Tonje Omdahl

Vi har sett at politiet er blitt mer og mer et donald duck og daffy opplegg for etniske nordmenn.

De skjuler med vilje over kriminalitet som blir gjort av innvandrere og muslimer. Les Jihadister. KAST disse purkene i kasjotten, om du ønsker forandring i Norge for nordmenn.

Tonje Omdahl

UNREAD_POST Dennis Bowen » Tor Feb 06, 2020 8:47 pm

To: Elmer Solberg

C/c
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;Klæbu Jarle Martin – Klæbu Kommune<postmottak@klabu.kommune.no>;SFFKH – Ingrid Fåberg<fmsfifa@fylkesmannen.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Tor Åge Berglid<taberglid@gmail.com>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;Helse og omsorgsdepartementet<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;Advokat Håkon Fredrik Borgen<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Tor Helge Solberg<th_solberg@live.no>;Hanne Bisgaard<hanne.bisgaard@nav.no>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Anders Bak<andersbak@acephali.one>;Dag Erik Karlsen<djdagix@gmail.com>;


Hei folkens.

Det er trist å se, at politi og øvrig maktmyndighet i Norge er fullstendig overgitt til de overgrepsfiskerte/pedofile kreftene i dette systemet. Å gå inn på hva politiets egentlige form og effekt inn i samfunnet gidder jeg ikke. Velger heller å henvise til tilstanden i en hvilken som helst juridisk situasjon utenfor rettsstaten.


Norske myndigheter har laget seg et stort problem nå som bestikkelsene som er innbetalt, for eksempelvis for sensur-bistanden fra facebook for å dekke over den informasjon vi kommer med om politiets mafiavirksomheter i Norge.
Men... Dette vedrører politiets terrorisering av Tonje. Som voksen mann, og pappa, evner jeg ikke forstå hvordan politifolk omgås kjente pedofile, og overgripere som denne tullingen som forgriper seg på 13 år gamle Tonje. Og reaksjonen fra politiet, på at folk fikk se hva barne-avhør egentlig er, er som vanlig forsøk på å dekke over, ved å stjele videoen fra Tonje. Herregud. Det er faen ikke mulig å kommentere, uten å i det minste lure på dem som velger å utføre disse ordrene om å trakassere en tenåringsjente politiet allerede er erstatningspliktig ovenfor, som etat, med bakgrunn i de massive menneskerettighetsbruddene politiets Rinnanbander tillater seg gjennomføre.

At konstablene rekrutteres etter ordrevilje og manglende refleksjonsevner, i tillegg til viljen til å bruke unødvendig brutal vold, er ubetydelig. De er dumme som batteridrevne leker. Og som disse lekene, så har ikke disse konstablene noen funksjon utover å bli brukt som verktøy for politiets bruk av vold som undertrykkelse-metode. Vold er dog i størst omfang levert i form av brutal overmakt, bevisste menneskerettighetsbrudd, feilaktig forfølgelse på falske grunnlag, og mord om nødvendig.
Hva angår mord, er det mange politiet har utført. Absurde mord, som i normalt fungerende samfunn, hadde medført fengsling av politiets ledelse, for denne formen for mafia-metodikk. Problemet med slik trakassering er at den også er bevis for politiets metoder.

At imbesille konstabler forstår at de utnyttes er utenkelig. Hva angår kynisk rekruttering inn til skolen i Larvik, er det ikke tvil om at denne delen av ideen fungerer. Normale politibetjenter er blitt så "enkle", at de ikke evner å jobbe samtidig som de tenker over hva de gjør, og hvem det påvirker. Selv om oppegående folk har litt vanskelig for å tro det de ser å hører, er det riktig å konkludere med at uteksaminerte fra (høyskole??) politiskolen på generelt nivå har svekket kognitiv kapasitet.
De fleste lærer om Grunnloven og dens betydning i barneskolen. Norges høyeste lov. Ikke for gjennomsnittsbetjenten. Da er det "Politiloven" som er overordnet.... Det er da rart, for politiet plikter å forsvare Grunnlovens bestemmelser, uten å vike fra denne objektive plikten som offentlighetens tjenestepersoner.


Rart blir det da, når man opplever 450 væpna idiotsnut i stua, over en begrenset periode på under 2 år, og ingen av dem kan svare for hvorfor de er bevæpna, eller kjenner igjen ordene Menneskerettigheter, Artikkel 8, og ikke minst Grunnloven. Det finnes tusenvis av videoer som viser akkurat det samme; fulstendig ubrukelige politi, med våpen, som henviser til landets viktigste lov, politiloven, som å åpne for bruk av regelmessig trakassering for å undertrykke dem som forsøker stoppe menneskehandelen i Norge.

Den største skuffelsen i mitt liv er ikke landets korrupte og kriminelle Rinnanbander fordekt som politi. - At politiledelsen er sammensatt av proporsjonalt motsatte krefter av dem som er samfunnsnyttige, er vel mer regelen enn unntaket. Vi voksne, som ikke har problemer med å fortelle en dritt-snut at han, eller hun er nettopp det, en dritt-snut. Etter 47 år som garantert stor i kjeften mot enhver som krenker meg, har jeg egenerfaring nok til å konstatere at ideen med lover, og samfunns-effekten som forventes av den, befinner seg i et ide-perspektiv som de rekrutterte politihjerner ikke engang evner forstå blir formidlet til dem. Det må da være åpenbart for alle som enda leser her, at et politi som ikke vet at grunnlovens bestemmelser er overordnet alle andre lover i landet, ikke kan oppfattes som å beskytte landets Grunnlov.


Og nå sitter jeg her, og tenker at det er faen ikke sikkert at snuten som leser dette forstår hva som står over her ... siden ordet Grunnlov er nevnt... og da blir resultatet at vi må klage. Klagen sendes til dem som lærer politikonstablene at landets høyeste lov er noe de kaller for Politiloven. Men politi som leser dette her, det hjelper ikke si at det er hjemmel i politiloven, når dere ikke vet ha som står i den. Men jeg skal ikke være kravstor. Ikke til politiets intellektuelle kapasitet, det er etablert kunnskap at for kompliserte spørsmål fører til politivold, trakassering og terror fra nettopp de som viser til Politiloven.

Mildest mulig inngripen som formål.
Tenk det. Denne korte setningen over her evner ikke politiledelsen tolke riktig. Alle bevis indikerer en tolking av dette formålet som at mildeste mulige maktinngrep, alltid er maksimalt brutalt og krenkende, etterfulgt av absurde serier med falske siktelser, væpna kidnapping av våre barn i klasserommet, falske bevis og korrupsjon. - Idiot-korrupsjon. Slikt som framstår som neandertalsk for mennesker som er utviklet forbi politikonstablenes høyeste utviklings-punkt; Homo Erectus. Det vi må forstå, er at det finnes helt logiske forklaringer på hvorfor gjennomsnittsbetjenten i Rinnanbandene deres har så begrenset kognitiv kapasitet. De fleste av dette før-mennesket er døde. Millioner av år siden de ble utkonkurrert av mennesketyper med mange ganger tankekraften til disse Homo Erectus betjentene som raser rundt med våpen de ikke behersker, og tror at det å være politi betyr å drepe "bad guys" i hysterisk NYPD-blue style, som eksemplet med velferdsbesøket som endte opp med et meningsløst drap.

At den øverste ledelsen er nazister er et prosjekt jeg har jobbet med i 3 år. Det er nokså massivt grunnlag og enkelt etterprøvbart. Årsaken er nok at det er samme kyniske ledelse i politiet i dag, som det var den gang dere samlet sammen jødene for å få dem drept i dødsleirer. Det er neppe noen, som er kjent med norsk politis meningsløse, og uintelligente atferd, som evner tro at det er håp for etaten. Korrupsjonen er blitt drivkraften i politimaskinen, og all ledelse er lojal mot annet enn lokalt samfunn og grunnlov. Vi kaller det for "Rotary-Pedofili-Politi" og gjenspeiles i medlemslister land og strand rundt.

For å toppe det hele med absurditet, har PST-sjef Hans Sverre Sjøvold den sprøeste skremmekampanjen jeg har opplevd utenfor fiktive virkeligheter. Hinsides patetisk, og et bevis på at PST-sjefen ikke er lojal til Norge, men til losjene. Hans rolle er å utføre de ordrer som kommer fra Skamhuset i Oslo. Disse ordrene korresponderer ikke med fornuft, samfunns-sikkerhet eller lojalitet til land og folk. Hans mål er å skape panikk, for så å tilby sikkerhetstiltak. Vi har gått gjennom dette noen ganger nå.... Mannen framstår som patetisk. Er ikke det bra at landets ansvarlige for sikkerheten framstår som en slagen pedofili-forbryter? - Vennligst les den røde setningen nederst i denne eposten fra meg.


Dette ble jeg blokkert for på FACEBOOK, så jeg har derfor sendt teksten ut på norsk og engelsk til nesten 600 adresser. Blant disse, 100 ambassader i utlandet, Interpol, Europol FBI med flere. Jeg planlegger å sende ut like mange til. Det er dobbelt så mange views som jeg hadde regnet med for den postingen på Facebook. Og mottakerne av epostene mine, er definitivt ikke forventet skal se mine postinger på facebook, så i grunn øker blokkeringen tilgangen på nettopp denne teksten som følger under her. Pedofili bistanden fra Facebook er et samfunnsproblem som vi må artikulere oftere og høyere. At dette samarbeidet åpenbart er bestilt fra norsk politi, bør artikuleres enda høyere og oftere.


Politiet i Norge er i verste fall utelukkende negativ for samfunnet, eller fullstendig unødvendig i den formen norsk politi i dag fungerer, opp mot sin opprinnelige hensikt.

Tenk det. Politiet er velvillig blitt det største terror-problemet i Norge siden før Vikingtiden... tenk det! Snut er uten tvil ut!
"
PST-sjefen er en farlig mann som ønsker å skape konflikter i samfunnet, for slik å kunne sette inn flere tvangstiltak i samfunnet, samtidig som at våre menneskerettigheter nullstilles. Dette er oppskriftsmessig fra et regime som ønsker å innskrenke våre rettigheter som mennesker. Det finnes sannsynligvis ikke noen terrorister i Norge som kan oppfattes som farligere enn PST-sjefen Hans Sverre Sjøvold. Sjøvolds eneste mål er mer makt til denne samfunnsinstitusjonen, som i rent faktisk mer minner om private profitt-foretak, enn en institusjon for sikring av befolkningens daglig hverdagsliv. Minner om at Sjøvolds kollega, den gang Adolf eide Norge, var lojale terrorister for det som da var landets styresmakter Nazistene. Politiet var svært så behjelpelig med innsamling av jøder og annet pakk, for å få dette levert i dødsleirene på kontinenter. Dette er å betrakte som statens Rinnanbander med mandat som gir fullmakt til å ødelegge alle som ytrer seg mot systemet. Sjøvold vil altså ha mer av det. Derfor kaller vi han for terrorist. Landets ivrigste på å få igang konflikter i samfunnet, slik at han kan bevæpne sine terror-polstrede uropatrujler med automatvåpen. Når det polstrede terror-politiet ikke evner refleksjon, men bare blind ordrefølging, vil det norske politi, når bedt om det, begynne å sende nordmenn i dødsleirer på nytt igjen. Problemet denne ganger er at politimyndighetene i Norge er vanvittig mye større i dag, enn da de reiste rundt og samlet inn jøder og annet pakk. Da blir vel kanskje det norske spørsmålet: Er jeg jøde, eller annet pakk?
ANDRE MELDINGER

Uten tildekt historie, ville politiet i Norge vært forbudt, fordi politiet som etat og formål bryter de grunnleggende prinsipper for logisk atferd. Hva enn politiet foretar seg, vil etterprøving i vesentlig grad vise at metodevalget fra politiledelsen var proporsjonalt motsatt av forventet. Gjennomsnitteffekten av politi inngripen eller generell tilstedeværelse er økt andel av blind vold.

Altså er sannheten den, at bare illojale terror-snuten er tilstede hvor folk samles, øke skadeomfanget dramatisk for dem som ikke bærer batong og automatvåpen på lisenskontrollen. Blind vold er årsaken. Kilden er provoserende idiotsnut, som er send ut for å provosere fram noe "arbeid". Noen oppdrag.
Det er derfor dere uintelligente terrorister forfølger tenåringene. Det er å sikre grunnlaget for framtidige budsjetter. Politiet trenger kriminelle og terrorister slik at vi trenger dem.

Derfor forsøker patetiske Sjøvold å skremme med idiotiske påstander som ikke finner hold i noen annet enn fantasien til den som innprenter Sjøvold. At Sjøvold tror på egne løgner, det er jeg villig til å tro på. Han har ikke særlig annet å tro på.

Tenk det. Politiet i Norge vet ikke at landet har en Grunnlov. Derfor blir konstabler instruerer i å svare "Politiloven" på alle spørsmål som inneholder ordene lov. Imponerende intellektuelt miljø på kammeret. Lykke til videre i deres tomme terror-eksistens. Fordelen med å være dumme som dere, er at man da, stort sett ikke er smart nok til å forstå hvor dum en er. En av disse kaller vi "flinten" fra Politidistrikt sør-øst og kammeret i Terrrorbyen Tønsberg. Det er den minst oppegående snuten jeg noen sinne har møtt. Det er ikke tull når jeg sier at han ikke kan gå å snakke samtidig. Det krever for mye av hans Homo Erectushjerne... så han er med på "alle" terror-oppdrag til vår adresse. Til tross for at han har sett filmene av sin egen dumskap, og fårete blikk, klarer han ikke å forstå at det er han selv han ser på videonen.

Er det ikke rart hvor det stinker korrupsjon alle steder Sjøvold har vært engasjert. - Vi vet at det ikke er det, som dere i Mafia-politiet.

Til sist, har det vært noen endringer i folkets tillit til politiet :) siden 2018?
Spørsmålet er retorisk, for jeg vet at du som leser dette er innprentet med meninger du ikke vet hva betyr, ellers kommer du deg aldri ut av stillingen og oppover som hierarki-slave og utkommandert terrorist og gatebetjent.
Intet skrevet i teksten over kan tolkes truende eller injurierende. Enhver slik tolkning faller på tolkerens fantasi. Ikke lag tolkninger som ikke henger på greip for å komme å skremme meg. Det er ikke spor av respekt for politiet i meg. Det er riktig å anse norsk politi som terrorister mot egen befolkning på oppdrag for kapital-Krefter..


POLITIET! Dere klarer å lese bokstaver som er i den grønne teksten over?

Jeg forakter norsk politi. Det ville være uintelligent annet.

Se her for informasjon.

Med hilsen
"DENNIS-SCOTT-BOWEN"
Intet skrevet i teksten over kan tolkes truende eller injurierende. Enhver slik tolkning faller på tolkerens fantasi.

Tor. 6. feb. 2020 kl. 14:01 skrev Elmer Solberg <elmesol@online.no>:

Godag.

Vi får vel bare spre dette. Han som avhører Tonje i videoen er etter sigende en "POLITI" mann.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Armend for alle de gode reportasjene han syr sammen og deler med oss.

Tonje Omdahl
3. februari kl. 18:51 ·

https://fampo.blog.se/ransaking

"Stadig vekk blir videoen av meg i avhør sensurert fra alle plattformer. Det er en undertrykkelse av min ytringsfrihet, vi har vel ytringsfrihet i Norge)? Jeg setter et spørsmålstegn bak sånn i tilfellet

Politiet sensurerer ytringer. De knebler enhver ytring med kritikk til det offentlige.
Det er når innlegg som fremmer viktige poeng, saker og opplevelser med offentlige etater blir filtrert og sensurert bort.
Er det politiet som skal få definere hvilke ytringer som er greit og ikke, med å uskyldig straffe de som forteller om offentlige overgrep, makt overtramp og trakassering?

Vi er mange som har delt og publisert videoen med avhøret og det takker jeg stort for.
Offda, ble du litt for ivrig? At politiet så seg nødt til å fjerne videoen fort som overhode mulig

Ola Nordmann"


Venleg Helsing

Elmer

Offisiell Varsler - Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Som har utarbeida min Suverenitetserklæring som igjen betyr at jeg har tatt livet mitt tilbake etter å ha vert underlagt i slaveri og trelldom, av den kriminelle eliten som har tatt seg til makt over oss alle. Men da har vi altså deres egne lover som sier at når vi oppdager dette, og krever våre liv tilbake, så skal ingen kunne nekte oss det.

Canonum De Ius Positivum

Canons of Positive Law

ROMAN CANON LAW 3.3 Rights Suspension and Corruption Article 100 - Cestui Que Vie Trust

januar 2015 kl. 15:29

Canon 2056 ( lenke )

Gitt de private hemmelige tillitene til de private sentralbankene opprettes på falske formodninger, når en mann eller kvinne tydeliggjør sin Live Borne Record og krever over eget navn, kropp , sinn og sjel, slutter enhver slik tillit basert på slike falske antakelser å ha noen eiendom .

Canon 2057 ( lenke )

Enhver administrator eller eksekutor som nekter å umiddelbart oppløse en Cestui Que (Vie) tillit , på en person som oppretter sin status og kompetanse, er skyld i svindel og grunnleggende brudd på deres fortrolige plikter som krever øyeblikkelig fjerning og straff.
Dennis Bowen
 

Kan NRK sjekke ut denne saken med Statsministeren

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Feb 12, 2020 10:32 pm

To:
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;


Kan NRK sjekke ut denne saken med Statsministeren på vegne av det Norske Folk. Vi forventer et svar og publisering vedrørende saken øyeblikkelig til det Norske Folk. Vi forventer og at redelige i "POLITI" et. pågriper våre politikere, som har bevilget disse satanistene og reptilene store pengebeløp fra Det Norske Folk`s oljefond og felles økonomi. Disse landsforæderne må stanses og det nå.

Godkveld

Kan NRK stille statminister Erna Solberg, hennes ministere og stortinget vårt hvorfor i all verden de støtter opp om denne Hillery Clinten og resten av den sataniske terroreliten. som har korrumpert hele verdenssamfunnet inkludert vårt eget land Norge.

Vi forventer å få høre mere om dette i morge den dag. Gjør vi ikke det, så er dere med på dette dere og.

https://www.youtube.com/watch?v=zlXXg4B ... BJt8RMnSngVenleg Helsing

Elmer

Offisiell Varsler - Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Som har utarbeida min Suverenitetserklæring som igjen betyr at jeg har tatt livet mitt tilbake etter å ha vert underlagt i slaveri og trelldom, av den kriminelle eliten som har tatt seg til makt over oss alle. Men da har vi altså deres egne lover som sier at når vi oppdager dette, og krever våre liv tilbake, så skal ingen kunne nekte oss det.
Elmer Solberg
 


Gå til POLITIET driter i oss

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron