NRK nyheter i dag 14. oktober 09

Her blir makten manipulert ved hvert valg. Det illusoriske demokratiet ved v-h-aksen inne på Stortinget er i praksis et parti-diktatur. Dette er valgjukset ingen tar på alvor. Hvorfor er det et flertall for EU på Stortinget, mens folket sier NEI med 70%? Var ikke demokratiet synlig ved at Stortinget skal gjenspeile folkets vilje? Til slutt, hvem skal bistå med å få kastet Europabevegelsens stortingsgruppe ut av Stortinget? Dette er landssvikerne som ødelegger vårt demokrati ved å lytte til losjen.
Forumregler
http://bmonline.no/html/flyvebl.html
Skal ikke stortinget gjenspeile folkets vilje? Til slutt, hvem skal bistå med å få kastet Europabevegelsens stortingsgruppe ut av Stortinget? Dette er landssvikerne som ødelegger vårt land.

Ønsker du at Norge skal opphøre som en selvstending fri nasjon med kongedømme?

Du kan velge 1 alternativ

 
 
Vis resultater

NRK nyheter i dag 14. oktober 09

UNREAD_POST BmOnline » Ons Okt 14, 2009 9:22 am

I dag presterte Nrk nyheter å komme med følgende;

40% av stortingsrepresentantene er for å legge ned kongedømmet, disse er for å innsette republikk. Merk dere venner- at disse er "håret i suppa" de er IKKE hva demokratiet har bestemt, jfr folkets vilje ved avstemninger jfr stortingsvalgene gjennom årrekker.

Hvis folket har sagt NEI til EU eksempelvis, så SKAL stortinget avspeile folkets vilje, det er dette som er demokrati. Men hvis dette ikke stemmer, så har vi plutokrati. Men så ser vi at der sitter flere JA til EU-individer på Stortinget enn NEI til-EU-individer. Hvem har tillatt dette? Jo, republikanerne, jesuittene, katolikkene! Jeg sier, KAST disse UT i dag!!!

I dagens media ser dere at republikanere (katolikkene og jesuittene) får fritt spillerom- å innføre pavens vilje i det stille.
Hva er en jesuitt? Har det noe med Jesus fra Nazaret å gjøre? Nei, men det stikk motsatte:
I ordboken står det at dette er mennesker som benytter tvilsomme metoder for å oppnå egen gunst, makt, posisjon.
Definisjon: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540, person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål. Så dere ser at vatikanets lærersetninger blir innført i stedet for norsk grunnlovsgivning. Det er sannheten om dagens politikere og norske konge. Det er trist lesning!

Det foregår uten hurrarop, mens på den andre siden gis det inntrykk av at Grunnloven følges til hurrarop og kongens mange fine taler om rettigheter og grunnloven, meskes opp og ned i fine forsamlinger, jfr åpningen av Stortinget den 9. oktober 09, som mye mer minner oss om en nazi-forsamling som er i ferd med å innføre facist-regimet som våre krigshelter sloss imot i 1940-45. Den samme kongen er mao med på flotte feiringer av våre krigshelter, jfr nylig i Narvik hvor HMK åpnet et minnesmerke over General Carl Gustav Fleischer. Men så bidrar kongen selv å gjøre den stikk motsatte vilje av det vår hederlige General Fleischer stod for. Som kjent traff nazistene kvist da de møtte nordmenn under General Fleischer nord for Bjerkvik i 1940.
http://bmonline.no/html/1940_1.html

I 1941 spyttet de samme norske ledere, les norske statsmenn "hedersmenn" General Fleischer og menn av hans kaliber midt i ansiktet, fordi han knuste Adolfs krigs-maskin i Norge den gangen. Nå skal de samme "spyttslikkerne" "sole seg i glansen" av det vår hederlige Fleischer har all ære for HELT alene. Han skjøt seg selv i Canada, fordi han ble gjort til et null av vår forsvarsledelse i 1941. Denne skammen blir hengende over vår politiske royality og Norges Forsvar, les militæret- til alle tider. De vil neppe fortelle oss denne pinlige sannheten om sin nazi-tilhørighet hverken før krigsårene i krigsårene eller etter krigsårene og at facismen fremdeles er drivkraften i deres sinn. det vil de ikke innrømme. Undermålere kalles slikt.

Lytt og lær unge nordmenn, dette er sannheten om dagens skjulte agenda på det norske Stortinget.

Er du enig i at Norge skal opphøre som et selvstendig land med kongedømme, til fordel for en nazistat under EU, paven og USA? Er du villig til å gjøre som T. Jagland? Å gi bort våre Grunnlovgitte rettigheter til globalistenes nazi-foretak?

Hvis du vil være med å bekjempe disse destruktive kreftene til Adolf Hitler, ta kontakt med meg!
Sammen må vi ta ansvar for å opprettholde det samfunn som var ment for oss!
Dagens banan-politikere må bort. De har nå "sagd av grenen som de selv sitter på"!
Norge avkristnes og det flommer over av individer som bekjemper kristendommen med allah. Dette må vi ALDRI la skje.
De som kommer må integreres og leve som KRISTNE i dette landet. Jeg ser bare et alternativ til å være verktøyet for det kristne folket i Norge. Det er Kristent Samlingsparti. Krf er det bare å glemme, de har hoppet til køys med dyret.
http://grunnlovens-vektere.com/html/katbvr.html

Samle Norge til ett rike under Kristus!
viewtopic.php?f=1&t=181&p=247#p247

Nei til EU, Vatikanet, USA og globalistene!
Globalisme = organisert kriminalitet, kast globalistene i kasjotten!

Vennligst

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: NRK nyheter i dag 14. oktober 09

UNREAD_POST Informanten » Fre Jul 24, 2015 6:56 am

BmOnline skrev:I dag presterte Nrk nyheter å komme med følgende;

40% av stortingsrepresentantene er for å legge ned kongedømmet, disse er for å innsette republikk. Merk dere venner- at disse er "håret i suppa" de er IKKE hva demokratiet har bestemt, jfr folkets vilje ved avstemninger jfr stortingsvalgene gjennom årrekker.

Hvis folket har sagt NEI til EU eksempelvis, så SKAL stortinget avspeile folkets vilje, det er dette som er demokrati. Men hvis dette ikke stemmer, så har vi plutokrati. Men så ser vi at der sitter flere JA til EU-individer på Stortinget enn NEI til-EU-individer. Hvem har tillatt dette? Jo, republikanerne, jesuittene, katolikkene! Jeg sier, KAST disse UT i dag!!!

I dagens media ser dere at republikanere (katolikkene og jesuittene) får fritt spillerom- å innføre pavens vilje i det stille.
Hva er en jesuitt? Har det noe med Jesus fra Nazaret å gjøre? Nei, men det stikk motsatte:
I ordboken står det at dette er mennesker som benytter tvilsomme metoder for å oppnå egen gunst, makt, posisjon.
Definisjon: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540, person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål. Så dere ser at vatikanets lærersetninger blir innført i stedet for norsk grunnlovsgivning. Det er sannheten om dagens politikere og norske konge. Det er trist lesning!

Det foregår uten hurrarop, mens på den andre siden gis det inntrykk av at Grunnloven følges til hurrarop og kongens mange fine taler om rettigheter og grunnloven, meskes opp og ned i fine forsamlinger, jfr åpningen av Stortinget den 9. oktober 09, som mye mer minner oss om en nazi-forsamling som er i ferd med å innføre facist-regimet som våre krigshelter sloss imot i 1940-45. Den samme kongen er mao med på flotte feiringer av våre krigshelter, jfr nylig i Narvik hvor HMK åpnet et minnesmerke over General Carl Gustav Fleischer. Men så bidrar kongen selv å gjøre den stikk motsatte vilje av det vår hederlige General Fleischer stod for. Som kjent traff nazistene kvist da de møtte nordmenn under General Fleischer nord for Bjerkvik i 1940.
http://bmonline.no/html/1940_1.html

I 1941 spyttet de samme norske ledere, les norske statsmenn "hedersmenn" General Fleischer og menn av hans kaliber midt i ansiktet, fordi han knuste Adolfs krigs-maskin i Norge den gangen. Nå skal de samme "spyttslikkerne" "sole seg i glansen" av det vår hederlige Fleischer har all ære for HELT alene. Han skjøt seg selv i Canada, fordi han ble gjort til et null av vår forsvarsledelse i 1941. Denne skammen blir hengende over vår politiske royality og Norges Forsvar, les militæret- til alle tider. De vil neppe fortelle oss denne pinlige sannheten om sin nazi-tilhørighet hverken før krigsårene i krigsårene eller etter krigsårene og at facismen fremdeles er drivkraften i deres sinn. det vil de ikke innrømme. Undermålere kalles slikt.

Lytt og lær unge nordmenn, dette er sannheten om dagens skjulte agenda på det norske Stortinget.

Er du enig i at Norge skal opphøre som et selvstendig land med kongedømme, til fordel for en nazistat under EU, paven og USA? Er du villig til å gjøre som T. Jagland? Å gi bort våre Grunnlovgitte rettigheter til globalistenes nazi-foretak?

Hvis du vil være med å bekjempe disse destruktive kreftene til Adolf Hitler, ta kontakt med meg!
Sammen må vi ta ansvar for å opprettholde det samfunn som var ment for oss!
Dagens banan-politikere må bort. De har nå "sagd av grenen som de selv sitter på"!
Norge avkristnes og det flommer over av individer som bekjemper kristendommen med allah. Dette må vi ALDRI la skje.
De som kommer må integreres og leve som KRISTNE i dette landet. Jeg ser bare et alternativ til å være verktøyet for det kristne folket i Norge. Det er Kristent Samlingsparti. Krf er det bare å glemme, de har hoppet til køys med dyret.
http://grunnlovens-vektere.com/html/katbvr.html

Samle Norge til ett rike under Kristus!
viewtopic.php?f=1&t=181&p=247#p247

Nei til EU, Vatikanet, og globalistene! EU er det nye DDR, enda flere russefanger nå, enn det var i Stasi DDR.
Globalisme = organisert kriminalitet, kast globalistene i kasjotten!

Vennligst

BmOnline


En av de gode glemte krigsheltene, som kjente sannheten om COMMY-NAZI-AP og deres skjulte agenda:
VI ER I MÅL!
Prosjektet er no fullfinansiert. Kronerullinga vert difor offisielt avslutta. Produksjonen av minnesmerket ligg i startgropa.

Avdukinga er planlagt gjennomført på landets eldste eksersisplass, på Nordfjordeid, den 27.juni kl.12.00.
Eg vil med dette nytte høvet, og rette ei stor takk til alle som har støtta denne innsamlinga.

Minnesmerket vert eit synleg bevis på vår takksemd for major Oliver H. Langeland sin innsats under 2.verdskrig, som milorgsjef for D-13.
Minnesmerket skal òg symboliserer hans innsats for rettferd og likskap for lova, ytringsfridom og demokrati etter krigen.

For dette fekk han ei ufin behandling av styresmaktene på den tid.

Ufin og urettferdig behandling var det mange andre også som fekk etter krigen. Eg tenkjer her spesielt på alle born og unge, som var så "uheldige" at dei hadde foreldre som var NS-medlemar eller hadde ein tysk far. Mange vart mentalt merka for livet av den behandling dei fekk av styresmakter og samfunn.

La dette minnesmerke, i tillegg til å vere ein heider til major Oliver H. Langeland, vere ei symbolsk oppreising for alle som leid urett under og etter krigen.
John Olav Vereide (initiativtakar)

https://www.facebook.com/pages/Langelan ... fan_invite
Informanten
 

Re: NRK nyheter i dag 14. oktober 09

UNREAD_POST BmOnline » Søn Aug 05, 2018 10:21 am

Merk dere dette.

De som I DAG reiser det ene minnsemerket etter det andre over våre Krigshelter- var de samme som gikk imot våre Krigshelter- og skjøt de ned bakfra i 1940- 45- de såkalte "gode nordmenn" i AP som hovedsakelig va nazi-pakk og kommunister hele gjengen.

Jens C Hage var en av disse som til og med prøvde seg imot Politisjefen i Oslo, Ola Fritzner- men der tapte Jens C Hauge så det suste-, da han ville dømme Fritzner å være en landssviker. Finnes der overhodet noen svikere- så er det JCHauge og AP røkla.

Her kan dere lese den meget interessange boken som Ola Fritzner fra Halden skrev om Rettssaken mot Jens C Hauge i AP. Den fikk min far som gave fra Fritzner i 1958- da Ola var og besøkte oss på Elvenes der vi bodde. Den har jeg skannet inn på min hjemmeside- slik at dagens UNGE skal få våkne opp av Globalistenes vranglære om 1940-45 i Norge.

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2531
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Stortingsvalget

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron