FORKYNNING AV KJENNELSE

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

FORKYNNING AV KJENNELSE

UNREAD_POST Elmer Solberg » Lør Mar 28, 2020 7:38 am

To:
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;

C/c:
VARSLERE
Forkynning av kjennelse:
0-MAL- Forkynning av kjennelse.pdf
Forkynning av kjennelse
(67.74 KiB) Ikke lastet ned ennå

Go`dag

Vi er Nasjonale Varslingsgruppe

Eg har høyrt på denne videoen i dag, etter at nokon sendte link til den til meg. Så denne kan hende er av interesse for fleire VARSLERE.

Og kan hende for andre. Ja dei blant dykk som har vore med å stele sertifikatet frå meg, av orsak av at eg er ein VARSLAR. Det er nemleg slik denne kriminelle gjengen gjer det, når dei anvender POLITI, psykiastri, domstolar og fengsel til slike overgrep, som dei har påført meg, og mange andre.

Toppane i Arbeiderpartiet, saman med deira tverrpolitiske vener, og frimureriet er dei som står bak dette. Så kjenner du ein ap politikar høgt oppe i systemet, som er dommar eller politisjef, rådmann eller andre, eventuelt er i frimureriet, så fortel dei alle at dei er avslørte.
Frimureriet og de skjulte makteliter Bind 1. Om broderskap i Norsk rett og politikk - INTRODUKSJON - MITT MØTE MED FRIMURERIET

«Er motparten frimurer taper du saken, betal og glem det hele»

Side 8. Denne hendelsen kan tyde på at det eksisterer et sammarbeid mellom Arbeiderpartiet og frimureriet. Trekker jeg for omfattende slutninger? Neppe.

Men fortvil ikkje no er det heile avslørt, og dei kriminelle skal no måtte gjere opp for seg, og det ikkje berre for meg, men og ovanfor deg, om du er ein som desse kjeltringane har forgrepet seg på.

Folkedomstolen er som dykk veit aktivert, og vi er allerede i gang med å handsame saker, så no er det eksisterande rattsapparat og påtaleapparatet avsatt. Svindelen dei har utsatt oss alle for er no avslørt.

Vi oppfordrar dykk alle til heretter å kun gjere dykk nytte av Folkedomstolen, om dykk har noko å utsette på individer i offentleg forvaltning. Førebels så er det kun slike saker Folkedomstolen tek seg av, der individer i forvaltningen er lovbrytaren.

Vi foreslår at du handterer di eiga sak som om det er andre som legg den fram for deg, så skal vi få dommara i Folkedomstolen til å gå igjennom den å ta ein beslutning om kva som skal skje med den kriminelle, det er og i den samanheng viktig å fremma eit eventuelt ersttningskrav saman med saka.

Send saka til Domstoladministrasjonen til postmottak@domstol.no Med kopi til Nasjonale Varslingsgruppe ved Elmer Solberg elmesol@online.no og Anders Pedersen apgamvik@live.com Domstoladministrasjoene skal ha det administrative ansvaret for Folkedomstolen, nummerere og arkivere sakene, så skal Nasjonale Varslingsgruppe sørge for å skaffe kvalifiserte dommere i Folket for handsaming av sakene, etter kvart som dei kjem inn.

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox ... rojector=1

I desse "CORONA" tider så kan det vere greit å merke seg dette utsagnet frå Kristian Bork på slutten av videoen, der han seier.

"Medietrening betyr å lære folk å lyve så de blir trodd".Så da veit dykk det dykk som let dykk manipulere og lure vedrørende CORONA hysteriet, som mykje tyder på er løgn og bedrag alt saman.

Så kva som vil skje med politikarane våre, redaktørar og journalistar, media, helsepersonell og andre, når Folket i Norge og over heile verda oppdagar at dei er holdt for narr, av denne verdsomspennande maktelita, og medhjelparane deira blant våre politikara, og andre i offentleg forvaltning. ja det gjenstår å sjå.

Hugs alltid å navngi dei som du meinar har vore med om overgrepet du er utsatt for, så skal vi gi dei moglegheit til å komentere saka, etter at du har levert den frå deg. Bruk derfor vedlagt "Forkynning av kjennelse", så blir det opp til Domstoladministrasjonen å sende dette ut til dei innklaga antatt skuldige, slik at dei får anledning til å forsvare seg innanfor svarfristen på 7 dagar. Vert ikkje den fristen overholdt, så vil den inklaga bli dømt medskuldig, og må da betale sin andel av eit eventuelt erstatningskrav frå deg.

«Alle Overdommere, der beskikkes embede i Folkedomstolen, er indstillet af Council of The Seven Acephali. Overdommere er et ulønnet arbejde, for menneskeheden. En Overdommer i Folkedomstolen er Nationen Noreg`s øverste dommer, og kan således til enhver tid afskedige dommere ansat i det private retssystem under International jurisdiksjon, da disse ikke længere har lovlig jurisdiktion på Landjorden! Overdommere beskikkes ved å signere en utarbeidet Dommerforsikring og legge den frem på forespørsel. Dommerne har de jure autoritet til at sætte en Lands Lov ret.»

Canon 2057 - Enhver administrator eller eksekutor som nekter å umiddelbart oppløse en Cestui Que (Vie) tillit , på en person som oppretter sin status og kompetanse, er skyld i svindel og grunnleggende brudd på deres fortrolige plikter som krever øyeblikkelig fjerning og straff.


Med ynskje om ei Velsigna fin helg til dykk alle.


Emer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Elmer Solberg
 

Re: FORKYNNING AV KJENNELSE

UNREAD_POST Elmer Solberg » Man Mar 30, 2020 6:18 am

To:
Elmer Solberg

C/c
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;Klæbu Jarle Martin – Klæbu Kommune<postmottak@klabu.kommune.no>;SFFKH – Ingrid Fåberg<fmsfifa@fylkesmannen.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Tor Åge Berglid<taberglid@gmail.com>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;Helse og omsorgsdepartementet<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;Advokat Håkon Fredrik Borgen<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Beate Hansen<beateolea@hotmail.com>;Reiner Irgang<rainirg@hotmail.com>;James Casbolt<jamescasbolt0@yahoo.co.uk>;James Casbolt<jamescasbolt@hotmail.co.uk>;Thomas Campbell<thomascampbell1212@hotmail.com>;Ålesund fengsel<postmottak.alesund-fengsel@kriminalomsorg.no>;Leif Krogstad<leifkrogstad@outlook.com>;

APOC: We have a Russian Defector that warned us about all this years ago but he wasn’t taken seriously (probably because the Russian Plan had already taken root in the Government, Academia, Media etc so they purposely buried it) So yes, most is true, but like everything done by the “Elites” they inverted reality by blaming the other side.
SOURCE: HTTPS://CORP.BLOG.SE/APOC

On Sat, Mar 28, 2020 at 12:49 AM Elmer Solberg <elmesol@online.no> wrote:

Go`dag

Vi er Nasjonale Varslingsgruppe

Eg har høyrt på denne videoen i dag, etter at nokon sendte link til den til meg. Så denne kan hende er av interesse for fleire VARSLERE.

Og kan hende for andre. Ja dei blant dykk som har vore med å stele sertifikatet frå meg, av orsak av at eg er ein VARSLAR. Det er nemleg slik denne kriminelle gjengen gjer det, når dei anvender POLITI, psykiastri, domstolar og fengsel til slike overgrep, som dei har påført meg, og mange andre.

Toppane i Arbeiderpartiet, saman med deira tverrpolitiske vener, og frimureriet er dei som står bak dette. Så kjenner du ein ap politikar høgt oppe i systemet, som er dommar eller politisjef, rådmann eller andre, eventuelt er i frimureriet, så fortel dei alle at dei er avslørte.

Frimureriet og de skjulte makteliter Bind 1. Om broderskap i Norsk rett og politikk - INTRODUKSJON - MITT MØTE MED FRIMURERIET
«Er motparten frimurer taper du saken, betal og glem det hele»

Side 8. Denne hendelsen kan tyde på at det eksisterer et sammarbeid mellom Arbeiderpartiet og frimureriet. Trekker jeg for omfattende- forhastade slutninger? Neppe.

Men fortvil ikkje no er det heile avslørt, og dei kriminelle skal no måtte gjere opp for seg, og det ikkje berre for meg, men og ovanfor deg, om du er ein som desse kjeltringane har forgrepet seg på.

Folkedomstolen er som dykk veit aktivert, og vi er allerede i gang med å handsame saker, så no er det eksisterande rattsapparat og påtaleapparatet avsatt. Svindelen dei har utsatt oss alle for er no avslørt.

Vi oppfordrar dykk alle til heretter å kun gjere dykk nytte av Folkedomstolen, om dykk har noko å utsette på individer i offentleg forvaltning. Førebels så er det kun slike saker Folkedomstolen tek seg av, der individer i forvaltningen er lovbrytaren.

Vi foreslår at du handterer di eiga sak som om det er andre som legg den fram for deg, så skal vi få dommara i Folkedomstolen til å gå igjennom den å ta ein beslutning om kva som skal skje med den kriminelle, det er og i den samanheng viktig å fremma eit eventuelt ersttningskrav saman med saka.

Send saka til Domstoladministrasjonen til postmottak@domstol.no Med kopi til Nasjonale Varslingsgruppe ved Elmer Solberg elmesol@online.no og Anders Pedersen apgamvik@live.com Domstoladministrasjoene skal ha det administrative ansvaret for Folkedomstolen, nummerere og arkivere sakene, så skal Nasjonale Varslingsgruppe sørge for å skaffe kvalifiserte dommere i Folket for handsaming av sakene, etter kvart som dei kjem inn.

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox ... rojector=1

I desse "CORONA" tider så kan det vere greit å merke seg dette utsagnet frå Kristian Bork på slutten av videoen, der han seier.

"Medietrening betyr å lære folk å lyve så de blir trodd".Så da veit dykk det dykk som let dykk manipulere og lure vedrørende CORONA hysteriet, som mykje tyder på er løgn og bedrag alt saman.

Så kva som vil skje med politikarane våre, redaktørar og journalistar, media, helsepersonell og andre, når Folket i Norge og over heile verda oppdagar at dei er holdt for narr, av denne verdsomspennande maktelita, og medhjelparane deira blant våre politikara, og andre i offentleg forvaltning. ja det gjenstår å sjå.

Hugs alltid å navngi dei som du meinar har vore med om overgrepet du er utsatt for, så skal vi gi dei moglegheit til å komentere saka, etter at du har levert den frå deg. Bruk derfor vedlagt "Forkynning av kjennelse", så blir det opp til Domstoladministrasjonen å sende dette ut til dei innklaga antatt skuldige, slik at dei får anledning til å forsvare seg innanfor svarfristen på 7 dagar. Vert ikkje den fristen overholdt, så vil den inklaga bli dømt medskuldig, og må da betale sin andel av eit eventuelt erstatningskrav frå deg.
«Alle Overdommere, der beskikkes embede i Folkedomstolen, er indstillet af Council of The Seven Acephali. Overdommere er et ulønnet arbejde, for menneskeheden. En Overdommer i Folkedomstolen er Nationen Noreg`s øverste dommer, og kan således til enhver tid afskedige dommere ansat i det private retssystem under International jurisdiksjon, da disse ikke længere har lovlig jurisdiktion på Landjorden! Overdommere beskikkes ved å signere en utarbeidet Dommerforsikring og legge den frem på forespørsel. Dommerne har de jure autoritet til at sætte en Lands Lov ret.»

Canon 2057 - Enhver administrator eller eksekutor som nekter å umiddelbart oppløse en Cestui Que (Vie) tillit , på en person som oppretter sin status og kompetanse, er skyld i svindel og grunnleggende brudd på deres fortrolige plikter som krever øyeblikkelig fjerning og straff.

Med ynskje om ei Velsigna fin helg til dykk alle.
Elmer Solberg
 

FOLKEDOMSTOLEN

UNREAD_POST Anders Pedersen » Søn Mai 03, 2020 9:35 am

Go'dag!Vi er Nasjonale Varslergruppe


Vi har et dysfunksjonelt rettsapparat i Norge som har vedvart siden krigen. Vi har et Frimurerstyrt Politi som eskorterer Barnevernet når de kidnapper barn ifra foreldre, vi har et Politi som vokter over og deltar i Narko-omsetning gjennom akkreditering ifra et Skjult Maktsystem infiltrert i vår Regjering. Vi har et Politi som henlegger alle anmeldelser. Ikke engang politianmeldelser på identifiserte personer samt Frimurere som har stått bak et mord og flere mordforsøk på medlemmer av Nasjonale Varslergruppe blir fulgt opp. Vi har en korrupt Dommerstand uten moral som samarbeider med likesinnede over landegrensene. Fremmed etterretningstjeneste gjennom MI-6, CIA, MOSSAD, KGB/FSB og flere undergraver Norges integritet sammen med LO, NHO, EOS-utvalget, NSM (Norsk Sikkerhetsmyndighet), PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) og Forsvarets Etterretningstjeneste.

Det nevnte er den korte versjonen om et Norge i fullstendig forfall.
I tillegg har vi blitt presentert med et verdensomspennende falskt virus som klart har sin opprinnelse i en Sionistisk strategi under AGENDA21-2030 som har bragt alle lands regjeringer under massiv mental kontroll. 'Committee of 300' og tilstøtende kriminelle organisasjoner, herunder Forente Nasjoner, vil om kort tid gå til grunne og vi vil bli befridd.

Slik KRISTUS sier i sine helt aktuelle brev til menneskeheten omkring disse som begår overgrep imot deres egen befolkning (2001-2014):

"They are dead; the Spirit of Truth is not in them; they are useless branches on the living vine, and they soon will be taken away"
"They shall all be released by death, to be reborn into slavery"


Derfor har Nasjonale Varslergruppe skapt Folkedomstolen for å rydde opp. Initiativet til dette ble tatt 20.desember 2018 (se tidligere vedlegg).

2020-00006 - I-SOGN-FOLKDOM Forkynning av Kjennesle.pdf
Folkedomstolen
(78.94 KiB) Ikke lastet ned ennå


REKVISISJON Saks nr 2020-00006-I-SOGN-FOLKDOM (1).pdf
Rekvisisjon Sogn Folkedomstol
(144.29 KiB) Ikke lastet ned ennå


Signert 1 - Saks nr 2020-00006-I-SOGN-FOLKDOM.pdf
Signert 1 Sogn-Folkedomstol
(317.07 KiB) Ikke lastet ned ennå

Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Anders Pedersen
 


Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron