dør, velger de gjenværende hans ettermann…..osv

Siste Side 167. « Jo større sak, dess tyngre tak, men desto større seier»

Grunnloven fra 1814

§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Martin Luther f.eks. ble drept med gift da han tok opp kampen med jødedommen.

FN'S VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE (1948)

Artikel 21.

1. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.

---------- Forwarded message ---------
Fra: Sven J. Stray <sven@advokatstray.no>
Date: fre. 20. des. 2019 kl. 13:33
Subject: Fylkesnemndsak i Agder - Vite fra Nasjonal Varslergruppe
To: elmesol@online.no <elmesol@online.no>

Jeg er av Fylkesnemnda i Agder bedt om å kalle inn en representant fra Nasjonale Varslergruppe som vitne i en pågående fylkesnemnd sak som skal behandles 6. og 7. januar 2020.

Kan du ta kontakt med meg og avklare nærmere tidspunkt for avgivelse av vitneforklaringen.

Formålet med din forklaring er å opplyse hvem Nasjonal Varslergruppe er, hvordan dere arbeider mv.

Har du anledning til å møte?


Med vennlig hilsen


Sven J. Stray

advokat

Logo_SW

Postboks 740

4666 Kristiansand

Besøksadresse: Tollbodgata 36

Tlf: 93 44 40 03

Sentralbord: 93 44 30 00

Fax: 38 61 19 58

Org. nr. 971 332 808 MVA

http://www.straywaaland.no
Anders Pedersen
 

Vi er igang med å avvikle gamle korrupte Sionistiske

UNREAD_POST Anders Pedersen » Tir Mai 12, 2020 12:26 pm

Fra Anders Pedersen
To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;genkons@online.no<genkons@online.no>;osl.vertretung@eda.admin.ch<osl.vertretung@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;

C/c: kasto@fylkesmannen.no<kasto@fylkesmannen.no>;ivar@odegaard.as<ivar@odegaard.as>;

Vi er igang med å avvikle gamle korrupte Sionistiske nettverk med Frimurerstyre for å bygge et nytt Norge i henhold til Grunnloven

Derfor er det så viktig å samtidig bryte de diplomatiske forbindelser med USA, Israel, Russland, England og Sveits i første omgang for å få arbeidsro med å befri oss ifra EU-EØS avtalen.

Idag arbeider alle norske ambassadører og stabene imot Norges suverenitet og pro en absurd Sionistisk 'Ny Verdensorden', altså de retter seg etter instrukser ifra et skjult maktsystem og begår Landsforræderi og undergraving av våre Fedres land.

Når vi vet at 'Den Nye Verdensorden' er basert på Satanisme og blodofring haster det med å befri oss ifra dette ÅKET.

På sikt må alle diplomatiske forbindelser brytes for å bli kvitt hierarkiet omkring det samme og langsomt bygge opp nye strukturer og hele tiden med utspring ifra grasrotnivå.Vennlig hilsen


Anders Pedersen

2020-05-04 Hei dere Svar til Herman J Berge.pdf
Svar til Herman J Berge
(460.26 KiB) Ikke lastet ned ennå


Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 


Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron