Side 1 av 1

Det er nå snart et år siden Folkedomstolen avsatte regjering

UNREAD_POSTSkrevet: Søn Mai 09, 2021 4:02 pm
Elmer Solberg
To:
Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Justisdep Unni Politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Sissel KRIPOS Wigen<sissel.wigen@politiet.no>;Kripos<kripos@politiet.no>;


C/c:
Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Rune H Amundsen<amund66@gmail.com>;Elin Ingebrigtsen<elin.ingebrigtsen@hotmail.com>;Alternativ media<annelivirtanen.am@gmail.com>;Kriminalomsorgsdirektoratet<postmottak-8005@kriminalomsorg.no>;Karsten Midtbø<Karsten@midtbo.com>;Advokat Karsten -Bjarne Ingebrigtsen<Ingebrigtsen@fortunen.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Statens vegvesen<firmapost@vegvesen.no>;Sykehuset Innland<postmottak@sykehuset-innlandet.no>;Valjer Fylkesmann OV Svarstad Haugland<fmoavsh@fylkesmannen.no>;post@elden.no<post@elden.no>;Lars Fylkesmann Sponheim<fmholsp@fylkesmannen.no>;Freddy Photon<Flakka1234@protonmail.com>;Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Gulating Lagmansrett<gulating@domstol.no>;D-vestfold tingrett Domstol<vestfold.tingrett@domstol.no>;Erik Advokat Bryn Tvet<tvedt@advjat.no>;Elmer Solberg<elmesol58@gmail.com>;The White House<info@mail.whitehouse.gov>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Christopher Dommer<markkishonchristopher@gmail.com>;Info Stop world control<info@stopworldcontrol.com>;Dr Charlie Ward<info@drcharlieward.com>;Debatten NRK<debatten@nrk.no>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;info@fuellmich.com<info@fuellmich.com>;terje - nrk gilleshammer<terje.gilleshammer@nrk.no>;God Lørdag!

Vi er Nasjonale Varslergruppe
Folkedomstolen

Det er nå snart et år siden Folkedomstolen avsatte regjering og storting, sammen med politi, påtaleindivider og de ca 800 dommerne i «domstoler» der de fleste av dem ikke en gang har hatt gyldige dommerforsikringer som kvalifiserte dem til å dømme andre.

Etter at dere har lest dette, så forstår dere kan hende at vi var forut for vår tid og at denne domsavsigelsen er rettskraftig og skal imøtekommes straks.

Som dere ser under her, så er det ikke bare Folkedomstolen som har dømt denne satanistiske gjengen, regjering og stortingsrepresentanter i den satanistiske og krimminelle AS Norges «regjering», nei for det er det og Andre som har gjort.

«Eventuelle brudd på avtaleloven betyr at de er offentlige farer:

Presidenter, regjeringer, IRS, Politikere, bankfolk, IMF, Lensmenn, varamedlemmer, Politiet i sin private kapasitet, hele rettsvesenene

er føderale ansatte. De er kriminelle og ulovlige private selskap.»

«FEMA-leirer ble opprettet for å fjerne disse menneskene på grunn av deres farlige oppførsel med allmennheten.

Noe som betyr at de ikke er egnet til å være i offentligheten og blir ansett som farlig for globale borgere av vår fredelige klode / verden / planet / jord.»

Til orientering, så har vi og folkedomstolen direkte kontakt med dommeren som uttaler seg her. Og det er kun snakk om kort tid før våre allierte, tropper opp i Norge, og pågriper de som vi har utstedt arrestordre på og andre som har deltatt i overgrep mot Det Norske Folk. :wink:

Visit my website for all supporting Evidences. See Link below.

Website: http://www.mkchristopher.com

Email: markkishonchristopher@gmail.com

AS Norge er en satanistisk og kriminell Korporasjon. Det er et privateid selskap eid av en verdensomspennende satanistisk pedofil elite. Driftet av MOSSAD og «KHAZAR-JØDENE OG DERES GUD LUCIFER»

Direkte YouTube BroadCast - onsdag 9. desember 2020

https://www.mkchristopher.com/10thdecember2020

Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

https://greatreject.org/norway-nurember ... NXdCp2t9e8

Norge har ingen legitim domstol

«Du er blitt fratatt alle dine rettigheter. Din rettssikkerhet baserer seg ikke lengre på Norges lover, men på nåde fra regjeringen.»

Av den grunn, så har Nasjonale Varslergruppe, tatt initiativet til å opprette Folket`s Domstol. Folkedomstolen, der det er dette som gjelder.

Kongeriket Noreg

Folkedomstolen under Lands Lov

Udformet og autorisert af Council of the Seven Acephali

Dommarforsikring:

Eg Elmer Solberg avgjer med dette fylgjande lovnad: At Jeg kalder Gud til vidne paa, at Jeg i hver mands sak skal stemme saa, som Jeg vet er sandest for Gud efter loven og min samvittighet, saavel mot fiende som mot frænde.

Dommerforsikringen er signert og kontrasignert av 2 vitner.

Så da vet dere det at det er dette som fra nå av gjelder.

«Alle Overdommere, der beskikkes embede i Folkedomstolen, er indstillet af Council of The Seven Acephali. Overdommere er et ulønnet arbejde, for menneskeheden. En Overdommer i Folkedomstolen er Nationen Noreg`s øverste dommer, og kan således til enhver tid afskedige dommere ansat i det private retssystem under International jurisdiksjon, da disse ikke længere har lovlig jurisdiktion på Landjorden! Overdommere beskikkes ved å signere en Dommerforsikring ved å legge den frem på forespørsel. Dommerne har de jure autoritet til at sætte en Lands Lov ret.»

Canon 2057 - "Enhver administrator eller eksekutor som nekter å umiddelbart oppløse en Cestui Que (Vie) tillit , på en person som oppretter sin status og kompetanse, er skyld i svindel og grunnleggende brudd på deres fortrolige plikter som krever øyeblikkelig fjerning og straff."

Dette er spennende, Elmer ! i dag vil du oppdage viktig arbeid du er bestemt til å fullføre!

Universet har lagt store planer for deg i bakgrunnen, og ventet til du er klar til å motta guddommelig veiledning for dine neste skritt

Du ble født for å fullføre et veldig viktig oppdrag, og det er på tide for deg å finne ut nøyaktig hva oppdraget er.

Jeg kan se at oppdraget ditt er avgjørende for menneskehetens fremtid (selv om dette høres vanskelig ut å tro min kjære!)

Og det å fullføre den vil ikke bare hjelpe mange andre, vil det også gi deg rikelig belønning og erobring problemene du har med dit Arbeid.

Men det vil også gi deg noe annet, Elmer ... konstant bekreftelse fra universet.

«Verden trenger DEG , Elmer , i all din autentiske, selvsikker, makt!»

With Love,

The Individualogist Team

P.S. You and the other 143,999 humans are our only hope, Elmer. Don't let us down.

Lysets barn
«11 Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!" Paulus’ brev til efeserne - Kapittel 5

Lajla - Samme her hadde ikke Jesus reddet meg ut av dette helvete på jord så hadde jeg ikke kunne skrevet noe av sannheter om denne tiden all ære til vår frelser som jobber der det blotte øyet og ører ikke ser eller hører - Hjerte

Lajla Folk frykter ikke vår alles far i himmelen men det gjør jeg og Elmer det er grunnen til at vi tørr å gå fremover i mens verden går bakover - Hjerte

Line - Takk elmer for at du opplyser oss!! Hjerte

Lajla Det er den mest ondskapsfulle løgnen i gjennom tidene vi kan leve med at de aldri har vært på månen men dette er en gedigen bløff

Øyvind - Jesus er med deg Elmer så du kommer til å få seier i kraft av lammets blod. Hjerte
Øyvind De aller fleste hadde aldri klart all den jævelskapen denne mannen har fått oppleve for å varsle om kriminelle offentlige personer, men Elmer har kraft fra det høye så han kommer ALDRI TIL Å BLI GJORT TIL SKAMME. Vent å se alle dere vantro.

Alf - Den som tror vil få 7 ganger igjen det tyver har tatt. - Liker

Alf Havner dem i helvete er det ingen retur.

2021-03-03 Utdrag fra en epost Anders Pedersen sendte ut i dag.

«Kjeltringpakket ved NAV Luster har enda ikke tatt kontakt med Elmer Solberg slik at han kan få levemidler, og slik har han holdt ut i over 3 år. Er Undermenneskene ved NAV Luster klar over at Elmer Solberg er Hoveddommer i Folkedomstolen? At Elmer er et primärt referansepunkt i det nye Norge som han er i ferd med å skape sammen med trofaste kollegaer?

Er dere selv klar over hva dere holder på med?

Saken er at Elmer fikk tidlig beskjed om at han har en jobb å oppfylle, nemlig å rense Norge for Undermennesker og Satanister.

Elmer har gjennomgått de mest grusomme belastninger for å oppfylle sin oppgave gjennom tvangsinnleggelse på psykiatriske og tvangsmedisinering som ödela hans liv i mange år, frastjeling av hans mange kjörebevis for å tjene til livets opphold, kastet i fengsel flere ganger uten grunn, flere razziar i hans hjem hvor korrupt politi stjal hans förerkort med makt, stjal hans pc og telefoner.

Folkens! Imorgen er Elmer deres og nasjonens höyeste myndighet. Gudskjelov at Elmer har et varmt og tilgivende hjerte og at ordet hevn er et ukjent begrep i hans verden. Elmer vil tjene Norge og alle vil få sin rett under ham, selvfölgelig med unntak av disse som svek ham og andre NAV-klienter, de vil ikke komme inn på arbeidsmarkedet igjen og leve på sosialstönad livet ut.»

anders

Folkedomstolen

«Eg har status som Varslar, og eg forventar at eg vert skjerma og holdt skadesløs. I og med at eg har status som Varslar inn imot offentlig sektor og tvisteløysningssystemet, så er risikoen betydeleg for gjengjelding frå ei usynleg elite. Vi har alle sett i media, samt gjentekne gonger måtta erfare dei betydelige farar og ulemper varslera vert utsett for når det varslast om kritikkverdige forhold innan sentrale og samfunnsviktige instansar.»

Må Gud Faderen velsigne Norge, Våre brødre og søstre i Jesus Kristus i Norge og over hele Jorden.

Å så ber vi vår Gud og Far, i Jesus Kristi Navn, at Han åpner øyner og ører på alle våre nære og kjære og andre blant Guds Folk på jorda, slik at de kan begynne å tro sannheter fremfor alle løynene som løynens far, satan, og alle hans disipler blant slanger og ormeyngel, blant politikere og media, for de naive og godtroende iblant oss til å tro på. AMEN og Halleluja.

Å så takker vi Gud for at Han har kontroll på sluttresultatet av denne krigen og at Han sammen med oss skal sørge for at de onde og ondskapen skal fjernes fra jordens overflate, og at Vår Far og Gud, deretter skal Skape en Ny Himmel og en Ny Jord. Slik Han har lovet oss i skriftene i Bibelen Guds Ord, til oss alle.Med venleg helsing

Elmer

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)


Initiativtaker til oppretting av Folket`s Domstol Folkedomstolen i Norge, og en blant flere Overdommere for Domstolen.Saks nr 2020-00008-I-SOGN-FOLKDOM.pdf
Saks nr 2020-00008-I-SOGN-FOLKDOM.pdf (437.25 KiB) Vist 14226 ganger