Side 1 av 1

En løgn trenger sju løgner i tillegg for å oppnå sannhetens

UNREAD_POSTSkrevet: Man Jan 09, 2017 11:44 am
BmOnline
Norulv Øvrebotten

En løgn trenger sju løgner i tillegg for å oppnå sannhetens aura

Å ha høyeste status i landet etter Kong Harald forplikter. Det gjør det også å være i åttende grad av den diktatorisk oppbygde frimurerlosjen og få tittelen «Høyt lysende Salomons betrodde bror».


Dette medlemskapet blant dyrkere av hodeskaller, skjeletter og likkister, forplikter ikke overfor befolkningen, men overfor den øverste lederen i hierarkiet innen losjen og ellers overfor losjebrødre.


Siden brorskapet går foran alt annet, går det også i stortingspresidentens tilfelle foran både hensynet til nasjonalforsamlingen og det norske folk.


Hvis Olemic Thommesen fra Høyre sier noe annet, snakker han usant, og det er i tilfelle ikke noe nytt fra den kanten, for informasjonsrådgivere har beordret ham til å legge seg flat to ganger bare de siste ukene etter at Dagbladet har avslørt hans økonomiske disposisjoner av det- er ikke helt av det heldige slaget.

22. juli 2011 er langt mer alvorlig. Å snu forholdet mellom regjeringen og Stortinget på hodet, slik at saksbehandling til tider skjedde motsatt av hva som normalt skal være mellom disse organene, var en del av bedraget som stortingspresident Olemic Thommesen stod for etter terroren i Norge i 2011.

Han administrerte og organiserte en saksbehandling av massedrapet i nasjonalforsamlingen som utelukkende kamuflerte den sanne underliggende virkelighet om hva som var skjedd og hvorfor det skjedde.

Det var så mange frimurere med i denne falske flaggoperasjonen for indirekte å befeste det gamle politiske systemet fra Josef Stalins tid under fortsatt fordekt russisk herredømme, at uten å diskutere medvirkningen deres noe mer, burde gode nordmenn i Forsvaret kjøre stridsvogner inn i Oslo sentrum og skyte frimurerhuset ved siden av Stortinget i filler og legge det i grus.


I tillegg burde mannskap fra Forsvaret symbolsk mure igjen den underjordiske gangen mellom Stortinget og frimurerlosjen og en gang for alltid få bort både tankegods og alt skrapet som er samlet i dette huset fra graver og kapeller på kirkegårder rundt om. Denne femtekolonnen må bort.


Med noen velrettede salver hadde befolkningen i det minste våknet.


Olemic Thommessen har i likhet med resten av representantene på Stortinget intet sant og lovlig grunnlag for å utøve makt på vegne av den norske stat og motta lønn for noe verv. Alle sammen sitter der ulovlig og skal betale tilbake alt som de har fått utbetalt når de kommer ut av fengsel en gang.


Det samme falske og ulovlige grunnlaget har statsminister Erna Solberg og hennes statsråder, og verken siste valg eller andre valg de siste 76 årene er relevante. Siden hele dette politiske systemet hviler på et kommunistisk røveri av statsmakten med virkning fra 10. januar 1940.


Enhver beslutning, ethvert vedtak og enhver ordre fra forsamlingen av politikere som kaller seg regjering, er falske og ulovlige. Disse politikerne har ikke noe mer sant og lovlig grunnlag for å utøve statsmakt enn hvilke som helst andre norske statsborgere som går opp Karl Johan. Ingen i offentlig tjeneste har plikt til å adlyde Erna Solberg. Eller noen andre fra hennes forsamling av politikere som agerer å ha utøvende makt uten i virkeligheten å ha det.


En regjering og et storting uten statskupp i et fritt og uavhengig Norge med en enkel stat, slik tilfellet var før 10. januar 1940, er noe helt annet enn en regjering og et storting i et Norge etter et statskupp som er skjedd med sovjetiske bedragmetoder og tvang, og med et hemmelig etablert herredømme fra Kreml for fremtiden, slik tilfellet var etter 10. januar 1940.
Makten er ikke på samme sted lenger. Den er flyttet.


Særlig Stortinget er ikke annet enn et organ for politisk strøsand. Den virkelige makten i Norge ligger helt andre steder enn i det som før var demokratiske organer.
Disse statorganene er i dag bare fronter og et ferniss for å skjule et russiskstyrt mafiasyndikat i en doblet stat, der makten når du følger labyrintene befinner seg i Moskva.
Til sjuende og sist. Alltid.


Terroren 22. juli 2011 er enkel å forstå. Når den blir forklart enkelt.


Å kjøre en slik falsk flaggoperasjon på grunnlag av 69 lik, hadde til følge at hele befolkningen ble lurt skikkelig til å slutte opp om det gamle systemet fra Stalins tid som ble etablert ved hjelp av svik fra Høyre og Arbeiderpartiet i et godt regissert statskupp i mellomkrigstiden. Bedraget som ledet fram til statskuppet med virkning fra 10. januar 1940, skjedde i flere etapper fra 1938. Før det ble satt ut i livet på nyåret i 1940.

Som i andre tilfeller brukte Moskva i 2011 en blodig falsk flaggoperasjon for å befeste herredømmet over Norge som ble etablert med dette statskuppet for 76 år siden, og styrke dobbelstaten sin og marionettene som Kreml bruker utad for å illudere selvstyre.


Marionettene her i landet fulgte straks opp massedrapet med kontinuerlig bedrag i saksbehandlingen av terroren, samtidig som de begynte å medvirke enda sterkere til en annen parallell falsk flaggoperasjon mot egen befolkning i regi av de hemmelige russiske tjenestene. Nemlig å importere rekordstore mengder av unge muslimske menn i våpenfør alder fra den tredje verden under dekke av veldedighet og menneskerettigheter, men som reelt sett er ment for å skape mer utrygghet og terror.


Noen frigjøring fra det fordekte russerstyret skal du ikke få sjansen til. Såpass mye skal ikke befolkningen få samle seg.


Dette er en klar oppfølgning av 22. juli 2011. Minst 30 000 muslimer skal inn i landet hvert år de neste fem årene, sier nå Erna Solberg, som fortsetter narrespillene mot eget folk med uforminsket styrke. Til tross for at hun i realiteten er avslørt og bare Kreml med direkte inngripen kan redde henne fra å bli sittende i fengsel resten av livet. Hvis hun slipper så lett fra dette forræderiet. Noe verken hun eller mange andre neppe gjør.


Stortingspresident Olemic Thommessen og statsminister Erna Solberg er neppe interesserte i å bevise at storting og regjering var sanne og lovlige etter 10. januar 1940. Ingen i dette russerstyret av i dag er det. For det er nemlig umulig å bevise. Komplett umulig er det.


Derimot er det lett å bevise at begge organene var falske og ulovlige etter denne datoen og ikke lenger kunne fatte et eneste sant og lovlig vedtak. Hele det politiske systemet var kuppet, og det politiske systemet som en gang i fjerne tider var i nordmenns egne hender og noe vi kunne være stolte av, er ennå i Kremls solide og brutale grep den dag i dag - over 76 år senere.


22. juli 2011 viste den virkelige makta knyttneven igjen. Jeg har møtt den flere ganger de siste tjue årene selv og bare flaks gjør at jeg ennå lever. Denne makten fra skyggene er nådeløs.

Jeg kjenner ikke den store frimureren som Kreml indirekte har plassert som nummer to etter Kongen, så jeg vet ikke om han kan snakke sant i det hele tatt. 9. april i fjor la han i hvert fall ut på litt av en tur med skrøner på hjemlige trakter i innlandet.


Da hadde Olemic Thommessen med seg noe som skulle forestille "Elverumsfullmakten", og som ble utgitt for å være "et av de viktigste dokumentene i historien." Stortingspresidenten fortalte at denne historiske fullmakten ga Kongen og regjeringen fullmakt til å styre Norge så lenge krigen varte.


Nå har det vist seg at Stortinget slett ikke vedtok noen slik fullmakt på Elverum om kvelden 9. april. Den eksisterte i stortingspresident og høyremann Carl Joachim Hambros lomme og knapt nok det, og om den mot formodning hadde eksistert både i hans lomme og som vedtak i Stortinget, spiller det overhodet ingen rolle. Det har likevel null betydning og er helt irrelevant.


Denne fullmakten fra Elverum er bare en av mange illusjoner som er skapt opp gjennom tidene for å lure den norske befolkningen trill rundt. Historien om fullmakten fra Elverum er bare nok et sovjetkommunistisk knep. Å lappe bedrag over bedrag er typisk for Kremls mafiaadvokater i Norge.


Et falskt og ulovlig storting kan ikke fatte sanne og lovlige vedtak. Ikke noe mer enn en falsk og ulovlig regjering. Tyver kan ikke selge hva de stjeler på lovlig vis.

Det forstår alle. Ergo er Elverumsfullmakten om den ble vedtatt, nok en løgn som er lagt til den virkelige store løgnen fra 10. januar 1940, da både storting og regjering forsatte å styre staten på grunnlag av en illusjon som umiskjennelig hadde Josef Stalins signatur.

"En løgn må ha sju løgner i tillegg for å oppnå sannhetens aura," skrev sjefen for utenlandsetterretningen i øst-tyske Stasi i boken som han i 1997 ga ut under tittelen "Mannen uten ansikt." Mesterspionen Markus Wolf lånte sitatet fra Martin Luther. Kommunistenes mestere kunne lyve, og de løy så mye at de tvang folk til å tro at det var sannheter.


Hjernevasking er heller ikke noe fremmed og ukjent for nordmenn. Det er nettopp hjernevasket du er blitt siden mellomkrigstiden generelt og siden 22. juli 2011 fra nyere tid spesielt.

I Norge er det benyttet så mange løgner i generasjoner at de ikke lenger kan telles på verken fingrer eller noe annet, for å gi land og folk en sannhetens aura av å leve i et fritt og selvstendig land. Norge som suveren nasjon er en illusjon.


22. juli 2011 var ikke et angrep på vår frihet, men et angrep for å bevare en illusjon om vår frihet og reelt sikre det videre tapet av vår frihet og samtidig styrke en stormakts frihet til å kontrollere sin vasall over grensen. Også for fremtiden. Enda sterkere enn noensinne.


I stedet for å reise rundt og fortelle gamle løgner om styringen av Norge og utlegge dem som historiske begivenheter, burde Olemic Thommessen og de andre landsforræderne i Oslo pakke sammen, ta sin velfortjente straff og gi fullmakten til å styre landet tilbake til folket. Som er forrådt så grovt siden mellomkrigstiden. Og så forferdelig ille og blodig siden 2011.

Norge trenger ikke folk på toppen som bak mye smart kamuflasje medvirker til politiske barnemord for smart og indirekte å styrke seg selv og Kremls gamle makt over landet.

Dette er mennesker som utgir seg for å være venner, men som i virkeligheten er fiender. De utgir seg for å bekjempe terror, men medvirker i det skjulte til terroren og tar sin del av gevinsten. Som følge av dobbeltspill over en gammel stalinistisk lest.

Hvis vi nordmenn skal være innbyggere i en vasallstat under Russland også for fremtiden, bør det skje i åpne og ryddige former, og helt andre enn dagens svikere bør være våre representanter. De gamle marionettene for Sovjetunionen og nå Russland, har løyet og lurt oss lenge nok.

kommentar bmo:

Her er utkastet til notatet som Stalin ventet på oppe i Kirkenes i september 1945 først dro han over grensen ved Storskog, det er signert av landssvikerne Einar Gerhardsen, O Tostrup og Kong Haakon.

Norge ble underlagt russland:

http://bmonline.no/html/1945.html

Det samme svineriet sliter Sverige med-.
Det samme svineriet sliter Danmark med-.
Det samme svineriet sliter Tyskland med-.
Det samme svineriet sliter Frankrike med-.
Det samme svineriet sliter England med-.
Det samme svineriet sliter Nederland med-.
Det samme svineriet sliter Tyrkia med-.
Det samme svineriet sliter Belgia med

Av disse landene i Europa er Frankrike det mest handlekraftige landet som tar til motmæle mot disse massemorderne. Canada og Usa sliter med den samme driten.

Merk dere følgende- når en stor "ulykke" inntreffer- så er tjangsen 99% sikkert at det er den DYPE STATEN som står bak, altså arragert- akkurat som bomben i Regjeringskvartalet og på Utøya hvor de drepte sine egne barn disse massemorderne som sitter i fine slips og går på gallamiddag på slottet. Hva skal vi med slike mennesker i dette landet?