Side 1 av 1

Warburg og word ware

UNREAD_POSTSkrevet: Lør Jul 01, 2023 3:34 pm
Rotshild Gulag
Gulag 1, 2 og 3. En av brødrene Warburg, Felix Warburg, fikk i perioden 1924-1937 opprettet 215 jordbrukskollektiver i Sovjet, kalt agro-joints (kibbutzer), for at landets jøder som nå var statsbærende, selv om gruppen utgjorde kun 1,5 % av befolkningen, skulle kunne lære seg jordbruk til fremtidig bruk ved opprettelse av et Israel. Felix Warburgs agro-joints ble anlagt på gårder hvor russiske og ukrainske bønder hadde sultet i hjel under kollektiviseringen. I 1927 reiste Felix på en rundttur i Sovjet og besøkte 40 av disse jordbrukskolonier, hvorav to var navngitt etter ham. https://www.jstor.org/stable/4467128
Warburg-familien var ledende bankfamilie rundt år 1900 og utover. Man hadde kontroll over speiderbevegelsen internasjonalt fra oppstart og har det ennå. Figuren Fleur de lis er symbol på Warburgs våpenskjold (google Warburg coat of arms) og for speiderne (scouting). Utenom Felix var broren, Max Warburg, sentral bankier og etterretningssjef for keiser Wilhelm i Tyskland under 1. verdenskrig. Etter krigen sendte Max Warburg Adolf Hitler som etatens agent til møtet i organisasjonen som senere ble til NSDAP. Den tyske avdelingen av Warburgs scouts ble til "Hitler Jugend", som få år senere ble til tre millioner Wehrmacht-soldater. En tredje bror, Paul Warburg, etablerte i 1913 Federal Reserve i USA for Rothschild-familien. En fjerde bror, Fritz Warburg, overrakte Lenin 50 millioner USD i gullmynter i Stockholm i april 1917 for opprettelse av et Vecheka for et kommende massemord og opprettelse av et Gulag 2 i Russland. Alternative historikere hevder at Warburg-familien regisserte det meste innen politikk i perioden etter år 1900, som Rothschild-familien hadde gjort det hundre år tidligere. Historien fortelles slik: Familien Warburg har fire aktive sønner. Den første, Paul Warburg, oppretter i 1913 Federal Reserve. Firmaet Vickers kan i 1914 produsere ubegrensete mengder geværer, kuler og granater for en kommende krig. Man har nå tilgang til penger og våpen. Det gjenstår å starte en krig i Europa, som USA på et tidspunkt kan trekkes inn i, for støtte av den den svake part, for å få krigen til å vare lengst mulig. Dette er nødvendig for endelig gjennomføring av Illuminatis program fra 1. mai 1776: Verdensrevolusjon hvor alle folkeslag samles i et makro-Gulag 3 etter modell fra mikro-Gulag 1 i Paraguay. Her holdt Jesuittordenen gjennom 150 år (1617-1767) søramerikanske indianere av Guaranistammen fanget i reduksjoner inntil Jesuittordenens utvisning fra Sør-Amerika i 1767. Reduksjonene var slavearbeidsenheter med 10 000 indianere i hver som produserte bomull som ble fraktet over til Europa i en gullkantet trafikk. Resultatet av Gulag 1 var en styrtrik Jesuittorden som paven utviste til Europa. I Europa dro mange av de utviste 2 000 til Korsika og bygde universitet der hvor Napoleon Bonaparte og hans brødre senere ble utdannet. Nå i 2023 vil den internasjonale eliten gjøre et tredje forsøk, skapelse av et Gulag 3, hundre år etter opprettelsen av Sovjets Gulag 2 fra 1917 av. Gulag 3 skal gjelde for hele verden. Rothschild-familiens revolusjoner i 1848, 1871 og 1905 mislyktes, ingen stater med Gulag oppsto. Først fra 1917 av fikk man til et Gulag 2 i Russland, senere utvidet med Kina og Nord-Korea. Gulag-utbredelsen stoppet imidlertid der og Russland glapp også ut i 1991. Derfor aggresjonen mot Russland nå. Bror to, Max Warburg, fikk i 1917 sendt Lenin fra Sveits til Stockholm gjennom Tyskland i en lukket togkupe. I Sveits hadde Lenin, med jødisk bakgrunn fra farssiden, bodd hos landets rikeste jøde, Alexander Helphand. Leiligheten i Sveits er i dag museum. Det går senere dårlig for de revolusjonære jødene. Lenin og Helphand dør i 1924 og 30 000 andre jøder likvideres av Stalin under Moskvaprosessene i 1936-1938. I følge alternative historikere er klassekamp folkegruppens ideologi kun for goyms for svekkelse av disse, innad i folkegruppen gjelder tilsynelatende klassesamarbeid. Når Lenin ankommer Stockholm står tredje bror, Fritz Warburg, klar med gullet og en arbeider-cap som Lenin siden alltid bærer, som arbeider-gimmick. Den fjerde bror, Felix Warburg, organiserer så de 215 agro-joints/kibbutzer i Sovjet, hvor det utdannes marxist-leninistiske, jødiske jordbrukskyndige fra 1924 til 1937. Etter 2. verdenskrig organiserer kadrene herfra kibbutz-bevegelsen i Israel med de 800 000 jøder fra konsentrasjonsleirene i Tyskland som gratis arbeidskraft. Disse nektes å reise til USA, Norge og andre land. Alle skal ned til sandkassen Palestina, senere Israel, for å bygge Rothschilds egen stat. Dette er nødvendig fordi med et Israel som godkjent stat av FN kan Rothschild-familien med loven i hånd opprette israelske ambassader og handelskamre i alle de land man tidligere er blitt kastet ut fra (Mexico og andre). Dermed tar man etter hvert over de fleste lands sentralbanker. Sentralbankene i Irak og Afghanistan står igjen før et par kriger der og så er disse to lands sentralbanker på plass.