Lands-svikpolitiets landsforrædere

Nasistene fikk seg toppjobb hos Einar Gerhardsen. Han benådet dem etter 9 mnd i fengsel. Denne sannheten er det ingen aviser som skriver om. De samme individene startet i 1949 opp Europabevegelsen i Norge. I 1969 startet de opp Europabevegelsens stortingsgruppe.
Forumregler
Nazistene i Norge trodde at man ble fri for nazister ved å erklære Knut Hamsun å være en ekte nazist, og så straffe ham- så skulle alt bli så stuerent.
De er så frekke, tenk Hamsun ble kastet ut av Adolfs gode selskap, Hamsun var en god nasjonalromantiker på linje med Bjørn-Stjerne Bjørnson, Henrik Wergeland, aldri noen nazist.

Lands-svikpolitiets landsforrædere

UNREAD_POST Admin » Tor Aug 22, 2013 8:23 am

Boken til OLA FRITZNER, av Aksel Berentsen 1949, hos Arne Gimnes forlag as. 370 sider.
I 2 deler:
Første del:
Fredriksten side 9
Østfold side 15
Mellomspill side 63
Medlemskapet side 77

Annen del:
Forhørsrett og lagmannsrett side 141
Hjemmefronten mobiliseres side 205
Statsadvokaten side 239
Generalen fra Østfold side 283
Forsvarsminister J. Chr. Hauge side 325
Protokollkomitèen side 339

EN NORSK KAPTEINS KAMP FØR OG ETTER FRIGJØRINGEN.

Her kommer sannheten om AP og dette USSSR nazi-regimet.

Forord
Denne boken er gitt ut av kaptein Ola Fritzners venner med spesiell adresse til hans uvenner, motstandere og fiender. Les landsforræderne i AP.

Ved hjelp av den kan enhver sette seg inn i etterforskningssakens grunnlag, forløp og konsekvenser, og gjøre seg opp en personlig mening om kaptein Ola Fritzners innsats og holdning under okkupasjonen og behandlingen av ham etter frigjøringen.

Ingen vil, når denne boken foreligger, kunne uttale seg nedsettende om kaptein Ola Fritzner, eller dra hans nasjonale instilling og oppofrende og omfattende arbeid for norske interesser i tvil.
Intet "Halden Arbeiderblad" vil da kunne trykke på første side med fet sats:

"Kaptein Fritzner i Halden var landsforræder i 1939". og slippe fra det med en unnskyldning og en tilbakekallelse.


Denne boken er i mitt eie, fordi "vi" og min far hadde besøk av Ola Fritzner i 1958, hvor min far tok Ola Fritzner med på en fisketur til Jarfjord i 1958, den 8. juni. Ola Fritzner har selv gitt min far boken, hvor han har skrevet:

Med takk for hyggelig fisketur til Karpelv i 8.06-1958. Min far arbeidet sammen med Ola Fritzner i Oslo politiet.

Ola Fritzner
Sign.

Det er med andre ord et "utall" av gode landsmenn som har blitt forsøkt likvidert- og drept- og på ymse vis "uskadeliggjort" ved bakvaskelser og skitne rettssaker og falske vitneprov. Langeland var også en mann av et slikt kaliber. Når jeg nå har lest om dette, så får jeg sannelig et skrøpelig "bilde" av nazisten Jens Chr Hauge og Arbeiderpartiet. Merk dere at nazismen og kommunismen smeltet sammen i en greie- og er samme "ULLA" i dag.

Her er videoen fra Vippetangen 31. mai 1945 hvor svikerne kommer hjem til hurrarop. FOK flest er lurt trill rundt akkurat som i dag mine venner:

https://youtu.be/a-zoPlEJtUw

Det kommer fram et tydelig mønster å ville likvidere samtlige som kjenner bakgrunnen for Arbeiderpartiet. Bit dere merke i dette commy-nazi-partiet, sky det som pesten! Husk at Adolf Hitler og Stalin ikke står så langt fra hverandre på aksen, ja på venstre side, ikke høyre- slik NRK og pol pot media løgnaktig fremstiller det.

naziax.jpg
Her ser dere nazze-vennene er så enig, både Stalin og Adolf i "samme seng."

Akkurat det samme som AP og v-h aksen på stortinget i dag.


Kai Holst, som ble likvidert i ei høyblokk i Sverige- var sikkert en som kjente historien om AP meget godt. Det lukter svidd av alle likvideringene på gode nordmenn. De var ekte nasjonalister. En nazist er en som reiser hele jorden rundt for å drepe annerledes tenkende, nemlig de som bidrar å forsvare SITT land og folk imot disse inntrengerne- de umistelige nasjonale og sunne interessene.

Nazistene påstår i dag å ha bomet demokratiet i hodet på feks folket i Libya og Gadaffi, les NS-Arbeiderpartiet i Norge. Sannheten er at Gadaffi hadde et meget godt fungerende demokrati, hvor de var i ferd med å innføre egen gullmynt. Dvs bort fra NAZI-dollar. Det likte Federal Reserve i USA dårlig.

Det likte us nazi-dollar dårlig. Og våre soldater reiste så ut i en krig med F-16, som vi- det norske folk- IKKE har godkjent mot Libya.

http://bmonline.no/forum/viewtopic.php? ... mbet#p2725 Merk dere at det var DIKTATURET i Norge som satt i F16 flyene fra Norge, og som bidro til å drepe helt uskyldige mennesker i Libya under dekket å ville innføre demokrati. Dette er løgnen fra Globalist- nazistene inne på det norske stortinget og regjeringen. Når skal Nrk skrive sannheten om disse lystløgnerne? Når skal VG og Aftenposten gjøre det samme? Hvorfor fikk de presssestøtten innført den 7. mai 1969 av Europabevegelsens stortingsgruppe?

Fordi de IKKE skulle skrive om lystløgnerne på tinget. Merk dere at alle firma og foretak som de bidro å legge ned ikke har fått noe støtte. Ei heller de i Finnmark
som led grusomme kvaler etter nazistenes herjinger, hvor de mistet sin buskap, hus og biler under herjingen. Merk dere at jødenes leder Bronfmann fikk utbetalt 450 millioner fra Fhv Stm Bondevik for de samme kvalene jødene skal ha blitt utsatt for av oss. Tenk det, tenk det- den norske mann og kvinne som hjalp jødene under okkupasjonen i Norge- FOR en skam!!

Jens C Hauge viser oss at han var en galning
8.3 Krigens krav i det sivile samfunn
Vi har notert oss at også tidligere statsminister Per Borten har fremholdt at krigens krav ble videreført inn i
fredens Norge. Til Akershus Arbeiderblad/Romerikes Blad sa h a n ^ 7:
«- Folkene rundt Haakon Lie og Jens Chr Hauge tok med seg all skikken fra krigstida inn
i etterkrigs-Norge. Og det er derfor det har vedvart så lenge, . . . . »
Også Espen Haavardsholm skriver i boken «Taushetens p r is » ^ 5:
«Det er hevet over tvil at Jens Chr Hauge er en lederskikkelse av helt uvanlige
dimensjoner,.... Men hva slags strategier har han brukt for å oppnå alt det han har
oppnådd? Og hvor mye av de metodene han lærte i illegalt arbeid under krigen, tok han
med seg - som en bevisst eller ubevisst ballast - inn i etterkrigstidens politiske
virkelighet?»

Under krigen var det tillagt Hauge som Milorg-leder å ta beslutninger vedrørende nødvendige henrettelser av
tyskere og norske kollaboratører. Følgende beretning er kanskje satt på spissen, men illustrerende: Hauge hadde i vitners nærvær en opphetet diskusjon med motstandsmannen kaptein Ola Fritzner. Han mistenkte Fritzner for å ha vært illojal og samarbeidet med tyskerne, og utbrøt e t t e r p å ^ :
'Dette var en ynkelig forestilling. Han er ferdig og jeg skal sørge for at han aldri mer
kommer opp.' Hvoretter han ifølge historien, som er grundigere fortalt i kapittel 25.23, skal ha avsagt dødsdom over Fritzner,

men han ble av de tilstedeværende overtalt til å droppe den. Etter krigen ble Fritzner frikjent i en landssviksak.
For å yte Hauge rettferdighet på dette punkt, må vi også henvise til at CC var meget skeptisk til denne
frikjennelsen. Poenget er at Hauge var og er en «handlingens mann».
Vi hevder selvsagt ikke at noen etter krigen har operert med denne typen krigsdomstoler, og slett ikke at
Hauge en gang har tenkt den tanken (men Ap-regjeringen kom meget nær i utkastet til beredskapslovgivningen av
19502/0), men det som kan påvises er at systemene er så overbevist om at de har rett og om betydningen av det de driver med at de ikke blunker når vanlige borgerrettigheter «må» settes til side eller når enkeltmennesker «må» styrtes ned i håpløshet. Krigens krav er ikke borte, bare tilpasset, men langt fra nok til å tilfredsstille fredens krav slik tidene ble på 60-, 70- og ihvertfall 80- og 90-tallet. Bengt Calmeyer, med mange års deltakelse på innsiden i Arbeiderpartiet, beskriver dette slik i sin bok «Forsinket oppgjør»-^:

«Det dreier seg altså om tro. Om psykologi. Om hat både til en politisk holdning og et
handlingsmønster, som etter de dømmendes oppfatning satte landet i fare. Hat til en
type personlighet som forrædere og kollaboratører skal være laget av.
Alt dette ligger nedfelt i krigsgenerasjonen, og den første etterkrigsgenerasjonen. det
har med okkupasjon, motstandskamp og landssvikoppgjør å gjøre. Jeg tilhører de
generasjonene selv, et sted midt i mellom for å være presis, og vet at «mine»
generasjoner i høyere grad enn mine besteforeldres generasjon, eller mine barns
generasjon, er de hatende generasjoner. Det er en arv fra krigen. Gitt signalet går vi i
strupen på de som har tenkt å forråde oss.
Den politiske svart-hvitt-tro, det vil si på noe absolutt godt og noe absolutt ondt, gjør
det mulig, til og med med den beste samvittighet, å knuse et menneske (som ei lus var
det en som sa).
Den troen tilhører krigen, en krig som ikke tok slutt i 1945, men som fortsatte inn i
politisk iskalde år, der man delte det hele inn i venner og fiender, der annerledes
tenkende og følende ble forfulgt, spionert på, jaktet på, kastet til siden - og dersom det
var nødvendig - knust. Det var en del av spillet.»

Fra boken GRO_GATE.
Kommentar:
Jens C Hauge og AP bandittene drepte flere gode nordmenn, med for øie å stanse at sannheten om AP kom offentligheten for ørene, nemlig at AP var kommunist pakk iblandet nazi-facister, altså russefanger.
Videre brukte AP krigens skygger for alt det var verdt for å skape et bilde av at bare AP var noe å satse på. Sannheten er jo at AP står for helvetet. Det bør dagens unge notere seg, fordi det var og er AP som innehar den utskjelte karakter, nasjonalsosialist, nazist og avskum- fremfor noen- som de har bevist ved å likvidere gode nordmenn, men som de ikke klarte å gjennomføre mot Ola Fritzner som stod på Norsk grunnfjell, som også Kai Holst stod på. (ble likvidert i ei høyblokk i Sveirge) Og presten i Senterpartiet som ble funnet skadet under et vindu, hvor han senere døde av skadene, Nils Trædal. Han var imot landsforræder-planene som AP stod for. Derfor ble han "ryddet av veien". Russefangene i AP-Norge benytter seg av slike metoder for å nå sine mål.
Slik har alle gode nordmenn blitt motarbeidet av disse rottene etter krigen og frem til i dag.
Her kan dere laste ned boken til Ola Fritzner, som er tørt krutt for de med sans for nasjonale sunne interesser, som AP hater værre enn kongen av Norge.

Admin
Admin
 

Re: Lands-svikpolitiets landsforrædere

UNREAD_POST Flaskehalsen » Man Okt 27, 2014 11:59 am

Forfatter truet under arbeid med bok om general Fleischer

Trusler: Generalmajor Torkel Hovland, tidligere medlem av Lund-kommisjonen, sier han er blitt truet under arbeidet med sin nye bok om general Carl Gustav Fleischer. Fleischer var med på å vinne slaget om Narvik i 1940, men begikk selvmord i Canada to år senere.
Avsløringer: Hovland sier han ble advart mot å avsløre for mye om hva som lå forut for selvmordet. I boken fremstår daværende utenriksminister Trygve Lie og forsvarsminister Oscar Torp som arkitektene bak generalens fall. Sammen la de en slagplan som de fikk statsministeren med på.Pistolskuddet som tok general Fleischers liv, ble avfyrt to år etter at han sterkt bidro med sine få bataljoner til den allierte gjenerobring av Narvik fra tyskerne i 1940. Generalens siste handling var den ytterste konsekvens av et dolkestøt som, ifølge Torkel Hovlands nye bok, hadde sitt utspring blant de mest sentrale statsråder i London-regjeringen.

Snart 58 år etter generalens død gir pistolskuddet fortsatt gjenlyd. Således synes det fortsatt å være krefter i Norge som helst hadde sett årsakene til selvmordet begravet for alltid.

- Da mine planer for boken ble kjent for rundt tre år siden, ble jeg kontaktet av noen personer som opplyste at de satt med dokumenter vedrørende forholdet mellom general Fleischer og London-regjeringen, forteller Torkel Hovland. - Personene mente det ikke ville være særlig lurt at jeg gikk for nøye inn på dette temaet. Det ville i så fall kunne slå tilbake på meg selv, fikk jeg vite. Jeg oppfattet det som ble sagt som en klar trussel, og fant henvendelsen så spesiell at jeg har valgt å referere til den i forordet til boken. Jeg ønsker ikke å oppgi navn eller angi det miljø de tilhørte. Vi hadde kun kontakt én gang. Dokumentene det ble referert til, har jeg aldri fått se, sier han.
Slagplan
Hovlands bok om generalen utkommer på Forum Forlag i oktober. I den levnes ingen tvil om hvem som sto bak begivenhetene som tvang general Fleischer ut i kulden.

- Det var grupperinger innen den norske London-regjeringen som aktivt arbeidet for å kvitte seg med general Fleischer, forteller Hovland. - I første rekke sto utenriksminister Trygve Lie og forsvarsminister Oscar Torp bak. Begge forsøkte å erobre de viktigste stillingene innen regjeringen. Det klarte de, Lie i november 1940, Torp i oktober 1941. Lie og Torp la sammen en slagplan for å bli kvitt Fleischer. Til det fikk i første rekke Torp hjelp av noen norske offiserer, anført av oberst Bjørn Christophersen, som var stabssjef i Forsvarets overkommando.

General Fleischer fulgte med de britiske og norske styrker fra Nord-Norge i juni 1940. På britisk jord gikk han som nyutnevnt sjef for Hærens overkommando straks i gang med å bygge opp en ny norsk hær, den norske brigade i Skottland. Men Fleischer, som kunne være både steil og kompromissløs, ble etterhvert mindre populær i de politiske kretser i London.

Etter at regjeringen valgte major Wilhelm von Tangen Hansteen til ny forsvarssjef i 1942, søkte Fleischer avskjed i protest. Han ble deretter beordret til Canada som sjef for de norske styrker der.

- Fleischer var for krigersk, hevdet de to statsrådene overfor statsminister Johan Nygaardsvold. De viste til at generalen blant annet helhjertet hadde støttet de britiske kommandoangrepene på norskekysten, angrep som London-regjeringen helt frem til 1943-44 var imot. Ja, så «krigersk» var Fleischer at han selv gjerne ville være med på raidene, sier Hovland.
- Historieforfalskning
I tillegg fikk Nygaardsvold vite at Fleischer delvis motsatte seg samarbeid med britene.

- Det siste var en loddrett historieforfalskning. Fleischer ivret mer enn noen annen for samarbeid med britene. Men Fleischer ville ikke at norske styrker skulle delta i de britiske kommandoangrepene uten at den norske militærledelsen kunne delta i planleggingen, sier Hovland.

I Canada oppdaget Fleischer at de norske militære styrker han skulle være sjef for, nærmest var ikke-eksisterende. I hovedsak besto «styrkene» av flytreningsskolen Little Norway i Toronto, som allerede hadde Ole Reistad som sjef, dernest en skole i Lunenburg nær Halifax for utdannelse av skyttere til handelsflåten. En plan om å skape en norsk hær i Canada av utvandrede norsk-amerikanere ble det aldri noe av.

1. desember 1942 ble Fleischer beordret til stillingen som militærattaché og sjef for den norske militærmisjonen i Washington D. C.

- Utnevnelsen var en klar «degradering», idét militærattachéstillinger normalt ble besatt med personer av majors eller oberstløytnants grad, sier Hovland. - Trolig var det denne beordringen som ble for mye for ham. Fleischer skjøt seg gjennom hjertet med sin egen pistol 19. desember 1942.

Fleischers adjutant, løytnant Richard Brinck-Johnsen som fant generalen død, bragte generalens urne med seg i et Liberator transportfly til London. Her ble han pålagt fullstendig taushet av de militære sjefer. I 1995 opplyste Brinch-Johnsen at general Fleischer, etter hans mening, tok sitt liv i dyp sorg over at ingen hadde bruk for ham. Fleischer følte seg tilsidesatt.
En rettmessig plass
Hovland sier selv at hans 500 siders bok om Narvik-generalen er et forsøk på å gi Fleischer hans rettmessige plass i historien.

- Fleischer var den som førte an når det gjaldt forsvarsordningen av 1928, et nødvendig tiltak som senere ble torpedert fra politisk hold med hjelp av general Otto Ruge. I 1940 hadde han en betydelig del av æren for gjenerobringen av Narvik fra tyskerne, en hendelse som også ble en stor propagandabedrift. I Skottland bygget Fleischer på rekordtid opp den norske brigaden. Straks han var ute av bildet, sørget London for å torpedere brigaden ved å dele den opp i kompanier øremerket innsats med britiske avdelinger, og uten å ansette noen operativ brigadesjef eller bataljonsjefer, sier Hovland.

- Om det jeg har funnet frem til og skrevet i boken, vil slå tilbake på meg selv, gjenstår å se. Trusselen ble ikke fulgt opp, og de dokumenter man hevdet å være besittelse av, har jeg altså ikke fått se. Mitt eget håp er at jeg tross alt har klart å finne frem til relevant dokumentasjon omkring Fleischer. Denne innbefatter både ukjent korrespondanse fra familien og nylig frigitte dokumenter i Storbritannia. Men det er klart kjedelig hvis relevant materiale er blitt holdt unna meg i forbindelse med mitt bokarbeide, sier Hovland.
Publisert: 28.apr. 2003 13:03

http://www.aftenposten.no/fakta/verdens ... 99595.html

Fleischers tale 17. mai 1940 til Folket.
http://www.generalfleischer.no/?page_id=160
Flaskehalsen
 

Boken til Ola Fritzner er lagt ut

UNREAD_POST BmOnline » Man Jan 12, 2015 1:20 pm

Nå kan den nye generasjonen og 68 erne lese om hva AP skjuler.

Her får dere innblikk i hva som foregikk under okkupasjonen av Norge. Ingen ordrer ble gitt, ingen fornuftige ting ble gjort, det minner oss meget om UTØYA og 22. juli.

Soldatene havnet til slutt i Sverige.

Rød-bruneskjortene kjørte løpet, akkurat som i dag.


BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Nederlaget er forberedt av oss selv

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Søn Des 06, 2015 10:15 am

Norulv Øvrebotten
Nederlaget er forberedt av oss selv

Det er farlig å skrive for godt. Det er farlig å være en suksess.

Dagbladet hadde en kronikk med tittelen "Den ideelle redaktør" i april 1996. Den handlet om "redaktøren som ble for ideell." For ideell for hvem? Det kom kanskje ikke helt klart fram i kronikken om meg, men for å snakke generelt så foretrekker de hemmelige russiske tjenestene oppegående mennesker i egne rekker, mens de systematisk dyrker middelmådigheten hos andre. Ikke minst når de manipulerer andre lands politiske liv.

General Carl Gustav Fleischer ble under krigen generalen som ble for ideell. Så å bli for ideell er ikke noe nytt. Jeg er i godt selskap.

General Fleischer ga blaffen i sabotasjen av Forsvaret som kuppregjeringen fra Arbeiderpartiet i Oslo under Josef Stalins fordekte herredømme gjennomførte i april 1940 ved å la være å sette Forsvaret på krigsfot og mobilisere, selv om det var klart over en uke på forhånd at tyske styrker var på vei mot Norge.

Hvis Stalin ikke hadde benyttet kuppregjeringen til å hindre og sabotere norsk motstand, ville de få sjøsyke tyskerne som først kom straks ha blitt kastet på sjøen igjen under normale forhold. Norge er ikke noe lett land å invadere fra naturens side. Så Stalins hjelp reddet Adolf Hitlers dristige militære eventyr i nord fra å bli en stor fiasko.

General Fleischer var øverstkommanderende for Forsvaret i Nord-Norge og trosset Oslo og mobiliserte for fullt 9. april 1940, og hans krigføring i og rundt Narvik var vel det eneste nordmenn kunne være stolte av i kampene om Norge. Som var et håpløst opplegg uansett siden de to store allierte Hitler og Stalin samarbeidet om invasjonen og okkupasjonen av Norge. Hitler handlet direkte mens Stalin gjorde det indirekte. Gjennom sine politiske mellommenn og egne effektive hemmelige tjenester.

General Fleischer ble med konge, kronprins og kuppregjeringen over til Storbritannia, da kapitulasjonen var et faktum fra den usanne og ulovlige kuppregjeringen. Som Stalin indirekte hadde forlenget funksjonstiden for uten valg i Norge i god tid før invasjonen for å hjelpe den daværende allierte Hitler. Så det skulle være mest mulig åpent og rett fram for Hitler og hans militære styrker. Når de kom.

Ironisk nok er denne avtalen om total kapitulasjon for tyskerne 10. juni 1940 i realiteten ugyldig, da politikerne som agerte regjering uten å være det, beviselig ikke kunne gjøre et eneste lovlig vedtak etter 10. januar 1940. Eller inngå avtale på Norges vegne med noen som helst. Verken før eller under krigen, og heller ikke etterpå. Siden all statsmakt var bygget på kupp, løgn og bedrag i utgangspunktet.

Disse politikerne hadde i virkeligheten ikke større myndighet til å opptre på den norske stats vegne enn de vanlige bøndene eller hvem som helst andre som de kjørte forbi på veien nordover på flukten fra tyskerne i sør. Denne famøse våren i 1940. Ingen fullmakt til å være regjering hadde de lenger. Den var utgått sammen med fullmakten til Stortinget av 1936 den 10. januar 1940. Det er komplett umulig å bevise at storting og regjering var sanne og lovlige etter den datoen.

Den såkalte Elverumsfullmakten av 9. april 1940, om den ble vedtatt, noe som den ikke ble, også det er en usannhet, ga uansett hvilken hjemmel som ble brukt, ingen fullmakt til regjeringen om å styre staten verken hjemme eller ute. Dette er nok en illusjon, lappet over andre.

Stortinget var like falskt og ulovlig som regjeringen, og det hadde begge statsorganene vært i over tre måneder før den tyske invasjonen kom. Så denne fullmakten er ikke relevant for å avgjøre om politikernes lovlighet. Ingen av dem kunne fatte et eneste lovlig vedtak. Eller gi fullmakter til Stortingets funksjonærer en gang. Verken 11. januar eller 9. april 1940, ei heller 8. mai 1945. All makt hvilte på luft. På en stor bløff.

Likevel inngikk kuppregjeringen mange avtaler. Blant dem altså avtale med tyskerne om å kapitulere 10. juni 1940. Med de følger som det hadde etter folkeretten. Etter krigen nektet de samme politikerne fra Arbeiderpartiet for å ha kapitulert og sa at de ikke kjente til noen slik avtale! De hadde ikke sett avtalen, hevdet de, selv da det i en rettssak ble bevist at de hadde gjort nettopp det. De hadde til og med gitt Forsvaret ordre om å inngå avtalen. Uten å ha lov til det. For grunnlaget for å utøve øverste statsmyndighet var en fabrikkert illusjon.

Usannheter er ikke noe nytt i Arbeiderpartiet. Dette er et utenlandsk parti som er en del av en internasjonal bevegelse. Som er slukt av en stormakt for lenge siden. Arbeiderpartiet er ikke norsk, men i kjernen russisk. Den dag i dag. Sovjetunionen var bygget på løgner. En løgn må ha syv løgner i tillegg for å oppnå sannhetens aura, sa Martin Luther. Her i Norge benyttes langt flere. Mot godtroende landsmenn. Noe de siste fire årene har demonstrert.

Det gikk ikke bra med general Fleischer i utlandet. Den dyktigste generalen i Forsvaret var selvsagt klar over at han var omgitt av politiske landsforrædere som stilte Vidkun Quisling & Co helt i skyggen. Alle offiserer visste på 1930-tallet at Arbeiderpartiet var finansiert og styrt fra Moskva. Forsvarsdepartementet fulgte med på mye av pengestrømmen fra øst.

General Fleischer var rett og slett for flink og rakrygget for både dem og Moskva, og han ble etter hvert ydmyket og forvist til Canada, og ble der gjenstand for et klassisk selvmord, slik de går igjen fra de hemmelige russiske tjenestene. I utallige tilfeller opp gjennom historien. Med forfalsket avskjedsbrev og hele arrangementet. Generalen var ikke deprimert overhodet. Han var bare for gløgg.

I Wikipedia heter det:

"18. desember 1942, dagen før sin død, ble han tildelt Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd. Utmerkelsen kom så sent at han aldri mottok den personlig. Fleischer ble av Kongen i statsråd tildelt Krigskorset med sverd «for fremragende planlegging og ledelse av operasjoner under felttoget i Nord-Norge 1940.»

Dette er den offisielle historien. Du skal ikke ha studert NKVD og senere KGBs modus operandi så grundig som jeg har gjort, før du straks ser at etter å ha arrangert general Fleischers falske selvmord, ga de hemmelige russiske tjenestene beskjed til marionettene sine i kuppregjeringen i London om å maskere drapet med medalje og full honnør.

Så da tilbakedaterte Stalins norske marionetter i London en hastig oppfunnet tildeling av Krigskorset med sverd, til dagen før han ble drept, og sa til all verden at han i virkeligheten hadde fått en så høy utmerkelse dagen før han døde så tragisk for egen hånd og pistol. Sannheten er at det i ettertid fikst ble laget en illusjon om at så var tilfelle. Igjen ble det løyet. Noe som historikere har dokumentert i ettertid.

Å tilbakedatere hendelser for å lage slike illusjoner er en teknikk som jeg opplevde mye av fra advokatene Jens Christian Hauge og Johan Fredrik Remmen i arbeiderbevegelsen fra 1996 og utover. De benyttet samme smarte bedragmetodene som alltid er blitt brukt fra de hemmelige tjenestene i øst. Disse går igjen som en rød tråd i norsk historie siden mellomkrigstiden. Bedraget østfra har vært motoren i utviklingen av alle forhold av betydning.

Jeg identifiserte den gamle kommunistiske fremgangsmåten i kontinuerlig bedrag etter seks års etterforskning i 2002. Du skal tenke skarpt og presist for å avsløre denne bedragmetoden, for det lappes fiktive forhold over hverandre i stort tempo langs tidslinjen. Bruk av kontradiksjoner er et særtrekk ved denne fremgangsmåten fra øst. Ved bedrag skal du føre din krig. Motsigelser er et viktig våpen.

Så disse teknikkene innen bedrag benyttes enten det er generaler eller sjefredaktører som blir for ideelle. Eller det motsatte. Den dag i dag. Magikere skyver også på hendelser i tid og rom. De flytter fokus til feil sted og feil tid. Folk blir lurt trill rundt. Slik du også har sett etter 22. juli 2011. Da hele befolkningen og verden for øvrig ble lurt med samme bedragmetodene.

Hvis jeg var blitt hørt før, kunne terroren i 2011 og det følgende bedraget i fire år nå, ha vært unngått. 77 menneskeliv kunne ha vært spart, og omtrent like mange mennesker kunne ha unngått å ha blitt kvestet for livet. Jeg begynte jo å publisere sannheten om Norge offentlig allerede i 2005.

General Carl Gustav Fleischer holdt en berømt tale 17. mai i Tromsø, før han reiste fra hjemlandet. Da sa generalen blant annet:

"Som alle vet har vår forsvarevne planmessig vært brutt ned i mange år. Vårt militære nederlag har vært forberedt og av oss selv. Det er bare merkelig at motstanden sydpå ikke straks brøt fullstendig sammen, men at den kunne fortsette så lenge som den gjorde."

Visst var nederlaget foreberedt av oss selv. Rettere sagt av Josef Stalins norske kaniner med brukne gevær, som hans hemmelige tjenester hadde trent mange av og finansiert med store summer i tjue år, og som hadde kommet til regjeringsmakt først på lovlig vis i 1935.

De hadde deretter på klassisk kommunistisk vis brutt alle nødvendige lover som stod i veien og trukket opp stigen etter seg, og frekt og freidig stjålet statsmakten videre fra 10. januar 1940. Med den følge at den ble beholdt på ubestemt tid. På falskt og ulovlig grunnlag.

Det lovpålagte stortingsvalget i 1939 var tryllet bort som følge av den bedragerske prosessen. Stortinget av 1936 var valgt for tre år og ingen kan sitte lenger enn de er valgt for. Ikke en eneste dag. Et storting kan ikke velge seg selv og utgå av seg selv. Det er umulig. Det er en motsigelse. Det er en absurditet.

Likevel ble det gjort da Stortinget i 1938 brøt grunnloven og forlenget funksjonstiden fra tre til fire år og gjorde samtidig vedtaket gjeldende for seg selv i stedet for det neste stortinget etter valget i 1939, slik grunnloven krevde. Noe stortingsvalg i 1939 ble ikke holdt. Slik loven absolutt krevde.

Å bryte en forpliktelse eller et løfte er per juridisk definisjon svik. I en slik kontekst er det landssvik. Overfor egen befolkning.

Så da funksjonstiden for Stortinget av 1936 gikk ut 10. januar 1940, hvilte de norske politikernes agering som storting og regjering på en stadig større illusjon, og ikke et eneste vedtak var lovlig lenger. Det følger også av rene rasjonelle grunner. Norge var dermed kuppet, og det var gjort etappevis og på en intelligent og fordekt måte. Ved hjelp av kommunistisk bedrag.

Falskt i ett, falsk i alt, er hovedregelen, bare følgene er virkelige.

Det doble nederlaget for Sovjetunionen og Tyskland endte til slutt opp i et fordekt russisk overherredømme som nå har vart i flere generasjoner. Nederlaget kan knapt være større. Det sitter i veggene.

Fullt så stort var nederlaget ennå ikke blitt for den norske befolkningen, da general Fleischer holdt tale i Tromsø 17. mai 1940 og ba Gud velsigne vårt dyre fedreland. Omfanget av nederlaget var i hvert fall ikke innsett og tatt inn over seg.

Dette var en god tale fra generalen med mange gode ord også for dagens Norge. Norge hadde i realiteten vært en illusjon som selvstendig nasjon lenge før denne talen ble holdt i mai 1940.

Illusjon som selvstendig nasjon var Norge før en eneste tysk soldat satte foten på norsk jord 9. april 1940. Like stor var den samme illusjonen da den siste tyske soldat forlot Norge i 1945.

Denne feiloppfatningen av egen nasjon skulle bestå. Sovjetunionen var den store vinneren av andre verdenskrig.

Denne ubehagelige sannheten og følgene lever vi ennå med. I 2015.

http://www.generalfleischer.no/?page_id=160
Norulv Øvrebotten
 

70 års jubileeum i dag for boken om Ola Fritzner

UNREAD_POST BmOnline » Tor Aug 08, 2019 6:14 pm

Et jubileeum som Kongen skulle stått i STRAM GIV AKT for.

I dag er det 70 års markering på min hjemmeside om boken som Ola Fritzners venner skrev om hans uvenner den 8. aug 1949-.

NRK eller Aftenposten er overhodet ikke interessert i å annonsere dette. Vet dere hvorfor? Jo, fordi han var en GOD og ja en menget dyktig nordmann, sett ut ifra en ikke påvirkende skjev presse- en av våre dyktigste politifolk igjennom historien. Men han var ikke kgb infisert- derfor hylles han ikke. Merk dere dette mine kjære venner og landsmenn, med Norge i sine hjerter.
Min far arbeidet sammen med Ola Fritzner- og han var på besøk hos oss på Elvenes ved den russiske grensen i 1958 og var på Fisketur i Karpelven i Jarfjord.

Dette er minner av gull som jeg deler med dere.


BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Krigen i Norge, 1940-45

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron