Side 1 av 1

Spesialenheten for Politisaker, Jan Egil Presthus

UNREAD_POSTSkrevet: Lør Jun 06, 2020 11:51 pm
Anders Pedersen
To:
justis@stortinget.no<justis@stortinget.no>;post.nordland@politiet.no<post.nordland@politiet.no>;post.sor-ost@politiet.no<post.sor-ost@politiet.no>;post.vest@politiet.no<post.vest@politiet.no>;post.innlandet@politiet.no<post.innlandet@politiet.no>;post.oslo@politiet.no<post.oslo@politiet.no>;post.troms@politiet.no<post.troms@politiet.no>;post.ost@politiet.no<post.ost@politiet.no>;post@spesialenheten.no<post@spesialenheten.no>;post.agder@politiet.no<post.agder@politiet.no>;post.moreogromsdal@politiet.no<post.moreogromsdal@politiet.no>;post.sor-vest@politiet.no<post.sor-vest@politiet.no>;post.trondelag@politiet.no<post.trondelag@politiet.no>;post.finnmark@politiet.no<post.finnmark@politiet.no>;firmapost@sysselmannen.no<firmapost@sysselmannen.no>;politidirektoratet@politiet.no<politidirektoratet@politiet.no>;post@pst.politiet.no<post@pst.politiet.no>;Pressevakt i Politidirektoratet<info.pod@politiet.no>;firmapost@nkom.no<firmapost@nkom.no>;firmapost@nho.no<firmapost@nho.no>;postmottak@riksadvokaten.no<postmottak@riksadvokaten.no>;post.nasj.emb@statsadvokatene.no<post.nasj.emb@statsadvokatene.no>;post.okokrim@politiet.no<post.okokrim@politiet.no>;post.agder@statsadvokatene.no<post.agder@statsadvokatene.no>;post.hop@statsadvokatene.no<post.hop@statsadvokatene.no>;post.hordaland@statsadvokatene.no<post.hordaland@statsadvokatene.no>;post.mr@statsadvokatene.no<post.mr@statsadvokatene.no>;post.nordland@statsadvokatene.no<post.nordland@statsadvokatene.no>;post.oslo@statsadvokatene.no<post.oslo@statsadvokatene.no>;post.rogaland@statsadvokatene.no<post.rogaland@statsadvokatene.no>;post.tf@statsadvokatene.no<post.tf@statsadvokatene.no>;post.trondelag@statsadvokatene.no<post.trondelag@statsadvokatene.no>;post.vtb@statsadvokatene.no<post.vtb@statsadvokatene.no>;ap.postmottak@stortinget.no<ap.postmottak@stortinget.no>;hoyre.postmottak@stortinget.no<hoyre.postmottak@stortinget.no>;frp.postmottak@stortinget.no<frp.postmottak@stortinget.no>;frp@frp.no<frp@frp.no>;politikk@hoyre.no<politikk@hoyre.no>;dna@dna.no<dna@dna.no>;sp.postmottak@stortinget.no<sp.postmottak@stortinget.no>;epost@senterpartiet.no<epost@senterpartiet.no>;sv.postmottak@stortinget.no<sv.postmottak@stortinget.no>;post@sv.no<post@sv.no>;krf.postmottak@stortinget.no<krf.postmottak@stortinget.no>;krf@krf.no<krf@krf.no>;venstre.postmottak@stortinget.no<venstre.postmottak@stortinget.no>;venstre@venstre.no<venstre@venstre.no>;mdg.postmottak@stortinget.no<mdg.postmottak@stortinget.no>;mdg@mdg.no<mdg@mdg.no>;postmottak.rodt@stortinget.no<postmottak.rodt@stortinget.no>;roedt@roedt.no<roedt@roedt.no>;marthescharning.lund@oslo.kommune.no<marthescharning.lund@oslo.kommune.no>;dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no<dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no>;oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no<oyvind.arum@byr.oslo.kommune.no>;byradsleder@oslo.kommune.no<byradsleder@oslo.kommune.no>;post@nsm.stat.no<post@nsm.stat.no>;postkasse@datatilsynet.no<postkasse@datatilsynet.no>;kontroll-konstitusjon@stortinget.no<kontroll-konstitusjon@stortinget.no>;Tilsynsutvalget<Tilsynsutvalget@domstoladministrasjonen.no>;Postmottak@riksrevisjonen.no<Postmottak@riksrevisjonen.no>;nav.tonsberg@nav.no<nav.tonsberg@nav.no>;nav.tromso@nav.no<nav.tromso@nav.no>;nav.ost-viken@nav.no<nav.ost-viken@nav.no>;nav.agder@nav.no<nav.agder@nav.no>;nav.vest-viken@nav.no<nav.vest-viken@nav.no>;nav.vestland@nav.no<nav.vestland@nav.no>;nav.innlandet@nav.no<nav.innlandet@nav.no>;nav.nordland@nav.no<nav.nordland@nav.no>;nav.oslo@nav.no<nav.oslo@nav.no>;nav.trondelag@nav.no<nav.trondelag@nav.no>;nav.rogaland@nav.no<nav.rogaland@nav.no>;presse@nav.no<presse@nav.no>;post@dnmf.no<post@dnmf.no>;post@slottet.no<post@slottet.no>;info@fffs.no<info@fffs.no>;medlemsservice@sjooff.no<medlemsservice@sjooff.no>;nsf<firmapost@sjomannsforbundet.no>;post@rederi.no<post@rederi.no>;Morten Løke<mortenloke@gmail.com>;Eivor Evenrud<Eivor.Evenrud@oslobystyre.no>;eg@rederi.no<eg@rederi.no>;ck@rederi.no<ck@rederi.no>;bhn@rederi.no<bhn@rederi.no>;itf<mail@itf.org.uk>;info@imo.org<info@imo.org>;presse.borgarting@domstol.no<presse.borgarting@domstol.no>;resepsjon@hegnar.no<resepsjon@hegnar.no>;2255@shf.no<2255@shf.no>;catherine309y@startmail.com<catherine309y@startmail.com>;Asbjorn Nilssen<nilssen.asbjorn@gmail.com>;BmOnline<bmonline@bmonline.no>;bjorn@hugtun.no<bjorn@hugtun.no>;Are Hegrand<are.hegrand@gmail.com>;Øyvind Aarsnes<oe-aarsn@online.no>;Armend Çaushi<armendsky@gmail.com>;Dennis Bowen<nicklasbowen@gmail.com>;dag.hiaasen@gmail.com<dag.hiaasen@gmail.com>;kreateam@gmail.com<kreateam@gmail.com>;norulv2@yahoo.com<norulv2@yahoo.com>;radio.free.norway@hotmail.com<radio.free.norway@hotmail.com>;johrik101@gmail.com<johrik101@gmail.com>;lillianammontag@protonmail.com<lillianammontag@protonmail.com>;Merete Hodne<comebackmh@gmail.com>;Le-hebak@online.no<Le-hebak@online.no>;Anita Holm<zepanita3@gmail.com>;radikalportal@gmail.com<radikalportal@gmail.com>;post@arbeidstilsynet.no<post@arbeidstilsynet.no>;Eivind.Traedal@oslobystyre.no<Eivind.Traedal@oslobystyre.no>;tips@dagen.no<tips@dagen.no>;post@resett.no<post@resett.no>;post@sdir.no<post@sdir.no>;Wenche.i.sola@motivatora.no<Wenche.i.sola@motivatora.no>;gjert-av@online.no<gjert-av@online.no>;dustydolly.63@gmail.com<dustydolly.63@gmail.com>;jarle1936@hotmail.com<jarle1936@hotmail.com>;torildanitanaesheim@gmail.com<torildanitanaesheim@gmail.com>;rognsoy@msn.com<rognsoy@msn.com>;ellendb@yahoo.com<ellendb@yahoo.com>;draugen@online.no<draugen@online.no>;fmospostmottak@fylkesmannen.no<fmospostmottak@fylkesmannen.no>;fmoppost@fylkesmannen.no<fmoppost@fylkesmannen.no>;fmtepost@fylkesmannen.no<fmtepost@fylkesmannen.no>;fmhopostmottak@fylkesmannen.no<fmhopostmottak@fylkesmannen.no>;fmtlpost@fylkesmannen.no<fmtlpost@fylkesmannen.no>;fmtltoe@fylkesmannen.no<fmtltoe@fylkesmannen.no>;fmtlrmo@fylkesmannen.no<fmtlrmo@fylkesmannen.no>;fmfipostmottak@fylkesmannen.no<fmfipostmottak@fylkesmannen.no>;fmfiasro@fylkesmannen.no<fmfiasro@fylkesmannen.no>;fmoapostmottak@fylkesmannen.no<fmoapostmottak@fylkesmannen.no>;fmoalao@fylkesmannen.no<fmoalao@fylkesmannen.no>;fmoakog@fylkesmannen.no<fmoakog@fylkesmannen.no>;fmbupost@fylkesmannen.no<fmbupost@fylkesmannen.no>;fmbukkj@fylkesmannen.no<fmbukkj@fylkesmannen.no>;fmavows@fylkesmannen.no<fmavows@fylkesmannen.no>;fmsfpost@fylkesmannen.no<fmsfpost@fylkesmannen.no>;fmsfmnh@fylkesmannen.no<fmsfmnh@fylkesmannen.no>;fmnopost@fylkesmannen.no<fmnopost@fylkesmannen.no>;fmnowko@fylkesmannen.no<fmnowko@fylkesmannen.no>;fmhepost@fylkesmannen.no<fmhepost@fylkesmannen.no>;fmvepost@fylkesmannen.no<fmvepost@fylkesmannen.no>;fmropost@fylkesmannen.no<fmropost@fylkesmannen.no>;fmrojgs@fylkesmannen.no<fmrojgs@fylkesmannen.no>;fmmrpostmottak@fylkesmannen.no<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmmrelro@fylkesmannen.no<fmmrelro@fylkesmannen.no>;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no<fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>;fmtrkro@fylkesmannen.no<fmtrkro@fylkesmannen.no>;fmtrtlh@fylkesmannen.no<fmtrtlh@fylkesmannen.no>;pressetalsmann@dnfo.no<pressetalsmann@dnfo.no>;Nav klage og ankesorgan<nav.klageogankesor@nav.no>;nav.pensjon@nav.no<nav.pensjon@nav.no>;postmottak@asd.dep.no<postmottak@asd.dep.no>;presse@asd.dep.no<presse@asd.dep.no>;nke@asd.dep.no<nke@asd.dep.no>;mda@asd.dep.no<mda@asd.dep.no>;has@asd.dep.no<has@asd.dep.no>;ina@asd.dep.no<ina@asd.dep.no>;Høgsterett<post@hoyesterett.no>;tips@ht.no<tips@ht.no>;dagbladet<2400@db.no>;ryfylke@ryfylke.net<ryfylke@ryfylke.net>;Tips<tips@budstikka.no>;(PK) NAV Bærum<nav.baerum@nav.no>;nav.sandnes@nav.no<nav.sandnes@nav.no>;nav.harstad@nav.no<nav.harstad@nav.no>;bærum kommune<post@baerum.kommune.no>;postmottak@sandnes.kommune.no<postmottak@sandnes.kommune.no>;postmottak@bfd.dep.no<postmottak@bfd.dep.no>;media@bfd.dep.no<media@bfd.dep.no>;postmottak@harstad.kommune.no<postmottak@harstad.kommune.no>;rotary@rotary.no<rotary@rotary.no>;odd.fellow@oddfellow.no<odd.fellow@oddfellow.no>;post@lions.no<post@lions.no>;vl@mediaconnect.no<vl@mediaconnect.no>;bjorn.kristoffer.bore@vl.no<bjorn.kristoffer.bore@vl.no>;berit.aalborg@vl.no<berit.aalborg@vl.no>;tips@idag.no<tips@idag.no>;abo@morgenbladet.no<abo@morgenbladet.no>;Postmottak JD<postmottak@jd.dep.no>;jdinfo@jd.dep.no<jdinfo@jd.dep.no>;gunnar.johansen@jd.dep.no<gunnar.johansen@jd.dep.no>;andreas.lorange@jd.dep.no<andreas.lorange@jd.dep.no>;raheela.chaudhry@jd.dep.no<raheela.chaudhry@jd.dep.no>;andreas.bondevik@jd.dep.no<andreas.bondevik@jd.dep.no>;andreas.bjorklund@jd.dep.no<andreas.bjorklund@jd.dep.no>;linda.hafstad@jd.dep.no<linda.hafstad@jd.dep.no>;guttorm.aanes@jd.dep.no<guttorm.aanes@jd.dep.no>;ambassaden.oslo@gov.se<ambassaden.oslo@gov.se>;oslamb@um.dk<oslamb@um.dk>;emb.oslo@mfa.is<emb.oslo@mfa.is>;sanomat.OSL@formin.fi<sanomat.OSL@formin.fi>;oslo@maec.no<oslo@maec.no>;emb.oslo@maec.es<emb.oslo@maec.es>;lo@lo.no<lo@lo.no>;tips@dn.no<tips@dn.no>;U S Embassy Norge<OsloACS@state.gov>;israel@oslo.mfa.gov.il<israel@oslo.mfa.gov.il>;ukinnorway@fco.gov.uk<ukinnorway@fco.gov.uk>;postmottak@smk.dep.no<postmottak@smk.dep.no>;smkinfo@smk.dep.no<smkinfo@smk.dep.no>;lederkk@rotary.no<lederkk@rotary.no>;post@dnfo.no<post@dnfo.no>;tips@document.no<tips@document.no>;tips@nordlys.no<tips@nordlys.no>;marit.skog@nordlys.no<marit.skog@nordlys.no>;helge.nitteberg@nordlys.no<helge.nitteberg@nordlys.no>;np@presse.no<np@presse.no>;Norsk Presseforbund<pfu@presse.no>;offentlighet@presse.no<offentlighet@presse.no>;sissel.wessel-hansen@nordlys.no<sissel.wessel-hansen@nordlys.no>;gaute.bergsli@nordlys.no<gaute.bergsli@nordlys.no>;oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no<oystein.barth.heyerdahl@nordlys.no>;torgeir.braathen@nordlys.no<torgeir.braathen@nordlys.no>;torje.d.johansen@nordlys.no<torje.d.johansen@nordlys.no>;schibsted@schibsted.no<schibsted@schibsted.no>;kundesenter@ntb.no<kundesenter@ntb.no>;Folkehelseinstituttet@fhi.no<Folkehelseinstituttet@fhi.no>;postmottak@mattilsynet.no<postmottak@mattilsynet.no>;postmottak@ude.oslo.kommune.no<postmottak@ude.oslo.kommune.no>;svsandn@online.no<svsandn@online.no>;stockholm.cc@eda.admin.ch<stockholm.cc@eda.admin.ch>;oslo@eda.admin.ch<oslo@eda.admin.ch>;rembassy@online.no<rembassy@online.no>;consul@online.no<consul@online.no>;genkons@online.no<genkons@online.no>;osl.vertretung@eda.admin.ch<osl.vertretung@eda.admin.ch>;norvoice@online.no<norvoice@online.no>;post@nored.no<post@nored.no>;post@mentalhelse.no<post@mentalhelse.no>;Advokatforeningen<post@advokatforeningen.no>;Elmer Solberg<elmesol@online.no>;camilla.viken@unicef.no<camilla.viken@unicef.no>;marit.petersen@unicef.no<marit.petersen@unicef.no>;kontakt@unicef.no<kontakt@unicef.no>;jean-yves.gallardo@unicef.no<jean-yves.gallardo@unicef.no>;ellen.sandoe@unicef.no<ellen.sandoe@unicef.no>;hanne.lyngaas@unicef.no<hanne.lyngaas@unicef.no>;postmottak@caa.no<postmottak@caa.no>;nrpa@nrpa.no<nrpa@nrpa.no>;post@niva.no<post@niva.no>;post@toll.no<post@toll.no>;pressevakt@toll.no<pressevakt@toll.no>;kripos@politiet.no<kripos@politiet.no>;Tips Nrk<03030@nrk.no>;post@juristforbundet.no<post@juristforbundet.no>;post@mfa.no<post@mfa.no>;media@mfa.no<media@mfa.no>;fpanorway@gmail.com<fpanorway@gmail.com>;
C/c:
kasto@fylkesmannen.no<kasto@fylkesmannen.no>;ivar@odegaard.as<ivar@odegaard.as>;jorn.melum@politiet.no<jorn.melum@politiet.no>;per.steinar.bungum@politiet.no<per.steinar.bungum@politiet.no>;skule.worpvik@politiet.no<skule.worpvik@politiet.no>;gunn_84@hotmail.com<gunn_84@hotmail.com>;gunnar.havik@hotmail.com<gunnar.havik@hotmail.com>;casperdinapoli@gmail.com<casperdinapoli@gmail.com>;gunh-ny@online.no<gunh-ny@online.no>;Go'dag!

Vi er Nasjonale Varslergruppe

Folkedomstolen


Tidligere sjef for Spesialenheten for Politisaker, Jan Egil Presthus

Tidligere sjef for Spesialenheten for Politisaker, Jan Egil Presthus, har vi i 'Nasjonale Varslergruppe' oppført som 'myrdet' på vår liste over rituelle ofre fra Illuminati avdeling Norge etter at han døde brått 6.januar 2020. På vår liste er det flere som er utelatt av hensyn til de pårørende. Dersom de bare visste.

Tidligere Politimester i Asker og Bærum (2014-2017) Terje Nybøe ble torsdag 7.mai utnevnt i Statsråd som ny sjef for Spesialenheten for Politisaker. Vi i 'Nasjonale Varslergruppe' stiller oss sterkt kritiske til dette og stiller spørsmål om det innad i Justisdept og Politidirektoratet finnes noen som sjekker rullebladene til disse som blir ansatt slik at folk flest skal ha et minimum av trygghet om hvem som opptar nøkkelposisjoner?


Saken er nemlig den at Terje Nybøe er en morder og narkolanger og følger instrukser til Frimurere. Han var involvert i et mordforsøk på et medlem av 'Nasjonale Varslergruppe' natt til 1.juli 2015. Vi har en kilde som informerer at Terje Nybøe dekket over og var involvert i Narkolanging, distribuering, import og videresalg av disse giftstoffene mens han var Politimester ved Asker og Bærum Politikammer i perioden 2014 -2017. Senere, i desember 2019, fikk vi informasjon om at denne 'sporten' hele tiden har skjedd gjennom akkreditering ifra toppen av vår Regjering, d.v.s. gjennom 'Den Sionistiske Skyggeregjering' og deres Frimurere.


Samtidig har toppene i våre Forsvarsgrener vært involvert og er det fremdeles. For dersom vårt Luftforsvar, igjennom 20 år, har akseptert at 1000-vis av nordmenn har lidd en tidlig og smertefull død gjennom giftdumping ifra oven, ja da er de istand til gjøre hva som helst; Narko-traffikering vil da være å betrakte som en bisetning næmest. Saken er at Luftforsvaret i løpet av 20 år enda ikke har skutt ned et eneste av de giftflyene som ulovlig har trengt inn i norsk luftherredømme for å forgifte vårt drikkevann, vårt jordsmonn og dermed vår matkjede samt injisert oss med 'Morgellons' gjennom vårt åndedrettssystem. Men å bombe Libya tilbake til Steinalderen i løpet av noen timer var aldri noe problem. Norges Folkedomstol vil senere hente inn Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen for å svare for sin utroskap og landsforræderi imot vårt land og dets innbyggere.

https://morgellonsdisease.org/morgellon ... -pictures/

Enda verre blir det når norske myndigheter har akseptert at Israelske selskaper nå ivaretar sikkerheten på Gardermoen, slik de også har gjort det ved flere andre internasjonale flyplasser. Dette er ensbetydene med fri flyt av alle typer narko inn til Norge og hvor norske Tollmyndigheter står maktesløse på sidelinjen og observerer det hele. Her er selvsagt CIA og Israelske MOSSAD o.fl. involvert. Vi har også beviser for hvordan CIA og PST samarbeidet omkring et mordforsøk på en av medlemmene av 'Nasjonale Varslergruppe' den 4.august 2018 på Evje. Vi har også beviser for hvordan MOSSAD bedriver stalking og trakassering av nordmenn hvor de tilogmed tar i bruk avanserte skalare våpen.

Vi kan ikke lengre akseptere at utenlandsk diplomati har sine egne operasjonssentraler for kontinuerlig undergraving av deres vertsland samt spionering på og mord av deres dissidenter.

Derfor er det så ekstremt viktig at Folkedomstolen kommer i posisjon hurtigst mulig for å befri oss ifra de betydelige hindringer som en fortsatt tilstedeværelse av de diplomatiske forbindelser med USA, Israel, Russland, England og Sveits representerer i første omgang siden de alle er styrt av Sionistene og Chabad-Lubavitch Organization.
Alle norske ambassadører og konsuler, vitende eller uvitende, begår landsforræderi imot egen nasjon på vegne av en verdensomspennende absurd Sionistisk verdens-ide. De må alle avslutte sine meningsløse diplomatiske forbindelser og vende tilbake til Norge etter egne avgjørelser. De vil aldri få noen oppfordring ifra UD siden vi har en dysfunksjonell Regjering under massiv mental kontroll.


KRISTUS (2014) sier om Eliten i Sionistene og disse som samarbeider med dem:

"De skal befris gjennom døden for å bli gjenfødt til slaveri, det er den eneste måten"
Vennlig hilsen


Anders Pedersen

Offisiell Varsler

Nasjonale Varslergruppe

Overdommer Folkedomstolen

Medlem av FAMPO

(Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur)