Nav og bandittene, ja fagforeningene og politikerne

Kommunene og Terra gambler med våre midler på børs.
Skal ikke staten sikre våre verdier?
Forumregler
Regjeringen innskrenker banktjenester i bankene. Nå kan du ikke sette inn penger når du selv vil, men når banken vil. De har også kommet med forslag om å avvikle banktjenester i posten. Tenk for noen nazi metoder vi nå begynner å få på "brødskiva".

Nav og bandittene, ja fagforeningene og politikerne

UNREAD_POST BmOnline » Ons Jun 21, 2017 7:53 am

20. juni 2017 kl. 12:32 skrev Anders Pedersen <apgamvik@live.com>:

Hei venner!

Det begynner å rakne. Etter nesten to års observeringer har jeg avslørt hvordan NAV kontoret fungerer her på Evje i Aust-Agder. Staben fungerer fullstendig under Frimureråket ved Kommunen. Ledelsen er en utvalgt nikkedukke som fungerer under Ordføreren. Her skjer utsiling av alle som flytter inn i Kommunen og som de oppfatter som en trussel mot deres maktposisjon. Etter at de har oppdaget at jeg er Offisiell Varsler har de erklært meg krig for å få meg bort herifra.

Jeg har også avslørt at taushetsplikten ikke blir respektert i det hele tatt og at det eksisterer fri fly av informasjon Kommmunen > NAV > Vernede bedrifter > Politiet. Jeg har oppdaget flere ganger hvordan saksbehandlere på NAV blir fratatt sitt eget arbeidspotensiale for å følge instrukser fra Kommunens frimurere og blir manipulert.

OBS! Dette skjer selvsagt over hele landet.

Heri er innblandet lokale politiet som retter seg etter instrukser fra FM. Disse har jeg rapport til 'Spesialenheten for Politiet' etter at de tvang meg ut av min bolig uten å fremvise dokumentasjon på hvorfor. Siden kjørte de meg til Arendal for tvangsinnlegging på Psykiatriske.

Tvangsinnleggingen skyldtes min avsløring av satanisme ved Legesenteret her på stedet. Tilogmed Hjemmesykepleien er involvert. Alt i.h.t. AGENDA21. Siden forsøker de å indusere selvmord på hovedvitnet i hele skandalen, min nabo som de nå har isolert ifra meg for å unngå min kontroll.

Til sist har jeg avslørt hvordan en vernet bedrift her på stedet bryter alle normale normer som egentlig NHO har plikten til å kontrollere. De vernede bedriftene står utenfor ethvert regelverk siden de er kamuflert som et "Stay behind" nettverk for Etterretningstjenesten. Her jobber kun folk på stønad som får 18.5 krone pr time i tillegg til stønaden, altså arbeidskraften er nesten gratis.

En arbeidstaker fortalte meg at på 14 år hadde han fått 2 kroner lønnsøkning pr time. Jeg har overlevert saken til Arbeidstilsynet. I oktober 2014 avslørte jeg dessuten A som fullstendig gjennomkorrupt ifbm en rapport jeg sendte inn om slavekontrakter for 17 gjestearbeidere. Her ble avslørt hvordan også Sivilombudsmannen er like korrupt.

Like etterpå ble jeg forsøkt myrdet etter at først min beste venn hadde blitt kidnappet og truet ifra å ha noe å gjøre med meg.

Vel venner, vi nærmer oss. Hold koken!

Mvh
Anders Pedersen


Hallo Anders!

Du har selvsagt rett. Nå i det siste har jeg hørt om flere tilfeller om dette i Oslo, hvor LO er innblandet, med organisering av sosialdumpning ved at NAV klienter som er arbeidsledige, blir truet til å påtå seg jobber med fryktelige dårlige vilkår, som på forhånd ble speilet noe helt annet av samme NAV saksbehandler.

Det er meg klinkende klart at NAV saksbehandlere er med i dette spillet, og at de tjener nok penger under bordet for å bistå det som, til syvende og sist, er Soros sin plan for Europa, nemlig å ødelegge middelklassen.

I Norge er dette selvfølgelig godt hjulpet av frimureriet, Arbeiderpartiet og diverse fagforeninger. De siste, fagforeningene, kjører selvsagt et dobbeltspill hvor utvendig de later som om å de går inn i firmaer for å sørge for at sosialdumpning IKKE foregår, mens de i virkeligheten gjennomføre sosialdumpning. Dette kan nærmest bekreftes ved å gjennomskue "Soros" betalte media som dekker alle sammen om de kreftene i Norge som IKKE vil stoppe ubegrenset innvandringe med falske flyktninger = paid by soros - follow the money! De som er i mot stopp av flyktninger = bakmenn som organiserer sosialdumpning.... beklager nå når dette er godt kjent stoff for alle som leser...dette over... som alle er svært opp og gående..

Ønsker alle en fin kveld videre......

Mvh
Catherine
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Nav og bandittene, ja fagforeningene og politikerne

UNREAD_POST Gjest » Søn Mar 18, 2018 9:40 am

Kontradiksjoner.

Kontradiksjon og anonymitet i saker om mobbing/trakassering
Hva kreves an kontradiksjon og anonymitet i saker med mobbing og trakassering?

Kontradiksjon
Det kontradiktoriske prinsipp er et juridisk prinsipp som ivaretar partenes rettssikkerhet og sikrer at avgjørelser fattes på et tilstrekkelig fundert grunnlag. Kontradiksjon er partenes rett til å få komme med sine anførsler, og til å få imøtegå det motparten eller andre har anført i sakens anledning.

Arbeidsgiver skal i følge arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) sørge for at arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Leder har et ansvar for å gripe fatt i og følge opp meldinger om mobbing og annen utilbørlig opptreden.

Dersom en arbeidsgiver ser eller får melding om at noen opplever seg mobbet eller trakassert i virksomheten, bør arbeidsgiver undersøke om påstandene om mobbing eller trakassering er riktige. Stemmer det at det foreligger mobbing eller trakassering slik dette er definert i Arbeidsmiljøloven? Er det hold i påstandene? Påstander om mobbing og trakassering bør altså undersøkes, på linje med den undersøkelsen virksomheten foretar i andre personalsaker.

Hensynet til kontradiksjon må veies mot hensynet til en rask og effektiv saksgang. Eventuelle tiltak må baseres på undersøkelse av fakta, og begge involverte parter må få anledning til å uttale seg og gi sin versjon av saken. Dette er viktig både for at beslutninger skal tas på et tilstrekkelig balansert og korrekt grunnlag, og for at partene skal føle seg rettferdig behandlet. Samtidig skal personvernet for alle parter ivaretas.

Anonymitet
En ansatt kan ønske å samtale i fortrolighet med sin leder om forhold de finner belastende på arbeidsplassen. Det er da meget viktig at lederen passer på og ikke blander kortene. Lederen er lovpålagt en plikt til å gripe fatt i konflikter som kan føre til uheldige psykiske belastninger for en eller flere medarbeidere, jf. aml. § 4-1 andre ledd andre punktum og § 3-1 andre ledd og internkontrollforskriften. Det vil være umulig å ta fatt i situasjonen på en hensiktsmessig måte og samtidig la involverte være anonyme og/eller bevare taushet om opplysninger som kan ha betydning for saken. De underliggende forhold må frem i lyset for at en leder skal kunne håndtere en konflikt ordentlig.

Kravet til kontradiksjon blir umulig å oppfylle om man samtidig skal la noen involverte være anonyme og bevare taushet om visse type opplysninger.

I boka ”Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet” skriver Harald Pedersen følgende: ”En medarbeiders ønske om anonymitet eller at det bevares taushet om visse typer opplysninger, må vike for lederes lovpålagte plikt til å gripe fatt i de forhold som legges frem. Personopplysningsloven med forskrift gir lederen adgang til å samle og nyttiggjøre seg de opplysningene som legges frem, når hensikten er å oppfylle arbeidsmiljølovens arbeidsmiljøkrav. Videre vil det ulovfestede personvern ikke kunne anføres som grunnlag for at det skal bevares taushet om fremlagte forhold en leder finner det nødvendig å gripe fatt i, for at den eller de det gjelder skal få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.”

Imidlertid må lederen bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken for å gi den en hensiktsmessig håndtering.

Jeg har erfart at saker hvor leder har akseptert anonymitet, blir særlig vanskelige. Disse sakene er selvfølgelig svært belastende for den som opplever seg mobbet. Men jeg har også erfart at den som påstås å være en mobber, opplever det som svært belastende når man ikke får vite hva som er de underliggende forhold, og ikke gis en mulighet til å fortelle sin versjon av de faktiske forhold. Man får beskjed om å endre sin atferd, men får ikke konkret informasjon om hva man har gjort feil overfor hvem.

Juridisk talt, Lektorbladet nr. 4, 2008
Gjest
 


Gå til Økonomi

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron