Side 1 av 1

SAS Konkurs

UNREAD_POSTSkrevet: Man Nov 19, 2012 10:58 am
BmOnline
Det er bemerkelsesverdig at SAS i så mange år som de har drevet, ikke har lært noe om hvordan man skal følge med i timen?
Hvor mange "blind-passasjerer" har SAS fløyet gjennom årenes løp? Avinor-direktøren er da en av dem.
Nå tenker jeg ikke på egne ansatte, nei alle de som gjennom årene haiket med SAS, både regjeringen og andre prominente individer, slike som Avinor direktøren, som har fått kr 750000 pr mnd i pensjon? Dette er jo avskrekkende. Er det slik at SAS betaler ut flere slike gullpensjoner til ikke-berettige?

Kanskje til flere enn en i Norge? La oss tenke at der er to i hvert land, ja av de som representerer scandinavia? Da snakker vi om kostnader.
Det vil i så fall utgjøre kr 450.000,- pr mnd i kostnader for SAS. Er det SAS-reisende som sponser disse gullpensjonene? Er det det derfor SAS ikke henger med i konkurransen?

Man kan så spørre seg om det lønner seg for SAS å ha slike "smøreprosjekter", i så fall, hvordan klarer Norwegian seg mye bedre?

http://www.nrk.no/okonomi/ber-arnstad-r ... -1.8400426

Fredag fortalte NRK at Avinorsjef Dag Falk-Petersen erklærer seg inhabil i saker som angår SAS fordi han mottar 75.000 kroner i måneden i SAS-pensjon ved siden av lønnen fra Avinor. For tiden forhandler Avinor med SAS om kjøp av eiendommer for milliarder.

Helstatlige Avinor, som eier Oslo Lufthavn Gardermoen, vurderer å redde SAS ved å kjøpe en hangar og lokaler for mange hundre millioner kroner.

Fram til han blir 60 får Falk-Petersen 75.000 kroner hver måned fra SAS, i tillegg til årslønn fra Avinor på over to millioner. Deretter får han enda mer fra SAS, nesten full lønn.
ketil solvik-olsen - Ketil Solvik-Olsen krever at Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier fra seg gullpensjonen fra SAS dersom han har tenkt å fortsette i jobben.

Ketil Solvik-Olsen krever at Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier fra seg gullpensjonen fra SAS dersom han har tenkt å fortsette i jobben.

Til sammen får han over 12 millioner kroner før han er 67, og deretter dobbel pensjon fra SAS og Avinor. Hvis SAS går konkurs mister han pensjonen fra flyselskapet.

Da NRK tok kontakt og stilte spørsmål ved Falk-Petersens habilitet tok det noen timer før han erklærte seg inhabil.

– Dag Falk-Petersen bør enten si fra seg pensjonen sin eller fratre sin stilling. Det handler om å være troverdig og å likebehandle alle aktører, sier Ketil Solvik-Olsen i Frp.

Han mener de store utbetalingene fra SAS, samt muligheten til å reise gratis med selskapet, gir grunn til å tro at Falk-Petersen ikke alltid vurderer saker nøytralt og likebehandler flyselskapene.

Også Høyres Svein Flåtten reagerer. Han mener statsråden bør gripe inn og se på denne saken.

Bankene har gitt SAS utvidet frist


http://www.na24.no/article3515488.ece