Ledelsen i Nordea har også omfavnet Sionismen og begått Land

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Ledelsen i Nordea har også omfavnet Sionismen og begått Land

UNREAD_POST Anders Pedersen » Fre Feb 26, 2021 12:10 pm

post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;Postmottak Sør-Øst politidistrikt<post.sor-ost@politiet.no>;Postmottak Innlandet politidistrikt<post.innlandet@politiet.no>;Postmottak PDI Oslo<post.oslo@politiet.no>;Postmottak PDI Troms<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;Postmottak PDI Agder<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;Postmottak Trøndelag politidistrikt<post.trondelag@politiet.no>;Postmottak Finnmark politidistrikt<post.finnmark@politiet.no>;Firmapost - Sysselmannen på Svalbard<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;Postmottak HPM Riksadvokaten<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Hedmark og Oppland<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;Postmottak HPM Møre og Romsdal statsadvokatembeter<post.mr@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;Byrådsleder<byradsleder@oslo.kommune.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;postmottak@riksrevisjonen.no<postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;Postmottak FMTL<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;Postmottak FMNO<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;Postmottak FMRO<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;Øistein Østgaard<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;postmottak@nsm.no<postmottak@nsm.no>;FN-sambandet@fn.no<FN-sambandet@fn.no>;Anne.Cath.da.Silva@fn.no<Anne.Cath.da.Silva@fn.no>;mariken.bruusgaard@fn.no<mariken.bruusgaard@fn.no>;fredrik.solvang@nrk.no<fredrik.solvang@nrk.no>;Postmottak SFAG<sfagpost@statsforvalteren.no>;postmottak.vtbu@statsadvokatene.no<postmottak.vtbu@statsadvokatene.no>;postmottak.nast@statsadvokatene.no<postmottak.nast@statsadvokatene.no>;presse@riksadvokaten.no<presse@riksadvokaten.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;media@byr.oslo.kommune.no<media@byr.oslo.kommune.no>;sfovpost@statsforvalteren.no<sfovpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFVT<sfvtpost@statsforvalteren.no>;fmvlpost@fylkesmannen.no<fmvlpost@fylkesmannen.no>;Postmottak SFVL<sfvlpost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFRO<sfropost@statsforvalteren.no>;Postmottak SFTL<sftlpost@statsforvalteren.no>;media@gavi.org<media@gavi.org>;postmottak.nord@statsadvokatene.no<postmottak.nord@statsadvokatene.no>;postmottak.oslo@statsadvokatene.no<postmottak.oslo@statsadvokatene.no>;postmottak.riks@riksadvokaten.no<postmottak.riks@riksadvokaten.no>;postmottak.tron@statsadvokatene.no<postmottak.tron@statsadvokatene.no>;to: justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;C/c
gunnar.havik@hotmail.com<gunnar.havik@hotmail.com>;casperdinapoli@gmail.com<casperdinapoli@gmail.com>;gunh-ny@online.no<gunh-ny@online.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;Rikshospitalet / Oslo universitetssykehus<post@oslo-universitetssykehus.no>;Oslo, ACS<osloacs@state.gov>;synne.ekrem@nordea.no<synne.ekrem@nordea.no>;christian.steffensen@nordea.no<christian.steffensen@nordea.no>;anja.lohne.holm@nordea.no<anja.lohne.holm@nordea.no>;simen.kjonnas.thorsen@nordea.no<simen.kjonnas.thorsen@nordea.no>;Derya.Incedursun@nordea.no<Derya.Incedursun@nordea.no>;kol@nordea.com<kol@nordea.com>;erik.bruce@nordea.com<erik.bruce@nordea.com>;joachim.bernhardsen@nordea.com<joachim.bernhardsen@nordea.com>;robert.naess@nordea.com<robert.naess@nordea.com>;sigrid.wilter.slorstad@nordea.com<sigrid.wilter.slorstad@nordea.com>;thina.margrethe.saltvedt@nordea.com<thina.margrethe.saltvedt@nordea.com>;herman.aleksander.dahl@nordea.com<herman.aleksander.dahl@nordea.com>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;

Ledelsen i Nordea har også omfavnet Sionismen og begått Landsforräderi

N.B!
Her presenterer vi enda en av våre mange arrestordrer imot Nordmenn som har tillatt seg å la seg kjöpe av et ondsinnet 'Herrefolk' som snikmyrder disse som går imot deres System, i vårt eget land!
Hvor går liksom grensen? Det stopper ikke bare i Finanstilsynet, våre banker og i NAV. 'Herrefolket' i Jödene har også infiltrert betalings - og mottakings tjenestene i Western Union og Moneygram, RiA står tilbake å få bekreftet. Vi har avslört minst en agent som overvåker tjenestene og vi har varslet om at vedkommende er blitt avslört.

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen


Allerede i 2015 begynte vi å fatte mistanke om at det norske banksystemet hadde blitt infiltrert av fremmed makt etter våre alarmerende avslöringer omkring
NAV's 'modus operandi' overfor en type NAV-klienter som hadde status som Varslere og Dissidenter og den kontinuerlige trakasseringen av disse. Gjennom våre tidligere erfaringer om den store korrupsjonen innen norsk Shipping, våre Domstoler, Arbeidstilsynet, Ombudsmannen og Fagorganisasjoner pekte fingeren hele tiden imot den Israelske maktfaktor som alltid har värt tilstede i Norge, og spesielt siden Israel ble egen stat i 1948.


På grunn av den overdrevne trakassering som Dissidenter ble utsatt for fikk vi senere beviser for at dette hadde sin opprinnelse fra operasjonskommandoen i den Israelske ambassade hvor agenter ifra Israelske terrorgruppe MOSSAD hadde tatt over makten i 'Arbeids - og Sosialdept' og hvor de brukte NAV's utbetalingsforpliktelser som et våpen for å utöve terror imot NAV-klienter generelt og spesielt imot dissidenter. Det var i denne forbindelse vi avslörte at Personvernet gjennom Datatilsynet var lögn og bedrag og som hadde blitt skapt av Jödene for å ha fri flyt av all personlig informasjon om alle norske innbyggere.

Publiseringen av alle våre avslöringer over det ganske land resulterte i det förste drapsforsöket imot den som underskriver, en hel bukett av mordere og samarbeids-partnere ble avslört og selv om vi identifiserte to av dem som ble politianmeldt stod de over loven og går som frie menn i Norge, den ene har drept flere.


Etter et takskred av flere avslöringer fant vi at Finanstilsynet var blitt infiltrert av Goldman Sachs, Finanstilsynet hadde i tillegg påtatt seg rollen å eliminere
de 'ikke bärekraftige' i samfunnet ved å ta for seg alle som misligholdt tilbakebetaling av län som ble fratatt bankkort og bankkodebrikke, uavhengig av om vedkommende hadde en vektig grunn for ikke å ha overholdt terminene. Dessuten vet vi at uten bankkodebrikke er man utstengt fra NAV-tjenester, Folkeregisteret får ikke opplysning om din flytting og man får heller ikke tilgang på digital postkasse.


Etter denne avslöringen i 2018 lå terrenget åpent for å innlemme Bankene og deres Inkassobyråer i våre avslöringer. Da hadde vi på forhånd fått flere meldinger
om hvordan DNB stjal penger direkte fra konto til dissidenter, også om hvordan Sparebanken Östfold plyndret hårdtarbeidende nordmenn gjennom sine Inlassobyråer.


DNB var särdeles sårbar her da vår gruppe, gjennom en politityster, kunne opplyse at DNB vasket narko gjennom systemet. En av innfallsportene for narkoen
var gjennom Gardermoen hvor Staten Israel hadde sikkerhetskontrollen, hvordan i all verden kan dette ha gått til? Dette kan kun ha skjedd ved at korrupte norske
politikere hadde blitt kjöpt og betalt, hvor de samme mest sannsynlig er Frimurere, sluppet igjennom via det skamlöse og nedverdigende "Sidegjöremåls-registeret'.

Den Israelske 'de facto' ledelsen i DNB svarte med en gang at jeg var uönsket som kunde. Men for å ha en gyldig grunn til å oppsi mitt kundeforhold beskyldte de meg for hvitvasking; det er grunn til å spörre hvordan kan en minstepensjonist, som ikke engang får minstepensjon, drive med hvitvasking av valuta?
Dette maktet de gjennom sine kontakter i bankvesenet som gjennom triksing arrangerte et 'bevis' imot meg.

Jeg sökte da om et kundeforhold i Nordea 15.januar som hele tiden har värt et mareritt. Her kom det helt klart frem at Personvernet ikke eksisterer og at min status
som Varsler gjennom 'Nasjonale Varslergruppe' ble kjent med en gang. Av den grunn har vi tidligere utstedt arrestordre imot Direktör Björn Erik Thon hvor han er anklaget for undergraving av egen nasjon og Landsforräderi på vegne av invaderende og ondsinnet makt ifra Israel.


Nordea har hele tiden oppfört seg helt grotesk imot meg som kunde hvor de hele tiden trenerer min tilgang på bankkodebrikke slik at jeg selv kan overföre midler
til min sönn og datter i Spania. Jeg blir også nektet tilgang på at overföring av midler blir gjort via telefon, dette ble gjort i januar uten problem. Og når jeg skal gjöre det samme i februar blir jeg nektet selv om alle data ligger der ifra tidligere. Dette er bevis for at personalet i Nordea blir trenet opp av den Jödiske makteliten til å
lyve uten skam hvor de fölger instrukser for trenering og triksing. Deres utroskap skal ramme dem like hardt som det skal ramme ledelsen.

Den overveldende bevisbyrden imot den Israelske ambassade i Oslo som operasjons kommando for all elendighet förte til vår utstedelse av Internasjonal arrestordre imot de Israelske ambassadörer Elon Roth og tidligere Raphael Schutz hvor de gjennom deres terrorgruppe MOSSAD forsökte å myrde Amerikanske og Norske
Statsborger Dennis Bowen med kontaktgift i 2017. Han overlevde ved at leger på akutten sprettet opp buken og tappet 6 liter med gift. I arrestordren krevde vi at President Natanyahu skulle betale 50 millioner kroner til Dennis og hans kollega Asbjörn Nilsen i erstatning for uforskyldt å ha avslört MOSSAD's ulovlige drift av landets Vernede Bedrifter og hvor de tapper norske skattebetalere for store summer til deres Svarte Budsjett.

Folkedomstolen
utsteder: Arrestordre nr.9


imot disse som stötter Israel's Sionist Nazi regime i Norge:


Frank Vang-Jensen President and Group Chief Executive Officer


Torbjörn Magnusson Chairman of the Board of Directors, Nordea Bank


Kari Jordan, Vice Chairman of the Board of Directors, Nordea Bank


Petra van Hoeken, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


Pernille Erenbjerg, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


Nigel Hinshelwood, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


Robin Lawther, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


Sarah Russell, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


Birger Steen, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


John Maltby, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


Jonas Synnergren, Member of the Board of Directors, Nordea Bank


De er alle anklaget for bevisst Undergraving av egen nasjon og Landsforräderi for å ha omfavnet fremmed og ondsinnet makt i den hensikt å berike seg selv.


Exopolitisk betyr det summarisk Dödsstraff.


Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere
Anders Pedersen
 

Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester