Nord Salten Kraft innfører djevelske smartmålere

Generellt forum for samfunnsspørsmål
Politikere som ikke lytter til grasrota, er med på å skrinlegge sin egen eksistens!
Forumregler
Her er det samfunnspolitikk som gjelder.

Velkommen til debatten!

Administrator BmOnline Forum

Nord Salten Kraft innfører djevelske smartmålere

UNREAD_POST BmOnline » Søn Aug 28, 2016 8:56 am

Forleden dag kom det en stor A4 konvolutt fra Nordsalten kraft med informasjonsbrev på 3 punkter og en info-folder på 4 sider, hhv:

Innen Januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avansert Måle- og Styringssystemer (AMS) Din strømmåler skal skiftes ut i løpet av det neste året, og OneCo Elektro as har fått i oppdrag å gjøre dette. Hva mer følger i neste sving? JO- OVERVÅKING!


OneCo Elektro vil ta kontakt med deg i god tid før byttet skal skje. For å få byttet målerne må de ha tilgang til sikringsskapet ditt. For at målerbyttet skal kunne la seg utføre, må det være en person til stede som er minst 18 år gammel.

Strømmen vil være avstengt i 10 minutter, og selve skiftet tar ca 30 minutter. Så snart måleren er på plass vil den registrere forbruket hver time i husstanden.

I Punktet hvorfor:

Står det at det er store gevinster?? Hva i all verden for gevinster for samfunnet er det med dette, spør jeg?


Ikke det fnugg. Klimagevinster? Gode fordeler for deg som kunde og samfunnet?? Står det til slutt. Bare tullball. Alle som får en AMS måler installert- blir bestrålet til tusen. Dessuten vil boligen bli overvåket ulovlig døgnet rundt.

Med vennlig hilsen

Nord-Salten Kraft AS

Og inne i konvolutten lå det en glanset folder på 4 sider med påskriften: Snart får du automatisk stømmåler.

Fordeler for både deg og samfunnet.

Nord-Salten Kraft AS Og logoen med bilde av et fossefall. Jeg skal ta meg byderiet med å scanne inn dette og legge det ut her. Som dere alle nu ser- Nord Salten Kraft er blitt den lydige skjødehunden under globalistenes forbannelse.

Dette er vel disse smartmålerne som førte til brann i flere hus borte i statene. Tror dere vi har noen liknende med disse målerne? Ser slett ikke bra ut.


Før i tiden hadde vi noe som het : Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern,
som ivaretok alt dette skvalderet på en god måte. Dette er en teknikk for å rive ned, å skape støy i hodene på folk flest. Dere ser tegningen, fra desentralisering til sentralisering, altså ennu mer byråkrati, ennu mer fanden i vold.

Husk dere at ALT dette er ULOVLIG, fordi de har et statskupp i ryggen fra 10. Januar 1940. Ergo er alt dette ULOVLIG. Det er FOLKET som er MYNDIGHETENE, ikke kuppmakere og dillettanter, jfr dagens overkåte rikspolitikere!

Bakgrunnen for opprettelsen av utvalget er at de tre eksisterende lovene på
brann- og eksplosjonsvern området er umoderne og uhensiktsmessige med
henblikk på en effektiv forvaltning. I en forprosjektrapport fra 1994 har den
sentrale tilsynsmyndigheten på området, Direktoratet for brann- og eksplos-
jonsvern, kartlagt revisjonsbehovet, og fremmet synspunkter på rammen for
en ny lov.
Den foreliggende innstilling omfatter forslag til lov om vern mot brann,
eksplosjon og ulykker med farlige stoffer, og om brannvesenets redningsopp-
gaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende motiver. Loven vil
avløse gjeldende lov om brannvern m.v.,lov om brannfarlige varer samt
væsker og gasser under trykk og lov om eksplosive varer. Lovforslaget
innebærer at disse lovene samles i èn lov. Utredningen er gjennomført av et
offentlig utvalg oppnevnt ved kgl. res. av 28. juni 1996. Riksmeklingsmann Rei-
dar Webster har vært utvalgets leder.
https://www.regjeringen.no/contentasset ... ddpdfa.pdf

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Nå har blodbadsglobalistene ansatt kvinner i alle stillinger- til det værre:

Og nå heter det:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB

Type Direktorat
Virkeområde Norge
Etablert 2003[1]
Direktør Cecilie Daae
Hovedkontor Tønsberg
Undergrupper Sivilforsvaret
Eier Justis- og beredskapsdepartementet
Ansatte 603 (i 2011)[2]
Nettside http://www.dsb.no
DSBs hovedkontor på Kaldnes i Tønsberg i Vestfold.

Nettside http://www.dsb.no
DSBs hovedkontor på Kaldnes i Tønsberg i Vestfold.

Som hele samfunnet nå rakner i sømmene.-

Dette er det motsatte av gode nyheter.

Mer om smartmålere:E-post er sendt til NVE om saken:

Denne e-posten er sendt NVE fordi dere hevder at Myndighetne har bestemt dette.

Jeg bestrider at Myndighetene har bestemt dette. Jeg har sogar innhentet opplysninger som forteller meg at dere sitter og lyver til samtlige strøm-abbonnenter i Norge.

I 1940, den 10. januar skjedde statskuppet i Norge, hvor det skjedde ved det 89. storting- ved Johan Nygaardsvold som statsminister, som tok LOVEN i egne hender i 1938, og derfor ikke avholdt pålagt stortingsvalg i 1939 på høsten slik han var tvunget å gjøre i hht Norges Grunnlov av 1814.

Faktum:
Ved å la endringen av april 1938 §§ 54, 68 og 71 ha umiddelbar virkning for sittende regjering, brøt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting også § 112. Kongeriket Norges konstitusjon er kodifisert i form av grunnloven som bygger på Folkesuvereniteten, ble satt til side.


http://bmonline.no/html/kartellet.html

Dette statskuppet fjernet FOLKETs dvs Myndighetens suverene rett til å bestemme over sine egne liv og leven i Norge. Myndighetene er FOLKET som nevnt i Norges Grunnlovs § 112 (den opprinnelige paragraf).

Som er SUVEREN til å bestemme over alle Lover og regler i Norge.

Således fester jeg ingen tillitt til NVEs iver etter å løpe ærendet for kuppmakerne av 1940- den 10. Januar- og jeg oppfordrer ALLE nordmenn å gjøre akkurat det samme.

Når slike hendelser gjøres kjent for folk flest- så betyr det også at alle lovbrudd også i denne anledning må opphøre pr omgående. Alle styrer og verv innenfor dagens forvaltningsrett blir å opphøre øyeblikkelig inntil saken er lovlig behandler av FOLKET, jfr Norges Grunnlovs tidligere § 112.Med vennlig hilsen

Bjørgulf Mortensen

Strømkunde i Nordland.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2601
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Svar fra NVE om smartmålere

UNREAD_POST BmOnline » Man Sep 19, 2016 7:46 pm

Om installasjon av smarte målere

Etter energiloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50) er nettselskapene pliktig å knytte alle som ønsker det til strømnettet, jf. § 3–7, men bare gitt at kunden oppfyller vilkårene for tilknytning. Et av vilkårene er at forbruket måles, jf. avregningsforskriften § 3-3 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301) der det heter at nettselskapene er ansvarlig for «at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.».

Den samme forskriften stiller krav om at ved måling skal AMS-målere (også kalt smarte målere) benyttes, jf. § 4-1 her http://www4.nve.no/PageFiles/808/Forskr ... system.pdf.

Heldigvis er vi som kunder ikke tvungne til å være tilknyttet strømnettet. På generelt grunnlag kan vi opplyse at du kan be om å bli frakoblet strømnettet om det er lovpålagte vilkår for tilkobling som du ikke kan godta. Spørsmål om frakobling vil nettselskapet kunne svare på.

Forskrifter, regler og bestemmelser vedtak av NVE er gjort med hjemmel i energiloven, eventuelt indirekte gjennom energilovforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrif ... nergiloven ) . NVE har ikke vurdert om energiloven eller tilhørende forskriften er i strid med Grunnloven. Dette spørsmålet bør du ta opp med rette instans. Om dette er Stortinget, Kongen/regjeringen eller andre må du nesten finne ut av selv.

Vi kan for øvrig opplyse at det er knyttet en rekke krav til de AMS-målere som installeres. Disse kravene forvaltes av flere ulike myndighetsorgan. Det kan her nevnes; Justervesenet (nøyaktighetskrav), Datatilsynet (personopplysninger), Statens stråletilsyn/Nkom (stråling) og DSB (personsikkerhet).


Med vennlig hilsen

Arne Venjum
Seniorrådgiver
Elmarkedstilsynet
Seksjon for sluttbrukermarked

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 / direkte: 22 95 92 58 / mobil: 918 68 790
E-post: nve@nve.no / direkte: ave@nve.no
http://www.nve.no

NVE

Her ser dere svaret fra NVE om smartmålere som nå skal innføres i Norge. KAN vi stole på at statens strålevern er "på parti" med folkets helse og sikkerhet? Har NVE den fornødne tillitt ved sin utøvelse av "ris"- på vegne av folket?

Her er en artikkel som viser oss at de lyver:
http://www.folkets-stralevern.no/nyhete ... rp-i-1998/

Hva sa de i USA da dette ble innført? Noe ala det samme?

Hvis vi kan få dokumentert at dette er skadelig, så skal vi beholde de gamle målerne, som faktisk har virket til vårt beste i alle år. Fortsatt.

Det burde være pinlig for Helse- og omsorgsdepartmentet at Strålevernet driver på slik.

Noen burde bruke forvaltningsloven og forbrukerlovgivning til å klage til Forbrukerråd, HOD, fylkesleger og sivilombudsmannen over sterkt misvisende informasjon som har betydning for folkehelsen, for individuell helserisiko, og for helbredet til spesielt ømfintlige personer (el-overfølsomme).

Kalle Hellberg, Örebro, har arbeidet 57 år med trådløs teknologi. I høst har han utvekslet eposter med seksjonsleder Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern. Det begynte med at han reagerte på et svar hun skrev til meg og tre andre som hadde skrevet en artikkel om den farlige veksten i menneskeskapt stråling på dagbladet.no. Nå er dialogen deres avsluttet – med en sterk advarsel fra Hellberg:

May H Seppola.


https://einarflydal.com/2016/09/26/lita ... one-mette/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2601
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Klage sendt Sivilombudsmannen om smartmetre

UNREAD_POST BmOnline » Ons Sep 28, 2016 8:36 am

KLAGE er sendt inn til Sivilombudsmannen om innføringen av smartmetere i Norge:

Hvilket offentlig organ klager du på?
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Oppgi organets saksnummer eller referanse hvis kjent
ave@nve.no;
Arne Venjum Seniorrådgiver

Jeg klager på en avgjørelse eller et vedtak
Når ble avgjørelsen tatt (vedtaksdato)?
Er under innføring Smart metre

Jeg har brukt klagemulighetene i forvaltningen

Jeg klager på andre forhold (f.eks. dårlig behandling)
Beskrivelse av klagen

Klage på innføring av smart metere i Norge
Begrunnelse for klagen

INNFØRING av SMART METRE er stråle-skadelig for mennesker.

Svar fra NVE: Om installasjon av smarte målere Etter energiloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50) er nettselskapene pliktig å knytte alle som ønsker det til strømnettet, jf. § 3–7, men bare gitt at kunden oppfyller vilkårene for tilknytning.
Et av vilkårene er at forbruket måles, jf. avregningsforskriften § 3-3 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301) der det heter at nettselskapene er ansvarlig for «at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.».

Den samme forskriften stiller krav om at ved måling skal AMS-målere (også kalt smarte målere) benyttes, jf. § 4-1 her http://www4.nve.no/PageFiles/808/Forskr ... system.pdf.
Heldigvis er vi som kunder ikke tvungne til å være tilknyttet strømnettet. På generelt grunnlag kan vi opplyse at du kan be om å bli frakoblet strømnettet om det er lovpålagte vilkår for tilkobling som du ikke kan godta.

Spørsmål om frakobling vil nettselskapet kunne svare på. Forskrifter, regler og bestemmelser vedtak av NVE er gjort med hjemmel i energiloven, eventuelt indirekte gjennom energilovforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrif ... nergiloven ) .

NVE har ikke vurdert om energiloven eller tilhørende forskriften er i strid med Grunnloven.
Dette spørsmålet bør du ta opp med rette instans. Om dette er Stortinget, Kongen/regjeringen eller andre må du nesten finne ut av selv.
Vi kan for øvrig opplyse at det er knyttet en rekke krav til de AMS-målere som installeres. Disse kravene forvaltes av flere ulike myndighetsorgan. Det kan her nevnes; Justervesenet (nøyaktighetskrav), Datatilsynet (personopplysninger), Statens stråletilsyn/Nkom (stråling) og DSB (personsikkerhet).

Med vennlig hilsen

Arne Venjum
Seniorrådgiver
Elmarkedstilsynet
Seksjon for sluttbrukermarked

Her ser dere svaret fra NVE om smartmålere som nå skal innføres i Norge. KAN vi stole på at statens strålevern er "på parti" med folkets helse og sikkerhet?

Orientering fra klager:
Her er en redegjørelse for skadeomfang og farer ved smart meter:
Klage på innføring av smart metere i Norge

Begrunnelse for klagen
INNFØRING av SMART METRE er stråle-skadelig for mennesker.
Har NVE den fornødne tillitt ved sin utøvelse av "ris"- på vegne av folket? Her er en artikkel som viser oss at de lyver: http://www.folkets-stralevern.no/nyhete ... rp-i-1998/

Hva sa de i USA da dette ble innført? Noe ala det samme? Hvis vi kan få dokumentert at dette er skadelig, så skal vi beholde de gamle målerne, som faktisk har virket til vårt beste i alle år. Fortsatt. Det burde være pinlig for Helse- og omsorgsdepartmentet at Strålevernet driver på slik.

Noen burde bruke forvaltningsloven og forbrukerlovgivning til å klage til Forbrukerråd, HOD, fylkesleger og sivilombudsmannen over sterkt misvisende informasjon som har betydning for folkehelsen, for individuell helserisiko, og for helbredet til spesielt ømfintlige personer (el-overfølsomme).

Kalle Hellberg, Örebro, har arbeidet 57 år med trådløs teknologi. I høst har han utvekslet eposter med seksjonsleder Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern. Det begynte med at han reagerte på et svar hun skrev til meg og tre andre som hadde skrevet en artikkel om den farlige veksten i menneskeskapt stråling på dagbladet.no.

Nå er dialogen deres avsluttet – med en sterk advarsel fra Hellberg:
https://einarflydal.com/2016/09/26/lita ... one-mette/

Det burde være pinlig for Helse- og omsorgsdepartmentet at Strålevernet driver på slik. Noen burde bruke forvaltningsloven og forbrukerlovgivning til å klage til Forbrukerråd, HOD, fylkesleger og sivilombudsmannen over sterkt misvisende informasjon som har betydning for folkehelsen, for individuell helserisiko, og for helbredet til spesielt ømfintlige personer (el-overfølsomme). Kalle Hellberg, Örebro, har arbeidet 57 år med trådløs teknologi. I høst har han utvekslet eposter med seksjonsleder Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern. Det begynte med at han reagerte på et svar hun skrev til meg og tre andre som hadde skrevet en artikkel om den farlige veksten i menneskeskapt stråling på dagbladet.no. Nå er dialogen deres avsluttet – med en sterk advarsel fra Hellberg: https://einarflydal.com/2016/09/26/lita ... one-mette/


Med vennlig hilsen
Bjørgulf Mortensen
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2601
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Svar fra Sivilombudsmannen om smartmetre

UNREAD_POST BmOnline » Fre Okt 14, 2016 9:30 am

Fikk svar fra Sivilombudsmannen, dvs det var ikke noe annet enn man kunne forvente i fra det holdet- det er i tråd med det globale helvetet de svarer.

SOM.jpg
Sivilombudsmannens svar, er intet svar. God dag mann økseskaft med andre ord, helt i tråd med selvopptatte saker i forvaltningen.
De skygger unna alt som har med god forvaltningsskikk, etikk og moral å gjøre.BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2601
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Nord Salten Kraft innfører djevelske smartmålere

UNREAD_POST BmOnline » Tir Feb 14, 2017 9:36 am

Til kraftselskapet Her er mer om disse farlige smart målerne.

Det er mange lovparagrafer å ta hensyn til, når man skal vurdere AMS teknologien i private mot lovhjemmelen til dette. Ihht norsk lov og den internasjonale mennekerettighetskonvensjon artikkel 8.
(Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter)

Deres nye AMS strømmåler kan ikke aksepteres montert i mitt hjem.
Med bakgrunn og støtte i nedenfor nevnte Lovverk, informerer jeg derfor om dette

Gnr…..Br.nr…..
Navn……………………………………. Adr………………………………………………………

I og med at ovennevnte utstyr kan brukes til å samle informasjon om de som bor eller oppholder seg i husværet, samt besøkende. Og at den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.
Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. I norsk forståelse innebærer begrepet i stor grad også vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Den enkelte skal i størst mulig grad selv kunne bestemme over egne personopplysninger og husværets bruk av teknisk utstyr og beboernes vaner. Derfor berører dette utstyret personvernet på en slik måte at vi ikke kan se at det kan tillates og heller ikke godkjennes under gjeldende Lov at slikt utstyr monteres.

Om det skulle foreligge en rettskraftig avgjørelse som tilsidesetter husstandens beboeres rettsvern i tråd med paragraf §102 i Grunnloven og/eller i menneskerettskonvensjonen artikkel 8 .
Så vil deres ønsker bli vurdert på ny, Inntil dette, vil ikke slikt utstyr få bli montert i vårt hjem.

Som lovhjemmel for denne avgjørelse refereres det til nedenfor nevnte Lover.:
Paragraf 102 i Grunnloven :
"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet."

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8: "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred
Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Forsøk på uberettiget adgang til en annens hus:

§ 268. Uberettiget adgang eller opphold
Den som uberettiget skaffer seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forblir på et slikt sted, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
Den som uberettiget oppholder seg på fremmed grunn til tross for oppfordring om å forlate stedet, straffes med bot.
Når det kommer til statens og det offentliges ansvar for å ivareta sine borgeres interesser og rettigheter så gjelder følgende over norsk lov:
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
(Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter)
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .Del II.Art 2.

1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.

2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.

3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:

a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,

b. Å sikre at enhver som gjør krav på slike rettsmidler skal få sin rett til dette prøvet av kompetente judisielle, administrative eller lovgivende myndigheter, eller av en annen myndighet som er kompetent i henhold til statens rettsordning, samt å utvikle mulighetene for overprøving for domstolene,
c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget.
Art 17.
1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep.

Som avslutning til dette vil nevnes at enhver borger har rett til å beskytte sitt hus , sin eiendom og sin familie i tråd med Gjeldende lov .
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2601
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Nord Salten Kraft innfører djevelske smartmålere

UNREAD_POST Ida Nove Cannon » Tir Mar 14, 2017 9:09 am

Ida Nove Cannon

Hei!

Bekrefter at vi har mottatt legeattest og at fritak fra AMS-måler (smartmåler) er innvilget for deres bolig på Nøtterøy.
Skagerak Nett skal bytte alle målere i løpet av de nærmeste årene, men vil hos dere da installere en måler uten kommunikasjonsenhet slik at måleren må leses av manuelt og forbruket rapporteres inn på samme måte som i dag. Vi vil ta kontakt med deg når måleren skal byttes.
Fra Skagerak.

Mitt spørsmål er hvorfor skal jeg ha ny måler når jeg har et helt nytt sikringskap og ny måler fra før.........?????
Ida Nove Cannon
 

Helseskadelige smartmålere kommenteres av NVE

UNREAD_POST BmOnline » Lør Apr 21, 2018 5:34 pm

Pål Gråbein

NÅ ER TIDEN INNE FOR Å KNALLE TIL MED FOLKETS MOTSTAND MOT HELSESKADELIGE OG PRIVATLIVSKRENKENDE SÅKALTE "SMARTMÅLERE"!

I vedlagte telefonsamtale med NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) innrømmer representanten langt på vei omstendigheter ved disse smartmetere som av nyere forskning er definert som HELSEMESSIG SVÆRT SKADELIG OG RISIKABELT.
Representanten innrømmer videre at det IKKE finnes noen lovhjemmel som kan tvinge huseiere til å akseptere installasjon av slike smartmetere dersom de ikke ønsker det. Den av staten og strømselskapenes fremstilling av at dette er TVANG, er altså FEIL.

Forestillingen om at strømregningen blir billigere er også FEIL. Vi har i media nylig sett eksempler på at strømregningen kan øke 35% til 50% etter at smartmeter er installert.

Disse smartmålerne vil bade deg i SKADELIG TRÅDLØS STRÅLING døgnet rundt, og de vil i tillegg hos mange også fungere som REAPEATERE for smartmålerne installert hos dine naboer. Er du av de uheldige som bor nærmest kommunikasjonssentralen så vil aktiviteten til alle dine 10 - 50 - 100 +++ naboer bli REPETERT OG VIDERESENDT GJENNOM DIN SMARTMÅLER. HVILKET VIL SI AT STRÅLINGSAKTIVITETEN I DITT HUS VIL BLI GANGET MED ANTALL NABOERS AKTIVITET DIN SMARTMÅLER SKAL VIDERESENDE TIL KOMMUNIKASJONSSENTRALEN.

Smartmålernes hovedfunksjon er TOVEIS KOMMUNIKASJON FOR OVERVÅKNING AV DITT HJEM OG DETALJSTYRING AV DITT STRØMFORBRUK. Disse funksjonene sørger for at strømselskapene (og andre de deler data med) i detaljer kan overvåke alt du foretar deg i huset som medfører strømforbruk. Alle nye elektroniske apparater har innebygget teknologi for å kunne kommuniser TOVEIS med disse smartmålerne.

De vil se når du ser på tv, de vil se når du baker brød, når du tar deg en dusj, når du går på dass, når du slår på radion, når du ser på tv. De vil kunne detektere når du forlater huset og når du går å legger deg. DE VIL KUNNE DETEKTERE, OVERVÅKE OG KARTLEGGE ALLE DINE VANER OG BEVEGELSER.

Kjøleskapet og fryseboksen vil detektere strekkoder og annen teknologi som holder styr på hva du til enhver tid har av matvarer (og gi deg beskjed når du er ved å gå tom). Strømselskapene vil derved på sikt skaffe seg full oversikt over ditt forbruk av fødevarer, ja selv dasspapirholderen vil ha strekkode-teknologi og holde regnskap med hvor mange ganger du tørker deg i ræva og hvilke farge du til enhver tid har på dasspapiret.

Ja, selv menneskers tilstedeværelse i et gitt rom i huset kan overvåkes ved at termostatstyrte ovner og andre elektroniske apparater med innebygd termostatfunksjon vil detektere og reagere på din kroppsvarmes påvirkning av romtemperaturen.

Disse smartmålerne innføres som - for makteliten - avgjørende komponent i FN's AGENDA 21/2030, som er handlingsplanen for "bærekraftig utvikling". Det er handlingsplanen for TOTAL KARTLEGGING (inventory) OG KONTROLL AV ALLE RESSURSER som alt land, alt vann, alle mineraler, alle planter, alle dyr, all konstruksjonsvirksomhet, alle former for produksjon, all informasjon, og ALLE MENNESKER PÅ KLODEN. Dette som del av innførelse av den kommunistiske/fascistiske VERDENSREGJERING med tilhørende AVVIKLING AV NASJONALSTATER.

For å sette deg inn i hva AGENDA 21/2030 er for noe, så anbefaler jeg at du starter med å lese denne artikkelen: https://norgesaksjonen.org/…/del-1-fns-agenda-21-maktelite…/
Følg deretter opp med å lese alle mine øvrige artikler om Agenda 21/2030 som du finner her: https://norgesaksjonen.org/tag/fns-agenda-212030/

OG VIKTIGST AV ALT: Sett deg inn i alt som har med strålefare å gjøre. Statens strålevern, strømselskapene, myndigheter og media fornekter, ignorerer, underkommuniserer og sensurerer nyere forskning som beviser forbi ethvert fnugg av tvil at strålingen vi utsettes for er FARLIG.

Den beste faglige kapasiteten i Norge som ivaretar folkets behov for saklig og korrekt informasjon om disse ting er EINAR FLYDAL. Les alt du kommer over på EINAR FLYDALS BLOGG: https://einarflydal.com/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2601
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Nord Salten Kraft innfører djevelske smartmålere

UNREAD_POST Auschalten » Ons Okt 02, 2019 2:02 pm

Det er pussig hvor lett man tar på enkelte saker, jfr så sikkert? Eller så bombesikkert?

Hva om man hadde slike gode filter som man benytter for å overvåke radioaktiv stråling? Stråler som ikke ser forskjell på en globalist og et menneske? :mrgreen:

Er det slik fatt at vi bare må leve med div miljøkriminalitet og forurensing som til eks Partiet Rødt, SV, AP, Mpdg og FrP?
For ikke å snakke om SP og V pluss Krf? Hvilke stoore positive miljøforurensing vi kunne vært spart for? Hadde vi hatt dette verktøyet på plass før 22. juli 2011- så hadde vi sluppet å høre på mlijøkriminaliteten fra JGS i AP. La oss få montert opp slike automatiske roboter- som fengsler slike banditter.

https://miljostatus.miljodirektoratet.n ... urensning/
Auschalten
 


Gå til Samfunn og politikk

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester