Side 1 av 1

Olav V kaster kortene

UNREAD_POSTSkrevet: Man Jan 06, 2020 8:04 am
BmOnline
Her kommer informasjon om hendelsene som russerne har lagt føringer for, hæren i Norge- 1944- 45-.
Les- og se spesielt under pkt 12. Norske soldater underlagt Russland. Dette er dødsskvadronen Stay Behind, som hele tiden bedriver dap på nordmenn, enten av lyst eller ved pålegg fra russland. Politiet vet om dette, og har store problemer med å finne andre "skyldige"- for så å dømme dem for disse drapene, som Stay Behind har gjort.

Dette er hva som skjer i det frie Norge, etter 1945- som betyr at Norge ALDRI har vært fritt.

Nå kommer skuespillet i Kirkenes nylig- om frigjøringen i et helt annet lys..frem med kluten!


1944_1.jpg
info om dokumentene.


1944_2.jpg
Mer info om dokumentasjonen Utkast av avtale mellom Regjeringen og Sovjet..


1944_3.jpg
Info om arkivreferanse- statsarkivet


1944_4.jpg
Datert 25.10 1944. Utkast til avtale, stemplet Hemmelig.


1944_6.jpg
Punkt 5, 6, 7 og 8 i avtalen.


1944_9.jpg
I pkt 10 står det skrevet at norske styrker er underlangt russerne.


1944_10.jpg
I pkt 11 siste avsnitt står. Å formidle og kontrollere nytting av norske resurser for militære formål innenfor rammen av norsk lov og avtaler mellom den norske og sovjetrussiske regjering.


1944_11.jpg
Her står det i pkt 12 at Norske soldater kan settes inn i operasjoner under russisk kommando!!
Her ser dere STAY BEHIND!

https://bmonline.no/html/sbehind.html

1944_12_c.jpg
Pkt 17 står det at den norske regjering skal betale det som russerne forlanger i hht avtalte priser for tjenestene de har ytt. Prins Olav X har signert.


1944_12_f.jpg
Info om bebyggelser og tettsteder som ble rasert under krigen i Finnmark


1944_12_g.jpg
Om forsørging overfor befolkningen husvære vann og mat.


1944_12e.jpg
Tettsteder som slapp rimelig unna bombing


1944_13.jpg
Reparert veier og bruer, som ble spengt av nazistene.