Politivarsler saksøker Kåre Songstad

Merk dere at dagens lovgivere gjemmer seg bak en korporasjon, et enevelde som er identisk med BANDIDOS!
Når du signerer under en bot feks, så føy til at du har signert under Duress, som betyr tvang- dermed kan de ikke kreve at du betaler. Slikt skal vi IKKE betale, bøter og annet disse kuppmakerne dytter på folket i Norge-. Eks vis Eiendomsskatter og bomringer.

Politivarsler saksøker Kåre Songstad

UNREAD_POST Elmer Solberg » Tor Mar 04, 2021 6:58 pm

Til:
NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;VG<2200@vg.no>;

C/c
Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Helga Fylkeslege Vestland Arianson<fmhohar@fylkesmannen.no>;Advokatfirma Ivar Blikra<post@fylkesadvokat.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;Hanne Kløvig<hannemedny@gmail.com>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Justisdep Unni Politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;
Go`dag!


Vi er Nasjonale Varslingsgruppe og representanter for
Personer`s Sikkerhetstjeneste (PST) og
Dommere for Folket`s Domstol. Folkedomstolen i Norge


Politivarsler saksøker Kåre Songstad sammen med andre involverte

Siden vi tenker det har relevanse til saken, så kan hende VG vil ha mere å skrive om, vedrørende banditter og terrorister i Vest Politidistrikt, påtalemaktsapparatet, og rettsapparatet som tilhører dette distriktet.

Kriminelle er de alle. Bortsett fra "varslere" innad i POLITIET som våger å påpeke den kriminaliteten som etaten begår, mot slike som meg og andre individer i Det Norske Folk. Ja slikt som kommer frem her.

Les vedlegget for ytterligere informasjon vedrørende Kåre Songstad, og annen kriminalitet han har medvirket i. Og til orientering. Det er ikke "staten" som har forgrepet seg på Espen Bø, nei for det er det enkeltindivider som representanter for Statwen som huar gjort. Derfor er det og de som skal straffeforfølges. Og denne gangen skal de dømmes til fengsel på livstid. For det er nemlig ikke den eneste og første forbrytelsen Kåre Songstad, andre i POLITI, Påtalemakter, og rettane i Vestland, har begått. Vi er ein horde med mennesker i distriktet, som har ei høne å plukke med denne satanistsike bermen. Det må dere ikke tvile et sekund på. Men nå ryker de altså.

Politivarsler saksøker Staten

Av: Erling Marthinsen 3. mars 2021, 15:55

mars starter en viktig rettssak i Bergen Tingrett. Politietterforsker Espen Bø saksøker Staten og Vest politidistrikt for dårlig behandling og ulovlig gjengjeldelse etter at Bø varslet om kritikkverdige forhold i politiet. Foto: Marit Hommedal / NTB
Politietterforsker Espen Bø varslet om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt. Det handlet om manglende etterforskning av grove forbrytelser som voldtekter, prostitusjon og menneskehandel. Nå saksøker han Staten for måten han ble behandlet i etterkant av varslingen, skriver VG.

Det er over tre år siden den erfarne etterforskeren tok bladet fra munnen, og varslet om gjentatte tilfeller av det han hevdet var manglende oppfølging og etterforskning av grove menneskehandelsaker. Det dreide seg blant annet om grov vold og voldtekter av kvinner i en sårbar situasjon.

«Politiet får informasjon om pågående kriminalitet som utsetter sårbare prostituerte for livsfare, samt frihetsberøvelse og mulig voldtekt. Det er i aller høyeste grad tale om liv, legeme, helbred. (…) Det er ikke vilje til å gjøre noe med dette. Hverken her eller der.», skrev Bø i varselet.

Å varsle er ikke uten risiko, noe Bø fikk merke på kroppen. Saken fikk store konsekvenser for Bø personlig. Politimester Kaare Songstad beskyldte ham for å være et problem på jobben, og tvangsflyttet Bø til en annen avdeling.

– Det har vært en tøff tid. Men det absolutt verste er at det ikke er gjort noe med sakene jeg varslet om, sier Bø til VG.

Dette er en av flere saker som har rystet politiet i Bergen. Mest kjent er Monica-saken fra 2014, da politibetjent Robin Schaefer varslet om manglende etterforskning av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja to år tidligere.

På selveste kvinnedagen starter rettssaken, hvor Bø krever erstatning for ulovlig gjengjeldelse. Staten bestrider kravet.

– Arbeidsgivers handlinger, herunder omplasseringen av Bø, skjedde innenfor styringsretten, var saklig, og var begrunnet i andre årsaker enn saksøkers varsling, skriver regjeringsadvokat Kari Sigurdsen i sluttinnlegget til Bergen tingrett.

Bø sier at flere personer han varslet om i 2017 senere er blitt pågrepet for grove forhold.

– Dette er folk jeg mener kunne vært stoppet tidligere, men som ikke ble det, sier han.

Konsulentselskapet Stamina Census har utarbeidet en rapport som støtter Staten, og konkluderer med at det ikke har funnet sted gjengjeldelse mot varsleren Bø. Men rapporten kommer også med kritikk mot ledelsen i Vest politidistrikt. Stamina fikk over 650.000 kroner for oppdraget.

– Det har vært sjokkerende å oppleve hvor store anstrengelser arbeidsgiveren min har brukt på å lete etter negative ting om meg, samtidig som sakene jeg har slått alarm om ikke er blitt rørt. Politiledelsen har brukt mye ressurser på å prøve å knekke meg, og pulverisere troverdigheten min. Det er et enormt paradoks, sier Bø til VG.

Rettssaken starter i Bergen tingrett 8. mars. Document følger saken.


Lov om politiet (politiloven).

1.Ansvar og mål

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

2.Politiets oppgaver
Politiet skal 1. beskytte person …..OSV

Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen)

6-1.Politimannens forhold til foresatte og overordnede. Plikt og ansvar.
……………..Den foresatte er ansvarlig for lovmessigheten av de ordrer har gir. ………………………………………….osv

I ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt.

"S-regelen": POLITI SKAL «Søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, så vel siktedes skyld som skyldfrihet»

Denne kriminelle eliten har no avslørt seg for meg og mange andre i dette landet, det same gjeld deg som har lete deg korrumpere under desse onde individa. Men dei fleste iblant dykk er ganske sikkert manipulerte, trua eller lurt opp i stry. Men altså det er ingen unnskyldning for ikkje å bli medskuldig.

Ingen maa fængslig anholdes uden i lovbestemte Tilfselde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staae Vedkommende den Fængslede til Ansvar.
Lov om straff (straffeloven).

Medvirkning
Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.

Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)
Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Art 3. Forbud mot tortur

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Vi har status som Varslara, og Vi forventar at Vi vert skjerma og holdt skadesløs. I og med at Vi har status som Varslara inn imot offentlig sektor og tvisteløysningssystemet, så er risikoen betydeleg for gjengjelding frå ei usynlig elite. Vi har alle sett i media, samt sjølve opplevd dei betydelege farar og ulemper varslara vert utsatt for når Vi varslar om kritikkverdige forhold innan sentrale og samfunnsviktige instanser.

Med Venleg Helsing

Elmer


Denne § 99 er brutt fleire gonger. Utan at kriminelle handlingar er blitt begått som skulle tilsei gyldig grunn til frihetsaberøvelse.

99. Ingen maa fængslig anholdes uden i lovbestemte Tilfselde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staae Vedkommende den Fængslede til Ansvar.

101. Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden.
Denne § 102 er brutt fleire gonger. Kvar gong eg er blit henta , og hatt innbrot der dei har stole telefonar, datamsakiner med meir.

102. Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde.
Alle desse overgrepa og krenkelsane skal derfor etterforskast av meg og mine samarbeidspartnara, og Sogn og Fjordane Tingerettar, skal bistå oss med utarbeiding av stevningar. Dette til trass i at fleire av dommarane der har medverka i ovegrepa mot min person.

Lat oss avslutte med eit sitat frå boka «JESUS VÅR FORBEDER» av Charles Capps, der han på side 78 i boka skriver. Eg siterer.

«Enhver som er født på denne jorda, har en viss lovlig myndighet, men de har ikke overnaturlig evne til å gjøre ende på djevelens gjerninger, før de er salvet med Den Hellige Ånd og kraft».

Vi håper og tror at alt av media i Norge, nå begynner å fortelle sannheten om alle disse individa iblant oss, som begår all denne uretten mot oss. Ja for om ikke, så kan de fort bli gjort medansvarlige, nå når opprydningen og fengslingen av disse terroristene skjer. Våre allierte er allerede godt i gang med arrestasjoner av disse har vi forstått.

Og hvem vet! Kan hende er det allerede for sent å vende om for flere av redaktørene i Norske media, som og har vert med på å villede et helt folk vedrørende Corona / Covid 19 bløffen og bedraget.

Men nå skal sannheten komme for en dag, og da vil hele folket våkne. Så da gjenstår det å se hva de vil gjøre med alle de som har vert med i dette bedraget, og alle andre terrorister, som har vert med om overgrep mot Individer i Det Norske Folk.

Må Gud Velsigne Norge, og Folket som bor her. Vi ber i Jesus Kristi Navn. Amen


Venleg helsingElmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).
Elmer Solberg
 

Gå til FOLKEDOMSTOLEN Justis

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester