Side 1 av 1

Høyesterett og domstolene for retten!

UNREAD_POSTSkrevet: Ons Des 17, 2014 9:10 am
BmOnline
Norulv Øvrebotten:
Mange som skal være mål for rassia

"De største domstolene er nær knyttet til de hemmelige russiske tjenestene direkte og indirekte. Politiet må benytte mafiaparagrafen og arrestere lederne for dem alle i første omgang, for deretter å undersøke hvor mye de har bedratt i saksbehandlingen av viktige forhold. I mellomtiden må samfunnet bli beskyttet mot alle sammen.

Etterretningstjenesten i Forsvaret er et ormebol av dårlige nordmenn. Dette kommer av at de hemmelige tjenestene alle på ulike måter har vært integrert i den sovjetiske, nå russiske kontraetterretningen. Også det er en følge av at Norge er en dobbelstat fra over 70 år tilbake.

Hva som er viktig å være klar over, er at det juridiske systemet var det store sikkerhetshullet som Josef Stalin og hans hemmelige tjenester fant i Vesten allerede på 1930-tallet, og det ble brohodet hvor bedrag i saksbehandlingen på sovjetisk vis ble bygget ut for å kontrollere samfunnet innenfra. Det er denne type saksbehandling som jeg har identifisert. Den ble benyttet da stortingsvalget ble borte ved hjelp av et sovjetisk triks i 1939 og et viktig tilholdssted for KGB var frimurerlosjen. Den er ennå av stor viktighet for Russlands hemmelige tjenester i Norge og spiller en sentral rolle i terror og bedrag etter 22. juli.

De fleste nordmenn er klar over at frimurerlosjen kan skjule mye rart, men stort sett har nordmenn en naiv og troskyldig holdning til domstolene. Som de tror utgjør tryggheten selv. Det motsatte er tilfelle. Slik det alltid er i dette spillet hvor alt er snudd opp ned fra gammelt av. Domstolene generelt og Høyesterett spesielt er største indre faren for landets forsvar. Det viste seg allerede i 1940. Den lærdommen er glemt. Farligere femtekolonner finner du ikke.

Før det kommunistiske statskuppet i Russland i 1917, som ikke var en revolusjon, men hadde revolusjon til følge, var det ingen i Vesten som drømte om å la magikere fra sirkus og lignende lugubre etablissementer bli foredømme for hvordan lov og rett skulle håndheves i samfunnet. Stalin benyttet smart bedrag kamuflert som jus med stor suksess, og denne sosialistiske arven er blitt stor butikk overalt og utgjør kjernen i hva som mange kaller rovdyrkapitalisme.

Banker er i dag bygget opp på slikt bedrag. Hva som skulle ha vært bygget på tillit og soliditet, viser seg ved nærmere undersøkelse å være bygget på det stikk motsatte. Bedrag er normen.

Å bryte Aristoteles kontradiksjonsprinsipp i saksbehandlingen er ikke bare sprøtt, crazy, fremfor alt har det bedrag til følge, og som George Orwell sa: "I en tid med altomfattende bedrag er det en revolusjon å fortelle sannheten."
Noe som jeg altså gjør.

Norulv Øvrebotten