Men vi har det jo så godt i Norge???

Nå er det kommet oss for ørene at vi har landsforrædere i regjeringen. Men det er ikke bare i AP. Hele veien er det gjennomsyret av "kreft." Fremmede makter styrer Fedrelandet, og disse personene vi snakker om skal til-snakkes, ikke fremsnakkes!!
Forumregler
Nå må det norske folk ta tak, kast stasi-spionene i kasjotten og få de dømt etter sine egne metoder.
KGB-avhopperen Vasilij Mitrokhin og den britiske historikeren Christopher Andrew lagde en bok om KGB i bl.a. Norge.

Men vi har det jo så godt i Norge???

UNREAD_POST BmOnline » Tor Aug 30, 2018 10:39 am

Her kommer en detaljert liste over hvor godt vi har det i Norge, den er både sann og grusom!!


Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2599
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

STAY BEHIND- "den fjerde tjeneste

UNREAD_POST BmOnline » Tir Nov 06, 2018 10:25 am

Øistein Østgaard
Den fjerde tjeneste

Gjennom eiendomsutvikling har en av Norges største hemmeligheter blitt avdekket.

Norge har skjulte beredskapsanlegg utenfor demokratisk kontroll i følge «Den Nasjonale varslergruppen».

Hele finanseliten, de store eiendomsutviklings maktsystemer knyttet til en fremmed makt går under navnet «Den Fjerde Tjeneste» eller «Stay -Behind».

I Dagens næringsliv, datert 20./21. nov 2010 stod det om eiendomsprosjekter som har underjordiske garasjeanlegg som «Luksus under jorden». Disse garasjeanleggene defineres som tilfluktsrom, og behandles under sivilt beredskap, en underavdeling i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM er direkte underlagt forsvarsdepartementet, men rapporterer også direkte til Justis- og beredskapsdepartementet.

Demokratiet blir satt ut av spill. Plan- og bygningsloven trer ut av kraft og «Beredskapslovene» blir benyttet. Byggesaken går da gjennom, selv om den er ulovlig i forhold til Plan- og bygningsloven.

Finanseliten i samarbeid med «Den fjerde Tjeneste» eller et «Stay- Behind» styrer dermed en eiendomsutvikling som gir enorme fortjenester, men som går utover naboer som fratar dem rettssikkerhet.

Forsøker en å gå til sak mot disse ulovlighetene taper man, da domstolene, offentlig forvaltning er under kontroll av dette » Stay-Behind» systemet.

I de aktuelle byggesaker eksisterer det en dobbel journalføring i Plan- og Bygningsetaten, som viser det skjulte behandlingssystemet, pluss den aktuelle eiendomsutvikler. Les http://www.rettsnorge.com/artikler/2016 ... apping.htm Eiendomsutvikling, korrupsjon og uttapping belyst ved en byggesak i Bærum.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og i Nasjonal sikkerhetsmyndighet er registrert i dette skjulte maktssytemet, og er dermed under statlig kontroll. Rådmannen er bindeleddet mellom Stat og Kommune, og i Oslo og større byer fungerer Byrådet på samme måte.

Oddmund Hammerstad , statsekretær i Forsvarsdepartementet i regjeringen Willoch skrev boken «Oppgjør»- som viser til det samme maktsystemet, «den fjerde tjeneste eller Stay- Behind».

Utdrag fra «Oppgjør» her:

OPPGJØR

Med maktspill og overgrep i de hemmelige tjenestene.

Det finnes et skjult nettverk med rot i de hemmelige tjenester. Det er utenfor demokratisk kontroll. Det går ikke av veien for å begå ulovligheter og overgrep. De som trekker i trådene hadde sin storhetstid i den kalde krigens dager.

Som offiser, statssekretær i Forsvarsdepartementet og politiker har Oddmund H. Hammerstad sett så mye av denne virksomheten at han er blitt provosert og skremt. Men ikke til taushet. Hammerstad krever oppgjør og opprydning i demokratiet- og sannhetens navn.

«Jeg vet at jeg utfordrer sterke krefter som innbitt kjemper mot at sannheten skal bli kjent. Den som gjør det må regne med hard medfart. Etter at jeg stod frem i Lund-høringen i Stortinget, har disse kreftene grepet fatt i meg. Nå skal den tillit jeg har brytes ned. Men jeg har vært ute en vinternatt før. Jeg vet hva jeg snakker om og er ikke ute i noe annet ærend enn å fortelle det som er sant. »

I denne boken dokumenterer Hammerstad sine påstander og beskriver hvordan ulovlighetene foregår. Han retter også skyts mot journalister som – bevisst eller ubevisst- lar seg fange inn i avhengighetsforhold til sine kilder og blir en del av maktspillet, bevisst eller ubevisst. Hammerstad tar oss også med bak kulissene i møte med offiserer og politikere og kommenterer utviklingen i forsvars- og sikkerhetspolitikken i etterkrigstiden.

Kilde:

Anders Pedersen, Offisiell varsler, Nasjonale Varslergruppe i samarbeid med knutepunkter i New York, London, Melbourne, New Dehli, Roma o.a. for gjennomføring av den globale spirituelle oppvåkning.

HYGGEN OG DE SKJULTE TJENESTER Herman J. Berge

Oppgjør fra Oddmund H. Hammerstad


https://alternativ-media.com/2018/11/05 ... keNYeGEo6k
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2599
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Steigan om Frode Berg og Moskva Marit

UNREAD_POST BmOnline » Fre Sep 11, 2020 2:40 pm

BmO kommentar:
Steigan skriver- men masse støy om usa? Elefanten er jo KGB, FSB, DKW og Maskirovka, intet annet:

Fra Politikus.

Det er ikke mye som tyder på at Forsvarets etter-retningstjeneste har hatt en heldig hånd med sin pengekurer Frode Berg. Jo mer som kommer fram, jo viktigere blir det å stille spørsmålet om vi faktisk har en norsk etterretningstjeneste.

En militærtjeneste som har til oppgave å forsvare norsk sjølstendighet. Ikke å skaffe USA informasjonene USA trenger for å opprettholde sitt verdensherredømme. Norske medier og politiske journalister er et ukritisk beundrende sjikt for USAs verdensmakt. I alle miljøer som har med militæret og politisk overvåking å gjøre, er USA-underdanigheten mye større enn sjøl blant de politiske journalistene. Det kjenner jeg fra oppveksten på 1950- og 60-tallet i et stort borettslag i Oslo for kun militære og fra militær omgangskrets. Kan etterretningsfeilene med Frode Berg bidra til å gjøre etterretningstjenesten ikke bare bedre faglig, men til det viktigere, til en tjeneste for norske interesser? — Det er neppe politisk mulig.
1940: Nazi- og tyskvennlig offiserskorps

Da Nazi-Tyskland angrep Norge i april 1940, viste det seg at kampviljen blant norske ledende militære var svært liten. Sympatien og beundringa for det tyske naziregimet og dets militærapparat var betydelig, flere kommandanter overga sine avdelinger uten kamp. Vidkun Quisling kom fra militærapparatet. I dag mener helt sikkert et overveldende flertall blant de ledende militære at alt som er til fordel for USA, også er til fordel for norske interesser. Det finnes heldigvis også sjølstendig tenkende i det norske militærapparatet, noen som til og med kan uttale seg kritisk mot norsk kriging for USAs og EUs interesser. Det endrer ikke den grunnleggende gjennomgående politiske underdanigheten for USA som har utvikla seg i det norske militærapparatet siden 1945 på bekostning av nasjonale interesser. Dagens norske militære ledere skiller seg holdningsmessig ikke ut fra sine yrkesfeller i 1940 i spørsmålet om nasjonal sjølstendighet.
Hvem var Etterretningstjenestens oppdragsgiver?

NRKs tidligere Moskva-korrespondent Marit Christensen stiller i vg.no 21.11.19 spørsmålet om hvem Forsvarets etterretningstjeneste jobber for:

Man kan spørre seg om hvem som er mest interessert i opplysninger om nye russiske ubåter, og et svar som utmerker seg er amerikanerne. Kanskje var spionoppdraget Norge satte i verk et bestillingsverk.

I VG 22. november skriver VGs journalister dette om etterretningstjenestens oppdragsgiver:

Ververen hadde før det et aktivt reisemønster til og fra Nord-Norge og til land Norge samarbeider tett med når det gjelder etterretning rettet mot Russland.

Hvem jobber Etterretningstjenesten for? Hva er den opptatt av, og hvordan klarer den det?

Marit Christensen skriver i den nevnte artikkelen:

Hele den mislykkede og amatørmessige etterretningsoperasjonen, som Frode Berg var innblandet i og ble offer for, har ført til at E-tjenesten har tapt tillit siden Norge ble lurt trill rundt av russerne. Det viste seg at en russer, som angivelig skulle overlevere hemmelig informasjon om russiske ubåter, var dobbeltagent og fulgte hele operasjonen uten at nordmennene oppdaget det.

Kan en utnytte noe fornuftig for nasjonale interesser når en ikke er så opptatt av det, men heller av USAs interesser? Og blir en en særlig flink av det? Er det noe bedre nivå på etterretningstjenesten enn marinekorpset i Norge som klarte å havarere båten «Helge Ingstad» for mange milliarder? Og han i Forsvarets etterretningstjeneste som ga Frode Berg oppdragene som Russland hadde full kontroll og kunnskap om — VG har fulgt han syklende fra jobb — kan vi stole på at han ikke egentlig jobber for Russland eller USA?
Jobber overvåkingspolitiet/sikkerhetspolitiet for nasjonale interesser?

Så kan en trekke inn overvåkinga av nordmenn innenlands, og den delen av politiet som har det som oppgave. I 1963 uttalte daværende overvåkingssjef Asbjørn Bryhn at det å være imot norsk EU-medlemskap var å betrakte som en unasjonal handling som kvalifiserte for overvåking. Til VG 6. juli 1963 uttalte Asbjørn Bryhn som overvåkingssjef:

«Vi er for tiden utsatt for en voldsom sjarmoffensiv på alle samfunnets områder. Den har bare et eneste mål: å bryte ned vår motstand, ødelegge vår forsvarsvilje. …så vi langsomt og sikkert pådyttes synspunkter som er i strid med våre interesser — f. eks. å få folk til å protestere mot Fellesmarkedet,…»

To år seinere fikk Norge en statsminister som var imot norsk EU-medlemskap; Per Borten. Overvåkingspolitiet stod i praksis under kontroll av Arbeiderpartiets sentralstyre for å sikre Aps kontroll over LO. Alle motstandere av Aps kontroll over LO blei overvåka. Som Dagens Næringsliv skreiv om den ulovlige overvåkinga 21. november i år:

«Skandalen var ikke bare at politiet hadde brutt loven, men også at man hadde sløst bort ressurser på å overvåke mennesker som åpenbart ikke utgjorde noen trussel mot rikets sikkerhet. Spesielt den politiske forståelsen av venstrebevegelsen hadde vært lav.»

Sløsinga i overvåkingspolitiet går også fram av overvåkingspolitiets mappe om meg. Helt latterlige uvesentligheter som både overvåkingspolitiets betjenter og en politimester brukte arbeidstida si på. Rett og slett sløsende tjenesteforsømmelser. Hvor mange virkelige spioner gikk fri på grunn av Overvåkingspolitiets underordning av Aps kamp mot motstandere av LOs Ap-underdanige politikk?

Det er ellers interessant å merke seg at Kåre Willoch er en sterk tilhenger av denne tidligere overvåkinga og imot Lund-kommisjonens konklusjoner. Og selvfølgelig også Carl I. Hagen.

Pensjonerte polititjenestemenn fra Overvåkingspolitiet/Politiets sikkerhetsstjeneste jobba for USA
TV2 avslørte i 2010 at pensjonerte polititjenestemenn fra sikkerhetspolitiet dreiv «systematisk overvåking av nordmenn» for USA. Overvåkinga blei henlagt som ikke straffbar av statsadvokat Jørn Maurud, den nyutnevnte riksadvokaten.
Har Norge en nasjonal overvåkings- og etterretningstjeneste?

Nei, ikke en som setter nasjonale interesser foran alle andre nasjoners interesser. For dem gjelder ikke «Alt for Norge» hvis det skulle komme i strid med EUs og USAs interesser. Politiets sikkerhetstjeneste PST, overvåkingspolitiet, og kanskje også Forsvarets etterretningstjeneste, må underordne seg både USA/CIA og israelske Mossads politiske forutsetninger for samarbeid. Kanskje bli tvunget til å utlevere opplysninger om norske Palestina-aktivister for å delta i utveksling av internasjonale «hemmeligheter» som kunne vært nyttige for norske interesser.
Stole på EOS-utvalgets kontroll?

Flere kommentatorer setter sin lit til Stortingets EOS-utvalg som er oppretta etter Lund-kommisjonen for å kontrollere at de «hemmelige tjenestene» skal ordne opp i Frode Berg-saka. Tja. Det er jo ikke hvem som helst som vil bli utnevnt til slike verv. Riktignok har SVs fredspolitiker Theo Koritzinsky vært med i utvalget inntil nylig. SV har fortsatt en representant i utvalget. SV er nå etablert som et parti som støtter vestlige imperialistiske kriger (Jugoslavia, Libya og Syria og ikke-militære kriger i form av sanksjoner som er like dødelige som bomber (Syria)). Anti-EU-partiet og pro-USA-partiet Senterpartiet er representert i utvalget ved Signe Navarsete.

Det er i seg sjøl positivt å ha et sånt kontrollutvalg, men det blir veldig fort til et ukritisk skuebrød, oppretta for å forsvare «den eneste mulige politikken», ukritisk lojalitet til USA. Når to folkeavstemninger som sa nei til norsk EU-medlemskap kan nulles ut, er det mye lettere å nulle ut et sånt utvalg. Forløperen til EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg, var et svært lydig og ukritisk utvalg, som når det gjaldt Overvåkingspolitiets overvåking av Hydro-ansatte, ei sak fra 1977.

Nyoppnevnt leder av EOS-utvalget, Svein Grønnern, har vært nestleder i utvalget. Han har vært leder av Oslo Unge Høyre og generalsekretær i Høyre fra 1986 til 1995. Han var blant dem som på Teisen skole i Oslo stod i spissen for kampen mot SUF-dominansen på skolen på slutten av 1960-tallet. Så spørs det hvor viktig Norges egne interesser er for Grønnern som en sentral Høyre-mann. Men viktigere: Hvor kritisk vil Navarsete fra det USA-lojale Senterpartiet være, og ikke minst: Hvor mye vil SV i denne saka tenke på å markere seg som et pålitelig vestlig imperialistisk bombeparti i de pågående nærmest «regjeringsforhandlingene» med Ap og Senterpartiet?

https://steigan.no/2019/11/etterretning ... uQzlEInWX8
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2599
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Den store Eldrebløffen

UNREAD_POST Helge Leikanger » Lør Jan 13, 2024 8:30 pm

Helge Leikanger
7. oktober 2023

STATSBUDSJETTET 2024 & DEN STORE ELDREBLØFFEN:
IKKE EN KRONE EKSTRA TIL DAGENS MINSTEPENSJONISTER
"I Støre-regjeringens statsbudsjett for 2024 er det ikke en krone ekstra til dagens minstepensjonister, på tross av at sterkt økende levekostnader rammer denne gruppen hardt.
Samtidig foreslår regjeringen å øke egenandelen med 4,35 prosent for legetjenester og pasientreiser, som i stor grad benyttes av eldre."
Prioriteringen av landets eldre, eller rettere sagt mangelen på sådan, preger også de Rødgrønne sitt statbudsjett for 2024.
Dette er ikke annet enn et simpelt og brutalt svik mot alle landets eldre mennesker som gjennom et langt liv har bidratt til å bygge opp det velferdssamfunnet som så mange av oss i dag har kunnet nyte godt av både i vår oppvekst og vårt voksne dagligliv.
Nå er altså takken at imens den Rødgrønne regjeringen stadig drysser mange titalls med milliarder rundt seg i både inn og utland bare noen nevner ordene "klima" eller "Grønt Skifte", og som årlig også ser seg råd til å bruke rundt 250 milliarder på diverse asyl-og innvandringspolitikk alene, så skal våre eldre pensjonister tvert imot avspises med så små smuler at en betydelig andel av de norske pensjonistene altså blir tvunget til å leve et liv langt under fattigdomsgrensen, med grunngivningen om at Norge ikke har råd til å hjelpe dem ut av fattigdommen.
VERDENS RIKESTE LAND HAR IKKE RÅD TIL Å HEVE SINE ELDRE OVER FATTIGDOMSGRENSEN
"Ikke råd", altså! Vi som angivelig ofte omtales som verdens rikeste land, når det er snakk om å dele ut enda flere milliarder til politikernes prioriterte områder, eller å gi såkalt u-hjelp eller midler til å ta vare på naturen i/til verdens største økonomier (og reelt sett verdens rikeste land) som Kina, India og Brasil, m.fl., selv om disse bare tar imot pengene med en hånd, og fortsetter å rasere naturen sin med den andre.
Og for ikke å glemme u-hjelp/bevilgninger til livsviktige formål som korpsmusikk på Balkan og gateteater i Polen.
Om vi hadde tatt bare en brøkdel av det vi bruker på det ovenstående, eller bare en brøkdel av alle de milliardene politikerne bruker på det miljøkatastrofale og symbolpolitiske såkalte Grønne Skiftet (nå langt over 110 millioner pr dag), så kunne vi løftet alle våre eldre over fattigdomsgrensen, samt gitt dem en langt mer verdig avslutning på livet i form av bedre helsehjelp og hjemmehjelp, og eksempelvis at alle ektepar på eldrehjem kunne få anledning til å bo på rom sammen i stedet for å bli plassert på alenerom, eller kanskje må dele rom sammen med helt ukjente personer i sin siste del av livet.
Pensjonistreformen som de Rødgrønne utarbeidet og som ble vedtatt i Stortinget for ca 10 år siden, og som garanterer en årlig underregulering av pensjonene til norske pensjonister som altså stadig sakker mer og mer akterut økonomisk etter hvert som etterslepet blir større og større for hvert år som underreguleres, er ikke annet enn en stor skamplett i Norge sin historie.
Og at dette også bare fortsetter samtidig som staten både har hatt rekordhøye inntekter fra olje-og energisektoren, samt at våre ledende politikere bruker mer penger enn noensinne på tilnærmet alt som politikerne selv peker på som sine prioriterte formål, samtidig som vi har hatt en enorm prisstigning, svekket norsk valutakurs, og stor renteoppgang, m.m. med påfølgende redusert kjøpekraft og som selvsagt rammer mest de som fra før har aller minst, er selvsagt ikke annet enn en stor skam for Norge som velferdssamfunn.
Vårt lille land med så få innbyggere, og så mye penger at vi tidvis synes å ta mål av oss til å redde halve verden, burde klare å behandle våre pensjonister betydelig bedre enn vi har gjort hittil.
Kommentar delt fra Rainer Prang:
Statsbudsjettet 2024 er en stor skuffelse for landets eldre.
En eldresatsing uten penger er ingen satsing, slår Pensjonistforbundet fast.
Organisasjoner, bedrifter, økonomer, politikere og aviskommentatorer stod i kø i går, og kommer til å gjøre det i lang tid framover, for å kritisere statsbudsjettet Trygve Slagsvold Vedum la fram i går.
Vi hørte i talen hans i går, og i gjentatte intervjuer underveis til mediene, at pensjonistene, småbarnsfamiliene og Forsvaret var de tre stolpene han var stolt av å ha hevet nivået på i budsjettet.
STORE FORVENTNINGER
Landets eldre hadde grunn til å ha store forventninger til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, som ble lagt fram.
Eldre ble både nevnt innledningsvis av Kongen i trontalen og skulle være et prioritert område, i følge finansministeren.
Men den såkalte eldresatsingen ser vi reelt sett lite til.
I Støre-regjeringens statsbudsjett for 2024 er det ikke en krone ekstra til dagens minstepensjonister, på tross av at sterkt økende levekostnader rammer denne gruppen hardt.
Samtidig foreslår regjeringen å øke egenandelen med 4,35 prosent for legetjenester og pasientreiser, som i stor grad benyttes av eldre.
Finansministere Vedum har i nyhetssendinger sagt at regjeringen har økt pensjonen for alle med 8,5 prosent og at det er lagt inn mer penger til minstepensjonister.
Han snakker da om gamle penger, årets trygdeoppgjør - ikke om neste års budsjett.
I budsjettforslaget for 2024 er det ingen ekstra økning, verken til minstepensjonister eller andre med lave pensjoner, skriver Pensjonistforbundet i en pressemelding.
Regjeringen viser heller ingen vilje til å løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen.
SKUFFET PÅ VEGNE AV EN MILLION ALDERSPENSJONISTER
Helhetsbildet viser en regjering som definitivt ikke leverer på oppgaver som er nødvendige i møte med at vi her i Norge får flere eldre:
* sykehjem/omsorgsboliger
* digital opplæring
* ensomhet
* tannhelse
* fattigdom
...for å nevne noen områder.
I budsjettet legges det til å bygge 1 500 sykehjemsplasser ute i kommunene med økonomisk støttet av staten, men bygd av kommunen.
Det reelle behovet er 15 000 plasser.
Regjeringen legger seg på en oljepengebruk på 2,7 prosent, godt under handlingsregelen på 3 prosent.
Om man fra Støre-regjeringen hadde økt oljepengebruken marginalt, til 2,75 prosent, ville man fått nesten 11 milliarder koner ekstra, som regjeringen kunne brukt for å avskaffe fattigdommen, satse på eldrereformen, motvirke digitalt utenforskap og gi kommunene mer penger til å levere gode tjenester.
Men mest sannsynlig ville vel et beløp på 11 milliarder mer mellom hendene ha fosset ut til klimatiltak i inn- og utland, så som økt subsidiering av vindkraften.
Dette statsbudsjettet viser med all tydelighet at regjeringen ikke vil gi landets eldre det de trenger.
Det handler om en million menneskers hverdag, liv og helse, og disse må nå sette sin lit til at stortingspolitikerne forstår hva dette 2024-budsjettet innebærer, og tar affære.
(Kilde: Pensjonistforbundet)
Sitat slutt.
Les mer om INPs politikk for eldre og pensjonister her:
https://inpartiet.no/Politikk/kjernesak ... jonsloftet
På forhånd tusen takk til alle som bryr seg og reagerer med likes og delinger!
Helge Leikanger
 


Gå til Stasi- agentene i Regjeringene

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron