Kristus (2010)

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Kristus (2010)

UNREAD_POST Anders Pedersen » Ons Jun 24, 2020 10:26 am

To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;

c/c:
kasto@fylkesmannen.no<kasto@fylkesmannen.no>;ivar@odegaard.as<ivar@odegaard.as>;jorn.melum@politiet.no<jorn.melum@politiet.no>;per.steinar.bungum@politiet.no<per.steinar.bungum@politiet.no>;skule.worpvik@politiet.no<skule.worpvik@politiet.no>;gunn_84@hotmail.com<gunn_84@hotmail.com>;gunnar.havik@hotmail.com<gunnar.havik@hotmail.com>;casperdinapoli@gmail.com<casperdinapoli@gmail.com>;gunh-ny@online.no<gunh-ny@online.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;genkons@online.no<genkons@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;postmottak@pasientreiser.no<postmottak@pasientreiser.no>;


Go'dag!

Vi er Nasjonale Varslergruppe

Kristus (2010):

«Det haster med å hige imot en høyere visjon hvor våre Institusjoner begynner å tjene folket i stedet for å begå kontinuerlige overgrep imot dem. Kun på den måten vil den fysiske verden bli reddet ifra total tilintetgjørelse ved å unngå at uopplyste personer forårsaker den totale degradering av samfunnet gjennom deres skapning av kaos».

Budskapene ifra KRISTUS har vi sendt ut i årevis, pr idag har vi ikke fått en ENESTE tilbakemelding om at noen har forstått den MEST LIVGIVENDE OG VIKTIGSTE INFORMASJON gitt til Menneskeheten noensinne. Bibeltolkere og religionsforskere og disse med de høyeste utdannelser avviser blankt denne informasjon og henviser til Satan som opphaveren, dog uten å ha lest dem selv i de fleste tilfeller.

----------------------------

Den skjulte terroren i Norge som vår Regjering og Storting deltar i skyver store deler av befolkningen ifra seg som absurd og henviser til konspirasjonsteoretikerne, inntil det nødvendigvis rammer dem selv til sist i fullt monn.

Den falske pandemien ‘Corona’ er bare forsmaken på det som kommer, likevel fortsetter våre ledere med å formidle løgn og bedrag sammen hyklerne i media. Det siste nå er at Norge er trådt inn i FN’s Sikkerhetsråd og alle gratulerer hverandre. Samtidig vet FN at Norge er en av de verste overtredere av Menneskerettighetene, Domstolene og Politiet er korrupte til margen, Storting og Regjering er styrt av Frimurere, Helse-Norge fører krig imot egen befolkning, Barnevernet trafikkerer med barn kidnappet ifra kjærlige foreldre, Staten stjeler ifra dem som ingenting har, ambulerende dødsskvadroner snikmyrder dissidenter og varslere for å skjule det korrupte SYSTEMET i Dobbelt-Staten. Hvordan kan FN akseptere Norge som medlem i et Sikkerhetsråd vel vitende om alt det ovennevnte? Sier ikke dette noe om FN?

Langsomt men sikkert vil de ovennevnte bli bevisste at de alle har deltatt i det verste samfunnssvik og landsforræderi noensinne imot sine egne gjennom en falsk Regjering, manipulert av en Dobbelt-stat og ikke minst ifra selveste FN. Alle som fulgte ordrer ifra den Sataniske Kabalen vil måtte stilles foran den Militære Domstol hvor alt avgjøres i løpet av 12 timer. I siste fase vil Dimensjonsskiftet avgjøre de siste tvil. De som forstår hva exopolitikk er vet at samfunnssvik og landsforræderi blir summarisk straffet med døden.

På forhånd vil alle detaljer om Dobbelt-statens terroraksjoner omkring ‘Scandinavian Star’, ‘Alexander Kielland’, ‘Estonia’, ‘Palme-drapet’, ‘Utøya-massakren’, ‘Kings Bay’, ‘Vassdalen-raset, ‘Orion-tragedien i Sverige’, 'Bombingen av Libya' og flere bli eksponert for disse som er våkne nok til å forstå, de fleste vil dog ikke forstå omfanget og har heller ingen interesse, de er ikke tilstrekkelig predisponerte, oppvåkningen vil komme senere. Her vil for eksempel komme klart frem hvordan Satanismen har hatt forankring i KRIPOS alltid og skapt de største belastninger på samfunnet. Også Oljefondets midler for å skape ISIS vil bli avslørt.

Statens Institutt for Luftforskning (NILU) og Statens Institutt for Vannforskning (NIVA) sammen med Luftfartsverket og Luftforsvaret har igjennom 20 år begått massemord gjennom forgiftning på nordmenn ved at uidentifiserte fly har fått lov til å trenge inn i norsk luftherredømme i den eneste hensikt å gjøre skade på mennesker og dyr, forgifte vårt drikkevann og jordsmonn, ved å sprøyte gift ifra fly gjennom det som heter ‘Chemtrails’ og/eller ‘Geo-Engineering’.

Bellona, Norges Naturvernforbund, Norges Miljøvernforbund, Den Norske Turistforening, Klima og Miljø-departementet, Miljødirektoratet og MDG har alle deltatt i disse massedrap og svik gjennom deres taushet. NILU har i hele denne perioden brukt all tid på å varsle om avgassene ifra bilene samt pollenvarsler uten i det hele tatt å varsle om det aller viktigste, nemlig det giftige nedfallet fra ‘Chemtrails’ som har forårsaket smertefull død på nordmenn gjennom Alzheimer, Demens, ALS, KOLS, ME, Autisme, den lammende ‘Morgellons’ og et ukjent antall sjeldne syndromer.

Det samme gjelder Statens Strålevern (NRPA) som i alle år har fortidd farene ved trådløs wi-fi og farene ved å installere dette hvor også det samme har blitt innført ved skolene, uten å lytte til signaler ifra kommuner i Tyskland, Frankrike og kommuner i USA som forbød trådløs wi-fi i skolene fordi det rammer de unge i enda større grad. NRPA har forårsaket smertefull død av tusener av nordmenn, barn ikke minst, og vel vitende om skadeeffektene. NRPA har heller aldri gjort noe forsøk på å utdanne foreldre for å beskytte deres barn for kontrollert bruk av mobil-telefoner og strålingsskader.

En annen variant av ‘krig imot egen befolkning’ har skjedd gjennom Legeforeningens aksept av Fastlege-ordningen innført av den Sionistiske Skyggeregjering hvor alle leger er pålagte å rette seg etter instruksene i AGENDA21-2030 hvor alle syke og eldre over 60 – 65 år i stort omfang blir nektet kompetent behandling fordi dette ikke er i samsvar med Bærekraftmålene til Agendaen. Vi har også bevis på at pasienter i denne kategorien blir nektet bytte av fastlege og truet til å fortsette med samme fastlege som gjentatte gang hadde begått alvorlig neglisjering av vedkommende. Vi har til og med eksempel på at da ‘Nasjonale Varslergruppe’ avslørte et slikt forhold ble pasienten tvangsflyttet til et annet nabolag, ilagt besøksforbud og utstyrt med hemmelig telefonnummer for å unngå enda flere avsløringer. Hjemmesykepleien, Pasientreiser og Volvat ble som en følge avslørt i tillegg.

Alle landets sykehusledelser har i mange år, gjerne før 1992, vært infiltrert av agenter ifra dobbelt-staten og deres dyrking av Lucifer, hans høyre hånd Satan gjennom FN’s AGENDA21-2030 for kontinuerlig såing av negativ energi (lidelsesenergi) blant syke, lidende og deres nærmeste pårørende. Så langt er det kommet at endog Fylkesmannen har fullmakt til å signere på døds-dommen på utvalgte pasienter. Vi trekker her frem to eksempler som ‘Nasjonale Varslergruppe’ har nevnt i mange rapporter gjentatte gang de siste år.

Det gjelder 40 år gamle Line Yvonne Dahl Alexandersen som har ligget til sengs i snart 5 år hvor hun hele tiden har blitt nektet behandling. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og tidligere Fylkesmann Trond Rønningen har igjennom hele denne perioden nektet Line behandling siden hun faller inn under kategorien for de ikke bærekraftige pasienter i fremtidens Norge i.h.t. Verdens Helseorganisasjon. Andre direkte deltagere i Line’s lidelser er tidligere Ombudsmann Aage Thore Falkanger, Helsedirektør Bjørn Guldvog og Helseminister Bent Høie.

Et annet tilfelle vi har nevnt flere ganger har vært blokkeringen av ex ballettdanserinne Brit Falch Gjøen van der Woude som ble befridd ifra sine plageånder 29.april 2019 da hun døde ved Skinnarberga pleiehjem i Kongsberg. Hun ble nektet behandling til det siste ifra dobbelt-staten og hvor de ovennevnte var involvert. Brit ble et offer for FN’s Agenda2030 hvor utsiling og eliminering av syke skal gjennomføres. Nå gjør de det under dekket av Covid-19 hvor eldre og syke blir snikmyrdet hver eneste dag.

Hadde ovennevnte ledere i Helse-Norge reagert samlet og spontant etter våre varslinger i 2016-17 slik de moralsk var forpliktet til så ville det skapt en viktig impuls for å kaste av oss åket sammen. Ingenting av dette ble gjort p.g.a. deres frykt for å bli snikmyrdet av de ambulerende dødsskvadroner som hele tiden opererer gjennom vårt korrupte politi og andre. Dog ville de hatt æren i behold for å ha ofret seg for de svakeste i samfunnet. Ovennevnte har nå viklet seg inn i en umulig situasjon ved at de hele tiden har akseptert overgrepene og terroren imot egne innbyggere og vil til slutt bli sumarisk henrettet av en militær domstol med et skudd i bakhodet eller ved giftsprøyte, kanskje først da vil de rive av seg håret i fortvilelse over ikke å ha tatt aksjon da sjansen bød seg.

Gjennom Barnevernets kidnapping av barn ifra foreldre har alle landets Politimestere påtvunget sine politifolk til å bli kriminelle ved å eskortere BV når de rykker ut. De er som en følge derav alle delaktige og medskyldige i overgrepene. I tillegg vet vi at alle Politimestere er involvert i Frimurernes import av narko, distribuering og videresalg av svineriet, CIA, MOSSAD og MI6 er selvsagt fullt ut involvert her via PST og Politidirektoratet. De er alle 'Dead man walking'.

Det kan høres usannsynlig og overraskende ut for de fleste men til og med Meteorologiske Institutt deltar i terror imot egen befolkning. Det er lenge siden Meterologiske gjorde sine værvarsler basert på gamlemåten gjennom data basert på de mange år med prognoser og analyse av disse. Nå får de det gratis ifra Jesuittene som opererer EISCAT og HAARP i Skibotn (Troms) og på Svalbard og som planlegger været for dager og uker på forhånd gjennom teknologisk manipulering, her finnes den egentlige forklaring til den aggressive installering av vindmøller og som ikke har noe med grønn energi å gjøre i det hele tatt. Dette ble forklart fyldestgjørende i en rapport i fjor høst. (EISCAT -European Incoherent Scatter Facility og HAARP – High-frequency Active Auroral Research Program) EISCAT eies og holdes vedlike gjennom dobbeltstaten og Vatikanet og er et viktig ledd i Geo-Engineering. De unormale høye temperaturer vi har nå og tidligere på våren kommer ifra denne manipuleringen av været. Flommen i Finnmark går ut på det samme, hele tiden i den hensikt å skape negativ energi blant befolkningen ved å skylde på naturkreftene. Operatørene bak EISCAT planlegger nå en tørkesommer av dimensjoner for å lage branner slik som i California flere år på rad.

Samtidig er EISCAT i Skibotn et masseødleggelsesvåpen som gjennom triangulering med andre HAARP-anlegg kan forårsake jordskjelv, oversvømmelser, jord – og leirras hvor enn det måtte være i verden. Norge har derfor deltatt i mord på ti-tusener av uskyldige mennesker rundt om på kloden og som nå skal gjøres opp gjennom Eksistenslovene, alle medvirkende lands regjeringer skal nå ta konsekvensene av de kontinuerlige brudd på menneskerettighetene og massemyrderiene.

Alle våre etater og institusjoner er blitt korrumpert av en ondsinnet dobbelt-stat, ikke minst NRK og pressa har bidratt til denne undergravingen av egen befolkning gjennom sine kontinuerlige løgn og bedrag og dekkoperasjoner. Ikke engang Kongen har maktet å slå alarm og vi tolker det dithen at han er blitt tatt som gissel og kanskje henrettet for landsforræderi slik som den engelske dronningfamilie. Disse som hadde klarsyn om galskapen og som forsøkte å gjøre noe ble alle snikmyrdet, i begynnelsen med gift og i den senere tid med avanserte stråle – og energivåpen.

Vi hekter på denne avslørende lenke til slutt:

https://eur04.safelinks.protection.outl ... reserved=0

For disse som er tilstrekkelig våkne og ønsker å beskytte seg og sine:

christsway.co.zaVennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 

Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron