Mafia i rettssaker- er vi tjent med det?

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

Mafia i rettssaker- er vi tjent med det?

UNREAD_POST Scott Bowen » Tor Feb 14, 2019 1:06 pm

----- Forwarded Message -----
From: Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>
To: emb.kabul@mfa.no <emb.kabul@mfa.no>; emb.alger@mfa.no <emb.alger@mfa.no>; emb.luanda@mfa.no <emb.luanda@mfa.no>; emb.buenosaires@mfa.no <emb.buenosaires@mfa.no>; emb.baku@mfa.no <emb.baku@mfa.no>; emb.canberra@mfa.no <emb.canberra@mfa.no>; emb.dhaka@mfa.no <emb.dhaka@mfa.no>; emb.brussels@mfa.no <emb.brussels@mfa.no>; emb.sarajevo@mfa.no <emb.sarajevo@mfa.no>; emb.brasilia@mfa.no <emb.brasilia@mfa.no>; cg.riodejaneiro@mfa.no <cg.riodejaneiro@mfa.no>; emb.ottawa@mfa.no <emb.ottawa@mfa.no>; emb.santiago@mfa.no <emb.santiago@mfa.no>; emb.bogota@mfa.no <emb.bogota@mfa.no>; emb.havana@mfa.no <emb.havana@mfa.no>; emb.copenhagen@mfa.no <emb.copenhagen@mfa.no>; emb.abudhabi@mfa.no <emb.abudhabi@mfa.no>; emb.cairo@mfa.no <emb.cairo@mfa.no>; emb.tallinn@mfa.no <emb.tallinn@mfa.no>; emb.addisabeba@mfa.no <emb.addisabeba@mfa.no>; emb.manila@mfa.no <emb.manila@mfa.no>; emb.helsinki@mfa.no <emb.helsinki@mfa.no>; emb.paris@mfa.no <emb.paris@mfa.no>; emb.accra@mfa.no <emb.accra@mfa.no>; emb.athens@mfa.no <emb.athens@mfa.no>; emb.newdelhi@mfa.no <emb.newdelhi@mfa.no>; cg.mumbai@mfa.no <cg.mumbai@mfa.no>; emb.jakarta@mfa.no <emb.jakarta@mfa.no>; emb.tehran@mfa.no <emb.tehran@mfa.no>; emb.dublin@mfa.no <emb.dublin@mfa.no>; emb.reykjavik@mfa.no <emb.reykjavik@mfa.no>; emb.telaviv@mfa.no <emb.telaviv@mfa.no>; emb.rome@mfa.no <emb.rome@mfa.no>; emb.tokyo@mfa.no <emb.tokyo@mfa.no>; emb.amman@mfa.no <emb.amman@mfa.no>; emb.nairobi@mfa.no <emb.nairobi@mfa.no>; emb.beijing@mfa.no <emb.beijing@mfa.no>; cg.shanghai@mfa.no <cg.shanghai@mfa.no>; cg.guangzhou@mfa.no <cg.guangzhou@mfa.no>; emb.prishtina@mfa.no <emb.prishtina@mfa.no>; emb.zagreb@mfa.no <emb.zagreb@mfa.no>; emb.riga@mfa.no <emb.riga@mfa.no>; emb.bey@mfa.no <emb.bey@mfa.no>; emb.vilnius@mfa.no <emb.vilnius@mfa.no>; emb.lilongwe@mfa.no <emb.lilongwe@mfa.no>; emb.kualalumpur@mfa.no <emb.kualalumpur@mfa.no>; emb.bamako@mfa.no <emb.bamako@mfa.no>; emb.rabat@mfa.no <emb.rabat@mfa.no>; emb.mexico@mfa.no <emb.mexico@mfa.no>; emb.maputo@mfa.no <emb.maputo@mfa.no>; emb.yangon@mfa.no <emb.yangon@mfa.no>; emb.hague@mfa.no <emb.hague@mfa.no>; emb.kathmandu@mfa.no <emb.kathmandu@mfa.no>
Sent: Wednesday, February 13, 2019, 11:20:46 PM GMT+1
Subject: Fw: Til: Oslo Tingrett Fra: Dennis Scott Bowen

----- Forwarded Message -----
From: Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com>
To: post@hoyesterett.no <post@hoyesterett.no>; Postmottak SMK <postmottak@smk.dep.no>; Politidirektoratet - Linn <politidirektoratet@politiet.no>; justis@stortinget.no <justis@stortinget.no>; Tips Nrk <03030@nrk.no>; Spesialenheten <post@spesialenheten.no>; Oslo Statsadvokatembeter <post.oslo@statsadvokatene.no>; Asker og Bærum Tingrett <abtingrett@domstol.no>; borgadm@domstol.no <borgadm@domstol.no>; Justisdepartementet <postmottak@jd.dep.no>; Politiet - Oslo Grenland <post.oslo@politiet.no>; adv.mail.Bowen <adv_mail_bowen@yahoo.com>; Det Nasjonale Statsadvokatembetet <post.nasj.emb@statsadvokatene.no>; Tips Vg <2200@vg.no>; Tips Tv2 <02255@tv2.no>; Merete Smith <ms@advokatforeningen.no>; Postmottak HPM Riksadvokaten <postmottak@riksadvokaten.no>; Postmottak BLD <postmottak@bld.dep.no>; Postmottak Familie- Og Kulturkomiteen <familie-kultur@stortinget.no>; Domstoladministrasjonen (postmottak) <postmottak@domstoladministrasjonen.no>; Post Barneombudet <post@barneombudet.no>; Postmottak Fellestjenester <post.fellestjenester@politiet.no>; Olle Nohlin <on@matrix-advokater.no>; bør Reagere helsetilsynet <postmottak@helsetilsynet.no>; cecilia.dinardi@elden.no <cecilia.dinardi@elden.no>; drammen@fylkesnemnda.no <drammen@fylkesnemnda.no>
Sent: Wednesday, February 13, 2019, 11:19:08 PM GMT+1
Subject: Re: Til: Oslo Tingrett Fra: Dennis Scott Bowen


bedragere dra.png
Korupte tilstander.


On Wednesday, February 13, 2019, 11:17:51 PM GMT+1, Asbjørn Nilssen <nilssen.asbjorn@yahoo.com> wrote:

Jeg har vært vitne til hans korrupsjon.

Ytringsfriheten er truet når man ikke kan fortelle at en fylkesnemndleder er pill råtten!
30 dagers facebook-karantene :)

Bowen vs. Norway. Klage til Fylkesnemnd Asbjørn Nilssen - Kjærlighetssosiolog

HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?•

ONSDAG 21. FEBRUAR 2018 Lest 128 ganger
Klage til Fylkesnemnd om saksgang og vedtak fattet i saken Familien Bowen mot Vestfold/Norge.
FBV – 2016/002769

Vitne og referent: Asbjørn Nilssen - Sosiolog

Rettsvitenskap eller Rotarylag?

Mitt første møte med rettsapparatet var som vitne i en fylkesnemnd i Drammen. Det ble en selsom opplevelse. For det første virket det som et skuespill, og ingenting tyder på en sentral rolle som vitne. Ny som jeg er i disse sammenhenger ble jeg rolleforvirret. Det var akkurat som de ikke ønsket å høre på meg, men de inntok heller en anklagende tone.

Som sosiolog vurderer jeg nemnda som parodisk. Alle lovbruddene tatt i betraktning er det kriminelt.
Dette farger også min fremstilling av saken. Fordi det kan virke som vi alle har levd i en fornektelse. Vi har korrumpert hele samfunnet. Å våkne opp og se at lover og regler ikke gjelder lengre har kommet som et gradvis sjokk.

Rettsvesenet trodde jeg ikke var bedervet. Grunnlaget mitt er begrenset, men alt det jeg har opplevd til nå har gjort meg skremt. Et system hvor et enkeltindivid har så lite å si mot systemet er farlig. Det er helt nødvendig å varsle om dette.
Fire barn er tatt som gissel. De er kidnappet. Bortført. Fire barn er stjålet fra sine foreldre.


Motiv: HEVN.
Denne saken har ingenting med omsorgsevne eller foreldreegenskaper. De er utmerkede foreldre. Dette handler om hevn hvor forbindelser i losjemiljøet trekker trådene sammen. En familiefar forfølges fordi han forteller sannhet, og vinner en argumentasjonsrekke.


Derfor skal han lide. Derfor skal hans kjæreste lide. Datteren ødelegges. Tre gutter er kidnappet igjen. For andre gang. De kommer til å være skadet etter denne gangen. Som venn gråter hjertet med dem. Som sosiolog ser jeg det i ulike perspektiver og dimensjoner. Rapporten er skrevet i en rystet tilstand.
Politi med møteplikt etter barna kommer hjem.


Ti måneder har gått og påstanden om at Scott Bowen utøver vold i nære relasjoner står fast.
Underveis har en mentalt forvirret politijurist, Pernille Flage, hamret inn arrestasjonsordre på absurde grunnlag, besøksforbud i hopetall og det verste hun har gjort er å bryte loven – Straffeloven § 221-225. Hun har påført Scott Bowen diagnoser og voldsdommer. Han har ingen medisinske diagnoser, og som undertegnede og venn kan jeg forsikre om at han ikke har noen ukjente sykdommer.


Scott Bowen er pasifist. Han har ingen voldsdommer. Før Semptember 2016 hadde han arrestasjonen i juni som sine eneste henvendelser fra politiet. Fra September 2016 til Mars 2017 har det vært 120 uniformerte poitimenn over dørstokken til min mors leilighet. Politiet klarte ikke å la være å kommentere barnevernsfaglige problemstillinger.
Det var i september guttene kom hjem. Politiet ønsket å skade barna for å skade far. Rotary Gimle ved Dag Ottar Sanne, og Styreleder og kristensvenn Nils Astrup er venner. De samarbeider om å eliminere min venn Scott Bowen. Dette er utgangspunktet for denne travestien.

Jus i jug.

Grunnlag for sak finnes ikke, men en påtatt tro på at en av seks familiemedlemmer snakker sant. Tre gutter og en mor blir ikke hørt, og tillegges ingen verdi som mennesker. Frarøve menneskers stemme er grunnleggende brudd på menneskeverd. FNs erklæring om menneskerettigheter har dårlige kår i denne saken. Undertegnede har tidligere varslet om brudd på menneskerettigheter og barnekonvensjoner, uten å få gehør av barnevernet. Som fagperson finner jeg det merkverdig at det jeg har å si ikke er interessant for en minnelig løsning på situasjonen.
Det er fåfengt å tru at menneskerettighetene virker i Tønsberg Kommune, og statistikken over saker i fylkesnemnd går alltid barnevernets vei. Rundt 90% av avgjørelsene går i barnevernets favør. Personlig trodde jeg barnevernet hjalp folk, men har sett noe helt annet siden 09.06.2016. Har fulgt med i barnevernssaken siden en tid i forkant hvor Imagofasilitator og Styreleder ved Holmestrand Montessoriskole sendte inn en hemmelig bekymringsmelding.
Fylkesnemnden bryter likeverdsprinsippet, krav om å bli behandlet som et rettssubjekt og en familie hvor det er fire barn involvert må ha en stor grad av oppfølging. Å følge saken er en skam på hvordan Norge som nasjon behandler vår kommende generasjon. At det skjer i et slikt omfang det gjør er skremmende. Det er et svik mot landet.
Fylkesnemndsleder dropper Grunnloven § 95 og 98 fra fylkesnemnda. I Fylkesnemnda er det Fylkesnemndsleder Markus Bergh som bestemmer hvilke lover som gjelder. Menneskerettigheter og barnas beste er noe som ikke eksisterer når han er fylkesdirigent. Omsorgsovertakelser er det åpenbare målet. Det som genererer penger, og det som han har fått beskjed om å avgjøre.
Amptmann fra Drammen bak sheriffskranken er nedlatende.
En mor og tre gutter blir behandlet uten verdighet. Far blir behandlet som Belseblubb. Datteren på fjorten blir manipulert og trukket i av barnevernets mange spektakulære løfter om egne hybler og fri tilgang på alt det skal være. Barnevernet ber henne be om omsorgsovertakelse, og bearbeider videre hennes historie om voldsutøvelse. Denne opprettholder hun fremdeles. Forfatningen hennes er umulig å vite ettersom har blitt utsatt for traumer i barnevernet, og er medisinert. Foreldrene er kun delvis informert.
I tillegg har hun (eller har hatt) kjæresten som ringte inn bekymringsmelding på Skype. Hver kveld har hun sett inn i hans gråtkvalte øyne mens han forkynte sin lovnad som selvmord dersom hun endret mening eller ikke var tro mot den som tross alt var den eneste hun har kjær.
Kjæresten til datteren ringer barnevernet etter den anonyme bekymringsmeldingen fra familieterapeut Nils Astrup som melder barn han ikke har møtt til barnevernet bak foreldrenes rygg. Begge har gjort det tidligere. Kjæresten med tidligere kjærestes foreldre, og Nils Astrup som Styreleders hevn.
Mor jobbet på barnehagen som tilhører samme bygningsmasse som skolen. Styreleder for barnehagen, Parterapi og Familieterapeut Nils Astrup, sparket moren fordi hun hadde kommet for sent to ganger i perioden i etterkant av at Nordlyshealer Nils Astrup hadde sendt bekymringsmelding bak foreldres rygg som skolens mann. En skam for all mulig form for pedagogikk.
Morens udugelighet burde blitt avdekket tidligere da hun har jobbet i barnehagen over en lengre tidsperiode, og har blitt vurdert verdig betalte studier under praksis.
En seriøs styreleder hadde tatt opp eventuelle læreutfordringer/ hygieneproblemer/ personlighetsproblemer med foreldrene med familieterapeutisk veiledning og råd. Ledelsen i Holmestrand Internasjonale Montessoriskole har valgt å forsvare sitt valg om å sende inn bekymringsmelding. Måten de viser at de mener at Mor og Far Bowen er dårlige mennesker og uverdige foreldre er hvordan de faktisk beskriver personlighetene til barna som negativt.
Det har gjort et stort inntrykk på meg at voksne folk kan gjøre slikt. Temaet vil bli omhandlet mer underveis.
Anonym bekymringsmelding til barnevernet kan neppe sies å være familieterapeutisk, dersom ikke ny teori i Montessoripedagogikk og Nordlysestetikk forteller at splitt og hersk er det helt nye på markedet. Dominerende dogme i alle styreledernes fagkretser, også innenfor Imagosalær.
Å se én vei – den flate planet–metoden.
Fylkesnemnda blir bygget opp under saken til sakkyndig Ingrid Sønstebø, og følger oppskriften, og fylkesnemnddokumentet er avgjort og skrevet klar til utlevering før foreldrene blir avhørt.
Som vitne innkalt i siste liten fant ikke fylkestingsleder mitt vitnemål verdig en plass i rapporten som en venn av familien. Resten av utvalget lager en vanvittig fortelling om en far, en mor og fire barn.
Skolen utalte seg negativt om barnas personlighet til sakkyndig. Sønstebø bygger kyndig sin sak. Familien er ikke bærekraftig. Ikke noe å spare på. Faren konfronterer det som er galt.
Far blir behandlet som en villmann med tastatur. Utagerende på tekst, er han beskylt for. Fordi han stiller spørsmål ved systemet som tar hans barn. Dette blir brukt i mot han. Det er et mønster barnevernet har. Han har ikke truet noen som helst.
Enten er man hysterisk eller så er man for kald. For mekanisk. For organisk. Bare barnevernsansatte sitter med hammeren og dømmer andres drømmer. Nå er det trygt for noens barn.
Sønstebøs rapport er kriminell som resultat av hennes driv etter å kriminalisere hele familien. Barna blir svertet som innadvendte og som sønn av sin grusomme far. Det blir brukt i Sønstebøs rapport etter skolens sine bekjennelser.
Det er akkurat som om de hater guttene. De er bare til besvær. Selv om det aldri tidligere har vært utsatt for negativ forfølgelse av kristne barnevernsbeskyttere. De gjør alt de blir bedt om. De har alltid fått gode tilbakemeldinger fra skolene. Flinke til å pugge.
Tre fine gutter med hver sin personlighet. FC prater veldig mye, og observerer kontinuerlig. H er en analytiker og en underfundig humorist. NB er en leder som står frem som et godt eksempel. Og alle er tørste etter kunnskap, og oppfører seg eksemplarisk. Nesten hele tiden. Slik som gutter skal gjøre.
De hadde akkurat begynt å venne seg til livet etter tilbakekomsten før de ble tatt på nytt. Et hårreisende faglig mareritt. En beslutning som stammer fra ren ondskap. Fylkesnemndsleder kan forsvare seg. Hvorfor teller ikke jeg som vitne når jeg først møter opp? Jeg kjørte fra Tønsberg til Drammen for å stille opp. Hvorfor gjorde jeg det, Fylkesnemndleder Bergh.
Virkeligheten til Sønstebø stemmer ikke overens med min, kan man si, til tross for at jeg har tilbrakt veldig mye tid sammen med familien. Som kyndig ser hun det rette lys. Penger i lomme gjør barna dumme. Hun har ikke møtt noen av dem.
Ikke mor. Ikke far. Ikke gutter. Om hun har laget samtalen med Mie, eller ikke, er et mysterium. Sønstebø har ingen troverdighet. Hun kan tolkes med onde intensjoner. Mie har det vondt, og blir syk av å være under barnevernet er det ingen tvil om. Den belastningen hun har hatt det seneste året er så brutalt at en ikke kan forestille seg det selv. Det er destruktivt. Det er menneskefiendtlig.
Det er ondskap av Ingrid Sønstebø. Å bruke Mie slik er et svik mot en pike på fjorten år.
Konservativ republikanetikk – religionskritikk.
Mie Bowen er ikke født til å bli konservativ kristen republikaner. Det var ikke planen i følge henne selv. Hun var egentlig på vei hjem når kjæresten ringte til barnevakta, men ble i stedet belemret med hele historien selv. Hun er ikke kristen. Hun trenger ingen Gud for å leve. Med riktig veiledning fra far og mor klarer hun å ta avgjørelser selv. Barnevernet forgifter hennes unge sjel.
De hindrer henne Montessori Pedagogikk som hun og far var enige om var det beste valget. Hun vil kjede seg på offentlig skole. Hun ble kastet ut av Tønsberg Montessoriskole på grunn av hennes kjæreste forgiftning av lærer. Politiet godtar drapsforsøket som en uheldig hendelse, mens en løgn om vold i nære relasjoner velges å holdes på. Er det de religiøse mørkemenn som hersker?
Justisia tung i høyredraget - konservative religiøse organiserte republikanere vil ha Marshallhjelpa. 9000 milliarder på bok. Valgmuligheter.
Utvalget av vitner er endimensjonalt. Alle innehar motiver for å opprettholde tilstand hvor far er skyldig i hele verdens ondskap. Alle er organisert i ulike fellesskap som kan knytte dem til Nils Astrup. Familieterapeuten som sikkert har tjent mange penger på barnevernet som parterapeut og nordlyspastor, sender inn bekymringsmelding fordi han er snurt. Ordet snurt er ekkelt, og bør ikke brukes om eldre mennesker. Men Nils Astrup er snurt. Fornærmet over å ha tapt en diskusjon.
Hvorfor skal barn bli dratt inn i krangler mellom voksne?
Scott Bowen vandret som ydmyk leilending i Hoffnarrenes Hoff Tønsberg. Det kunne virke som hirdetjorene befalte hirden og skutilsveinene til å gå til åtak. Drottsete fra Nøtterø var forsvunnet. Nøt sola. Fehirden Bjerke gnir seg i hendene, mens Stallkar Jonas klør seg i skrittet mens han ser utover Karl Johanslensvei. Forbi Løverådlogbakken 5. Øst for Stamphuset. Der hvor fem tusen barn ligger begravet.
Påtalejakt
Far har ingen dom, men økende antall siktelser som stadig vedvarer, og begynner å utgjøre en liten haug. Oseberghaugen. 10-11 måneder med siktelse, uten etterforskning, kan ikke Tønsberg mene er greit. Barnevernet kan anklage mannen, noe politiet tar seriøst, men noen innsats for å finne ut hva disse voldsanklagene og drapstruslene bunner ut i er det ingen som tenker på å finne ut av.
Er det slik vi behandler familier i Norge i 2017? Min tro på menneskerettigheter, likeverd og rettferdighet fikk en kraftig smell. Eksisterer ikke mer. Har det blitt sånn nå at det er helt greit å bruke barn i barnslige hevnaksjoner hvor de som hevner er langt mindre modne enn barna de stjeler. Å stjele barn fra foreldre må være den feigeste måten å tjene penger. At noen har hjerte til å ta ut overskudd av noe sånt. Det forstår jeg ikke. Har de blitt så kalde? Hvordan blir barna deres da?
De kommer til å ha advokater for å få foreldrene inn i det offentlige helseregimet. Treneringssystemet som knekker besteforeldre, foreldre og barn. Et alvorlig graverende sykdomstegn. Et omen.
Tukt er makt.
Tre gutter med manerer og høflighet, som tidligere har fått bare positive tilbakemeldinger fra skolen, forteller at de vil hjem. I fylkesnemnden er de redusert til ingenting. Fylkesnemndsleder hører ikke på hva barna sier, ettersom de har avgjort saken i forkant. Tre veloppdragne, morsomme og bra gutter, og de fryktelig glad i å være sammen med hverandre og resten av familien.
Fylkesnemndleder – her har du vitnet ditt – jeg går god for familien. Jeg forsøkte å fortelle deg det, men du måtte flire og le litt. Småprate med det blonde sjarmtroll. Hvilke marer som rir dette kvinnemennesket er universets hemmelighet.
Guttene har forsøkt å gi informasjon om at de trives best hjemme, og har det best der. Gang på gang. Flere ganger. Hvor mange ganger skal barn bli overhørt, eller mener de at de skal høres og ignoreres?
Et barnevern som kun er ute etter å skade, og som drives av pur kynisk kapitalisme, gir det totale faen i barn. Denne behandlingen av guttene er totalt uholdbart. Uakseptabelt. Det skal ikke være sånn.
Det norske rettshus – lover snudd på hodet. Nasjonal Samling i Bonn.
Ordre inn i institusjoner, nemnder, stat osv. setter i gang prosesser hvor loven er snudd på hodet. Bibelen forteller at man ikke skal lyve, mens hele gjengen lyver. Lovboka sier det samme. Politiet prater om noe annet. Du skal ikke komme med falsk forklaring. Barnevernansatte lever i en alternativ virkelighet av religion, mafia og pengemenighet. Gjelder ikke lov og rett for de selvutvalgte?
Hvem stiller seg til doms for min venn Scott Bowen? Eva Bowen? Barna? Hvem er disse menneskene? Hvem hevder de kan dømme Eva og Scott som dårlige foreldre? Hvem er fylkeslederen som klubber Scott og Eva Bowen ned? Hvem faen er det for et menneske som gjør noe sånt?
Hva er konsekvensene av overgrepet av foreldrene? Hva gjør du med livet til folk, fylkesnemndsleder Bergh? Hvordan kan du tillate deg selv å knuse familien til folk på den måten du gjør?
Å finne seg selv.
Mies tilstand er usikker. Det oppgis at hun medisineres, men ingenting om hva det innebærer. Dette er usikkert for foreldrene da Mie er i en sårbar posisjon. Hun er i konflikt med sin far. Obstrueres av barnevernet som hersker med sine falske forklaringer og bedrag. Far har bedt om møter med Mie flere ganger, men besøksforbudene gjelder hele tiden fordi de aldri kommer opp i Tingretten.
Det er uendelig trist når en dommer i Tingretten skylder på saksbehandlere for å velge en anmeldelse om drapstrusler mot tre barnevernsansatte i en sak. Far har møtt to av dem i august 2016, og den siste i desember 2016. Besøksforbudet mot barnevernansatte kom i april. Det har tatt 120 dager siden besøksforbudet mot Mie kom. Far får ikke lov til å møte sin prinsesse. Bistandsadvokat og barnevernet hindrer dem i å møte hverandre. Det er en stor tragedie.
Et møte mellom far og datter, hvor de fikk lov til å prate hadde ordnet alt. Som venn av far har jeg forsøkt å si ifra at foreldrene er utmerkede foreldre, men har ikke fått gehør. Dette til tross for at jeg kjenner noen på den andre siden av bordet fra barneskole og videregående.
Drenere livskraft
Treneringsmetoden gjelder overalt i Tønsberg. Politiet bruker tiden som de ønsker, og siktelser blir spydd ut av en åpenbart ustabil politijurist som skriver ut arrestordre for sønnens julepynt, og skriver om diagnoser som antageligvis er langt mer aktuelt for henne enn for han. Pernille Flage skriver at han er dømt for vold, noe lege skriver under bekymringsmeldinger på.
Lege i legevakten i Tønsberg som ikke våger å stå frem som lege i Tønsberg, og da ikke egentlig kvalifiserer som lege, tillegger Scott klare dyssosiale trekk, sannynligvis manglende empati og å være stor fare for sine barn. Han diagnostiserte han på to minutter.
Andre som må stå til doms for sine falsknerier innenfor helsesektoren: Spesialist i klinisk voksen psykologi Alexander R. Flaata, sjakkspilleren, mener Bowen er lite samarbeidsvillig, kampvillig, kverulerende og manipulerende. Han har konkludert med at Bowen viser trekk forenelig med narsissistisk og paranoid personlighetsforstyrrelse. Det synes at han glemmer at Bowen har blitt fratatt sine barn, og har en make som har blitt fratatt all troverdighet, og blir sett ned på for hvert steg hun tar. Et lite press?
Dette sier han om sjakkspillere.
«— Det handler om kroppsspråket og hvordan vi oppfører oss. Dersom man fremstår truende eller kampinnstilt, kan det vekke uro eller nøling hos motstanderen. Man kan også spille på psykologi ved å prøve å spille på motstanderens sjakksvakheter, og sine egne styrker.»
Hva er en diagnose?
Dømt
Det finnes ingen diagnose på Scott Bowen. Han er en fornuftig og smart mann som kjemper for sin rett til å være far for sine barn. Hvilke krefter som kjemper mot virker urokkelige på sin tro at han skader sine barn. Spesielt hans litt datter som sin hjertestein, som tok over historien til sin emokjæreste. Et fjorten år gammelt barnevernsbarn som har ringt inn bekymringsmelding på familie til tidligere kjæreste.
En kjæreste som skulle ta livet av seg, dersom hun fortalte sannheten. Dersom hun ikke tok på seg forgiftning av læreren. Og beholdt krigen med far. Barnevernet tar over med historier om at far og mor ikke ønsker å se sin datter. Bruker mailer og spørsmål som argumenter for dårlig samarbeid, og som årsaker til at mor og far ikke vil se henne. Sannheten er naturligvis noe helt annet.
Det er ingenting de heller ønsker. Fylkesnemndleder. Ser du ikke menneskene? Spiller det ingen rolle for deg? Gjør du alt det du blir bedt om? Om det så skal skade mennesker?
Rabiat Politijurist med kompulsiv obssessiv narsissistisk psykopatologisk personlighetsforstyrrelse med arrestordre på tiggerlisten. Faglig objektivitet.
Pernille Flage er kriminell. Hun skriver ut fra sitt eget hode, og har antageligvis sverget for hevn, fordi far våger å stå i rettskaffenhet. Krever sin rett til begrunnelse. Krever en faglig begrunnelse for tvang. Lovhenvisning til anklager. Han har rett til å vite hvorfor han skal i retten før han går inn i retten. En anklaget må vite hva han er anklaget for. Han er inne i rettsaken for å vitne. Han er ærlig og rett frem.
Det må få han få lov til å være. Han må få lov til å være seg selv. Han er en usedvanlig bra mann må alle vite. Sønstebø skal ikke ha definisjonsmakt over hans tilværelse. Han er en mann. Han kan ta vare på seg selv.
Det hele baserer seg på ignorering og trenering. Far har ikke sett sin datter på over ti måneder. Han har lyst, men vet at han gjør vondt verre dersom han finner på et stunt. Han vil ikke sette sine barn i fare. Beskytter sine barn med kunnskap som er utover denne verden. Tanker om helhet og energier, og hvordan verden fungerer på et større plan.
Ti måneder mener fylkesnemndleder er helt greit. Hva mener fylkesnemndleder om dette spørsmålet? Har ikke Scott Bowen fortjent å se sine barn hele tiden? Hva er det som får dere til å tenke i de baner? Det er tull. Kan ikke ha et angiversamfunn hvor angiverne har rett uavhengig om de har rett eller ikke.
Angiveri, sladder, personkonflikter eller den ekstremt hatefulle bitre sure nabokjærringa.
Som angiver i et angiverland angiver jeg fylkesnemndleder for Straffelovens § 101: Folkemord, til folket. Fylkesnemndleder bidrar til folkemord mot en gruppe mennesker på seks. Hva som motiverer er uavhengig straffen. Jeg forteller dere han er skyldig i folkemord.

Som dere kan se under dette avsnittet kan ingen ta meg på løgn, fordi jeg forsøker ikke å lyve. Det er det beste i lengden. Man vikler seg stadig inn i løgn og bedrag, men fylkesnemndsleder må kunne se at familien har en sak, dersom han tenker seg om.

§ 101. Folkemord
For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe
a)

dreper ett eller flere medlemmer av gruppen,
b)

forårsaker betydelig skade på kropp eller helse til ett eller flere medlemmer av gruppen,
c)

utsetter ett eller flere medlemmer av gruppen for levevilkår som tar sikte på å fysisk ødelegge gruppen, helt eller delvis,
d)

iverksetter tiltak overfor ett eller flere medlemmer av gruppen som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen, eller
e)

med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.
Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.
Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.
En familie er en gruppe pr. juridisk definisjon,

a) De er i ferd med å drepe Mie. Ny Små Enheter-jente eller Glassjente. De påfører henne traumer og dype psykologiske utfordringer for livet.

b) Statistikk underbygger at det å være innblandet i barnevernet er helsefarlig. Livsfarlig faktisk. Mie er i ferd med å drukne inne i seg. Det er ikke tull. Det haster før hele Mie er borte. Slipp hun fri. Guttene lever i konstant usikkerhet. Blir vanskelig å bli tro til et slikt system. De mister tillitt til voksenverden. Det er en skandale.

c) Splitt/hersk, ignorering, trenering, tortur, vold og manipulering er bare noen av metodene som brukes i det systematiske maktovergrepet på to fantastiske foreldre og fire fantastiske barn.

d) Mye tyder på at Traumer påvirker forplantningsdyktigheten. Påførte traumer fører til varige endringer i hjernen. Man kan ikke løse opp i psykiske problemstillinger uten det biologiske bånd blir bevart så langt det kan. Ideologien som kommer handler om restriksjoner på alle områder. Forplantningskontroll er allerede iverksatt. Beskrivelser av pedofilitendenser overfor datter jfr. sønn. Aksepterer dere religiøse pedofile drittsekker som forer opp en åtteåring ti-elleve kilo på to-tre måneder. Konklusjonen må være hvor store lovbrudd som er gått.

e) Tja, dette punktet kan barnevernet svare på selv.
Fylkesnemndleder er naturligvis ikke alene om det og derfor må også Straffelovens § 108: Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse.
Nå skal jeg ikke gå gjennom listen av skyldige. Det er verken tid eller plass. Fylkesnemnsdeltakere var stort sett en del av § 108, men noen kommer kanskje mer konkrete i et ledd av § 102
f)

torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake alvorlig psykisk eller fysisk smerte,
Politiet faller ofte under denne kategorien. Ellers har Ingrid Sønstebø og Pernille Flage nord-europeisk rekord i lovbrudd på vegne av det offentlige. Vi skal ikke kimse av lovbruddene til politiet. Advokater har foreløpig vært svært skuffende. Ikke mulig å finne en ærlig sjel for Scott. Samrøre uten sidestykke.
Barnevernsansatte, fylkesmannsansatte, andre kommuneansatte, lokale folkevalgte, familiens ariske Høyrefløy, politikere, rådmann, ordfører og Mr. Budsjett Pål Thal-dårlig unnskyldning av en -mann. Synkronsiktelser i tre forskjellige byer styrker bevisene for at sakene påvirker hverandre.

Erna Kverna.
Jeg anmelder NAV for alvorlige brudd på alt som har med lover å gjøre. Som vitne vitnet jeg til at NAV forsøkte å anklage en firebarnsmor for juks ved å bruke samme rekvisisjon en gang til. Det er ikke mulig ettersom de butikkansatte må ha underskrift. Hun fant opp en historie for å ydmyke henne. En NAV ansatt som har skrevet bekymringsmelding fordi teksten hennes var sprikende og at det var rot i det papirløse samfunnets papirhaug.
Fylkesnemndsleder for Buskerud og Vestfold frarøver to foreldre deres barn, og deretter begynner arbeidet med å holde de adskilt, samt bygge en sak som går dem i mot. Hvilket ærefult oppdrag fylkesnemndsleder har. Var det et kall? Har du alltid vært en rettferdig og rettskaffen mann? Interessen for rettferdighet? Eller er det penger?
Hvilket grunnlag og hvilken rett har fylkesnemndleder til å frarøve barn verdi og rive dem vekk fra foreldre, uten å høre på hva de har å si.

En fylkesnemndsleders barneforakt
Fylkesnemndleder ignorerer barna, og de får ikke en gang lov til å få testet sin troverdighet. Hvordan vurderte fylkesnemndleder barnas utsagn, spesielt de tre guttene? Hvor ledende er spørsmålene til Mie, og hvorfor skriver du direkte åpenbare løgner i dine rapporter?

Sønstebø og Fylkesnemndleder begår karakterdrap, folkemord og organisert kriminalitet når de gjennomfører det de gjør. Ingen av disse profesjonelle som skal være på barnas side skal være profesjonelle nok til å begrunne ting faglig.
Ettersom barnevernet har sluttet å følge lovene hadde det vært flott dersom Barnevernet eller Tønsberg Kommune kan gi vanlige folk beskjed om hva vi skal forholde oss til. Eller er det skinnloven i skinnretten? I denne sammenheng Fylkesnemnd, men også i Tingretten som viser seg like useriøs som ledere av fylkesnemnden var.
Påstanden er at fylkesnemndleder ikke anerkjenner guttene som tre individer. Fylkesnemndleder vurderer ikke guttene som mennesker. Synder mot likeverdiprinsippet. Nå vil jeg hevde at guttene er av langt høyrere verdi, men ettersom likeverdiprinsippet gjelder skal vi fylkesnemndleder mulighet til å svare for seg.
Iustitia, har mistet sin sjarm. Themis halvsides lam.
Fylkesnemndleder mangler kunnskap og respekt for sitt yrke. Dersom fylkesnemndleder ikke har kapasitet, kompetanse eller menneskelighet bør han ikke bære ansvaret på sine veike skuldre. Vurderinger og avgjørelser har enorme konsekvenser. Et slikt ansvar kan ikke fylkesnemndleder ha.
Ser han ikke mennesker bak dokumenter, evner ikke kritisk refleksjon eller har en illusjon av empati kan han ikke være leder. Han kan ikke lede seg selv, og bør umiddelbart ha hjelp.
Fravær av gyldighet i saken er uforståelig og absurd. Et vedtak ingen får se, og krav på faglig begrunnelse som aldri blir gitt. Det hele ender opp med at Sønstebø tar seg av den faglige biten, og med ett fikk Pernille Flage en nemesis. Den interne konkurransen om hvem som er verst.
I feminismens hulrom – maskulinitetens hudorm – vi er likeverd
Fylkesnemndleder hever seg over sakens natur. Fatter vedtak på bakgrunn av en sakkyndigrapport som ikke holder mål. En rapport i fra bakvendtland hvor sakkyndig uttaler seg på bakgrunn av personer hun aldri har møtt.
Bruker guttenes personlighet fordi det taler hennes sak når hun skal få nye oppdrag fra barnevernet. Med dårlig personlighet kan man skylde på stamtavla. Med sakkyndigkappe dømmer hun deres psykiske helse nord og ned, og hennes opplysningsplikt fører til at guttene blir tatt igjen etter seks måneder hjemme. I utgangspunktet har de ikke noe vedtak på å bli tatt.
Far er en grei kar. Han har bunnsolide verdier og evner som mange andre ikke har. Han har uendelig kunnskap og er en strateg for menneskets beste. På Itas var hans deltagere de mest takknemlige. Han så hvem de var og hjalp de noen skritt ved å gjenkjenne og adressere problemer. Gjorde en fantastisk jobb ut fra forutsetningene. Det er jeg tydelig nå.

Å stjele sjel.
Umyndiggjøringen av mor og tre gutter er kriminelt. Dette i følge alle lover, regler og etiske forskrifter som innebærer menneskeverd. Likhet for loven og anerkjennelse som rettssubjekt som den vanlige mannen i gata er et absolutt minimum. Streken er over for lenge siden.
Bunnen er nådd. Det er en lang vei opp. Men vi skal gå den veien sammen. Vi skal like det vi gjør. Interessere oss for fag og positiv utvikling. Troen den gode energien inne atomer, nøytroner, patroner og ioner, selv i loslitte klær, og erkjennelse at dersom det er til fortjenesten for din neste, et milevis utvidet familiebegrep. Kloden vår mulighet. Startgropa på vår eksistens.
Buskerud og Vestfolds familestraffdommer gir ikke gule kort eller formildende omstendigheter. Han gir rødt kort, og gjør slik at guttene blir tatt. Jeg nevner det igjen. Trettenåringen skal kunne velge selv om han vil bli med eller være hjemme, men han ble tvunget med løftet om at dersom han ikke ble med fikk han aldri sett sin bror igjen. Fylkesnemndleder har sørget for kidnapping på bakgrunn av Sønstebøs sakkyndigrapport.

Evnestjeler
Fylkesnemndleder tar ansvar for dommen som innebærer at han dømmer fravær av omsorgsevner hos foreldre ved avgjørelsen om at han vet best, og skriver under på foreldrenes udugelighet.
Stempler fem av seks medlemmer i familien som løgnere. Mener de blir slått selv om de påstår de aldri har opplevd det, men fylkesnemndleder vet at Sønstebø vet best. Fem og seks familiemedlemmer farer med løgn for hva fylkesnemndleder? Dette må du kunne svare på skriftlig.
Jeg savner min egen rolle i det hele. Jeg er sjalu.

Tønsberg Tax-freesolbrillesfære i Golf- engros-pris-utstyr kosmologiske evighetsunivers. Der hvor Norske-Gud holder til med hammer og sigd i parallell univers. Da surrealismen inntok T-Town.
Finner ingen begrunnelse hvor det henvises til konkrete vedtak eller hendelser, men aner en sterk grad av forutinntatthet, hat og hevn. Dom på forhånd. Forhåndsdom.

Raseri og forfengelighet som grunnlag for avgjørelser. En kvalmende fromhet av religiøs imago fasilitator av tredje grad, samt nordlysguiderullator og parhest, Nils Astrup. Som konen hans forteller:
«- Vi treffer forsvaret vårt så grundig når vi kommer i en nær relasjon. Da blir vi fort urimelige, og bryter kontakten. Nils pleide å bli primitivt rasende, mens jeg ble foraktfull og arrogant. Jo sintere han ble, jo mer foraktet jeg. Jo mer jeg foraktet, jo mer desperat rasende ble han, forteller mor.» Konen forteller om primitivt raseri. Styreleder for Falkesten og Holmestrand Montessori

Rotary Skole.
Nils Astrup skal gjøre om Montessoriskoler til rene Rotaryskoler slik de gjør i Amerika. Konservativ Kristne Republikanere. Det er en farse. Staffasje. Det er ren idioti og umodenhet. Hvordan skal vi forholde oss til folk som er feige? Som har mistet jordfestet. Mistet perspektiver på virkeligheten.
De desperat rasende. De som allerede har testet ut barnevernet som hevn, og sett den fantastiske effekten av det. Familieterapeuten. Skolestyreleder. Kirkens Bymisjon og religion. Sender ut barnevernmeldinger igjen. Er det akseptert av samfunnet at det er greit på bakgrunn av hva da? Rotary? Religiøse venner? En blanding av dem?
De velger en sannhet. Og tror på den. Den populistiske eliten som korrumperer samfunnet slik at det er legitimt å drive business av menneskehandel, og Pedofili er greit om det bare gjelder de fornemste menn og noen kvinner, hvor menneskebarn blir til satanistofringsriter, barnesalve og babybatteri for aldrende menn og heks. Det er et satans liv.
Terapi for MANNEN – hevnen søtest på ekstrem lang avstand.
Dette kan endres, men da må vi se på hverandre som mennesker og en tro på at et liv er like mye verdt uansett. Selv Nils Astrup har en slags verdi i en ideell verden.. Likeverdiprinsippet må komme senere.
Fylkesnemndleder dømmer foreldrenes evner til å ta vare på barna sine ut fra en telefonsamtale mellom barnevakta og en perifer suicidal kjæreste som eksperimenterer og introduserer narkotika til datteren i familien.
Det legges ikke vekt på fjortenåringens introduksjon av narkotika til datteren, muligheter for uaktsomt drap utført på lærer, som datteren får skylda for. Datteren fikk historien til kjæresten servert i sitt fang, med beskjeden om det er de eller meg, kjærlighet eller død?
Kjæresten har meldt foreldre til tidligere kjæreste til barnevernet.
Hva kan vi bytte med sannhet? Sirkulærpsykologi. Antipati.
Motiv eller bakgrunnssjekk er kanskje politiets ansvar, eller barnevernet, eller fylkesmanen, eller fylkesordfører, sivilombudsmannen, høyesterett, familieterapi med Nils Astrup, eller barnevernets lydige bikkje, politibetjent nr. 36 188. Hjelm, batong, bandolær og automatvåpen. De skal beskytte oss mot alt vi er redde for ved å spille rollen «Frykten» selv.
Den lille emokjæresten med ritalinterapi, runner for barnevernet, forgiftet lærer på skolen med intensjon, og plasserer ansvaret på datteren som gjør som han sier. Han er så lei av alt at han fort kan ta sitt eget liv dersom hun sier noe annet. Til tross for bevis som er fremlagt barnevern, politi og skole av foreldrene. SMS’er sier noe annet.
Kunne det ha vært greit å sjekke? De kunne ha drept læreren. Ikke noe å ta på vei for, sa barnevernansatt, ettersom hun er under den kriminelle lavalderen. Da gjør det ikke noe at det er hennes skyld, forteller barnevernet, til tross for bevis som beviser noe annet. Er det ikke rart at foreldrene ikke har dukket under?
På grunn av fylkesnemndsguttens feighet, eller forakt for noen typer folk. Som kan dømme en mann ut fra horrible påstander. Bare fordi han hjalp en venn på jobben.
Våknet opp til verdens nedtur.
Ettersom jeg som sosiolog og venn har fulgt saken tett blir det for tidkrevende å gå i detaljer i avgjørelsen, men det virker som han har tillagt seg dårlige barnevernsvaner ved «å fragmentere vedtaket og ta for seg element for element».
Helhetlig tenkning, logikk og fornuft er satt til side, og erstattet av et skråsikkert bilde konstruert av han selv. Posisjonen forteller hvem som har rett. Ikke sak eller fag.
Ønsker i første omgang bare å sende en klage slik at jeg har gjort min borgerplikt. Fylkesnemndleder kvalifiserer ikke oppdraget. Han kan dømmes til folkemord for viten og vilje ha tatt beslutninger på falsk grunnlag slik det står i Straffelovens kapitel 2. Den siste loven gjelder for meg.
Fylkesnemnden bryter loven om barnas beste i vedtaket om omsorgsovertakelse på bakgrunn av en sakkyndigrapport som tar utgangspunktet i barnevernet, og barnevernets versjon av saken som går ut på at de hater henne. Distansen blir lengre og lengre. De holdes fra hverandre.
Bemerkelsesverdig at fylkesnemndleder ikke evner objektiv vurdering, kritisk distanse til rapporten som er skrevet og generell adferd som representerer verden. Rapporten betegnes som grundig og etterrettelig. Den er faglig diskvalifisert. Den kan ikke brukes i retten. Barnevernets eskalerende løgn og bedrag, galskapen til politijurist Pernille Flage overtas av sakkyndig Sønstebøs mentale plager.

Pandoraboks

Paradoks oppstår da de bryter loven ved at de lar barna bor sammen med en far som er stemplet som voldelig og grensesprengende i ca. 8 måneder. Dersom fylkesnemnden mener at foreldrene ikke er skikket til omsorg bør dette begrunnes med nye opplysninger i saken.
Vurderer fylkesnemndsleder en dalende formkurv i omsorgsevnen, og synkende standard i NAV-verdien. De produserer blandingsbarn. Adoptert fra Sør-Korea og Amerikaner med indianerblod. Virker ikke å være et akseptert blandingsforhold i Nazi-Tiden som potensielt kommer.
Logikken innebærer at fylkesmannen vurderer sin kollega besluttet tilbakeføring forrige gang som tegn på kollegaens faglige inkompetanse. Endringer og sylskarp etterforsking har funnet ut at han er usammenhengende og vanskelig å forstå. En merkelapp, eller en mangel på lapp, er legitim grunn til å bli behandlet som annen-, tredje – eller sisterangs borger.
Emo-hardcore-på-ritalin-og-stasiterapi.

En eller to fjortenåringer med en hemmelighet. Den ene føler skyld. Den andre får empati, og antageligvis noen penger eller mer medisin. Hvem vet? Systemet er sykt. Jeg har sett noe jeg ikke våget å se inn i tidligere. Mine fantasier kunne ikke fatte de hoverende høner fra barnevernet som behandler mine venner som marsboere. Folk fra en annen galakse. De hadde plettfritt foreldrerulleblad i deres fjorten år som foreldre, og bang så smalt det i Tønsberg.
De hører ikke på det som blir sagt. Kanskje de ikke forstår hva som blir sagt? De virker ikke spesielt glupe. De får ikke ut sitt potensiale. De er ulykkelige. De blir lurt inn i noe de ikke har kontroll over. Norges arbeidsliv. Utviklingen av NAV dette året er katastrofalt. Eva Bowen får knapt nok rasjoneringslapper, og møter et NAV som forsøker å påføre henne skyld i tyveri ved å kopiere rekvisisjonen. Men det falt i fisk da kunde faktisk er pliktig legitimasjon og underskrift.
Det nytter ikke å kopiere en underskrift med stempel i sort og hvitt. Alt er bare meningsløs destruktiv selvutslettende tilbedende religiøse unødvendigheter. Tro på det du tro på. Vær deg selv. Det er ikke vanskeligere.
Be cool!

I Tønsberg blir du satt på plass dersom man argumenterer i mot en hodeløs feig Brutus, og den hodeløse får det ikke med seg det før det går noen minutter, og det gjorde vondt for maskuliniteten, noe som er likegyldig med hevn – Nils Astrup har tatt på seg dommerkappa.

Erfaring gir punkter i genbanken – Jfr. DNA/DNB – BANKEN _ art. nr. 36 – 743 g
Foreldre i fjorten år uten negative bemerkninger.
Fylkesnemndleder valgte å overse mitt korte nervøse bidrag i fylkesnemnden. Som representant som venn av familien. Trodde det ikke var så ille som jeg oppdager det er. Integriteten var forsvunnet. Den var helt borte. Alle var på samme plass. På samme side.
En gjeng velferdsprofitører som tjener på barns ulykkelighet. Penger for hvert år som går. Et dyrt tiltak for en billig penge kan blir penger av sånt. Det er vel litt som hamster og bur. Det kan ikke gå så galt dersom en har batong. Vor Frelsers treningskampanje.
Warumt – Hvorfor så vanskelig? Hvorfor vil vi ha det vondt?
En trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn å ha tro på seg selv. Boblen sprekker snart, og da lekker mye ut. Ikke bry deg om det lev etter ditt nye driv når det kommer.

Fra september har det vært 120 uniformerte politifolk over dørkarmen til min mors leilighet som hun låner bort gratis. Hun gjør det av kristen barmhjertighet og bud om nestekjærlighet. Hun vet at foreldrene bare vil barna godt, selv om hun bare har møtt familien ved et par anledninger. Barna blir stadig bortført fra sitt hjem.
Fylkesnemnd underbygger sakkyndig Sønstebøs ensidige sakkyndigrapport ved å vurdere vitneutsagn som eventuelt kunne ha talt foreldrenes sak fordi «de ikke er egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig». Da det ikke er noen begrunnelse eller beskrivelse av hvorfor fylkesnemnda ikke finner vitnene relevante da de ikke underbygger barnevernets sak.
Saken er klubba før noen visste ordet.

Det er ikke utført undersøkelser, vitneavhør, samarbeid eller lignende som avdekker vold i nære relasjoner. Sønstebøs rapport er komponert av tidligere dokumenter, og hviler i vesentlig grad på barnevernansattes oppfatning av far.
Far har hatt tre møter med tre forskjellig barnevernansatte de tre møtene han har hatt. Han har blitt forfulgt av politiet, siktet for ville fantasier, brutalt arrestert fremfor sine barn ved tre anledninger. Den ene gangen for en juletrelapp. Ironisk at det handler om lapper i nrk.no i dag. Hvorfor tar de barnevernet i forsvar?
Man blir verken mer eller mindre voldelig av en siktelse. En siktelse er et stempel. En siktelse i Nasjonal Samling – Distrikt VESTRE VIKEN henger igjen så lenge Statsadvokaten mener det er alvorlige påstander.
Ingen hensyn til sønderslått familieskrått. Den ene gutten som sparrepute. Den andre hengende ned en krok og en snor. Den siste blir brukt som medisinball. Moren blir kastet rundt omkring i huset. Kastes og sparkes rundt omkring i leiligheten, men ettersom hun er passivt medvirkende til denne volden er det sikkert greit for henne. Det er jo bare en siktelse som står fast.
Politi – eller adelsskattetats barnetall? Det nye gullet.

Rotary Gimle – Politimyndighet?
Barn fra alle kanter. Barn i alle varianter. Barn i kjeller. Barn på kammerset.
Dersom fylkesnemnden har funnet bevis på at far utøver vold i nære relasjoner burde far ha blitt tatt hånd om av påtalemyndigheter, og blitt straffet for sine lovbrudd. Politi eller barnevern har verken holdepunkter eller planer om å undersøke hva som er reelt. Ingen interesse for å imøtekomme eller høre på foreldrenes ønsker, eller barnas versjon. Barns oppmerksomhetsbehov. Barns behov for å bli hørt, og tatt seriøst.
Tatt i betraktning fylkesnemndas fokus på barnas beste er det oppsiktsvekkende at prinsippet om biologiske bånd ikke har verdi. Grunnlaget for fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse baserer seg på løse påstander og et eventyr diktet av en fjorten år gammel kjæreste. En fortelling som i stor grad endrer karakter da den blir tatt over av datter. Den har en eskalerende tendens, og et ensidig fokus rettet på å kriminalisere begge foreldrene.
Barnevernet bryter som kjent alle mulige former for lover, regler og etiske regler. Barnevernloven som i utgangspunkt kan være en oppskrift blir brukt som barnevernets våpen. Fremfor hjelp yter barnevernet hevn på bestilling. Dessuten tjener de penger. Et samrøre under mafiaparagraf.
Fylkesnemndleder - proppfull av visdom og humor.
- Påminnelse om Straffeloven § 108
Faglig er vurderingsgrunnlaget til fylkesnemnda ubegrunnet da bevismaterialet utelukkende er basert på datters versjon av saken, samt vitner fra barnevernet og skolen som må opprettholde løgnen slik at den ikke forsvinner for dem, og at de sitter med skyld i denne travestien. De fremstår som parodier av seg selv.
At fylkesnemnda, ikke bare her, opererer med uriktige datoer er et tegn på at fylkesnemnda ikke tar oppgaven seriøst. Forvaltningsloven blir brukt kynisk mot barnevernets motsatte side. Barnevernsloven er skjønnsvurdering. I dette tilfellet er det en fjorten år gammel gutt som har definisjonsmakt over virkeligheten. Er ikke det litt tidlig å legge ansvaret over på fjorten år gamle kjærlighetsklisjeer?

Sønstebø – en morder av karakter.
En sak om omsorgsovertakelse og brutale inngrep i familien bør bli behandlet med ydmykhet og respekt. Rapporten til Sønstebø framstår som ønske om å skade så mye som mulig og mangler legitimitet på de fleste områder. Så graverende at det bør frata sakkyndige sin lisens. Nemdas vurdering framstår suten faglig grunnlag, ingen bevis og finner ingen grunn for dette heller.
Ingen injurier. Ingen avgjørelsesgrunnlagverdi.
Fylkesnemnda frarøver mor autonomi og menneskeverd ved å fastholde på påstanden om at mor er utsatt for vold. I tillegg samtykker hun til fars utøvelse av vold på sine barn. Hvordan behandler fylkesnemndsleder en firebarnsmor? Hun blir fratatt verdien som menneske. Dette er min gode venn. Hun er en flott kvinne.
Catch 22 – you’re damned if you do, you damned if you don’t - 22 Catch.
De tre guttene uttrykker til talspersonene som tross alt er utnevnt av samme nemnd at de ikke har noen betenkeligheter med å bo hjemme, og at det er det de vil, og fylkesnemnda oversetter dette til at barna er påvirket av foreldrenes meningspåvirkning. Catch 22. Guttene er 9, 11, og 13 år. Flotte tall og flotte gutter.
Sett i sammenheng med menneskerettene angiver jeg Nemdas Leder for brudd på menneskerettigheter Artikkel 1 – til og med – 12 – i første omgang. Anmelder fylkesnemndsleder for brudd på grunnlovens § 102 er det ingenting som tyder på at det blir tatt hensyn til integriteten til foreldre og barn. Ikke i fylkesnemnd, og ikke i Tingretten.
Om fylkesnemndleder har manglende kunnskap om lovene, eller ikke kan lese så godt, har jeg ingen forutsetninger til å uttale meg om. Mye av det er sikkert klipp og lim. Det om lovverket.
De smører far godt utover saken når fylkesnemndleder har oppdaget vold mot de tre guttene i saken. Hvordan har du oppdaget vold i familien? Har du vært like mye på besøk hos dem som jeg? Er du i egenskap av allmektighet? Fylkesnemnd står på at far slår sine gutter, selv om guttene forteller noe annet. De representerer en versjon hvor mor er slaven og leketøyet til far, og at hun ikke har krefter til å kjempe i mot. Hun har vist bra tålmodighet i denne saken, til tross for at dette er det aller verste en mor kan oppleve.
Det er så godt å et nytt perspektiv på ting, frøken Fylkesnemndleder. Du kan ikke komme med falske anklager. Han har ikke slått noen som helst. Han er pasifist, om det skulle bety noe. Fylkesnemndsleder vet bedre enn dem, så det har ingen vits. Systemet er korrupt. Det er ødelagt og full av rusk!
Paragrafrytter i tredje kvartal ned i portal under det ovale bord, I den fjerde Monolitt Orden av Tempel Eventplan SS – Vergangenheit - District: Schleswig-Holstein aus der Linkz.
Meningspåvirkning på styrket avgjørelsesgrunnlag.
Ved å innføre begrepet meningspåvirkning som en avgjørende faktor for lite troverdighet hos guttene er kriminelt. Guttene er individer med meninger. Guttene er mennesker.
I et ikke-eksisterende vedtak blir de behandlet som brikker i et spill som handler om at far er forhåndsdømt, og blir dømt gang på gang. Tapt i fylkesnemnda et par ganger, blitt lurt av advokater ca. 8 ganger, hindret fra Tingrett av advokat som ikke var deres advokat. Han hadde fått fyken tre dager i forveien.
Trekking av anke en halv time før stengetid av advokat som ikke var deres advokat vil jeg karakterisere som drøy kost. Repetisjon viser at han gjør alt rett, mens de andre tar feil. Noen som har problemer med det? Advokatene har ikke gjort noe av det som krever av dem. Å representere på en rettferdig måte. De har ingen yrkesetikk.
Steller seg over familien og sender dødsdommer over dem. Den ene mer patetisk etter den andre. Forvaltningslære ABC. Advokatene mener det her helt ok å gjøre minimalt. Motarbeide Scott Bowen sønder og sammen med brev og besøksforbud. Han får brev med besøksforbud. Av alle og enhver. Behering Breivik psykologen antok han var den store klikken nær.
Barna hans er brutalt fjernet fra en far. Fire barn har blitt tatt fra en fantastisk fin mor. Hvem er dere egentlig? Du skal være bra følelsesløs for å få til noe sånt.

Tønsberg Venterom
Scott og Eva Bowen har ventet ca 345 dager på at besøksforbud skal prøves i tingretten. De har aldri blitt tilkjent troverdighet. Tønsberg består utelukkende av avdankede uspiselige skuespillere. Dere bruker hele byen som teater, og Vips har klovnen scene igjen.

I skrivende stund har Scott Bowen ventet på behandling av opprettholdelse av besøksforbud fra datteren, som den 10.6.2016 opplyste at hadde ikke Mathias ringt barnevernet, ville hun bare dratt hjem. Dette står å lese i politiavhørene, eller de såkalte klausulerte avhørene, som viser seg å være trenering, da de ikke innehold noe som ga grunnlag for klausuleringen.
Fylkesnemnda legger til grunn omfattende og alvorlig fysisk vold på bakgrunn av en rapport skrevet av sakkyndig Sønstebø. Vedlagt følger en foreløpig akademisk vurdering av Sønstebøs 13 første sider av rapporten.
En grundig og fullstendig metodisk vurdering av rapporten vil følge en politianmeldelse av Sønstebø, samt som vedlegg i klage til Psykologforeningen. Sånn for å ha gjort det for å holde ryggen klar for lovens lange arm. Da er det viktig å anmelde kriminelle forhold som falsk bevisbyrde, ensidig utvalg uten noen representanter fra foreldrenes lag.
Hva med oss som er glade i familien? Det finnes slike som oss.
Slutt dette hasardiøse spill om seks menneskers fremtidige liv.
Først påfører de usikkerhet, uforutsigbarhet og endeløs trenering og lovbrudd utført kommunalt velsignet. Thalmann setter pris på påfyll av spenn. Barna skal leve og bo hos fosterforeldre med kompliserte og begrensede samværsregler. Planen er umiddelbar, og straffen langvarig for foreldrene med omsorgsegenskaper fra dass, slik man kan tolke det av Sønstebø.
Ingrid Sønstebø fant opp så mye rart i sin sakkyndige rapport at det får en egen plass, men konklusjonen er at den er kriminell i følge Straffelovens §221-225, spesielt § 223 – Grov uriktig anklage jfr. konsekvenser for familien.
Drøye konsekvenser for en familie som blir ødelagt av en hær av Establishmentet. En datter som har utviklet traumer under barnevernets makt. Hun blir fjernere og fjernere. Fra familien. Dere knuser og ødelegger Mie Simonsen Bowen, og det er uendelig urettferdig og trist. Det skal ikke være sånn.
Folk tar ikke andres barn. Det gjør man bare ikke. Hva mener du Fylkesnemndsleder?
Sønstebøs rapport er velbegrunnet forankret i skriv, forteller Fylkesnemndsleder. Kun datter fastlåst i krig med far blir borte fra familien. Fader ut. Hun kan bli borte for alltid. Tønsberg Kommune må stå til ansvar for denne behandling.
Dere behandler barn som stafettpinner. Barna er små feite fordelingsnøkler. Blir brukt som flyttbare produksjonsmidler og utgjør en stadig økende andel pasienter og klienter som trenger medisiner, psykologi, behandlingsrutiner og NAV-økonomi. Velbegrunnede forslag skriver nemndleder om Sønstebøs rapport.
Rapporten er alvorlig kriminell, og har fatale konsekvenser.
Fylkesnemndsleder har tatt en grundig vurdering av saken, og ut fra hans faglige tyngde klekker han ut denne vrien:
Begrunnelsen er en fjorten år gammel gutts telefon til barnevakten, samt påførte diagnoser og voldsdommer av Pernille Flage som har tatt på seg legefrakk og dommerklubbe. Dette har blitt bearbeidet og spyttet ut igjen av Psylologispesialistsakkyndig Ingrid Sønstebø. Hun forsterket Flages diagnose og voldsdommer, og har bidratt med sitt ildsinte hat mot familien. En dyptliggende forakt for undermennesket. Hun er kjøpt og betalt av fylkesnemndleder
Farlig grunnlaghet.
Saken har mange eksempler på at mor og far ikke erkjenner noe. Skal de lyve for fylkesnemnden slik at de blir fornøyd. Er løgnen vinner for at Fylkesnemndleder skal være fornøyd? Hvor fornøyd er du med din jobb på en skala fra 1-10? Har du evaluert din bedrift i fylkesnemnden+?
Finnes det mange eksempler på vanskeligheter med «ikke å erkjenne»? Erkjenner de ikke på det samme fra gang til gang? Skulle det ha vært mer konformitet? Hva er et foreldrepar i barnevernets perfekte svar? Finnes det monopolkort med flytt ut fra fengsel? Fylkesnemndleder? Hvordan virker dette her?
Fylkesnemndleder mener at foreldrene i det minste skal innrømme noen mangler, og bli dømt for litt vold, uansett. Slik at barnevernet og Thalmann kan tjene noen slanter. Noen kroner for noen små retro naziasjetter. Noe pynt til Keiserriket når det oppstår.
Godt at Fylkesnemndleder konkluderer med at rapporten bygger på langt flere kilder enn bare Mies beretninger.
Når han kan skrive slik har han et grunnlag, som kan synes gyldig, når fylkesnemndleder skriker det ut. Ensidig utvalg gir unison stemme. Det bør være et enkelt metodegrep.. Langt flere troverdige kilder som objektivt taler den nøytrale part sak.
Ingen uavhengige advokater stiller opp for han. Tre Tingretter i vårt land er grundig koordinert. De har tatt fra han hans store kjærlighet. Hans datter. Hans venn.
De hadde verdens beste forhold til dagen arrestasjonen skjedde. Hadde fått en lang klem i butikken dagen før.
De hadde begynt å bli bekymret for at datteren begynte å bryte sine egne regler uten å gi beskjed. Det er ikke uvanlig at foreldre har en tid å være hjemme før en skoledag. Det er vel verre enn å ikke ha det skulle en tro.
En halvtimes samtale mellom far og datter hadde løst saken den første dagen.
Sakkyndig Sønstebø finner så mange nye feil på menneskene hun ser ned på at hun finner det viktig og riktig å opprettholde opplysningsplikten og sende barnevernet en mail om hennes grenseløse bekymring for foreldrene Bowens kjærlighet til barna.
De lever i virkeligheten om å komme med faglige vurderinger hvor han konkluderer med at dette er best for barna. Det er vitenskapelig bevist av sakkyndig psykologspesialist Ingrid Sønstebø. En heks av den gamle sorten. En som skal ta barna deres.
Korte samvær under strengt tilsyn, samt begrenset telefonkontakt og forbud mot sosiale medier. Fylkesnemndleder har makt til store inngripen i andres familier, og benytter seg av det for å hindre kontakt. Scott Bowen får besøksforbud mot datter forlenget uten grunn. Alt er intakt. Alt er på stell.
Fylkesnemnd og barnevernet har latt barna bo hjemme hos mor og far fra september til slutten av april. Etter en grundig og faglig vurdering har fylkesnemnda kommet til et annet resultat ut fra en bestilling av sakkyndig og sakkyndigrapport. Et bestillingsverk av fylkesnemnda. En sakkyndigdame som skriver en rapport som er så bak mål som kan komme.
Jeg kjenner familien.
The representation of self in everyday life.
Sønstebø har brukt en brorpart av rapporten til å beskrive og fremstille undertegnedes varslinger om kritikkverdige forhold i barneverntjenesten, samt skriv som ser behandlingen barn og mor får i sammenheng med brudd på FNs konvensjon om menneskerettigheter, samt brudd i FNs barnekonvensjon jfr. barna.
Som sosiolog med kjærlighet- og familiesosiologi som spesialisering, samt lang erfaring som leder og ansvarlig forvalter, samt faglig- og opplæringsansvarlig i rapportskriving, har jeg omfattende erfaring med å vurdere rapporter. Undertegnede har også bidratt med å utvikle kurs i metode og rapportskriving for bransjeforeningen Arbeid og Inkludering tilhørende NHO Service.
Det er overraskende at jeg i det hele tatt er del av rapporten, da det ble gitt klar beskjed om at min hjelp ikke var nødvendig, og at mine brev kunne opphøre da jeg ikke er part i saken.
Sønstebø synes å ville noe annet, og har derfor bak min rygg, uten å snakke med undertegnede viet stor plass i rapport som en negativ faktor. Antageligvis et bidrag for å illustrere foreldrenes slette vurderingsevne og dømmekraft. Jeg har tidligere sett Bufetat uttale seg om jeg skulle en være litt forsiktig med.
Hvilken rolle undertegnede har i rapporten er uklart, og hvorfor varsling om kritikkverdige forhold blir behandlet som noe negativt kan Sønstebø forklare. Gjerne en beskrivelse om når og hvor og hvordan man skal forholde seg til en slik sak, slik at Sønstebø får mer mat på sin sak. Eller er det rett og slett ikke ønskelig. Jeg hører stadig at jeg ikke er part i saken.
Sønstebømat.
Da undertegnede ikke blir omtalt i vurderingen av fylkesnemnd til tross for at jeg vitnet for familien i Drammen antar jeg skyldes at fylkesnemndas vurdering er skrevet før vitneavhøret i nemnden.
Personlig hadde jeg tatt til takke med en bisetning om at jeg ikke var egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget nevneverdig, slik at jeg i det minste ble nevnt og får anerkjent min eksistens. Begrepet å styrke avgjørelsesgrunnlaget er en ny oppfinnelse som ikke vokser på trær. Det er når vitnet ikke kan den allerede satte sannheten om at alle skal dø når enden er her.
Dette og en mer grundig faglig behandling av fylkesnemnds avgjørelse vil bli behandlet i min anmeldelse av fylkesnemndsleder og hans inkompetente hær. En fylkesnemndleder som står støtt i sine avgjørelser er antageligvis ikke bekymret for en anmeldelse, men i denne saken er den helt uunngåelig. Man må respektere den loven man har.
En faglig sterk fylkesnemndleder jar brukt hele sin faglige kløkt til å komme med tungtveiende avgjørelser. Det er åpenbart en familie full av dritt. Halvparten gul. Halvparten av halvparten nordlending.
Han fortjener svar på hvilken rett dere har til å ta hans barn. Dere må huske at det må ligge et underlagsmateriale som er noe annet enn Sønstebøs. En prat hadde løsnet alt. Mie vil hjem. Gutta skal hjem. Alle kommer hjem snart. Ellers blir det mail etter mail etter mail.
Helt til dere ikke orker mer.
Men vurderinger og avgjørelser er glad for en ekstra gjennomgang for å få bekreftet sin styrke som mann, menneske og underbygget sin faglige tyngde i avgjørelsen om nok en gang å rive vekk tre snille og hyggelige gutter fra sin mor og far. Som sosiolog og venn av familien ser jeg det annerledes.
Fylkesnemndleder sitter mange ledd utover, og legger utelukkende vekt på hvilke beskjeder han får, og nå skal uansett alle som blir tatt av barnevernet skal tas. Full speed ahead!
Fylkesnemndsleder er den store helten i lokalet. Har skaffet en gjeng med penger. Sortert noen blandingsbarn, og gjort sin plikt som nordmann. En staut nordmann med de riktige verdier. De utvalgte religiøse losjemenn. Han er nok langt i fra sentral, men han kan kjenne litt på det. Alle barn skal tas i omsorgssaker som plutselig dukker opp.
Anmeldelse og spørsmål.
Sender en anmeldelse og min egen vurdering til alle som ønsker å lese bevisgrunnlaget, sakkyndigrapport og fylkesnemndas vedtak slik alle folk jeg kan nå, og som er interessert kan gjøre opp sin mening selv. Anonymisert naturligvis. Det er morsomt å lære noe nytt.
Diskuter vedtaksgrunnlag. Vurder tiltak i hjemmet. Evaluer rapporten.. Sett utvalgskriterier. Bedøm Sjekk lovparagrafer. Grunnloven er brutt en rekke ganger. Spesielt denne paragrafen, synes jeg blir brutt ganske mye av fylkesnemnd.
To punkter til slutt:
1. Uten begrunnelse og beviser (utover løse påstander) er det lovstridig å dømme omsorgsovertakelse.
2. Fylkesnemndas vedtak førte til at alle guttene ble tatt, til tross for deres innvendinger. Barna ble ikke hørt. Når dette også gjelder den eldste gutten som er over tolv, og har partsrettighet, er det i følge straffeloven en soleklar kidnapping av barn.


Mvh
Asbjørn Nilssen


Sosiolog i kjærlighet, vennskap og familie.
Til Tilsynsutvalget for dommere - Klage på Tønsberg Tingrett - Vitne og klager: Asbjørn Nilssen
HVA MENER IKKE ASBJØRNEN?•ONSDAG 21. FEBRUAR 2018
Påtalemyndighetene har nedlagt besøksforbud mot Scott Bowen.
Marita Kruse-Moss, Hege Lund og Ellen Fisher har samlet seg, og fått venner i politiet til å skrive ut drapstrusselpåstander som de henger ved et besøksforbud. Trusler om drap blir ikke anmeldt. Stigmaet og stemplingen henger ved videre i barnevernssaken.
Dommer Siw Morrow, Tønsberg Tingrett, aksepterer beviser som utelukkende kommer fra tredjepersoner, og lar siktelsen som ikke er en ekte siktelse, henge ved navnet Scott Bowen med videre i barnevernssaken hun ikke har kjennskap til. Dommer Siw Morrow er et symptom på rettsstaten Norge i domstolkrise.
Hun henger det sammen med en voldssiktelse fra juni 2016. Da barna ble tatt. Påført av Politijurist Pernille Flage. Pernille Flage er syk, og bør få pleie og behandling. Ferie burde være mest aktuelt. Ingen har tatt bryet med å sjekke om det er barnevernet i Tønsberg eller Scott Bowen som snakker sant om vold i nære relasjoner.
Drapstruslene var antageligvis ikke så farlig, fra tre separate barnevernsansatte. Min venn har møtt disse tre en gang hver. Marita Kruse-Moss og Hege Lund var på et møte august 2016. Ellen Fisher desember 2016.
Tid som brukes av andre mennesker på bakgrunn av tre «kvinners» evner til å være i livet. Tap av livstid for de anklagede. Kynikere uten livsgnist. Siw Morrow ønsker å være venn med dem. Fire kvinnelige dommere og Anklager Carl Bore, mot en hardkjempende firebarnsfar som ikke får se sine barn.
Fortellingen om bortkastet tid – tre kvinner, en dommer og en advokat er ansvarlig for ondskapsfull stjeling av andres tid ved deres blotte eksistens av fordømmelse og hat.
Tilsynsutvalget for dommere har bedt meg om å skrive klage over Dommer Siw Morrow ved Tønsberg Tingrett ut fra dommernes etiske prinsipper for dommeradferd.
Å stjele sjel.
Klage på:
Tønsberg Tingrett
Dommer Siw Morrow
Dommerstanden
Norges Domsstoler
Dømmende myndighet
Kontrollorganer
Påtalemakt
Utøvende myndighet
Norge
Ellen Fisher, Marita Kruse-Moss og Hege Lund er ansatt i Tønsberg kommune – Barnevernet. Besøksforbudet er tatt ut av personene som privatpersoner. Advokat er Carl Bore er innleid av Tønsberg Kommune for å bekjempe trusler og trakassering. Tønsberg Kommunes innbyggere betaler Advokat Carl Bore, 4000 kroner pr time. Carl Bore er hyret av Tønsberg Kommune for å forsvare tre privatpersoner i et sivilt søksmål mot en pappa til fire. Advokat Carl Bore skal behandle dokumenter, postgang, internett og uttalelser med lupe for å finne tendenser til trusler og krenkelser.
Nok en advokatsjel som har sitt lodd i å stikke dolk i ryggene på familien Bowen. Tre gutter har gjentatt til det kjedsommelige. De har ingen intensjoner om å bytte hjem. De elsker sine foreldre. Alvorlige brudd på Grunnlovens § 104. Barna blir ignorert.
Pappa Scott og Mamma Eva, samt barna, blir ikke vernet av de statlige styresmaktene om «retten til liv og stri mot tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskeleg eller nedverdigande behandling», Grunnloven § 93. Styresmaktene bryter ned vernet om personlig integritet ovenfor hele familien. Loven blir ikke behandlet likt, og familien diskrimineres av Tønsberg by.
Advokater vil ikke ha Scott Bowen som klient. Antageligvis fordi han utfordrer med argumentasjon og sannferdighet. Advokatene virker å ha annen intensjon enn å forsvare sannhet og rettferdighet slik at et samfunn skal være i stand til å virke. Advokatene løper heller ærender for hemmelige brorskapsinteresser eller private interesser. Dette hindrer Scott Bowen i å motta lovmessig krav om å få saken sin avgjort av en uavhengig og upartisk domstol.
Min påstand er at Dommer Siw Morrow ikke representerer en uavhengig og upartisk dommerstand og domstol. Påstanden er at Siw Morrow er et eksempel på at de statlige styresmaktene ikke sikrer sine borgere rettferdig rettsgang i uavhengige domstoler. Dommer Siw Morrow oppfyller ikke samvittighetsfullt sine plikter, dersom hun har skrevet under på forsikring.
Rettsak nr. 1 for - Asbjørn Nilssen – observatør og sannhetsvitne.
Tre barnevernansatte påstår far Scott Bowen har drapstruet de tre barnevernsansatte. Bevisgrunnlaget er ikke tilgjengelig for far som må holde innledende prosedyre. En pappa til fire barn må sitte å forsvare seg mot abstrakte påstander utløst av inkompetanse og lovbrudd av de anklagende. Uten konkrete holdepunkter i bevisføringen er det vanskelig for en pappa til fire å vite hva han forsvarer seg mot.
Foreløpig har ikke Scott Bowen mottatt et skriftlig grunnlag for vedtaket fattet i juni 2016 hvor barna blir tatt for første gang. Han har ikke fått faglige begrunnelser for noen av avgjørelsene som barnevernet har tatt underveis i saken. Scott Bowen spør overalt, men ingen i kommunen gir han svar. Spørsmålene i e-post fra Scott Bowen til Barnevernet blir tolket som dødsdom, men når bevisene skal vises blir
Tønsberg Rettsdistrikt – Lage påtalesak om drap!
Scott Bowen har hatt tre separate møter med de anklagende barnevernansatte. Ettersom de har ulik ansvarsområder er de tilknyttet saken på ulik måte. Scott Bowen møtte Marita Kruse Moss i august 2016. Samme måned og år hadde han et møte med Hege Lund. I desember møtte han Ellen Fisher. I Mars 2017 dukket påstanden om drapstrusler opp.
Foreløpig har ikke Scott Bowen mottatt et skriftlig grunnlag for vedtaket fattet, 9. juni 2016. Verken fra barnevakten og politiet som går til angrep på Scott Bowen, eller Tønsberg Kommune som transformerer løse påstander fra en innringer med frynset troverdighet. Det er påpekt siden denne dag at sønnene N, HB og FC er tatt uten legitimt grunnlag, og at de under hele prosessen ønsker å bo hjemme sammen med mamma og pappa. De har ikke vært utsatt eller vært vitne til vold. Guttene ble kidnappet og plassert under fangenskap i tre måneder.
Guttene har blitt straffet for falske anklager og påstander mot far. Først i tre måneder fra juni til september. I april 2017 gikk politiet igjen til angrep mot barna på deres skole. Uniformert politi arresterer guttene fremfor sine klassekamerater, og tvinger de i utrykningsfartøy. Hvilken effekt og konsekvenser det har for barn i en alder fra åtte til tolv bør utredes, og de ansvarlige bør holdes til ansvar for sine handlinger av tvang og vold. Gapestokk og markering er politiets faglige linje. Spesielt mot forsvarsløse og sårbare barnesinn som de kan behandle som de vil. På verst tenkelige og destruktive måte.
Politiet bør kunne redegjøre for angrepet mot barna jfr. lovverket og politifaget. Hvor finner man pensumbøker og lover som forsvarer overgrep og straffetiltak mot tre lovlydige barn fordi en fjortenåring har ringt og fortalt løgner om far. Politi og påtalemyndigheter i Tønsberg virker å ha fagterminologi som handler om aggresjon og vold. Til tjeneste for maktelitens inntjening av penger, og statsapparatets flørting med politistatsbegrepet. Politiet bør kunne gi en skriftlig forklaring til barna om hvorfor de arresterte dem.
Arrestasjon av tre gutter i tre ulike klasserom på skolen. Kidnapping av barn på høylys dag.
Avbrutt skolegang for andre gang i løpet av et skoleår. Røsket ut av pedagogikken til Maria Montessori, og puttet inn i klasserom med undervisning i fremmed pedagogikk. Foreldrene har ikke fått faglige begrunnelser for noen av avgjørelsene som barnevernet har tatt underveis i saken. Scott Bowen spør og forlanger det han har krav om jfr. forvaltningsloven, men ingen bryr seg med å gi han svar. I Tønsberg er det greit å stjele barn uten faglig begrunnelse. Tønsberg har en egen fortolkning av barnas beste ved å tolke barnas beste i maktens favør jfr. penger og hevn.
Dommer Siw Morrow synes å mene at tre kvinners påstander om drapstrusler ikke kan behandles i sammenheng med barnevernssaken. Selv om Advokat Carl Bores beviser er tatt fra barnevernssaken. Av alle andre kilder enn Scott Bowen selv. Drapstrusler tolket gjennom en formålsløs sakkyndigrapport, poster skrevet av en venn på vennens facebookkonto og spekulasjoner/løgn. Ingen bevis som har en direkte sammenheng med Scott Bowens uttalelser eller e-post.
Behandlingen av et rettssubjekt som en taper før retten starter, setter standarden for dommerens handlinger. Mulig eliteaspirasjon gjør folk tullerusk og blinde. Morrow startet skuespillet så snart Scott Bowen var innenfor dommerens synsvinkel. Dataproblemer i Tønsberg Tingretts overvåkingslokaler.
Grunnløst grunnlag grunnstøter på grunna.
Scott Bowen har ikke mottatt grunnlag for anklagene om drapstrusler, og møter i retten uten å vite hvorfor han er beskylt trusler om mord på tre kvinner. Ingen henvisninger til eventuelle e-poster som kan virke truende. Da besøksforbudene inneholder drapstrusler, noe som kan ha en strafferamme opp til tre år, antar jeg at den anklagede har rett til innsyn i bevisgrunnlaget. Antar Tønsberg Tingrett burde behandle saken med aller største alvorlighet.
Påtalemyndighetene bør i første omgang behandle påstander om drapstrusler alvorlig. Hvordan kan man nedlegge besøksforbud mot Scott Bowen på bakgrunn av drapstrusler? Trusler om forestående drap bør etterforskes av politiet. Hvorfor fører ikke påstanden til en anmeldelse om drapstrusler? Trusler om drap er en alvorlig påstand som setter Scott Bowen i et svært dårlig lys sett i sammenheng med hans pågående sak med barnevernet. Det blir nok et vedlegg i Scott Bowens saker som henger ved han etter besøk i Tønsberg Tingrett. Nok et vedlegg i hans eskalerende sak mot barnevernet og deres tjenere. Jakten på de statsstøtteutløsende tiltak- og vedtaksmidler. Tiltaket i hjemmet er kostbart for kommunen, mens statsutløsende omsorgsovertakelser og andre varige langsiktige overgrep sikrer statsrefusjon og tilgang på tilgjengelige midler.
Besøksforbudets rettspluralisme - Sanksjon 1 – Avretting.
Et besøksforbud vil ikke hindre en drapsmann dersom drapsmannen har bestemt seg. Antageligvis handler ikke dette om reelle trusler som vi skal diskutere nedover i saken. Hvorfor er de ikke alvorlige nok til anmeldelse jfr. Straffeloven, men alvorlig nok til å hindre en far å være i nærheten av ansatte han burde kunne samarbeide med. Alt for å hindre en fars rettigheter, og for å hindre han i å utføre sine plikter som far.
Som venn av familien og sosiolog med spesialisering i kjærlighetsrelasjoner og familie har jeg engasjert meg i denne saken, da denne saken påfølger en arbeidstvist som medførte avskjed for Scott Bowen og meg. Han hjalp meg, og fikk sparken på grunn av mine handlinger. En firebarnsfar som risikerer dette for en kollega bør få anerkjennelse som fortjent. Det bør ikke kvalifisere for hevn fra utdaterte gamle losjemenn.
Etter hvert som jeg har blitt kjent med familien og barnevernssaken har tatt a surrealistiske proposisjoner. Bortføring av barn og arrestasjon av voksne. Alvorligheten av å kidnappe tre gutter på skolen, og bortføre dem for andre gang etter å bodd sammen med foreldrene i et halvt år, kan ikke understrekes. Handlingene er brutale, grusomme og opprivende.
De hadde endelig begynt å funnet roen etter overgrepene, bortføringen og straffen de ble utsatt for i juni 2016. Fra september 2016 til mars 2017 har 120 uniformerte politikonstabler tråkket over familiens dørstokk. Politiet har omringet hele nabolaget for å forkynne siktelser om for eksempel tvangssalg av bolig i Harstad, som virker å være koordinert med og startet opp i sammenheng med de to rettssakene i Oslo og Tønsberg Tingrett.
Det er helt nødvendig at Tilsynsutvalget for Dommere ser på sakene i en sammenheng. I det minste se de kommuneansatte påstander som privatpersoner mot Scott Bowen om trusler om drap ut fra sak i barnevernet. Dommer Morrow mente ikke dette var viktig, da det handlet om trusler mot privatpersoner. Hvorfor dommer Morrow ikke fant det relevant å se det i en sammenheng blir ikke redegjort for fordi det er noe hun har bestemt. Tønsberg syndromet; manglende grunnlag for påstand, søksmål, anklager og kommunale handlinger.
Faglig forankring i privatøkonomi, og vellykkethet i hevnbarometer.
Destruksjon av konstruktiv pedagogikk. Kritiske faser gir kritisk blikk.
Tønsberg annihilerer skoleåret for tre oppvakte fine gutter. Hvilken effekt har det for deres fremtid? Psykologiekspert og sakkyndig Ingrid Sønstebø glemte å vurdere dette i sin fylkesnemndrapport. Bestillingsverket er bestilt for å sverte en familie for å såre en pappa som står for sitt. I motsetning til borgere av Tønsberg har han mot, rettferdighetssans og en elaborert ryggmargsrefleks.
Er det ingen som er interessert i å høre hva guttene har å si, eller er de ikke av riktig kaliber? Er de av annen art? Blandingsrase? Fritak for egen stemme. Fritak for autonomi og individualitet. Fritak fra frihet. Fritak som rettssubjekt?
Har Bowen-paret mindreverdige blodlinjer? Hun fra Larvik. Han fra Harstad og USA. Begrenset nettverk i umiddelbar nærhet. Det er fristende å spørre seg om det er politikken til et sorteringssamfunn? Kategoriseringssamfunn. Er Morrow ideologisk inspirert? Er Olga Bjoner en arisk helt? Blir Berg Kretsfengsel omgjort til Interneringsleir igjen?
Hvordan Tønsberg kan ta fire barn uten å vise til bakgrunn for arrestasjon og iverksettelse av barnevernssak er ett enigma. Da dommer Morrow kan dømme i Tingretten uten hold, skriver jeg ned spørsmål for å spekulere i hva som har gått galt, og hvorfor en familie blir brutalt angrepet og holdt nede av en hel Tønsberghær av fotsoldater for byens elite.
Utfordringer for det etablerte Tønsberg hvor løgn er sannhet, og Tønsbergs sannhet er i kontrast med pensumbøker, historieleksjoner og tilnærmet objektiv virkelighet. Ordene i lovverket har mistet betydning, eller med et meningsinnhold transformert til en stilltiende forståelse for noe som ikke er uttalt, eller som virkelig kan forstås. Konfliktskyhet i argumentasjon og fag kompenseres med vold og hat, og Dommer Morrow underbygger dette med sitt nærvær i en rettssal.
Barnevernsansatte får påtalemyndigheter til å skrive besøksforbud på bestilling. Påtalemyndighetene bør gå i seg selv, og undersøke sakens utgangspunkt og involverte før de begynner med nedklubbingen av en kjempende far. Han blir forhåndsdømt på bakgrunn av hans kamp om å få være far. Han får ikke representere seg selv som rettssubjekt i sin egen rettssak før han blir klubbet ned av Dommer Morrow. Klubbet ned på grunn av praktisk rettede spørsmål om tidsbruk i den norske rettssal.
Dommer Morrow kaster bort statens penger da hun ikke kan svare på enkle spørsmål. Svarene kan karakteriseres som løgn, og hun fraskriver seg ansvaret ved å henvise til saksbehandlere for skyld for alt som er galt.
Scott Bowen er et rettssubjekt når han overholder lover, betaler skatt og holder det han lover, men reduseres til et rettsobjekt når tøylene strammer for Tønsberg. Kontroll over rettssubjektene i en av Tønsbergs mange barnevernssaker. Dersom du faller innenfor barnevernet i Tønsbergs feminine torturvirksomhet som løser ut statsgarantert økonomisk støtte virker det umulig å kutte båndet med barnevernet. De er parat til å ta grufull hevn ved å stjele barna igjen.
Fylkesskuespill og rolleforvirring.
Fylkesnemnda tolker galt i lovens formål, strider mot veiledende prosedyrer, etiske prinsipper for barnevern og maltrakterer lovene og hensikten med et rettferdig rettsvern. Barnevernet og politiet går til angrep mot barna for å såre foreldrene. De stigmatiserer barna bevisst med gapestokkmentalitet og markeringsbehov. Stempler foreldre som voldelige, og fjerner barna fra trygge omgivelser og en planlagt fremtid med et velfundert pedagogisk fundament.
Et mønster i saken er hvordan politi, advokater og barnevernansatte ønsker å bygge sak mot Scott Bowen ved å påføre han utallige siktelser og besøksforbud. Dette er en bevisst strategi blant smålige kommuneansatte uten kompetanse til annet enn brutalitet og overgrep. Kompetansen er personlig ondskap fremfor barnevernfaglige hensyn, og barnas beste. Ettersom ingen kan bevise at Scott Bowen har utført brutalt voldelige handlinger mot sin familie, spesielt ettersom fem av seks vitner om at han ikke gjør det, blir denne saken en parodi.
Dommer Morrow som er tilknyttet religiøse sekter som tjener penger på barnevernet er ikke dommer upartisk eller uavhengig barnevernssaker. Pinsemenigheter tjener store penger på fosterforeldre, institusjoner og tilgang på statsrefusjon er ikke Siw Morrow riktig person. Hun er partisk og står i et gjensidig avhengighetsforhold til sin menighet gjennom Gud.
Hvilken Gud Siw Morrow tilber kan ikke leses som en utelukkende god. Det virker som menigheter går fri, mens alle andre får svi. Alle får kanskje tilgivelse dersom man makter å konstruere en forklaringsmodell som fungerer for en selv. Hele saken er preget en reversering av Jesus liv og lære.
Barna har en spesiell plass hos Jesus. Som ressurs og av ren menneskelig verdi. Han ønsket ikke å akseptere eller tillate besudling og overgrep utført av den voksne befolkning. Statistikken viser skremmende tall jfr. sykdom og antatt levealder jfr. personer utenfor barnevernet. Biologiske bånd og tilknytning er avgjørende for barnas utvikling.
Barnevernet eier ikke vurderings- eller omsorgsevne. Stat for kald for barn.
Det er sammen med sin mor og far barna har det bra. Det er der de vil være hjemme. Jeg har spurt dem.
Mor og far Bowen har i ett år blitt behandlet som utskudd. Et justismord med paralleller til andre barnevernssaker i Tønsberg. Det handler om to over gjennomsnittet bra foreldre med verdier som er utelukkende positive, og bra for menneskeheten generelt. Det er ikke alle mennesker jeg kan gi et slikt sertifikat til. Disse har fortjent sertifikat for en faglig utmerket begrunnelse for valgene de har tatt for sine barn.
Engasjementet i saken eskalerer i takt med saken, og jeg føler meg fremmedgjort overfor min fødeby. Når en kommune bevisst går inn for å skade og ødelegge mennesker blir samfunnet ondskapsfullt og kriminelt. Som venn blir jeg følelsesmessig berørt. Uendelig trist hvorfor barna ikke blir hørt. Hvorfor tar ingen notis av dem? Er det ikke disse det i utgangspunktet handler om?
På to-tre måneder har det trampet inn over 120 politifolk for å vise seg for de tre guttene. Vise hvem som er politi og hvem som er røver. Foruten kapringen av hans barn og terrorisering av foreldre, jfr. Menneskerettighetskonvensjonen FN.
Bokmålordboka:
terror m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet terror
(eng., av lat. 'redsel') bruk av (trusler om) vold for å oppnå visse mål
terroren skapte frykt i byen
terroren skapte frykt i byen / politisk terror
politisk terror / blind terror
Konklusjon. Politiet terroriserer barna. Far har blitt bortført av politiet. De har sett sin far bli kneblet og tatt på håndjern av seks uniformerte politimenn, dratt inn i en av tre politibiler mens en politibikkje bjeffet ukvemsord mot sine kolleger. Dommer Morrow ønsker ikke å se på helheten i saken, men jeg må repetere den igjen og igjen, slik at dersom noen leser noe så vil de muligens huske noe av saken, og begynne å snakke om den. Viruset barnevernet har spredd seg utover hele landet, og det er på tide å se på de politiske retninger som står bak de. Er Dommer Morrow politisk bevisst da hun behandler Scott Bowen på et nedverdigende vis?
Det er en brutal verden da politiet kan gripe inn i privatlivets fred på den måten de har gjort. De kameratslige koblingene i denne saken handler om byens konsensus og konformitet. Ingen er annerledes enn den andre når det kommer til politikk og samfunnskritikk. Det handler om form. Innhold er ikke fult så spennende.
Scott Bowen setter innhold først. Deretter ser han på innholdet i innholdet, og drar ut kjernen. Gjør bra ting for folk. Hvorfor ser Tønsberg bort fra hans e-poster med spørsmål? Han har krav på tilstrekkelige svar jfr. den norske domstol.
Som vitner til angrepet av far utført av terrorpoliti blir de slengt inn i en avlastningsbolig for psykisk utviklingshemming. Tre uker med lukket dør, og ingen kontakt med foreldre. Barna blir lukket inne i en institusjon som ikke er tilpasset deres behov. Kommunen er skyldig i grov barnemishandling, overgrep, tvang og tortur.
Fire barn er røsket opp fra familien uten noen som helst forsøk fra kommunen til å innlede dialog eller samarbeid. Tvangsflyttet til PU-bolig. Ikke mulighet til fritt å ferdes. Måtte ha følge ut. Friminutter enkelte tider i døgnet. Guttene var også så høflige at de syntes de ikke kunne plage folk som jobbet med noe helt annet for å gå ut og få frisk luft en liten stund. Hvordan hadde du taklet dette når du var åtte? Hvordan kan voksne mennesker påføre barn dette?
Innsperring og straff av barn som hevn på far.
Hvordan vil Tønsberg Kommune forsvare noe slikt i påfølgende erstatningssaker som vil dukke opp med jevne mellomrom i ettertid?
Hvordan kan voksne mennesker påføre barn smerter og psykiske senvirkninger for å utføre andre menneskers hevn? Eventuelt å tjene penger selv på barnehandel med beredskapshjem, eller oppdrag som sakkyndig og spesialister i saker de uansett vil tjene penger på? Hvordan kan voksne mennesker tjene seg søkkrike på å behandle folk som mindreverdige, fordi noen er født privilegerte, bortskjemte og tar seg til rette uten å stå til rette.
Rotary Race Tønsberg. Barn er likvide assetter.
Trenering.
I sammenheng med en sakkyndigrapport komponert av Ingrid Sønstebø, som jeg jobber med en grundig analyse av, ble jeg interessert i kapitel 220 i Straffeloven. Ettersom jeg begynte å analysere rapporten ble jeg interessert i hvilken rettssikkerhet anklagede har i forbindelse med en sakkyndigrapport. Sønstebø tegner et helt annet bilde av virkeligheten enn virkeligheten jeg opplever.
Ettersom sakkyndig Sønstebø kun har intervjuet og møtt datteren M som er i konflikt med sin far, grunnet sin kjærestes påstand om at far Scott Bowen er en drapsmaskin som antageligvis klikker og dreper dersom man smiler galt, er det oppsiktsvekkende at rapporten kan legges til grunnlag i fylkesnemnd og Tingrett. Metodisk er rapporten oppskriften på feilslutninger og partisk underlag. Den har alvorlige konsekvenser for barn og foreldre, og ut fra det bør Ingrid Sønstebø ikke tildeles ansvarsfulle oppdrag som kan ha fatale konsekvenser for barn og foreldre i barnevernssaker. Alvorligheten i hennes brudd på Straffelovens § 223 bør kvalifiseres til fengsel. Årsaken er at hun baserer seg på informasjon fra et ensidig utvalg av negative mennesker som har hevnmotiver mot far. Hun oversetter og skriver alt slik at det fremsettes galt.
I en verden som er tilnærmet normal jfr. lovverk, folkevett og fornuft, bør sakkyndigrapporten brennes i et ritual. Det er et angrep på hele familien, spesielt på far.
I følge kapitel 220 i Straffeloven er sakkyndigrapporten skrevet av Ingrid Sønstebø en alvorlig kriminell handling som jeg i følge § 226 har plikt til å anmelde. Skumlesing av rapporten bør avdekke alvorlige feil og mangler. Metodisk er det aggressiv klipp- og lim-metodikk preget av forhåndsdømming, falske diagnoser, falske dommer og grove falske påstander mot Scott Bowen.
Min påstand er at Politijurist Pernille Flage, Sakkyndig Ingrid Sønstebø og Dommer Morrow bryter Straffelovens § 221-225. Ved å bruke oppdiktede diagnoser, voldsdommer og destruktive fortellinger uten rot i virkeligheten er vi vitne til et overlagt karakterdrap, forhåndsdømming og bevisst skadepåføring fra systemets «kompetente» kvinner. Kynisk og spekulativt angrep for å få far straffet for noe de ikke aner hva er. Brudd på lovene skjer like hyppig som de skriver og kommenterer.
Hva er sakkyndighetskrav? Kyndig i hva?
Når sakkyndig skriver en sakkyndigrapport uten å sjekke medisinske journaler/opplysninger eller strafferegisteret er rapporten grovt uforsvarlig. Da denne blir brukt som grunnlag for vedtak i fylkesnemnd, ulike saker i Tingretten, som bakgrunn for bekymringsmeldinger og som tellende bevis i en barnevernssak er barnevernssaken bygget på alvorlig grove uriktige anklager og påstander. Det finnes ingen bevis, bare en rekke anklager og påstander.
Ingrid Sønstebø skriver bekymringsmelding ut fra sin konklusjon i sakkyndigrapport. Dette diskvalifiserer rapporten som nøytral ved at hun tar standpunkt. En sakkyndigrapport skal ikke sette to streker under svaret og føre til akutte handlinger dersom den skal brukes i Fylkesnemnd. En må være varsom med å trekke konklusjoner, og villede leseren inn i et bestemt tro på et bestilt resultat. Ingrid Sønstebø har slaktet en far på bakgrunn av gammel informasjon, som Ingrid Sønstebø oversetter til ny, og sender akutt en ny bekymringsmelding til Tønsberg Barnevern.
Ingrid Sønstebø fremstår som ansvarsfraskrivende, kriminell og ondskapsfull da hun forsøker å gi far en kraftig smell ved at de tar hans barn. Den ultimate straffen mot en far som blir dømt ut fra den han er. Grunnlaget må være hans ærlige sannferdighet, noe som blir for mye for Tønsbergs harem av utøvende hevntoktkvinner.
I hele denne saken, og for eksempel tilknyttede saker som besøksforbud, er grunnlaget grove falske anklager og et bevisgrunnlag som ikke eksisterer. Hvordan kan en diagnose brukes når det er en Politijurist som har fabrikkert den? Hvorfor er ikke dommer Morrow kritisk til rapporten? Tilhører ikke dette en grunnlag for en dom? Hvor mange ganger har Dommer Morrow opplevd Scott Bowen som truende til drap, ettersom hun dømmer han for trusler om å drepe tre navngitte personer som er koblet til hans sak?
Faglig vurdering og kritisk distanse er åpenbart to av dommer Morrows svake punkt. Uten dette og evner til å reflektere bør dommer Morrow arbeide i et fagfelt hvor hun slipper å bære en ansvarsfull kappe som hun ikke tar med i rettsaken likevel.
Bastante påstander. Feig retrett. Skyttergravestetikk.
Hvordan kan en sakkyndigrapport i barnevernet brukes som bevis i en sivil rettssak mot tre uavhengige kvinner som føler seg drapstruet? Har Carl Bore, advokatmannen, fått tillatelse av domstolen til å bryte personvernloven? Skal hele familien og flere henges ut til spott og spe, slik at Advokat Bore kan spre det rundt slik at folk kan le?
Hvordan kan Ingrid Sønstebø tillate seg å lage en barnefaglig utredning med en bastant konklusjon om vold i nære relasjoner når hun har møtt en av seks personer i familien? Ingrid Sønstebø har møtt datteren som er forvillet av barnevernet og manglende oppfølging. Massiv medisinering.
Alvorlige kriminelle handlinger mot en forsvarsløs datter. Hva hadde skjedd om en far hadde satt henne fri fra kidnapperi? Pernille Flage hadde antageligvis insistert på å henrette Scott Bowen av egne hender. Hvilket raseri i en barnevernssak hvor det er fire barns fremtid hun leker med. Hva vil politi og kommune uttale seg om diagnosepåføring og voldsfortellinger fra Pernille Flages egenkomponerte diagnose. Projisering av egne demoner?
Ingrid Sønstebø lager ikke en vurdering av datteren. Hun konkluderer kun med en høy grad av troverdighet. I samme åndedrag dømmer hun resten av familien som kriminelle og mindreverdige. En sannhet mot fem fantasier, antar Sønstebø.
Lurer på om antallet, fem mot en, sikrer statistisk signifikans hvor vekten bør plasseres på den andre siden. Det kan være fem av seks som snakker sant, og den ene lyver. Hva tenker Dommer Morrow om en slik teori?
Ingrid Sønstebø er dommer i Fylkesnemnd og Tingrett. Sakkyndig i skyldfordelingsrett.
Habilitets terminator.
Hvordan vurderer Morrow sin saksgjennomgang og habilitet. Som de etablerte pengers tjenestepike kan hun ikke sies være flink til å tolke dommerrollen. Resultatet ble alvorlig kriminalitet jfr. Straffelovens § 223: Felling av dom på grunnlag av bedrageri og falskneri. Dom på grunnlag av «Grov uriktig anklage». Dom på grunnlag av løgn og bedrag. Et regelrett familieattentat. Hvordan kan dette skje i den norske rettsstat?
Hvordan stiller Dommer Morrow seg til en slik anklage? Hvordan stiller Tilsynsutvalget for dommere seg til en slik sak? Far garanterer ikke å anke, og spørsmålet er ikke direkte tilknyttet domfellelse. Det kvalifiserer til en klagesak.
Far ønsker ikke privatkontakt med tre kvinner som kynisk angriper hans familie. En krigsmaskin fra Vestfold som har angrepet Scott Bowen konstant i overkant av tolv måneder. Hvordan vil tilsynsutvalget forholde seg til sakkyndigrapporter basert på et skjevt utvalg, faglig forhåndsdømming, metodisk forsøpling og drap på kyndig i sakkyndigbegrepet?
Damene som opprettholder et vedtak ingen har sett, og tar tre gutter fra foreldrene for andre gang, etter de har blitt tilbakeført på grunn av helsemessig uforsvarlighet ved beredskapsinstitusjonen, har anmeldt far for trusler. To møter i august 2016, og ett i desember 2017. Hvilke motiver skulle far ha for å drepe barnevernansatte, eller komme med drapstrusler mot dem, når han er midt i en barnevernssak?
Hvor stor er muligheten for å beholde foreldreretten dersom han er skyldig i trusler om drap? Hva anklager de han for? Dumskap eller galskap? Ut fra det jeg har vært vitne til er det definitivt de barnevernansatte, Pernille Flage og Ingrid Sønstebø som bør snakke med bedriftslege. Har ikke behov for å påføre diagnoser, men for eksempel Pernille Flage er åpenbart forstyrret mentalt.
Hvordan vil tilsynsutvalget for dommere behandle en klage hvor anklager underbygger påstand ved å stille spørsmål til Sakkyndig Ingrid Sønstebøs rapport, men ikke minst vekten den får i rettsstaten Norge. Dommer Morrow er ignorant, og har dømt far før han kommer inn i rettssalen. Alt for kameraderi, søskenskap, religiøs statsgaranti og private lommepenger. Lar dommerklubba falle før Scott Bowen har mulighet til å snakke.
Repetisjon for tilsynsutvalget for dommerstanden – Sønstebø er ikke kyndig. Se selv!
Rapporten til Sønstebø er ute av kontroll – alvorlige påstander basert på løgn, bedrag og motivert av Tønsbergenseres pengejag og sosial kontroll. Religiøse Losjebrødre skal hevnes jfr. hevnens kilder, delt eliteprivileger skrevet under i Rotary- og Losjeritualer.
Som venn og fagperson har jeg fulgt saken tett ettersom jeg mener attentatet mot familien eskalerer, og blir alvorligere for hver dag som går. Det sier seg selv ettersom barna blir lengre og lengre borte for hver dag som går, og barnevernsansatte tillater seg å bruke rettssystemet som egen beskyttelse. Ikke mot drap, men i bruk som falske byggeklosser i en sak som mangler noe håndfast.
Ettersom jeg ikke har barn selv, og venter på løsningen på en arbeidstvist i rettslokaler i Oslo, sammen med Scott Bowen, har jeg fulgt familien og saken som vitne, observatør og sosiolog. Barnløs som jeg er gjør meg ikke i stand til å kjenne smerten i dem, men jeg observerer og opplever deres reaksjoner og frustrasjon. Min barndomsby Tønsberg er fri for tidligere illusjoner om rolig sommeridyll. Tønsberg er gjennomkorrupt, skitten og frastøtende. En skam for meg som er født der.
Som utdannelsen tilsier har jeg erfaring med vitenskapelig metode og etikk, og uten økonomiske interesser, men med barnas beste øverst på agendaen, kan jeg gi en konstruktiv tilbakemelding på barnevernets faglige metodikk. Har skrevet mange meldinger til barnevernet i håp om å bli hørt som fagmann og som vitne for familien, men jeg har ikke blitt hørt. Tønsberg er ikke interessert i hva en sosiolog i familierelasjoner kan komme med av faglige innspill. Var vitne i Fylkesnemnd, men ble ikke brukt i et referat/avgjørelse som var ferdigstilt slik at mine vitneutsagn ble vitnet i tung korrupt Fylkesnemndsluft hvor alt var et skuespill spilt av begredelige skuespillere. Vitneutsagn ble til et avhør hvor jeg trodde jeg var mistenkt for medvirkning til vold og barnemishandling. Hadde ingen stemme eller troverdighet i nemnden.
Trenering som metode er tortur og forbrytelse mot menneskeheten, da den ikke følger verken barn eller voksnes, eller sørger for fellesskapets interesser, men torturerer og frarøver barna grunnlaget for produktive, velfungerende og lykkelige fremtider. Trenering er byråkratiets langsomme dødsdom og drapsutførelse. Trenering er oppskrift på menneskelig lidelse.
Metodisk[1] er det landssvik. Å trenge og trykke individer inn i et system skaper depresjon og fremmedgjøring. Brikker som blir flyttet etter dokumenter og skjemaveldet. Etter hvert som omorganiseringssyken tar til, og makt- og kontrollmekanismene setter inn, blir NPM[2]-treneringsmetodikk direkte skadelig og ødeleggende for folk som er avhengig av offentlig forvaltningsetikk. I byråkratitåken blir mange apatiske og syke.
Klubb først! Innenfor og utenfor rettsal. Rotary Rettsstat.
Sakens utvikling står i stampe på bakgrunn av Tønsbergs forhåndsdom. Rotary er grunnlaget for hevn utført av Styreformann ved Itas amb AS, Rotary Gimles Dag Ottar Sanne, og hans familiepratmakerkamerat, losjebror, kirkekamerat og Styreleder ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole Nils Astrup i Holmestrand/Åsgårdstrand.
Dersom Dommerfullmektig Morrow, og for eksempel Fylkesnemndleder Bergh i Drammen, hadde stilt krav i forbindelse med gjennomgang av bevisføringen hadde familien aldri blitt dømt for manglende omsorgsevne. Hadde barnevernet åpnet med samarbeid og toleranse hadde de ikke møtt motstand. Når de trykker på øker motstanden mot barnevernet og konflikten slår seg i lås. Konflikten setter seg.
Påstander om foreldrenes sviktende foreldreferdigheter eller omsorgsevner er en farse, ett skuespill, utspilt av byens sentrale rolleinnehavere; politiet, barnevakt, barnevern, kommunepolitikere, fylkesmenn, fylkesnemnd, Høyre, med blant annet domstolene som kulisse. Dersom barna ikke hadde vært involvert hadde den kunne ha hatt betegnelsen en tragikomedie, men ettersom barna er med blir det en tragedie. Voksne kan forsvare seg selv, mens Tønsberg Kommune bruker barn som hevn og produksjonsenheter.
Hva får de ut av en opptreden i for eksempel fylkesnemnd? Avhør av alle som kan komme med dritt. Avfeiing av familiens nettverk av mennesker som vitner, og et unisont kor som dømmer skyldig på bakgrunn lojalitet til losj og mynter i pengetaske. Dommer, Advokater og Fylkesnemndslede bekler posisjoner som kommer med avgjørelser og konklusjoner som medfører alvorlige konsekvenser for de som er siktet. Siktelser som aldri blir undersøkt, men som henger på som en vidrig klegg.
Familien ødelegges av forhåndsdom og dommeres makt til å nedvurdere mennesker fra rettssubjekter til objekter- Brikker som kan flyttes rundt slik dommeren ønsker med henvisning til kommunebudsjett og private investeringer. Follow the money, og du vil finne dommere i losjer og styrerom, som tar ut avkastning på statsfinansierte private virksomheter eller skinnhellige stiftelser. Dommer ser bort fra de virkelige hendelser, og dyrker abstrakte idéer om at vold i teorien kunne ha skjedd i familien.
Hvorfor behandler Tønsberg Tingrett eller Tønsberg Kommune Eva Bowen som et menneske? Hvor lenge skal hun være fratatt sin verdighet og autonomi som en voksen kvinne? Dette temaet smerter mitt indre. Hvorfor er Eva Bowen siktet for passiv medvirkende til vold i nære relasjoner ved å være offer for vold, og som tilskuer for vold mot sine barn, når hun forteller at det ikke stemmer? Blir hun bare trodd dersom hun lyver? Er Eva Bowen siktet for medvirkning til drapstrusler ettersom hennes mann er blitt påklistret kategorien, et mentalt skjema, om at han slår og banker sin kone og barn.
M endret historien til sin kjæreste fra fem til to voldsoffer. Henne selv, og hennes mor. Eva Bowen forteller at hun ikke har akseptert vold mot egen natur, og da må vi nesten stole på det. Hun er en voksen bevisst kvinne med masse positive egenskaper og ferdigheter som person og mor. Det er latterlig å behandle min venninne slik.
Energidrenering i Treneringsindustri.
Det er fryktelig trist å se barn du kjenner lide. Det gjør vondt inne i sjelen til meg som vitne. Har blitt godt kjent med guttene. De kaller meg Gronkel, en oversettelse av grandonkel. Når dette skjer, og jeg blir vitne til at saken vedvarer er dette et symptom på statssystemet og politikk. Erna Solberg, Solveig Horne og Co har innført borgersortering. Meningen er antageligvis å rydde i rekkene til roboter kommer.
Dommer Morrow vil ikke komme til pinsehimmel når hun godtar og underbygger falske påstander og fravær av bevis. Hva knytter Scott Bowen til vold i familie annet enn en løs fortelling komponert av kjæresten til M? Kynisk maktarroganse og økonomisk taktikk fra Dommer Morrows side. Hun kunne aldri ha forlenget begjæringen om forlengelse av besøksforbudet ut fra bevisets stilling, dersom Scott Bowen ikke allerede var dømt av hele byen.
Den familiære voldspasifisten, Mr. Scott Bowen?
Ingrid Sønstebø viser arroganse da hun konkluderer fra gamle papirer som hun omskriver og presenterer som en pakke med dritt om familien. Alt det gamle som baseres på muntlig overføring og manglende dokumentoppføring fører til en sårt tiltrengt bekymringsmelding. En bekymringmelding basert på opplysninger hentet fra Barnevernet. Hvor lenge skal dommerstanden la lidelsen fortsette? Det utvikler seg til en lidelse for alle involverte. Hva dommerstanden aksepterer er en samfunnsøkonomisk krise, og tegn på sivilisasjon som er i ferd med å forvitre.
Et passende eksempel er da far var i Oslo mens han datter var på samvær i leiligheten på Eik ved Tønsberg. Scott Bowen hadde gitt beskjed til politiet at han oppholdt seg i Oslo da han skulle sikre seg mot anmeldelser jfr. besøksforbud. Alle forsikringer om at brudd på besøksforbudet mot M var tatt. Da han kom hjem ble han naturligvis tatt. Han ble forsøkt lagt inn i psykiatrien fordi politiet stilte seg tvilene til hans soningsdyktighet. De mente han var irrasjonell. Hvem er irrasjonell i denne fortellingen?
Scott Bowens åtteårige sønn som er veldig glad i sin søster viste sin søster en lapp hvor det stod at «familien savner M, og de skulle ønske hun var her sammen med dem». En tradisjon hvor familien samler seg rundt bordet og skriver hilsen til alle i familien. Så henger de lappen på juletreet.
M stjal lappen fra familien og ga den til en barnevernansatt. Den ansatte tolket dette som trussel og et klart brudd på besøksforbudet. Scott Bowen måtte tilbringe natta i arresten etter å ha blitt anerkjent som soningsdyktig av en lege som ikke ønsket å dele navnet sitt. Senere viste det seg at han hadde skrevet en bekymringsmelding til barnevernet basert på to minutters konsultasjon hvor han klistret på psykiske diagnoser og negative personlighetstrekk ved Scott Bowen, og sendte det inn slik at Sønstebø brukte det i sin sakkyndigrapport.
Scott Bowen ble arrestert for en lapp en åtteåring har gitt til sin søster. Sønnen kjente lenge på sorgen over ansvaret for at far ble arrestert på grunn av at han hadde vært så uforsiktig at han hadde i sin entusiasme vist juletrelappen til sin søster. Slike detaljer er hjerterått. Barna betyr mindre enn ingenting, kan være effekten.
Rotary er en treneringsfabrikk som tjener penger på lengden og mengden av investeringsobjekter de kan plassere på institusjoner og omsorgsovertakelser. New Public Management brukes i den offentlige forvaltning for å skape distanse mellom de som trenger hjelp og deres straffeforfølger som på papiret kan se ut som veileder eller forvalter. Treneringsteori ABC, opplæring i NAV-strategi.
Alt hører sammen, og jeg ønsker å indikere hva dommer Morrow går glipp av da hun ikke sikrer seg oversikt over hele saken før hun dømmer i en fraksjon av saken. Scott Bowen ble dømt som skyldig uten å være representert av konkrete bevis som kommer direkte fra han selv, men skriv som er skrevet av Sønstebø og to generelle poster fra meg på internett. Det er skammelig bevisgrunnlag som ligger til grunn for besøksavtalen.
Hvor er M nå? Har de visket ut hennes personlighet?
Besøksforbudet mellom M og Scott Bowen er ikke verdens navle, men jeg synes det er viktig at saken i seg selv blir belyst i sin helhet. Påstanden om vold blir ekstra meningsløs dersom man hadde pratet med Scott Bowen, og hørt hvor bevisst han er rundt sine ting. Dette kommer tydelig frem i hans skriv som er konsentrerte, fullpakket med informasjon, selv om de kan oppfattes av saksbehandlere i kommunen som vanskelige. Når du vurderer fra en løgn kan sannheten være usammenhengende og vanskelig å forstå.
De har ingen forutsetninger til å forstå hva min venn snakker om. Når det er snakk om kidnapping er det selve essensen i begrepet det er snakk om. Det må ikke være å plukke barn fra krybber eller å frata foreldre av barn av Øst-Europa for å bruke dem til traficing. Tortur er tortur ut fra anerkjente rettsdokumenter. Ikke begreper som oppstår i Ellen Fishers hode.
Barnevernet bryter med alt som er innenfor faglig kutyme, samt bombarderer Grunnloven, Straffeloven, Barnevernloven, NAV-lovene, Arbeidsmiljølovene og Skatteloven. Økonomisk utroskap, faglig uforsvarlighet og barnedrap (jfr. forventet levealder, selvmordsrate og sakkyndigrapporter).
Barnevernet skaper samfunnet enorme tap, fordi politikere og næringsliv vil ha byen for seg selv, og sentrale politikere lefler med brun ideologi. Jfr. slektens gang kan vi se tendenser til ny Nasjonal Samling. Tønsberg var en gang et nasjonalsosialistisk samlingsted med dype brødrebånd både fra Hansatiden, og Tønsbergs politiske vind på trettitallet. Nasjonal Samling. Raseteori? 2017?
Religiøse hyklere og angivere jfr. kirkeretten.
Religion og politikk har hatt en sterk kobling gjennom hele historien. Bokføring, renhetsestetikk, maktsentralisering markert i ritualer og symbolestetikk. Hvordan betegnes slike samfunn i et historisk blikk? Nazisme og kapitalisme i skjønn harmoni?
Ordfører, Fylkesmann, Rådmann og Barnevern vil alle stå til doms i familiens anmeldelsesprosjekt. Erstatning mot staten hvert annet år fire ganger på rad, samt foreldrenes saker til Vestfold Fylkesnemnd og Tønsbergs rettssaler. Kommunens årlige budsjett bør ikke balanseres med barnevernsbarn på private institusjoner. Det vil kreve langt flere barnevernsbarn for å tjene inn erstatningskrav for kommende barnevernsbarn.
Mulig dette er den fremtidige geskjeften.
Bør ikke de folkevalgte også forvalte for de fremtidige generasjoner, eller droppes det av en totalitær politimakthær? Hvordan skal vi behandle hverandre fremover i det nye uhyggelige prosjektet?
Begynner frykten for ansiktstap å bli større enn gleden og økonomisk gevinst av plaging? Begynner kommunens hærskare, fylkesfolk, offentlig administrasjon, politi og dommere forstå hva de driver med? Å skape en ny middelalder? En mørk teori.
Gutter med oppdragervold, eller en sur politijurist og inkompetent sakkyndig som mister gangsynet, og sprer ubekvemheter, arrestasjoner og rapporter fra et land som mistet sin sjarm? Et land som behandler den viktigste verdi, barn, ved å kappe biologiske bånd og aktivt redusere tilknytning til foreldre, og sortere ut fra kjønn og «rase». Blandingsbarn er samfunnets mareritt.
Statistikk over barnevernet og familier fra utlandet viser at de fremmede er de mest utsatte grunnet deres svake tilhørighet og nettverk. En dæsj fremmedfrykt gjør dette enklere i Tønsberg. Tønsbergs lodd i livet. Assosiasjoner til nazitiden. En politisk ideologi drevet frem av kritthvite Tønsbergensere med sine gener som alibi.
Kidnapping av barn er greit på den ene siden. Drapstrusler som ikke er anmeldt til politiet på den andre siden. Kommunen representert med Rådmann og ny Kommunaldirektør får et arbeidslag i å forsvare Thalmanns økonomiske oppvaskvann. Når det har stått i noen år er det seigt og skittent. Bedre å finne på noe nytt, eller skal systemet opprettholdes? Et budsjett innenfor lover og regler? Spesifisering av regnskap og budsjett slik at den gjengse borger også kan ta en kikk?
Kidnapping – hevnen er søt fra den andre siden av politisolbrillene.
Hvorfor tar dere en gutt som ble ni år etter han ble tatt for andre gang. I fjor mistet han bursdagen fordi Holmestrand Montessoriskole måtte avholde et møte som omhandlet han. Hvorfor tar dere en elleveåring som fagpersoner vurderte bærer negative erfaringer og ødeleggende opplevelser under barnevernets varetekt. Han blir skadet av barnevernet, samtidig som han ønsker seg hjem. Hvorfor blir en gutt tatt fra dem?
Guttene ble tilbakeført fordi barnevernet innså at beredskapsplasseringen var symtomsfremmede. De ble dårligere under fraværstiden, og har startet å utvikle traumer av den 3 måneders lange kidnappingen sommeren 2016. Tønsberg Tingrett trenerer slik at guttene først blir tilbakeført etter to-tre måneder. Kapring av barn for tre måneder. I de tre første ukene bodde de i en PU-institusjon. Et rom de delte sammen med sin søster, som lagde middag for dem hver dag i tre uker. Hun var alene om historien om vold. Hun bar på den hele tiden. Tok den over av sin kjæreste som i mange måneder har servert henne ansvaret for selvmord dersom hun går tilbake på det hun har sagt. Kjæresten som er et barnevernsbarn som har ringt inn bekymring på foreldre til tidligere kjærester. Hva gir dere for noe sånt?
Ingen helsetiltak iverksatt overfor guttene eller datteren i lys av påstander om grov familievold. Ingen undersøkelser. Igjen vitner barnevernet om fravær av faglighet. Dette ser jeg i sammenheng med implementeringen av sorteringspolitikk. Sett i sammenheng med antatt økning i barnevernet[3] med 2 % for hvert år frem til 2030 vil produsere en rekke understimulerte, psykologiterapibetalende, ensomme, deprimerte unge voksne mennesker som lett lar seg forme som trolldeig uten tilknytning eller røtter.
Blind tro – ToMorrow: Døm etter loven og hjertet. Døm som om du skulle ha blitt dømt selv.
Hvorfor ødeleggelsen av barns helse, og handling mot barnas beste, ikke er interessant for Dommer Morrow er utilgivelig. Losjetilknytning, menighetsøkonomi eller en gjengs oppfattelse at Tønsberg er blant de utvalgte? Eller pinsevenner fra Tønsberg?. En Tønsberger kan dømme uten mønster. Dømme uten oppmøte. Dømme uten noen form for konsekvenser. For å gi en dommer sparken må han dømmes til døden.
Morrow forsikrer gang på gang at hun ikke vet noe som saken som helhet, og kan ikke uttale seg om verken saken eller helheten. Kujonens eskapader og egenskaper. Trenering av saken grunnet manglende bevis og grunnlag, men et behov for å opprettholde saken med fire statstilskuddsutløsende tiltaksbrikker som kan lønne en hel gjeng kristendomsfantaster på Sørlandet. En utmerket ide å bryte retten til religionsfrihet ved å bli tvunget til å synge; Du som metter liten fugl velsigne vår mat og Gud.
Amen til den interkommunale religionsutøvelse.
Snevre Morrows i økonomisk kommunegalopp.
Barnevernansatte ser ikke saken i sammenheng. Evner, eller vil ikke, se det faktiske grunnlaget. Ta et skritt tilbake og se på helheten. Muligens fjetret av Carl Bores fortreffelighet. Kommunen betaler advokat for 4000 kroner i timen, mens Scott Bowen ikke får nøytral hjelp fra advokatforeningens uavhengige advokater på grunn av deres nettverk av løgn. Samrøret Tønsberg, Horten, Holmestrand og Oslo. Distrikt 2290 og 2310.
En dommer trakk seg i Oslo Tingrett i forbindelse med arbeidssaken fordi han erklærte seg inhabil på grunn av et grunnlag som aldri blir presentert. Dette skjer rett i etterkant av rettsmøtet. Vips dukker nok en sak på bordet til Tilsynsutvalget for dommere. Utviklingen av sakene har vært en intens affære. Stakkars barn. Stakkars foreldre. Trist at de fleste i landet er utbytte. Scott Bowen har veldig mange saker som foregår parallelt, og kjemper videre.
Tønsberg praktiserer ansvarsfraskrivelse ved å blande på hvem som er hvem, og hvilke som hvilke posisjoner. Slik er Tønsberg blitt forvirrende idioti. Pulverisering og ansvarsfraskrivelse en metode som stadig oftere dukker opp blant Rotarymedlemmer utenfor internettsystemet.
Lodd om liv.
Har bestemt meg for å kjempe for denne familien som jeg mener består av to svært kompetente, tilstedeværende og årvåkne omsorgspersoner med komplementerende ferdigheter og bunnsolide verdier. De fungerer sammen på en utmerket måte denne familien. De er seg selv uavhengig hvem de er sammen med. Det er befriende.
Antageligvis er det deres sidesetting av det konforme, vektlegging av pedagogikk, konfrontasjon over argumentasjon og deres ærlige verdier og holdninger årsaken til bekymringsmelding til barnevernet. Søker sannhet fremfor modifikasjoner.
En firebarnsfars mot og vilje til å stå i en arbeidskonflikt til han får avskjed fra bedriften på grunn av mine handlinger bør behandles med respekt og ærefrykt. Ikke med løse og ubegrunnede påstander fra Styreleder og Barnevernsbarn som har sendt bekymringsmeldinger tidligere på grunn av hevn.
Barnevern som våpen i hevn er vanskelig å forstå aksepteres dersom vi skal fungere og leve sammen som mennesker. Bekymringsmeldinger sendt fra skolen bak foreldrenes rygg. Telefon fra et innleid barnevernsbarn som har blitt utnyttet i samme sammenheng tidligere. Når barn blir brukt mot barn i hevnspillet har det gått alt for langt.
Margsugere – unødvendig energitap.
Guttene er sjarmerende, snille, morsomme og interessante. Tre personer. Tre personligheter. Tre kommende menn av Norge. Er det slik Morrow og gjengen ønsker at barna skal behandles? Har de det bedre når de er ulykkelige og vil hjem?
Hvem har tatt på seg gudekappen og bestemt hva som er best for andre foreldres barn, og hva som er best for barna til tross for barnas iherdige forsøk på å rope at de vil hjem. Sikkert under mamma Evas infernalske magnetisme som lurer guttene til å være ærlige på at de ønsker seg hjem raskest mulig.
Barnevernskompetansen som innehar retten til å iverksette straff ut fra rykter og bisetninger, etter de har vurdert og dømt foreldrenes særegenheter eller kontaktnett. Hva kan gi penger i banken? Skal kommunedirektør Thalmann balansere budsjettet igjen? Hvor går pengestrømmen denne gangen, eller er det bare gjengjeldelse og personlig vendetta og hevn? Eller er det en gullgruve med fire fluer i ett smekk? Penger i banken, og spredning av frykt?
Tilintetgjørelsen av familien. Dommere tar ansvar. De svarer aldri for seg i fagterminologi, men henviser til alle andre ved problem, til tross for embete og nøkkel til Tønsberg by. De er ikke voksne for oppgaven da de ikke kan henvise til lovverk eller kutymer. Morrow står svar skyldig i spørsmål om ringakt. Hennes behandling av borgere er en skam mot det norske rettssystemet.
Energidisponeringskontroll.
Datteren M kjenner jeg ikke så godt, men vet at foreldrene er svært bekymret for henne. At hun er manipulert til det ugjenkjennelige, og holdes i en form for varetekt antageligvis vedtatt av påtalemakt politijurist Pernille Flage som under saken har gått amok.
De vet at M aldri har vært syk. Fem paracet før der hvor hun er nå i hele livet, forteller far. Nå er hun neddopet av antipsykotisk eller annet legemiddelindustriprodukt. De vet ikke hvilken medisin hun har nå, og hvordan hun har det hvor hun er nå. Hun gir seg ikke på fortellingen. Snart tror hun det er virkeligheten. Et liv kan være tapt. Eller det kan reddes. Det er opp til deg. Ta ansvaret for hvert eneste valg du tar.
Det er kjent og sant at far og datter hadde et svært nært og tett forhold. Jeg husket også at Scott Bowen var urolig for datteren i et par måneder før han ble arrestert 09.06.2017. Årsaken var at hennes nye kjæreste virket å ha en negativ innflytelse på henne i forhold til skolearbeid, og avtalte regler om leggetid. En far kan ikke hindre en datter å ha kjæreste eller møte mennesker, men han kan snakke med sin datter om avtaler om tidspunkt hun må være hjemme når det er skole dagen etter.
Scott Bowen ble arrestert av seks politimenn med uniform. Det var tre uttrykningsfartøy, bikkje og håndjern. Scott Bowen satt i varetektsfengsel i to døgn. Bakgrunnen var at den fjorten år gamle kjæresten til datteren hadde ringt barnevakta hvor han påstod at Scott Bowen slo hele familien. En drapsmann var løs, påstod kjæresten. Kan dette være løgn?
Både mor og far Bowen er avholdsmennesker, men likevel blir siktelser for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand hengene. Jeg var vitne til at Eva Bowen pustet i alkoholmeter, og ble i utgangspunktet frikjent. At hun er siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand virker søkt. Alt henger ved i sakene i Tønsberg. Har du blitt mistenkt for noe en gang, så har du antageligvis gjort det i følge politiet, neste gang du blir tatt. Slik utvikler kriminaliteten seg i Tønsberg.
Ting har en tendens til å snu. Satser på det.
Narkolove. Ritalin gjør en fin.
I ettertid har foreldrene funnet bevis på at kjæresten har introdusert datteren til narkotika, samt planlagt og gjennomført forgiftning av lærer på Tønsberg Montessoriskole. Denne forgiftningen, eller drapsforsøket, har datteren tatt aleneansvar for i ettertid. Bevisene som underbygger datterens uskyld er fremlagt politi og barnevern. Foreldrene har fått tilbakemelding om at funnene av sms ikke er interessante. Dette kan virke påfallende i sammenheng med Scott Bowens tydelige bevis på at datteren har tatt på seg alvorlig kriminalitet.
Hvilken pinefull opplevelse dere utsetter dere mannen for? Hva har han gjort dere? Kjørt forbi? Han hates til tross for at folk ikke har sett han f. Hvilke forkastelige mennesker kan dømme folk? Ut fra økonomiske interesser?
Jeg kjenner familien godt etter hvert. De er bra folk. Hvor dere får disse grusomme hevngjerrige handlingene fra, kan dere tenke på selv, men dere bør ha svar på hvorfor dere mener at barna har det bedre borte enn hjemme hos mor og far!
Barna ønsker å være hjemme hos mor og far. Forsøk og begrunn det ut fra det som står. Har barnevernet følt seg veldig truet?
Det at far kunne resonnere seg frem til en sekssifret mobilsikkerhetskode på datterens telefon var det ingen av de oppmerksomme politifolkene som fikk med seg. Du har en viss interesse for en datters person når evner å dedusere mobilkoden på seks tegn. Det er et spesielt forhold mellom datter og far, og datter er sta og intelligent, men nå er relasjonen gått til spille.
M forsvinner sakte ut i sin egen virkelighet, hvor barnevernet implementerer og gjentar til det kjedsommelige at mor og far ikke ønsker å se henne. Det er helt feil. Bowen paret har et solid grunnlag bevis på hva som skjer som tas frem igjen. Hvert barn som blir atten er klare for saftige rettssaker med lydfiler, film, bilder og ulike sammenhenger hvor navn blir høyt nevnt.
Dersom det er åpent for offentligheten enda. Kanskje dere har sørget for å stenge all adgang til rettferdig rettgang. Håper det er andre land som ikke har det sånn, men det virker som sauene har samlet seg samme vei. Blind gange til undergangen.
Den fjorten år gamle kjæresten er et barn av barnevernet som har ringt inn bekymringsmelding mot foreldrene til en tidligere kjæreste. Foreldrene ble «frikjent». Barnevernet bør kunne sette inn en ressurs eller to på kjæresten som putter masse Ritalin i kaffekoppen til læreren. Bør ikke noen ta seg en prat med han? Hvorfor er det M som er slem? Hvorfor får ikke pappaen snakke med henne? Det er det viktigste spørsmålet.
Dersom dere makter å slippe hatet. Det er en helt vanlig grei mann med uvanlige egenskaper. Det har dere sikkert lagt merke til i sammenheng med mengde tekst som blir produsert. Dere sier han er vanskelig, usammenhengende, usikker, redd og vanskelig å forstå. Hvor ser dere det? Hva hører dere? Har hele verden gått fra konseptet?
Resirkulering – Sirkeløkonomi – Reproduksjon - Klassedeling
I likhet med Nordlysterapiekspertspesialist Nils Astrup (bekymringsmelding som styreleder for Holmestrand Montessoriskole) har Emo-gutten brukt barnevernet tidligere. Det er en sammenheng mellom disse menneskene også, men har det ikke gått veldig langt dersom det er slik at EMO-kjæresten til M er rekruttert til å skape ett ordentlig barnevernssmell. Bekymringsmeldingen til Montessoriskolen var ikke kraftig nok.
Det hadde kommet en anonym bekymringsmelding skrevet av styreformann Nils Astrup ved Holmestrand Internasjonale Montessoriskole. Bekymringsmeldingen antas å være et resultat av Scott Bowens klage på skolens manglende evne til å iverksette tiltak i forbindelse med en lærers mobbing av hans barn. Hva skal man gjøre med mobbing på skolen? Bør man ikke ta initiativ til et samarbeid? Ingen skal innrømme noen ting overfor Scott Bowen.
Forsvarer Tønsberg mobbing? Er det dumt av sin far å klage på noe sånt? Han har vært mild og kommet med enkle forslag på løsninger som kan prøves for sønnen, men det var antageligvis ikke gode nok forslag overfor en montesorrirektor som ikke svarer på e-post. En rektor som kommer med nedlatende kommentarer om personligheten til sønnene i sakkyndigrapport. Opplysninger som ikke det har blitt opplyst om tidligere. Hvordan kan hun gjøre sånt? Av ren underdanighet? Er hun under Nils Astrups vold?
Etisk nemnd – moral i Drammen i drammen i prammen.
Selv om det kanskje ikke virker sånn, har det faktisk et poeng å komme med i forbindelse med de etiske prinsipper. De etiske prinsipper bør også gjelde i Fylkesnemnd. Det er saler som er ment til å brenne ned.
Å vitne i en barnevernssak i Fylkesnemnda var ekkelt. Det ble et avhør hvor jeg måtte forsvare meg selv for ønsket om å hjelpe en familie. Selv om jeg ikke forventet at det skulle bli gevinst ble jeg overrasket hvor platt og dårlig skuespillet var. Som om sjelen var trukket ut av dem. Det virket tomt og dystert. En kvinne spurte om jeg trodde jeg krenket M når jeg sa på spørsmål om jeg trodde hun løy. Hva er vitsen med å holde på dette skuespillet?
De ba meg sverge noe greier i forkant av vitneavhøret. Antageligvis noe om sannhet. Disse ritualene må vekk fra en norsk rettsstat ettersom det ikke er en norsk rettsstat. Det har vi i løpet av ett år fått lang erfaring med, og det er visst ingen i Norges land som er interessert i å høre på hva vi har å si.
Derfor forsøker jeg med dette den siste gang. Dommerstanden bør være interessert i nedbyggingen av et demokrati?
Fylkesnemnda var et stort sjokk for meg. Observasjonen av et skuespill. Advokaten til Scott som droppet flesteparten av spørsmålene hun har fått. Jeg vet ikke hva hun er, men hun arbeidet aktivt for treneringen. Det er i alle fall masse løgn, og hun dolket Scott Bowen i ryggen som de andre advokatene har gjort.
Hva har det til hensikt?
Ellers må jeg gjøre som jeg har sverget til meg selv. Følge denne familien gjennom dette støyet. Dette umenneskelige virrvarret av onde handlinger, og jeg kan fortsatt ikke fatte og begripe hvorfor rettssystemet behandler familien Bowen så ekstremt dårlig. Konsekvent. Det er forferdelig å være vitne til. Det er umulig å forstå at det kan gjøres mot medmennesker vi bør ha solidaritet til.
Medmennesker? Medmenneskelighet? Hva betyr det?
Min posisjon – antielite - kollega, venn og sannhetsvitne.
Jeg var Scott Bowens overordnet i arbeidsmarkedsbedriften Itas amb AS i Økern, Oslo. Som faglig ansvarlig for arbeidsmarkedstiltakene APS og Avklaring varslet jeg NAV om kritikkverdige forhold i gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak ved Itas amb AS.
I etterkant av en intern varsling henvendte jeg meg til Scott Bowen for faglig innspill og forslag på praktiske løsninger. Mindre administrasjon og kontroll, og mer selvstendighet og tillitt til veilederne var min umiddelbare plan. Scott Bowen hadde praktiske løsningsforslag. Han hadde irritert seg over omorganiseringen i to-tre år, og hadde kommet med ulike forslag i møter tidligere.
Dette ble åpenbart. Han blir så vidt nevnt i forbindelse med den interne varslingen på jobben. Hadde lyst til å ta ansvar for en gang skyld. Hadde gjemt meg bak hauger med arbeid i mange år. Hadde trent, var friskere, og var klar til å overbevise om at vi kan fikse det bedre enn den gjeldende organisering.
Målet var å avvikle New Public Mangagement som metode i tiltaksgjennomføringen. Et kjent fenomen. Jeg henvendte meg til Scott Bowen som hjalp meg med løsningsforslag. Da løsningsforslagene ble møtt med negative kommentarer om hans personlighet bak hans rygg av personalleder Birgit Skage, trakk han seg ut av saken.
Jeg henvendte meg igjen til Scott Bowen for hjelp da han var de ansattes representant i AMU. Det er i form av hans verv som AMU-leder og de ansattes representant Scott Bowen har fått avskjed for i arbeidsmarkedsbedriften Itas amb AS. Jeg var bekymret for jobben etter et møte, og en mail.
Scott Bowen
 

Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron