Stalins statskupp januar 1940 og dannelsen av FN

Hvorfor er det bare i utlandet at griske politikere steines og kjeppjages?
Har dere lagt merke til at NRK stadig peker på sex overgrep og pedofili i utlandet? Mens de ALDRI har nevnt med et ord at det er DOBBELT så galt i Norge.

Trodde dere at Ari Behn skjøt seg selv? Å laaangt ifra. Han ble skutt. På samme vis som General C G Fleischer.
Forumregler
Har våre politikere noe å frykte for sitt svik mot folket?

http://bmonline.no/html/eu_69.html
http://bmonline.no/html/stortinget.html
http://bmonline.no/html/grini44.html Norge et demokrati? Ikke få meg til å le...

Stalins statskupp januar 1940 og dannelsen av FN

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Lør Sep 26, 2015 7:22 am

Norulv Øvrebotten

"Amerikanere er for forbannet dumme til å forstå hva vi gjør med dem"


Filmskaperen Oliver Stone går ikke i dybden, han befinner seg på overflaten og er ikke bedre enn vanlige historikere. Som her i Norge ikke en gang har klart å avdekke statskuppet som Stalin sto bak med virkning fra 10. januar 1940.

Ikke bare ideologiske sperrer hindrer dem. Skal du avsløre disse bedragmetodene fra øst, må du kunne tenke skarpt og bruke skalpell på historien. Det holder ikke med en kost.

Det var flere sovjetagenter enn visepresident Henry Wallace, som utad er blitt pyntet på som venstreradikal og til nød kommunistvennlig. Du hadde handelsminister og senere den meget nære rådgiver for FDR, ja, hans alter ego, Harry Hopkins, visefinansminister Harry Dexter White og rådgiver på konferansen mellom de tre store på Jalta, Alger Hiss, for å nevne noen. Sviket på Jalta var Hopkins også med på.

Disse amerikanerne helt på innsiden av Det hvite hus ble etter hvert identifisert og i 1990 stort sett utad bekreftet som spioner og topp agenter for Stalin, som følge av at resultat ble offentliggjort fra det ultrahemmelige kodeknekkingsprogrammet Venona. Som ikke var mer superhemmelig enn at KGB hadde infiltrert også det.

Venona var et samarbeidsprosjekt mellom USA og Storbritannia og arbeidet pågikk i dypeste hemmelighet i mange år, i hovedsak fra 1946 til 1982.


Det var flust av sovjetkommunister og agenter for Josef Stalin i ledelsen av USA under FDR som president fra 1933 til 1945.

I Amerika var de hemmelige sovjetrussiske tjenestene allerede fra 1920 like aktive som i Norge. Den store misforståelsen som mange har, er at etterretning og spionasje bare går ut på å stjele informasjon.

Slik Arne Treholt ble dømt for i 1985.
Da han rått ble ofret for å styrke Moskvas herredømme over Norge og andre nordmenn som var sentrale i tjenesten for KGB. Du fengsler dine venner for å styrke deg selv og venner. Like mye som du skyter dem med samme mål, slik det skjedde på Utøya i 2011.

Klassisk spionasje i form av å stjele hemmeligheter som ofte egentlig ikke er hemmeligheter, er en liten del av virksomheten for KGB og organisasjonens forløpere og etterfølgere. Undergraving til egen fordel og manipulering av politikk og samfunnsliv er hovedoppgaven. Å ta hele makten i det åpne eller skjulte er et naturlig mål for noen som streber etter verdensherredømme. Slik Sovjetunionen gjorde.


Russland har en stor arv å forvalte. Akkurat nå blir det blant annet gjort indirekte ved å åpne Europa for innvandrere fra Midtøsten. Også Stalin flyttet på store folkemengder for maktens skyld. Det er en effektiv teknikk for strategisk maktutøvelse.

Når politikere og befolkninger "er så forbannet dumme at de ikke forstår hva vi gjør med dem," er den usedvanlig virksom.

Da FBI arresterte ti agenter for Stalins NKVD andre steder i Amerika i 1940, tok president Roosevelt fra FBI fullmakt til å foreta slike arrestasjoner.

Forløperen til CIA, OSS, ble bevisst fylt opp med kommunister av FDR. Nestlederen i OSS, Duncan Lee, var agent for Stalins NKVD. Så demokraten FDR la et godt grunnlag for Stalin til indirekte å opprette CIA mot seg selv i 1947. Fra da av var CIA doblet og kapslet inn av KGB.


Kona til Franklin D. Roosevelt, Eleanor, var kommunist stor nok selv og er verd et eget kapittel. Hun var blant annet aktiv for å skape FN i lag med sovjetspionen Alger Hiss, så FN er - som historien også har vist senere - et kommunistisk prosjekt.

FN er fortsatt en fagforening av torturister og bødler, som forlagssjef i Cappelen, Henrik Groth, skrev på 70-tallet.


At den nå kamuflerte kommunisten Barack Obama er glad i FN, burde derfor ikke komme som noen overraskelse. Han sendte nylig avtalen om atomutvikling i Iran over til FN for godkjennelse før han la den fram for behandling i pervertert form i egen nasjonalforsamling. Den ble ikke definert som traktat, og med det knepet hindrer han Kongressen fra å kunne stanse opplegget med Iran.

President Obama kan bare ett håndverk, og det er er kommunistisk bedrag. I tillegg har Obama lært seg å kamuflere det som lov og rett. Han kommer ikke uten grunn fra mafiabyen Chicago.

Så å snu den normale rekkefølgen av hendelser på hodet i saksbehandlingen, er noe som han har fått inn med utdanningen som bedrager. Fra han ble satt på som ung. Disse teknikkene lærer du deg ikke selv, og slett ikke over natten.

"Vi er styrt av veldig, veldig dumme folk, sa presidentkandidat Donald Trump her om dagen.

Også i Norge er bedragersk saksbehandling fra øst ofte blitt oppfattet som gjennomført av amatører og dumme folk, som følge av dramatikken som fremgangsmåten kan føre til, men en slik oppfatning er i virkeligheten med på å maskere hvor effektivt ting blir gjort på det kommunistiske viset. Skifte av ledere i Arbeiderpartiet har ofte vært konfliktfylte og dramatiske som følge av at Gud fra skyggene kupper den ene inn, med den følge at den andre blir kuppet ut. Det skal ikke to til for å danse tango og to til for å føre krig i opplegg fra øst. Da er det alltid en tredjemann med. Fra skyggene.

Barack Obama har også fått en bok skrevet om seg med den misvisende tittelen "Amatøren". Det er ikke hva han er.

"The American people are too damn dumb to ever sense what we are doing to them," sa Harry Hopkins til Fraklin D. Roosevelt. Denne arkitekten av sosialistiske New Deal omtalte den amerikanske befolkningen som fienden til og med. Hopkins dominerte FDR fullstendig og mange mener han var president bare ikke i navnet. Hopkins sto for de enorme militærleveransene til Sovjetunionen som ofte ble prioritert foran eget forsvar. Denne hjelpen fra USA ble kalt Lend-Lease.

Lend-Lease-programmet hadde et stort omfang. Blant annet fikk Stalin en halv million biler og lastebiler for å komme fort fram. FDR ville ikke hjelpe Storbritannia, da Churchill sto alene mot Hitler, men da Hitler angrep Sovjetunionen sommeren 1941, ble han helt fra seg og snart både rustet han opp sovjetkommunistene og kriget i Europa for å berge dem og ellers hjelpe Stalin på alle mulige måter.

At presidenten i USA samtidig måtte hjelpe britene, var ikke til å unngå. For ellers ville FDR ha blitt altfor mye kompromittert som den kommunisten som han nærmest var - bare ikke i navnet.

At Stalin stjal USAs atomhemmeligheter er en myte som bare delvis er sann. FDR ga Stalin både uran og tungtvann og la mye til rette for at Moskva kunne få atombomben ti år tidligere enn russerne ellers kunne ha klart det.
At noen justismord måtte arrangeres i USA etter krigen for å maskere det åpenbare landssviket fra FDR under krigen, er en del av det faste bedragopplegget når alvorlige forhold skal hvitvaskes som noe annet enn hva de i realiteten er
. Riksadvokatembetet i Norge benytter samme kommunistiske praksis. Den dag i dag.

Når du har samlet nok fakta og kjenner den hemmelige russiske fremgangsmåten fra skyggene i bedrag, ikke minst den konsistente og konsekvente bruken av kontradiksjoner, fra mikro til makronivå, kan du danne deg et ganske godt bilde av hva som i virkeligheten er blitt resultatet av disse prosedyrene fra øst. Også i Amerika.


I 1947 hadde Stalin i virkeligheten så godt grep om statsmakten i USA, at han erklærte konflikt mellom øst og vest og mellom kommunisme og kapitalisme, for å maskere det. En stor illusjon ble skapt. Som maskerte at fienden allerede var innenfor porten i Amerika. Den var ikke bare utenfor.


Sannheten var altså den motsatte av hva den både da og senere ble oppfattet som. Noe som er en typisk følge av Josef Stalins bruk av motsigelser og følgende illusjoner for å oppnå politiske mål.

Det gikk ikke lenge før Stalin også indirekte opprettet NATO mot seg selv. Det skjedde i 1949. Inn meldte han andre land som Moskva kontrollerte eller var i ferd med å gjøre det i Europa, som Norge. Disse vestlige forkledde medlemmene utgjorde nye russiske spydspisser mot Amerikas hjerte.


Tyren Amerika hadde ikke lært seg å slåss mot røde kapper og dukker. Den store oksen i ringen med de mange spydene og etter tiår med store blødninger, er i ferd med å få nådestøtet i vår tid.

Den amerikanske diplomaten George Kennan har jeg et helt annet bilde av i en slik kontekst. Jeg tror ikke han selv skrev det såkalt lange telegrammet som førte til den kalde krigen og politikken for containment.

Som fra 1947 gikk ut på å demme opp for og holde tilbake Sovjetunionens ekspansjon. Jeg tror at Kennan også var i Stalins stall av agenter. Utenrikstjenesten i Amerika var et felt som Stalins NKVD, og senere KGB, hadde et uvanlig godt tak på. Det ble også bekreftet da enkelte sovjetiske arkiver ble åpnet i 1992.

Å skape en illusjon om å demme opp for ekspansjon når du i virkeligheten har ekspandert allerede og sikret deg et solid brohode og bare skal befeste brohodet og utvide herredømmet og trenger et solid røykteppe i mange tiår for å klare det, er genialt. Intet mindre enn strategisk genialt gjort er det.

Så var da også Josef Stalin en mester i asiatisk krigskunst, og for han var det ingen forskjell på krig og fred.
Det siste betydde bare at den fordekte krigen ble intensivert. Det første som går tapt i en krig er sannheten, heter det. Jeg kan legge til sannheten går enda mer tapt i freden som følger.

Da kan usannheten være det fremste våpenet. Jo større løgnen er, dess mer blir den trodd.

Det lange telegrammet fra George Kennan er en del av den offisielle historien. Anbefalingene fra denne amerikanske diplomaten i Moskva, skulle komme til å bli den offisielle grunnstenen i strategien som USA skulle følge overfor Sovjetunionen og østblokken ellers. Helt fram til 1992.

Det lange telegrammet forutsetter ikke at Josef Stalin vant andre verdenskrig, også over sin allierte USA, men det er likevel sannheten som har vært skjult i 75 år nå.

Både Trumandoktrinen, Marshallplanen og Atlanterhavspakten er eksempler på gjennomføringen av containment-politikken. Som altså ble utformet i Moskva og lagt ut som agn, og deretter slukt med snøre og søkke i vest.


Bak denne muren mot seg selv i øst var Stalins hemmelige tjenester allerede ved den innerste makten i stormakten i vest og trengte bare muren og demningen mot seg selv til å få fred til å befeste den. Noe som tar sin tid i et så stort land som Amerika. Med omland.

Distraksjoner er det blitt laget mange av. Mens hemmelig makt ble konsolidert. Krigen i Korea fra 1950 til 1953, krigen i Vietnam på 60 og 70-tallet, og ikke minst i Irak og Afghanistan fra 2001 og 2003, pluss Libya i 2011 og nå Syria og ellers spredt rundt omkring.

Moskva har ikke være tilbakeholden før heller med å lage arrangement der venner ble drept for å styrke seg selv og venner. Dette er ikke noe nytt fenomen i vårt årtusen.
Bare spør det tidligere Nord-Vietnam. Som nå er et samlet Vietnam. Eller Nord-Korea. For å ta et par eksempler.


Da Stalin satte i gang krigen i Korea i 1950, ble de sivile tapene for kommunistene i nord enorme og lederen Kim Il-sung ble nervøs da hans sivile tap hadde passert en million mennesker og han reiste til Moskva og klaget sin nød.

"Du har ikke tapt noe som helst, bare mennesker" sa Josef Stalin til ham tørt. Så da har du tankegangen som også Vladimir Putin har arvet.

USA tapte 60 000 soldater i denne krigen. Koreanere og kinesere døde i millioner. Imens hadde ikke Stalin søkelyset på seg i Europa og Amerika. Der han i det mer stille sikret og økte gevinsten i den store fedrelandskrigen som han kalte røvertoktet som andre verdenskrig var for sovjetkommunistene.
Kan du avlede publikums oppmerksomhet, kan du marsjere en elefant over scenen uten at noen merker det, skrev en av CIAs beste illusjonister i en bok om sitt yrkesliv som bedrager fra skyggene etter den kalde krigen.

Dette trikset kunne Stalin også. Han elsket svart magi. De mange krigene lederne i Kreml har narret USA til å føre ute, har dratt oppmerksomheten bort fra hva deres hemmelige tjenester har gjort hjemme i Amerika. For å befeste det fordekte russiske herredømmet.

Å lede sin egen opposisjon var et knep som Lenin fortalte rett ut ble benyttet for å vinne kommunistisk herredømme. Her altså i virkelig stor målestokk med globale følger.

Stalin tenkte ikke smått. Ingen kan si det om ham. Det kan du være sikker på at heller ikke Vladimir Putin gjør. Han kan faget sitt, som ikke uten grunn heter konspirasjon innen russisk etterretning.

Alt som er skapt med det gode som formål, kan bli snudd til stikk motsatt formål. Denne helt korrekte observasjon gjorde den store greske tenkeren Aristoteles allerede for langt over to tusen år siden.

Amerika og Vesten for øvrig skulle ha studert denne filosofen ganske mye nærmere. Så hadde vestlige sikkerhetspolitikere kunne ha kommet fram til at alt som de TRODDE var skapt med det gode som formål, i virkeligheten var skapt med det onde som formål. Indirekte. Med andre ord at den reelle hensikten var stikk motsatt av hva som i vest var en grunnfestet og stadig mer befestet tro.

Det er i seneste laget å oppdage å ha gått i en slik stor stalinistisk felle i et nytt årtusen. Tro er som kjent en disponerende egenskap. Slik den også i dette tilfellet har vært i generasjoner. Med store globale negative følger.

http://www.history.com/.../george-kennan-sends-long...
· 21. september kl. 03:33 ·


Norulv Øvrebotten
Hvordan å drepe kamuflert - del 1

Narrespill for å befeste kuppet statsmakt og skifte ut viktige ledere med samme formål, inneholder som regel kamuflerte drap. Også i Amerika. Det var ikke få vitner og potensielt farlige personer for morderne bak komp...Vis mer
James Forrestal - Wikipedia
James Vincent Forrestal (født 15. februar 1892 i Beacon i New York, død 22. mai 1949 i Bethesda i Maryland) var...
no.wikipedia.org
· 17. september kl. 03:44
Norulv Øvrebotten
Hvordan å drepe kamuflert - del 2

Når mafiaadvokater blir koordinert med snikmordere og andre fra mobben, er du ille ute, og hvis leger og psykiatere blir blandet inn, slik at de begynner å indirekte medvirke til narrespillet mot deg, ligger du tynt an. Da kan du fort være ferdig. På en veldig stygg og kamuflerende måte,

Å snike seg inn på et sykehus og fullføre jobben, er også en del av fremgangsmåten. Den rammet trolig Johan Jørgen Holst i januar 1994, og den rammet James Forrestal i 1949. Som fikk diagnosen depresjon og plassert i attende etasje på et sykehus, der det var lett å kaste ham ut fra. Lederen for Senterpartiet (Bondepartiet), Nils Trædal, ble også drept på en slik måte rett etter krigen. Han falt under mystiske omstendigheter ut av et lite vindu i tredje etasje i et hus i Oslo.
Åpenbart hadde han forstått vel mye. Av hva som skjedde i den russiske vasallstaten hvor han og andre folkevalgte utgjorde et demokratisk ferniss.


Ingeniøren Jan Wiborg falt naken ut med ryggen først fra et hotell i København i 1994, etter å ha avslørt bedraget som byggingen av ny flyplass på Gardermoen var. Offisiell forklaring? Selvmord.

Den samme forklaringen ble gitt da tidligere statsråd for Jens Stoltenberg og medarbeider av Kjell Inge Røkke, Tore Tønne, ble funnet med blodårene i armene skåret over i en bil i Lier før jul i 2002.
Da hadde Riksadvokaten på forhånd fabrikkert et grunnlag for å gi ham en bot, som så ble brukt til å si at han var blitt deprimert. Bare tull alt sammen. Bortsett fra liket.


Det har vært mange mystiske dødsfall i Norge og andre russiske vasallstater i Vest-Europa og Amerika opp gjennom årene. Utrolig mange har det vært.

Jeg har overlevd flere drapsforsøk i de siste tjue årene og opplevd mye uforstand. Noen ord her om det første:

Jeg hadde vinteren og våren 1996 holdt ut i mange måneder mot de fysiske følgene av det som jeg langt senere skulle forstå var forgiftninger. Det ble kjørt kontinuerlig kommunistisk narrespill mot meg som sjefredaktør i Rogalands Avis. Så handlet jeg i mai og sprengte hele konstruksjonen av et bedrag som Jens Christian Hauge og hans høyre hånd advokat Johan Fredrik Remmen hadde kapslet meg inn i og fanget meg med som følge av å snu en sykmelding til å ha motsatt formell følge enn den skulle ha hatt.

Jeg ble fysisk slått ut i januar og februar med influensalignende sykdom og påfølgende bronkitt mens jeg var i Paris, og deretter spunnet kontinuerlig bedrag på, så mennesker i omgivelsene mine ble lurt trill rundt hele tiden og til å begå svik mot meg. Dette er samme fremgangsmåten om ble benyttet da bedrag ble spunnet på 77 døde mennesker i Oslo og på Utøya i 2011. Forskjellen var at jeg ble gjort syk, ikke død, før spinningen av bedrag begynte. For å lure alle og enhver i omgivelsene mine.

I mai gikk jeg altså til motangrep for å berge meg. Det skapte mye dramatikk.

21. mai møtte jeg Johan Fredrik Remmen på hans kontor hos Hauge & Co i Drammensveien 10.
Han var veldig nervøs over at hele den juridiske konstruksjonen hans som var laget med kontinuerlig bedrag, var blitt ødelagt og tilbød meg 50 millioner kroner. Det var lønn resten av livet, ifølge utregninger fra ham.
Avtalen skulle være strengt hemmelig. Hvis jeg ikke godtok hans betingelser, kunne han ikke garantere for livet mitt. Drapstrusselen kunne ikke ha vært mer direkte.
Penger har aldri vært problem for KGB. De blir hentet i den norske statskassen etter behov.
Som du så i 2011 kan milliardverdier bli ødelagt for indirekte å befeste makt. Andres penger betyr ingenting. Våren 1996 befestet Russland makten fra skyggene da narrespillet som Lundkommisjonen var, la fram innstillingen sin som hadde snudd forholdet mellom banditter og politi på hodet i det hemmelige Norge. Noe jeg så straks var et kupp som følge av bedrag fra venstresiden. I virkeligheten var bedraget svært så tverrpolitisk fra det politiske kartellet i Norge. Signaturen var under enhver omstendighet så åpenbart KGBs.

Jeg nektet å gå med kravet fra advokat Johan Fredrik Remmen og livet mitt var nå i stor fare. Skviset som jeg var opp i et trangt hjørne. Ikke kunne jeg være hjemme heller, det var farlig, så jeg flyktet først til Sverige og deretter til USA, men ble fort tvunget hjem igjen fordi jeg hadde tre små barn som kunne brukes mot meg.

Ikke før var jeg kommet hjem igjen 2. juni, så ble jeg kraftig forgiftet. Da ble trusselen om å drepe meg fra 21. mai forsøkt realisert. Noe som jeg innerst inne visste var uunngåelig. Min dødsangst hadde et meget reelt grunnlag. Med andre ord levde jeg med berettiget frykt. Som styrte alt som jeg gjorde.

Ikke var det mulig å få legen min til å slutte å sykemelde meg heller, og for hver gang han skrev ut en ny sykmelding på fjorten dager eller en måned, snudde advokat Johan Fredrik Remmen den mot meg. Jeg var fanget i en helt ødeleggende spiral.

Nå skjedde den mest fantastiske maskering av et godt planlagt drap som du kan tenke deg. Mens snikmordere fikk beskjed om å ta meg, skapte advokat Johan Fredrik Remmen en ny bedragersk konstruksjon på grunnlag av ruinene av den forrige. Han konstruerte en illusjon av et grunnlag for å si meg opp som sjefredaktør, og lappet deretter i rette øyeblikk 6. juni en oppsigelse av arbeidsforholdet over drapsforsøket mens jeg var i en akutt tilstand der jeg kjempet desperat for livet som følge av å ha fått en sprøyte om natten. Eller noe lignende. Akutt fysisk syk ble jeg. Samtidig som manipulasjonen av mennesker i omgivelsene mine fortsatte for fullt. De ble i løpet av året lurt til å tro at jeg kunne bli borte fra stillingen min fem ganger uten å være tilbake til den mellom hver gang.

Ingen kan reise seg opp fra en stol fem ganger uten å sette seg ned igjen mellom hver gang. For å ta en relevant sammenlikning. Alt var falskt, bare følgene av fiksjonene var virkelige.

Oppsigelsen fra advokat Johan Fredrik Remmen og Jens Christian Hauge bak ham, var like fiktiv som alt det andre i konstruksjonen deres.

Advokat Remmen kamuflerte hva som fysisk var gjort mot meg i dølgsmål om natten med en fiktiv oppsigelse som hadde til følge at et strafferettslig forhold fra ham og hans snikmordere, ble definert som arbeidsrett og forutsatte at det var jeg som hadde gjort noe galt og ikke ham og hans venner fra skyggene. Som forsøkte å drepe meg.


Forhold mellom mennesker ble snudd på hodet. Dette knepet går igjen for å skape illusjoner som narrer andre til å handle feil i virkeligheten. Forholdet mellom forbrytere og offer ble snudd opp ned. På hodet altså. Med full uttelling for forbryterne.

Slik det også ble gjort i Lundkommisjonen. Som hadde en dommer fra Høyesterett som leder for å gi bedraget og sviket mot den norske befolkningen den øverste domstolens autoritet og styrke. Medlem av SV hadde han også vært. Alle ble lurt trill rundt, og dem som skulle ha vært tapere etter Berlin-murens fall, kom ut som vinnere.

Russland hadde igjen befestet makten. Der Sovjetunionen tilsynelatende hadde sluppet. Overgangen gikk i realiteten temmelig glatt. Det nye Russland befestet imidlertid herredømmet kraftig. Så ingen skulle tro at friheten var blitt ubegrenset. Spesielt ikke i det statsbærende Arbeiderpartiet.

Med korrumperte domstoler i Stavanger med Arbeiderpartiets dommere i viktige nøkkelstillinger, var det mulig å lure alle trill rundt med et slikt utrolig påfunn innen maskering av grov kriminalitet som jeg ble utsatt for i 1996 og i årene som fulgte. Når alt innen lov og rett er korrumpert, slik det er i betente politiske forhold i Norge, kan selv det frekkeste cover-up lykkes. Politimesteren i Stavanger, Olav Sønderland, var i tillegg frimurer, så da har du hele tegningen.

Å forsøke å drepe et menneske skal ikke kunne lykkes å bli kamuflert som arbeidsrett, som forutsetter brudd på plikter hos mennesket som skal drepes. Det virkelige forholdet under denne frekke maskeringen, er strafferettslig og forholdet er ennå ikke foreldet. Så lenge Riksadvokatembetet er like politisk korrumpert som det alltid har vært etter krigen, er drap og forsøk på drap som blir gjort på vegne av Moskva fullstendig tabu å gå etter. De blir kamuflerte med justismord om nødvendig. Slik det ble gjort i Orderud-saken.

Jeg var ikke som sterkt skadet og dødssyk i stand til å forholde meg til den malplasserte oppsigelsen sommeren 1996 før jeg hadde overlevd den siste forgiftningen, noe jeg mirakuløst klarte på et vis etter en måneds tid. Hvordan vet jeg ikke. Jeg har hatt en sterk kropp. Å operere utenfor forutsetningen for tenkesettet til normale mennesker, slik som overfor meg, har alltid vært en suksessfaktor i kommunistiske opplegg. Utøya viste også det. I 2011.

I likhet med barn og ungdommer på Utøya i 2011, har jeg vært et terroroffer som dem, og det har jeg vært en rekke ganger siden 1996. Fysisk torturert er jeg også blitt. Flere ganger. Så den profesjonelle mobben har vært ute etter meg ofte.
Særlig etter at jeg begynte å publisere og avsløre virksomheten i den fordekte forbryterstaten som Norge i virkeligheten er. Jeg er tett fulgt opp, og har ikke klart å riste noen fra den gamle østblokken av meg. Mannen ville fra nissen flytte, men den var alltid med på lasset.


Handlinger utenfor forutsetningen for hva mennesker tror er moralsk og fysisk mulig, var også noe som jeg altså ble utsatt for allerede i 1996. Det samme er skjedd når jeg er blitt overfalt og terrorisert og skadet senere. Det har vært like utspekulert.

Jeg har ingen vansker med å fastslå hvilket mafiamiljø som koordinerte de ulike aktørene i massemordet for fire år siden. Norges skyggeside på dette området kan jeg det meste om. Jeg kan den kommunistiske fremgangsmåten. I tillegg kjenner jeg godt både Arbeiderpartiet og den dype staten i Norge. Jeg satt ikke i ledelsen av Forsvarsdepartementet uten grunn i sin tid og var et av landets mest betrodde mennesker. Jeg var satt på og fikk god opplæring opp gjennom årene.

Jeg har altså solid bakgrunn for å bedømme hva som er hendt andre mennesker som er overfalt av KGB og etterfølgere. For jeg har personlig opplevd metodene, og jeg kjenner også dødsskvadronen som tilhører den fjerde hemmelige tjeneste og nettverket rundt Stay Behind. Som alt sammen er en del av de hemmelige russiske tjenestenes norske avdeling. De har den fordekte kontrollen over hva som betyr noe i Norge. De har bukta og begge endene.


Både snikmordere, mafiaadvokater, politi- og påtalemakt og dommere kan koordineres slik at de følger en kjøreplan lagt opp på forhånd fra dem som fra skyggene har regien. Fra drap til dom som kamuflerer hva som i virkeligheten er skjedd. Ingen er mer korrumpert enn domstolene i Norge. Det måtte i så fall være politi og påtalemakt. Oslo og Utøya i 2011 kommer til å gå inn i historien som et skrekkeksempel i så måte.


Amerikas befolkning var ikke forberedt på Stalins hensynsløse metoder som kombinerer drap og bedrag. Da Amerika ble transformert til en fordekt vasallstat. Det har heller ikke befolkningen i Norge vært.

De kriminelle metodene som jeg forteller om, er like internasjonale som kommunismen var, og selv om sovjetkommunismen er borte som ideologi, lever metodene fra Stalins tid igjen i de hemmelige tjenestene i øst. De kan ut fra land som Norge operere over hele verden. I USA ikke minst.

Jeg har avslørt dette spillet som USAs første forsvarsminister James Forrestal var ett av mange ofre for. Det er mange slike ofre som ham i etterkrigstiden. Jeg er blant dem som merkelig nok har overlevd. I stand til å nøste opp trådene og identifisere fremgangsmåtene, har jeg også vært kapabel til. Selv om jeg i dag er et sterkt svekket menneske fysisk. Prisen som jeg har betalt har vært forferdelig høy. Under enhver omstendighet. Klokken kan ikke skrus tilbake.


Hvis du skulle bli utsatt for liknende mafiaoverfall, så ikke gjør som James Forrestal i 1949 og si " Bob, they’re after me!", selv om det er sant.

Da kan det gå skikkelig ille for deg. All historie viser det. Da blir du fort et undermenneske i tillegg og blir behandlet som det også, så hva som helst kan bli gjort med deg uten at noen lenger reagerer. Det skjer i tillegg på komplett falskt grunnlag. Noe som sosialt kommer i tillegg som en belastning - på toppen av terror og livsfare.

Å systematisk ødelegge et menneske over lang tid, slik at helsevesenet til slutt setter en diagnose på dette mennesket som forutsetter at det er sykt som følge av sykdom, og ikke av de virkelige grunner, er den beste kamuflasjen en overgriper fra mafiaen kan få. Da har leger uten å forstå rekkevidden av hva de har gjort, sluttet rekkene med forbryterne bak overfallet. Som bevisst har jobbet fram et slik resultat. Som maskerer både bruk av gift og bedrag, Som i mitt tilfelle har vært de virkelige årsakene til at jeg er blitt syk flere ganger i tjue år nå. I tillegg til medisinen som jeg har fått. Alt annet er fiktivt.

Jeg er ikke alene om å være offer for dette smarte narrespillet i kommunismens historie. Dens metoder lever i beste velgående et kvart århundre etter Berlin-murens fall.

Fiksjoner er og blir fiksjoner, men når andre blir narret til å handle på de falske grunnlagene, er følgene virkelige nok. Alltid.

Gud hjelper den som hjelper seg selv. I fordekte mafiastater. Som Norge, USA og Russland. Bare for å ha nevnt tre av dem.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread432033/pg1
The Death of James V. Forrestal: Suicide or did he become one of the first victims...
abovetopsecret.com

Jan Wiborg ble myrdet


Konsekvens: Norsk offentlighet og presse la bort saken om Gardermoen-varsleren, og dansk politi henla den nok en gang.

Den senere TV 2-redaktøren Stein Kåre Kristiansen rykket i 1996 ut til København, fordi daværende stortingspolitiker Hallgrim Berg (H) hadde antydet at sivilingeniør Jan Wiborg ble drept. Grunn: Wiborg hadde truet med å avsløre hvem som hadde trikset med tåkemålingene på Hurum, i den betente striden om hvor ny hovedflyplass skulle ligge.

Berg hadde fått tilsendt den danske politirapporten anonymt, og mente den var syltynn. Stortingsmannen hevdet Wiborg hadde blitt lokket i en felle av noen som ville likvidere ham, og ba om ny etterforskning.

Bakgrunn: Hevder Gardermoen-varsler ble drept

22. oktober 1996 introduserte TV 2-nyhetene saken med at «drapsteori avvises»:
– Det er fortsatt mystikk. Det er fortsatt ubesvarte spørsmål om hva som førte til den tragiske hendelsen her i 1994. Men det er ingen holdepunkter å finne for Hallgrim Bergs antydninger om drap. Hverken hos politiet – eller hos de ansatte på hotellet, slo Stein Kåre Kristiansen fast med alvorlig mine i innslaget der står han utenfor Hotel Cabinn i Danasvej i København, hvor Jan Wiborg hadde falt ut av et knust vindu fra rom 307 den 21. juni 1994.

Men sin dokumentasjon – eller «beviset» for dette - fant TV 2-teamet på et annet hotell. Det fremgår av den Stortingsoppnevnte Smith-kommisjonens rapport fra 2001. Der slås det nemlig fast at eventuelle bevegelser ut og inn av Jan Wiborgs rom ikke ble elektronisk registrert – som er det TV 2-journalisten baserer hele sin reportasje på.

Jan  Wiborg.jpg
MYSTISK DØDSFALL: Jan Wiborg falt ut av et knust vindu på Hotell Cabinn i København i 1994. Her er han på Stortinget, der han hadde tett kontakt med flere politikere om det han hevdet var tåketriksing på Hurum


Jeg kan via mine kunnskaper fra Luftfartsverket hvor jeg arbeidet fortelle at Gardermoen var beryktet for sitt sikt problem som ikke var noen godt bevart hemmelighet. Jeg kan huske om morgenen i sept/okt, så hørte vi jetflyene som stod på enden av stripa, men der stod de- det var en tett grøt av tåke. Gardermoen er uten tvil den dårligste kniven i skuffen, kontra de fleste valg av flyplasser, hvor Gardermoen ble valgt fordi det skulle være et dass i så måte. Noe Putin e r godt fornøyd med.
BmO

Reaksjon: TV 2-profil om hemmlig, dansk politinotat: – Løgnaktig!
– Visste de var på et annet hotell

Etter sin såkalte stand up utenfor hotellet der Wiborg døde, forflytter Kristiansen seg tilsynelatende inn på hotellet, der intervjuobjekt Rune Gitz-Johansen bekrefter det han sier – men Wiborgs navn blir ikke brukt.

- Vi kan se han har gått inn. Deretter skjer det ingenting. Døren ble verken åpnet innenfra eller utenfra. Det har altså ikke vært noen inne på værelset på noe tidspunkt. Han har gått inn på værelset og ble der hele det aktuelle tidsrommet, sier Gitz-Johansen i TV 2-intervjuet, hvor han står i en resepsjon og forklarer Kristiansen hva slags låssystem de har på hotellet.

TV-bildene viser så hotelldøren til det som ifølge TV 2 skal ha vært Wiborgs rom. Et nøkkelkort dyttes inn i låsen, og dras så ut igjen med et pip. Deretter vises bilder av vinduene i hotellet der Wiborg døde: Cabinn i Danasvej.

Men hotelldøren og låsen Kristiansen viser frem i TV 2-reportasjen er fra et annet Cabinn-hotell i København – som har et helt annet låssystem enn det som var på hotellet der Wiborg bodde, kan ABC Nyheter avsløre i dag. Dette hotellet ligger i Vodroffsvej – flere kvartaler unna.


FEIL DØR: Døren til venstre er fra hotellet der TV 2-teamet filmet. Til høyre døren til Jan Wiborgs rom på Hotell Cabinn i Danasvej, omhyggelig beskrevet i den danske politirapporten. Foto: TV 2 / NRK Brennpunkt

Ifølge intervjuobjektet, daværende hotelldirektør Rune Gitz-Johansen, var TV 2s team klar over dette.

– Jeg ble intervjuet på Cabinn i Vodroffsvej, fordi det var der jeg hadde mitt kontor. Men de visste godt at hendelsen fant sted i Danasveij, jeg tror også de filmet der, sier Rune Gitz-Johansen til ABC Nyheter.

Han hevder han forklarte Kristiansen at det var forskjellig låssystem på de to hotellene: Et norsk Twin-system i Vodroffsvej og et amerikansk system i Danasvej, altså der Wiborg bodde. På sistnevnte var det ikke mulig å registrere aktiviteten i døren

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/0 ... en-varsler
Norulv Øvrebotten
 

Re: Stalins statskupp januar 1940

UNREAD_POST BmOnline » Tor Des 17, 2015 10:29 am

MEDISINEN er her!

Vi har fått ny medisin nå, som ivaretar gode nordmenns interesser, da de i 1945 ble skutt ned bakfra av Arbeiderpartiet i Norge, ser jeg det i en historisk sammenheng- som et bedrag mot Nasjonen Norge.

For alle dere kjære gode nordmenn så er altså medisinen nå tilgjengelig. Det som da skjer er at nordmenn atter får tilbake sine menneskerettigheter som ble fjernet i 1940, da statskuppet skjedde.

Likeledes blir BÅDE FN og NATO bannlyst. Vi har aldri vært medlemmer der, fordi et statskupp ikke er vår eller Nansens røst, men Jonas G Støres. (en dillettant) Et statskupp har null rettigheter, mens folkets røst har 100 prosent rett, jfr Norges Grunnlovs § 1.

Vi får tilbake alle rettighetene våre som står nedfelt i Norges Grunnlov. (Både fjell, vann og fisk, naturressursene.)

Og det neste er at samtlige dillettanter (kuppmakere) ikke får sitte i de nye fengslene med kabel-tv og varme i gulv, de skal omgjøres til topp hypermoderne gratis hotell for våre eldre som har arbeidet og slitt helsen av seg- for så å leve gode dager i gode omgivelser.

Medisinen heter Gode Nordmenn. Løp og kjøp sies det i dag, men dette er aldeles gratis og høyst nødvendig for nasjonen Norge!

BmOnline
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Stalins statskupp januar 1940

UNREAD_POST Informanten » Tir Jan 19, 2016 12:55 pm

ILLEGALE immigranter og brudd på menneskerettighetene, jfr
Utsendelse av folk som ikke har rett til opphold i Norge.

Det vises til brudd på menneskerettighetene i forbindelse med de som oppholder seg ulovlig i Kirkenes om dagen, men stopp en halv. Hvor var menneskerettighetene når Bondevik bidro med bomber over Jugoslavia i 1999?

Hvor var menneskerettighetene da Norge bombet og drepte Gadaffi med norske F 16 jagerfly og alle bombene traff sine mål? Masse sivile drept.

Hvor var menneskerettighetene NÅR det norske folket blir utsatt for en uønsket invasjon fra fremmede land?

Dere får stikke fingeren dypt inn i såret og kjenne etter- hvor er dere?

Media i dette landet skulle hatt tale og snakkeforbud, de er IKKE folkets talerør!! Det gjelder også samtlige politikere i dette landet!!
Hadde vi hatt skafottet i bruk i dag, så kan jeg garantere at hele stortinget hadde blitt satt på Utstilling ved studenterlunden, intet mindre.

viewtopic.php?p=3551

Med andre ord, hvem er det som har brutt menneskerettighetene?
Informanten
 

Re: Stalins statskupp januar 1940

UNREAD_POST FSB informer » Lør Mar 12, 2016 10:22 am

Wikipedia Stortingsvalget 1936

Stortingsvalget 1936 ble holdt mandag 19. oktober og var det siste stortingsvalget før andre verdskrig. Den 5. april 1938 vedtok Stortinget at deres egen funksjonstid skulle forlenges fra tre til fire år. Endringen omfattet også det Stortinget som fattet vedtaket, slik at det Stortinget som ble valgt i 1936 skulle bli sittende til 1940. Grunnet okkupasjonen i 1940 ble det aldri holdt noe valg i 1940, og Stortinget som ble valgt i 1936 satt derfor helt frem til 1945.

Regjeringen Nygaardsvold, en mindretallsregjering utgått fra Arbeiderpartiet, forble sittende etter valget. Det ble valgt 150 representanter fra 29 valgkretser – 18 landkretser og 11 bykretser.

Partiet med størst fremgang ved valget var Høyre, som økte stortingsgruppen sin med 6 mandat, men regjeringspartiet Arbeiderpartiet gikk og frem og gjorde, for andre gang på rad, sitt beste valgresultat noensinne. Med 70 mandat manglet de fremdeles 6 mandat for å få rent flertall, men regjeringen Nygaardsvold ble likevel sittende. En stor taper ved dette valget var Bondepartiet, som fortsatte nedgangen og mistet 5 mandat. Likevel skulle de ikke få et så godt valresultat igjen før 1993. Venstres tilbakegang var mindre markert.

Av de mindre partiene var det bare Nasjonal Samling som stilte til valg i alle valgkretsene, men uten å få valgt inn representanter, og med et mindre stemmetal enn i 1933. NS' beste enkelt resultater var i valgkretsen Byene i Hedmark og Oppland, med 6,4 % av stemmene, og i Oslo med 3,8 %. Samfundspartiet stilte i alle valgkretser utenom to, og fikk valgt inn en representant med 10,1 % av stemmene i Landkretsene i Nordland. Kristelig Folkeparti stilte i Bergen og Hordaland og fikk inn to representanter fra Hordaland med 20,9 % av stemmene der. Frisindede Folkeparti ramlet ut av Stortinget, og stilte aldri noen gang til valg igjen. Det samme gjaldt Det Radikale Folkeparti, som denne gang bare stilte i Landkretsene i Oppland, og med 10,1 % oppslutning der heller ikke kom inn. Norges Kommunistiske Parti stilte denne gangen bare til valg i Bergen der de fikk 7,6 % av stemmene og ikke kom inn på Stortinget. Ellers stilte også seks småparti, deriblant fire fiskerparti, som alle stilte bare i en valgkrets uten å komme inn på Stortinget.

STORTINGSVALGET 1939

Statskuppet.jpg
Frekt og freidig nektet de FOLKET i Norge å avholde stortingsvalget i 1939- og så forlenget de stortingsperioden fra 3 til 4 år. Ulovlig. Det betyr at en stortingsperiode fortsatt er 3 år. Ergo- i fengsel er det disse folkene hører hjemme i dag. Det er nemlig FOLKET som er MYNDIGHETENE, ikke korrupte politikere.

Stortingsvalget som IKKE ble avholdt i 1939. Da FOLKET i Norge IKKE fikk avholde stortingsvalg i 1939, hvor også storingspolitikerne tok makten i egne hender, ved å forlenge stortingsperioden med 1 år fra tre til fire år, uten folkets godkjenning- så har et statskupp blitt utført. Ergo, INGEN politikere har lov å sitte lenger på tinget enn 3 år.

Det er FOLKET som har suvereniteten å godkjenne lov- endringer, dvs godkjenne om endinger blir iverksatt, dette ble gjort utenenfor grunnlovens prinsipper jfr § 112.

Således er ALLE storting etter 1939, ulovlig og ugyldig. Det burde påtalemakten være meget interessert i å ta tak i, fordi nordmenns menneskerettigheter er kastet på havet i skyggen av dette statskuppet. Hvor allmenningsprinsippet i Grunnloven måtte vike plassen for fremmede doktriner fra Roma, les eiendomssamfunnet, som sier at du kan eie land i Norge uten å ha bopel i Norge. Noe som strider imot alle rettsoppfatninger i Norsk Lov.
FSB informer
 

Hvem finansierte Lenin og Stalin?

UNREAD_POST BmOnline » Tir Jun 25, 2019 8:01 am

Hvem var det som finansierte idiotene Lenin og Stalin?

http://www.wildboar.net/multilingual/ea ... otsky.html
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Det er forskjellig som kommer for en dag, Stalin?

UNREAD_POST Finsk Blogger » Tir Apr 19, 2022 3:24 pm

En finsk blogger sjokkerte sosiale medier da han la ut denne artikkelen:

Spør du om resultatene av Russlands "aggresjoner"? De er som følger: halvparten av Europa og en del av Asia mottok sin statsstatus fra hendene til denne staten.
La oss huske hvem det er:
- Finland i 1802 og 1918 (inntil 1802 hadde det aldri en egen stat).
– Latvia i 1918 (inntil 1918 hadde det aldri sin egen stat).
- Estland i 1918 (inntil 1918 hadde det aldri sin egen stat).
– Litauen gjenopprettet statsstatus i 1918 også takket være Russland.
– Polen gjenopprettet staten ved hjelp av Russland to ganger, i 1918 og 1944. Delingen av Polen mellom Sovjetunionen og Tyskland er bare en kort periode!
– Romania ble født som et resultat av de russisk-tyrkiske krigene, og ble suverent etter Russlands vilje i 1877-1878.
– Moldova som stat ble født inne i USSR
– Bulgaria ble frigjort fra undertrykkelsen av det osmanske riket og gjenopprettet sin uavhengighet som et resultat av seieren til russiske våpen i den russisk-tyrkiske krigen 1877-1878, som hadde dette som mål. I takknemlighet deltok staten Bulgaria i to verdenskriger som en del av anti-russiske koalisjoner. Nå er Bulgaria medlem av NATO, og amerikanske baser ligger på dets territorium. Etter 1945 var det ikke en eneste russisk soldat på territoriet ...
– Serbia som suveren stat ble også født som et resultat av denne krigen.
– Aserbajdsjan som stat tok form for første gang bare som en del av USSR.
– Armenia ble fysisk bevart og gjenopplivet som stat kun som en del av USSR.
– Georgia ble fysisk bevart og gjenopplivet som stat takket være det russiske imperiet
– Turkmenistan har aldri hatt statsskap og dannet det kun som en del av USSR.
- Kirgisistan hadde aldri statsskap og dannet det kun som en del av USSR.
– Kasakhstan har aldri hatt statsskap og dannet det kun som en del av USSR.
– Mongolia hadde aldri statsskap og dannet det kun ved hjelp av USSR.
– Hviterussland og Ukraina fikk også statsstatus for første gang som et resultat av den store oktoberrevolusjonen som en del av republikkene i USSR. Og først i 1991 (også fra Russland) fikk de full uavhengighet.

Det er også verdt å vurdere rollen til Russland-USSR i fødselen og dannelsen av slike stater som Kina, Vietnam, Nord-Korea, India, Hellas (det ble gjenerobret fra tyrkerne av Russland tilbake i 1821), Algerie, Cuba, Israel, Angola, Mosambik osv.
Dette er en så merkelig "aggresjon" historisk manifestert av russerne!
Med det betydelige bidraget fra dette landet oppnådde til og med Sveits uavhengighet fra Frankrike. Eller rettere sagt, dette ble gjort takket være Suvorov (217 år siden) og siden den gang har Sveits aldri kjempet;
Det fant også sted:
- Frigjøring av Østerrike fra Det tredje riket i 1945;
- Frigjøring av Tsjekkoslovakia fra Det tredje riket i 1945;
- Katarina IIs stilling i 1780 med opprettelsen av League of Armed Neutrality og den faktiske støtten fra det nordamerikanske USA i kampen for deres uavhengighet fra Storbritannia.
- to ganger i løpet av de siste 2 århundrene ga Russland uavhengighet til de fleste europeiske stater etter ødeleggelsen av Hitler og Napoleon;
- Stalins posisjon i forhandlinger med USA og England, som ga Tyskland muligheten til å opprettholde stat etter nederlaget i 1945;
- Gorbatsjovs posisjon, som tillot gjenforening av begge Tyskland i 1990 uten unødvendige problemer;
- Assistanse fra USSR til Egypt, hvoretter han var i stand til å overleve og befeste sin uavhengighet i krigen med Israel, Storbritannia og Frankrike i 1956-57.
- USSRs intervensjon i 1967, som stoppet krigen mellom Israel og Egypt (reddet faktisk araberne fra nederlag i to kriger i 1967-74).
- Unionens avgjørende rolle, som sørget for erobringen av dens uavhengighet av Angola i 1975.

Og til slutt, det viktigste. Det var Sovjetunionen som, etter seieren i andre verdenskrig, spilte en nøkkelrolle i å sikre at de fleste koloniene i Vest-Europa fikk sin uavhengighet i prosessen med global avkolonisering lansert av unionen.

Hele Russlands historie viser at det var konsekvent under enhver regjering og system i å opprettholde prinsippene om uavhengighet og selvbestemmelse for nasjoner og folk. Det var hun som hjalp til på alle mulige måter for å skape en multipolar verden til enhver tid
Dessverre, veldig ofte på samme tid, ofret hun sine egne interesser, og hvis politikken til Moder Russland, i det minste for en brøkdel, ville være lik den britiske, ville nå halve verden være en del av det russiske keiserlige samveldet of Nations, og det russiske folket ville bade i luksus, som sjeikene i Saudi-Arabia, på bekostning av stater, land og deres hovedsteder frigjort fra andre kolonisatorer.

Det er grunnen til at halvparten av verden står i gjeld til Russland på livstid.
Og det er derfor dere alle er så skyldige foran dette flotte landet! Jeg sender denne filen for å lage en minnekjede. Til minne om 20 millioner sovjetiske borgere, 10 millioner kristne, 1900 prester drept, torturert, voldtatt, brent, sultet i hjel og utryddet av nazistene!
Finsk Blogger
 


Gå til Utenriksnyheter

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron