Sannheten er vond å ta inn over seg.

Her blir makten manipulert ved hvert valg. Det illusoriske demokratiet ved v-h-aksen inne på Stortinget er i praksis et parti-diktatur. Dette er valgjukset ingen tar på alvor. Hvorfor er det et flertall for EU på Stortinget, mens folket sier NEI med 70%? Var ikke demokratiet synlig ved at Stortinget skal gjenspeile folkets vilje? Til slutt, hvem skal bistå med å få kastet Europabevegelsens stortingsgruppe ut av Stortinget? Dette er landssvikerne som ødelegger vårt demokrati ved å lytte til losjen.
Forumregler
http://bmonline.no/html/flyvebl.html
Skal ikke stortinget gjenspeile folkets vilje? Til slutt, hvem skal bistå med å få kastet Europabevegelsens stortingsgruppe ut av Stortinget? Dette er landssvikerne som ødelegger vårt land.

Sannheten er vond å ta inn over seg.

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jul 30, 2017 1:36 pm

Sannheten er VOND å ta inn over seg.

Det finnes i dag liten og INGEN forskjell på hverken SV, H, FrP eller AP.

Hvorfor ser ikke folket dette? FORDI de er blitt LURT trill rundt av politikerne og MSM (massemedia).

Og folk er lette å lure- fordi 3- 5 mnd etterpå er ALT glemt. Slik er "pappskallen" hos folk flest. De husker kun det hyggelige. Fest taler, svineri og meget dårlige vitser.

Men her kan dere lese dere KRAFTIG opp om hva som foregår på dagens storting- og hva som EGENTLIG skulle vært gjort- kjøp dere LUPE- og da tenker jeg ikke på LUPE i KLÆBU kommune, NIX! (Som også vanskjøtter individer.)

Men det er en alen av samme slaget, dessverre, i- Klæbu Kommune. Dvs vi har mange Klæbu-kommuner i dette landet- som ingen ønsker å snakke om.

Men her ser dere AGENDAEN, som IKKE vil bidra til såpe og vann, men arsenikk, mine venner.

Og ALLE som er KRISTNE er FY i ørene på disse massemorderne vi nå tar frem i LYSET. MERK dere dette:

Nå har jeg medynk med ALLE mine kjære medborgere som har blitt utsatt for disse onde kreftene. Jeg ber om at ALLE dere nå må våkne opp og forstå at dere er blitt bedratt og lurt i over 100 år, av systemet på Løvebakken. DE er det BARE å kaste i søppeldunken, av arsenikk årsak.

Flere generasjoner er blitt plyndret, spyttet og tråkket på av dem som FIKK klekkelig betalt for å rive ned vårt VELFERDSSAMFUNN. Merk dere dette.


HUSK, Grunnlovens Prinsipper og ALLMENNINGEN allmenningsprinsippet, (som betyr at du må BeBO for å ha hevd i Norge) har de fjernet og i stedet satt inn ROMERSKE LOVER over HELE vårt VAKRE LAND. Her kan du lese alt om Grunnlovens allmenningsprinsipp.
ROMA eier NÅ hele NORGE- fordi de har INNFØRT Eiendomssamfunnet til SATAN i ROMA. DETTE er despoten Stalin- medskyldig i.

Eiendomssamfunnet betyr at fremmede kan EIE våre EIENDOMMER, UTEN selv å bebo landet Norge, slik ALMENNINGEN krevde- og KREVER- ser dere? Her forteller Torhild Helljesen i Kystpartiet om disse ulovlige direktivene som de har innført i Norge uten at vi folket har godtkjent noe av det.
Som om ikke det var ille, så er det nå blitt slik at døde ting kan eie i Norge, noe som strider imot Grunnlovens Prinsipper. Feks en båt kan eie et hotell, ser dere?
Her kan dere lese dere opp om akkurat dette bruddet som skjedde i 1975.

Les denne, spesielt Under Merknader nede på denne siden:

http://bmonline.no/html/utl_1.html

Og her ser dere denne KORRUPTE Venstre Høyreaksen som IKKE finnes andre steder enn ved stortingsvalget når de lover og lyver. Det finnes ikke på tinget.

Der sitter det et HEMMELIG kartell, dere- det er dette kartellet, de gjør akkurat som de vil. De skiter i OSS og glemmer GLATT ALLE LOVNADENE de gav oss. Har vi således lært noe? NEI. Fordi NRK og TV2 pluss hele MSM er med på bedraget-. De fikk- og får- milliarder av kroner for å spytte oss direkte i ansiktet, avisene. Pressestøtten ble innført samme året som de etablerte Kartellet på stortinget, den 7. mai 1969.

http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=37&t=3229

Den røde pressen får ikke mindre enn 6 milliarder kroner pr år for å fylle oss med løgn og propaganda.

Jens Bjørneboe og noen sannhetskorn:

"Vær ubegavet, uoriginal, uvitende og kryp smigrende omkring for alle som har innflytelse i dette vesle, skitne kråkeredet, - lær folk å kjenne ved å logre for dem og rose dem, så skal det gå deg vel i Norge."

Jens Bjørneboe.


HJEMMEFRONTEN
Flere av oss tenker at hjemmefronten sikkert var gode nordmenn, som kjempet for FOLKET? Kretsen som bestod av 13 menn- overkjørte rømlingene i England og bestemte at det IKKE skulle velges men Utpekes folk til politiske verv av Fylkesmannen. Der har dere førerprinsippet fra Kreml og gamle Stalin nøyaktig-.

Kretsen og DAGENS REGJERING- urnorske interesser?
Sannheten om dem i Kretsen er dessverre stikk motsatt. HELE gjengen var kgb infiserte- og anti norske akkurat slik vi s e r dagens statsminister Erna Solberg som egentlig er KGBs Simone- intet annet. Erna ble kultivert på samme viset som Angela Merkel- som skjelver i dag..
Har null vett i skallen om et fritt Norge. Dette gjelder ALLE som befinner seg inne på dagens Storting. Les mer- og du vil oppdage hvorfor.

H_fronten_80_103.pdf
Her kommer sannheten om høyesterettsjustitiarius Paal Berg og Kretsen for en dag.
(18.45 MiB) 82 ganger


download/H_fronten_80_103.pdf

Merk dere at ALT som heter dommere- jurister, politi er kjøpt og betalt. I et vell av straffesaker er ALLE avsagte dommer en nullitet. Hvorfor? Fordi statskuppet fra 1940 den 10. januar- er årsaken. Et statskupp betyr kort og godt at alt etterpå er UGYLDIG, fordi FOLKET er blitt frastjålet makten-. Dette tidsrommet vi her snakker om er en sort skamplett på de som stjal makten fra FOLKET. Det var en fyr fra Trøndelag, nærmere bestemt Hommelvik og Johan Nygaardsvold. De stjal makten fra folket- da folkesuvereniteten ble ignorert. Og det har de gjort siden den gang hver eneste dag på tinget. Banditter er fellesnevneren på alle.

I pdf dokumentet rett over her, kan dere lese detaljene om Hjemmefrontens Paal Berg, som var KGB leder i "Kretsen", som London svikerne lånte sine ører til. Så her kan dere lese til øyet blir stort og vått- svina i AP kommer for en dag:
Regjeringen gav opp etter press fra hjemmefrontledelsen om at kommunalt fungerende skulle oppnevnes og ikke velges. Altså diktatorisk styrt.
Dette beviser at Norge slett ikke er demokratisk styrt slik dagens stortingspolitikere hevder. Løgn og bedrag er hva de serverer.

Her har jeg renskrevet PDF dokumentet og lagt det ut her i klar tekst med litt mer info til dere:

Her er de 13 navn på dem i ”kretsen”, som hadde hovedansvaret for at demokratiet ble satt til side, og at politiske ledere skulle utnevnes i stedet for å velges demokratisk. Hermed ser dere alle- at demokratiet de skryter av, det forsvant i mellomkrigsårene og har ALDRI eksistert i Norge etter 1928. Og Aps første kandidat til en statsministerpost fra 1928, Hornsrud regjeringen spillte en sentral rolle med å få fjernet demokratiet, fordi Hornsrud hadde marxistiske ideer som det stod skrekk av.

Einar Gerhardsen hadde allerede stiftet bekjentskap med dem.
I august 1941 ble han og en rekke av hans partifeller invitert til konsul Hans Halvorsen i
hans hjem i Grimlelundveien i Oslo. Her ble den såkalte "Kretsen" dannet' Den
som senere erklærte seg som leder av Hjemmefronten- Tilstede var foruten
Halvorsen selv, Einar Gerhardsen, senere sentralbanksjef Gunnar Jahn,
høyesterettsjustitiarius Paal Berg, rektor ved universitetet Didrik Arup Seip,
rådmann Paul Hartmann, Olav Gjerløw, Carl P. Wright, Tor Skjønsberg,
Øystein Thommessen, Lars Evensen og høyesterettsdommer Ferdinand
Schjelderup. 1 Her møtte Arbeiderpartiets ledere fremtredende representanter
for næringslivet og de borgerlige partier.
Det er verdt å nevne innbyderen til møtet, konsul Hans Halvorsen,
noen år tidligere, sammen med sentralbanksjef Nikolai Rygg hadde fått i stand
den bankpanikk som fulgte etter Hornsrudregjeringens tiltredelseserklæring i
1928. Hornsrud var som nevnt den første statsminister utgått fra
arbeiderpartiet. I tiltredelseserklæringen lanserte han marxistiske ideer sorn det
den gang sto skrekk av. Folk tok pengene sine ut av banken etter anbefaling fra
Halvorsen og Rygg. Hornsrud hadde ingen reaksjon på dette- Han ville ikke la seg
styre av kapitalen. Regjeringen måtte gå etter 18 dager. Halvorsen og Rygg
hadde sammen med pengekapitalistene makt til å overstyre stortingets
beslutninger.

Hjemmefrontledelsen presser Londonregjeringen
Det oppsto strid mellom Regjeringen og Hjemmefrontledelsen om administrasjonen
av kommunene etter frigivelsen av landet. Regjeringen mente at
valgsystemet måtte tillempes. Det vil si at de kommunestyremedlemmer som
var valgt i 1938 og som nazistene hadde fjemet, i størst mulig utstrekning måtte
gå tilbake til sine stillinger. Hjemmefrontledelsen insisterte at kommunestyrerepresentantene
skulle oppnevnes av fylkesmannen.

Regjeringen uttalte:
,,Vi kjemper i denne krig ikke alene for friheten - så vel nasionalt som
individuelt - men også mot diktatur og for demokrati. Vi ville derfor søke
hurtigst å komme bort fra ”fører og oppnevnelsesprinsippet. "
I pakt med disse tanker utarbeidet Regjeringen sitt forslag til organisering av
kommunestyrene og sendte forslaget til Hjemmefrontens ledelse for uttalelse.


Svar kom telegrafisk:
"Brage", (Hjemmefrontledelsen), kan ikke overta ansvaret for å hjelpe til med gjennomføringen av Regjeringens kommunalordning. Vi innstiller
derfor vårt arbeid og trekker tilbake de beskjeder som vi etter
Justisministerens forutgående telegrafiske meddelelse mente oss berettiget til å
gi fylkes-mennene."
Telegrammet bekreftes i brev datert 28. juli 1943, der heter det:
"Idet vi bekrefter innholdet av denne vår beskjed, går vi ut fra at
Regjeringen snarest søker tilknytning til andre medarbeidere på
hjemmefronten som måtte anse seg i stand til å gjennomføre
-en kommunalordning etter de i anordningen opptrukne linjer, og i det hele tatt
føre vårt arbeide videre I samband med dette venter vi da også beskjed hvem vi
skal overlevere de med Justisministerens aprilbrev mottatte anordninger med
motiver-."
Dette var klar tale. Hjemmefrontledelsen bryter enhver forbindelse med
Londonregjeringen dersom den ikke går med på Hjemmefrontledelsens krav
om at kommunestyrerepresentantene skal oppnevnes og ikke velges.
Regjeringen ga etter for presset. Den lot seg således styre av
Hjemmefrontledelsen. I svaret som fulgte føyer Regjeringen seg etter
Hjemmefrontledelsens krav:
"Regjeringen er enig i at kommuneordningen forberedes i samsvar med
Hjemmefrontens forslag, og den er fullt klar over nødvendigheten av hemmelig
forhåndsorganisering. " 1o
Kretsen fikk det som den ønsket, forberedelsene til oppnevnelse av
kommunestyrerepresentanter ble gjenopptatt.
Den illegale avisen "London-nytt" for oktober 1943 som Hjemmefrontledelsen
sto bak, vakte oppsikt fordi den innehold udemokratiske ideer om et autoritært
styre: Hvem tror dere denne autoriteten nedstammet fra? Jo, Stalin og Kgb satt og sitter fortsatt med de samme metodene i dag på stortinget, skjønt Stalin er dau, men metodene e r akkurat de samme- og enda mer utspekulerte mot FOLKET i Norge, les Corona metoder, ala en forstørret utgave av 22. juli 2011.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Sannheten er vond å ta inn over seg.

UNREAD_POST BmOnline » Ons Nov 14, 2018 6:00 pm

Øistein Østgaard forteller Jarle Synnevåg sannheten rundt statskuppet i 1938-.

Øistein Østgaard
Hva bestod så egentlig statskuppet i 1938 av? Vi må se på den norske grunnloven slik den var i 1938. Grunnlovens §54 lød slik: "Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skal være tilendebragte inden November Maaneds Udgang". Merk at alle paragrafer og endringer skrives i tilnærmet samme språkdrakt som den opprinnelige grunnloven ble skrevet med i 1814. Det siste stortingsvalget hadde vært avholdt i 1936 og det neste skulle dermed avholdes innen utgangen av november 1939. Enkelt og greit.
Vi tar også med grunnlovens §71 om lengden av en lovlig stortingsperiode: "Storthingets Medlemmer fungerer som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som ved ordentlige Storthing, der imidlertid holdes."

Grunnlovens § 49:
”Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing”.

Faktum:
Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting gikk til valg i den 19. oktober 1936 for en stortingsperiode på 3 år. Da-gjeldende Grunnlovsparagraf 54, 68 og 71 bekrefter også dette. Forandringen av nevnte paragrafer skjedde først 5. og 22. april 1938. Folket hadde etter § 49 gitt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting den lovgivende makt i tre (3) år. § 49 Omhandler Folkesuverenitetsprinsippet. At all legitim statsmakt stammer fra det norske folket selv. Dette er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet. Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting satte fullstendig tilside folkesuverenitetsprinsippet ved forlengelsen av sin stortingsperiode.

Grunnlovens § 54:
”Valg- og Districts-Forsamlingerne holdes hvert tredie Aar. De skulle være tilendebragte inden December Maaneds Udgang”.

Faktum:
Dette var Grunnlovens § 54 ordlyd da regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting ble valgt av folket gjennom et lovlig valg den 19. oktober. 1936. Disse skulle ha holdt valg før utgangen av november 1939 etter den gamle § 54.

Grunnlovens § 68:
”Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag etter 10. januar hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres”.

Faktum:
Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting hadde mandat til kun å sitte fra 11. januar 1937 t.o.m den 10. januar 1940 går klart frem av Grunnlovens § 68.


Grunnlovens § 71:
”Storthingets Medlemmer fungere som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige, som ved det ordentlige Storthing, der imidlertid holdes”.


Faktum:
Også den gamle § 71 sier klart fra at regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting hadde bare mandatperiode på tre (3) år.


Grunnlovens § 97:
"Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft”.


Faktum:
Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting lot endringene av Grunnloven av 5. og 22. april 1938, ha tilbakevirkende kraft. Det sittende storting var valgt for kun tre (3) år. Ved å utvide den da inneværende stortingsperiode, satte de seg selv over Grunnloven og det Norske folks vilje. At ingen lov skal ha tilbakevirkende kraft, er også et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet, og har vært det fra


Grunnlovens § 112:
”Viser Erfaring, at nogen Deel af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa et ordentlig Storthing, og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring”.

Faktum:
Ved å la endringen av april 1938 §§ 54, 68 og 71 ha umiddelbar virkning for sittende regjering, brøt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting også § 112. Kongeriket Norges konstitusjon er kodifisert i form av grunnloven som bygger på Folkesuvereniteten, ble satt til side.· Svar · 21 min Kommentar bmo: Ja, det er nøyaktig hva de gjorde, satte folkesuvereniteten til sides. Et statskupp skjedde. Og hør hva jeg legger til. Med aldri så mange "pene ord" fra såkalte professorer, blir ikke tyveriet mere lovlig av den grunn.

Dette er hva dagens presse og msm ikke ønsker at skal komme for en dag. Da blir de sur og tverr- og de går til personangrep tvert- i tråd med rødsausen på stortinget. I KASJOTTEN hører de hjemme.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Sannheten er vond å ta inn over seg.

UNREAD_POST BmOnline » Ons Des 05, 2018 2:09 pm

Øistein Østgaard

Vidkun Quisling visste hva som hadde foregått i Stortinget da de som var valgt for 3 år i 1936 forlenget egen periode til 4 år uten umiddelbart å gå av og utlyse nyvalg, eller å avholde det planlagte stortingsvalget høsten 1939 slik Grunnloven tillot dem å gjøre hvis de først skulle forlenge stortingsperioden. Da måtte nemlig et nytt storting ha tatt stilling til et slikt radikalt forslag og det våget ikke kuppmakerne å satse på ville gå.

Derfor ble Quisling en hatet person som åpent gikk imot dette og da han 9 April 1940 gjorde den bommerten å selv begå et nytt kupp på dette gamle kuppstyret, så fikk de første kuppmakerne med virkning fra 10 Januar samme året vann på mølla og Quisling ble i deres øyne den store forræderen. Og de uvitende nordmenn som ikke hadde fått med seg det første statskuppet ble med på galeien og trodde på dem. De første kuppmakerne som hadde begått statskupp i flere deler med full virkning fra 10 Januar da et nytt storting og en ny regjering valgt høsten 1939 skulle ha tiltrådt, flyktet selv til England med halen mellom beina da tyskerne kom og agerte lovlig regjering der borte og lurte de fleste nordmenn trill rundt til å tro at de var en lovlig valgt regjering i eksil. Noe de slett ikke var. Bare en stor illusjon om dette var skapt. Quisling måtte etter krigen bøte med livet for sitt lille naive kupp våren 1940, mens de egentlige kuppmakerne og store landsforræderne gikk fri og kunne skrive historien slik de ønsket frem til idag. Derfor er situasjonen slik den er den dag i dag i kongeriket Norge. Alt er falskt.

Kommentar bmo:

Ja, helt riktig Øistein, og dette vil de ikke ha snakk om- men vi tier ikke- vi krever at de må forsvinne fort som svidd!!

Når vi tar en titt på stortingets hjemmesider om denne saken, så finnes ikke slike uttrykk på trykk. Er ikke det meget påfallende?
Hvis noen leser på disse sidene hos Stortinget, så skulle man tro at man ble opplyst? Joda, men kun de steingale globalistenes eventyr er hva som kommer for en dag. ALT står skrevet ned som om at FOLKESUVERENITETEN allerede er ivaretatt, men det er blankt løgn, pga statskuppet som HELLER ikke kommer til uttrykk på stortingets hjemmesider. Kan dere tenke dere hvorfor det ikke er skrevet korrekt? Javisst- vi skal tro løgnen- der har dere det.


Sist flyttet til topp av BmOnline den Ons Des 05, 2018 2:09 pm
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2577
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Stortingsvalget

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron