Europabevegelsen i Norge

Selvskudd i organisasjonen NEI til EU! Hvorfor vil ikke nei til eu fortelle oss om Europabevegelsen inne på stortinget? http://bmonline.no/html/eu_69.html
Fhv Stm. Gro Harlem Brundtland måtte lyve for å innføre EØS-avtalen:
http://bmonline.no/html/eos_04.html Merk dere at Russland la ned sin union og opprettet en ny union, les EU.
Forumregler
Eu spørsmålet i Norge. Folket sa NEI til EU, følgelig skulle Gro H Brundtland og Støre ikke innført EØS avtalen, men beholdt fri-handelsavtalen. Hele AP har bidratt til en forbrytelse mot statens selvstendighet ved ikke å respektere Grunnlovens §§ 1 og 112.
http://bmonline.no/html/eos_04.html
De blir derfor automatisk rammet av Strl § 83.

Skal politikerne som er med i europabevegelsens ulovlige stortingsgruppe straffes med fengsel?

Du kan velge 1 alternativ

 
 
Vis resultater

Europabevegelsen i Norge

UNREAD_POST BmOnline » Tor Nov 06, 2008 10:22 am

Europabevegelsen i Norge ble opprettet i 1949.

Lørdag den 20. nov 2004 var FME (Folkeaksjonen mot EU) på besøk hos Visjon Norges tv-studio i Drammen og skapte der et stykke historie. Programlederen var Frank Caleb Jansen, som også var nestformann i Kystpartiet. Men dagen etter sendingen passet ikke hans nøkkelkort inn til jobben hans som stortingspolitiker til Stortinget. Der ser dere "fluelimet" i Europabevegelsen hvordan den fungerer. Nordmenn har INGEN ting å stille opp mot disse "blodiglene". Stor takk til Frank Caleb Jansen, som også er en kristen mann.

For første gang i norgeshistorien kom nyheten om Europabevegelsens ulovlige virksomhet inne på det norske Storting vårt folk for ørene fra en direktesendt tv-kanal til 38 land.
Vi har fått en henvendelse fra en person som angrer bittert på at han meldte seg inn i Europabevegelsen. Han sa at ingen tørr å mukke inne på stortinget, alle går på "gummisåler" og er livende redde for å si sin mening om denne "kreftsvulsten." http://bmonline.no/html/eu_69.html Europabevegelsen skjuler seg bak politikerne som lyver og de enes om dette, kall alt materialet om EU for avtaler, slik at de omgår norges grunnlovgivning og våre rettsprinsipper og derigjennom fravrister oss egne rettigheter nedfelt i Grunnloven.

Han ba på sine knær om at vi måtte ta tak i dette og få ut sannheten om hva stortingspolitikerne er med på, bak ryggen på det norske folk. Europabevegelsen opprettet den 7. mai 1969 en egen stortingsgruppe inne på det "aller helligste," vårt Storting. Frekkheten kjenner ingen grenser! Her er det bare norske politiske parti som har gyldig oppholdstillatelse, ingen hemmelige losjer, (jfr. Strl § 330) som arbeider imot nasjonalforsamlingen i Norge, for å legge ned norsk grunnlov og innlemme norge under en fremmed stat, EU. Her er en kopi av møteprotokollen:

Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende møte onsdag den 7. mai 1969 i stortingsbygningen med følgende styre:

Stort.repr. Peder Næsheim, Formann

Stort.repr. Erling Petersen, Nestformann

Stort.repr. Arnt Hagen

Stort.repr. Øyvind Bjorvatn

Stort.repr. Jakob Aano

Stort.repr. Rolf Fjeldvær

Formannen, stortingsrepresentant Peder Næsheim døde den 24. november 1969, og på årsmøtet den 14. januar 1970 ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann.

Europabevegelsens Stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av stortingets 150 representanter.

Europabevegelsens Stortingsgruppe holdt et orienteringsmøte i stortingsbygningen den 7. oktober 1969 for de nye stortingsrepresentantene.

Formannen i Europabevegelsens Stortingsgruppe ledet møtet og orienterte om gruppen.

Tidligere utenriksminister Halvard Lange ga en orientering om Europabevegelsen internasjonalt og i Norge .

Stortingsrepresentant Erling Petersen redegjorde arbeidet i Europarådet.
Dokumentet fra møtet kan leses i sin helhet her: http://bmonline.no/html/eu_69.html

Hvorfor avspeiler ikke stortinget folkets vilje i Eu saken? Altså, vi har sagt NEI til EU, da skal alle på STORTINGET som er for EU legge seg flate og gjøre som DEMOKRATIET vil. Dette gjør ikke dagens politikere. De fortsetter å "sage av grenen de selv sitter på". Dette er også grunnen til at vårt demokrati aldri har vunnet fram. Derfor er det riktig at VI ALDRI har hatt noe demokrati etter WW2. (2. verdenskrig)

Kuppmakerne i 1945 kan du lese mer om her; http://grunnlovens-vektere.com/html/1945.html. Og her; http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_1.html.

Norge er medlem av FN hevder noen "høyt på strå".
Er Norge medlem av FN? Svaret er NEI. Her kan du lese hvorfor, fordi det ble inngått en avtale under okkupasjons-tiden, mens de allierte raljerte landet vårt. Våre folkevalgte har IKKE gjort dette, les her, http://grunnlovens-vektere.com/html/sf_3.html siste avsnitt. Dette er brudd på norsk lovgivning! Derfor har nordmenn blitt frastjålet millioner av kroner gjennom såkalte bidrag til humanitært arbeide, finansieringer til FN, et klart brudd på menneskerettighetene i Norge mot nordmenn! Globalistene har sneket seg inn i våre styrerom, gjennom hemmelige møter- smigret de politikere som hadde vår tillitt og siden endret vår lovgivning til fordel for globalistene. (Jesuittene) Merk dere at de fjernet jesuittparagrafen i Grunnloven i 1956, for at de skulle stjele vår frihet, og innsette pavens prinsipper, det kalles eiendomssamfunnet, i stedet for det grunnloven bygger på- nemlig allmenningsprinsippet. Forskjellen er nemlig at du må bebo eiendom i Norge for å få hevd. Mens pavens, vatikanets system er å eie det- uten å bebo det. Så derfor er katolikkene så meget interessert i å få innført sitt system her i Norge, nemlig å rundstjele oss. Derfor må vi få kastet dem ut av Norge- en gang for alle!

Les mer; http://bmonline.no/html/vn.html

Nå kan dere lure på hvorfor ikke VG, Aftenposten eller andre riks-aviser vil skrive om dette?
Svar:
Fordi Europabevegelsens stortingsgruppe samme året innførte pressestøtten den 7. mai 1969. For bladet Tromsøs vedkommende utgjør det den nette sum pålyd. 8 millioner kroner pr. år. Som den observante leser skjønner, så trenger ikke journalistene spisse blyantene sine så ofte, se- de sover sin søte søvn.
Mottoet er, klør du meg, så klør jeg deg, eller (den ene statsmakten klør den tredje statsmaken) vi kan si at tausheten er kjøpt, eller disse eu-kåte Pk'ere har satt hengelås på ytringsfriheten, og den gjelder ikke for alle som er med i den illegale europabevegelsens stortingsgruppe.
Tenk, politikerne og deres lobbyister nekter at den stortingsgruppen fins.
Men Svein Roald Hansen (AP) er formann der og har erklært at den fins. Her kan du se bilde av han i intervju med FME Folkeaksjonen mot EU og Visjon Norge:
http://grunnlovens-vektere.com/html/galleri.html

Dette er både korrupt og ulovlig. Hvor mange nordmenn vet om dette?
Direktesendt TV om Europabevegelsens ulovlige virksomhet på Stortinget:
Her er litt info om hva som norges regjeringer opp igjennom tidene har drevet på med bak ryggen på det norske folket, nemlig å undergrave demokratiet, som de selv hevder vi har. Tenk for noen banditter! Vi har ALDRI hatt noe demokrati, men demon krati, der har dere det!

Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap.
Her ser dere bildet av Abel Struksnes som heiser det norske flagget. Skal vi atter legges under en UNION igjen? spør han.

Forsiden.pdf
Her er forsiden på folderen som ble delt ut i HELE Lofoten i 2005- da paven tok kveld den 3. mai.-
(1.64 MiB) 7 ganger


Last ned folderen om Vatikanet og den skjulte makten:
http://bmonline.no/download/CW/Endtime net.pdf

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

UNREAD_POST omega3 » Fre Nov 07, 2008 10:43 am

Hva er navnene til Europabevegelsens Stortingsgruppe sine 120 medlemmer?

Svar til Omega3 på sol debatt:

Her er det hemmelige brevet som jeg mottok fra en som angret at han meldte seg inn, det navnet skal du ikke få, men her får du samtlige illegale medlemmer. Illegale, fordi de går UT i fremmede ærender som folkets tjenere- uten en gang å spørre folket i Norge om det er i orden. Ser du omega3? Ingen kan sitte over 3 år ved makten. Ergo bør du tenke nøye over hvem du kopler deg sammen med uten at du først søker å kose deg med demokratiet, i stedet for demon kratiet som du fremmer.

Det er nemlig slik at det er flertallet som er demokratiet. Ikke mindretallet. ALLTID!

PERIODEN

14. februar 1969 - 25. februar 1970

__

Noen spredte utdrag:

1. Statutter

a.Formål

Europabevegelsen i Norge - stiftet ved møte i Stortinget 30. mai 1949 - har som formål:

Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens norske avdeling å fremme dens målsetting.

Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

Den internasjonale Europabevegelsens målsetting:

"Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

3. Styret

Styret har i perioden 14. februar 1969 - 26. februar 1970 hatt følgende sammensetning:

Formann: Tidligere utenriksminister Halvard Lange

viseformann: Stortingsrepresentant Sven Stray
viseformann: Direktør Rolf Roem Nielsen

Medlemmer: Direktør Olav Borgan

Stort.repr. Knut Frydenlund

Eksp.sjef TimGreve

Stort.repr. Guttorm Hansen

Disp. Per Kolseth

Stort.repr. Kåre Kristiansen

Ass. Dir. Magne Lerheim

Sekr. Haakon Lie

Høyesteretts adv. Einar Løchen

General sekr. Kåre Norum

Konsulent Clara Ottesen

Stort.repr. Erling Petersen

Eksp.sjef Asbjørn Skarstein

Underv.leder Håkon Skipsrud

Sekr. Reiulf Steen

Stort.repr. Torstein Tynning

Høyesteretts adv. Erling Wikborg

Varamenn: Red.sekretær Arne Altern

Bank sjef Per Ramm Benzen

Sekr. Liv Buck

Stort.repr. Arnt Hagen

Progr.sekr. Halle Jørn Hanssen

Sivil økonom Erik Hoff

Dir. Joachim Ihlen

Progr.sekr. Lars Jacob Krogh

Lege Klara Ekre Leivestad

Dir. Johan R. Lindstrøm

Stort.repr. Peder Næsheim

Konsulent Kirsten Ohm

Fru Martha Schrøder

Stort.repr. Torstein Selvik

Mag.art. Ander Sjaastad

Fry Borgny Sverdrup

Stud. Mag. Art. Per Morten Vigtel

Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende møte onsdag den 7. mai 1969 i stortingsbygningen med følgende styre:

Stort.repr. Peder Næsheim, Formann

Stort.repr. Erling Petersen, Nestformann

Stort.repr. Arnt Hagen

Stort.repr. Øyvind Bjorvatn

Stort.repr. Jakob Aano

Stort.repr. Rolf Fjeldvær

Formannen, stortingsrepresentant Peder Næsheim døde den 24. november 1969, og på årsmøtet den 14. januar 1970 ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann.

Europabevegelsens Stortingsgruppe har i dag 120 medlemmer av stortingets 150 representanter.

Europabevegelsens Stortingsgruppe holdt et orienteringsmøte i stortingsbygningen den 7. oktober 1969 for de nye stortingsrepresentantene.

Formannen i Europabevegelsens Stortingsgruppe ledet møtet og orienterte om gruppen.

Tidligere utenriksminister Halvard Lange ga en orientering om Europabevegelsen internasjonalt og i Norge .

Stortingsrepresentant Erling Petersen redegjorde arbeidet i Europarådet.

Hovedsiden Europabevegelsen's medlemmer 1990 Europabevegelsen

Kommentarer fra FME: Det er et paradoks at nordmenn i mange år har stemt på sine respektive parti, jfr demokratiet i et håp om at valgresultatet skulle gjenspeiles på Stortinget? Men hva skjer, jo her er det opprettet en hemmelig stortingsgruppe som har et mandat likt en femte statsmakt? (femtekolonne) Dette er jo helt utrolig frekt og freidig gjort mot det norske folk? Her er den skjulte agenda som våre rikspolitikere er mer opptatt av enn å bry seg om nordmenns verdier, jfr vår Grunnlovs §1. De tenker kun på en ting, få Norge inn i EU! Uten at vi merker det!

Her er Europabevegelsen's statutter og målsetting dokumentert med et "originalt avtrykk" fra Europabevegelsens arkiv hvor der er blitt opprettet en ulovlig stortingsgruppe inne på Stortinget.

Videre var 120 av stortingsrepresentantene i 1969 med på dette sviket, av ialt 150.
omega3
 

Eurpabevegelsen i Norge

UNREAD_POST BmOnline » Fre Nov 07, 2008 12:22 pm

Hei Omega3,

Ja, denne bevegelsen som du tror er en konspirasjonsteori er like synon`ymt som Omega3.

Her kan du studere bildene av sjefen sjøl for denne ulovlige europabevegelsens stortingsgruppe inne på stortinget. Han heter Svein Roald Hansen. (Ny leder er nå Paal Frisvold), som også nå har trekt seg.

http://grunnlovens-vektere.com/html/galleri.html

Så kan du selv studere denne listen over disse medlemmene vi snakker om.

Nå har ikke de selv sagt at de er medlemmer, men de stemte imot vår Grunnlov ganske nylig;

http://bmonline.no/html/10_ja.html

Merk deg at partiene fristiller sine medlemmer slik at man ikke får den fulle og hele sannhet for dagen ved slike avstemninger , nemlig hvem som eksakt er medlemmer av europabevegelsens stortingsgruppe i dag.

Men som sagt, dette er langt ifra noen konspirasjonsteori, dertil er Svein Roald Hansen for "troverdig", formannen i denne lugubre, ulovlige forening inne på det norske Storting. Frimurerne må bare syte og klage, men dette må det bli slutt på.

Det er på høy tid å kaste ut samtlige av disse ulovlige losjebrødrene som driver egen "lommebutikk" inne på Stortinget.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Konspirasjonsteori

UNREAD_POST omega3 » Lør Nov 08, 2008 2:59 pm

Men dette er jo konspirasjonsteori i dets rette betydning. Du forsøker å forklare en hendelses (typisk en politisk, sosial eller historisk hendelse) bakenforliggende årsak som en hemmelig og ofte avledende sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer (noen ganger omtalt som «en usett maktelite») og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser.

Som du selv sier: "Nå har ikke de selv sagt at de er medlemmer, men de stemte imot vår Grunnlov ganske nylig;"

Men dette gir da ingen grunnlag for å trekke den konklusjon at de tilhører Europabevegelsen? Bare fordi de ønsker å endre grunnloven, er det ikke dermed sagt at de medlemmer av EB.

Og det er da helt legalt å endre grunnloven etter de linjer som grunnloven selv setter? Så hvordan i alle dager kan du kalle dette for en ulovlig virksomhet? Forslaget ble da også nedstemt. Det som ville ha vært en ulovlig virksomhet ville vært å hindre disse Stortingsrepresentanter å stemme etter sin egen samvittighet.

Men du mener det er ulovlig å være fór et svakere krav til flertallet som må til for å endre grunnloven. Og da sier du vel at hvis du hadde hatt makt til å hindre dem i å stemme, så ville du ha gjort det. I alle fall tolker jeg bruken av ordet ulovlig slik.

Og da er du anti-demokratisk. Hvilket er ironisk da du i ditt stille sinn mener å forsvare demokratiet.
omega3
 

Antidemokratisk?

UNREAD_POST BmOnline » Lør Nov 08, 2008 3:51 pm

Du skriver som om du har vett til?

MÅ jeg tørre og be om at det IKKE er DIN eller politikernes personlige meninger som skal taes hensyn til?

DU har ikke skjønt noe av hva dette handler om. FOLKET sa NEI to ganger, da skal ALLE legge seg langflate for at demokratiet skal RÅDE. Trodde ikke DU skulle gå i den fella og kalle meg udemokratisk.

Du prøver på en innbilsk måte å legalisere denne ulovlige virksomheten, EGEN prestisje, i stedet for å ivareta FOLKETS interesser gjennom NETTOPP GRUNNLOVEN, skjerpings Omega3.

Så skriver du også:"Og det er da helt legalt å endre grunnloven etter de linjer som grunnloven selv setter? Så hvordan i alle dager kan du kalle dette for en ulovlig virksomhet?" De retter seg IKKE etter hva Grunnloven sier:
viewtopic.php?f=2&t=17

Nettopp fordi de ikke tar hensyn til folkets NEI-. Ved samtlige valg i feks USA, så fortsetter ikke taperen å krangle etter at presidenten er valgt. Da arbeider man for demokratiet-, skjønt det demokratiet nok er mer skakkjørt enn noget annet vestlig vi kan sammenlikne oss med. (Les frimurerinfisert) (Sentralbanken i usa som manipulerer mardedet)
http://mellqvist.wordpress.com/2008/10/ ... ic-hitman/

Videre, våre dokumenter fra Europabevegelsen er ekte saker. De er ikke diktet opp slik ditt psynonym, Omega3- er. Videre er det ikke mulig å endre grunnloven innenfor husets fire vegger, må vite- fordi det har både Gro H. Brundtland og Erna Solberg m.f. prøvd seg på. Dette har de snart funnet ut ikke er mulig uten å få folket med seg. Dermed er det en for lang og tung vei å gå, slik prøver de også her å drive med lureri, jfr å innføre EØS-avtalen bak vår rygg.- Sitat Gro H Brundtland da hun tapte så det suste og var sur og tverr; "Vie haben andere metoden"; ja den har vi hørt før. Og da mente hun nettopp denne Eøs avtalen som G Støre arbeidet iherdig med. Skulle ønske meg at det var en konspirasjon, men dessverre er bevisene her- og viser oss at så ikke er tilfelle.

Nå snakket Frank Caleb Jansen med formannen i Europabevegelsens stortingsgruppe Svein Roald Hansen. Han bekreftet at de hadde medlemmer, men han villle ikke ut med navnene, ser du. Så du må langt ut på landet med dine konspirasjoner. Den saken er avklart.


BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Det er enhver borgers rett til å kjempe for sin sak

UNREAD_POST omega3 » Tir Nov 11, 2008 5:11 pm

Selv om folket her sagt nei to ganger så behøver ikke det bety at demokratiske rettigheter kan settes til side.

Dersom noen ønsker å endre grunnloven så kan de ta opp denne saken. Som du sikkert vet så må en grunnlovsendring vedtas at to Storting? Dvs. selv om Ja-siden hadde fått igjennom sine stemmer så ville vedtaket kunnet vært hindret gjennom neste Stortingsvalg, ved at de som var uenig kunne ha valgt representanter som var i mot.

Og etter å ha lest ditt svar der du mer eller mindre gjentar det du sier tidligere, så må jeg stå ved min mening. Det du sier er at denne saken er en ikke-sak fordi folket har sagt nei tidligere. Uten å ta hensyn til at saker og ting kan endre seg.

De som er ja-tilhengere kan fortsatt få kjempe for sin sak, og de som tilhører nei-siden kan fortsette å kjempe for sin sak. Det er det som er demokrati. Dersom det ble slik at man ikke fikk lov til å kjempe for sin sak, uansett side, så ville det være diktatur.

Tenk deg om det ble ulovlig å stemme inn representanter på Stortinget som var positive til EU? Eller at det ble vedtatt at Grunnloven aldri kunne endres, uansett? Er virkelig dette det samfunnet du ser for deg i framtiden?

Å sammenligne dette med valget i USA er usakelig fordi det er to vidt forskjellige saker. Det er ikke mulig å sammenligne grunnlovsendring med et politisk valg.

Jeg har sett på det du sier om EB. Det du gjør er å sette likhetstegn med stemmegivning og medlemsskap. Og det kan være at du har rett, men du kan sørlig feil også. Det er ikke gitt at man er positiv til EU og medlem av EB. Det er noe du har bestemt er tilfelle.

Jeg håper virkelig ikke at personer med slike holdninger, som du her utviser, kommer til makten med et flertall. Da er jeg stygt redd for at visse menneskers demokratiske rettigheter kommer til å bli satt til side, og det ville være synd.

Jeg er, som du sikkert har skjønt, positiv til EU og medlemsskap. Og jeg synes det er sørglig at du bare er opptatt av din rett til å hindre, at det jeg kjemper for, kommer til å skje. Mener du virkelig at jeg ikke har den demokratiske retten til å kjempe for medlemsskap?
omega3
 

Eu medlemskap

UNREAD_POST BmOnline » Tir Nov 11, 2008 7:43 pm

Det du her fabrikerer er støv og tøv-.

Jeg gjentar at det er POLITIKERE jeg setter en stopper for. Fordi de har med å følge lover og regler, ikke å omgå dem.

DU har absolutt intet inne på et storting å gjøre ser det ut for. Med din holdning. Jeg vil at demokratiet skal vinne, og det gjør det ikke i dagens Norge.

DU har jo ikke skjønt at politikerene skal arbeide for folket, ikke for hva de personlig synes om EU. Der har du mye å hente inn.

Derfor, når folket har talt, så SKAL politikerne gjøre folkets vilje, - og det er det jaggu langt fram til. Du har ikke skjønt hva dette handler om, du ser ikke poenget, men du er flink å komme med personangrep, usakelig skittkasting.

Når våre politikere skal gjøre sin soleklare plikt på Stortinget, da er det ikke deres egen renominasjon og selviskhet som skal være rettlederen, NEI- det er prinsippene som skal følges slavisk. Prinsippene og loven skal følges- fordi de er satt i folkets sted for å ivareta Norges interesser for Folket gjennom demokratiet.

Det påståtte demokratiet i dette landet har ligget med brukket rygg etter 1923. Dette fordi makten er fratatt folket gjennom korrupsjon på Stortinget og i Regjeringen. (Les frimurerlosjen på andre siden av Stortinget.) Og Europabevegelsen- de har ikke lov å drive sin virksomhet inne på stortinget. Noe du pent må innse skjer i dag. Det er nedfelt i Norges Grunnlov. Skal man endre Grunnloven, ja så er det ikke bare å gjøre det på kjøkkenbenken- skal vite.

Du er sikkert en ung spire "38" ) som har mye å lære ennu. Jeg så at du hadde vært å spydd ut edder og galle om min person på sol debatt.

Ikke kjenner du meg, så jeg skjønner ikke at du våger å skrive ditt navn "Omega3" under en slik stygg karateristikk som du ALDRI klarer å få til å stemme, verken med min hjemmeside eller med min personlighet.
Det er frekt og ufint. Jeg blir stemplet av extremister fordi jeg holder meg til Norges Grunnlov.
Det er du som er extremisten her Omega3, jeg holder meg til fundamentet. Det vil du forandre. Med andre ord du vil gjøre endringer fra godt til ondt. Endringer som skal gjøres skal skje etter demokratiske prinsipper nedfelt i Norges Grunnlov.

LES her: http://bmonline.no/html/grunnl.html

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Jeg ser at dette ikke bærer noe steds hen

UNREAD_POST omega3 » Tir Nov 11, 2008 9:53 pm

Og sier derfor adjø. Jeg prøvde meg på en saklig debatt og mottok trusler tilbake. Jeg antar at du ikke vil gjenta dette for andre framtidige medlemmer.

Mvh
omega3 - EU-tilhenger og demokrat.
omega3
 

Ta ikke munnen for full

UNREAD_POST BmOnline » Tir Nov 11, 2008 10:49 pm

Omega3, du vet meget godt hva dette handler om.

Du går bare ikke bak min rygg slik du gjorde på sol debatt. Det meste sier ikke så mye om meg, men om deg.

Jeg tilgir deg det, men skjønner du ikke at du skader min person?BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Ta ikke munnen for full

UNREAD_POST BmOnline » Tor Nov 27, 2008 10:29 am

BmOnline skrev:Omega3, du vet meget godt hva dette handler om.

Du går bare ikke bak min rygg slik du gjorde på sol debatt. Det meste sier ikke så mye om meg, men om deg.

Jeg tilgir deg det, men skjønner du ikke at du skader min person?BmOnline


Europabevegelsen i Norge


EUROPABEVEGELSEN I NORGE

Her kan alle lese hvilke statutter denne bevegelsen opererer med inne på det norske Storting. Er Stortinget blitt vårt nye galehus?

BERETNING

For

PERIODEN
14. februar 1969 - 25. februar 1970

Noen spredte utdrag:
1. Statutter
a.Formål
Europabevegelsen i Norge - stiftet ved møte i Stortinget 30. mai 1949 - har som formål:

Å fungere som den internasjonale Europabevegelsens norske avdeling å fremme dens målsetting.

Disse statutter er vedtatt av årsmøtet 13. mars 1967.

Den internasjonale Europabevegelsens målsetting:

"Europabevegelsen søker å virkeliggjøre ett europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettigheten, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner.

Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved almindelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

Omega3 nektet for at EU er en stat.- Som alle kan lese ved selvsyn fra Europabevegelsens eget interne hemmelige dokument, de erklærer at det er en millitær stat til og med. Hvor meget skal til før slike individer som Omega3 tar til vett? Riktignok bor Omega3 I HELL. Kanskje det er forklaringen?

Hvilke kilder tror dere Omega3 oppgav om EU som en nøytral grønnsak?
Jo, du gjettet riktig, det korrupte og kjøpte Wikipedia, lystløgnernes leksikon! Skapt av snørrunger som ikke har blitt kvitt potteringene ennå!

http://bmonline.no/html/eu_69.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Neste

Gå til NEI TIL EU

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron