Habillitetserklæring.

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

Habillitetserklæring.

UNREAD_POST BmOnline » Man Feb 19, 2018 7:42 pm

Habilitet i styremøteBestemmelsen om habilitet på styrenivå finnes i borettsloven § 8-4. Bestemmelsen er identisk med bestemmelsen i esl. § 42 som omhandler inhabilitet i styret i eierseksjonssameier. I henhold til brl. § 8-4 må et styremedlem ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Det samme gjelder forretningsføreren.

Dette innebærer at det enkelte styremedlem må vurdere egen og andres habilitet fra sak til sak. Når et styremedlem er inhabil, skal vedkommende tre ut av styremøtet under hele behandlingen av saken, man skal med andre ord gå på gangen.

Dersom et inhabilt styremedlem har deltatt i behandlingen av en sak, er hovedregelen at vedtaket er ugyldig dersom inhabiliteten antas å ha virket inn på vedtaket som styret har fattet.

Når det gjelder spørsmålet om hva som skal til for at inhabilitet skal anses å foreligge, oppstiller loven to alternative krav; enten en fremtredende personlig særinteresse, eller en fremtredende økonomisk særinteresse i avgjørelsen.

Det oppstilles krav om en særinteresse, med andre ord en annen interesse enn den alminnelige interesse man har som seksjonseier. Er man part i saken er man definitivt inhabil.

Særinteressen skal i tilegg være fremtredende. Eksempelvis vil eierskap til en ubetydelig aksjepost hos en leverandør ikke medføre inhabilitet. Eier man imidlertid en betydelig aksjepost hos en leverandør, vil man som styremedlem absolutt anses for å ha en fremtredende økonomisk særinteresse i avgjørelser knyttet til leverandørens tjenester for sameiet.

For øvrig er det verdt å merke seg at et styremedlem også er inhabil dersom nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i utfallet av saksbehandlingen.

Habilitet i generalforsamling Bestemmelsen om inhabilitet i generalforsamling står i borettsloven § 7-10. Bestemmelsens ordlyd er svært lik ordlyden i esl. § 37, 3. ledd som regulerer samme spørsmål i eierseksjonssameier. I henhold til brl. § 7-10 kan ingen selv eller ved fullmektig delta i avstemninger om avtale med seg selv eller nærstående, eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse.

Kravene om habilitet er med andre ord mindre strenge enn en saksbehandling på styrenivå. En inhabil andelseier/fullmektig kan i generalforsamling delta i behandling av saken frem til votering.

Andelseieren eller fullmektigen vil bare være inhabile i de tilfeller som følger av lovens ordlyd, nemlig avtale med seg selv eller nærstående, eget eller nærståendes ansvar og i saker vedrørende salgspålegg eller fravikelse.

Dersom en inhabil andelseier har avgitt stemme under behandlingen av en sak i generalforsamling, vil vedtaket bare bli ugyldig dersom den inhabile stemmen har vært avgjørende for resultatet.

Som en følge av at bestemmelsene i eierseksjonsloven og borettsloven er tilnærmet identiske, må man kunne legge til grunn at rettspraksis gjeldende den ene loven, må kunne gis samme betydning i forhold til forståelsen av den andre.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2272
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest