STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA

UNREAD_POST BmOnline » Fre Mar 31, 2017 6:49 am

STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA Mona Skaaden-Bjerke

Fra Elmer Solberg

Til Sogn Tingrett

Kopi til Reinert Vigdal, Ivar Kvalen, Catherine Hellings, Morten Løke, Ingar Grøndal, Ola Normann, Spesialenheten, Norvald Ylvisåker Politiet, Politidirektoratet, Per willy Amundsen, Kåre Songstad, Marius Reikerås
Send blindkopi til Anne Karin Hamre, Domstoladministrasjonen, Gulating Lagmansrett, Sivilombodsmann Sivilombodsmann, Regjeringsadvokaten
Dato I dag 21:25
2017-03-30 SJEFEN for spesialenheten Mona Skaaden-Bjerke.pdf
Sogn Tingrett.
Eg syner til vedlegg vedrørande mi anmelding av Jorunn Furuheim og Svein Inge Harberg, som lot seg bruka til å stjela sertifikata mine frå meg utan grunn. Eg meinar bevisst at eg har dokumentert at så er tilfelle. Eg syner slik sett til ei rekkje epostar med tehøyrande taleopptak vedrørande saka.

At Mona Skaaden-Bjerke, ikkje evnar å finna ut av det, og sørga for straff for desse medverkande politimenneska til tross for bevisførsel, fortel at ho ikkje er kvalifisert for sitt embete, som Sjefen for Spesialeininga. Eg forlangar at ho vert fjerna frå sitt embete.

Eg syner til Forvaltningslova § 37 vedrørande saka. Riksadvokaten er heller ikkje kvalifisert til å ta avgjerd i saka. Eg arbeidar med å utforma eit skriv til Justisministaren, som representant for Kongen i statsråd vedrørande saka. Det vil bli sendt om ikkje så lenge vil eg tru. Justisministaren mottek som de ser kopi av denne eposten.

Men dette skal altså behandlast som ei STEVNING på Mona Skaaden-Bjerke. For uaktsam framtreden i sitt embete. Spesialeininga vart varsla at om nokon våga å setta sitt navn på ei avvising av saka so vart vedkomande stevna. Av den orsak dette. Det kan koma fleire lovparagrafar til anvending under forhandlingane. Dette til orientering.

Vi tek detaljane i rettsforhandlingane i Tingretten.
Blindkopi vert sendt Fylkesmann Anne Karin Hamre.

Domstoladministrasjonen.

Gulating Lagmansrett.

Sivilombudsmannen.

Regjeringsadvokaten, som saman med Domstoladministrasjonen, og Sorenskrivar Harald Hjermann ved Sogn
Tingrett, seier at det er denne tingretten som er den lavaste innstans som representant for dei Statlege styresmaktene som skal ivareta mine grunnleggande menneskerettar og rettssikkerheit i fylgje EMK, og Grunnlova vår. Etter å ha vore utsatt for gjentekne og vedvarande maktovergrep.

Høyr frå dykk vedrørande saka.

Med vennleg helsing
Elmer Solberg
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Vedrørande førarkortsak

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jun 14, 2018 8:10 am

Vedrørande førarkortsak

Til Justisdepartementet, Stephan Torp.
Cc;

10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Barrister Kodjo Mensah<kodjomensahchambers@outlook.com>;Buskerud - Avodeji Olavale Awoyemi<fmbuaoa@fylkesmannen.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;U S Embassy Norge<fbu.oslo@ssa.gov>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;Elisabeth Larsen<elisabethlarsen66@gmail.com>;Evangeliesenter VARNA<knut.labraten@ev-s.no>;Karen Elisabeth S Henriksen<karenschjolberghenriksen@gmail.com>;Klæbu-Elisabeth-eiend og komtek Høyem<elisabeth.hoyem@klabu.kommune.no>;Klæbu Formanskap Ole Eilif Horgøien<ole.horgoien@klabu.kommune.no>;Klæbu Formanskap Paal Christian Bjønnes<paal.christian.bjonnes@klabu.kommune.no>;Klæbu Formansk Efia Marie Damba<efia.marie.damba@klabu.kommune.no>;Klæbu Jarle Martin – VARAORDF Gundersen<jarle.martin.gundersen@klabu.kommune.no>;Klæbu Kommune<postmottak@klabu.kommune.no>;SFFKH – Ingrid Fåberg<fmsfifa@fylkesmannen.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Tor Åge Berglid<taberglid@gmail.com>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;15-HAMAR DAGBLAD<redaksjonen@hamar-dagblad.no>;16-KRAGERO BLAD VESTMAR<redaksjonen@kv.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;20-NORDSTRANDS BLAD<martin.gray@oblad.no>;21-RINGSAKER BLAD<redaksjonen@ringsaker-blad.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Anne Karin Hamre<fmsfAKH@fylkesmannen.no>;Karin Ullensvang<mail@parihjerter.no>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Ragna Aud Leirmo<ragna.aud.leirmo@luster.kommune.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;Sigrid Solberg<sigsol@outlook.com>;Henny Solberg Haugen<hennysolberghaugen@outlook.com>;Lars Inge Rønbeck<lars.inge.ronbeck@gmail.com>;Rannveig Skår<rannveig.adelheid.gram.skar@politiet.no>;Psykiater Børre Husebø<borre.husebo@nktv.no>;


Dei har altså gjort seg til medkrimminelle, ved at dei stør opp om allereie begådde forvaltningsfeil av andre, som vi no veit inngår i denne ondskapens kjeltringsjeng. Men når det er sagt, så er det da enda godt at vi har lover for korleis desse skal straffeforfylgjast og gjere opp for seg. ( Sjå andre vedlegg angåande det)

ATT00014.pdf
Det andre innlegget
(510.37 KiB) 3 ganger


Så kan hende vil nokon føretrekka at dykk syter for å returnera sertifikata mine snarast.

Altså Dommar Harald Hjermann som har bidrege til å avsløra det heile, er enda ikkje klar iover at det arbeidet han har lagt ned i denne "STEVNINGA" dokumenterer heile galskapen, at han som DOMMAR, og har avdekka dette, ALEINA kan bestemme at sertifikatet mitt skal attendeleverast. Difor etter at eg har informert han om dette, da det er hjemla i lova vår, Straffeprosessloven § 54 at han det kan gjera, og han da ikkje har gjort det enda, så må han nok finna seg i å vera med å betale for moroa han også. (sjå eige vedlegg om det). Det same gjeld sjølvsagt Hugo Abelseth ved Oslo Tingrett.

Dommar Harald Hjermanns inlegg
0-Original-STEVNING-Utarbeid av Harald Hjermann.pdf
Stevning utarbeidet av Harald Hjermann
(215.86 KiB) 3 ganger


Kan eg be deg Ordførar Ivar Kvalen om å vidaresenda denne eposten til Harald Hjermann Sogn Tingrett, og kan hende sjefen hans Terje Mowatt, sidan han og skal vere med å betale for moroa, samt Oslo Tingrett. Kan hende Hugo og er interesert i å få veta kva moroa deira har kosta dei så langt.

ATT00016.pdf
Førerkortsaka
(14.53 MiB) 3 ganger


Dette skulle sjølvsagt vore avdekka lenge før og kan hende allerede ved førarkortkontoret, som starta det heile. Men som vi no veit så er denne makteliten ein satans disippelskare, som gjer slikt av rein ondskap, for å straffe oss når vi vågar å VARSLA om kriminaliteten dei bedriv. Og at ikkje Fylkesmann / fylkeslegar, Helseklage, politidirektoratet, og Oslo Tingrett, som og har vore infiltrert i saka, har kunna stansa dette, fortel vel det meste. Men no veit vi altså korleis dette heng i hop , og at det vi kallar "skyggeregjringa" har sine fast ansatte og utplasserte i alle samfunnstoppar og samfunnslag, som lar underodna i forvaltninga, som har lete seg korrumpere dei og, vidareføra slike openbare maktovergrep. Men no håpar eg dykk alle forstår at dykk er avslørde, og at dette ikkje lenger vert aksepter, i alle fall ikkje vedrørande meg og alle mine saker.

ATT00019.pdf
Forarkortsaka 2
(419.03 KiB) 3 ganger


Men til orientering eg tenkjer det same gjeld for alle andre som er utsatt for denne kriminelle makteliten, at dei skal alle få sin oppreisning og erstatningar. Og det er sjølvsagt dei som har latt seg korrumpere i alt av forvaltning som sjølve skal måtte stå til ansvar for oss alle, slik det og er nedfelt i alle lovene våre. Det kan dykk lese om i vedlegget "FØRARKORTSAKA er avklara" Dette er dykk og gjort merksame på gjentekne gonger tidlegare.

ATT00021.pdf
Førarkortsaka 3
(363.69 KiB) 3 ganger


Og om du er krimminell, anten du er ein Justisministar, dommar, politijurist, politi ja kva som helst, så må du altså forventa å verta pågrepen og framstilt for ein rettferdig dommstol. For som der og står i Grunnlova vår, så er alle like for lova. Det er kun kongen i dette landet, som ikkje vi folket kan pågripa og Dømma. Slik er det med den saka. Og til deg som trudde noko anna, så trudde du altså feil. Og som allereie nevnt. Om ikkje der er redelege i politiet til å ta seg av oppryddinga, så tenkjer eg folket om ikkje lenge gjer det sjølve. Og tilgjev meg om eg gjentek meg sjølv. Men det hjelper altså ikkje å "skyte" budbringaren. Det blir det same som å tømme bensin på bålet. For om ikkje vi har vekt folket før, så vil dei våkna da.


Venleg helsing

Elmer Solberg

(Offisiell Varsler)
På vegne av meg sjølv og Nasjonale Varslingsgruppe

Den 01.06.2018 19:23, skrev Elmer Solberg:

Vedlagt er informasjon om dokumenter avlevert Sogn Tingrett, saman med oppdatert krav i førarkortsak.

Eg tenkjer dykk gjer lurt i å returnera sertifikata mine snarast råd, men for all del, gi det berre tid. Dykk ser kva det kostar dykk. Og no når vi har avslørt korrupsjonen og kjeltringane i politiet, påtalemakter og domstolane våre, så tru dykk meg om eg vert stoppa utan at eg har det fysikse sertifikatet mitt når eg tek meg ein køyretur. Så tenkjer eg det vil bli mest skamfult for politiet.

Status som Varsler:_

Jeg har status som Varsler, og jeg forventer at jeg blir skjermet og holdt skadesløs. I og med at jeg har status som Varsler inn imot offentlig sektor og tvisteløsningssystemet, så er risikoen betydelig for gjengjeldelse fra en usynlig elite. Vi har alle sett i media de betydelige farer og ulemper varslere utsettes for når det varsles om kritikkverdige forhold innen sentrale og samfunnsviktige instanser._

Venleg helsing

Elmer Solberg

(Offisiell Varsler)
På vegne av meg sjølv og Nasjonale Varslingsgruppe
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA

UNREAD_POST BmOnline » Tor Jun 14, 2018 7:36 pm

Takk for oppmuntrande tilbakemelding Anders. Sjå den under her.Så til deg mor. Her er ein som har ein annan oppfatning av det eg / vi driv med enn deg mor.Og han er i tilleg ein broder i Kristus, til liks med fleire av dei andre som mottek kopi av dette.

Du bekymrar deg unødvendig. Og du er hjernevaska, og fattar lite om kva som skjer. Slutt å kritiser meg fordi eg krev min og andres rett i samfunnet. Der står nemleg fleire stader i Bibelen at når vi er frelste, så skal vi ikkje akseptere å bli kua av denne verdens gud og som om du ikkje veit det er satan, djevelen eller luzifer om du foretrekker. Kjært barn har mange navn.

Det gjeld og da sjølvsagt alle dei som har underordna seg den luringen i alt av forvaltning, eller makter og myndigheiter om du føretrekk. Ringer det kan hende ei bjella da ? Om ikkje så les Efeserbrevet Kp 6 vers 10-13."Bekymre deg ikkje for morgodagen for kvar dag har nok med si eiga plage". står der i skriften. Så for all del slutt å bry meg, med dine bekymringar. Og om du tvilar på om Jesus er med meg, så gjer ikkje det. For med den støtten du og resten av familien har bistått med, så var eg allerede DØD om ikkje eg hadde Jesus i mitt hjarte, og kjent bibelen der det står at slik skal det bli når du har teke imot Jesus som din frelsar.For som der står skrevet. "Alle som følger Jesus skal bli forfulgt" Og "den som gjer seg til ven med verda gjer seg til fiende med Gud" Det skulle ikkje forundra meg om du seier. Ja dette veit vi jo det står jo i bibelen ! Ja og kva da svarar eg. Du antydar i ein melding i dag at eg skal søke hjelp for mine vrangforestillingar.Det er grove påstandar, og antydningar om at eg LYG. Kva skal vi sei til det. "Er eg da vorten dykkar fiende, fordi om eg fortel dykk sanniinga" Ja dette og er fakta Jesus eigne ord. Vidare så står det at dine næraste skal bli din verste fiende. Takk for at du og at dykk alle i min familie bekreftar det. Det betyr at eg er på rett veg. Eller ?

Men altså der er ein orsak til at du ikkje trur på meg. Og det kan du lesa om i Johannes kp 8. 45-47. Da forstår du kan hende kvifor du ikkje trur meg. Men fortvil ikkje Min jordiske far var ein gudfryktig og frelst mann, og sidan der står skrevet at "den ikketroende kona skal bli frelst ved mannan og den ikketroende mannan skal bli frelst ved kona, for korleis skulle det ellers gådt med deira born" Ja noko i den dur. Og så har du kan hende lest dette. "Mange er kalla, men fåe er utvalgt" Føler du deg kalla og utvalgt ? Tru du meg. Det gjer eg. Og skulle eg ta feil, og sidan du veit at faren min var Frelst, så er det kan hende håp for oss båe, sjølv om vi tydeleg har forskjellig oppfatning av det å vera truande.

Helsing

EL-mer og dette visste jo sjølvsagt ikkje verken du eller eg før Berit fortalde det til meg. Ja at navnet mitt betyr EL = Gud og mer = Nøkkel. Altså "Guds Nøkkel". Så når eg da gjentekne gonger har antyda at eg føler eg blir brukt av Nettopp Gud Faderen og Jesus i dette eg opplever, så antydar du altså at eg er sjuk i hovudet mitt framfor å tru meg å støtta meg.

Takk for det.

Og kan hende skal eg ta enda eit Jesus sitat avslutningsvis.

Du veit da mora Maria og syskina Hans kom og ville snakka med han da han sat og forkynte for masse mennesker, ja nokon kom og sa til Han ! Mora di og syskina dine er her og vil snakka med deg, der Han svara ! "kven er mi mor og mine sysken" ? derpå han rettar ut armane mot forsamlinga og seier . "desse er mi mor og mine syskin, dei som gjer min Fars vilje" Gjer du min Fars vilje? Eg veit nokon som gjer det, ei av min nye familie, du veit Molfrid som du konfimerte deg saman med også på 85 år. Takk Gud for ho seier eg. For i tillegg til Jesus, så er ho den einaste eg har hatt nære relasjonar til desse åra dette no har pågått sidan eg tok imot Jesus i 2015.

Og det pussige er at det skjedde i det møte eg ramla midt opp i inne hjå deg ein Laurdag klokka 15, da partiet dei kristne kom og heldt møte der. Du hadde bedt inn fleire av dine "kristne" omgangskrets, men ingen andre kom. Så det var altså berre eg. Og om du trur det var tilfeldig at eg hjalp mitt syskenbarn å flytta akkurat denne dagen der, og at eg drog bortom og skulle helsa på deg før eg køyrde heim til Hafslo, ja så bør du fakta tru om igjen.

Der vart eg altså bedt for og olja, så det var antakeleg der det skjedde,. Eg fekk og på plass lista for dei kristne i Luster sama året. Og det ved å ringa til vilt framande mennesker som eg fekk navna på av nettopp Molfrid, og nokon andre. Men sjølv fekk eg altså ikkje stå på lista, fordi eg hadde ei sak hengande over hove på meg der eg var stevna for blind vald etter at eg hadde stilt opp imot verbal mobbing av ein tredjepart, altså det var ikkje eg som vart verbalt mobba,den 17 November i 2013 der etter eg hadde varsla politiet sjølv vart stevna for blind vald.

Det var eit forsøk på justismord, frå den maktelita som vi no veit alt om fordi eg allerede den gangen hadde fortalt sanninga om ap og det dei har gjort med folk og land. Fleire av dei som utsette meg for dette rer representantar for ap i lusterog sit i styrer og stell.

Partiet dei kristne handsaming av dette var derfor ikkje rett, og saka er no henlagt utan rett og dom den 20.12.2016. Altså 3 år og 1 månad etterpå. Hadde vi fulgt lova så kunne eg fakta ha forlanga omval i Sogn og Fjordane frå 2015 grunna dette.

Og lat meg da fortelja dykk dette alle. Molfri hadde bedt til Gud Faderen om ikkje Han kunne finna ein person her på Hafslo, som ho kunne få snakka med Faderen og Jesus med. Det var og ho som sa til partiet dei kristne at om dei skulle til Årdal så måtte dei ta kontakt med ho Sigrid Solberg, altså som mora mi heiter.Ja for ho er det tak i sa Molfrid.

Og tru dykk alle meg. Eg og Molfrid har hatt mange fine andaktsstunder borte hjå ho me to aleina, ho har eg og kunna snakka med om dei utfordringane som eg og mange av dykk andre står ovenfor. Så joda Ho er eit eneståande menneske, og vi har sama ÅNDA. Vi merkar fort det når vi er frelst og snakkar med andre søsken i Kristus, ja at vi har den sanne ånd og ikkje den som har fått fotfeste i "kristnefolket" nemleg villfarelsens ånd, den som tror løgnen, og ikkje står i sanninga.

Men som vi veit. Frafallet skal bli stort. Men der står og skrevet at i dei siste dagar skal Han øse sin Ånd utover alt Kød over heile Jorda. Og eg tenkjer det er det som skjer i desse dagar, og da blir Lyset så sterkt at ondskapen forsvinn av seg sjølv. Ja for der står fakta skrevet i Matteus Kp13. At Han skal senda ut Englane sine for å ta det onde ut av verda å kasta dei i ildovnen der dei gret og skjer tenner. Da skal dei rettferdige stråle som solen i sin fars rike. Den som har ører å høre med han må høre. Så da alle veit vi kva som gjeld. Her er det om å gjera å hao seg som vi seier, å oppføra seg slik at ein til slutt får vera med på moroa og unngå alternativet. Lykke til mor og alle dykk andre mine vener og syskin i Jesus Kristus.

Måtte Gud Faderen velsigne dykk alle og lede dykk til Jesus dykk som enda ikkje er der. Eg ber i Jesus navn AMEN.

Ynskjer dykk alle ei god helg


Elmer

-------- Opprinnelig melding --------

Emne: mottatt
Dato: 14.06.2018 16:59
Fra: anders pedersen <apgamvik@live.com>
Til: Elmer Solberg <elmesol@online.no>
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Straffelovens §330 mot skadelige foreninger

UNREAD_POST BmOnline » Fre Jun 15, 2018 11:49 am

6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;15-HAMAR DAGBLAD<redaksjonen@hamar-dagblad.no>;16-KRAGERO BLAD VESTMAR<redaksjonen@kv.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;20-NORDSTRANDS BLAD<martin.gray@oblad.no>;21-RINGSAKER BLAD<redaksjonen@ringsaker-blad.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Anne Karin Hamre<fmsfAKH@fylkesmannen.no>;Karin Ullensvang<mail@parihjerter.no>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Ragna Aud Leirmo<ragna.aud.leirmo@luster.kommune.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Sigrid Solberg<sigsol@outlook.com>;Henny Solberg Haugen<hennysolberghaugen@outlook.com>;Lars Inge Rønbeck<lars.inge.ronbeck@gmail.com>;Rannveig Skår<rannveig.adelheid.gram.skar@politiet.no>;Sem fengsel<postmottak-8330@kriminalomsorg.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Marius Reikerås<marius@reikeras.no>;Rune Fardal<rune@fardal.no>;Kirsten Leikny Femundsenden<k.l.femundsenden@gmail.com>;Larvik.tingrett@domstol.no<Larvik.tingrett@domstol.no>;pernille.flage@politiet.no<pernille.flage@politiet.no>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;embassy@ukremb.no<embassy@ukremb.no>;UKinNorway@fco.gov.uk<UKinNorway@fco.gov.uk>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;Donuta Kozon<danutakozon@gmail.com>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;

Vi er Nasjonale Varslergruppe.

Go'dag!

Herr Tor Mikkel Wara! Du har enda ikke grepet sjansen for å markere deg i din posisjon.

Vi har tidligere presentert for deg Straffelov §330 mot skadelige foreninger, hvorfor tar du den ikke i bruk? Du fortsetter i samme spor som dine udugelige og feige forgjengere.

For en stakket stund i fjor høst ble aktivert Straffelov 330 for bruk imot Losjemedlemmer som opptar viktige embeter i nasjonen. Denne blir tatt i bruk av oss nå og gjengis under: (Understrekingen er vår)

Straffelov para 330:

"Med Bøder, eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 maaneder straffes den som stifter eller deltager i en Forening, der ved lov er forbudt, eller hvis formål er forøvelse af eller oppmuntring til straffbare handlinger, eller hvis Medlemmer forplikter seg til ubetinget Lydighed mot nogen". Er Foreningens formål at forøve eller oppmuntre til Forbrytelse, kan Fængsel indtil 6 maaneder anvendes".

Vår Nasjonale Varslingsgruppe kontaktet umiddelbart Riksadvokaten, Justisdept, Justiskomiteen, Konstitusjons - og Kontrollkomiteen og Tilsynsutvalget for Dommere for ustedelse av arrestordre og straffetiltak mot alle landets embetsmenn som igjennom sitt medlemskap i en Frimurer-losje har bidratt til kontinuerlig og direkte bedrag og løgn overfor hederlige nordmenn. I mange tilfeller er de ansvarlige for å ha indusert nordmenn til selvmord i sin søken etter rettferdighet.

Denne Loven ble også presentert for vår nye Justisminister Tor Mikkel Wara og tidligere flere ganger til Riksadvokat Tor Aksel Busch uten at vi noensinne fikk noen kommentar eller oppfølging.

Skandalen var servert da denne lovparagraf etter få timer ble slettet ifra LOVDATA og erstattet med "Lov om utpressing" under samme lovparagraf 330.

Ved øyeblikkelig iverksettelse av denne Loven imot Frimurere vil avviklingen av farlige gjenger skje ganske hurtig siden de ikke lengre vil få næring. På samme vis vil landet bli kvitt alle de kriminelle utlendingene, de samme som Frimurer-mafian benytter for å avlive dissidenter, slik de ved to anledninger har blitt brukt imot medlemmer av Nasjonale Varslergruppe, en tredje ble drept ved bruk av DEW (Directed Energy Weapon) importert gjennom NATO i Norge.

Den samme kriminelle mafian i "Stay Behind" som har tillatt at Amerikanske soldater befinner seg ulovlig på norsk jord og krenker vår egen og våre skandinaviske naboers integritet og setter våre befolkninger i fare gjennom eskalerende provokasjoner, alt i overensstemmelse med krigshisseren og massemorderen Putin som er kun enda en brikke i den forræderske "Nye Verdensorden".

Den samme Losje-Bermen som bruker Politiet som sin egen 'body-guard. Den samme Bermen og Undermennesker som fungerer som Dommere og Høyesterettsdommere og som disponerer over Narkodepot mens korrupte Politimestere overser dets trygge distribuering.

Dine dekkoperasjoner Tor Mikkel Wara om 521 Etiopere som skal ut av landet fungerer ikke lengre for å skjule dine løgner, heller ikke lovnaden om å sette inn mer politi som ikke vil resultere i noe som helst.

Vi har gitt deg bruksanvisningen som du må følge, du har hele befolkningen med deg og HINSIDES. Ta derfor denne lov i bruk, gå inn i disse Luciferianske Loger og begynn å anholde disse undermenneskene.

Ikke sett dem i fengsel siden det ikke er plass til så mange. Deporter dem til Ildlandet i Argentina eller til Sør-Georgia hvor de kan bygge opp igjen den gamle hvalfangststasjonen der slik at de har tak over hodet.

Vi har full forståelse for dine kvaler for å gjøre dette siden du vil måtte regne med å miste livet slik som så mange andre av oss gjør daglig for å befri oss fra ÅKET. Dog har du enorm beskyttelse av OSS MANGE som støtter deg.

Dessuten har ÅNDSMAKTEN landet som vil fjerne enhver tvil:

"I SHALL WARN THOSE IN HIGH PLACES OF CHURCH, LAW AND GOVERNMENT WHO FAIL IN THEIR RESPONSIBILITIES TOWARDS PEOPLE AT THIS CRITICAL TIME. THEY WILL EVENTUALLY PERCEIVE THE ENORMITY OF THEIR LACK OF MORAL PERFORMANCE WHILST UNDERTAKING THEIR EARTHLY DUTIES. THEY WILL FEEL THE IMPRINT OF THE LIVES OF THOSE WHO HAVE BEEN HARMED AND DESTROYED DUE TO THEIR MORAL NEGLIGENCE, REBOUND UPON THEIR OWN LIVES"


Oversatt til:

Jeg vil advare dem i høye stillinger i kirken, domstoler og regjering som feiler i deres ansvar mot mennesker i denne kritiske tiden. De vil eventuelt motta tilbake enormt mere av den mangel på moral som de viste når de misligholdt sine jordiske plikter.De vil føle smerten av livene til dem som har blitt skadet og ødelagt på grunn av deres moralske uaktsomhet, spunnet på sine egne liv.

Ingen bør være i den minste tvil om at når nevnes 'CRITIAL TIME' så er det snakk om ENDETIDENE. Og disse som er istand til å lese signalene ifra KOSMOS bekrefter dette daglig.


Hilsen

Anders Pedersen

Nasjonale Varslergruppe
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA

UNREAD_POST BmOnline » Lør Jun 16, 2018 1:16 pm

Hei.

Som dere ser, så blir vi bedt om å sende dette til en lagmansrett utenfor Agder lagmannsrett. Det mistenkes at der foregår uberettiget maktovergrep imot Dennis Scott Bowen, hans kone og deres 4 barn. Jeg velger å tro at dere har fått med dere foranledningen for denne torturen som de utsettes for, som altså ebber ut i en varslingssak, tilbake til 2016.

Men nå vet vi det vi trenger å vite vedrørende korrupsjonen som foregår i det meste av forvaltningen, siden vi er mange som har opplevd dette i forskjellige forvaltningsorgan. Jeg ber derfor om råd fra Domstoladministrasjone, om hvor vi skal henvende oss, når vi blir oversett og avvist når vi henvender oss til rettsinnstanser, som selvprosederende med våre respektive saker?

Jeg har selv ca 10 forskjellige saker, som skal behandles av en rettferdig dommer, etter at jeg selv er utsatt for maktovergrep fra de fleste forvaltningsorgan, deriblant påtale, politi, helsevesen og psykiatri, Nav og barnevernet. Barnevernet, som urettmessig tok fra kona mi et oppdrag i 2014, etter at jeg ble siktet for blind vold, noe som ikke innebar riktighet, og saken ble henlagt uten rett og dom 3 år og ca 1 måned etterpå. En avsagt dom den 18.07.2014 ble anket av korrumperte individer i påtalemakta, da de mente straffen jeg fikk var for lav,

§ 309. Påtalemyndigheten kan anke til gunst for siktede. Dette gjelder også om dommen er rettskraftig, og selv om siktede er død.

Anken er datert den 18.08.2014, og til tross i at det er utover ankefristen så behandlet Gulating Lagmansrett saken og opphevet dommen da den var avsagt på feil eller uoversiktelig grunnlag. Noe jeg selv hadde dokumentert lenge før rettsaken var oppe i retten, men daverende aktor anette stegegjerde nordberg tok ikke hensyn til min besvisførsel, men nå vet vi altså at det er snarere regelen enn unntaket at disse korrumperte påtaleansvarlige og dommere til stadighet gjør.

Jeg kan jo og ta med at anken ble overlevert meg den 25.08.2014, da jeg kjørte rundt og leverte et skriv i forbindelse med denne saken, der jeg stilte en del spørsmål ved aktos stegegjerde nordberg habilitet. siden det kom frem dagen før saken skulle opp at hun skulle slutte som politijurist, og at dette var hennes siste oppdrag som aktor, og hun skulle altså tiltre som advokat i advokat firma Tollefsen, som også var hennes bistandsadvokat i saken. Min oppnevnte forsvarer Halvor Thun Basberg klaget på dette, og mente aktor var ugild, men retten tok ikke dette til følge og saken gikk den 03.07.2014.

Og da er der flere lover som sier at det er feil å ta fra kona mi dette oppdraget for barnevernet. For som der står skrevet. Intill der foreligger rettskraftig dom, så skal vi alle behandles som frikjente.

Og takk Gud sier jeg, så har vi lover for hvordan dei Norske styresmakter, SKAL rydde opp etter seg når der blir begått slike maktovergrep av individer i forvaltningen.

Sjå berre her.

Har du fått med deg at Trump rett før jul underskrev 3 viktige lover, som gjelder ikke bare i USA, men vil bli oppfulgt over hele verden.

1. Alle som har vert /er involvert i pedofili vil bli arrestert og få sine midler beslaglagt.

2. Alle som er involvert i menneskehandel, det samme som 1.

3. Alle som bryter menneskerettighetene vil også få samme straff.»


Dette er tilnærma det same som står i EMK

«Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser

2. Yte full erstatning/ oppreisning

3. Iverksette de nødvendige straffemessige / sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.


Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.»


Så da forventes det at domstoladministrasjonen videreformidler dette til en rettferdig domstol, om der i det hele finnes noen av de i dette landet. Ber om at der sendes kopi til undertegnede og de andre i kopifeltet her når dere har funnet rette domstolen. Justisdepartementet, bedes og om å informeres om dette.
10- vedlegg:
ATT00080.pdf
Vedlegg
(1.71 MiB) 3 ganger

ATT00078.pdf
Vedlegg
(942.51 KiB) 3 ganger

ATT00076.pdf
Vedlegg
(917.53 KiB) 3 ganger

ATT00074.pdf
Vedlegg
(1.06 MiB) 3 ganger

ATT00072.pdf
Vedlegg
(974.64 KiB) 3 ganger

ATT00070.pdf
Vedlegg
(716.02 KiB) 3 ganger

ATT00068.pdf
Vedlegg
(814.66 KiB) 3 ganger

ATT00066.pdf
Vedlegg
(415.35 KiB) 3 ganger

ATT00064.pdf
Vedlegg
(5.8 MiB) 3 ganger

ATT00062.pdf
Vedlegg
(3.86 MiB) 3 ganger
På førehand takk

Med venleg helsingElmer Solberg

(Offisiell Varsler)
På vegne av meg sjølv og Nasjonale Varslingsgruppe

-------- Opprinnelig melding --------

Emne: Trenger hjelp til å sende dem videre til lagmannsretten utenfor Agder lagmannsrett.
Dato: 15.06.2018 14:50
Fra: Eva Jung Bowen <evajungbowen@gmail.com>
Til: elmesol@online.no

---------- Forwarded message ---------
From: Eva Jung Bowen <evajungbowen@gmail.com>
Date: fre. 15. jun. 2018, 14:19
Subject: Fwd: Dokumenter - Bilag
To: <harald.stabell@hstabell.no>

---------- Forwarded message ---------
From: Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>
Date: fre. 15. jun. 2018, 13:56
Subject: Dokumenter - Bilag
To: Eva Jung Bowen <evajungbowen@gmail.com>, Dennis Scott Bowen <seier.bowen@gmail.com>
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jun 17, 2018 1:22 pm

Til Høyesterett: ANKE OVER HABILITET I AGDER LAGDØMME -Dennis-Scott-Bowen-DEDIKERT OSLO TINGRETT·29. MAI 2018 Lest 48 ganger
ANKE TIL HØYESTERETT Sak: 18-064910 ASK-ALAG-Dennis-Scott-Bowen- Anke på habilitet Med hjemmel i domstolsloven § 108 anføres Vestfold Tingrett som inhabil i alle saker som vedrører -Dennis-Scott-Bowen- som part i saken.

Videre anføres hjemmel i domstolsloven § 119 til begjæring om at saken føres til domstol utenfor Agder Lagdømme. Sakene bør ikke behandles i Politidistrikt Sør-Øst eller Rotary Distrikt 2290. Det ankes over Agder Lagmannsrett kjennelse til Høyesterett for manglende vurdering av de faktiske forhold, bevisgrunnlag, saksbehandling og rettsanvendelse. Domstolen og kjennelses manglende vurdering EMK artikkel 6.

EUROPARÅDETS MENNESKERETTIGHETSKONVENSJON: Art 6.
Retten til en rettferdig rettergang
1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av rettsforhandlingene av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser.

2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

3. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:
A) å bli underrettet straks, i et språk han forstår og i enkeltheter, om innholdet i og grunnen til siktelsen mot ham;

B) å få tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar;

C) å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

D) å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham;

E) å ha vederlagsfri bistand av en tolk hvis han ikke kan forstå eller tale det språk som blir brukt i retten.

Problemstilling angående habilitetsvurdering: For å holde saken min låst til Tønsberg Tingrett bruker Tønsberg og Larvik kommune følgende metode:

1. Tønsberg Tingrett overfører saken til Larvik Tingrett. Dette som følge av habilitetsinnsigelser fra min side.

2. Larvik Tingrett melder seg inhabil som følge av ekteskap mellom sorenskriver Carlstedt i Tønsberg Tingrett og tingrettsdommer Carlstedt i Larvik Tingrett.

3. Saken tilbakeføres til Tønsberg Tingrett uten at jeg informeres. Når jeg møter i Tønsberg vet jeg ikke hvilken dommer som skal lede retten før dommer kommer inn i rettsalen. Dommer vurderer sin habilitet som uproblematisk, og nekter å vike sete.

Dette er en metode som brukes mellom Larvik- og Tønsberg Tingrett. Metoden er implementert for å unngå inhabilitetinnsigelser i forkant av rettsmøter, og skaper unødige utfordringer i forbindelse med forfattingen av habilietsinnsigelse mot aktuelle dommer da tiltalt ikke har muligheter til å vite hvem som skal dømme.

Sorenskriver Dag R. Carlstedt har innført et system hvor han sender saker frem og tilbake mellom tingrettene, samtidig som han ignorerer eller bruker manuspreget bortforklaringstrategi ved henvendelser. Unngår å lese, og mangler informasjon om sentrale punkter i rettsdokumenter, varslinger, søksmål og anmeldelser.

Han sparer tid på det, og alt tar masse plass og penger. Sorenskriver Dag R. Carlstedt ved Tønsberg Tingrett sender dokumenter til sine venner og kone i Larvik Tingrett.

Larvik sender saken tilbake til Tønsberg Tingrett på grunn av habilitetsvurderinger i Larvik Tingrett. Fru Randi Carlstedts ekteskap med Dag R. Carlstedt er årsaken til Larvik Tingretts vurdering av inhabilitet. Dag R. Carlstedt får dokumentene tilbake, og foretar en ny habilitetsvurdering av Tønsberg Tingrett som vurderer seg habil .

Hva som endrer situasjonen for Dag R. Carlstedts grunnlag for habilitet i løpet av minutter eller timer mens den er på besøk hos Fru Carlstedt i Larvik Tingrett, inngår antageligvis i trenering- og statsrefusjonsstrategi. Habiliteten modnes da saken er i Larvik Tingrett for habilitetskontroll.
Dag R. Carlstedt har et arkiv for dokumenter av brysom karakter, og arkiverer dokumenter som kan skade hans habilitetsvurderinger eller komprimere hans handlingsrom til dokumentet ikke er skadelig. Han kan aktivere disse dokumentene når de skaper byrder, og spare de til et tidspunkt hvor det kan virker forstyrrende for den tiltalte å bli konfrontert denne informasjonen, jfr. tiltaltes søksmål og anmeldelse av Sorenskriver Carlstedts påståtte mordforsøk ved bruk av gift som utløses ved hudkontakt.

Tidspunktene for utslag i helsesituasjon, kombinert med alvorlighetsgraden i helsesituasjonen til den tiltalte jfr. Spesialister Hjerte- og Lungeavdelingen, Rikshospitalet, tyder på en sammenheng mellom domstol-opptreden i Tønsberg Tingrett og forgiftningen. Spesialistene i Rikshospitalet antok gift som årsak til lungekollaps, og drenering av syv liter blodvann fra den ene lungen. Påtalemyndighet virker å prioritere andre saker enn søksmål om drapsforsøk, og politiet virker lunkne til etterforskning.

Påtalemyndighet er opptatt med å konstruere straffesak mot tiltalte Dennis Scott Bowen, og kan ikke prioritere potensielle drapsforsøk mot en person av høyere rang. Høyesterett bes vurdere alvorlighetsgraden i siktelsene mot Sorenskriver Dag R. Carlstedt og Dennis Scott Bowen. En komparativ studie mellom straffeprosess og straffeutmåling i siktelsene til Dennis Scott Bowen og Sorenskriver Dag R. Carlstedt kunne vært av interesse jfr.

Den norske Grunnlov § 98 - "Alle er like for lova. - Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling." Mer interessant er det relatert til Tønsberg Tingretts vurdering av egen habilitet. Hvordan kan en rettsinstans vurdere egen habilitet som habil med innsigelser fra tiltalt som har saksøkt Sorenskriver for drapsforsøk? Høyesterett bes lese kjennelsene grundig. Gjør det denne gangen. Mer bønn enn ufordragelighet fra tiltales side.

Fordype dere i kjennelsene, og sammenligne fengslingsgrunnlaget fra utgangspunktet med grunnlaget for forlengelse av varetekt ved forrige anke til Høyesterett. Grunnlaget for fengsling skal i utgangspunktet være en e-postutveksling med fire hundre adresser i mottaksfeltet, samt posting på Facebook. Den tiltalte hevder han kunne bli en drapsmann over påske.

Ingen navn ble nevnt jf. trusselen sendt på e-post til fire hundre mottakere. Ved forrige forlengelse av varetekt var frykt for gjentakelse av trusler mot offentlig ansatt i NAV hovedgrunnlaget for forlengelse av fengsling. Tingrettsdommer Ketil Sondresen mente den kvalifiserer til kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at Dennis Scott Bowen gjentar sine handlinger. Repetisjon på krav om svar jfr. at straffesak ved elleve anledninger er lovet overført til statsadvokat.

Påtalemyndighet har fremsatt løgnen om oversending til Dennis Scott Bowen elleve ganger, men Dennis Bowen sitter i fengsel for påtalemyndighets mange forglemmelser. Hvilke brøkregler og oppsett Sondresen bruker i sin sannsynlighetsovervekt-beregning, eller hvilke måleenheter han måler kvalifisert sannsynlighetsovervekt for gjentakelse må uavhengig betegnelsen av enhetene være banebrytende juridisk arbeid. Forutsigbarheten ved å ha en måleenhet vil gjøre f.eks. sraffeutmåling langt enklere. Det vil bli langt enklere for påtalemyndighet, politi og potensielle kriminelle å forholde seg til en forutsigbar verden med tilmålt straff etter Sondresens kvalifiserte sannsynlighetsovervektberegning.

Dennis Scott Bowen hadde antageligvis ikke nådd overvekt etter Sondresens rettsterminologi dersom den ble gjort kjent for tiltalte i forkant. Rettssystemet Norge vil antageligvis introduseres for Sondresens parameter for sannsynlighetsberegning av gjentakelsesfrykt for e-poster, samt sannsynlighetsovervektberegning hva angår anmeldelsen og søksmålene mot NAV. Sondresen har beregnet sannsynlighetsovervekten slik at den er kvalifisert, og dømmer tiltale skyldig i drapstrusler mot NAV-ansatt.
Tingrettsdommer Sondresen dømmer Dennis Scott Bowen i saken Dennis Bowen truer NAV med uttrykket "I'll change the system, or die trying." Ketil Sondresen bruker anmeldelsen til politiet for å forlenge fengselsoppholdet til Dennis Bowen. Dennis Bowen er dømt for å true en NAV-ansatt på livet. Tingrettsdommere Sondresen kan synes å bekle flere maktposisjoner i en tingrettsdommerrolle. Hans etterforskning, påtale og dom skapte ingen problem for han, og det er han som er dommer.

Verdt å påpekes er at en rekke sentrale aktører i denne saken har mange ulike roller som generer privatøkonomiske bonuser dersom saken til Bowen treneres, og Dennis Scott Bowen blir funnet skyldig. Tingrettsdommerne i Tønsberg synes å ha en lei tendens til å sette likehetstegn mellom siktelse og skyldsspørsmål. "Ingen kan dømmast utan etter lov eller straffast utan etter dom". Dennis Scott Bowen kunne ha justert sin atferd dersom måleenheten til Sondresen hadde vært gjort kjent for publikum før Dennis Scott Bowen sendte varselet om at saksbehandlingstiden på straffesaken nærmer seg to år. Denne straffesaken er avgjørende for hvilke avgjørelser, eventuelle tiltak, som følger barnevernsaken.

Slik kunne han ha holdt seg vel innenfor Tingrettsdommer Ketil Sondresens atferdsrammer. Dennis Scott Bowen hadde hatt mulighet til å havnet innenfor kategorien kvalifisert sannsynlighetsnøytral dersom reglene til Sondresen var kjent gyldige og målbare ved første fengslingsmøte. Påtalemyndighet og politi ville også ha spart seg for en rekke utrykninger, frihetsberøvelse og tortur av alle slag, lag og dimensjoner da "hele systemet" iverksettes i opprettholdelsen av prosessen mot Dennis Bowen. FORVALTNINGSLOVEN § 6: Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.


Regler om habilitet - https://lovdata.no/artikkel/regler_om_habilitet/55 “At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon.”

En sur, tverr og ufordragelig arrogant og pompøs Sorenskriver stiller spørsmål til at noen våger å stille spørsmål til hans habilitet da han er forpaktet av Frimureriet.

Matrix Advokat Olle Nohlin viser til sak over for å illustrere lignende situasjon Dennis Scott Bowen befinner seg i sammenheng med habilitetsspørsmålet i alle domstolene i Agder Lagsømme. I saken over viker Sorenskriver sete på grunn av uoverensstemmelser med en av advokatene. Det anses videre at høyesteretts kjæremålsutvalg har utredet for slik sak i inhabilietsinnsigelser mot sorenskriver, jfr. Domstolloven §108 hvor det vises til RT 2005-172. "....utvalget er på denne bakgrunn kommet til at det foreligger særlige omstendigheter som er egnet til å skape tvil rundt sorenskriverens (...) uhildethet, og han derfor bør vike sete i saken.

Utvalget har ved avgjørelsen lagt vekt på nærheten tid mellom denne sak, og den sak som i hovedgrunnlaget er grunnlaget for inhabilitetsinnsigelsen". Det anføres i rettbøkene som finnes i kjennelser mot -Dennis-Scott-Bowen- fra Tønsberg og Larvik Tingrett er åpenbart hva angår "uakseptabelt høyt irritasjonsnivå", og at domstolloven § 19 derfor må oppfattes som gjeldene.


Habilitetsvurderingens hovedpoeng er ikke nødvendigvis å akseptere seg selv, men å bistå sine medborgere som sliter. I en rettssak hvor påtalemyndighet og dommer står sammen om argumentasjon for dommerens habilitet blir det vanskelig å holde ut som vitne.

Vitne til landets sneversyn og Arbeidsmarkedstiltak. Sirkulasjonsmetodikk ala Rotary.Viser til "Regler om habilitet" jfr. Lovdata.no hvor det står i klartekst at dersom den ene parten ikke har tillit til dommeren skal ikke dommeren være med i behandlingen eller delta i beslutninger i aktuelle sak.

ADRESSEENDRING NY TINGRETT NORDRE VESTFOLD TINGRETT

Viser til e-post fra advokat Olle Nohlin 16.01.2018: Nytt rettsmøte om besøksforbud. Ved endring av tingrettsområde overføres sakene til ny domstol, og prøving av lover foregår i det tingrettsområde . Det er avgjørende for folk hvor saken skal berammes i sammenheng med forberedelser. Antar at rettsikkerheten er sikret ved at en slik praksis er konsekvent og forutsigbar slik at tiltalt og saksøker vet hva de har å forholde seg til når en sak skal prøves mot en domstol. Ny adresse: Eva Jung Bowen og Dennis Scott BowenSykeshusveien 3880 HOLMESTRAND.

HABILITETSUTFORDRDRINGER TØNSBERG TINGRETT

Siw Morrow er tidligere kollega av Pernille Flage og Magnar Pedersen. Alle tre har hatt/har jobbet under samme arbeidsgiver som politiadvokater.
Tingrettsommer har også tidligere kollegaforhold til de to nevnte politiadvokatene.
De tette båndene er kombinert med samtlige er losjebrødre/søstre. Det oppleves som relevant i habilitetens sammensetting at Tenden har advokatfirma har slike tette bånd til Tønsberg Tingrett.

Tre av tingrettsdommerne har hatt ansettelsesforhold i dette adokatfirmaet, og Peter Tenden som er grunnlegger av dette firmaet har i lang tid vært "vikardommer" i Tønsberg Tingrett. Peter Tenden er venn av Dag Ragnar Carlstedt, Nils Astrup, Ivar Flage, Pernille Flage og Dag Ottar Sanne.

LARVIK TINGRETT

Randi Carlstedt eksteskap med Sorenskriver i Tønsberg Tingrett, Dag R. Carlstedt, og er tidligere kollega med politiadvokater Pernille Flage o g Magnar Pedersoin, samt jobbet under samme arbeidsgiver som Tønsberg Tingrettsdommere Siw Morrow og Ketil Sondresen. Siri Vigmodstads nære relasjoner til Agder Lagmannsrettsdommer Arne Lyng er et rettsproblem. Det skaper forutsetninger for mistillit og påstander om ugildhet.

AGDER LAGMANNSRETT
Uten å gå i detalj bemerkes det at fire av lagmanndommerne har behandlet anker på avgjørelser fra Tønsberg Tingrett er medlemmer i aktuelle losjer.

BORGARTING LAGMANNSRETT
Det er forsøkt gjenoppta parallelle saker BorgartIng Lagmannsrett ved syv innsendinger til Borgaring Lagmannsrett. Dette gjelder barnevernssakens to første saksnummer. Disse 3 saksnummerne ble brukt samtidig.

Årsak: 1. Første innsending til Borgaring Lagmannsrett ble av tullete årsaker sendt tilbake til Tønsberg Tingrett. Forklaringen var at min kone Eva J. Bowen og jeg, ikke selv hadde valgt hvilken lagmannsrett som skulle vurdere gjenopptakelsesbegjæringen.
- Veiledning har aldri blitt gitt i noen sammenhenger fra hverken Tingretten i Tønsberg eller fra noen av Lagmannsrettene som har vært involvert i sakene våre.

2. Ingen innsendinger til Lagmannsretten har siden blitt mottatt av lagmannsretten. Det vil i barnevernsaken bli lagt frem bevis for dette, blant annet fra Borgaring Lagmannsrett.

OPPSUMMERT HABILITET:

Tønsberg Tingrett oppfattes som fientlig mot familien Bowen, og som advokat Nohlin skriver til Bowen har det gått prestisje i saken for Tønsberg Tingrett. Agder Lagmannsrett oppfattes som urimelig og synes å overse viktige opplysninger i sin vurdering av anker og habilitetsspørsmål. Urimelige avgjørelser synes å være regel når saker som angår familien Bowen skal vurderes eller er blitt vurdert. Vurdering tatt uten hensyn til den manglende informasjon som oversendingbrev vedrørende fengslingsmøte og habilitetsspørsmål som ikke har gitt Dennis Scott Bowen mulighet til å svare på merknader fra påtale eller Tingrettens merknader vedrørende habilitet.

Det vises også til annen informasjon som blir tilbakeholdt og manglende veiledning fra Agder Lagmannsrett vedrørende anken av videre fengslingsmøte. Høyesterett har så lang vurdert saker med underskudd av tilgjengelig opplysninger, samt vurdert sak på grunnlag som er ukjent for meg, Dennis Scott Bowen.

Ikke gitt informasjon eller dokumenter i saken.

At Tønsberg Tingrett har blitt ansett som habil gjennom hele perioden (09.09.2016-26.04.2018) oppleves som lovstridig, samt sees på som et alvorlig overgrep mot familien Bowen.

STRAFFESAKEN I LARVIK TINGRETT

Straffesaken som er berammet 5. - 7. juni er satt opp i Larvik Tingrett. Vedrørende innlevert søksmål mot Randi og Dag R. Carlstedt valgte Sorenskriveren å melde Larvik Tingrett inhabil. Årsaken var ekteskapelige forhold. Søksmålet ble levert Larvik Tingrett desember 2017. Larvik Tingrett oppfattes som samstemt med Tønsberg Tingrett. Grunnlaget leveres første dag av rettergang 5. juni 2018.Det oppleves som ingen formell rettferdighet eller legitimitet i sakens behandling.

Det synes at domstolen anerkjenner det som i internasjonal lov bekskrives som terror og tortur som ordinær behandling av mennesker i Norge. Vi påstår at behandlingen av familien Bowen er utsatt for å bryte med Norges Grunnlov, FNs Barnekonvensjon, FNs Torturkonvensjon og Europadomstolens artikler i MENNESKERETTIGHETER. Disse vil vi redegjøre for ved rettergang 5. - 7. juni 2018.

Alle Tinghus i Vestfold fylke er å anse som inhabil i alle saker som omhandler familien Bowen, og begjærer straffesaken flyttet til et annet fylke. Det begjæres behandling etter EMK artikkel 6.

Det bes om rettvis tolkning av dette brevet. "I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven.". https://lovdata.no/lov/1814-05-17/%C2%A789 Alle vedlegg utgjør anken til høyesterett.

Med hilsen-DENNIS-SCOTT-BOWEN-


Dedikert Oslo Tingrett

Eldste6Rune L. Hansen, Carlos Gonzalez og 4 andre
17 delinger
3 kommentarer
KommentarerJarLe Olav ØsthusJarLe Olav Østhus Da i henhoLD tiL : Agenda 21 ?
1AdministrerLiker · Svar · Melding · 2 u
Carlos GonzalezCarlos Gonzalez Veldig bra oppsummering /beskrivelse av den forfølgelse og korrupt systemet som denis og eva er utsatt for
1AdministrerHjerte · Svar · Melding · 1 u
Unni OlsenUnni Olsen Hele Agder ting/lagmannsrett er inhabile pga Arendals kommunale advokatfirma, adv Ove Andersen/ Alice Jervell og alle dommerens som opplæres i samme «ånd»
Ove Andersen adv i 3 ledd med bestefedre/ fedre som sorenskriver og adv for høyesterett.
Er selv offer for dette firmaet.
Fått Oslo/ Kristiansand advokater som pga avlytting blir betalt for at ikke jeg skal få saken opp og frem sakene i rettferdighetens lys.
Innhabilitet, kammerateri over alt.Ikke kriminelle psykopatens styring.

2018-06-14 10:33 GMT+02:00 Asbjorn Nilssen <nilssen.asbjorn@gmail.com>:

Hei, hei.

Som Elmer er jeg også en varsler. Har varslet i to år til myndighetene om et pågående justismord som ekspanderer og eskalerer. Sist har jeg reagert på hvorfor min gode venn må hulromsundersøkes når han skal ut av cella i Sem Fengsel for å kjøres til egen rettssak i Larvik Tingrett. Min venn, Dennis Scott Bowen, får ikke lov til å ringe Agder Lagdømme eller andre domstoler fordi de er redd for trusler. Hvilken rettssikkerhet har min venn som ble påtvunget en advokat som møter opp i retten for å motarbeide mine venner Bowen. Rettssalen har blitt en teatersal hvor de dårlige skuespillerne vinner hele tiden.


Dette aksepterer vi ikke. Vi har ikke mulighet til å akseptere det som skjer i samfunnet i dag. At ikke Elmer Solberg har fått tilbake sitt førerkort er latterlig og patetisk. Det blir som å se på en ekstremt sakte film om trenering og idioti. Videre er det ikke overraskende at Tor Mikkel Wara er satt inn for å sikre First House og næringslivets interesser. Hvordan kan prinsessens bror ha så stor makt i norsk politikk? Som leder av First House er det kanskje han som styrer Norge? Er han tronarving? Monarkiet har utspilt sin rolle. Christian Sveaas er pedofil, og bør kureres fremfor å løftes frem i samfunnet. Det er ikke greit å være pedofil. Tor Mikkel Wara er løpegutt for ondskapen, og skal skattlegge døden ytterligere. Bilavgiften kunne gå opp med 80 000 for nye biler leser jeg i avisen i dag. Hvor blir det av skattepengene? Går alt til administrasjonen av undertrykkelsesmaskineriet NAV?

Hvordan kan NAV bli brukt aktivt i skapelsen av et todelt samfunn. Taperne i systemet, og taperne som jobber med å holde taperne nede. Over et mellomlederlag med kyniske kvinner i offentlige posisjoner sitter Frimurerne og Rotarymedlemmene, og styrer disse kvinnene. De er for feige for konfrontasjonene selv. Derfor må de utnytte seg av uforløst morsinstinkt og mindreverdighetskomplekser som kompenseres med et klapp på skuldra av kynisk feige menn.

Samfunnet er vannstyrt og galt. Systemet er full av gruff og ondskap. Alt for Norge har blitt Alt for MEG, MEG SELV, MIN ORGANISASJON OG FAMILIETRE. Merkelig at eliten ønsker å kutte alle familietrær for å dyrke sitt eget degenererte familietre av innavl. Det menneskelige er avlet bort i disse trærne. Empati, medfølelse, omsorg, nestekjærlighet, medborgerskap, kollektivisme er borte for alltid.

Se på vedlegget fra Jussbuss. Blir ikke dette i overkant patetisk? En Lagmannsrett som stenger kommunikasjon i frykt for trusler? Hvilken rettssikkerhet har vi her, Justisskurk Tor Mikkel Wara?

På tide å ta på seg en annen kappe. Vend vinden før du vender din dommerkappe etter den.

Asbjørn Nilssen

2018-06-14 1:39 GMT+02:00 Elmer Solberg <elmesol@online.no>:

Tor Mikkel Wara. Eg føresler at du tek med deg resten av gjengen i storting og regjering, og melder fra til Kongen om at dykk fratrer storting og regjering øyeblikkeleg. No veit vi nemleg at dykk er krimminelle alle saman. Sjå vedlegg. Dette finn vi folket oss ikkje i lenger. Dykk må no forstå at dykk er avslørte.

Og igjen dykk kan altså ikkje klandra oss "VARSLARA" for at dykk har avslørt dykk for oss, og vi fortel det vidare til dykk sjølve og våre vener. Kan dykk vel ? Dennis Scott Bowen saka aleine. Dokumenterer at dykk går satans ærend alle, og ikkje folket`s . Slutt å tull med oss. Dette vil slå KRAFTFULLT attende på dykk alle.

Spent på svar Skuffet Slottet fekk blindkopi, og no må Kongen koma på bana. Om ikkje har og Han utspelt si rolle. No er nok nok. Dette finn vi oss rett og slett ikkje i lenger.

Status som Varsler:_

Jeg har status som Varsler, og jeg forventer at jeg blir skjermet og holdt skadesløs. I og med at jeg har status som Varsler inn imot offentlig sektor og tvisteløsningssystemet, så er risikoen betydelig for gjengjeldelse fra en usynlig elite. Vi har alle sett i media de betydelige farer og ulemper varslere utsettes for når det varsles om kritikkverdige forhold innen sentrale og samfunnsviktige instanser._

Venleg helsing

Elmer Solberg

(Offisiell Varsler)
På vegne av meg sjølv og Nasjonale Varslingsgruppe
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: STEVNING av sjefen for SPESIALEININGA

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Jan 02, 2019 1:57 pm

God dag og Godt nyttår.

Eg syner til vedlegg vedrørande saka.

Dykk i NAV. Korleis kan det ha seg at hanne bisgaard, som har vore med om å krenka mine grunnleggande rettar i fylgje fleire av våre lover, fortsat sit som leiar ved NAV Luster, samt handsamar saker som omhandlar min person?Ho er stevna for medverknad til friheitsberøving, i perioden 10-16 Februar 2017, i tillegg til at ho er ansvarleg for at eg i 2012 og i 3 år, ikkje vart ivareteken etter lov og regelverk. Ho vil og i den samanheng, når vi har fått rydda bort alle som driv med ulovligheiter og korrupsjon i politi og påtalemakter, verta stevna dømt og fengsla for desse overgrepa.Alle som arbeider ved NAV Luster, er slik sett ugilde, til å handsame mine saker, intil bisgaard er fjerna frå etaten.

Av den orsak så krevst det at utanforståande, med kjennskap til lov og regelverk, skal handsame og rette opp i feila som hanne bisgaard ved NAV Luster har begått.Det at bisgaard, etter å ha krenka mine grunnleggande menneskerettar, ved å ta frå meg alt av trygd og dermed overlate meg til meg sjølv, med mine den gang utfordringar i 2012 og i 3 år fram til 2015, vart forfremma til Leiar ved NAV Luster, fortel berre ein ting. Korrupsjonen som eg og mange andre no har varsla om foregår i ALL forvaltning, der ALLE toppar i ALLE forvaltningsorgan og klageinnstansar, MÅ vere utplasserte fast tesette politikara, som ALLE har latt seg korrumpere under det vi omtalar som "skyggeregjeringa" som altså eg håpar dykk no forstår, har lete seg korrumpere, til å begå kriminalitet ved å bryte alt av lov og regelverk, imot eigen befolkning.Eller eigen befolkning vert ikkje rette utrykket. Vi er nemleg ikkje deira befolkning, sidan dei har valgt å underordna seg og tjena fremmande makter, som vi vågar påstå har okkupert landet vårt.Vi kan altså samanlikna dei og handsama dei som landssvikara, og landsforædera, og vi veit alle kva straffer som ventar slike.Her kan du igjen sjå kva som ventar deg utover det å verte fengsla.Der Noen i forvaltningen blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norske styresmakter ved Dommstolen:


1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser

2. Yte full erstatning/ oppreisning.

3. Iverksette de nødvendige straffemessige / sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.«Også dommere, som utøver sitt virke uaktsomt, er erstatningsrettslig ansvarlig.» Det vises til NOU 1999: 19 pkt 10.2.7; Dommeres erstatningsansvar og hvor jeg siterer: ”I utgangspunktet vil derfor de samme regler gjelde for dem som for andre statstilsatte. Etter omstendighetene vil staten som arbeidsgiver kunne gjøres erstatningsansvarlig i stedet for eller i tillegg til dommeren, jf skadeserstatningsloven § 2-1.”EMK artikkel 13. Lær deg den!

Det er ille å se hvordan den norske stat, så til de grader overkjører enkeltindivider ved å tråkke på deres grunnleggende menneskeretter.

Desto mer gledelig er det å se den økende mobiliseringen, nasjonalt og internasjonalt, mot dette krenkelsestyranniet.

EMK artikkel 13, garanterer alle en ”effective remedy”.Dessuten ! Har du fått med deg at Trump rett før jul i 2017 underskrev 3 viktige lover, som gjelder ikke bare i USA, men vil bli oppfulgt over hele verden.1. Alle som har vert /er involvert i pedofili vil bli arrestert og få sine midler beslaglagt.

2. Alle som er involvert i menneskehandel, det samme som 1.

3. Alle som bryter menneskerettighetene vil også få samme straff.Så joda vi veit no korleis dykk skal handsamast alle kriminelle. Og no veit dykk det også.Det er til orientering berre eit tidsspørsmål, før "FOLKET`S POLITI" samt "FOLKET`S DOMSTOL" er etablert. Vi vil krevja gitt autoritet, som overgår det eksisterande politi, påtale og domstolapparatet, slik at vi kan gå inn å pågripe og dømma kriminelle i alle samfunnslag og samfunnstoppar, det om så dei går i politiuniformar, legefrakkar, dommarkapper, eventuelt andre drakter.Eg forventar at mi henvending til NAV i samband med framsette klager, vert handsama av redelege individer, som veit å forholda seg til lov og regelverk. Eg forlangar altså å få vite kven som har konkludert med at eg skal ha varig nedsatt arbeidsevne, samt kva som er lagt til grunn for denne påstanden.

Med venleg helsing

Elmer Solberg

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

ATT00017.pdf
(14.22 MiB) 3 ganger


Nasjonale Varslergruppe er også innlemmet gjennom våre knutepunkter i New York, London, Melbourne, Roma, New Delhi o.a. for den globale spirituelle oppvåkning.
Elmer Solberg
 

TIL ERNA SOLBERG

UNREAD_POST BmOnline » Fre Jan 04, 2019 8:06 pm

Dette brevet var visst meint for deg Statsminister E. Solberg.
Eg ville berre forvisse meg om at det kom fram til deg.Med venleg helsing

E. Solberg

Hans Garder
10 t ·

Lege Hanne Heszlein-Lossius.

Knut Laasbye delte dette, bringer det gjerne videre
Hanne Hezlein-Lossius er kneblet! Lege Hanne Heszlein-Lossius skrev i dag en sterk og rystende status om flyktningebarna på Lesbos , med kritikk av Erna, så skrev hun på nytt at gresk politi hadde advart henne og hun fjernet bilder. Og hun la teksten ut på nytt. Nå er teksten fjernet og hennes profil er borte fra Facebook. Kopier teksten her (kopier, ikke del) og legg den ut på din vegg! La ikke slike viktige rapporter bli fjernet og slike stemmer bli stoppet! Spre den!
Lege Hanne Heszlein-Lossius skriver dette til Erna Solberg:
«Jeg fikk beskjed av gresk politi om å slette posten min. Derfor er den borte.
Her er den igjen, uten bilder:
Kjære Erna! Jeg har hørt din nyttårstale. Her er mitt nyttårsbrev til deg. Du tenker på barna. Du vil ha flere barn i Norge. Mitt nyttårsbrev til deg er fra Hellas. Fra Morialeiren på den greske øya Lesbos. Her er det barn. Mange barn. Barn som kunne trengt en trygg havn, og som vi nå betaler for å holde ute. Som politiker kjenner du nok til Moria. Siden Norge er med å betale for Moria, mener jeg. Det henger til og med plakater under piggtråden med påskriften "Sponsored by Norway". La meg ta deg med til det Norge sponser i Hellas for å hindre disse barna adgang til vårt rike rike:
Første dag i Moria er over. Jeg har akkurat vasket jakken min fri for blod, og kjenner meg fysisk dårlig. Det er ikke ofte jeg er kvalm etter jobb, men dette er mer enn magen, og hjertet, og hjernen håndterer. Jeg har vært i Hellas flere ganger de siste årene. Men dette er nytt. Dette er annerledes. Det føles som å ha tilbrakt en dag i et mareritt. En verden utenfor denne verden. Det er nesten uvirkelig å være hjemme i leiligheten, som om historiene jeg har hørt fra pasientene i dag ikke kan være ekte. Fra barna på alder med mine egne som er her alene, de som skader seg for å kjenne en annen smerte ta over hjernen i noen minutter. Som er her alene. Som ikke har foreldre. Det er så mange av dem her.
Sporene av tortur som gjør at voksne menn knekker i knærne. Tenåringer som kommer fordi de er svimle. Kvalme. Bleke. Febrile. Gravide tenåringer bak piggtråd. Timeslange matkøer, ikke noe varmtvann. Politi, militære og enda mer piggtråd. Det er fem grader og det regner. Jeg fryser i boblejakken min fra Norge. Men vondest av alt, er fraværet av latter og smil. Det som møtte oss i 2015. I 2016. i 2017. Men ikke i år.
Erna - Dette er barna! Dette er mine, dine, og våre barn.»


Den 19.12.2018 12:54, skrev Elmer Solberg:

Hei igjen.

Gløymde visst eit vedlegg her i denne gruppa.Mvh

Elmer Solberg


Den 19.12.2018 12:42, skrev Elmer Solberg:

Alle

Trykk på linken her, og sjå korleis barneFJERNET og andre forgrip seg på Armend , Alitcia og deira 4 born.

Alle som har vore involvert i denne saka, må forvente straffeforfølging og fengselstraffer. Det gjeld både barnevernansatte og advokatar, som mykje tyder på har forspilt ei openbar vinnarsak.Det same gjeld og alle dykk andre som har vore med om liknande saker over det ganske land. Men denne saka er ekstremt ond, på lik lingje med Dennis og Eva Bowen, som og er frastjelt 4 born utan grunn. Den saka starta med ei "VARSLINGSSAK" mot Itas Amb AS , ei korrupt verksemd som opererer på vegne av NAV.https://alternativ-media.com/2018/10/25 ... k4_xgErapgMed venleg helsing

Elmer Solberg

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)


Nasjonale Varslergruppe er også innlemmet gjennom våre knutepunkter i New York, London, Melbourne, Roma, New Delhi o.a. for den globale spirituelle oppvåkning.


Den 18.11.2018 12:29, skrev Elmer Solberg:

Hei igjen.

Min broder i Jesus Kristus Øyvind Årsnes, responderte på denne eposten, i Gruppe 4

Eg tenkte kan hende dykk andre og kunne ha godt av å lese det han skriv og viser til reportasjen i Norge i Dag

Det er kopiert og limt inn her.

G4 - Om dykk lurer på orsaka til ondskapen
Innboks xØyvind Aarsnes <oe-aarsn@online.no>
12:05 (for 17 minutter siden)


til Elmer, Justisdepartementet, barne, ane.fjellanger,


Hei alle som måtte lese dette

Den som tier om disse ting som varsler Elmer Solberg varsler om er medskyldig i forbrytelsene mot vårt folk og land. Legger ved en
bekreftelse på noen av varslene Elmer Solberg har varslet om og som de ansvarlige myndigheter gir blaffen i å besvare eller gjøre noe med. Det
første dere burde gjøre er å gi han tilbake førerkortet som politiet ulovelig tok fra han så kan dere lese dette innlegget som er publisert i
avisa Norge IDAG.

https://idag.no/debattinnlegg/fagfolk-b ... dIK641FnBk
.
I løpet av den kommende uka kommer mye sannhet på bordet slik at dere alle blir stilt åpen til skue for hele landet.

Mvh.

Varsler Øyvind Aarsnes

Grunnlovens-vektere.com

Den 17.11.2018 17:52, skrev Elmer Solberg:

Om dykk lurer på orsaka til ondskapen. Ja så lur ikkje lenger på det.

Sjå vedlegget vedrørande saka. Det var ikkje for INTET eg anmelde arbeiderpartiet den 09.09.2017. Dei er nemleg ansvarlege for det heile.


Med Venleg Helsing

og med status som "VARSLAR" på vegne av Nasjonal Varslergruppe

Elmer Solberg
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2276
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester

cron