Side 1 av 1

Når politiske partier kan defineres som terrororganisasjoner

UNREAD_POSTSkrevet: Fre Sep 11, 2020 2:38 pm
BmOnline
Norulv Øvrebotten

Når politiske partier kan defineres som terrororganisasjonersom i Norge, kan det være straffbart å være medlem av dem

Det er ikke lenger noen tvil om at ledelsen av den norske staten, enten det er i politikken eller i embetsverk, kommer til å bli tatt og straffet for terroren som den kontinuerlig gjennomfører mot eget folk.

Enten det gjelder statens fordekte massedrap 22. juli 2011, eller oppfølgningen i form av import av stadig flere unge voldelige muslimer fra Midtøsten og Afrika for å terrorisere og undertrykke den etnisk norske befolkningen.

Norge har i dag et terrorregime som indirekte har som mål å befeste den doble staten som den sovjetrussiske diktatoren Josef Stalin innførte i mellomkrigstiden, og alle tre statsmaktene har nå i flere år medvirket til terroren mot eget folk.

Det pågår i realiteten en etnisk utrenskning av nordmenn under falskt flagg som hjelp til flyktninger. Ikke en dag går nå uten at noen blir overfalt og skadet eller voldtatt.

Den norske statens overgrep mot egen befolkning er blitt så grovt og stort at andre stater ikke kan sitte rolig å se på hva som blir gjort mot den vergeløse befolkningen i Norge.

Det norske folket har ingen mulighet til å overleve uten å få hjelp fra utlandet. Såvel politi som forsvar er ledet av landsforrædere.

Etter folkeretten kan andre stater gripe inn i nasjoner hvor slik omfattende terror gjennomføres fra en brutal og hensynløs stat mot egen forsvarsløse befolkning.

I landssvikoppgjøret etter den tyske okkupasjonen var det straffbart å ha vært medlem av Nasjonal Samling, og for eksempel en gammel dame i Nordland som hadde vært medlem i Nasjonal Samling i bare fjorten dager i 1942, mistet pensjonsrettigheter og andre statsborgelige rettigheter, blant annet retten til å stemme i valg.

Disse dommene ble avsagt i fleng selv om den norske staten hadde kapitulert 10. juni 1940, og var høyst tvilsomme i forhold til Landkrigsreglementet og folkeretten på den tiden.

Massedrap og terror som en del av et kontinuerlig landssvik fra egen stat i fredstid er langt verre, og alle politiske partier som har medvirket til terror fra den norske staten, har ingen mulighet til å komme seg vellberget fra det.

De politiske partiene i regjering og nasjonalforsamling er åpenbart kriminelle, og skal forbys og lederne straffes for de ekstremt grove forbrytelsene.

De har vist seg i praksis å være fordekte terrororganisasjoner, og da bør folk være klar over at de i langt større grad enn etter den tyske okkupasjonen kan bli straffet for medlemskap hvis samme kriterier som etter andre verdenskrig skal legges til grunn.

Ikke noe tyder på at den norske staten har tenkt å stoppe den økende terroren mot det norske folket som stort sett blir fortiet av de etablerte mediene og politiet, men hver dag blir noe av terroren kjent likevel.

https://www.document.no/2020/02/22/mann ... ig-skadet/