Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot mennesker

Forskjellig til salgs
Her kan du legge ut saker for salg, men først må Admin godkjenne det.
Det er ikke fritt fram.
Forumregler
Her kan du legge inn saker og ting du ønsker å selge.

Porno er ikke tillatt å poste her, eller spamming fra foretak.
Det er kun privatpersoner med ærlige hensikter som får lov å selge saker her. Illegale saker blir slettet.

Administrator BmOnline forum

Here you can make any anonsement of private order. Porn is not allowed and will sure be deleted.

Administrator BmOnline Forum

Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot mennesker

UNREAD_POST Elmer Solberg » Man Mar 29, 2021 9:14 am

To:
Debatten NRK<debatten@nrk.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;info@fuellmich.com<info@fuellmich.com>;

C/c
Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Helga Fylkeslege Vestland Arianson<fmhohar@fylkesmannen.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Justisdep Unni Politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;

Go kvell.Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen
Se vedlegg for Norsk oversettelse av Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

https://greatreject.org/norway-nurember ... NXdCp2t9e8

VIKTIG BESKJED TIL BORGERE AV PLANET JORD
https://www.facebook.com/richardjohn.ph ... 5024308890

«I ettertid burde det ikke være mulig å si ... Jeg visste ikke det.

Sitat, "Jeg har bare fulgt ordrer er ikke lenger gyldig"

Retningslinjer for Nürnberg 1947»

«.Den foresatte er ansvarlig for lovmessigheten av de ordrer har gir. …….I ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt.»

Lov om straff (straffeloven)

15.Medvirkning - Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.
Og utover det, så er det dette som gjelder.

Der Noen i forvaltningen blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norske styresmakter ved Dommstolen:

Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser
Yte full erstatning/ oppreisning.
Iverksette de nødvendige straffemessige / sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.
Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.


Dessuten !
Har du fått med deg at Trump rett før jul I 2017 underskrev 3 viktige lover, som gjelder ikke bare i USA, men vil bli oppfulgt over hele verden.


Alle som har/er involvert i pedofili vil bli arrestert og få sine midler beslaglagt.
Alle som er involvert i menneskehandel, det sammme som 1.
Alle som bryter menneskerettighetene vil også få samme straff.
«Eventuelle brudd på avtaleloven betyr at de er offentlige farer:


Presidenter, regjeringer, IRS, Politikere, bankfolk, IMF, Lensmenn, varamedlemmer, Politiet i sin private kapasitet, hele rettsvesenene er føderale ansatte. De er kriminelle og ulovlige private selskap.»
«FEMA-leirer ble opprettet for å fjerne disse menneskene på grunn av deres farlige oppførsel med allmennheten.


Noe som betyr at de ikke er egnet til å være i offentligheten og blir ansett som farlig for globale borgere av vår fredelige klode / verden / planet / jord.»

Til orientering, så har vi og folkedomstolen direkte kontakt med dommeren som uttaler seg her. Og det er kun snakk om kort tid før våre allierte, tropper opp i Norge, og pågriper de som vi har utstedt arrestordre på og andre som har deltatt i overgrep mot Individer i Det Norske Folk.


Visit my website for all supporting Evidences. See Link below.
Website: http://www.mkchristopher.com

Email: markkishonchristopher@gmail.com
Håper informasjonen falt i smak.


Venleg helsingElmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).
Elmer Solberg
 

Re: Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot mennesker

UNREAD_POST Elmer Solberg » Man Mar 29, 2021 10:09 am

Hei igjen


Siden det har relevans til saken, så deler jeg dette også.
Jeg håper dere alle forstår at det folkemordet som foregår i Norge og resten av verden, begått av en satanistisk verdenselite må stoppes nå
Våre egne i storting og regjering er vel vitende om hva de er med på. Det er min påstand. De vet at de står der og lyver det norske folk huden full. De holder oss for narr, Alt av media er og med på dette bedraget.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 4441899588
Under her kan dere lese litt om hva de som står bak det hele, mener om oss som ikke er JØDER.
Etter at du har lest hele dette dokumentet, så forstår du og hvor viktig det var det de som utarbeidet Grunnloven vår som ble vedtatt den 17 Mai 1814 bestemte der.

§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

§ 4. Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

Så hvordan våger de å sitte i slike posisjoner når de er ansvarlig for alle overgrep vi opplever i Folket?

Jo det kan jeg fortelle dere. Det er fordi de har følt seg beskyttet av «MOSSAD» og disse «KHAZAR-«JØDENE» OG DERES GUD LUCIFER » , alle som en.

Men det var frem til nå. For nå blir disse satanistene pågrepet og fengslet over hele jorda, så da ryker beskyttelsen deres, og da havner de i fengsel alle som har underordnet seg denne bermen.

Den så de nok ikke komme tenker jeg. Men slik blir det. FEMA Leire er forberedt for dem flere steder i verden.

§ 11. Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Eed:
"Jeg lover og sværger at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Constitution og Love; saa sandt hjelpe mig Gud og hans hellige Ord!"
Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet og igjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing.

§ 15. Kongen skal stedse have bekjendt og bekjende sig til den evangelisk-lutterske Religion, haandhæve og beskytte denne.

§ 93. Til Embeder i Staten maa allene udnævnes de norske Borgere, som bekjende sig til den evangelisk-lutterske Religion, have svoret Constitutionen og Kongen Troskab, og tale Landets Sprog, samt…osv

Så da til deg som ikke anerkjenner Gud som din Skaper, og Jesus Kristus som din Frelser, du er oppsagt fra stillingen din i forvaltningen. Du hadde i utgangspunktet ingenting i den posisjonen å gjøre forstår du vel nå.

Arne Johannessen uttalte ein gang at du kunne ikke vere Frimurer og samtidig jobbe i POLITIET. Men jeg kan fortelle arbeiderpartitoppen og politimestere for Sogn og Fjordane,Arne Johannessen som selv er en ikke troende humanetiker, at han selv ikke har noe i POLITIET eller annen offentlig stilling å gjøre han heller, så han og hans likesinnede kan fratre sine embeter de og, og det øyeblikkelig.

Dessuten er det utstedt arrestordre på Jiohannessen og alle andre POLITI-mestere i Norge, for overgrepa de har gjort mot meg og andre individer i Norge.

Dere vet alle nå hvordan hans banditter i POLITI uniformer i regionen, har behandlet meg, som en kriminell, der det eneste jeg har gjort, er min samfunnsplikt som når jeg oppdager kriminaliteten de begår, varsler dem selv og omverdenen om at de er avslørt.

§ 96. Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted.

§ 99. Ingen maa fængslig anholdes uden i lovbestemte Tilfselde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staae Vedkommende den Fængslede til Ansvar.

Så da vet dere alle hva som venter dem, for de har nemlig bidratt med å true meg inn i psykiatrien, fengslet meg og stjelt fra meg førerkortet av samme orsak som allerede nevnt. Slike overgrep av embetsmenn og kvinner skal og må straffes hardt. Både med fengselstraffer og økonomisk orreisning. Dere leser selv at vi skal ta fra dem alt de eier og har.

Dere ser selv hvilke satanister de tjener, når de forgriper seg på meg og andre på oppfordring fra terrororganisasjonen MOSSAD som representerer dem dere leser om under her. «KHAZAR-«JØDENE» OG DERES GUD LUCIFER »

§ 100. Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsetligen og aabenbar enten selv har viist, eller tilskyndet andre til Ulydighed mod Lovene, Ringeagt mod Religionen, Sædelighed eller de constitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod nogen. Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.

§ 102. Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde.

§ 110. Naar Rigsforsamlingen har antaget denne Constitution, vorder den Rigets Grundlov. Viser Erfaring, at nogen Deel af den bør forandres, skal Forslaget derom fremsettes paa et ordentlig Storthing og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det næste ordentlige Storthing at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted, eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men allene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constitutions Aand, og bør 2/3 af Storthinget være enig i saadan Forandring.

Så kan dere da altså lese hva disse «KHAZAR-«JØDENE» OG DERES GUD LUCIFER » driver med av grusomheter, og hvilke syn de har på oss Kristne, og andre som ikke er «JØDER». Er du stolt av å ha støtte disse ved å angripe og terrorisere dine medmennsker i Norge?

Hva tror du familiemedlemmene dine vil si når de nå får vite hva du har deltatt i og hvilke grusomme individer du har beskyttet i ry av ditt POLITI og annet embete?

Å meddele noe til en gojim om våre religiøse affærer vil være det samme som å drepe alle jøder, for hvis gojim visste hva vi lærer om dem, ville de drepe oss åpenlyst.
(Libbre David 37)

Utryddelse av de kristne er et nødvendig offer.
(Zohar, Shemoth)

Jøder skal kalles mennesker. Verdens folk skal ikke kalles mennesker men kveg
(Baba Bathra 114b)

Skjønt verdens folk i det ytre ligner jødene, så er de bare aper sammenlignet med mennesker (dvs. jødene)
(Schene luchot haberith 250b)

Å myrde gojim (ikke-jøder) er som å drepe ville dyr
(Sanhedrin 59a)

Selv de beste blant gojim (ikke-jøder) bør bli drept
(Abodah Zara 26b)

En jøde kan skjende en ikke-jødisk pike når hun har fylt 3 år og 1 dag
(Aboda sarah 37a)

Har en voksen mann seksuelt samkvem med en liten pike er det ikke noe å bry seg om, for hvis piken er mindre enn 3 år gammel er det som om man stikker fingeren i øyet;- tårene kommer i øynene igjen og igjen:- og slik kommer jomfruligheten tilbake hos den lille piken under 3 år
(Kethuboth 11b)

En gang et stolt folk under et khanat/khagnat som hersket over store områder, utviklet seg i en hatsk og hevngjerrig retning, der en blodtørst overfor den “hvite”, “kristne” delen av befokningen virket å utvikle seg til hele grunnlaget for deres eksistens."

Så når tid hadde dere tenkt å våkne opp til virkeligheten om hva dere egentlig er med på å dekke over av grusomheter, som rammer så mange av oss?

Men nå vet dere om ikke annet, orsaken til at det skjer så mye overgrep mot Det Norske Folk, samt hvem som står bak.
Vi vet nemlig alt om det nå. og vi har varslet om det og avslørt det hele gjentatte ganger tidligere.

Så hva betyr det at ingen i styre og stell har respondert på varslingene våre, bortsett fra å ha angrepet oss og truet oss inn i psykiatrien, fengslet oss uten grunn, tatt fra oss all form for støtte fra NAV, noe å leve av, stjelt fra oss førerkort uten grunn, og nektet oss tilbakebataling av skatt vi har til gode, etter at den samme mafiaen ved å bruke Sparebanken Vest i Sogndal, til å svindle meg, og det for penger som ikke en gang var mine egne.

De kunne forsyne seg med penger fra min konto utover min kredittgrense på 10.000 kroner. Ja de tappet banken for 16.000 kroner utover min kredittgrense, å så vil banken ha det til at det var min egen feil. Hva gir dere for den?

Jeg ble og svindlet for mye mere enn det, derfor har jeg rettmessig krav på å få tilbake 28% skatt for det beløpet jeg ble svindlet for. Men det har så langt Rådmann Jarle Skartun og skatteoppkrever i Luster Perdy Hesjevoll, på oppfordring fra denne satans kjeltringsgjengen med opphav i MOSSAD og disse «KHAZAR-«JØDENE» OG DERES GUD LUCIFER ». nektet å betale tilbake.

Hvordan takler de å bli assosiert med slike satanister, når det går opp for dem hva de har vert med på å beskyttet, ved å attakkere meg og andre varslere. Ja det gjenstår å se.
Men tatt for sine overgrep vil de bli alle, og det ryktes at det skjer i disse dager. Så da vet dere det alle.

Les gjerne vedlegget og, så ser dere at de har holdt på med slike grusomheter ganske lenge.
Forstår dere nå at jeg krever sertifikatet mitt tilbakelevert, sammen med alt annet som denne bermen har fått lokalt POLITI til å stjele fra meg.

Og kravet mitt i førerkortsaken alene, mot denne satanistiske verdensomspennende makteliten som så mangen blant dere har solgt sjelene sine til er nå kommet opp i over 152 Millioner kroner, Og tro dere alle meg. Dere skal måtte betale hvert et øre. Og taksameteret går inntill sertifikatet mitt er returnert til meg.

Fikk du dette Sigfred Sivertsen ved Statens Vegvesen og Biltilsyn. Ja for om så åpner du opp sertifikatet mitt øyeblikkelig. Først da stopper taksameteret. For nå vet dere alle at det var satanister som fikk dere til å gjøre dette og alle andre overgrep mot meg.

Og kan hende skal vi gjenta dette enda en gang.
«I ettertid burde det ikke være mulig å si ... Jeg visste ikke det.
Sitat, "Jeg har bare fulgt ordrer er ikke lenger gyldig"

Retningslinjer for Nürnberg 1947»
«.Den foresatte er ansvarlig for lovmessigheten av de ordrer har gir. …….I ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt.»
Lov om straff (straffeloven)

15.Medvirkning - Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.
Så tar jeg ikke mye feil, så vil alle de ca 10 Tusen politimenneskene i dette landet, sammen med alle påtaleansvarlige, alle dommere fra fylkesnemder til høyesterett, en mengde med psykiatere, leger og annet helsepersonell, samt mange flere som har hatt sitt virke i Barnevern, NAV, alle rådmenn og andre som har latt seg korrumpere under dem, fylkesmannsrepresentanter, Sivilombudsmannen og sikkert flere andre bli arrestert og henvist en eller annen FEMA- Leir, et eller annet sted i verden.

Se det gjenstår å se. Eller om det skjer det som står i Bibelen at Gud bare lar de råtne der de står og de skal bli som støv under våre føtter. Igjen ! Det gjenstår å se.
Men når det er sagt, så virker det som opprydningen skjer i disse dager og at den er godt igang. Så takk Gud for at Han har kontroll på sluttresultatet og at de Gode vinner over ondskapen nå.
Så da spørst det hvilke lag valgte du? De hvite og Gode, eller de sorte og onde kreftene?

https://www.facebook.com/thefighterof71 ... 4080948762
For om dere får åpnet og sett denne videoen her, så forstår vel selv satan og alle hans disipler i Norge og andre steder i verden at de har tapt.
Det er ingen vei tilbake for dere. Dere har tapt.
Nå vet dere alle hva som foregår, og hvem som terroriserer meg og mange andre mennesker i Norge. Så om ikke du ønsker å bli assosiert med dem, så må du fakta begynne å bry deg. Forstår du det Terje Mowatt i sogn og fjordane tingrettar og Sigfred Sivertsen i satans vegvesen. Ja at dere blir brukt for å ødelegge samfunnet vårt. Dere vil med stor sannsynlighet bli pågrepet og fengslet begge to. Men for Guds skyld, så sørg for at sertifikatet mitt nå blir levert tilbake, og at terrororganisasjonen POLITIET, slutter å tiltale meg for svada, som de gjør for å fremstille meg som en kriminell og for å beskytte seg selv.
Spør dere meg , så er dere blottet for vett og forstand alle. Og det er fakta ikke min skyld, men din egen. Fordi du trodde på satan og løgnen fremfor Gud Jesus og sannheten. Så da går det slik med dere.
Håper informasjonen falt i smak.

Venleg helsing


Elmer
Offisiell Varsler
Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen
Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).
søn. 28. mar. 2021 kl. 19:15 skrev Elmer Solberg <elmesol@online.no>:

Go kvell.


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen


Se vedlegg for Norsk oversettelse av
Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

https://greatreject.org/norway-nurember ... NXdCp2t9e8

VIKTIG BESKJED TIL BORGERE AV PLANET JORD
https://www.facebook.com/richardjohn.ph ... 5024308890

«I ettertid burde det ikke være mulig å si ... Jeg visste ikke det.
Sitat, "Jeg har bare fulgt ordrer er ikke lenger gyldig"

Retningslinjer for Nürnberg 1947»
«.Den foresatte er ansvarlig for lovmessigheten av de ordrer har gir. …….I ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt.»
Lov om straff (straffeloven)

15.Medvirkning - Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.
Og utover det, så er det dette som gjelder.

Der Noen i forvaltningen blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norske styresmakter ved Dommstolen:

Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser
Yte full erstatning/ oppreisning.
Iverksette de nødvendige straffemessige / sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.
Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.
Dessuten ! Har du fått med deg at Trump rett før jul I 2017 underskrev 3 viktige lover, som gjelder ikke bare i USA, men vil bli oppfulgt over hele verden.

Alle som har/er involvert i pedofili vil bli arrestert og få sine midler beslaglagt.
Alle som er involvert i menneskehandel, det sammme som 1.
Alle som bryter menneskerettighetene vil også få samme straff.
«Eventuelle brudd på avtaleloven betyr at de er offentlige farer:

Presidenter, regjeringer, IRS, Politikere, bankfolk, IMF, Lensmenn, varamedlemmer, Politiet i sin private kapasitet, hele rettsvesenene er føderale ansatte. De er kriminelle og ulovlige private selskap.»
«FEMA-leirer ble opprettet for å fjerne disse menneskene på grunn av deres farlige oppførsel med allmennheten.

Noe som betyr at de ikke er egnet til å være i offentligheten og blir ansett som farlig for globale borgere av vår fredelige klode / verden / planet / jord.»
Til orientering, så har vi og folkedomstolen direkte kontakt med dommeren som uttaler seg her. Og det er kun snakk om kort tid før våre allierte, tropper opp i Norge, og pågriper de som vi har utstedt arrestordre på og andre som har deltatt i overgrep mot Individer i Det Norske Folk.
Visit my website for all supporting Evidences. See Link below.

Website: http://www.mkchristopher.com

Email: markkishonchristopher@gmail.com

Håper informasjonen falt i smak.


Venleg helsing


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).
Elmer Solberg
 

Re: Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot mennesker

UNREAD_POST Elmer Solberg » Tir Mai 04, 2021 3:05 pm

To: Debatten NRK<debatten@nrk.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;info@fuellmich.com<info@fuellmich.com>;terje - nrk gilleshammer<terje.gilleshammer@nrk.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;


C/c:
10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Dr Charlie Ward<info@drcharlieward.com>;Info Stop world control<info@stopworldcontrol.com>;Christian Tybring-Gjedde<christian.tybring-gjedde@stortinget.no>;Christopher Dommer<markkishonchristopher@gmail.com>;Go`dag


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen


"Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA.
Oppryddingen er i gang"

https://drcharlieward.com/the-traitors- ... term=Email

Da ser det virkelig ut som om Landet vårt står for tur til å bli berget fra den satanistiske verdensomspennende eliten. MOSSAD, «KHAZAR-JØDENE OG DERES GUD LUCIFER», eller satan om du vil. Det er nemlig de som har HATT regien i den «skjulte», «Makten bak makten» i Norge og de fleste andre nasjoner. Der igjen arbeiderparti og frimureri er deres fremste blant «slanger og ormeyngel», i Norghe, som igjen får lite opplyste blottet for kunnskap om lover, regler og stillingsinstrukser, POLITI det står på dem, til å begå den utøvende makten terroren og DRAP og barneran i Det Norske Gudfryktige Folk

Det skal bli herlig å få dem fjernet alle, og det var på høy tid.

Og mens de venter på å bli pågrepet og henvist en FEMA-Leir, så må de alle forstå at de er avsatt og oppsagt, alle som har vert underordnet den satanistiske og ulovlige korporasjonen AS-Norge.

Se vedlegg for ytterligere info om saken.Venleg helsing

Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen


Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).

Velegg:

Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA.Oppryddingen er i ganghttps://drcharlieward.com/the-trait ... EmailDaser det virkelig ut som om Landet vårt står for tur til å bli berget fra den satanistiskeverdensomsperrende eliten.MOSSAD, «KHAZAR-JØDENE OG DERES GUD LUCIFER».eller satan om du vil, er de som har regien i den «skjulte», «Makten bak makten»i Norge og de fleste andre nasjoner. Der igjen arbeiderparti og frimureri er deres fremste blant «slanger og ormeyngel», som igjen får lite opplyste blottet for kunnskap om lover, regler og stillingsinnstrukser, POLITI det står på dem, til å begå den utøvende makten terroren og DRAP og barneran i Det Norske Gudfryktige Folk. Da vil alle som har underordnet seg denne satansekten i Norge, bli fjernet for evig og alltid. Dette gjelder iførste omgangalle i regjering og storting. Kong harald, som er medlem i «the committee of 300», alle bilderbergere, alle som har hatt sitt virke i politi, påtale og domstolene opp til og med høyesterett, samt alle andre ledere i all forvaltning som vi nå vet har solgt sjelene sine til denne satan-sekten. Dette gjelder og ALLE frimurere ca 20.000 individer i Norge.

PUTIN-ANNONSERING: DET ER OVER! Frimurere har mislyktes! Den nye verdensorden har mislyktes! Russlands president Vladimir Putin kunngjorde på russisk TV at New World Order har kollapset, og hevdet at verden NÅ er den siste kontrakten til elite-regimets død. Putin fortalte den russiske kringkasteren NTV at den nye globale verdensorden har mislyktes på grunn av
AWAKENINGEN av mennesker verden rundt som har kommet for å realisere den lumske SANNHETEN om elitens planer. Det BESTE er ennå å KOMME!«Norge er en frimurer-styrt nasjon.»«Frimurere må dø -Den røde symfonien»«-og, bare for å gjøre det HELT klart: Kun DU skal bestemme over deg selv, ALDRI "Fellesskapet" eller "Staten" La meg Elmer legge til. Dette gjelder selvsagt så lenge du ikke forgriper deg på eller terroriserer andre mennesker, for da skal du øyeblikkelig fjernes fra samfunnet vårt. Derfor skal alle som har hatt sitt virke i politiet, påtale og dommere, pågripes og bures innei FEMA Leire for resten av deres levetid på denne jord.

Frimureriet og de skjulte makteliter Bind 1 –Erik RudstrømOm broderskap i Norsk rett og politikk INTRODUKSJON -MITT MØTE MED FRIMURERIET Side 8 –«Denne hendelsen kan tyde på at det eksisterer et sammarbeid mellom Arbeiderpartiet og frimureriet.Trekker jeg for omfattende slutninger? Neppe.»Så da forstår vel alle at alle ap-topper over det ganske land må og fjernes fra samfunnet.TO Ja nå skjer det mye på en gang, det går fortere og fortere.. Nå tenker jeg Trump haterne skal få øynene opp... for han var agnet de brukte mot deep state, and boy did he get them out...bless Trump for all he has done. En ny avtale gir USAs militære et historisk fotfeste i Norge. Det er ikke en Nato-avtale. Den gjelder de to landene imellom. JG Det er den beste nyheten på laang tid!!!! TO-JG Yes https://www.aftenposten.no/.../amerikan ... ter-skal...
AFTENPOSTEN.NO Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Naturlig, sier forsvarsministeren. Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA.Naturlig,sier forsvarsministeren. GV Halleluja hLF Yes TO-LF Hilsen Aftenposten https://www.aftenposten.no/.../amerikan ... merikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Naturlig, sier forsvarsministeren. AmerikanskesoldaterskalfåholdepåiNorgesomomdevariUSA.Naturlig,sierforsvarsministeren.KSEndeligTO-KSHilsen Aftenposten av alle..https://www.aftenposten.no/.../amerikan ... merikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Naturlig, sier forsvarsministeren.AmerikanskesoldaterskalfåholdepåiNorgesomomdevariUSA.Naturlig,sierforsvarsministeren.KS-TO Jøss det må jeg si TO-KS Planene settes ut..KS-TO Ja
TO-KB Hilsen Aftenposten av alle...https://www.aftenposten.no/.../amerikan ... NPOSTEN.NO Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Naturlig, sier forsvarsministeren.Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA.Naturlig, sierforsvarsministeren. KB–TOblir spennende...bare å vente godt nytt!..husker godt de 17 kanonskudd da ny forsvarsminister ble innsatt!TO-KBJepp snart begynner jordskjelvene her også... Så mange barn...https://www.facebook.com/sherry.katz.37 ... ETTO-LETOg vet du hvem som kommer ut med det.. ingen ringere enn aftenposten https://www.aftenposten.no/.../amerikan ... NPOSTEN.NO


TS Får håpe dette nå stemmer. Happy ending på galskapen .TO-TSSå mange barn...https://www.facebook.com/sherry.katz.37 ... /?SMKDavid WangSlenger ikke ut datoer, men et mulig scenario:Q-klokke matcher i dag til 11.3 Valgdagen.120 dager 20 jan-20. maiQ-klokken ender 5/20, samt EO13848Cyberangrep i morgen (11.4) for å forsøke å stoppe det som er i ferd med å slippes ut for offentligheten.Marinesoldatene la ut tallet 34 i dag, lukket neve. Null dag. 11.4 (se på SavageDog25 sin dekode. ))Hvis du går til Q drop 34, kan du se, Q nevner offentlige opptøyer organiseres for å stoppe arrestasjonen av flere senior offentlige tjenestemenn.Dette vil øke i alvorlighetsgraden (tenk også den offentlige åpenbaringen av AZ-revisjonen. [Karneval]) som erklærer unntakstilstand. Offentlig militærovertakelse. Motstand vil bli møtt med rask fury (marines)Kø i EBS
Elmer Solberg
 

EBS= nødsendingssystem, NRK- tv2 forsvinner. TRUMP

UNREAD_POST Elmer Solberg » Fre Jun 04, 2021 12:19 am

To:Elmer Solberg<elmesol@online.no>;


C/c:Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Dr Charlie Ward<info@drcharlieward.com>;Info Stop world control<info@stopworldcontrol.com>;Christian Tybring-Gjedde<christian.tybring-gjedde@stortinget.no>;Christopher Dommer<markkishonchristopher@gmail.com>;

Go`dag


Vi er Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen
Iulian Adrian

:mrgreen: :wink: :wink:

Betal oppmerksomhet: Hele samarbeidet ditt er påkrevd og del gjerne.

I dager fremover venter vi EBS= nødsendingssystem.

Da er vi fremme i End Times.

Tyranniske regjeringers slutttider og deres tilhørende parasitter.

Les vær så snill :wink: for bedre forståelse av hva som kommer.

Ingenting kan stoppe det som kommer.

We need 100% of people indoors to see what the U.S. military is going to broadcast om everyone`s TV sets worldwide. It is going to be very painful But we can no longer have people divided . In the very near future POTUS will tweet «My fellow Americans The Storm is Upon us». We will go to FULL GLOBAL MARITAL LAW. Trump will most likely be onboard AF1 when he sends out 7 PRESIDENTIAL. MSGS to everyone`s phone and TV sets worldwide on Emergency Broadcast System. From there ALL Global Militaries via.

U.S Military will shutdown all media, internet, phones and ALL TV programming (EMERGENCY SERVICES WILL STILL HAVE THEIRS) so the U.S.Military can broadcast 10 days of 3 x 8 hr sessions of video confessions, military tribunals, lots of evidence for the scandals listed in the STORM article.

While this is happening they will be removing Governments Worldwide and making Gloibal Arrests «500.000 indictments» GESARA /NESARA will be activated which will be a full Re-WIRING of planet earth`s vital System

«Vi trenger 100% av folk innendørs for å se hva det amerikanske militæret kommer til å kringkaste om alles TV-apparater over hele verden.

Det kommer til å bli veldig smertefullt Men vi kan ikke lenger ha folk delt.

I nær fremtid vil POTUS tvitre «Mine medamerikanere Stormen er over oss». Vi vil gå til FULL GLOBAL EKTESKAPELIG LOV. Trump vil mest sannsynlig være om bord i AF1 når han sender ut 7 PRESIDENTIAL.

MSGS til alles telefon og TV-apparater over hele verden på Emergency Broadcast System. Derfra alle globale militære via. Det amerikanske militæret vil stenge alle medier, internett, telefoner og ALL TV-programmering (NØDETATER VIL FORTSATT HA DERES) slik at det amerikanske militæret kan kringkaste 10 dager med 3 x 8 timers økter med videobekjennelser, militære tribunaler, mange bevis for skandalene som er oppført i STORM-artikkelen.

Mens dette skjer, vil de fjerne regjeringer over hele verden og gjøre Globale Arrestasjoner «500.000 tiltaler»

GESARA / NESARA vil bli aktivert som vil være en full Re-WIRING av planeten jordens vitale system.»Venleg helsingElmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).


tir. 4. mai 2021 kl. 12:50 skrev Elmer Solberg <elmesol@online.no>:

Go`dagVi er Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen
"Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA.
Oppryddingen er i gang"

https://drcharlieward.com/the-traitors- ... term=Email

Da ser det virkelig ut som om Landet vårt står for tur til å bli berget fra den satanistiske verdensomspennende eliten. MOSSAD, «KHAZAR-JØDENE OG DERES GUD LUCIFER», eller satan om du vil. Det er nemlig de som har HATT regien i den «skjulte», «Makten bak makten» i Norge og de fleste andre nasjoner. Der igjen arbeiderparti og frimureri er deres fremste blant «slanger og ormeyngel», i Norghe, som igjen får lite opplyste blottet for kunnskap om lover, regler og stillingsinstrukser, POLITI det står på dem, til å begå den utøvende makten terroren og DRAP og barneran i Det Norske Gudfryktige Folk

Det skal bli herlig å få dem fjernet alle, og det var på høy tid.

Og mens de venter på å bli pågrepet og henvist en FEMA-Leir, så må de alle forstå at de er avsatt og oppsagt, alle som har vert underordnet den satanistiske og ulovlige korporasjonen AS-Norge.

Se vedlegg for ytterligere info om saken.Venleg helsingElmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).
Elmer Solberg
 

Re: Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot mennesker

UNREAD_POST Elmer Solberg » Tir Jun 08, 2021 3:13 pm

To:
tsofpost@domstol.no<tsofpost@domstol.no>;Louis Anda<louis@advokatlouisanda.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Luster Kommune<postmottak@luster.kommune.no>;

C/c:
Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Domstoladministrasjonen (postmottak)<postmottak@domstoladministrasjonen.no>;kopi: Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Gunnar O Ass fylkesmann Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;kopi: 10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;Helseminister Bent Høie<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;Advokat Håkon Fredrik Borgen<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Justisdep Unni Politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Debatten NRK<debatten@nrk.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;info@fuellmich.com<info@fuellmich.com>;terje - nrk gilleshammer<terje.gilleshammer@nrk.no>;Elmer<elmesol@protonmail.com>;


Hei igjen :D


Eg glømte visst å legge ved dommen eg refererte til, så sender den her. Men dere har da sett domsavsigelsen før, så den burde ikke være ny for dere.

Men forstå¨en ting Dommen er rettskraftig, det vil dere alle snart forstå.

Ja etter at dere har hørt og lest dette.

Hør på Charles... :oops: :oops: :wink:

Juni og juli blir veldig morsomme måneder... det samme blir august... og selvfølgelig hele året.

Sumpen var veldig dyp... drenert.

Gresk teksting... Del den slik at den kan spille overalt.

STOL PÅ PLANEN!!!! :evil: :idea: :idea: :idea: :arrow:

https://www.facebook.com/10005483636257 ... 8406224702

Trond «Det vil komme masse arrestasjoner helt ut i bygd og grend. De fleste losjer og kommune styrer. Ordførere. Rådmenn. Menigheter helsevesen. Brannvesen, politiet. Kommer til og bli hentet av miletæret og brakt til miletære domstoler. Stat. Fylke og kommune vil bli ganske tomme for nyttige idioter på djevelens lønningsliste.»

Venleg helsing

Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).

fre. 4. jun. 2021 kl. 14:40 skrev Elmer Solberg <elmesol58@gmail.com>:

Go`dag

Vi er Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen

Skremmende studie avslører mRNA-vaksine nanopartikler sirkuleres i hele kroppen: hjerne, hjerte, lever, eggstokkene, testikler og mer

Pro-vaksinelegen hever alarmklokkene: "Vi gjorde en stor feil."

En pro-vaksine lege ved navn Dr. Byram W. Bridle, PhD. ble intervjuet av Alex Pierson fra podcasten "On Point" . Intervjuet speiles også på Brighteon.com og vises her. Det varer omtrent 9 minutter:

Brighteon.com/3d683a15-fc3d-432d-a057-3313969eb075

Kort sagt, konklusjonen er at vi gjorde en stor feil . Vi skjønte det ikke før nå. Vi så at piggproteinet var et flott målantigen. Vi visste aldri at piggproteinet i seg selv var et gift og var et patogent protein. Så ved å vaksinere mennesker inokulerer vi dem utilsiktet med et giftstoff, og hos noen mennesker kommer dette i omløp. Og når det skjer hos noen mennesker, kan det forårsake skade, spesielt med kardiovaskulærsystemet. Jeg har ikke tid, men mange andre legitime spørsmål om den langsiktige sikkerheten der for denne vaksinen. Når jeg for eksempel akkumulerer i eggstokkene, er et av spørsmålene mine: "vil vi gjøre unge mennesker ufruktbare, noen av dem ufruktbare?" Så jeg stopper der.

«Dr. Bridle sier nå selvfølgelig nøyaktig det jeg har sagt. Spike-proteinet er giftet, og det er det som forårsaker blodpropp og dødsfall.»

Eg mottok ein SMS frå!

«LUSTER KOMMUNE 04-Juni-2021 kl 13.48

Melding til deg som ikkje har fått koronavaksine. Det er no opna opp for timebestilling til koronavaksine for di aldersgruppe. Logg inn på helsenorge.no med bank ID og bestill time til vaksinering. All vaksinasjon skjer i idrettshallen. Om du treng hjelp, ring koronatelefonen 9067 2657»

Etter all informasjon Eg og andre har delt i epostar vedrørande denne svindelen og bedraget, og behandlinga eg har fått av representantar for NAV, og Luster Kommune, så tolkar eg dette som eit regelrett nytt DRAPSFORSØK på min person.

Om ikkje individer i Luster Kommune har fått det med seg, så er der utsteda ei ordre om at alle vaksinasjonar skal stansast øyeblikkeleg, over heile jorda.

Fordi no syner det seg at individer som er INJISERTE med desse giftene, blir ein fare for sine omgivelsar og heile menneskeheten.

Mykje tyder på at det er Injiserte individer, som etter kvart vil bli isolerte frå allmenheten, og ikkje oss som ikkje gikk på bløffen og lot oss øydelegge av desse for oss alle skadelege og til tider dødelige injeksjonane.

Alle som har medverka i dette bedraget, det vere seg om dei er bevisste om kva dei har vore med på eller ikkje, vil bli dømt og straffa for medverknad i folkemord og straffa for forbrytelsar mot menneskeheten er dødsstraff.

Som representant for Folket`s Domstol. Folkedomstolen. så begjærer eg fulll stans i all injisering med denne giften i bebuarar i Luster Kommune STRAKS.

Kongeriket Noreg

Folkedomstolen under Lands Lov

Udformet og autorisert af Council of the Seven Acephali

Dommarforsikring:

Eg Elmer Solberg avgjer med dette fylgjande lovnad: At Jeg kalder Gud til vidne paa, at Jeg i hver mands sak skal stemme saa, som Jeg vet er sandest for Gud efter loven og min samvittighet, saavel mot fiende som mot frænde.

Dommerforsikringen er signert og kontrasignert av 2 vitner.

Så da vet dere det at det er dette som fra nå av gjelder.

«Alle Overdommere, der beskikkes embede i Folkedomstolen, er indstillet af Council of The Seven Acephali. Overdommere er et ulønnet arbejde, for menneskeheden. En Overdommer i Folkedomstolen er Nationen Noreg`s øverste dommer, og kan således til enhver tid afskedige dommere ansat i det private retssystem under International jurisdiksjon, da disse ikke længere har lovlig jurisdiktion på Landjorden!»

Derfor pålegger jeg dere alle i politi, påtale, og rettsapparat, slutt å forgrip dere på Det Norske Folk.NÅ. Dere er ALLE oppsagt og avsatt.

Eg syner til dom avsagt 15 Mai 2020 vedrørande saka. (Sjå vedlegg)

Saks nr. 2020-00008-I-SOGN-FOLKDOM

Saken gjelder:

Begjæring om Regjering Erna Solberg avgang. På grunn av flere brudd i Straffeloven Kapittel 17. Samt for ikkje å ha kontroll på POLITI, Påtaleansvarlige, Dommere og domstoler i det Norske rettssystem.

I ettertid, så er Norges regjering, og mange andre dømt av internasjonale tribunaler for forbrytelser mot menneskeheten, vedrørende svindelen om CORONA / Covid 19.

Erna Solberg er i tillegg dømt til 10 års fengsel for å ha vert med på å planlegge utbyggingen av 5G nettet i Norge, Norden og Europa, sammen med den Svenske og flere andre nordiske statmsinistere.

Og om dere enda ikke vet det, så er helseskadene forårsaket av stråling fra 5G nettet, assosiert med sykdomssymtomer som angivelig kommer fra Corona covid 19 «viruset».

Altså et «virus» som ingen har klart å adskille eller påvise.

Erna og Bent Høye er meget klar over hva de holder på med, og deres ambisjoner er å bistå satans disipler blant verdens maktelite, med å drepe så mange som mulig av oss.

Individer i politi, påtalemakter, «dommere» til og med høgsterett, kan ansjå seg som fjerna frå sine embeter og oppsagde. Det same gjeld for alle i regjering og storting, samt all forvaltning underordna den satanistiske, kriminelle og ulovlige korporasjonen AS Norge.

«Vi ønsket derfor å gjøre alle oppmerksomme på Nürnberg Prinsipp 4:

«Det faktum at en person handlet etter ordre fra sin regjering eller en overordnet fritar ham ikke fra ansvar under internasjonale lover, såfremt et moralsk valg faktisk var mulig for ham.»»

Dette skulle dere alle vite. Det er nemlig nedfelt i instruksene deres.

Kap. 6. Politimannens forhold innad i etaten.
§6-1.Politimannens forhold til foresatte og overordnede. Plikt og ansvar.
……….Den foresatte er ansvarlig for lovmessigheten av de ordrer har gir. ……….I ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt.

Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

https://greatreject.org/norway-nurember ... _3heKy9d-- zNafSHh4Fk7qT5fryusPmsjiXCJNXdCp2t9e
Venleg helsing

Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).

tor. 3. jun. 2021 kl. 10:08 skrev Elmer Solberg <elmesol58@gmail.com>:

Go`dag

Vi er Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen

Det pågår en rettsak mot meg nå i skrivende stund, vedrørende anmeldelser mot meg fra politi og andre, fordi jeg gjør min samfunnsplikt som er å varsle om kriminalitet når vi oppdager den.

I samband med den saken, så forlangte jeg å få avlegge en forklaring da de varetektsfengslet meg i 2019

Forklaring avgitt 18.07.2019 Førde politikontor
Jeg må be dommeren i saken sjekke ut dette sammen med min forsvare Louis Anda, eventuelt sammen med meg, utenfor retten og uten kriminelle i påtale eller politi til stede.

Ja før hun gjør seg til en forbryter hun også.

Dette er ingen trussel, bare en advarsel. Fordi jeg kjenner loven så kan jeg uttale meg slik. For lovene, og stillingsinstrukser er det tydeligvis INGEN blant politi, påtaleansvarlige, ei heller sorenskriver Terje Mowatt som har kunnskap om. Dette kan jeg uttale meg om fordi jeg opplever det.

2021-03-06 Beskjed til DOMMER GJERTRUD MAGELI BØHEN

Louis Anda!! Eg har forsøkt å ringe Sogn og Fjordane Tingrettar for å få bekrefta mottak av denne epoosten. Dei hadde skifta epostadresse, og eg videresendte den til denne adressa. tsofpost@domstol.no

Når eg ringer på nytt, så fikk eg ikkje bekrefta mottak, for vedkomande hadde ikkje tilgang til epost. Det hadde dei heller ikkje i Sogndal.

Eg ber deg om å sørge for at domaren i saka, får denne informasjonen allerede i dag, og ombegjærer rettsaken til å omhandle dette overgrepet. Som og eg håpar dykk alle forstår er orsaken til min frustrasjon over måten desse kjeltringane blant politi, påtale og dommara behandlar meg.


Elmer


En kort melding fra Dr. Sherri Tenpenny og Sheila Hemphill

https://www.youtube.com/watch?v=JtOrPE0Izdw

DISSE ( IKKE EN VAXXINE ) VAXXINES ER DØDELIGE VÅPEN, FOLKENS - DIREKTE BIOVÅPEN.. JA, DU HØRTE DET - OG VI SER ALT DETTE HVER DAG - DETTE ER RAPPORTER FRA FDA - REGJERINGENE -

SE DETTE HØR DETTE EN KORT SPARE-LIV-MELDING ( VIDEO 4 MIN )

VILLE DU SPISE DØDELIG FORGIFTET FISK NETTOPP RAPPORTERT DET SOM NETTOPP DREPTE 4000 MENNESKER. NEI, du ville IKKE - VIL DU TRO AT DENNE HISTORIEN ER EN LØGN - HVIS NOEN ANDRE ENN DIN DAGLIGE BETRODDE 21-NYHETER FORTALTE DEG HISTORIEN OM DE FORGIFTEDE MENNESKENE - JA.. VILLE DU SPIST DEN UANSETT HVIS DE GA DEG EN SMULTRING HVIS DU SPISTE DEN. Ja.. Av cours, antar jeg at jeg er dum, så selvfølgelig ville du gjort det.

DE KALLER DET "ETTERFORSKNING" HVER DAG NÅ NÅR FOLK ER D Y I N G ETTER Å HA BLITT JABBET MED DØDELIG GIFTIG MATERIALE - HVORFOR DET GJORDE DE IKKE " I N V E S T JEG G A T E " GIFTSTOFFER FØR DU STOLTE PÅ DEM - NEI, DET KUNNE DE IKKE, FORDI ALLE GUINNEA-GRISENE DØDE - OG DE VIL HELLER SE DEG DØD OGSÅ - SÅ DE KALLER DET "ETTERFORSKNING". "Et fint ord, høres ut som sikkerhet. eller?"

MER ENN 4000 NÅ MYRDET - 193.000 BIVIRKNINGER - ALL DENNE INFORMASJONEN ER UTE PÅ VAERS RAPPORTER - OG OVERALT ELLERS - FOLK SOM RAPPORTERER PÅ SOSIALE MEDIER, PÅ I LIVE ( NESTEN DØDVIDEOER ) SELVFØLGELIG IKKE RAPPORTERT TIL DEG, FORDI DE FIRE AGENDAENE SOM SELGER VAKSINENE OGSÅ EIER MEDIEKANALENE

ER DU FORTSATT SUNN FORNUFT.

HVIS DU ENNÅ IKKE SANSER NOEN AV DISSE ONDE HENDELSER.. HELLER IKKE FOLK LAGER SINE EGNE RAPPORTER NÅ HVER DAG OG VIDEOER SOM VISER DERES BARN OG FORELDRE DØR HVOR FORAN DEG...? ELLER DE SOM HAR DET GØY ( "BEVIS ... OOooooh, det er sant. DET FUNGERER ") AT PLASSERE MAGNETER, TELEFONER OG GAFLER PÅ SINE JABBED ARMER OG KROPPER.. ?

En 4 min kort melding fra Dr. Sherri Tenpenny og Sheila Hemphill;

HVEM RAPPORTERER AT "UN-vAXXINATED" SOM EN LITEN JENTE, 22 MÅNEDER GAMMEL Å HA SMÅ EGG SOM VAGINALE BLODKLUTER OG SMÅ GUTTER BLØR FRA PENIS - ETTER Å HA BESØKT JABBED besteforeldre.. bare er I NÆRHETEN AV VAXXED..

30 - 35 MENN KOMMER TIL SYKEHUSET HVER DAG MED HOVNE TESTIKLER OG IKKE FÅ EREKSJON LENGER ETTER DERES GIFTIGE SKUDD ????

11.000 RAPPORT FRA KVINNER MED STORE UNORMALE BLØDNINGER? SPONTANE ABORTER OG AMMEDE OG UFØDTE DØENDE...

IT'S NOT ABOUT HEALTH - BUT FREEDOM Dr Reiner Fuellmich

https://www.bitchute.com/video/Z9fJLgYVWiNK/

1.Jeg tok testen til legen.

2. Den viste Covid-19.

3. Legen sa da tar vi blodprøve, og legen gjorde det. Etter en uke kom jeg tilbake, legen sa du har ikke Covid-19, dine prøver er helt fine.

4. Da tar vi testen igjen sa legen og den viser Covid-19

5. Da sier legen blodprøve er 100% sikker.

6. Da har vi gjennomskuet bløffen, så enkelt var det.

7. Legen sa at virus eksisterer ikke utenfor kroppen. Virus er forsvarsmekanismer inne i kroppen. Viruset er ikke blitt isolert og derfor ikke funnet. Viruset er blitt bløffet i over 100 år.

8. Så viruset er en gedigen bløff sa legen. For å merke menneskene og samtidig lagt inn inngredienser for å drepe en viss prosent mennesker. Jeg kan ikke stå frem å si det sa legen for da mister jeg legelisensen og mister jobben. Ta blodprøve så gjennomskues virus bløffen. Sa legen.

Lege om COVID Vax: «Vi tabbet oss ut. Vi visste ikke at Spike Protein er et GIFTSTOFF» Betyr dette at alle vaksinerte produserer sine egne Spike Protein-giftstoffer i sine egne kropper?

Ifølge legen, som siterer en helt ny, fagfellevurdert forskningsstudie fra Japan «De gjorde en feil – de trodde spike-proteinet var et stort målantigen, bare for å oppdage at det er et giftstoff, som kan transporteres til mange organer i kroppen, forårsaker alvorlig skade.»

VERRE, spike-proteinene generert av mRNA-vaksiner forblir ikke i skuldermuskelen, men sprer seg til hjernen, hjertet, eggstokkene, etc.

Nå vet dem også at spike-proteinet er det som forårsaker skaden med COVID– og nå er det klart hvordan det forårsaker så mye skade i andre deler av kroppene til de vaksinerte.

Fra videoen nedenfor Dr. Bridle forklarer om hvorfor vaksine skader skjer:

Spike protein, alene er årsaken til vaskulære, nevrodegenerative, problemer, ikke viruset.

I den opprinnelige teorien er det i deltoid muskel i skulder, går videre til lokal drenering lymfeknute, aktiverer immunforsvaret.

Men en ny biodistribusjonsstudie fra Japan sporet vaksine- og spikeproteinene.

Det kommer inn i blodet innen dager etter vaksinen, akkumuleres i milt, hjerne, benmarg, lever, binyrene, og med høye konsentrasjoner i eggstokkene.

Spike protein er et patogent toksin som forårsaker skade hvis det er i omløp, binder seg til blodplater, epitelceller i blodkar, koagulering, blødning, hjerteproblemer, blodpropp.

Konklusjonen er: «Vi gjorde en stor feil, og innså det ikke før nå.»

«Vi trodde spike-proteinet var et flott må lantigen (et medisinsk eller annet fremmed stoff som induserer en immunrespons i kroppen, spesielt produksjonen av antistoffer), men visste aldri at spike-proteinet i seg selv var et patogent toksinprotein.» «Ved å vaksinere folk inokulerer vi dem utilsiktet med et giftstoff.»

Lytt til denne 8 minutters videoen. Hvis denne legen har rett, og hvis den fagfellevurderte rapporten (HERE) er nøyaktig, vil nesten alle som tok vaksinen være døde veldig snart fordi deres egne kropper nå produserer selve spike-proteinet som er et giftstoff som vil drepe dem.

https://fredjohsblogspot.wordpress.com/ ... gHcTYthrxQ

Hvem skal hjelpe oss ut av dette, når politiet som skulle
beskytte oss, er de som er denne mafiaens fremste
fotsoldater for å angripe oss som varsler om
kriminaliteten de påfører oss.? Kan noen svare oss på det?

Venleg Helsing


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen


Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur).

01 ES_Saks nr 2020-00008-I-SOGN-FOLKDOM.pdf
Vedlegg 01 ES
01 ES_Saks nr 2020-00008-I-SOGN-FOLKDOM.pdf (437.25 KiB) Vist 18358 ganger


02_ES_Saks nr 2020-00008-Forkynning.pdf
Vedlegg 02 ES
02_ES_Saks nr 2020-00008-Forkynning.pdf (82.85 KiB) Vist 18357 ganger
Vedlegg
03_ES_Saks nr. 2020-00008-SNØBALL PLAKAT.pdf
Vedlegg 03 ES
03_ES_Saks nr. 2020-00008-SNØBALL PLAKAT.pdf (158.22 KiB) Vist 18358 ganger
Elmer Solberg
 

Re: Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot mennesker

UNREAD_POST Anders Pedersen » Lør Des 10, 2022 4:54 pm

N.B!
Her enda en glimrende artikkel ifra vår Hans Eirik Olav.
'Folkedomstolen' er oppriktig stolte over å kunne publisere Hans Eirik Olavs nyhetsbrev. Treffsikkerheten hans er drepende og fullstendig avslørende. Dette er forvarselet om at 'Alle stener vil bli snudd' for å få Sannheten for dagen.


God morgen!


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen
De: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>
Enviado: domingo, 28 de agosto de 2022 10:51 a. m.
Para: barbro.andersen@nrk.no <barbro.andersen@nrk.no>
Asunto: Nürnberg kodeksen og etterrettelighet i pressen

Hei,

Ref din artikkel i går om gravide og overlege Hilde Marie Engjom ved FHI som tydeligvis er av den oppfatning at gravide må fortsette å vaksinere seg for beskyttelse av seg selv og fosteret mot den såkalte Omicron varianten.


La meg umiddelbart "avlive" Engjoms påstand, ved å henvise til offentlige (statlige) forskningsrapporter som viser at mer enn 90% av smittede nå er de som er vaksinerte, samt at 4 doser med dette "giftstoffet" fører til et immunforsvar som er redusert med opp i mot 100%, såkalt "immune deficiency syndrom," søk på Nobelprisvinner i medisin Luc Montagnier, om du ikke har hørt om det, og se nyhetsbrevet nedenfor.


USA og resten av verden er i ferd med å våkne til hva menneskeheten har vært utsatt for siste 2,5 år og det er verken Covid 19, Omicron eller den absurde påstanden om den seksuelt overførbare "monkeypox", som vi alle må beskytte oss i mot, og andre såkalte varianter, uansett hvilken øy eller landområde de er oppkalt etter av de som har satt dette i verk.

I beste mening, oversender jeg mitt siste nyhetsbrev. Gjør deg selv en tjeneste og les det nøye, samt sjekk kildene mine, blant annet alle videoene med tidligere Pfizer forskningssjef Michael Yeadon, Dr. Peter Mculloch og oppfinneren av MRNA teknologien Robert Malone, samt Dr. David Martin, fordi det du driver med er grov misinformasjon, forhåpentligvis fordi du er misinformert av de som er i Big Pharma sitt økonomiske jerngrep.


https://rebelyellpublishing.substack.co ... washington

Du kan bidra ved å konfrontere overlege i FHI Hilde Marie Engjom, selv om hun virker å være fullstendig "hjernevasket", som, og hvis hun ikke kommer seg over på riktig side, vil måtte forklare seg til et helt folk om det hun bevisst eller ubevisst har vært med på og som nå eksponeres i hele sin grusomhet i USA og store deler av verden.


Du har et ansvar som journalist; derfor ikke hør på meg, men heller ikke på folk som Engjom eller hennes kilder. Bruk tid på å sette deg inn i hva som faktisk skjer i forbindelse med det tusenvis av leger, politikere, forsikringsselskaper og deler av media (foreløpig) kaller den største medisinske katastrofen noensinne.

Og, vær så snill, ikke skriv til meg og unnskyld deg med at du bare forholder deg til offentlige kilder og rapporterer det norske helsemyndigheter forteller deg. Det kan umulig være grunnen til at du er journalist og liker å skrive? Du må ha en høyere standard enn det, eller?


Før du skriver din neste artikkel basert på overlege Engjom eller andre i FHI, les Nurnbergkodeksen nøye, se:


https://www.forskningsetikk.no/ressurse ... gkodeksen/


I vennskapelighet og med de beste intensjoner, i inspirasjon til et samfunn som igjen er i stand til å gi levevilkår til en våken, gravende og fri presse, og ikke minst med journalister som har tilstrekkelig yrkesstolthet til å utfordre autoriteter.


Mvh - Hans E. Olav


DR. SMITH GOES TO WASHINGTON
ER DET FARLIG Å HA RETT NÅR MYNDIGHETENE TAR FEIL?

Hans Eirik Olav
Aug 26
“In the year 2525
If man is still alive.
If woman can survive, they may find.

Ain't gonna need to tell the truth, tell no lies.
Everything you think, do and say, is in the pill you took today”

Thanks for reading Rebel Yell Publishing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Subscribe
Zager & Evans - In the Year 2525 - YouTube

Zager and Evans – 1968

"We are actually hacking the software of life. We think about it as an operating system. So, if you could actually change that, if you could introduce a line of code, or change a line of code, it turns out it has profound implications for everything"

Former Chief Medical Officer of Moderna. maker of mRNA "vaccines"


(Faksimile Google)

«Angel of Death» Dr. Anthony Fauci trekker seg

«Dødsengelen» Fauci har trukket seg som leder for det amerikanske helsevesenet, NIH, CDC m.fl. Slik jeg informerte i nyhetsbrevet «The Times they are a’changin, se http://www.rebelyellpublishing.com, er allerede Dr. Fauci anmeldt av Dr. David Martin m.fl. og saksøkt for brudd på «Rico Act» og folkemord (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - Wikipedia).


(Faksimile Google)

I kjølevannet av Faucis avgang varsler en rekke medlemmer av den amerikanske kongressen, en rekke leger på tvers av landegrenser, samt de 5 største forsikringsselskapene i USA massive erstatningssøksmål og granskning av Faucis håndtering av Covid-krisen, og for bruk av ekstremt ødeleggende og dødelige «vaksiner». Fauci har brutt alle de 10 Nürnberg-kodene og forsikringsselskapene har valget mellom å utbetale enorme døds- og skadeforsikringer, som vil ruinere dem, eller sende regning til Big Pharma, slik forsikringsvilkårene tilsier, fordi alle skadene og dødsfallene er resultat av «frivillig» bruk av eksperimentelle «vaksiner», i strid med den absolutte forutsetning – brutt regelmessig også i Norge – om «informert samtykke».

Ansvarliggjøring

Oppgjøret i forbindelse med bruken av disse biologiske våpen kalt «vaksiner» som og i økende grad finner sted i USA, vil etter hvert spre seg til resten av verden, inklusive Europa og Norge, fordi skadeomfanget er så enormt. Verken forsikringsselskapene eller Big Pharma har tilstrekkelig økonomisk evne til å dekke omkostningene, hvilket, og ironisk nok, vil sørge for at «hver sten blir snudd» og ansvaret blir plassert der det hører hjemme. Det politiske presset for å «rydde opp» er allerede betydelig, hvilket vil bidra til ansvarliggjøringen. Med andre ord vil disse økonomiske og politiske prosessene gjøre det umulig for de ansvarlige – uansett hvor de befinner seg i verden - å «løpe fra» ansvaret. Slik Nürnberg-kodeksen stipulerer risikerer alle involverte – fra det øverste politiske nivå helt ned til den enkelte lege og sykepleier – å bli holdt ansvarlig for den største medisinske skandalen og folkemord noensinne.

Det er vanskelig å fatte hvor alvorlig dette allerede er og vil bli for hundrevis av millioner mennesker de nærmeste årene.

Maktens forførende beruselse

I mine nyhetsbrev “Maktens forførende beruselse» og «The times they are a’changin» (http://www.rebelyellpublishing.com) tar jeg blant annet opp stortingsrepresentant Erlend Wiborgs påstand om at jeg er «mentalt forstyrret» og Wiborgs uvillighet til å utdype denne påstanden. Når intet svar er å få – hvilket i seg selv er et svar – ble jeg mer direkte og ba Wiborg klargjøre hvilke av de 10 Nürnberg-kodeksene han eventuelt har vært med å bryte som stortingsrepresentant?


(Faksimile Google)

Siste nytt om Covid

Slik Dr. David Martin, Dr. Peter Mculloch, Dr. Michael Yeadon, tidligere forskningssjef i Pfizer og Dr. Elisabeth Eads, for å nevne noen få av de mest profilerte, samt tusenvis av andre høyt anerkjente leger har uttalt seg om håndteringen av Covid 19 og «vaksineregime» dreier det seg om den største medisinske skandalen noensinne, altså:

Verdensomspennende er det ca. 10 000 dødsfall fra Covid-vaksinene daglig. Dataene er publisert av offentlige (statlige) kilder, innhentet fra blant annet Israel, Storbritannia, Canada, USA og Brasil. Det anslås at vi allerede er opp i 12 millioner dødsfall over hele verden og dødelighet og skadene vil bare øke i omfang neste 5 årene. Dr. Marin har «forsiktig» estimert dødstallene frem mot 2028 til 700 millioner mennesker.

Dr. Elisabeth Eads utdyper:

Dr. Fauci, Dr. Birx, FDA og CDC ser hva som kommer. De er klar over dette. De planla det. De visste konsekvensene. De manipulerte vaksinene. Immunsystemet ditt er fullstendig ødelagt med disse skuddene. Hver gang du får en sprøyte, mister du mer av immunforsvaret ditt. Du mister 30 % etter det første skuddet, 60 % til 70 % etter det andre skuddet, 80 % eller mer etter det tredje skuddet, og du mister 100 % av immunsystemet etter det 4. skuddet. Du kan også få hjertesykdom, blodpropp, hjerneslag, hjernesykdom, ekstrem helvetesild og utvikle hurtigspredning av ekstreme kreftformer, bare for å nevne noen av effektene av biovåpenet, såkalte vaksiner.

…..Dødeligheten av alle årsaker i militæret er opp 1100 %. . . . De fem største livsforsikringsselskapene slår seg sammen og kommer til å reise et gruppesøksmål mot Big Pharma. Big Pharma vil gå konkurs og kollapse. Sykehus vil også ende opp med å kollapse fordi de var medskyldige i døden av respiratorer og remdesivir. Massemedisinske konkurser kommer 100%. Dette kommer til å bli kollapsen av Rockefellers medisinske industri.

For mer om Rockefeller dynastiet – som angivelig kontrollerer mer enn 50% av Big Pharma – les boken «Rockefeller Medicine Men» fra 1979 om hvordan Rockefeller gjennom sitt dominerende eierskap til både medisinsk forskning og de største farmasiselskapene, Big Pharma, har brukt siste 100 år på å transformere USA og store deler av verden til «ekstreme pillemisbrukere» alt for økonomisk vinning og hvordan de har korrumpert nær sagt alt «som kryper og går» i organisasjoner som WHO, her:

https://archive.org/details/rockefeller ... men_202105

Videre om Covid avsløringene

Oppgjøret med Covid 19 løgnene – fra den beviselig forfalskede PCR testen til de dødelige «vaksinene» - «ruller nå fremover» som «en kram snøball fra toppen av fjellsiden» med daglige avsløringer om den katastrofen vi alle er vitne til og vil bli berørt av; med våre nærmeste, venner og kjente som i god tro mot våre folkevalgte og våre helsemyndigheter har latt seg «nedstenge», maskeres og injiseres med dødelige giftstoffer, merkelig nok med en sovende norsk presse trygt plassert «i baksete».

Men og i «pressestøttens hjemland» ironisk nok gitt for «å sikre demokratisk mangfold» finnes det unntak, som nedstående artikkelen fra «Derimot» som representant for den bitte lille delen av norsk presse som er våken og ikke mottar «korrupsjonspenger» fra offentlige støtteordninger, som kun gis de som følger det offentlige/statlige narrativ, ganske likt de tyske avisene under 2. verdenskrig, og Cuba, Venezuela og Nord Korea i dag:

https://derimot.no/skremmende-data-fra- ... nsystemet/

Legg merke til to ting:

Opplysningene er fra den britiske regjering v/helsevesenet

Opplysningene Derimot formidler til en liten men voksende leserskare holdes skjult for det norske folk av vår regjering, vårt storting og våre helsemyndigheter, våre rikskanaler, samt av våre ca. 450 «Main Stream» aviser og nyhetsbyråer som i større eller mindre grad nyter godt av å motta pressestøtte fra, ja nettopp, våre myndigheter.

Jeg vet det er stygt å si det, men denne sammenkoblingen er selve definisjonen på korporatisme, et annet ord for fascisme. Slå det opp om du er i tvil.

Rebel Yell har tidligere lagt ut lenker til mange videoer hvor Covid 19 løgnene og de dødelige vaksinene eksponeres og omtales av ledende medisinske eksperter, og her følger en til som anbefales på det sterkeste; et edsvorent vitnesbyrd fra Dr. Richard Flemming:

Dr Flemming's testimony UNDER OATH regarding COVID and the 'vaccines' [A must watch] (rumble.com)

Flemming bekrefter de enorme skadevirkningene av den såkalte vaksinen, at det dreier seg om et «biologisk våpen» brukt mot menneskeheten, og at Dr. Fauci, gjennom sine ledende posisjoner i det amerikanske helsevesenet, har vært instrumental i såkalt «gain og function» forskning, bl.a. ved universitetet i North Carolina og i Wuhan laboratoriet i Kina.

Dersom det fremdeles skulle være noe tvil om at Dr. Fauci, CDC, NIH, WHO, samt andre som har deltatt i nedstengninger, påtvunget maskebruk og spredning av en dødelig «vaksine» til verdens befolkning, kan advokat Thomas Rentz bekrefte dette, her:

https://stateofthenation.co/?p=130253

I tidligere nyhetsbrev, se lenker over, har jeg redegjort for Robert F. Kennedys bok «The Real Dr. Fauci», hvor grusomhetene, som får Dr. Mengeles eksperimenter på levende mennesker i Nazi-Tyskland til å blekne, brettes ut til skrekk og advarsel for en hel verden. Nå skal visstnok Robert F. Kennedy jr. ha fått medhold av USAs høyesterett om følgende:

«Covid-vaksiner er ikke vaksiner. I kjennelsen bekrefter Høyesterett at skaden forårsaket av Covid mRNA-genterapier er uopprettelig»

Kort sagt og slik dokumentasjonen viser: De skader og dreper oss.

Dette er foreløpig en ubekreftet kjennelse, og jeg har ikke greid å dobbeltsjekke riktigheten før utsendelse av dagens nyhetsbrev. Kanskje Faktisk.no kan sjekke det for oss?

Uansett er konklusjonen korrekt; at menneskeheten vært utsatt for et planlagt medisinsk eksperiment i form av et biologisk våpen hvor Mrna genmodifiserende injeksjoner utført av Big Pharma, promotert av våre mest betrodde helseinstitusjoner (CDC, NIH, WHO, FHI etc.) og våre folkevalgte, som viser seg å være den største medisinske katastrofen i menneskehetens historie.

Dr. Smith goes to Washington

Hvilket bringer meg tilbake til mine tidligere nyhetsbrev, se lenker over, og påstanden fra stortingsrepresentant Erlend Wiborg om at jeg er mentalt forstyrret.

I filmen “Mr Smith goes to Washington” får Mr. Smith, i Oscar vinner James Stewarts skikkelse, anledning til å konfrontere det amerikanske senatet med sine «konspirasjonsteorier» og noe omskrevet til norsk kan vi bruke Mr. Smiths uttalelse i forbindelse med Wiborgs påstand:

«jeg er veldig lei meg. Jeg vet at jeg viser manglende respekt overfor den institusjonen du representerer, Stortinget. Jeg vet det. En fyr som meg skulle aldri få anledning til å komme seg inn her i det hele tatt (stortinget). Jeg vet det. Og, jeg hater å stå her og teste din tålmodighet på denne måten, men enten har jeg fullstendig rett, eller så er jeg gal»

“In the year 5555
Your arms are hanging limp at your sides
Your legs got nothing to do
Some machine is doing that for you”


(Faksimile Google)

Hvor kommer begrepet “konspirasjonsteorier” fra?

«Hva er historie annet enn et eventyr man har blitt enige om»

Napoleon Bonaparte

Når fakta om politiske hendelser blir avdekket av de få gjenværende journalister, historikere eller andre som fremdeles har yrkesstolthet, integritet og mot nok til å gjøre det, og det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon for å tilbakevise sannheten om forhold vi i årevis har blitt løyet til om, da er siste utvei for "makta som rår" og uhederlige og slappe journalister å kalle det for "konspirasjonsteorier".

Det er den enkleste, mest simple og uhederlige måten å diskreditere de som med hardt arbeide avslører "all skiten" vi blir løyet til om av uhederlige politikere, byråkrater og deres villig håndlangere, journalistene i Main Street Media (MSM).

Hvor kommer betegnelsen "konspirasjonsteorier" fra? Hvem oppfant begrepet? Selvfølgelig kommer den fra de som har mest å tjene på at sannheten ikke kommer frem, staten og etterretningstjenesten, samt uhederlige politikere. Begrepet ble, ikke spesielt overraskende, oppfunnet på 1960 tallet av den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

Hensikten var å diskreditere hederlige og fakta søkende "gravende" journalister fra å finne ut og fortelle sannheten om drapet på president John F. Kennedy og den afroamerikanske borgerrettighetsforkjemperen Malcolm X. I sedvanlig og kjent stil sendte CIA ut en "oppskrift" til de store mediehusene (eiet av de samme maktmenneskene som styrer CIA) hvor de ble fortalt hvordan de kunne diskreditere mennesker som stilte ubehagelige spørsmål om politiske hendelser.

CIAs og andre lands etterretningsorganisasjoners oppskrift har siden den gang vært brukt med stort hell når MSM søker å "spinne" nyhetene for å dekke over offentlig maktmisbruk eller regelrett "politisk drap" eller det som verre er. I dag brukes metoden flittig av nær sagt et samlet pressekorps i MSM, som er selve arnestedet for "fake news", samtidig som alle andre beskyldes for både konspirasjonsteorier og falske nyheter.

Et godt eksempel er den nyopprettede http://www.faktisk.no. Gøbbels, Stalin og andre despoter «rødmer» sammen med medarbeiderne i Faktisk.no over hvor lettlurte vi er når Faktisk.no forsøker å manipulere oss med en propaganda oppskrift tatt rett ut av læreboken til CIA.

Hvorfor brukes begrepet «konspirasjonsteorier»

Kort sagt for å få oss «til å se over der» men «ikke her». «Her skjer det ingen ting». Og, selvfølgelig for å kunne skape et «splitt og hersk samfunn» hvor menneskene «flyr i tottene på hverandre» over klimaløgnene, Covid løgnene, kjønnsroller, krigen i Ukraina, og alskens sosiale trivialiteter på sosiale medier, mens pengemakten og dens håndlangere, våre folkevalgte, holder på med noe helt annet «over her».

Slik jeg sier til kjedsommelighet henger alt sammen med alt annet og i bunnen av alle de distraksjoner og tragedier vi blir påført «over der» er det makten og kontrollen over penge- og banksystemet og jordens ressurser.

Brutalt men sant: Dersom prisen på strøm i Europa og Norge, dvs. «over der» stiger til 10-15 kroner i vinter; dersom bensinprisen stiger til 100 kroner literen for å fremskynde «det grønne skiftet», også det «over der», og dersom matprisene øker med 20-30% kanskje mye mer «over der», og befolkningen må velge mellom «å fryse ihjel eller spise», hvem gidder å bry seg med hva som skjer «over her».

Bill Bonner, en av verdens mest suksessfulle «formues forvaltere» som forutså det japanske børskrakket på 80-tallet, dot-com-boblen som sprakk på slutten av 90-tallet, og den massive boblen i sub-prime boliglånsfinansiering og eiendom frem til 2008 kaller kommende vinter som «Amerikas Mareritt Vinter», hvor en ekstrem energi og matkrise kan føre til oljepriser på USD 500/fat, bensinpriser på 4-500 kroner/liter og skyhøye matpriser for de som er i stand til å få tak i maten. Bill Bonner har tjent seg søkkrik på å «se over her» og er nå ute for å advare oss til å holde opp med å «se over der», m.a.o. slutt å høre på hva våre ledere og folkevalgte forteller oss. Slutt å stole på dem. For en gangs skyld, løft blikket og «se hitover».

Når statsminister Støre får terningkast 6 for sitt forsvar i forbindelse med strømforsyning og strømpriser, bekrefter det bare at makteliten gjør en ganske god jobb med å få oss til «se over der» - «ikke over her», mens de kjører den norske befolkningen over stupet, slik Knut Hamsun i trilogien om August beskrev den norske folkesjelen for snart 100 år siden (August-trilogien – Wikipedia):

«Sau er sau, der en farer utfor følger de andre etter. Et hav av sau ble sjømannen August sin grav»

Som frie mennesker må ha mot til å “se over her” fordi det er den eneste måten vi kan oppnå lykke:


(Faksimile Google)

Og, hva er det som skjer «over her», mens saueflokken er opptatt med det som skjer «over der»? Jo, dersom vi «våkner opp» til alle løgnene, løfter blikket og ser «over her» vil vi se pengemakten, eksemplifisert av fascisten Klaus Schwab i World Economic Forum (WEF) og deres agenda om å innføre en elektronisk pengeenhet, såkalt Central Bank Digitial Currency (CBDC) som vil overvåke, kontrollere og diktere oss 24/7 og med det innføre det totale globalistiske diktatur, samfunnet Klaus Schwab beskriver som stedet hvor «du eier ingen ting, men er lykkelig», altså den lykkelige slavestaten.

Den forstående kollapsen av fiat-pengesystemet og innføringen av en ny modernisert og sentralstyrt «pengeenhet», CBDC, er ikke noe annet enn neste kapittel i historien om hvordan en liten elite på monopolistisk vis kontrollerer befolkningen, med Baron von Rotschilds egne ord i 1815:

"Jeg bryr meg ikke om hvilken marionett som er plassert på Englands trone for å styre imperiet hvor solen aldri går ned. Han som kontrollerer den britiske pengemengden kontrollerer det britiske imperiet, og jeg kontrollerer den britiske pengemengden."

I denne kontekst minner jeg igjen om den glimrende forklaringen gitt i filmen «Monopoly – Who owns the world»:

MONOPOLY - Who owns the world? [MUST SEE] (rumble.com)

La oss gå rett gå til konklusjonen slik tidligere medlem av president Bush’ regjering, Wall Street «insider» og fondsforvalter Catherine Austin Fitts korrekt oppsummerer det:

Vi er i krig med Dypstat globalistene som ønsker intet mindre enn total kontroll over hele menneskeheten.

Sentralbankfolk vil ha et finansielt system som er et lovløst kriminell kontrollsyndikat der det er lovlig for dem å gjøre hva de vil. Det er rett og slett et valg mellom tyranni og suverenitet, frihet eller slaveri.

Det starter med den grunnleggende byggesteinen til tyranni, Central Bank Digital Currency (CBDC = sentralbankenes digitale pengesystem) som globale bankfolk ønsker å installere i det finansielle systemet.

Austin Fitts presiserer: "Det (CBDC) er ikke en valuta. Det er det du trenger å forstå. Det vi snakker om er et kontrollsystem som skal implementeres i et globalt statskupp, og vi er midt i et globalt statskupp. Det er det som skjer akkurat nå.

For mer om dette, se «THE TIMES THEY ARE A’CHANGIN» - by Hans Eirik Olav (substack.com)

De gode nyhetene

De gode nyhetene er at mange endelig våkner, løfter blikket og «ser over her». Det er et oppgjør på gang, og det er ustoppelig, slik vi nå ser tydelige bevis for i forbindelse med opprullingen av Covid 19 skandalen. Pengemakten, representert av bl.a. «Onkel Klaus» i WEF, statsledere og byråkrater har begrenset med tid før historien innhenter dem. Med Bob Dylans profetiske ord:

“Come senators, congressmen, please head the call
Don't stand in the doorway, don't block up the hall
For he that gets hurt will be he that has stalled
There's a battle outside and it's ragin'
It will soon shake your windows
And rattle your halls
For the times, they are a changing”

Vårt eget univers

Vi må åpne vårt sinn til det faktum at hvert menneske er «sitt eget lille univers», enkelt sagt at det er et mirakel at vi overhode er født og har fått den unike muligheten til å styre og påvirke våre egne liv som frie uavhengige mennesker gjennom fri samhandling med andre mennesker på tvers av land og kulturer.

Det begynner med selvrealisering av vårt medfødte potensiale til rasjonell og kritisk tenkning, slik Jim Morrison så elegant uttrykker det:


(Faksimile Google)

God helg!

Lenker for å kjøpe boken min, FARVEL MENNESKE, finner dere her:

Flott innbundet versjon: Farvel menneske (giutbok.no) – kr 399,-

Elektronisk versjon: Farvel menneske – e-bok (giutbok.no) – kr 250,-

Du kan også bestille den innbundne boken hos de fleste bokhandlere, så som nettboksiden til Ark eller Tanum

Du kan også kjøpe den elektroniske utgaven hos de aller fleste e-bokhandlere på nettet.

Du kan lese mer om boken på hjemmesiden: http://www.rebelyellpublishing.com

Thanks for reading Rebel Yell Publishing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Subscribe
Hilsen

Anders Pedersen (+47 939 436 72 WhatsApp)

Offisiell Varsler (Stortinget 8.januar 2015)

Nasjonale Varslergruppe som bekjemper Sionisme/ Marxisme/ Kommunisme

Spesialister på varsling omkring det Israelske Forbryter-kartell i Tel Aviv og Oslo

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av Common Law Court

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Medlem av 'Christsway' i våre globale kontaktpunkter i London, Melbourne, Roma, New York, New Delhi og flere

https://fampo.info/media/


Sist flyttet til topp av Anonymous den Lør Des 10, 2022 4:54 pm
Anders Pedersen
 


Gå til Til Salgs

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester

cron