Norge- verdens Krigshisser nr 2

Hvor skal du lete etter husreden? Hos ottar.no?

Norge- verdens Krigshisser nr 2

UNREAD_POST BmOnline » Lør Nov 26, 2016 10:44 am

Media og establishment holder fanen "NORGE er verdens beste land å bo i", da spør jeg - FOR HVEM?

Nede på listen rangerer Norge meget høyt på lista over de verste morderne i verden.

Hvor lenge skal folket i Norge befinne seg i denne vanvittige tilstanden?

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå- og NAV- m.m. denne listen ble laget av Halldor Hamre.

● Mer enn 100 000 barn lever i fattigdom!

● Bostedsløse i Norge i 2012 er 6.259 personer.
Det kommer ny undersøkelse for 2016 til neste år.

● UNGDOMSFATTIGDOMMEN ER ØKT TIL 102.700 mennesker på 18–34 år.
jfr, Folkehelsemeldingen.

● Studenter har ikke vært fattigere på 40 år. Fallende støtte i mer enn 18 år.
Jfr. Folkehelsemeldingen.

● Hver 5. enslige lever under fattigdomsgrensen.

● FATTIGHUSET har mer enn 87000 brukere i 2014, bare i Oslo, det er enslige foreldre, alderspensjonister og uføretrygdede. Hvordan kan vi akseptere at "verdens rikeste land" har flere FATTIGHUS i Norge?

● 300 000 i helsekø

● Vi har 2,1 seng pr 1000 innbyggere og ligger på bunn i Vest-Europa. I vårt nærområde har bare Tyrkia færre senger enn oss. (OECD-rapporten «Health at a glance» -2013)
http://www.bt.no/…/deb…/En-forventet-katastrofe-3299270.html

● Ca 4500 dør hvert år på norske sykehus som følge av feil behandling og utrangert utstyr!

● Norge ligger på 19. plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! (OECD-rapporten)
Ifølge OECD-rapporten «Health at a glance» (2013) bruker Norge en mindre del av sitt Brutto Nasjonalprodukt ( BNP) på helse enn gjennomsnittet i Europa..

● Norge har verdens lengste ventetid for helsehjelp
jfr. Euro Health Consumer Index.

● Trenger nær 100 000 flere ansatte med speisalisering innen pleie-, omsorgs- og sosialsektoren innen 2030 (kilde: Folkehelsemeldingen)

● 70 % av veinettet er underkjent!.

● En gjennomgang Statens vegvesen har gjort for riksveger (Statens vegvesen, ) viste at 70% av riksvegene ikke har vegnormalstandard, det vil si ikke oppfyller de krav til vegnormalene.

● 317100 er uføretrygdet!
KILDE: NAV Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2016

Skrevet av Jostein Ellingsen, NAV, 12.5.2016.
Sammendrag
Per 31. mars 2016 var det registrert 317 100 mottakere av uføretrygd. Dette utgjorde 9,5 prosent av befolkningen (18-67 år). En økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2015 og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med mars 2015.

● 13 000 står i psykisk helsekø!
(Kilde: Helsedirektoratet Psykologiforeningen)

● 4500 venter på avrusning! Norge ligger på topp i Europa når det gjelder overdosedødsfall. 7 % av dødsfall blant nordmenn under 40 år skyldes overdosedødsfall, mot 3 % ellers i Europa. Dette skyldes i følge forskere at Norge har mange flere narkomane som bruker sprøyter. Dette er skremmende tall!

● I fjor skrota NAV sitt nye datasystem, det funka ikke. Husker jeg riktig, var det brukt rundt 600 mill på dette.

● STUDENTBOLIGER.
Norge mangler mer enn 13200 studentboliger.

● Og mens Norge bruker EN MILLIARD PR. UKE for kjøp av eiendommer i utlandet er vårt eget land vanskjøttet.

Norge ligger på siste (jumbo) plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land!

Det koster halve oljefondet å sette i stand vannlekkasjer og offentlige bygninger. I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første “State of the Nation”- rapporten
http://www.rif.no/…/rif_stateofthenation_2015_lavopploeseli…

http://www.rif.no/om-rif/state-of-the-nation/

http://www.vg.no/…/knusende-rapport-om-norges-t…/a/23414197/

● Tyskerne fikk låne norske oljepenger 61 milliarder nesten gratis til motorveibygging til 1,8 % rente, mens veiprosjekter her hjemme finansieres med skyhøye renter - 6,5 %.


OLJEFONDET BRUKES TIL MOTORVEIBYGGING I TYSKLAND
... mens i I Norge betaler bilistene tre ganger så høy rente når de betaler bompenger.
http://www.side3.no/3284728.html

● 170 millioner er brukt av Statens vegvesen på et halvferdig IT- system de selv mener er ubrukelig. Av 170 millioner har BILISTENE betalt 130 millioner. 27 millioner: En dom i Lagmannsretten tilkjenner IT-selskapet BT-Signaal som tapte anbudskonkurransen mot IBM 27.millioner kroner fra myndighetene. (ref: Kontrollkomiteen/ Aftenposten)

● I PRISTOPPEN:

Norge har verdens stiveste bensinpriser.
Det fører oss til topps i Bloombergs oversikt over verdens bensinpriser.

● 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall!

● Boligbyggingen har stoppet.

● 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima!

● Mer enn 10000 arbeids plasser gikk tapt som følge av dårlige rammevilkår fra staten!

● Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift!

● ELDREOMSORGEN har store mangler, både på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

HUSKER DERE KAMPEN OM ELDREMILLIARDEN som ble bevilget i 1990?
Pengene ble bl.a. brukt til bredbåndsutbygging, kultur og mange andre ting som ikke gikk til de eldre, nedbetaling av gjeld, dekning av underskudd osv.., kun 452 millioner ble brukt til styrking av eldreomsorgen

● Kreftsyke får ikke medisin pga pris! Myndighetene nekter å kjøpe inn medisin som virker.

● Norge ligger på 11. plass for brudd på menneskerettigheter.

● Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann!

● Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV!

● Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning!

● Stadig flere må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb!

● NRK brukte i 2015 mer enn 11 millioner kroner på taxi. Det tilsvarer mer enn 30 000 kroner hver eneste dag. Regningen betales av alle nordmenn som har TV hjemme og betaler kringkastingsavgift.

● 1,5 milliarder til Regnskog:
Miljøvernminister Vidar Helgesen (Høyre) vil gi 1,5 miliarder skattekroner til Kongo for å bevare regnskog. Dette skjer kun et år etter at stortingspolitikerne valgte å tvinge drivstoffprodusenter til å tilsette biodrivstoff produsert fra palmeolje i all bensin og diesel som selges i Norge.
Palmeolje produseres ofte fra områder med nedhogd regnskog.

● 8,6 milliarder skattekroner til OL arrangør Brasil, for å bevare regnskog.

● 1 milliard: Erna Solberg brukte en milliard skattekroner på å kutte CO2-utslippet i Indonesia, for så å finne ut at Indonesia jukset med tallene og bare tok imot nordmenns skattepenger uten å redusere utslippene.

● 9,2 milliarder til Polen, som er største mottaker av EØS-midler med en tildeling på 1,136 mrd Euro siden 2004. Kilde: Regjeringen

● 55 millioner ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne!

● 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd!

● Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 flere...vegvesenet alene har fått 3000 flere stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført!

● Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt!
De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand!
68 mrd til Japan!

● De tapte 87 mrd på aksjer i 2011.

● De tapte 20 mrd på Mongstad da de ikke ville slippe private til!

● Fru Clinton fikk 500 millioner til sitt prosjekt uten kontroll på hva pengene går til!

● KRIG :
Norge har en solid 2.plass i krig.
Krig skaper flyktninger, sult og nød og massedrap.

11 mrd ble brukt i krigen i Libya!

600 millioner ble gitt til Hamas sin krigføring mot Israel!

Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger:
- Gulfkrigen mot Irak i 1991,
- Invasjonen i Somalia i 1993,
- Krigen i Bosnia fra 1993-95,
- Kosovokrisen i 1999,
- Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag,
- Irakkrigen fra 2003-2011,
- Krigen mot Libya i 2011.
- Pluss Mali.
«Fredsnasjonen» Norge er ikke lenger i tet når det gjelder fred, men går inn til en solid andreplass i krig.

● I 2011 ga regjeringen 37 mrd til korrupte statsledere i Afrikanske land uten kontroll på at pengene går til de respektive prosjekt, hver uke gir de fortsatt 500 mill til disse!

● Jens Stoltenberg brukte hvert år 1 mrd til egen PR virksomhet!

● I fjor i 2015 ble all den rene vannkrafta vår solgt ut til tyskere og andre som vil sikre seg fornybar strøm. Tilbake får vi skitten kull- og kjernekraft fra Europa.

● Entreprenører:
Norske entreprenører taper anbudskonkurranser mot utenlandske entreprenører på grunn av EØS-avtalen.

● EØS ødelegger norsk arbeidsliv

● Så har vi i tillegg til dette regjeringens ulovlige tildelingssaker, korrupsjon, kameraderi, og Grunnlovbruddene som bl.a omfatter ulovlige dommerforsikringer, krigen i Libya og EØS / Schengen avtalen, og innføring av mer enn 11000 EU- regler , pluss Grunnlovsendringene!

● Politikerne følger ikke flertallet av folkets vilje.

HJELP OSS Å STOPPE FORFALLET AV VÅRT LAND
og misbruk av skattebetalernes penger, og brutte valgløfter, og Norges deltakelser i krig.

Hjelp oss å bli et nøytralt land på lik linje som Sveits er. Folket i Norge må være med å få til DIREKTE DEMOKRATI - folkets suverenitet er den største. Krigene Norge deltar i må stoppes.

Hvorfor skal ikke Norge kunne gjøre det samme? Bli av med KGB styret og bli et fritt og selvstendig Rike, jfr Norges Grunnlovs § 1?
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: 200 milliarder forduftet

UNREAD_POST BmOnline » Man Feb 12, 2018 6:59 am

Professor Terje Tvedt fant ut at 200 milliarder kroner var forduftet fra statsbudsjettet i løpet av 10 år. Ingen ønsket å redegjøre hvor disse pengene hadde tatt veien. Her ser dere midler som er blitt benyttet til krigføring og korrupsjon i stor skala ute i verden.

Terje Tvedt leverer varene:

"Eliten" har avviklet Norge som nasjonalstat ved innvandring og islam. Konsekvensene på sikt av det dramatiske sosiale eksperimentet er høyst uvisst. Dette hevder professor Terje Tvedt i en bombe av en samfunnskritisk bok om nyere norsk historie.
Hege Storhaug

Oppdatert: 24.11.2017 - 22:16

Jeg kan knapt erindre sist jeg leste en bok som har gjort dypere inntrykk på meg. Terje Tvedts ferske bok Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat til flerkulturell stat, er et regelrett jordskjelv om et Norge som ble strukturert om fra å være en solid og svært homogen nasjonalstat – hjemmet for nordmenn og kristendommen – til å bli et sted for Allah, og alt og intet, en såkalt «multikulturell stat».

Denne dramatiske omstruktureringen av samfunnet skjedde i løpet av om lag 50 år. Dens utgangspunkt falt sammen med at Norge gikk ut i verden på 60-tallet for å bli en humanitær stormakt, samtidig som folk i de samme landene vi ga bistand til startet vandringen til blant annet det lille landet lengst nord på nasjonalstatenes kontinent, Europa.

Paradokset er ikke minst derfor at Pakistan var landet som mottok flest av våre skattekroner i startfasen på Norges debut på den internasjonale bistandscenen, samtidig som pakistanere var den største gruppen i tredje verden som samtidig tok seg til Norge.
Fra Bjørnsons Norge til et universelt Norge

Globalhistorie er Terje Tvedts spesiale, og professoren har levert en grundig analyse av hva som på 1800-tallet skapte Bjørnstjerne Bjørnsons norske (-ste) nasjonalstat, den sosiale samfunnsbyggingen som preget det første halve århundrets 1900-tall, deretter 60-tallets gryende internasjonale gjennombrudd, som endte med demonteringen av nasjonalstaten. Nasjonalstaten ble erstattet med den multikulturelle staten.

Terje_Tvedt.jpg
Terje Tvedt leverer vareneProfessor Terje Tvedt. Foto: Lisbeth Michelsen.

Norge har derfor ikke lenger en «leitkultur», en ledende kultur. Norsk kultur er avskiltet. Alle verdiene i samfunnet vårt er gjort til universelle. Menneskerettigheter er den nye bibelen, og kristendommen har på ingen måte noen forkjørsrett i landet som ble kristnet for 1 000 år siden. Hinduismen, islam og kristendommen er like gode størrelser. Alle religioner bunner i grunn på samme verdier. Alle religioner har vært med på å utvikle de universelle menneskerettighetene, de universelle verdiene, lyder de politiske ovasjonene, nedfelt i et vell av Stortingsmeldinger og NOU-er (Norsk Offentlig Utredning) om innvandring og integrering fra 70-tallet frem til i dag.

Tvedt har pløyd dem alle, og han har full kontroll på hvilke tankesett som har passert – med akklamasjon – det ene Stortinget etter det andre.

«Den norske staten fulgte i hele perioden en politikk som hadde det multikulturelle samfunnet som erklært ideal og mål.»
Folket skal oppdras

Blant annet derfor kan Tvedt konstatere at det ikke lenger finnes norske verdier, norsk kultur. Norske verdier, norsk kultur, ble ikke minst avviklet under Gro Harlem Brundtland av et utvalg som forfattet NOU-en «Opplæring i et flerkulturelt Norge». Her «avskrives» norsk kultur, eller «de norske og europeiske verdiene som noe å bry seg om», skriver Tvedt. I utredningen på 207 sider nevnes ikke disse norske/europeiske verdiene overhodet, samtidig som to nyord introduseres: Rikskultur og sentralkultur.

Rikskultur ble definert slik:

et sett felles normer, verdier regler og prosedyrer som må fines i et levedyktig pluralistisk samfunn, og som må respekteres av alle. Rikskulturen settes sammen i en politisk demokratisk prosess og nedfelles i lærerplaner (sic!).

Sic! er ført i pennen av Tvedt selv. Folket skulle altså oppdras.

Samme statsminister, altså Brundtland, sa for øvrig i nyttårstalen året før, i 1994, at OL (på Lillehammer) ga Norge en fantastisk mulighet til å vise verden «ikke bare gode idrettsprestasjoner, men også norsk gjestfrihet og norsk kultur».

I dag kan ikke en kulturminister – og vil heller ikke klare – å definere hva norsk kultur er, mener Tvedt.

Ja, vi alle husker mageplasket om «pinnekjøtt og kålrotstappe» i desember 2012 fra topphold i Ap, for ikke å snakke om da dagens kulturminister tok på seg bunaden på julaftenen i fjor og slik ville slå et slag for det som er typisk norsk.

-Du trenger ikke å gni det norske i trynet på folk, svarte Høyres Heidi Nordby Lunde sin egen statsråd.
Kong Haralds dødsstøt

Den siste spikeren nasjonalstatens likkiste stod landets overhode for i Slottshagen 1. desember 2016. Kong Haralds historiske ord «rørte et helt folk», i henhold til en åpenbart svært rørt VG-redaksjon og resten av MSM:

Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. (…) Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. (…) Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Norge er altså alles stat. Norge er like mye Allahs stat som de kristnes stat.
Forstår politikerne alvoret?

Demonteringen av norsk kultur og Norge som nasjonalstat, erstattet med et vell av etnisiteter i et uoversiktlig multikulturelt samfunn – ja, et samfunn uten et felles lim -, er et eksperiment i (ny) samfunnsbygging som vi ikke vet konsekvensene av, advarer Tvedt. Skjønner politikerne hvor omfattende eksperimentet er på en rekke samfunnsnivå? Hvilket annet land kjenner vi der stadig flere etniske minoriteter vandrer inn og der staten av prinsipp ikke vil favorisere et verdisystem fremfor et annet?

Tvedt spør videre: Dersom verdier er universelle, ja, da mener vel alle andre også det, eller det er bare et tidsspørsmål før de gjør det. Nettopp dette tankesettet møtte vi i HRS hos politisk topphold allerede på begynnelsen av 2000-tallet. Tiden jobber automatisk for integreringen: 2. generasjon – de som fødes her – de blir som oss. Det var ikke minst denne kulturutslettende holdningen som førte til at den såkalte integreringen i stort monn havarerte blant ikke minst store muslimske grupper.

Og; hvis det er slik at alle i bunn og grunn har de samme verdiene (eller vil få det), hvordan forklarer man da terror i dagens Europa? At «vi» har vært slemme mot «dem»? Tvedt spør. Han får neppe fornuftige svar fra politisk ledelse.
De strippes nådeløst

Boken avkler nådeløst uforstanden som har dominert akademikere – som ikke forstod sin samtid, som ikke kan internasjonal historie og nasjonsbygging. Boken stripper Kirken for troverdighet, som bevisst stod med luen i hånden i møtet med islam. Kirken har gjennomgående opptrådt totalt kritikkløs overfor en ureformert ørkenreligion/-ideologi. Kirken øynet nemlig muligheten for en ny renessanse for sin tro, en vitalisering av kristendommens innflytelse i et Norge preget av den sekulariserte moderne tiden og stadig mindre religion. Med det sterkt misjonerende islam som entret det norske huset, håpet Kirkens ledere at også den skulle trekke til seg nye troende og gjenreise makt.

Så lite kjente de til islam? 1 400 års kamp med omgivelsene sine, ikke minst kamp mot de kristne, som pågår her og nå i eksempelvis Midtøsten, kristenhetens vugge.

For ikke å snakke om Tvedts gjennomgang av leder- og kommentarartikler gjennom årene i sentrale norske aviser. Om islam. Tvedt knuser enhver som vil prøve å fremme påstander om at muslimer/islam har blitt møtt med «kritikk, stereotyper og fiendebilder». Tvert om er bildet totalt motsatt. Det har vært den rene festen av et knefall for islam – på alle sentrale samfunnshold:

«Det politiske lederskap, alle partier, alle medier, ja, så å si hele nasjonen, tok oppgaven med å advare mot fiendebilder svært alvorlig, og i kulturmøtenes lange historie står det kristne Norges holdning til den muslimske innvandringen under det internasjonale gjennombruddet frem som et bemerkelsesverdig øyeblikk av humanitet og godvilje.»
Hvordan vil «de» møte boken?

Det er for øvrig ikke første gang Tvedt legger seg ut med rådende myter og uforstand. Han evner nemlig det som så få andre akademikere evner: Å følge fakta, fornuft og samvittighet. Nettopp derfor er resultatet dette: Tvedt dokumenterer at fornuften rett og slett tilhørte en annen planet de siste 50 årene da Norge møtte verden – på hjemmebane såvel som bortebane. Ingen sentrale samfunnsinstitusjoner hadde magemål. Og det kan fremdeles den dag i dag ikke bli nok godhet. Derfor kan det heller ikke komme mange nok enslige unge menn fra et land som Afghanistan til Norge. «Lederskapet», enten det sitter på Stortinget, i Akersgata eller på Blindern, har for lengst solgt ut kalkulatoren såvel som ånden fra opplysningstiden.

Tvedt har leverte årets viktigste bok. Jeg er ikke i tvil om akkurat det. Den er brutalt ærlig. Den er også et verdifullt oppslagsverk for oss som er opptatt av vår nære historie og hva som faktisk ble sagt og gjort. For den er en gjennom-dokumentert beretning som vil bli stående som en påle for ettertiden over de alvorlige, irreversible endringene politisk ledelse i tospann med mediene og toneangivende akademikere – uten å spørre hva folket mente – tvang igjennom. Enten det var en regjering ledet av Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch eller Kjell Magne Bondevik, talte Stortingsmeldinger og NOU-er om innvandringen stort sett samme språk. Det var kulturrelativismens og globaliseringens gjennombrudd. Det var tiden for nasjonal selvutslettelse. Mange har derfor gode grunner til å vende boken ryggen.

De raserte 1 000 års nasjonsbygging på 50 år.

De avviklet Norge.

Norge er ikke mer.

Norge er Allah, og alt og intet.

https://www.rights.no/2017/11/professor ... kjebnetid/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Norge- verdens fattig-kasse nr 1

UNREAD_POST BmOnline » Lør Apr 28, 2018 6:42 am

Ja, der er mange som ikke forstår bæra mens taket faller i hodet på dem- her er hva det koster oss, jfr uønsket muslimifisering mv.

Her er mer om "gildet" og mullaenes store våte drømmer, som våre politikere legger til rette for ved krigføring og massemord ute i verden.

http://bmonline.no/html/trygdet.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Norge- verdens fattig-kasse nr 1

UNREAD_POST BmOnline » Tir Okt 02, 2018 7:08 am

Media og establishment holder fanen "NORGE er verdens beste land å bo i", da spør jeg - FOR HVEM?

Av: John Arvid Medhaug.
Hvor lenge skal folket i Norge befinne seg i denne vanvittige tilstanden?

Direkte Demokrati med juridisk bindende folkeavstemminger slik man har i Sveits, kan sette en stopper for denne vanskjøtsel av landet vårt.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå- og NAV- m.m. denne listen ble først laget av Halldor Hamre,
● Mer enn 100 000 barn lever i fattigdom!

● Bostedsløse i Norge i 2012 er 6.259 personer.
Det kommer ny undersøkelse for 2016 til neste år.

● UNGDOMSFATTIGDOMMEN ER ØKT TIL 102.700 mennesker på 18–34 år.
jfr, Folkehelsemeldingen.

● Studenter har ikke vært fattigere på 40 år. Fallende støtte i mer enn 18 år.
Jfr. Folkehelsemeldingen.

● Hver 5. enslige lever under fattigdomsgrensen.

● FATTIGHUSET har mer enn 87000 brukere i 2014, bare i Oslo, det er enslige foreldre, alderspensjonister og uføretrygdede. Hvordan kan vi akseptere at "verdens rikeste land" har flere FATTIGHUS i Norge?

● 300 000 i helsekø

● Vi har 2,1 seng pr 1000 innbyggere og ligger på bunn i Vest-Europa. I vårt nærområde har bare Tyrkia færre senger enn oss. (OECD-rapporten «Health at a glance» -2013)
http://www.bt.no/…/deb…/En-forventet-katastrofe-3299270.html

● Ca 4500 dør hvert år på norske sykehus som følge av feil behandling og utrangert utstyr!

● Norge ligger på 19. plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! (OECD-rapporten)
Ifølge OECD-rapporten «Health at a glance» (2013) bruker Norge en mindre del av sitt Brutto Nasjonalprodukt ( BNP) på helse enn gjennomsnittet i Europa..

● Norge har verdens lengste ventetid for helsehjelp
jfr. Euro Health Consumer Index.

● Trenger nær 100 000 flere ansatte med speisalisering innen pleie-, omsorgs- og sosialsektoren innen 2030 (kilde: Folkehelsemeldingen)

● 70 % av veinettet er underkjent!.

● En gjennomgang Statens vegvesen har gjort for riksveger (Statens vegvesen, ) viste at 70% av riksvegene ikke har vegnormalstandard, det vil si ikke oppfyller de krav til vegnormalene.

● 317100 er uføretrygdet!
KILDE: NAV Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2016

Skrevet av Jostein Ellingsen, NAV, 12.5.2016.
Sammendrag
Per 31. mars 2016 var det registrert 317 100 mottakere av uføretrygd. Dette utgjorde 9,5 prosent av befolkningen (18-67 år). En økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2015 og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med mars 2015.

● 13 000 står i psykisk helsekø!
(Kilde: Helsedirektoratet Psykologiforeningen)

● 4500 venter på avrusning! Norge ligger på topp i Europa når det gjelder overdosedødsfall. 7 % av dødsfall blant nordmenn under 40 år skyldes overdosedødsfall, mot 3 % ellers i Europa. Dette skyldes i følge forskere at Norge har mange flere narkomane som bruker sprøyter. Dette er skremmende tall!

● I fjor skrota NAV sitt nye datasystem, det funka ikke. Husker jeg riktig, var det brukt rundt 600 mill på dette.

● STUDENTBOLIGER.
Norge mangler mer enn 13200 studentboliger.

● Og mens Norge bruker EN MILLIARD PR. UKE for kjøp av eiendommer i utlandet er vårt eget land vanskjøttet.

Norge ligger på siste (jumbo) plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land!

Det koster halve oljefondet å sette i stand vannlekkasjer og offentlige bygninger. I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første “State of the Nation”- rapporten
http://www.rif.no/…/rif_stateofthenation_2015_lavopploeseli…

http://www.rif.no/om-rif/state-of-the-nation/

http://www.vg.no/…/knusende-rapport-om-norges-t…/a/23414197/

● Tyskerne fikk låne norske oljepenger 61 milliarder nesten gratis til motorveibygging til 1,8 % rente, mens veiprosjekter her hjemme finansieres med skyhøye renter - 6,5 %.


OLJEFONDET BRUKES TIL MOTORVEIBYGGING I TYSKLAND
... mens i I Norge betaler bilistene tre ganger så høy rente når de betaler bompenger.
http://www.side3.no/3284728.html

● 170 millioner er brukt av Statens vegvesen på et halvferdig IT- system de selv mener er ubrukelig. Av 170 millioner har BILISTENE betalt 130 millioner. 27 millioner: En dom i Lagmannsretten tilkjenner IT-selskapet BT-Signaal som tapte anbudskonkurransen mot IBM 27.millioner kroner fra myndighetene. (ref: Kontrollkomiteen/ Aftenposten)

● I PRISTOPPEN:

Norge har verdens stiveste bensinpriser.
Det fører oss til topps i Bloombergs oversikt over verdens bensinpriser.

● 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall!

● Boligbyggingen har stoppet.

● 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima!

● Mer enn 10000 arbeids plasser gikk tapt som følge av dårlige rammevilkår fra staten!

● Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift!

● ELDREOMSORGEN har store mangler, både på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

HUSKER DERE KAMPEN OM ELDREMILLIARDEN som ble bevilget i 1990?
Pengene ble bl.a. brukt til bredbåndsutbygging, kultur og mange andre ting som ikke gikk til de eldre, nedbetaling av gjeld, dekning av underskudd osv.., kun 452 millioner ble brukt til styrking av eldreomsorgen

● Kreftsyke får ikke medisin pga pris! Myndighetene nekter å kjøpe inn medisin som virker.

● Norge ligger på 11. plass for brudd på menneskerettigheter.

● Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann!

● Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV!

● Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning!

● Stadig flere må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb!

● NRK brukte i 2015 mer enn 11 millioner kroner på taxi. Det tilsvarer mer enn 30 000 kroner hver eneste dag. Regningen betales av alle nordmenn som har TV hjemme og betaler kringkastingsavgift.

● 1,5 milliarder til Regnskog:
Miljøvernminister Vidar Helgesen (Høyre) vil gi 1,5 miliarder skattekroner til Kongo for å bevare regnskog. Dette skjer kun et år etter at stortingspolitikerne valgte å tvinge drivstoffprodusenter til å tilsette biodrivstoff produsert fra palmeolje i all bensin og diesel som selges i Norge.
Palmeolje produseres ofte fra områder med nedhogd regnskog.

● 8,6 milliarder skattekroner til OL arrangør Brasil, for å bevare regnskog.

● 1 milliard: Erna Solberg brukte en milliard skattekroner på å kutte CO2-utslippet i Indonesia, for så å finne ut at Indonesia jukset med tallene og bare tok imot nordmenns skattepenger uten å redusere utslippene.

● 9,2 milliarder til Polen, som er største mottaker av EØS-midler med en tildeling på 1,136 mrd Euro siden 2004. Kilde: Regjeringen

● 55 millioner ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne!

● 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd!

● Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 flere...vegvesenet alene har fått 3000 flere stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført!

● Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt!
De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand!
68 mrd til Japan!

● De tapte 87 mrd på aksjer i 2011.

● De tapte 20 mrd på Mongstad da de ikke ville slippe private til!

● Fru Clinton fikk 500 millioner til sitt prosjekt uten kontroll på hva pengene går til!

● KRIG :
Norge har en solid 2.plass i krig.
Krig skaper flyktninger, sult og nød og massedrap.

11 mrd ble brukt i krigen i Libya!

600 millioner ble gitt til Hamas sin krigføring mot Israel!

Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger:
- Gulfkrigen mot Irak i 1991,
- Invasjonen i Somalia i 1993,
- Krigen i Bosnia fra 1993-95,
- Kosovokrisen i 1999,
- Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag,
- Irakkrigen fra 2003-2011,
- Krigen mot Libya i 2011.
- Pluss Mali.
«Fredsnasjonen» Norge er ikke lenger i tet når det gjelder fred, men går inn til en solid andreplass i krig.

● I 2011 ga regjeringen 37 mrd til korrupte statsledere i Afrikanske land uten kontroll på at pengene går til de respektive prosjekt, hver uke gir de fortsatt 500 mill til disse!

● Jens Stoltenberg brukte hvert år 1 mrd til egen PR virksomhet!

● I fjor i 2015 ble all den rene vannkrafta vår solgt ut til tyskere og andre som vil sikre seg fornybar strøm. Tilbake får vi skitten kull- og kjernekraft fra Europa.

● Entreprenører:
Norske entreprenører taper anbudskonkurranser mot utenlandske entreprenører på grunn av EØS-avtalen.

● EØS ødelegger norsk arbeidsliv

● Så har vi i tillegg til dette regjeringens ulovlige tildelingssaker, korrupsjon, kameraderi, og Grunnlovbruddene som bl.a omfatter ulovlige dommerforsikringer, krigen i Libya og EØS / Schengen avtalen, og innføring av mer enn 11000 EU- regler , pluss Grunnlovsendringene!

● Politikerne følger ikke flertallet av folkets vilje.

HJELP OSS Å STOPPE FORFALLET AV VÅRT LAND
og misbruk av skattebetalernes penger, og brutte valgløfter, og Norges deltakelser i krig.

Hjelp oss å bli et nøytralt land på lik linje som Sveits er. Folket i Norge må være med å få til DIREKTE DEMOKRATI - folkets suverenitet er den største. Krigene Norge deltar i må stoppes.

Vi arbeider for å komme oss ut av denne situasjonen som er beskrevet ovenfor.
Vi arbeider for å komme oss ut av EØS og Schengen.

Hvorfor skal ikke Norge kunne gjøre det samme? Bli av med KGB styret og bli et fritt og selvstendig Rike, jfr Norges Grunnlovs § 1.


Fattigkassa Norge


Re: Norges vanvittige forfall (oppdatering)


NORGES VANVITTIGE FORFALL.


Hvor lenge skal folket i Norge befinne seg i denne vanvittige tilstanden?

Direkte Demokrati med juridisk bindende folkeavstemminger slik man har i Sveits, kan sette en stopper for denne vanskjøtsel av landet vårt.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå- og NAV- m.m. Siste oppdatering 16.11.2017

● Nær 100 000 barn lever i fattigdom! Norge kan «ta igjen» resten av Europa, tallene øker og det er beregnet at man i 2030 har 140.000 barn som lever i fattigdom.

REF: Barne og ungdoms- og familiedirektoratets rapport utgitt i 2017.
Se Eurostat. (2016). Europe 2020 indikactors – poverty and sosial exclusion. Hentet fra: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion

● Bostedsløse i Norge i 2012 er 6.259 personer.
Det kom ny undersøkelse for 2016 som viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016, med tillegg av de som
bor i mottak, dette gjaldt 4 362 personer ved utgangen av november 2016.

● UNGDOMSFATTIGDOMMEN ER ØKT TIL 102.700 personer som er mellom 18–34 år.
jfr, Folkehelsemeldingen.

● Studenter har ikke vært fattigere på 40 år. Fallende støtte i mer enn 18 år.

Jfr. Folkehelsemeldingen.

● Hver 5.enslige lever under fattigdomsgrensen.

NAV ADVARER den 14.11. 2017 at fattigdommen i Norge er økende.
Et problem med definisjonene av fattigdom er at de bare tar utgangspunkt i inntekten. De faktiske utgiftene folk har, som bl.a. boutgifter er ikke tatt med.

● FATTIGHUSET har mer enn 87000 brukere i 2014, bare i Oslo, det er enslige foreldre, alderspensjonister og uføretrygdede. Hvordan kan vi akseptere at "verdens rikeste land" har flere FATTIGHUS i Norge?

● 300 000 i helsekø

● Vi har 2,1 seng pr 1000 innbyggere og ligger på bunn i Vest-Europa. I vårt nærområde har bare Tyrkia færre senger enn oss. (OECD-rapporten «Health at a glance» -2013)
http://www.bt.no/…/deb…/En-forventet-katastrofe-3299270.html

● NY RAPPORT fra helsevesenet viser at det på norske sykehus dør flere tusen hvert år pga feilbehandling og utrangert utstyr, i snitt 5 personer daglig.

● Norge ligger på 19 plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! (OECD-rapporten)
Ifølge OECD-rapporten «Health at a glance» (2013) bruker Norge en mindre del av sitt Brutto Nasjonalprodukt ( BNP) på helse enn gjennomsnittet i Europa..

● Norge har verdens lengste ventetid for helsehjelp
jfr. Euro Health Consumer Index.

● Trenger nær 100 000 flere ansatte med speisalisering innen pleie-, omsorgs- og sosialsektoren innen 2030 (kilde: Folkehelsemeldingen)

● 70 % av veinettet er underkjent!.

● En gjennomgang Statens vegvesen har gjort for riksveger (Statens vegvesen, ) viste at 70% av riksvegene ikke har vegnormalstandard, det vil si ikke oppfyller de krav til vegnormalene.

● 321300 personer er uføretrygdet pr september 2017 i mars 2016 var det 317100 personer uføretrygdet!
Kilde: NAV- september 2017, som man ser har uføretrygdede økt hvert år
KILDE: NAV Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2016

Skrevet av Jostein Ellingsen, NAV, 12.5.2016.Sammendrag

Per 31. mars 2016 var det registrert 317 100 mottakere av uføretrygd. Dette utgjorde 9,5 prosent av befolkningen (18-67 år). En økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2015 og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med mars 2015.

● 13 000 står i psykisk helsekø!
(Kilde: Helsedirektoratet Psykologiforeningen)

● 4500 venter på avrusning! Norge ligger på topp i Europa når det gjelder overdosedødsfall. 7 % av dødsfall blant nordmenn under 40 år skyldes overdosedødsfall, mot 3 % ellers i Europa. Dette skyldes i følge forskere at Norge har mange flere narkomane som bruker sprøyter. Dette er skremmende tall!

● I 2015 skrota NAV sitt nye datasystem, det funka ikke. Husker jeg riktig, var det brukt rundt 600 mill på dette.

● STUDENTBOLIGER.
Norge mangler mer enn 14.165 studentboliger i 2017.( i 2015 manglet det 13200 studentboliger

GRUNNSKOLER:
Norge hadde 2588 grunnskoler

1391 skoler og grunnskoletilbud er lagt ned fra 1986 til 2017.
VIDEREGÅNEDE SKOLER ER IKKE med i denne tellingen fordi Utdanningsdirektoratet hadde ikke tallene klart for seg.

● Og mens Norge bruker EN MILLIARD PR. UKE for kjøp av eiendommer i utlandet er vårt eget land vanskjøttet.

Norge ligger på siste plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land!

Det koster halve oljefondet å sette i stand vannlekkasjer og offentlige bygninger. I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første “State of the Nation”- rapporten
http://www.rif.no/…/rif_stateofthenation_2015_lavopploeseli…

http://www.rif.no/om-rif/state-of-the-nation/

http://www.vg.no/…/knusende-rapport-om-norges-t…/a/23414197/

● Tyskerne fikk låne norske oljepenger 61 milliarder nesten gratis til motorveibygging til 1,8 % rente, mens veiprosjekter her hjemme finansieres med skyhøye renter - 6,5 %.


OLJEFONDET BRUKES TIL MOTORVEIBYGGING I TYSKLAND
... mens i I Norge betaler bilistene tre ganger så høy rente når de betaler bompenger.
http://www.side3.no/3284728.html

● 170 millioner er brukt av Statens vegvesen på et halvferdig IT- system de selv mener er ubrukelig. Av 170 millioner har BILISTENE betalt 130 millioner. 27 millioner: En dom i Lagmannsretten tilkjenner IT-selskapet BT-Signaal som tapte anbudskonkurransen mot IBM 27.millioner kroner fra myndighetene. (ref: Kontrollkomiteen/ Aftenposten)

● I PRISTOPPEN:

Norge har verdens stiveste bensinpriser.
Det fører oss til topps i Bloombergs oversikt over verdens bensinpriser.

● 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall!

● Boligbyggingen har stoppet.

● 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima!

● Mer enn 10000 arbeids plasser gikk tapt som følge av dårlige rammevilkår fra staten!

● Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift!

● ELDREOMSORGEN har store mangler, både på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

HUSKER DERE KAMPEN OM ELDREMILLIARDEN som ble bevilget i 1990?
Pengene ble bl.a. brukt til bredbåndsutbygging, kultur og mange andre ting som ikke gikk til de eldre, nedbetaling av gjeld, dekning av underskudd osv.., kun 452 millioner ble brukt til styrking av eldreomsorgen

● Kreftsyke får ikke medisin pga pris!

● Norge ligger på 11. plass for brudd på menneskerettigheter.

● Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann!

● Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV!

● Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning!

● Stadig flere må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb!

● NRK brukte i 2015 mer enn 11 millioner kroner på taxi. Det tilsvarer mer enn 30 000 kroner hver eneste dag. Regningen betales av alle nordmenn som har TV hjemme og betaler kringkastingsavgift.

● 1,5 milliarder til Regnskog:
Miljøvernminister Vidar Helgesen (Høyre) vil gi 1,5 miliarder skattekroner til Kongo for å bevare regnskog. Dette skjer kun et år etter at stortingspolitikerne valgte å tvinge drivstoffprodusenter til å tilsette biodrivstoff produsert fra palmeolje i all bensin og diesel som selges i Norge.
Palmeolje produseres ofte fra områder med nedhogd regnskog.

● 8,6 milliarder skattekroner til OL arrangør Brasil, for å bevare regnskog.

● 1 milliard: Erna Solberg brukte en milliard skattekroner på å kutte CO2-utslippet i Indonesia, for så å finne ut at Indonesia jukset med tallene og bare tok imot nordmenns skattepenger uten å redusere utslippene.

● 9,2 milliarder til Polen, som er største mottaker av EØS-midler med en tildeling på 1,136 mrd Euro siden 2004. Kilde: Regjeringen

● 55 millioner ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne!

● 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd!

● Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 flere...vegvesenet alene har fått 3000 flere stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført!

● Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt!
De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand!
68 mrd til Japan!

● De tapte 87 mrd på aksjer i 2011.

● De tapte 20 mrd på Mongstad da de ikke ville slippe private til!

● Clinton- Fondet er en norsk politisk skandale, Regjeringen gav bort 2,308 milliarder…norske skattekroner

Vi snakker 2,3 milliarder til Clintons på 7 år. Det er dokumentert.
Steigan vet dette. Finansavisen vet dette, Dagbladet vet dette, NRK vet dette.

● KRIG :
Norge har en solid 2.plass i krig.
Krig skaper flyktninger, sult og nød og massedrap.

11 mrd ble brukt i krigen i Libya!

600 millioner ble gitt til Hamas sin krigføring mot Israel!

Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger:
- Gulfkrigen mot Irak i 1991,
- Invasjonen i Somalia i 1993,
- Krigen i Bosnia fra 1993-95,
- Kosovokrisen i 1999,
- Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag,
- Irakkrigen fra 2003-2011,
- Krigen mot Libya i 2011.
- Pluss Mali.
«Fredsnasjonen» Norge er ikke lenger i tet når det gjelder fred, men går inn til en solid andreplass i krig.

● I 2011 ga regjeringen 37 mrd til korrupte statsledere i Afrikanske land uten kontroll på at pengene går til de respektive prosjekt, hver uke gir de fortsatt 500 mill til disse!

● Jens Stoltenberg brukte hvert år 1 mrd til egen PR virksomhet!

● I 2015 ble all den rene vannkrafta vår solgt ut til tyskere og andre som vil sikre seg fornybar strøm. Tilbake får vi skitten kull- og kjernekraft fra Europa.

● Entreprenører:
Norske entreprenører taper anbudskonkurranser mot utenlandske entreprenører på grunn av EØS-avtalen.

● EØS ødelegger norsk arbeidsliv

● Så har vi i tillegg til dette regjeringens ulovlige tildelingssaker, korrupsjon, kameraderi, og Grunnlovbruddene som bl.a omfatter ulovlige dommerforsikringer, krigen i Libya og EØS / Schengen avtalen, og innføring av mer enn 12000 EU- regler , pluss Grunnlovsendringene!

● Politikerne følger ikke flertallet av folkets vilje.

Med andre ord, Norge er ikke et Demokrati, men et perfekt Diktatur.


Sist flyttet til topp av BmOnline den Tir Okt 02, 2018 7:08 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Husfreden, hvor finnes den?

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester

cron