Det norske rettsapparatet er korrupsjonsbeskyttende

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

Det norske rettsapparatet er korrupsjonsbeskyttende

UNREAD_POST Elmer Solberg » Fre Jan 11, 2019 8:38 pm

Til
Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;barne og likestillings departementet<postmottak@bld.dep.no>;

Cc/
oivin.christiansen@uni.no<oivin.christiansen@uni.no>;marte.fylkesnes@uni.no<marte.fylkesnes@uni.no>;hjordisr.saupstad@bufetat.no<hjordisr.saupstad@bufetat.no>;anne.lise.edvardsen@bufetat.no<anne.lise.edvardsen@bufetat.no>;frydenberg.postmottak@bfe.oslo.kommune.no<frydenberg.postmottak@bfe.oslo.kommune.no>;sor.varanger.familierad@bufetat.no<sor.varanger.familierad@bufetat.no>;post@kirkensfamilievern.no<post@kirkensfamilievern.no>;kf.follo@bufetat.no<kf.follo@bufetat.no>;ovre.telemark@bufetat.no<ovre.telemark@bufetat.no>;familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no<familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no>;kf.otta@bufetat.no<kf.otta@bufetat.no>;kf.hallingdal@bufetat.no<kf.hallingdal@bufetat.no>;post@familievern.net<post@familievern.net>;ringerike.familievernkontor@bufetat.no<ringerike.familievernkontor@bufetat.no>;kf.mosjoen@bufetat.no<kf.mosjoen@bufetat.no>;familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no<familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no>;familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no<familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no>;henrik.nielsen@bufdir.no<henrik.nielsen@bufdir.no>;Pal.christian.bergstrom@bufetat.no<Pal.christian.bergstrom@bufetat.no>;Jonny.berg@bufetat.no<Jonny.berg@bufetat.no>;Oistein.sovik@bufetat.no<Oistein.sovik@bufetat.no>;ingrid.pelin.berg@bufetat.no<ingrid.pelin.berg@bufetat.no>;trude.borge.iversen@bufetat.no<trude.borge.iversen@bufetat.no>;Ellen.olness.nadim@bufetat.no<Ellen.olness.nadim@bufetat.no>;kompetanseteamet@bufdir.no<kompetanseteamet@bufdir.no>;emb.islamabad@mfa.no<emb.islamabad@mfa.no>;emb.amman@mfa.no<emb.amman@mfa.no>;emb.nairobi@mfa.no<emb.nairobi@mfa.no>;emb.ankara@mfa.no<emb.ankara@mfa.no>;hotline@redcross.no<hotline@redcross.no>;postmottak@fmhe.no<postmottak@fmhe.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmavpost@fylkesmannen.no<fmavpost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;postmottak@fmmr.no<postmottak@fmmr.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;mbe@bld.dep.no<mbe@bld.dep.no>;ejo@bld.dep.no<ejo@bld.dep.no>;rak@bld.dep.no<rak@bld.dep.no>;spe@bld.dep.no<spe@bld.dep.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;rune.solberg@asd.dep.no<rune.solberg@asd.dep.no>;ragnhild.nordaas@asd.dep.no<ragnhild.nordaas@asd.dep.no>;Eli.Telhaug@asd.dep.no<Eli.Telhaug@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;omy@asd.dep.no<omy@asd.dep.no>;Kjetil.Moen@bld.dep.no<Kjetil.Moen@bld.dep.no>;Inge.Ovesen@bld.dep.no<Inge.Ovesen@bld.dep.no>;Hege.Nygard@bld.dep.no<Hege.Nygard@bld.dep.no>;redaksjonen@dss.dep.no<redaksjonen@dss.dep.no>;ans@asd.dep.no<ans@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;caroline@barnevernsbarna.no<caroline@barnevernsbarna.no>;styret@barnevernsbarna.no<styret@barnevernsbarna.no>;fmfiemba@fylkesmannen.no<fmfiemba@fylkesmannen.no>;fmfigae@fylkesmannen.no<fmfigae@fylkesmannen.no>;fmfiinal@fylkesmannen.no<fmfiinal@fylkesmannen.no>;fmtrhbr@fylkesmannen.no<fmtrhbr@fylkesmannen.no>;fmtrobj@fylkesmannen.no<fmtrobj@fylkesmannen.no>;fmtrsme@fylkesmannen.no<fmtrsme@fylkesmannen.no>;fmtrtmw@fylkesmannen.no<fmtrtmw@fylkesmannen.no>;fmnotab@fylkesmannen.no<fmnotab@fylkesmannen.no>;fmnossn@fylkesmannen.no<fmnossn@fylkesmannen.no>;mnogiv@fylkesmannen.no<mnogiv@fylkesmannen.no>;fmnojko@fylkesmannen.no<fmnojko@fylkesmannen.no>;fmtlimd@fylkesmannen.no<fmtlimd@fylkesmannen.no>;fmtldbe@fylkesmannen.no<fmtldbe@fylkesmannen.no>;fmtloal@fylkesmannen.no<fmtloal@fylkesmannen.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;Asbørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Anders Varslingsgruppen Pedersen<apgamvik@live.com>;Rune Fardal<rune@fardal.no>;Marius Reikerås<marius@reikeras.no>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Catherine309y<catherine309y@startmail.com>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Ronny Solem<ronsolem@gmail.com>;


Det norske rettsapparatet er korrupsjonsbeskyttende

Tor Mikkel Vara.

Når tid har du tenkt å bruka mannskapet ditt blant politi og rettsapparat for å få fjerna a erna og resten ar røkkla ho omgir seg med?

Eller er det slik å forstå at dykk har underordna dykk denne satans elita, som har teke seg til makt over oss alle, ja alle dykk i storting og regjering?

Om så er. Kva forventar dykk at vi folket skal gjere med dykk?
Ja for dykk trur vel ikkje at vi let dette vedvare, no når dykk så til dei grader har avslørt dykk for oss alle saman?

Det er jo berre å sjå på alle henvendingar vi gjer inn imot forvaltninga, med all dens klageorgan, der vi blir neglisjerte alle.
Kva tyder det på? Jo at dykk har underordna dykk denne elita alle som ein, og har lete dykk korrumpere.

Det er unntakstilstand og lovlause testandar i Norge vårt land! Og om ikkje dykk som har påteke dykk ansvar med å betjene oss alle, evnar å rydde opp i denne satans kjeltringsgjengen gjer det, så kapituler. Tre av, og overlat taburetten til oss det NORSKE FOLK, så tru meg, vi skal ordne opp i dette.

Berre syt for at alt av politi held seg langt vekke, så kan dette gå nok så fredeleg for seg, og om ikkje kan det bli nok så kaotisk. Hugs, politietaten består av ca 10.000 individer i Norge, og om ikkje alle er korrupte, så er det i allfall mange av dei som er det.

Og dei korrupte iblant dei som skulle våge å hindre DET NORSKE FOLK å gjenopprette lov og rett i dette landet, vil bli dei første som vert pågripne og fengsla, slik at vi andre får arbeidsro til å fullføre oppryddinga etter denne satans kjeltringsgjengen.

Det er no slutt på tolmodigheita for DET NORSKE FOLK. Dette til orienteringMed venleg helsing

Elmer Solberg

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Nasjonale Varslergruppe er også innlemmet gjennom våre knutepunkter i New York, London, Melbourne, Roma, New Delhi o.a. for den globale spirituelle oppvåkning.

Den 09.01.2019 07:29, skrev Elmer Solberg:

Det norske rettsapparatet er korrupsjonsbeskyttende vert det hevda !

Og om dykk ikkje trur oss, så tru omatt. For det er fakta sandt.

Rettane våre har så langt kunne gjort alt dei har villa av lovlausheit. Den tida er no forbi. No tek det Norske folk over både for politiet og domstolane våre. For slik det er no vil vi på ingen måtar ha det lenger.

Regjering og storting, saman med alle samfunnstoppar i alle samfunnslag, har utspelt si rolle i samfunnet vårt. Lat oss kvitte oss med heile røkla.

Om ikkje det eg skriv var sandt, så ville eg og andre "VARSLARA" blitt ivaretatt og verna om. Det vert vi ikkje, vi vert snarare forfulgte av denne satans elita som likar dårleg å verta avslørt.

Men no har dei avslørt seg for mange av oss. så lat oss pågripe dei, og levere dei til redelege i politriet, slik at dei kan ta seg av dei å tildela dei straffer som fortjent.

Det er vi folket i vår fulle rett til i følge straffeprosessloven §176, og om ikkje vi gjer det, så vert vi lovbrytara i følge straffeloven §139, saman med fleire andre lover og instruksar, som politiinnstruksen §6.3

Og sidan kongen refererte Bibelen i nyttårstalen sin, så kan vel eg referere den same LOVA, der det står i Jakobs brev Kp. 4 fra vers 13. Advarsel til selvsikre og rike
"13 Og nå, dere som sier: «I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger» – 14 og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen! Dere er jo bare en røk, som er synlig en kort stund og så blir borte. 15 Dere skulle heller si: «Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.» 16 Men dere skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde. 17 Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder."

Ja dette står det altså å lese der! Å syndere det vil vi vel ikke vere, vil vi vel?Med venleg helsing

Elmer Solberg

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

0000000-KJENN DINE FIENDER.pdf
(1.87 MiB) 3 gangerNasjonale Varslergruppe er også innlemmet gjennom våre knutepunkter i New York, London, Melbourne, Roma, New Delhi o.a. for den globale spirituelle oppvåkning.
Elmer Solberg
 

Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron