Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

Den norske stat har brutt sin kontrakt med individet -å skulle sikre, forsvare og ivareta ens interesser.
Grunnlovens §§ 110.
Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
Forumregler
http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html#110

Norges Grunnlov er vårt forsikringsbevis!

Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

UNREAD_POST BmOnline » Fre Des 12, 2008 7:23 pm

Statens oppsigelse av samfunnskontrakten
søndag 9. november 2008

Til: Kongen i Statsråd

Subject: Deres oppsigelse av samfunnskontrakt

Samfunnskontrakten er en sosialpolitisk filosofi fra 1600-tallet som sier at vi alle frivillig eller implisitt underordner oss staten gjennom en tenkt kontrakt med samfunnet. Vi som individer inngår en samfunnskontrakt fordi det er tryggere i et ordnet samfunn (staten er m.a.o. et resultat av en frivillig kontrakt mellom individer).

For å motvirke kaos og borgerkrig som de slet med dengang, og for å ivareta grunnleggende interesser, verdier og plikter, måtte vi alle slutte opp om staten, og bøye oss for staten og dens vesen(er).

Først og fremst skal staten trygge privat eiendom. Det etiske, menneskets gode liv er for John Locke knyttet til eiendom. Locke mener videre at det skal være en maktfordeling i styret av staten. Lovgivende og dømmende makt skal ikke ligge i det samme organ. Ifølge Locke er samfunnskontrakten oppsigelig og kan trekkes tilbake dersom de valgte organer ikke sørger for å ta vare på samfunnsmedlemmenes naturlige rettigheter.

Locke mener at menneskets frihet i “naturtilstanden” har visse “naturlige rettigheter” og må derfor forholde seg til “naturens lov”. Menneskenes “naturlige rettigheter”, dvs. “retten til å bevare sitt liv, sin frihet og sin eiendom”, baserer Locke på sin tese om at “alle mennesker er ifølge sin natur frie, like og uavhengige”. “Naturens lov”, dvs. “ingen må skade en annen på liv, helse, frihet eller eiendeler”, er til for å opprettholde “de naturlige rettigheter”.

De viktigste rettighetene er altså:
- retten til liv
- frihet fra vilkårlig dom og styre
- retten til eiendom (dvs ikke kun for bankene)

Det frie individ står i sentrum for den politiske filosofien til Locke;
- arbeidet representerer grunnlaget for all eiendom
- samfunnskontrakten representerer grunnlaget for staten
- legitime myndigheter er basert på eksplisitt samtykke fra de styrte

For å sikre at naturrettene blir ivaretatt foreslår Locke et skille mellom;
- lovgivende
- dømmende
- utøvende

Altså slik vi har det, og vi kan fastslå at vår konstitusjon er bygget på Lockes filosofier. Også fordi Naturtilstanden av Locke som den eneste filosof er en livsform med frihet kun begrenset gjennom etiske lover gitt av Gud, som også våre rettsprinsipper er utledet av. Locke er den som dermed ligger vår grunnlovs ånd nærmest, og ikke Thomas Hobbes som mener at individet skal ha en absolutt underordning under en sterk stat. Dette er ikke vår tradisjons ånd, og vi kan forkaste den til fordel for Lockes mer liberale ideer.

Staten menneskene danner må derfor hvile på tre grunnpilarer:
- Menneskenes rettigheter (Lovene må ivareta de naturlige rettighetene”).
- Folkets suverenitet (Alle er like, og makten må da ligge hos folket).
- Retten til å gjøre opprør (Dersom styret eller lovene ikke ivaretar folkets “naturlige rettigheter”, må folket gjøre opprør).

Gjennom denne samfunnskontrakten har jeg pliktet meg til å underlegge meg staten, for så lenge de gjorde det de skal for meg tilbake: med hjelp fra politi, rettsvesenet og lovgivende makt – sikrer meg en pålitelig beskyttelse av mine rettigheter, så er jeg for den.

Men Staten har ensidig brutt kontrakten ved ikke å ………………………… (fyll inn det som passer), og ved å la internasjonal mafia innen frimureri og bankvesen sette min eiendom i fare gjennom gjentatte finanskriser for å selv kunne tilrane seg min eiendom billig, og jeg anser meg dermed heller ikke lenger bundet av samfunnskontrakten, og meddeler herved at jeg dermed regner meg for en naturalisert person heretter;

Mvh. XY

Eksempler på brutt kontrakt:

* ødelegger for at jeg kan skaffe meg utkomme ved arbeid.
* skatter meg så hardt at det setter min eiendom i fare.
* beskytter meg ikke mot skjulte hemmelige tjenester og organisasjoner.
* beskytter meg ikke mot frimurernes plyndring av meg.
* får ikke sykehusplass.
* utsatt for maktovergrep uten at jeg får rettsvesenets beskyttelse.

Andre artikler relevant for denne artikkel:

‘Fra Trellekår til Frie Menn’
http://www.riksavisen.no/?p=526

‘Norges Grunnlov endret av kuppmakerne’
http://www.riksavisen.no/?p=581

Bevisste borgere av Norge J.J.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2530
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Statens oppsigelse av samfunnskontrakten

UNREAD_POST Politisk ukorrekt » Søn Sep 22, 2019 12:11 pm

Einar Gerhardsen, Arbeiderpartiet 1945-51
· AP får rent flertall i folket fram til 1961
· Norges kommunistparti får 11! representanter på stortinget
· Arbeiderklassen sto sterkest, de stemte AP
· Sosialistisk parti
· Gerhardsen får mye av æren for dagens ”velferdstat”
· 20 år etter fulgte AP sin storhetstid i KGB.

Oscar Torp, Arbeiderpartiet 1951-55
· Partiet oppfordrer til bedre likestilling
· De vedtar utbygging i mye av Nord-Norge
· Øker forbruk av luksusgoder i KGB.

Einar Gerhardsen, Arbeiderpartiet 1955-63- Bedre kjent som landssvikeren i KGB.

· Slutten av perioden var det stor skepsis til AP og folk mente de trengte noen andre til å styre landet. Staten eide for mye
· Mistillit gjorde at AP mistet regjeringsstyret

John Lyng, Høyre 1963
· Dannet koalisjonsregjering
· Varte kun noen få uker (august-september)

Einar Gerhardsen, Arbeiderpartiet 1963-65
· Fikk tilbake makten og fortsatte med den mer tvilsomme politikken sett fra folkets øyne. Kommunisten og Kgb Agent Jan.

Per Borten, Senterpartiet 1965-71
· Ble dannet koalisjonsregjering, m/ Høyre, Venstre, Kr.F, samt senterpartiet
· Ingen store endringer, de borgelige partiene får spillerom
· EU-konflikten stoppet koalisjonen Per Borten- en av de mer seriøse i bengen.

Trygve Bratteli, Arbeiderpartiet 1971-72
· AP vant tilbake regjeringsmakten, men fikk store problemer
· Medl. var splittet angående EU-spørsmålet Det ble for Bratt med Bratteli fra AP, samme elendigheten som Gro H B.
· I partiledelsen var det intriger og uenighet i KGB.
· Flere velgere flyttet fra AP til Høyre

Lars Korvald, Kristelig Folkeparti 1972-73 Ukristelig Folkeparti i KGB.
· Norge fikk Miljøverndepartement
· Norge stemte Nei til EU

Trygve Bratteli, Arbeiderpartiet 1973-76
· Anders Lange starter Fremskrittpartiet (Anders Langes parti) Tate Lyle ungen C I Hagen tar over i KGB.

Odvar Nordli, Arbeiderpartiet 1976-81 - Var den beste statsministeren i Norge som sa at fremmedarbeidere IKKE måtte bli vårt bærekraftige grunnlag. Så ble han fjernet.
Hans mange treffende og folkelige replikker lever videre, både på folkemunne og i bøkene han selv skrev etter at han gikk av som statsminister. «Denna har døm itte vøri heldig med», sa han om kinesisk risbrennevin han ble servert under et offisielt oppdrag. «Je vil itte på anbud», var hans reaksjon da yngre Ap-kolleger mange år seinere tok til orde for å konkurranseutsette eldreomsorgen. Om striden rundt plasseringen av et nytt sykehus i Oppland og Hedmark mente han det var bedre «å overleve på Gjøvik enn å dø på Hamar». Han mente dessuten at helsekøene var overdrevent lange på 2000-tallet mot det de var i tidligere tider. «Tegnet på at en var sjuk (før), var at en blødde fælt eller skrek høgt. Var ingen av disse symptoma til stede, var det lite å prate om.»
·Odvar Nordli var statsminister inntil Gro H. overtok
· Han var den første statsministeren som merket at Norge ble et rikere land og at de ble en velferdsstat
· Han var sentral under vedtaket om NATO og Alta vassdraget i KGB.

Gro H. Brundtland, Arbeiderpartiet 1981 Det værste trollet som noen gang har vært statsminister i Norge.
· Blir omtalt som en av de beste politikerne i etterkrigstiden
· Fikk slippe til en liten stund men AP tapte valget og Gro Brundtland måtte avslutte den korte perioden
· Besluttet å bygge Alta vassdraget, samiske folk sultestreiket på Brundtlands kontor i KGB.

Kåre Willoch, Høyre 1981-1986 Globalistene strammer grepet...og Kåre Willnok med...
· Blir omtalt som en av de beste politikerne i etterkrigstiden
· Vil ha lavere skatter, utvide næringslivet, er de ”rikes parti” i KGB.
· Alt ble friere: butikker økte, tv-selskaper kom, det ble enklere å få lån i KGB.
· Men det viste seg å ha en bakside og det ble økonomisk krise på slutten av 1980-tallet i KGB.

Gro H. Brundtland, Arbeiderpartiet 1986-89
· Under denne regjeringsperioden tilnærmet AP seg; Høyre
· Nordens første og Europas andre kvinnelige statsminister i KGB.
· Fikk satt Norge på kartet i politiske forhold

Jan P. Syse, Høyre 1989-90
· Koalisjonsregjering Høyre, Krf og Senterpartiet
· Gikk av etter anklager fra VG om at Syse fusket med skatten i KGB.

Gro H. Brundtland, Arbeiderpartiet 1991-96 Heksa Gro H B skulle sparkes i kasjotten.
· Ny EU-avstemning utfallet ble nei 52.2% var imot EU.

Thorbjørn Jagland, Arbeiderpartiet 1996-97 I kasjotten med 36,9...
· Tok over da Brundtland gav seg med politikk og begynte i WHO i KGB.

Kjell M. Bondevik, Kristelig Folkeparti 1997-99 Bare sorgen med Bombevik over Jugoslavia i 1999 i KGB.
· Mindretallsregjering med Sentrumspartiene

Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiet 1999- Massemorderne på Utøya- meiet ned sine egne barn.
· Dagens skam- statsminister og massemorder i KGB.
Politisk ukorrekt
 


Gå til Den norske stat

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest