Ondskapen til Israelske MOSSAD i en hevnaksjon imot Norske

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Ondskapen til Israelske MOSSAD i en hevnaksjon imot Norske

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Sep 23, 2020 6:54 am

To: Helga Fylkeslege Vestland Arianson<fmhohar@fylkesmannen.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;

C/c:10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Vivi-Ann Snøball saksøkelse Sandnes<sandnesfjordcamping@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;

Go'dag!Vi er Nasjonale Varslergruppe

Jeg er blitt bedt av varslerkollega Anders Pedersen å dele denne informasjonen med dere.

Etter at dere har lest dette, så forstår dere kan hende bedre hva jeg personlig og mange andre er utsatt for.

Hvem som står bak dette igjen, vet vi nå alt om. Det er Arbeiderpartiet, som sammen med frimureriet, som er denne bermen`s fotsoldater og agenter i Norge, Sammen med politi og andre som er spredd rundt i all forvaltning for å terrorisere Det Norske Folk.

Ondskapen til Israelske MOSSAD i en hevnaksjon imot Norske borgere ved å bruke deres egne pedofile Frimurere i maktposisjoner
Innboks x


anders pedersen
09:36 (for 52 minutter siden)


til meg


(Denne melding ble utsendt på engelsk 21.september 2020 til den Israelske Regjering, flere israelske aviser, Washington post, NY post, 340 adressater i FN og til vår 100 ambassader i utlandet, alle våre kommuner, o.fl.)

Go'morn!

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen

Vi utsteder Arrestordre nr.5 som fölger:

imot:
Israelske ambassadör i Oslo hr Alon Roth og tidligere hr Raphael Schutz

for fölgende krenkende og kriminelle lovbrudd imot Norsk og Amerikansk statsborger Dennis Bowen og Norsk statsborger Asbjörn Nilssen.

Begge arbeidet ved den Vernede Bedrift ITAS AMB AS på Ökern i Oslo da de begge plutselig ble sparket uten noen grunn. Asbjörn Nilssen var faglig ansvarlig for arbeidsrettede tiltak i nevnte Arbeidsmarkedsbedrift. Han varslet myndighetene 1.gang 29.februar 2016 for å formidle om kritikkverdige forhold ved gjennomföringen av statsstötteutlösende tiltak for usikker arbeidsfremtid. Dennis Bowen ble sparket selv om han ikke hadde varslet og var de ansattes representant i AMU (Arbeidsmiljöutvalget).

Den mest skammelige oppfölger av de ulovlige oppsigelser skjedde ved at hr Bowen og kona Eva fikk kidnappet sine 4-fire barn mens de var i klasserommet på skolen av forbryterske Barnevernet sammen med beväpnet politi i en handling som kun kan karakteriseres som en ren hevnaksjon imot en arbeiderfamilie. Samtidig ble kona Eva sparket ifra sin jobb som Barnehagetante ved samme skole og hvor Asbjörn Nilssen gikk igjennom kraftig trakassering i ettertid. Oppsigelsene skjedde i juni 2016 og siden den gang har familien Bowen knapt fått se sine 4 barn.

Asbjörn Nilssen og Dennis Bowen fremförte berettiget varsel til NAV om kritikkverdige forhold ved gjennomföringen av statsfinansierte tiltak som medförte til öyeblikkelig avskjed for begge to 4.juni 2016. Hva ingen av de to visste om da var at ITAS AMB AS, sammen med over 100 andre Arbeidsmarkedsbedrifter over hele landet, er styrt av den Israelske Regjering gjennom deres Etterretningstjeneste MOSSAD hvor alle inntekter er fritatt for skatt og MOMS og som blir kanalisert til deres svarte budsjett. Gjennom den brutale og ulovlige avskjeden og hevnaksjonen mot Asbjörn og Dennis ga MOSSAD klare signaler om at de ikke tolererte endringer innen deres EGEN INDUSTRI, selv ikke engang i deres vertsland Norge.

Den plutselige avskjeden av begge to gjorde det klart HVEM som styrer i landet; vrakrestene av den såkalte 'Norske' Forvaltningen, som også er kontrollert av Israel har derfor ALDRI hatt et ord med i laget. Her ligger forklaringen til at de Norske Krigsseilerne aldri fikk det de hadde krav på, eller kun fikk smuler av; den Jödiske parasittrasen stjal alle verdiene.

Disse inngrep og overgrep på Norges suverenitet og undergraving av alle våre verdier har skjedd siden krigen og gjerne för det hvor mektige Norske Sionister og Frimurere har hjulpet Jödene til rette; de verste Landsforrädere vår nasjon noengang kjente til og som tilogmed ble äret og hyllet av Konger og Regjeringsledelser, de samme forrädere som ga Tungtvann til Israel slik at de kunne utvikle atomvåpen og som siden havnet i Sör-Afrika og andre land.

MOSSAD's ondskapsfulle og grunnlöse hevnaksjon imot Asbjörn og Dennis var ment som en klar advarsel til andre arbeidstakere i deres bedrifter om å holde munn. MOSSAD brukte hele sitt nettverk av deres eget skapte Jödiske pedofile Frimureri i sentrale maktposisjoner i Holmestrand og Tönsberg for å ödelegge familiene. Her ble det klart at MOSSAD har den totale kontroll over vårt Politi, Barnevernet, Advokater og Domstoler; ja tilogmed over vår Riksadvokat, korrumpert til margen og hinsides.

Kanskje leserne nå begynner å forstå hvorfor Nobels Fredspris alltid har gått til alle verstingene og massemordere. Tilogmed mor Teresa var Jödisk Barnetrafikant. Her har vi grunnen til at Kavli fondet alltid utdeler sine årlige priser til vitenskapsmenn - og kvinner som er utdannet ved Jesuitt universiteter; altså har Fondets ledere helt fra förste stund underordnet seg og resignert overfor Herrefolket; det samme herrefolket som ifölge vår Grunnlov hadde forbud imot å komme inn i landet sammen med Jesuittmunker. Resultatet av denne naive holdning og for å samarbeide med Jödene har nå fört vår nasjon på kanten av stupet.

JESUS landet i 2001, noe som ingen tror på og har en klar advarsel til disse som samarbeider med Jödene:

(2007)
"Disse som har sett det som hensiktsmessig å samarbeide med Jödene, for egen vinnings skyld, på grunn av deres makt i de finansielle markeder, vil slå fölge med Jödene på grunn av deres ondskap og grådighet. De vil möte en fiendtlig verden og bli gjenfödt i slaveri"

MOSSAD hadde behov for arbeidstakere til sine bedrifter. For å skaffe seg den rette kategori kandidater flommet de landet over med narko på 60-tallet. Slik skaffet de seg restituerte narkovrak som var istand til å utföre enkle arbeidsoppgaver uten å tenke for mye. De var glade de hadde en oppgave å gå til for å avlaste sitt sinn med og gjennom deres Uföretrygd hadde MOSSAD skapt både bukken og havresekken uten å ha lönnsutgifter som dermed ble belastet nordmenn over skatteseddelen. Ledelsen var alltid deres egne Jödiske Frimurere.

Ved å öremerke de pedofile Frimurere innen Politi og lokale og regionale myndigheter som hele tiden trakasserte Familiene til Nilssen og Bowen ble sistnevnte forsökt myrdet med kontaktgift. Leger på akutten maktet å redde livet hans ved å kutte opp underlivet hans hvor de tappet 6 liter med
svart gift. De skyldige er kjente men står utenfor loven og beskyttet av MOSSAD som kontrollerer Politiet. Disse vil senere bli arrestert og fremfört for Folkedomstolen for dom.

Siden Dennis Bowen overlevde satte de ham i fengsel istedet uten noen grunn. Her ble han ytterligere trakassert og forsömt ifra de mest basiske behov som vasking av töy, skifte av klär, uten kommunikasjon osv. Dette beviste at fengslene i Norge også er under Sionistisk MOSSAD kontroll. Siden disse Undermenneskene også kontrollerer Arbeids - og Velferdsdepartementet ble ingen ytelser gitt ifra NAV slik han og kona var berettiget til. Jödenes blokkering av ytelser ifra NAV er rutine for disse som er markerte som Varslere og Dissidenter, inntil ALLE böyer knärne for Herrefolket.

Den Jödiske-Sionistiske gren av Illuminati Kabalen og den ekstreme og kriminelle Chabad Lubavitch Organization (fariseerne) av parasitter har nå den totale makt i USA hvor deres Talmud Noahidelovene gikk igjennom i den amerikanske kongress i 1991. Hva disse onde Undermenneskene ikke vet er at vi har begynt på et Dimensjonsskifte hvor alt som er urent ikke vil overleve, de vil ikke forstå hva som skjer fordi Judaismen er blokkert ifra signaler ifra Universet gjennom 'Kristus Bevissthet'.

Medlemmer av Jödiske Fraterniseringsorganisasjoner har tatt over makten i de fleste Regjeringer i verden og brakt oss inn i en absurd og uvirkelig verden. På daglig basis her i Norge erfarer vi deres Luceferianske oppförsel ved å skape 'negativ energi' gjennom de mest sårbare, spesielt med referanse til Satansmakten i Barnevernet hvor FN's Agenda21-2030 har skapt en lov som gjör det lovlig å kidnappe barn ifra kjärlige foreldre under argumentet om at 'Barn er statens eiendom da det ikke er bärekraftig at de vokser opp sammen med sine foreldre'. Idag blir disse barn trafikkert over hele landet hvor store summer er involvert. Fosterforeldre er unntatt ifra noen type evaluering og vi har eksempler på at lesbiske og voldelige personer får ta ansvaret, vi har også et ubekreftet tilfelle hvor et lite barn ble myrdet av fosterforeldre. De virkelige foreldre har ingen anelse om hva som skjer med deres kidnappede barn siden de knapt nok får se dem.

Vi går derfor ut ifra at våre representanter på Storting og Regjering (de fleste Frimurere) er under tung mental hjernekontroll og/eller har blitt 'chippet' siden deres oppförsel er robotaktig og markerer seg stadig fjernere ifra normal menneskelig oppförsel siden de mest alarmerende signaler kontinuerlig blir avvist eller oftest ikke svart på i det hele tatt, også på Fylkes - og Kommunenivå. Det samme skjer i media; ingen alarm ringer når de blir informert om deres ansvar og plikt til å utrede om kriminelle forhold som f.eks. Politiet og Barnevernet er skyld i. Vi går derfor ut ifra at alle Redaksjonsjefene er under mental kontroll også.

Her er en liste over hvordan den Jödiske-Sionistiske Illuminati Kabalen har jobbet bak vår rygg, sammen med vår landsforräderske Regjering, for gradvis å ta ifra oss vår frihet for å tvinge oss over i deres form for slaveri. En liste som kun vi Varslere og Dissidenter har forståelse for fordi vi daglig föler overgrepene på kropp og sinn:

Drap og Drapsforsök. (Vi har en liste over myrdede utfört av Israelske MOSSAD og deres samarbeidspartnere i PST, mange av dem meningslöst myrdet kun for å skape negativ energi i befolkningen. Frimurerstyrte KRIPOS deltar alltid her for å dekke over og slik de alltid har gjort)
Tvangsinnlegging i psykiatrien for tvangsmedisinering (Kjente eksempler varslerne Norulv Övrebotten, Synnöve Fjellbakk Taftö)
Fengsling uten grunn (Eksempel Hans Eirik Olav, Justismord; Eirik Jensen, ditto; Elmer Solberg, trakassering)
Redusering og tilbakeholdelse av pensjonsutbetalinger, dagpenger eller sosialstönad
Ingen berettigede utbetalinger fra NAV i det hele tatt
Kidnapping av våre barn ifra et Luceferiansk Barnevern for trafikkering gjennom store utbetalinger til Fosterforeldre som inngår som part i det samme Sataniske systemet for å skape lidelsesenergi mellom de ekte foreldre og barnet (negativ energi).
Ifrastjeling av privat eiendom gjennom Frimurer arrangerte Forliksråd, Namsmenn, Politi, advokater og korrupte Dommere.
Ifrastjeling eller tilbakekalling av Förerkort for disse som har det som levebröd (Eksempel Elmer Solberg)
Blokkering av egne barn ifra videreutdanning og kurser som hevnaksjon imot varslere (Eksempel Anders Pedersen)
UDI's oppfölging av instrukser ifra Frimurere om å utvise uönskede personer, også familiemedlemmer, som et ledd i trakassering og hevnaksjon imot Varslere og Dissidenter (Eksempel Anders Pedersen)
Blokkering ifra det Nasjonale Arbeidsmarked gjennom MOSSAD-styrte Arbeidstilsynet
Finanstilsynets blokkering av personer ifra banktjenester som er betraktet som ikke bärekraftige
Den ulovlige etablering av Bankenes Inkassobyråer
Den ulovlige innföring av MOMS
Den ulovlige etablering av Bom-stasjoner
Fortetning av befolkningen i mega-byer for mental slavekontroll
Mattilsynets mishandling av dyr til döde og masseslakting av friske dyr for å skape hungersnöd
Masseödleggelses våpenet EISCAT (European Incoherent SCATer) i Skibotn og på Svalbard samt Globus II radaren i Vardö for globalt massemord. (Nordmenn er uvitende om at disse våpen har forsårsaket döden på ti-tusener uskyldige voksne og barn ved hjelp av triangulering med HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) i Puerto Rico og på Ascension Island. Dette forferdelige våpen blir nå brukt for masseavfolkning i henhold til FN's Agenda21-2030 gjennom jordskjelv.
Nedlegging av postkontor for å tvinge folk ifra utkantströk
Nedlegging av Bankfilialer for å tvinge folk ifra utkantströk
Urealistiske höye priser på ferger for å tvinge folk ifra utkantströk
Testing av befolkningen for å avklare deres evne for å underkaste seg slavekontroll gjennom Covid-19
Vindmöllenes hovedoppgave for å ionisere atmosfären som et ledd i mental hjernekontroll på nordlige breddegrader sammen med HAARP og EISCAT
Ditto kontroll gjennom 5G and 6G for Eugenikk (raseforbedring) og Transhumanisme (perfeksjonering av mennesket gjennom teknologi). Det samme som å fornekte 'Kristus Bevissthet' og Gud som Skaperkraften
Dumping av gift (Chem-trails eller Geo-Engineering) fra uidentifiserte NATO-fly i 20 år for å skape 'Morgellons' som enda et instrument for å gjennomföre Transhumanismen. (Her et eksempel på at også vårt eget forsvar önsker å ta livet av egen befolkning)
Ifrastjeling av pensjonene til de mange tusen krigsseilere etter krigen
Ifrastjeling av pensjonene til de mer enn 12.000 spanske sjöfolk som seilte på norske båter i tidsrommet 1948-1993.

Jödene har infiltrert og regjert Norge siden krigen, hele tiden hjulpet av Arbeiderpartiet, holdt skjult og beskyttet gjennom sikkerhetsventilen i EOS-utvalget som konrollerer PST, Forsvarets Etterretningstjeneste, NSM (Norsk Sikkerhetsmyndighet). Også LO, NHO og Arbeidstilsynet har alle disse år bidratt til undergraving av egen nasjon og folk ved å beskytte denne parasittrasen. De kristne aviser og media har også bidratt stort til undergravingen gjennom lögnen om 'Guds utvalgte Folk'. Mange höytstående militäre og sanne nordmenn etter krigen observerte med stor bekymring hva som var iferd med å skje og forsökte å stoppe galskapen men måtte hver gang gi opp.

Mange dyktige journalister og andre varslet tidlig og mange ganger om hva som hadde skjedd og hvor det gjennom mange böker ble presentert de mest skremmende og beviselige detaljer om nasjonens verste landsforrädere som hjalp Jödene til rette på alle vis og hvor de tilogmed ble äret og hyllet.
De som stakk nesen for langt frem og var for iherdige ble hurtig snikmyrdet.

Derfor er det så viktig å tilbakekalle vårt diplomati ifra Tel Aviv så hurtig som mulig for å tvinge denne bermen ut av landet. Kun på den måten kan vi ha et lite håp om å kunne begynne å skape en ny nasjon og for tilslutt kaste av oss Dyret i EU. Dette ville forhåpentligvis gi viktige signaler til andre Europeiske nasjoner for å gjöre det samme som Norge, dessuten en kraftig impuls til våre venner i USA som lider enormt under denne parasittrasen.

Slik vi har observert siden Israel ble skapt i 1948 har nasjonen blitt brukt som en festning og arnested for internasjonal terrorisme, blodbad og konstant såing av negativ Luceferiansk energi spesielt i Palestina og også over hele verden gjennom deres makt i FN. Israel var aldri ment å bli en egen stat og må bli avviklet og forkastet sammen med den ulovlige Balfour erkläringen; viktige dokumenter hvor Frimurere er involvert kan aldri bli ansett og tatt i akt og må derfor dömmes som ugyldige. Det opprinnelige bostedet til Jödene er Palestina slik det alltid var etter flukten ifra Egypt.
..............................

Norges Folkedomstol dömmer Staten Israel til å utbetale erstatning til hr Asbjörn Nilssen og hr Dennis Bowen og deres familier for ulovlig avskjed ifra deres jobber samt oppreising for mordforsök, kidnapping av Bowens barn, ulovlig fengsling og flere års trakassering med utkastelse ifra bosted og nekting av berettige ökonomiske levemidler. Barnevernet må Levere Bowen's barn tilbake umiddelbart og som de ikke har sett siden 2016; og til å betale:

50 millioner Norske Kroner > Euro 4.642.000 > US dlrs 5.500.000 hver til hr Bowen og hr Nilssen.


Vedtatt mandag 21.september 2020

Vennlig hilsenAnders Pedersen
Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere

Og siden Varslerkollega Anders Pedersen glemte å oppgi kontonummeret som ærstatningen skal overføres til, så ber vi om at Statsministeren som er hovedmottaker her, overfører beløpet til konto som vi har opprettet

"Guds Vesignelse" Konto nr. 2270 25 51246, så skal vi sørge for å videresende kravet til rette mottakere. Dennis og Asbjørn.
Vennlig hilsenElmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur
Elmer Solberg
 

Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron