Følger politiet lover og regler?

Hvilke blindbukker og døvhørte individer er det som ansettes i domstolene her til lands?

Skal dette få lov til å fortsette som før?
Tore Sanberg har begynt å flytte fjell. Hipp, hipp...

Følger politiet lover og regler?

UNREAD_POST Elmer Solberg » Man Feb 18, 2019 9:16 am

To: Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;barne og likestillings departementet<postmottak@bld.dep.no>;

C/C
oivin.christiansen@uni.no<oivin.christiansen@uni.no>;marte.fylkesnes@uni.no<marte.fylkesnes@uni.no>;hjordisr.saupstad@bufetat.no<hjordisr.saupstad@bufetat.no>;anne.lise.edvardsen@bufetat.no<anne.lise.edvardsen@bufetat.no>;frydenberg.postmottak@bfe.oslo.kommune.no<frydenberg.postmottak@bfe.oslo.kommune.no>;sor.varanger.familierad@bufetat.no<sor.varanger.familierad@bufetat.no>;post@kirkensfamilievern.no<post@kirkensfamilievern.no>;kf.follo@bufetat.no<kf.follo@bufetat.no>;ovre.telemark@bufetat.no<ovre.telemark@bufetat.no>;familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no<familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no>;kf.otta@bufetat.no<kf.otta@bufetat.no>;kf.hallingdal@bufetat.no<kf.hallingdal@bufetat.no>;post@familievern.net<post@familievern.net>;ringerike.familievernkontor@bufetat.no<ringerike.familievernkontor@bufetat.no>;kf.mosjoen@bufetat.no<kf.mosjoen@bufetat.no>;familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no<familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no>;familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no<familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no>;henrik.nielsen@bufdir.no<henrik.nielsen@bufdir.no>;Pal.christian.bergstrom@bufetat.no<Pal.christian.bergstrom@bufetat.no>;Jonny.berg@bufetat.no<Jonny.berg@bufetat.no>;Oistein.sovik@bufetat.no<Oistein.sovik@bufetat.no>;ingrid.pelin.berg@bufetat.no<ingrid.pelin.berg@bufetat.no>;trude.borge.iversen@bufetat.no<trude.borge.iversen@bufetat.no>;Ellen.olness.nadim@bufetat.no<Ellen.olness.nadim@bufetat.no>;kompetanseteamet@bufdir.no<kompetanseteamet@bufdir.no>;emb.islamabad@mfa.no<emb.islamabad@mfa.no>;emb.amman@mfa.no<emb.amman@mfa.no>;emb.nairobi@mfa.no<emb.nairobi@mfa.no>;emb.ankara@mfa.no<emb.ankara@mfa.no>;hotline@redcross.no<hotline@redcross.no>;postmottak@fmhe.no<postmottak@fmhe.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmavpost@fylkesmannen.no<fmavpost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;postmottak@fmmr.no<postmottak@fmmr.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;mbe@bld.dep.no<mbe@bld.dep.no>;ejo@bld.dep.no<ejo@bld.dep.no>;rak@bld.dep.no<rak@bld.dep.no>;spe@bld.dep.no<spe@bld.dep.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;rune.solberg@asd.dep.no<rune.solberg@asd.dep.no>;ragnhild.nordaas@asd.dep.no<ragnhild.nordaas@asd.dep.no>;Eli.Telhaug@asd.dep.no<Eli.Telhaug@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;omy@asd.dep.no<omy@asd.dep.no>;Kjetil.Moen@bld.dep.no<Kjetil.Moen@bld.dep.no>;Inge.Ovesen@bld.dep.no<Inge.Ovesen@bld.dep.no>;Hege.Nygard@bld.dep.no<Hege.Nygard@bld.dep.no>;redaksjonen@dss.dep.no<redaksjonen@dss.dep.no>;ans@asd.dep.no<ans@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;caroline@barnevernsbarna.no<caroline@barnevernsbarna.no>;styret@barnevernsbarna.no<styret@barnevernsbarna.no>;fmfiemba@fylkesmannen.no<fmfiemba@fylkesmannen.no>;fmfigae@fylkesmannen.no<fmfigae@fylkesmannen.no>;fmfiinal@fylkesmannen.no<fmfiinal@fylkesmannen.no>;fmtrhbr@fylkesmannen.no<fmtrhbr@fylkesmannen.no>;fmtrobj@fylkesmannen.no<fmtrobj@fylkesmannen.no>;fmtrsme@fylkesmannen.no<fmtrsme@fylkesmannen.no>;fmtrtmw@fylkesmannen.no<fmtrtmw@fylkesmannen.no>;fmnotab@fylkesmannen.no<fmnotab@fylkesmannen.no>;fmnossn@fylkesmannen.no<fmnossn@fylkesmannen.no>;mnogiv@fylkesmannen.no<mnogiv@fylkesmannen.no>;fmnojko@fylkesmannen.no<fmnojko@fylkesmannen.no>;fmtlimd@fylkesmannen.no<fmtlimd@fylkesmannen.no>;fmtldbe@fylkesmannen.no<fmtldbe@fylkesmannen.no>;fmtloal@fylkesmannen.no<fmtloal@fylkesmannen.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;Asbørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Anders Varslingsgruppen Pedersen<apgamvik@live.com>;Rune Fardal<rune@fardal.no>;Marius Reikerås<marius@reikeras.no>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Catherine309y<catherine309y@startmail.com>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Ronny Solem<ronsolem@gmail.com>;

FØLGER POLITIET LOVER OG REGLER?


Hei.

Hør vedlagt samtale, og forstå at vi bryr oss om hverandre.

Tale 1170 -2019-02-12. Eg ringer politiet i Hokksund. 10.40 Min – Vedrørende Ole Jo-RINGER INN BEKYMRINGSMELDING-POLITIET KAN IKKE SVARE-FORSTÅ GALSKAPEN – publiser dette.

Tale 1172 -2019-02-12. De ringer fra politiet. 03.47 Min – Vedrørende Ole Jo- Han er hjemme- Forklarer hva Ole Jo er utsatt for i psykiatrien- Er han et redelig politiindivid. – Sier det er ting på gang i dette landet, forteller om mitt forhold til politiet. VURDER PUBLISER.

Dere i Justidep og alle andre med samfunnsansvar bør nå fakta begynne å vere deres ansvar bevisst, For om ikke, kan det gå deg galt. Ja for du kjenner vel til lovene våre av alle slag? De er til orientering lik for ALLE. Ja ALLE er like for loven. Til orientering! Jeg besitter over 4000 lydfiler siden 2015 og frem til i dag. De fleste er med dere overgripere. Bare vent så skal dere nok få høre flere. Men nå dette. Ole Jo hadde bare hatt litt problemer med telefonen, men dette viser at vi bryr oss om hverandre.


FN'S VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE (1948)

da det er af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse.


Tale 1170-2019-02-12.3gp [ 4.98 MiB | Vist 1149 ganger ]
Politisamtale5.3gp [ 1.78 MiB | Vist 1149 ganger ]
Elmer Solberg

Nasjonale Varslergruppe

Offisiell Varsler Medlem av FAMPO

FAMPO - (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Elmer Solberg
 

Re: Følger politiet lover og regler?

UNREAD_POST Elmer Solberg » Søn Mar 03, 2019 7:26 pm

God Søndagsnatt alle !

Det seiest at "Lita tue kan velte stort lass"! Og når sant skal seiast, så har vi vel freista velte dette lasset mangen av oss no. Men da gjenstår det å sjå om det er dette "LASSET" som vert utslagsgivande. Sjå det vil vel syne seg nokså fort tenkjer eg!

Men gjer vel i å les vedlegget, å forstå alvoret. Vert du ein av dei som fell av lasset, eller skal du no vende om å be om å få vere med på moroa? Ja for tegjevinga er for alle, som ikkje har gjort synder som ikkje kan tegjevast. Ja sidan det og står i Bibelen!

§ 11. Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Eed:
"Jeg lover og sværger at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Constitution og Love; saa sandt hjelpe mig Gud og hans hellige Ord!"


§ 15. Kongen skal stedse have bekjendt og bekjende sig til den evangelisk-lutterske Religion, haandhæve og beskytte denne.

Johannes’ første brev - Kapittel 5
"Bønn og forbønn
13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 14 Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. 16 Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham og slik gi ham liv – så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. 17 All urett er synd, men ikke all synd fører til død."

Må Gud velsigne dykk alle, og til dykk som ikkje har gjort synd som fører til døden, er kan hende tida inne for å vende om, så kan hende du får vere med på moroa. Der finnest nemleg ein Himmel å vinna, likefullt som der finnest eit Helvete å unnfly.

JGS-ap.pdf
KgB Jesuitten Jonas G Støre gav bort gråsonen i Barentshavet som var norsk eiendom til CCCP Putin. Til en verdi tilsvarende to Oljefond og et areal på størrelse med Finnmark Fylke.
(1.52 MiB) 1 gang


Med venleg helsing og med status som "VARSLAR"

Frelst og Rettferdig ! Forhåpentlegvis Himmelen verdig ! Men sjå det ! Det er det vel dei ferraste av oss som veit for sikkert, før vi står for porten, og anten slepp inn eller vert avvist !

Elmer Solberg

Og fornavnet mitt til orientering, betyr visst noko slikt som EL=Gud og MER= Nøkkel. Altså "Gud`s Nøkkel" ! Tilfeldigt kan hende ? Ja ikkje veit eg. Men at vi skal få vite det ein dag, det veit eg ! Ja sidan der står skrevet at alt skal koma for ein dag. Så vi har noko å GRUE oss , eventuelt GLEDE oss til og det alle sammen. Men at ONDSKAPEN skal bort frå denne jord. Ja sjå det er fakta hjemla i Bibelen. Så joda den får glede seg til det skjer, den som føler for det.
Elmer Solberg
 

Clemens Saers' enekamp imot Satanistene i FN's Agenda2030

UNREAD_POST BmOnline » Lør Des 14, 2019 4:21 pm

To/vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;yngve.olsen@nordlys.no<yngve.olsen@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;

Fra: anders pedersen
Sendt: lørdag 14. desember 2019 00:29
Til: tips@dagsavisen.no <tips@dagsavisen.no>; samfunn@dagsavisen.no <samfunn@dagsavisen.no>; samfunn@dagsavisen.no <samfunn@dagsavisen.no>; samfunn@dagsavisen.no <samfunn@dagsavisen.no>; samfunn@dagsavisen.no <samfunn@dagsavisen.no>; aftenposten <2286@aftenposten.no>; Bergens tidende <2211@bt.no>; snakkut@adresseavisen.no <snakkut@adresseavisen.no>

Emne: agenda21

Go'dag!


Vi er Nasjonale Varslergruppe
Vi opererer over hele landet, som en sentral enhet og også som enkeltenheter, hvor vi behandler alle rapporter ifra personer som blir trakassert, forurettet, boikottet, trenert og endog truet av våre myndigheter gjennom Politiet, Domstolene, Namsmannen, Fastleger, Advokater, Barnevernet og tilogmed NAV. Siden 2015 inkluderes alle mord - og mordforsøk på Varslere og Dissidenter utført av agenter for det skjulte maktsystem.

https://www.dagsavisen.no/debatt/voldss ... -1.1630355

Clemens Saers er en av de mange ofre for det skjulte maktsystemet som har infiltrert alt av anstendighet her i landet.

Det hele går ut på å skape negativ energi ut ifra absurde situasjoner hvor alt blir snudd på hodet.
Han ble frosset ut av kollegiet, rektor og kommunens utdanningsetat.

Dette fordi de nevnte retter seg etter instrukser ifra det skjulte maktsystmet som kommer fra FN's Agenda21-2030
som media har TABU ifra å skrive om, selv om agendaen ligger på Regjeringens web-side under Lokale Agenda21 for et bærekraftig fremtidens Norge under "Den Nye Verdensorden".

Denne agenda er Satanisk og Luciferiansk og alle de 'rette' nøkkelpersoner, for å ivareta interessene til denne ødeleggende agenda, er utplassert land og strand rundt i Høyskolene, Universitetene, i Sykehusledelsene, i UDI og spesielt i Domstolene, for ikke å snakke om Barnevernet som verstingene.

Den sentralt designerte agent for denne jævelskapen i distriktene er Rådmannen som har som hovedoppgave å infiltrere og ødelegge; dessuten delegerer han alle NAV-kontorene som han har beordret til å hvitvaske offentlige midler som blir stjålet ifra NAV-klientene. Vi innehar tilogmed bevis for at Rådmannen tar på seg rollen som morder dersom noen finner ut for mye om hva som foregår.

Det er derfor ikke uten grunn at medlemmer av Nasjonale Varslergruppe ustanselig blir tvangsinnlagt på Psykiatriske eller forsøkt myrdet. Siden 2015 har det vært 8 mord - og mordforsøk på våre medlemmer, en døde og en kvestet for livet. Politiet har fått beskjed om å henlegge alle saker, flere mordere går som frie menn i Norge idag, noen av dem har myrdet flere.

Alle arbeidstagere jobber i frykt dersom de gjør ytringer som kan oppfattes som en kritikk imot Systemet, de mister jobben umiddelbart uten at noen oppsigelsesgrunn foreligger, vi har mange eksempler.

Her er blodofferlista til Satanistene i Illuminati Norge: (Den korte versjonen)

Journalist Olav Versto
Journalist Ingolf Håkon Teigene
Sykepleier Anne Slåtten
Ap-Ordfører Ingrid Aune
Kommunepsykolog Eivind Olav Kjellbotten Evensen
Skiløper Vibeke Skofterud
Dommer Tor Holger Bertelsen
Franske Daisy May Tran (Snartemo)
Skiskytter Halvard Hanevold
Langrennsløper Ida Eide
Sten Anders Uhrenholdt Jakobsen
C/W artist Liv Marit Wedvik
Maya Justina Herner, polsk (forsvunnet Ørsta)
Skihopper Håkon Kristoffer Tande
Lastebilsjåfør Thea Øvrebotten
Markus Vonheim (helikopterulykke Alta)
Kevin Berg (helikopterulykke Alta)
Kine Johnsen (helikopterulykke Alta)
Robin Karlsen (helikopterulykke Alta)
Thea Mannsee's mann (døde i badstu)
Tysk venn av Thea Mannsee's mann (døde i badstu et år senere)
Skihopper Thea Kleven
Advokat Harald Stabell
Politiker Hans Kristian Amundsen
Sudanesisk mor begår selvmord med tre døtre

Flere her har blitt myrdet med Energivåpen for å fremprovosere Ictus, slag eller kreft. Se til hvordan vår finske samarbeidspartner Rauni-Leena Luukanen-Kilde (tidl vikarierende Helseminister i Finland) ble myrdet av NATO-agenter 8.februar 2015 v.h.a, elektromagnetisk stråling for galloperende kreft. Rauni-Leena hadde på den tid avslørt all jævelskapen som kom ifra FN i Geneve.

Et annet eksempel er Advokat Harald Stabell. Harald var en rettferdig og god person, levde et sunt liv og trenet. Harald hadde begynt å våkne opp om hva som foregikk rundt omkring og gjort ytringer. Han ble ansett som en fremtidig løs kanon på dekk og farlig og måtte snikmyrdes. Mest sannsynlig med DEW (Directed Energy Weapon).

!!! VÅKN OPP !!!

Hilsen

Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2272
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Vedrørende terroren Vi er utsatt for- 1

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Des 18, 2019 6:12 am

To:Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;

Cc:
10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;Klæbu Jarle Martin – VARAORDF Gundersen<jarle.martin.gundersen@klabu.kommune.no>;Klæbu Kommune<postmottak@klabu.kommune.no>;SFFKH – Ingrid Fåberg<fmsfifa@fylkesmannen.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Tor Åge Berglid<taberglid@gmail.com>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;søren hellenes<post@advokateneilarvik.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Harald Aftenposten Stanghelle<harald.stanghelle@aftenposten.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Tor Helge Solberg<th_solberg@live.no>;Hanne Bisgaard<hanne.bisgaard@nav.no>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Anders Bak<andersbak@acephali.one>;Dag Erik Karlsen<djdagix@gmail.com>;

Til orientering

Politiadvokaten som det her er snakk om, og som var aktor i rettsmøte den 18.07.2019, da vi nokre dagar før vart pågrepne av ein horde av tungt bevepna uniformerte terroristar, POLITI dei kallar seg, etter to døger på glattselle, altså vart transportert til Ålesund for varetektsfengsling. Kva kriminelt hadde vi gjort ?

Ja ho er blant dei stevna etter at hennar kriminelle terroristar i politi og påtalemakter, med bistand frå fylkeslegar, fylkesmenn og andre, stjal sertifikatet frå meg i 2016. Kan hende burde dei undersøkt den saka litt nærare, før dei satte meg i fengsel i no over 3 år og 8 månader her i min eigen heim på Hafslo. Men det er til orientering slik dei gjer det veit vi no alt om. Og det ene og alene fordi vi gjer vår samfunnsplikt ved å varsle dykk og omverda om klanderverdige forhold i forvaltningen.

I tillegg så har NAV og leiinga i Luster Kommune stoppa all form for stønad, fordi nokon har konkludert med at eg skal ha varig nedsatt arberidsevne. Noko eg må sei meg svert ueinig i. Men altså,

Det viser seg no at korrupsjonen er komplett og i alle forvaltningsorgan og samfunnslag. Det er den same terroreliten, som styrer det meste av media og viser det seg. Ja for om ikkje ville nokon ha grepe fatt i og belyst i offentligheten all denne terroren og ondskapen som einskilde onde mennesker i forvaltningen begår imot det Norske Folk.

Det er mange som er blitt manipulerte og lurt til å begå overgrep mot medborgara av overordna , kolegaer eller andre i forvaltninga. Så om du tenker deg om, og kjem på kven som har manipulert deg, så konfronter dei saka, og fortel dei kva for straffer som ventar dei, no når vi skal få lov og rett inn igjen i samfunnet vårt, etter at vi har fått på plass Folkedomstolen, samt redelege Dommara som representantar for,

Folkedomstolen under Lands Lov

Udformet og autoriseret af Council of the Seven Acephali

Danmarks Nationale Lov af 2018

Udformet og autoriseret af Council of The Seven Acephali

Som eg personleg når det er i boks satsar på å bli ein blant fleire oppnevnt som kommisær for denne domstolen i Norge.

Og om ikke det er tilstrekkelig, så foreslår Nasjonal Varslergruppe at vi også blir en blant flere kommisærer for! « ITNJ (Int'l Tribunal for Natural Justice) som er konstituert under hr Sacha Stone i England og vår egen Elmer Solberg og Rune Fardal som dens Kommisærer i Norge.

De nevnte anklages også for å rette seg etter instrukser fra et skjult maktsystem og imot vår Grunnlov som kommer fra Forente Nasjoners agenda21-2030 og dets argument om at alle eldre, syke, arbeidsledige og handikappede som sorterer under NAV skal elimineres innen 2030 fordi de ikke er bærekraftige. Herunder faller også alle Barnekidnappinger som skjer i Norge gjennom samme agenda's argument om at "Barn er Statens Eiendom" i et fremtidig BÆREKRAFTIG samfunn i Norge. Skal foreldre snart begynne å forstå Satanistenes intensjoner gjennom Folkehelseinstituttets aggressive kampanje for å HPV-vaksinere ungjenter til smertefull død eller sterilitet, alt for å oppfylle agendaens hovedintensjon om massiv de-populasjon (avfolkning)?»

Hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Så joda. Nå skal vi om ikke lenge få lov og rett inn igjen i samfunnet vårt, og Folket i dette landet skal få rettferdig behandling og oppreisninger for all uretten de så langt er blitt påført. Og hvem som skal betale det hele har vi vel og informert om en rekke ganger i tidligere varslinger. Men om ikke dere har fått det med dere, så kan dere lese det på nytt her. Velbekomme!

Der Noen i forvaltningen blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norske styresmakter ved Dommstolen:

Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser
Yte full erstatning/ oppreisning.
Iverksette de nødvendige straffemessige / sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.
Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.
Dessuten ! Har du fått med deg at Trump rett før jul I 2017 underskrev 3 viktige lover, som gjelder ikke bare i USA, men vil bli oppfulgt over hele verden.

Alle som har/er involvert i pedofili vil bli arrestert og få sine midler beslaglagt.
Alle som er involvert i menneskehandel, det sammme som 1.
Alle som bryter menneskerettighetene vil også få samme straff.
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)

Art.9. ………Det skal ikke vere den alminelige regel at personer som avventer rettergang skal holdes i varetekt,……

Art.10. 2. a. Personer som det er reist tiltale mot skal, hvis det ikke foreligger ekstraordinære forhold, holdes adskilt fra dømte personer, og skal gis særskilt behandling avpasset deres stilling som ikke domfelte personer

https://www.facebook.com/notes/hva-mene ... 298538853/

Tiden er inne for Folkedomstol som taler Folkets Individets sak.

Her er to linker vedrørende Folkedomstol.

https://www.youtube.com/watch?v=l5o9xBwjr8A

https://www.youtube.com/watch?v=ZNHAcvR ... Dw0Mjosn3Y

Og på tross av at forhenverande dommer og Harald Hjermann, i ei STEVNING han utarbeidet for oss i saken tilbake til 2017, dokumenterer at alle som har vert involverte i dette overgrepet, ingen av dei har greia ut saka, slik som dei alle er forpliktet i følge Forvaltningsloven §§17 og 37, så trenerer SOFT og Mowatt saka, slik at vi fortsatt er utan vårt førerkort.

STEVNING TIL SOGN OG FJORDANE TINGRETT

«Saksøkar: ElmerSolberg, elmesol@online.no, Beimshaugen 3, 6869 Hafslo tlf 41250998- (Nytt telefonnummer 99111058)

Saksøkte: Staten v/ Justisdepartementet,

Saken gjelder : Krav om at vedtak om tap av førerett for motorvogn skal kjennast ugyldig.

Det vert lagt ned slik

Påstand
Politidirektoratet sitt vedtak av- vert kjent ugyldig

Elmer Solberg vert tilkjent sakskostnader

Stevnínga med vedlegg vert levert Sogn og Fjordane tingrett.»

Ja slik konkluderte altså den gang Dommar Harald Hjermann, så at han ikkje evna å få rydda opp i dette overgrepet medan han fortsatt var dommar, når han gjentekne gonger vart gjort merksam på dette overgrepet, også i ettertid av at han skreiv denne STEVNINGA, er for oss ubegripeleg, og talar vel meir for seg sjølv vedrørande lovlause testandar og korrupsjon i rattsapparatet og domstolane våre er meir omfattande enn vi kan førestilla oss.

Ganske så avslørande spør dykk oss.

Harald Stanghelle: Byråkrater som serielovbrytere

Det skal koste noe å bryte loven. Hvorfor gjelder ikke det for staten selv?

SKARP KRITIKK: PST får også påpakning fra EOS-utvalget for å be Tollvesenet gjennomføre kontroller som PST selv ikke har adgang til i sin metodebruk. Foto:Trond Solberg,VG

Ville spre undergravende informasjon om enkeltpersoner

https://www.regjeringen.no/…/resolusjon-mr-forsv…/id2579366/

Resolusjonen har null troverdighet om ikke de ledende myndighetsutøvere i Norge, begynner å sanksjonere overfor de som forfølger menneskerettsforsvarere i Norge.

Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

Pressemelding | Dato: 20.11.2017

En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Øyvind Aarsnes Satan er veldig aktiv for å ødelegge alt som har med ærlighet og sannhet å gjøre men vi frykter ikke Satan for vi skal få mer enn seier i kraft av LAMMETS BLOD.

Åsmund Svendsen Det er skremmende hvilket diktatur i Norge er. Når man varsler om urett i samfunnet så blir man erklært for psykiatrisk syk for å stoppe kritikken av lovbruddene i det offentlige.

Norulv Øvrebotten «Sertifikatet ditt tok politiet for å trakassere deg.

Dei gjorde det same med meg i 2013 utan eg hadde rørt bilen i det heile teke. Fastlegane er blitt politiske kommissærar som har fått snudd lojaliteten sin til å ligge hos staten og ikkje pasientane. Og fylkeslegane passar på at dei held seg innanfor desse rammene. Alt blir snudd opp ned. I dette spelet.

Når dei tok PC'en din, så har det ei enkel forklaring.

Politiet brukar å plante bevis når dei ikkje har nokon.»

S-regelen: «Søke, sikre, samle spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, så vel siktedes skyld som skyldfrihet»

Øistein Østgaard
«Heleren er ikke noe bedre enn stjeleren' heter det og her har visstnok politiet gått god for heleren slik det kommer frem i dette intervjuet.
Elmer Solberg er forøvrig ingen psykiatrisk pasient selv om det stemplet blir forsøkt satt på ham. Elmer er en varsler som blir utsatt for stygge overgrep fra offentlige myndigheter og som velger å fortelle åpent om det.
Jeg har selv sett papirene på hvordan de tok fra ham førerkortet uten gyldig grunn og basert på intern sladder i politiet og helsetjenesten.. uten lov og dom foregår slikt nå hele tiden her i landet på mange felter. Og fremdeles tror mange at vi lever i en rettstat.. 8) »

Øyvind Aarsnes Vi burde organisert en aksjon med plakater og det hele utenfor rådhuset i Årdal med krav om Elmer Solbergs sertvikat UTLEVERT NÅÅÅÅÅÅ

Elmer Solberg God ide broder Øyvind, men det hadde kan hende fått mer oppmerksomhet om det skjedde i Sogndal, fremfor stortinget eller fremfor SLOTTET: :?

Øyvind Aarsnes Jeg mener det sterkt at dette er en måte å få saken på dagsorden på i SOGNDAL OG FREM FOR STORTINGET med klar beskjed til samferdsministeren : Lever førerkortet til Solberg tilbake NÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

André Charbellet Dette er ikke nytt..de tidligere øst blokk Regimene brukte Akkurat de samme metodene, det bare ser bedre ut idag

Lov om politiet (politiloven).

1.Ansvar og mål

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

2.Politiets oppgaver

Politiet skal 1. beskytte person …..OSV

Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen)

6-1.Politimannens forhold til foresatte og overordnede. Plikt og ansvar.
……………..Den foresatte er ansvarlig for lovmessigheten av de ordrer har gir. ………………………………………….osv

I ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt.

6-3.Kollegiale forhold. Rapporteringsplikt.
……………………………Dersom en politimann kommer til kunnskap om at en annen politimann har begått en ulovlig handling i tjenesten, skal han uten opphold melde dette til sin foresatte. Enhver politimann er på forlangende av sin foresatte pliktig til å gi forklaring om andre politimenns forhold,

99. Ingen maa fængslig anholdes uden i lovbestemte Tilfselde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staae Vedkommende den Fængslede til Ansvar.
102. Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde.
:? Byrjar det demre for deg kva du har vore med om av terrorhandlingar? Er du klar over kva straffer det er for slik kriminalietet? Kan hende vert det for omfattande å ta det her, men ansvarsforholdet kan vi meddele deg.Lov om straff (straffeloven).

Første del. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 3. Grunnvilkår for straffansvar

15.Medvirkning
Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt.

Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (norsk oversettelse)
Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Art 3. Forbud mot tortur

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

Art 5. Retten til frihet og sikkerhet

Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov:

4.Enhver som er pågrepet eller berøvet sin frihet, skal ha rett til å anlegge sak slik at lovligheten av frihetsberøvelsen raskt skal bli avgjort av en domstol, og at hans løslatelse blir beordret dersom frihetsberøvelsen er ulovlig

5.Enhver som har vært offer for pågripelse eller frihetsberøvelse i strid med bestemmelsene i denne artikkel, skal ha rett til erstatning som kan inndrives

Art 6. Retten til en rettferdig rettergang

For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov..........osv

Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven

Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:

å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

å avhøre eller la avhøre vitner som blir ført mot ham, og få innkalt og avhørt vitner på hans vegne under samme vilkår som vitner ført mot ham;

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Art 10. Ytringsfrihet

Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser.....osv

Art 11. Forsamlings- og foreningsfrihet

Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger og til frihet til forening med andre, herunder rett til å danne og slutte seg til fagforeninger for å verne sine interesser.

Art 13. Retten til et effektivt rettsmiddel

Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap

Vi har gjentatte ganger fremma vårt krav i førarkortsaka da vi ikkje kan påta oss arbeide eller oppdrag for vårt firma Inspection Partner AS, da vi ikkje har mulighet til å forflytte oss og vårt Røntgen og Ultralyd-utstyr og andre utstyr, som vi bruker ved diverse kontrollarbeide på sveisekonstruksjoner og andre deler.

Vi har navna på alle som har medvirka i dette overgrepet. Malin Skeibrok Ånensen er slik sett berre ein av fleire, og vårt sist estimerte krav i førarkortsaka aleine pr.30.11.2019 er pålydende Norske kroner 83.162.974,00. Jada eit ganske så anseeleg beløp. Men til orientering meir enn berettiga, skal vi dokumentere ved ei eventuell rettsak Vel og merka når vi har fått lov og rett inn igjen i domstolane våre. Noko som skal skje no om ikkje så lenge.

Med ynskje om ei velsigna fin FørJul til dykk alle.


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Elmer Solberg
 

Re: Vedrørande terroren Vi er utsatt for-2 - Norske KGB agen

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Des 18, 2019 6:21 am

To:
Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;

C/c
10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;Klæbu Jarle Martin – VARAORDF Gundersen<jarle.martin.gundersen@klabu.kommune.no>;Klæbu Kommune<postmottak@klabu.kommune.no>;SFFKH – Ingrid Fåberg<fmsfifa@fylkesmannen.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Tor Åge Berglid<taberglid@gmail.com>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;søren hellenes<post@advokateneilarvik.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Harald Aftenposten Stanghelle<harald.stanghelle@aftenposten.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Tor Helge Solberg<th_solberg@live.no>;Hanne Bisgaard<hanne.bisgaard@nav.no>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Anders Bak<andersbak@acephali.one>;Dag Erik Karlsen<djdagix@gmail.com>;

Kva om dykk i NRK Eller kan hende skal vi kalle dykk ARK Arbeiderpartiet`s Riks Krinkasting, Spreiara av løgner og bedrag.

Kva trur dykk vil skje den dagen heile Det Norske Folk våknar opp og forstår at dykk har villeda oss med falske nyhende og svada?

Den dagen nærmar seg med stormskritt, og tru dykk alle meg. Eg er umåteleg glad for ikkje å vere i dykkar sko.

Kan hende kontaktar NRK Redelege i Politiet og får dei til å pågripe og fengsle alle desse landsforædarane som og har fått det same politikorpset, påtaleansvarlege, storting og regjering til å terrorisere og forgripe seg på ikkje berre meg, men og mange andre over det ganske land.

Det Norske Barnevernet vart i dag dømt i to saker i EMD. og dei ansvarlege for terroråtaka imot oss, regjeringsmedlemmar hevar over måte høge løner ser vi .

GROV OFFENTLIG TJENESTEFORSØMMELSE!!!

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (Høyre), med en årslønn på kr 1 410 073, og arbeids- og velferdsdirektør i NAV - Sigrun Elisabeth Vågeng, med ei årslønn på 1 900 000 kroner, tar seg ikke bryet med å skrive referater fra møter de avholder. Ikke engang i saker for folk fra arbeiderklassen (fattige, arbeidsledige syke m.fl), som er blitt uskyldig kriminalisert, dømt og fengslet. Er det for å skjule egen inkompetanse?

https://www.abcnyheter.no/…/ingen-referater-fra-hauglies-kr…

Kor lenge hadde dykk tenkt dei skulle få halde på med terrorveldet sitt ? Det må vere nok no når det heile er avslørt.

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2000 ... /avspiller

KGB/FSB- agenter i Norge

Det har vært skrevet mange bøker om folk som har latt seg verve av den hemmelige tjenesten KGB/ FSB i Russland.

Disse personene kan ikke unngå tiltale ved å ha bidratt til å bedra, forræde eget land og folk, igjennom sitt virke som øverste embetsmenn i utøvelsen av sitt virke for NORGE.

Flere navn er kommet for en dag, pga mistanker i mange år. Men nå har vi fått håndfaste bevisførsler for at så er tilfellet.

Derfor min anmodning om at samtlige skal granskes i full bredde og offentlighet i samtlige saker for dem/den det gjelder.

Vasilij Mitrokhins arkiv har gjort disse kjent for verden.

1. KGB agent- JAN- Einar Gerhardsen, AP
2. KGB agent- Jurij -Thorbjørn Jagland, AP
3. KGB agent- Mono Gunnar Bøe, AP i EGs regjering.
4. KGB agent- Martin- Jonas G Støre, AP
5. KGB agent- Steklov- Jens Stoltenberg, Ap
6. KGB agent- Simone"Statsministerens kontor": Erna Solberg H.

7. KGB agent «Argus» er Olav Brunvand.
8. KGB agent Stortingsrepresentant Larsen
9. KGB agent Trygve Bratteli AP

10. KGB agent Uli", konfidensiell kontakt: Overvåkingssentralen (OVS) kjente fra før til at "Uli" hadde kontakt med to russiske etterretningsoffiserer i årene 1970-71. Sto på listen over navn som OVS sjekket mot Stasi-registrene i 1996;

11. KGB agent Viking": Diplomat og ansatt i Utenriksdepartementet. Skal angivelig ha gitt KGB opplysninger om NATO. En av fire tjenestemenn som det etter Justisdepartementets godkjennelse juli 2001

12. KGB agent Johan Strand Johansen, NKP (1945)

13. KGB agent Majb": NATO-ansatt på Kolsås. Rekruttert i 1967, overleverte angivelig gradert informasjon og sluttet å samarbeide med KGB i 1982. Ble etterforsket av OVS i saken "Beta". En av etterretningsoffiserene han hadde kontakt med ble erklært persona non grata i 1973.

14. KGB agent Bartov", ambassadeansatt: Ifølge Mitrokhin kultivert i 1980, meldte imidlertid uoppfordret fra til OVS om sine kontakter med KGB-offiserer.

15. KGB agent Frog Ansatt i Moss Rosenberg. KGB etablerte kontakt i 1975

16. KGB agent " Ambassadeansatt i Moskva: KGB anså ham for å være fiendtlig innstilt til Sovjetunionen, og han ble senere satt ut av spill: "Det er mye som tyder på at XX urettmessig ble oppsagt fra sin stilling og at Utenriksdepartementet i den forbindelse var gjenstand for grov manipulasjon fra KGBs side."

17. KGB agent Perov", ambassadeansatt: Diplomaten som har tjenestegjort en rekke steder i verden ble ifølge Mitrokhin kultivert av KGB

18. KGB agent " Jotun-direktør, konfidensiell kontakt: I Singapore i 1972-75. Ga angivelig opplysninger til KGB om havnen i Singapore, om planlagte reparasjoner på amerikanske marinefartøyer i området, samt om forhold som gjaldt Folkerepublikken Kina. Han skal også ha overlevert til sin føringsoffiser prøver på maling.

KGB agent Khomjakov": Ambassadeansatt i Moskva. Mitrokhins notater inneholder detaljerte opplysninger om hvordan KGB lurte eller overtalte "Khomjakov" til å arbeide for KGB, som fikk tilgang til avsperret område ved ambassaden slik at gradert materiale ble kompromittert. Ble dømt av en norsk domstol for spionasje.

20. KGB agent "Makdonald": Kaptein på norsk skip i Norges handelsflåte, agent for KGB i Arkhangelsk 1968.

21. KGB agent Paulsen, asatt i politiet, tilhørte Sundegruppen, vervet i 1949.

22. KGB agent FOR, Einar Førde, AP.

23. KGB agent LAN, Knut Løfsnes. Sosialistisk Folkeparti.

24. KGB agent Larsen", stortingsrepresentant og agent i 1957.

25. KGB agent " "Viktur", dokumentagent. Ga informasjoner om sambandsnett brukt av NATO-enheter i Norge.

26. KGB agent " Gunvor Galtung Haavik: Mitrokhins notater gir mange og detaljerte opplysninger om hvordan KGB vervet Haavik. De eldste opplysningene går tilbake til den annen verdenskrig. Opplysningene var imidlertid kjent fra før for OVS, som følge av flere avhør etter at hun ble pågrepet og siktet for spionasje. Haavik døde i varetektsfengsel før saken mot henne kom opp i retten.

27. KGB agent " Ambassadeansatt i Moskva: Innledet kjærlighetsforhold til russisk kvinne som ifølge Mitrokhin var ansatt av KGB for å kultivere unge norske menn med tilgang på opplysninger. Det inngikk angivelig i KGBs planer at forholdet skulle binde opp store ressurser hos de norske sikkerhetstjenestene.

28. KGB agent " "Skandinav", leder av Den norske militærmisjonen i Vest-Berlin.

29. KGB agent " "Oskar", konfidensiell kontakt i 1957, major i Hæren og stasjonert på Kolsås.

30. KGB agent Oskar": Diplomat i norsk UD fra 1945, og tjenestegjorde i en rekke land. KGB øvde press mot ham fordi han var homofil.

31. KGB agent" Mann, født 1939: Angivelig kultivert av KGB-agent i Leningrad 1965-1967 mens han var student.

32. KGB agent Brzhevnova", chifferansatt i UD: En kvinne som ble kultivert i Praha, og ifølge Mitrokhin overleverte nøkkelen til ambassadens chifferrom til tsjekkoslovakisk sikkerhetstjeneste (StB).

33. KGB agent "Berto", døde ifølge Mitrokhins opplysninger i desember 1977. " "Nord", politisk observatør i staben til Arbeiderbladet, leverte informasjon om Svalbard og Arktis.

34. KGB agent "Erming", konfidensiell kontakt i 1957, også omtalt som agent, avisredaktør og representant til Stortinget.

35. KGB agent " "Dina", sekretær ved den norske FN-representasjonen, trolig kvinne.

36. KGB agent
37. KGB agent
38. KGB agent
39. KGB agent
40. KGB agent
41. KGB agent

Nå begynner snøret å stramme seg til.

Hvor er PST i denne sammenhengen??

Her kan dere se en video av FSB-aktiviteten i Norge.

Russiske notater over KGB osv (på engelsk)

BmOnline
Bjørgulf Mortensen

Signer gjesteboken

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

Design: Bjørgulf©Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

Lov om opphavsrett
http://www.bmonline.no

E-post: bmonline at bmonline.no

Når skal nordmenn sette foten ned for hvor mange ganger NRK og lystløgnerne på tinget skal bruke det norske flagg som toalettpapir, slik de har gjort med vårt kjære frihetsbrev, Norges Grunnlov?

Kjære alle sammen . Jeg har fått tillatalse fra Bjørgulf og bruke alt hans materiale.

Med ynskje om ei velsigna fin FørJul til dykk alle.


Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Elmer Solberg
 

Re: Følger politiet lover og regler?

UNREAD_POST Elmer Solberg » Ons Des 18, 2019 10:56 pm

Til: Nrk - S og F - 1<sfj@nrk.no>;Nrk - S og F - INFO<info@nrk.no>;Nrk - S og F - POSTMOTTAK<postmottak@nrk.no>;Christian politi Algrøy-Vegheim<Christian.Algroy-Vegheim@politiet.no>;Ivar Kvalen<ivar.kvalen@luster.kommune.no>;


C/c

10-AGDERPOSTEN<tusentips@agderposten.no>;11-NATIONEN<alexander.gjermundshaug@nationen.no>;12-GLÅMDALEN<tips@glomdalen.no>;13-TONSBERGS BLAD<sigmund.kydland@tb.no>;1-HARDANGER FOLKEBLAD<eivind@hardanger-folkeblad.no>;Marianne Bugge<mannemi73@gmail.com>;Sande VF Ordfører Elin Gran Weggesrud<ordforer@sande-ve.kommune.no>;SFFKM – Maria Collett Knagenhjelm<fmsfmck@fylkesmannen.no>;SFFKM – Tore Larsen<fmsftla@fylkesmannen.no>;VFFK - Vestfold Fylkeskommune<firmapost@vfk.no>;Åshild Kjelsnes<ashild.kjelsnes@sfj.no>;Asker og Bærum Tingrett<abtingrett@domstol.no>;Klæbu Jarle Martin – VARAORDF Gundersen<jarle.martin.gundersen@klabu.kommune.no>;Klæbu Kommune<postmottak@klabu.kommune.no>;SFFKH – Ingrid Fåberg<fmsfifa@fylkesmannen.no>;SFFKJ – Elisabeth Lund Iversen<fmsfeli@fylkesmannen.no>;Tor Åge Berglid<taberglid@gmail.com>;Albert Smith<contact@ebusinesshall.com>;2-VARDEN<redaksjonen@varden.no>;3-HADELAND<ssb@hadeland.net>;4-Sør varanger avis<redaksjon@sva.no>;5-NORHORDLAND<redaksjonen@nordhordland.no>;6- OPPLAND ARBEIDERBLAD<tips@oa.no>;7-GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN<redaksjonen@gd.no>;8-AVISA NORDLAND<tips@an.no>;9-FREDRIKSSTAD BLAD<tips@f-b.no>;14-GJENGANGEREN<redaksjonen@gjengangeren.no>;17-LAAGENDALSPOSTEN<redaksjonen@laagendalsposten.no>;18-LIERPOSTEN<redaksjonen@lierposten.no>;19-MOSS AVIS<tips@moss-avis.no>;22-ROYKEN OG HURUMS AVIS<redaksjonen@rha.no>;23-SANDE AVIS<redaksjonen@sandeavis.no>;24 AVISEN<24avisen@gmail.com>;24-SANDEFJORDS BLAD<redeaksjonen@sb.no>;Norge I Dag<idag@idag.no>;Anders - Nasjonal Pedersen - Varslingsgruppe<apgamvik@live.com>;Asbjørn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;Hanne Kløvig<nymail26@yahoo.com>;NRK Nyhetstips<03030@nrk.no>;TV2 Tips<tips@tv2.no>;Buskerud-Helen Bjørnøy<fmbuhob@fylkesmannen.no>;Hans Kristian Gaarder<hansgaarder@gmail.com>;VG<2200@vg.no>;Dagbladet<2400@db.no>;Gunnar Olav Hæreid<fmsfgoh@fylkesmannen.no>;Ola Normann<Iamvillmannen@gmail.com>;Per Einar Guthus<peguthus@gmail.com>;Per Stensland<fmsfpst@fylkesmannen.no>;Catherine Hellings<brde4pie@gmail.com>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Svein Olav Nordlien<sveinaren@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;Bmonline<bmonline@bmonline.no>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Anne Britt Kilen<anne.britt.kilen@luster.kommune.no>;Armend Qaushi<armendsky@gmail.com>;Alitcia Forsberg<alitcia@gmail.com>;Eva Jung Bowen<evajungbowen@gmail.com>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;søren hellenes<post@advokateneilarvik.no>;Advokat Evelyn Egile<ee@smco.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;Buskerud Fylkeslege Ketil Kongelstad<fmbukko@fylkesmannen.no>;Nils Hoel<nils.hoel@yahoo.no>;Lizbeth Anita Lamey<Lizside@hotmail.com>;Gunnar Lunde<post@advokat-lunde.no>;postmottak@hod.dep.no<postmottak@hod.dep.no>;Stephan Torp<stephan.torp@jd.dep.no>;Jarle Skartun<jarle.skartun@luster.kommune.no>;erlend aune<erlend.aune@vestfossenlegesenter.nhn.no>;haakon.fredrik@advokatborgen.no<haakon.fredrik@advokatborgen.no>;Mona Sogn Tingrett Sjøvoll Vangstad<Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no>;Slottet<Post@slottet.no>;Statsminister Erna Solberg<postmottak@smk.dep.no>;Fjordane Tingrett<softpost@domstol.no>;Sigfred Statens-vegvesen Sivertsen<firmapost-vest@vegvesen.no>;Sogn Avis<desk@sognavis.no>;Sivilombodsmann Sivilombodsmann<postmottak@sivilombudsmannen.no>;Unni Justisdep-politiavd Gunnes<unni.gunnes@jd.dep.no>;Justisdepartementet<postmottak@jd.dep.no>;Domstoladministrasjonen<postmottak@domstol.no>;Harald Aftenposten Stanghelle<harald.stanghelle@aftenposten.no>;Vidar Novemberfilm AS<post@novemberfilm.no>;Vestre Viken Helseforetak<postmottak@vestreviken.no>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;Karina Hyggen Amland<karina_hyggen_amland@hotmail.com>;Ziv Elisabeth<zivelizabeth@gmail.com>;Tor Helge Solberg<th_solberg@live.no>;Hanne Bisgaard<hanne.bisgaard@nav.no>;Nav Sogn og Fjordane<nav.sognogfjordane@nav.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;Anders Bak<andersbak@acephali.one>;Dag Erik Karlsen<djdagix@gmail.com>;Gokveld
Eg vil nytta anledninga til å takka min broder i Jesus Kristus og Varslarkollega Anders Pedersen, for det han gjorde ved å sende denne eposten til fleire i min heimkommune Luster, samt fleire i politiet og fylkeskommunen. Og vedrørande saka, så kan dykk lese det innlegget eg posta før dette innlegget, med tehøyrande innledning. (referert under her)

Mistanke om at Luster Kommune er involvert i et skjult maktsystem gjennom FN's AGENDA21-2030
Innboks
x

Anders Pedersen
18:47 (for 2 timer siden)
til postmottak@luster.kommune.no, nav.luster@nav.no, Anne.Lene.Eggum@luster.kommune.no, Ivar, John.Olaf.Rohme@luster.kommune.no, knut.cotta.schonberg@luster.kommune.no, Jarle, Marit.Thune.Uglane@luster.kommune.no, olfert.ovrebo@luster.kommune.no, kirsten.sorheim@luster.kommune.no, Mary.Karin.Sageroy@luster.kommune.no, Sofie.Rosager@luster.kommune.no, Elisabeth.Bondevik.Orrestad@luster.kommune.no, Armando.Navarro@luster.kommune.no, Silje.Systad.Moen@luster.kommune.no, Anniken.Meisterplass@luster.kommune.no, Bard.Lilleeng@luster.kommune.no, Morten.Larsen@luster.kommune.no, Marte.Krogstadmo@luster.kommune.no, Berit.Kjos@luster.kommune.no, Britt.Veum.Hauge@luster.kommune.no, Tomas.Halldor.Pajdak@luster.kommune.no, inger.lill.lanes@politiet.no, jorun.furuheim@politiet.no, stein.helge.selland@politiet.no, Arne.Johannessen@politiet.no, frode.henden@nav.no, nav.sognogfjordane@nav.no, Nav, hanne.bisgaard@nav.no, postmottak.sentraladm@sfj.no, fmsfpost@fylkesmannen.no, fmsflsv@fylkesmannen.no, Mona.Sjovoll.Vangestad@domstol.no, Fjordane, Vest, Elmer

Go'dag!

Vi er Nasjonale Varslergruppe

Vi opererer over hele landet, som en sentral enhet og også som enkeltenheter, hvor vi behandler alle rapporter ifra personer som blir trakassert, forurettet, boikottet, trenert og endog truet av våre myndigheter gjennom Politiet, Domstolene, Namsmannen, Fastleger, Advokater, Barnevernet og tilogmed NAV. Siden 2015 inkluderes alle mord - og mordforsøk på Varslere og Dissidenter utført av agenter for det skjulte maktsystem.

Nasjonale Varslergruppe har sentralt fått inn til behandling de gjentatte overgrep som er blitt rettet imot vår kollega og samarbeidspartner Elmer Solberg fra Hafslo gjennom flere år.

Elmer har flere ganger blitt tvangsinnlagt på Psykiatriske, giftmedisinert, nylig sluppet ut fra glattcelle og fengselopphold i Ålesund med den eneste grunn Hans Enestående Høye Moral hvor han som Samfunnsvarsler har sett det som sin livsoppgave å hjelpe mennesker i nød.

De mange års trakassering av vår kollega Elmer har vært enestående hvor et skittent og korrupt kriminelt nettverk i Politiet, Påtalemakten, Domstolen og Kommunen samt NAV tilogmed har tatt ifra Elmer hans levebrød gjennom å beslaglegge hans tungt ervervede kjøretillatelser ved å hevde at han er psykisk syk.

Elmer har i lang tid vært arbeidsledig hvor han heller ikke får noen ytelser fra Statlige NAV slik han har krav på. Hvem er det som har beslaglagt hans berettige ytelser? Særdeles alvorlig blir situasjonen når Elmer får trusselindikasjoner fra det kriminelle nettverket omkring NAV om at han kan få innvilget Uføretrygd dersom han erklærer seg som Psykisk syk.

Hvilken skamløs mangel på integritet er dette fra lokale myndigheter? Og hvilken bunnløs fornærmelse er dette imot en Høyverdig person som Elmer Solberg? Imot hans kone og barn og øvrige slekt, samt imot hans kolleger i 'Nasjonale Varslergruppe? Hvor langt går lavmålet?

Vi skal i første omgang ta for oss hans relasjoner til NAV og Nasjonale Varslergruppe har overveldende bevisførsel for at Rådmannen er den som delegerer NAV-kontorene i distriktene hvor vedkommende retter seg etter instrukser som kommer fra et skjult maktsystem gjennom det som benevnes som Forente Nasjoners AGENDA21-2030. Nettverket til Rådmannen omfatter Fylkesmannen, Sivilombudsmannen, Politiet, Domstolen, UDI, Advokatforeningen, Sykehusledelse o.fl. Alle Fraterniseringsorganisasjoner innen Losjer og Frimurere er i nettverket.

Rådmannen er agendaens lokale agent og har involvert ledelsen ved alle NAV-kontor land og strand rundt. All NAV-ledelse fikk derfor tidlig et ultimatum eller miste jobben.

Siden har forholdet disse to imellom degenerert fullstendig inntil vi idag kan karakterisere NAV som et spionnettverk imot den norske befolkning som spesielt er rettet imot kverulanter, dissidenter og varslere. Dette er også helt i overensstemmelse med Agenda2030 hvor de refererte grupper er å betrakte som IKKE BÆREKRAFTIGE i fremtidens Norge og skal elimineres.

Ledelsen ved NAV og Rådmannen forbryter seg imot vår Grunnlov ved å gå IMOT sin egen Nasjon og sitt eget folk, noe som selvsagt skal få de alvorligste konsekvenser for begge. De tok begge valget igår, forråde sin egen Nasjon og folk eller rette etter ondsinnet makt utenifra med de mest fatale konsekvenser for dem selv.

I andre kulturer og andre tider ville de begge blitt summarisk henrettet sammen med medlemmer av Påtalemakten og Domstolen.

I neste måned begynner 2020, da er det 10 år til 2030 da alle brikker skal være på plass. Lenge før det, og når Frykten senker seg over Nasjonen, vil Påtalemyndigheten, Domstolen og andre instanser forstå det store feilgrepet de gjorde.

Ved å tenke på sin egen vinning, ved å tråkke på medmennesker som ligger nede, har vi alle kommet til en situasjon som ikke kan reverseres.

I siste fase vil de rive av seg håret i fortvilelse over ikke å ha gjort noe da de hadde muligheten, og da vil det være for sent.

Jeg oppfordrer Rådmannen i Luster Kommune til å svare på dette om han har vilje til å gjøre rettferdighet overfor en medborger i Elmer eller fortsette å følge instrukser ifra et skjult maktsystem utenifra hvis eneste hensikt er å skade Norge og nordmenn.

FN's AGENDA21-2030 er klart definert som Satanisk og Luciferiansk på internasjonalt nivå.

!!! VÅKN OPP !!!

Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)

Elmer Solberg
Ja dette var godt skrevet. Her er nok noko vi kan bruke og i andre saker. For den samme ukulturen gjeld i alle andre forvaltningsorgan. Det er nokon som er bevisst onde, men så er det og dei som er så lite inteligente at dei ikkje forstår at dei vert manipulerte til å delta i overgrep og terrorhandlingar mot born og vaksne i Dette landet.

Dei er ein fare ikkje berre for sine medmennesker, men og i særdeleshet for seg sjølve. Dei er nemleg personleg ansvarlege for sine handlingar, det anten dei er vitande eller uvitande om det dei deltar i. Og det vil nok fleire av dei no om ikkje lenge bittert måtte erfare. For i følge loven, så skal vi ta frå dei alt dei eig, og i tillegg så ventar det dei fengselstraffer av diverse varigheit.

Og like medansvarlege er dei til ei kvsr tid sittande statsrådar og stortingsrepresentantar. Det er og bestemt i loven vår. § 4. Kongens Person er hellig: han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.

https://www.document.no/2019/12/18/barn ... 8.facebook

Med ynskje om ei velsigna fin FørJul til dykk alle.Elmer

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Medlem av FAMPO (Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)
Elmer Solberg
 


Gå til LOV og RETT

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron