Hvem er Stortinget i Norge?

Jeg har lagt inn en spamsperre pga spam motorene. Det medfører at du som ønsker å poste her må lese dette før du kan poste noe. Viktig info vedrørende spam sperren og hvordan du skal gjøre det.
viewtopic.php?f=85&t=1956

Rull derfor helt ned til infoen forbi annonseringene du ser her oppe.

Site Adm
Forumregler
All postings must be granted by the Administrator, this can for sure be the reason that your post not is visible. Porn or other spam, pirate sofware, will be ignored automatic.

Jeg har lagt inn en spamsperre pga spam motorene. Det medfører at du som ønsker å poste her må lese her før du kan poste noe.
Admin

Hvem er Stortinget i Norge?

UNREAD_POST BmOnline » Man Mar 06, 2017 7:54 am

De fleste folk er blitt lurt opp i stry når det kommer til hvem og hva stortinget er.

I Donald Duck så må man huske å lese alt med liten skrift, ser dere? Men her er det motsatt dere- les det med stor skrift nøye- fordi der er sannheten om hva som egentlig foregår på tinget- hvor vi trodde ærlige mennesker hadde tilhold.
De fleste forstår ikke hvorfor vi har en Dypstats-Føderasjon på stortinget. Som er blitt styrt i skyggene helt siden 1940. I dag heter denne dypstaten EU, tidligere DDR.
Så nå er fangeleiren DDR mye større, da EU ble å arve dette "torturkammeret". Husk CCCP ble til EU. Angela Merkel bodde i DDR.

De forstår ikke at Europabevegelsens stortingsgruppe er et EU- makt kartell som egentlig vanstyrer vårt land.
BLE DU LURT AV fhv Stm Jens Stoltenbergs massemord på Utøya?


1. Mange tror på løgnen om at Norge har et demokrati?
2. De færreste har fått viten om at Stortinget vårt ble kuppet i 1940, den 10. Januar.
3. Regjeringen i Norge er i beste fall selv klar over at de sitter på flere mord og bedrag mot det norske folket.
4. Det er bare et tidsspørsmål innen Erna S i Høyre må kaste kortene og bli kastet i kasjotten, jfr drapene på Utøya 2011.

5. Vi har i dag fått meget god dokumentasjon på at flesteparten av AP politikere med makt har tjent en fremmed makt i mange år, som KGB agenter, ergo landsforrædere. Einar G. var KGB agent Jan. Dermed må hele Einar G plass omdøpes til Einar landssvikeren G plass. Slik blir det nå fremover i stor skala innen AP spesielt. Men det er flere lik i skapet.

6. Mange nordmenn er blitt løyet huden full av disse politikerne, hvem er disse verste? Her ser du navnene på dem.
Vi kan begynne med fhv stm Chr Michelsen, som huserte et harem av jesuitter i sitt husvære. Jesuittene er mordere, og har INGEN adgang til Kongeriket Norge. Og denne Chr Michelsen er en av de første svikerne på min liste. Men listen er laaang. Her er begynnelsen på denne listen.

7. Einar Gerhardsen, Terje Wold, Jens Christian Hauge, Andreas Schei - Karl Evang, Gudmund Harlem, Stein Rognlien, Trond Dolva, Ingelin Killengreen, Per Tressett, Bjarne Lindstrøm, Eivind Reiten, Kaci Kullman Five, Morten WetIand, Jonas Gahr Støre, Hans Brattestå, Stein Kåre Kristiansen.


8. Gro H Brundtland, Jens Stoltenberg, Paal Berg.
De fleste i departementene. Husk fhv stm Einar Gerhardsen benådet quislingene som var dømt til lange fengselsstraffer og det var fordi de hadde jobbet i Quislings regjering under okkupasjonen. Disse fikk seg toppjobber i departementene, mens Krigsseilerne ikke fikk noe hjelp av Einar Gerhardsen, som hadde lovet dem det- hvis de bare stemte på han som ny statsminister i 1945. (25.juni-1945)

Og samtlige som var/er med i En Verden.no

9. Høyesterett og embetet som utnevner dommere.
Samtlige dommere.

10. Forsvarsstaben, PST og Politidirektoratet.
Politistaben og spesielt juss seksjonen.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2608
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hvem er Landssvikeren i Norge?

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mar 02, 2019 1:47 pm

Hva er sannheten om Gerhardsens tilbakekomst til Norge etter krigen???

Har fått tillatelse fra Nyhetsspeilets redaktør til å komme med innlegg i denne sonen – og har fått tilsendt følgende; Er selvsagt takknemlig for kommentarer og informasjon fra overlevende og de som måtte ha direkte informasjon om det som har foregått! For er dette sant er det jo meget oppsiktsvekkende historie fra krigens dager – som omskriver krigshistorien i Norge for en stor del! Uansett er dette en rystende – meget rystende påstand om en som i ettertiden etter krigen er blitt kalt Landsfader!

Det er for øvrig en historie om Telavåg og Gerhardsen som også bør fortelles. Historien går i all korthet ut på at Gerhardsen ble arrestert (høsten 1941, trur eg). Han – og gjengen ”der øst” – hadde helt andre planer (med Norge) enn å la Gerhardsen sitte og råtne i et eller annet tysk fengsel, for så å dø. Løsningen var at Gerhardsen – mot å få slippe fri og å bli behandlet pen – skulle fortelle tyskerne om agenttrafikk til og fra England. Gerhardsen plapret i vei om trafikken på Telavåg. Riktig nok ble Gerhardsen flyttet til Tyskland (Sachsenhausen), men, som du vet, så var vel han den eneste norske fange i Tyskland som ble sluppet fri fra en konsentrasjonsleir og ble transportert hjem til Norge, før krigen var over. Einar Gerhardsen har selvsagt en helt annen forklaring på hvorfor han – av alle – ble sendt hjem før krigen var over. Dersom denne historien er korrekt, er Gerhardsen evig skyldig Norge for massemord (kan man vel kalle det for) av nær sagt hele den mannlige delen av en bygd på Sotra. Telavåg ble for øvrig gjevnet med jorden, hvor kvinner og barn ble plassert rundt om kring. Det riktig syke i dette bildet vil man kanskje stå overfor dersom man spør Telavågbefolkningen (de som overlevde og de dødes slektninger) om hvem de har stemt på etter krigen.
Gerhardsen
Spectator
mandag 19. oktober 2009 kl 10
Kommentarer

Wikipedia: Einar Henry Gerhardsen (født 10. mai 1897 i Asker som Einar Henry Olsen, død 19. september 1987). Under den andre verdskrigen var Gerhardsen aktiv i motstandsrørsla, og han vart arrestert og sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Han satt i Sachsenhausen fra 1942 til 1944, så på Grini til freden kom i 1945.
Krigsårene 1940–1945

Få dager etter krigsutbruddet sluttet Gerhardsen seg til regjeringen som flyktet nordover i landet. I slutten av april var Gerhardsen blant dem som fikk ansvar for å få gullbeholdningen til Norges Bank nordover fra Molde til Tromsø. Da han i juni kom tilbake til Oslo fungerte han en kort periode som leder av Arbeiderpartiet, men etter få dager forbød tyskerne ham å drive politisk arbeid på nasjonalt plan. Likevel ble han utnevnt som fungerende formann i Arbeiderpartiet på landsstyremøtet 6. juli 1940. Han fortsatte samtidig sitt kommunalpolitiske arbeid, og ble 15. august 1940 ordfører etter at Trygve Nielsen overtok som boligrådmann. Som ordfører ble Gerhardsen flere ganger innkalt til avhør av Gestapo. 26. august 1940 ble han tvunget av tyskerne til å trekke seg som ordfører. Han hadde i invasjonsåret åpnet for et samarbeid med Tyskland. Men hans form for samarbeid ble avslått.1

Ettersom han mistet jobben som ordfører, gikk han midlertidig tilbake i jobben som veiarbeider. Samtidig gikk han aktivt med i motstandsbevegelsen. Blant annet var Gerhardsen blant de mest sentrale i oppstarten av det som senere ble Hjemmefrontens offisielle organ, «Bulletinen». 11. september 1941 ble han arrestert og sendt til Grini fangeleir. Senere ble han flyttet til Møllergata 19, der han også ble utsatt for tortur. 5. april ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland, blant annet sammen med forfatteren Arnulf Øverland. I 1944 ble han etter kortere perioder i forskjellige fengsler i Tyskland sendt tilbake til Norge. Først satt han i Akershus Landsfengsel, deretter ble han sendt til Grini 19. september 1944. Til tross for fangenskapet var Gerhardsen aktiv i arbeidet for å planlegge Arbeiderpartiets etterkrigspolitikk og hvordan det politiske arbeidet i Norge skulle bli etter frigjøringen. Han satt på Grini frem til Tysklands kapitulasjon i mai 1945.
Fred og samling 1945

Einar Gerhardsen tok straks til å virke som formann i Arbeiderpartiet etter frigjøringen. På landsstyremøtet i slutten av mai ble han også formelt valgt som ny partiformann etter Oscar Torp som hadde holdt seg i London sammen med resten av regjeringen under 2. verdenskrig. Torp ble valgt som vanlig sentralstyremedlem. Gerhardsen tok etter kort tid også over som ordfører i Oslo. I dette vervet fikk han ansvaret for å ønske Kong Haakon tilbake til hovedstaden 7. juni 1945.

Som formann i landets største parti fikk Gerhardsen i oppdrag å lede samarbeidsutvalget mellom de politiske partiene etter 2. verdenskrig. Samarbeidsutvalget fikk blant annet i oppgave å gå gjennom fellesprogrammet som skulle danne grunnlag for samarbeidet mellom de politiske partiene i gjenoppbyggingen av Norge.

Det var opprinnelig hjemmefrontleder, høyesterettsjustitijarius og Venstre-politiker Paal Berg som 14. juni 1945 fikk i oppdrag av Kongen å danne en samlingsregjering, blant annet fordi Gerhardsen fikk Arbeiderpartiets sentralstyre og stortingsgruppe til å støtte Berg. Men de borgerlige partiene, også Bergs eget parti Venstre, var skeptiske til ham. Spesielt motstanden fra Stortingspresident og Høyres viktigste politker, Carl Joachim Hambro, fikk Berg til å gi opp å danne regjering.

Innen Arbeiderpartiet var det enkelte krefter som ønsket at Johan Nygaardsvold skulle fortsette som statsminister, men Nygaardsvold sa nei, delvis på grunn av motstand fra eget parti. Da Arbeiderpartiets gruppeformann Fredrik Monsen ble innkalt til Kongen, pekte denne videre på Gerhardsen. Også Gerhardsen møtte motstand fra Hambro, som blant annet var skeptisk til at Oscar Torp og Trygve Lie fra Nygaardsvolds regjering skulle inn i samlingsregjeringen. Men da det viste seg at Hambro ikke hadde støtte i sitt eget parti, ble Torp og Lie godtatt. 25. juni tiltrådte samlingsregjeringen.

Gerhardsens andre regjering 1945–1951

I oktober 1945 fikk Arbeiderpartiet rent flertall på Stortinget og kunne dermed danne den første flertallsregjeringen i Norge på over 20 år. Til tross for partiets flertall, mente Gerhardsen at det var viktig at det var mest mulig enighet mellom de politiske partiet når Norge skulle gjenreises etter krigen. Derfor la den nye regjeringen fellesprogrammet til grunn for sitt arbeid.

I etterkrigstiden gikk Norge fra å være en temmelig svak, fattig og underutviklet nasjon til en velstående, industrialisert stat. Fattigdom, bolignød og arbeidsledighet ble sterkt redusert som et resultat av oppgang i verdensøkonomien og den nøye planlagte industrialiseringspolitikken.

Det var i utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt om reguleringspolitikken, det sto størst strid i denne perioden. Med å velge den 30 år gamle Milorg-lederen Jens Christian Hauge som forsvarsminister, sørget Gerhardsen for at de opposisjonspolitikerne som tidligere hadde vært skeptiske til Arbeiderpartiets anti-militarisme på 1930-tallet ble tause.

Samtidig var det strid om hvilken militær samarbeidsform Norge skulle velge etter krigen. Einar Gerhardsen var blant dem som lenge håpet at Norge langt på vei kunne holde en nøytral linje mellom de to supermaktene USA og Sovjetunionen ved å gå inn i et nordisk forsvarssamarbeid. Men det var mange som ønsket at Norge skulle velge side. Det var særlig kommunistenes kupp i Tsjekkoslovakia i 1948 som fikk Gerhardsen til å støtte en løsning der Norge ble en del av et forpliktende vestlig samarbeid gjennom NATO-medlemskap, som Norge inngikk i april 1949.
Gerhardsen
Chriss H.
mandag 19. oktober 2009 kl 13

21lex Gerhardsen, Einar Henry
Under krigen havde han fra starten af hørt til hjemmefrontens centrale ledelse, indtil han i september 1941 blev arresteret og i påsken 1942 sendt til koncentrationslejren Sachsenhausen. I august 1944 blev han efter pres fra ledende finske politikere sendt tilbage til Grini, hvor han frem til befrielsen var med til forberedelsen af det politiske liv efter krigen.
Gerhardsen
Chriss H.
mandag 19. oktober 2009 kl 13

JEG HAR NOEN eksempler og spørsmål: I dag hersker er det enighet om at regjeringen vår i 1940 var ganske uforberedt på en tysk invasjon. Hvorfor? Hvordan var det mulig, gitt kunnskapen om Hitler og hans bevegelse? Hvorfor har denne virkeligheten nesten aldri blitt tatt opp i sin fulle bredde i norsk historieforskning? Mens folkene som var med fremdeles lever? Om ti år er det for sent. Kanskje er det for sent allerede.
BMO svarer:
Sannheten om hva som har skjedd, skal forties, nemlig at Norge ble fullstendig underlagt CCCP.

Da jeg var skoleelev ble vi tutet ørene fulle om Gerhardsens opphold på Grini det siste krigsåret. Hva gjorde han det første krigsåret? Svar: Han var ordfører i Oslo. Og hvem hadde kontrollen da? Svar: Tyskerne. Ikke noe galt i dette, men det hører vel med i historien som skal fortelles. BmO Svar : Einar G og hans stab ville ikke følge Norges Grunnlov- grunnet årsaken, fortielsen om CCCP.

OG HVORFOR VAR IKKE Einar Gerhardsen med til England? Hvorfor ble regjeringen fra London utsatt for sjikane fra kretsen Gerhardsen & co. etter krigen? Var de selv så ærerike? Hvorfor ble kommunistene utsatt for en regelrett hets fra norske myndigheter etter krigen? BmO Svar: Dette ble gjort for å maskere over det faktum at KGB hadde full kontroll og at man derfor utad virket meget kritisk til russland. Dette er skuespillet i det negative rom.

Mange gode og viktige spørsmål, men de må stilles før vi kan nærme oss svarene. Og det blir vanskeligere etter hvert som tiden går. Det skal nevnes at historikeren Finn Olstad har forsøkt å dokumentere at Gerhardsen i 1940 faktisk foreslo samarbeid med tyskerne.

Dette er sakset fra en artikkelserie i Bergens Tidende – og taler faktisk meget for seg selv!
Gerhardsen
Spectator
mandag 19. oktober 2009 kl 13

Han er jo døpt for Olsen – så hvorfor tok han navnet Gerhardsen? Vet noen om det?
Gerhardsen
Spectator
mandag 19. oktober 2009 kl 13

Våren 1942 ble han sendt til Sachsenhausen i Tyskland, der han fremsto som en lederskikkelse blant de norske fangene.

I 1944 skal det ha foreligget en hemmelig dødsdom mot Gerhardsen. En offiser i det tyske hemmelige politi i Norge, med kontakter i hjemmefrontmiljøet, fikk høsten 1944 hentet ham hjem og igjen plassert ham på Grini.


Einar Henry Gerhardsen
Gerhardsen
Chriss H.
mandag 19. oktober 2009 kl 14

Men det stemmer da ikke helt med all den andre dokumentasjonen? Hvordan henger da dette sammen egentlig???
Gerhardsen
Spectator
mandag 19. oktober 2009 kl 15

Han var født i Asker, som sønn av rodemester Gerhard Olsen (1867–1949) og husmor Emma Hansen (1872–1949). Han var gift med Werna (Pikenavn: Christie) og de hadde sønnene Truls og Rune Gerhardsen og datteren Torgunn. Hans bror var Rolf Gerhardsen.

Og da om han gjorde som på Island..ville han bli GERHARS SØN…ville tippe det ligger der et sted..
En som var litt ille å ha med å gjøre på Biltilsynet i Oslo het NIELSEN..men etter krigen eller under krigen byttet han navn til NESLEIN, altså Baklengs..Viste ikke engang at det var lov til slikt den gang..Trodde det var noe som kom på 80 tallet at man kunne bytte navn etc..
Gerhardsen
Leif G. N.
søndag 7. mars 2010 kl 03

Undersøkelseskommisjonen av 1945 konkluderte imidlertid i sin rapport til Stortinget at selv om man ikke kunne frita Nygaardsvold for en del av ansvaret for den manglende beredskapen før og ved krigsutbruddet, måtte han berømmes for sitt arbeide i Storbritannia under krigsårene.

Da regjeringen Nygaardsvold gikk av, bevilget Stortinget Nygaardsvold æreslønn. klart dem gjorde, det var jo Arbeiderpartiet selv

Nygaardsvold fikk borgerdådsmedaljen i gull i 1949. (Det er 4 stk som har fått en slik i Gull, siste 100år) Flott at Nygaardsvold fikk en da..etter å ha rømt landet, og gitt opp sin post…RARE greier…dette hadde nok ikke godt like bra i dag..Han var en EKTE LANDSSVIKER..
Gerhardsen
Leif G. N.
søndag 7. mars 2010 kl 03
[Bilde 1303259 finnes ikke eller har blitt slettet]

1964…så glade dem er..OG klart dem hadde noe “FELLES”
Gerhardsen
Leif G. N.
tirsdag 9. mars 2010 kl 01
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2608
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Bandittene som rømte fra Norge 9. april 40

UNREAD_POST BmOnline » Tor Aug 26, 2021 10:17 am

Ingen kan rømme ifra det faktum at både hm kongen og resten av dem som rømte Norge i 1940 i april til England og liksom kom hjem som helter, ser dere? Det er kun en ting å si om disse- landsforræderne ER den rette og eneste benevnelsen på dem alle sammen.

Fatter2_1945.jpg
Her ser dere min far stå i politiuniform bak prins Olav- på Vippetangen. Litt til venstre står Ola Fritzner, rett ved ansiktet til Olav X.


Her kan dere studere meget nøye denne tildragelsen etter at min far stod i politiuniform og bivånet disse bandittene da de kom hjem til Vippetangen i Oslo den 31. mai 1945. På videoen dere ser- kommenterer Rolf Kirkvaag at det bare var smilende fjes å se denne dagen. Min Far smilte slett ikke. Og det gjorde heller ikke Ola Fritzner som var sjefen i Ordenspolitiet i Oslo-


som også er avbildet i videoen på venstre siden av min far, dere ser han rett ved ansiktet til Olav den V i politiuniform. Ola Fritzner og min far hadde full hyre med å ta ut gode nordmenn fra Møllergata 19 og fangeleiren på Grini. Hvor Jens C Hauge hadde puttet dem inn, fordi de ikke likte hakekors bl. a. da de hadde snudd ryggen til tyske Goebbels da han var på Oslo besøk- og disse brunstripete figurene- slike som Jens C Hauge- som hevdet at han var så en god nordmann. (Har aldri vært det.) Her kan dere også laste ned filmen fra Vippetangen hvor dere ser skuespillerne i aksjon, dvs Kretsen- som svek sitt land og ville at politiske ledere skulle utpekes, ikke velges. Tenk det dere- vi har fortsatt mye å snakke om!

Eksilregjeringen vender hjem - YouTube.mp4 [ 40.25 MiB | Vist 2641 ganger ]Sist flyttet til topp av BmOnline den Tor Aug 26, 2021 10:17 am
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2608
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0


Gå til Informasjon, les før du skriver

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 2 gjester