Norges vanvittige forfall

Globalistene er i ferd med å ødelegge Norge, Sverige, Danmark og Europa. Merk dere at Grunnlovens Far Falsen, hadde en tredeling i sin plan for Grunnloven, dvs makten skulle tredeles, slik at man kunne oppnå et fullkomment demokrati, i stedet for dagens parti-diktatur.

Slik ble statens overformynderi til, ved å ha sine hender i både det økonomiske liv- det Rettslige liv og det Kulturelle liv, hvor staten kun skulle ha det rettslige liv å styre med.

Moderator: Goliat

Forumregler
Nasjonale interesser er å ivareta våre barn, vår kultur og vårt land. Igjennom generasjoner har våre fedre bygget opp velstanden i Norge, en velstand som globalistene nå river ned.

Norges vanvittige forfall

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jul 08, 2018 11:01 am

Er det ikke av sine egne man skal ha det??


Re: Norges vanvittige forfall (oppdatering)

Innlegg BmOnline » 14 Okt 2016 06:44 pm

Oppdatering 17 nov 2017·

NORGES VANVITTIGE FORFALL. Av Arvid Medhaug.

Hvor lenge skal folket i Norge befinne seg i denne vanvittige tilstanden?

Direkte Demokrati med juridisk bindende folkeavstemminger slik man har i Sveits, kan sette en stopper for denne vanskjøtsel av landet vårt.

● Nær 100 000 barn lever i fattigdom! Norge kan «ta igjen» resten av Europa, tallene øker og det er beregnet at man i 2030 har 140.000 barn som lever i fattigdom.

REF: Barne og ungdoms- og familiedirektoratets rapport utgitt i 2017.
Se Eurostat. (2016). Europe 2020 indikactors – poverty and sosial exclusion. Hentet fra: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion

● Bostedsløse i Norge i 2012 er 6.259 personer.
Det kom ny undersøkelse for 2016 som viser at 3909 personer var uten et fast sted å bo i desember 2016, med tillegg av de som
bor i mottak, dette gjaldt 4 362 personer ved utgangen av november 2016.

● UNGDOMSFATTIGDOMMEN ER ØKT TIL 102.700 personer som er mellom 18–34 år.
jfr, Folkehelsemeldingen.

● Studenter har ikke vært fattigere på 40 år. Fallende støtte i mer enn 18 år.

Jfr. Folkehelsemeldingen.

● Hver 5.enslige lever under fattigdomsgrensen.

NAV ADVARER den 14.11. 2017 at fattigdommen i Norge er økende.
Et problem med definisjonene av fattigdom er at de bare tar utgangspunkt i inntekten. De faktiske utgiftene folk har, som bl.a. boutgifter er ikke tatt med.

● FATTIGHUSET har mer enn 87000 brukere i 2014, bare i Oslo, det er enslige foreldre, alderspensjonister og uføretrygdede. Hvordan kan vi akseptere at "verdens rikeste land" har flere FATTIGHUS i Norge?

● 300 000 i helsekø

● Vi har 2,1 seng pr 1000 innbyggere og ligger på bunn i Vest-Europa. I vårt nærområde har bare Tyrkia færre senger enn oss. (OECD-rapporten «Health at a glance» -2013)
http://www.bt.no/…/deb…/En-forventet-katastrofe-3299270.html

● NY RAPPORT fra helsevesenet viser at det på norske sykehus dør flere tusen hvert år pga feilbehandling og utrangert utstyr, i snitt 5 personer daglig.

● Norge ligger på 19 plass når det gjelder behandling av flere typer kreft i Europa! (OECD-rapporten)
Ifølge OECD-rapporten «Health at a glance» (2013) bruker Norge en mindre del av sitt Brutto Nasjonalprodukt ( BNP) på helse enn gjennomsnittet i Europa..

● Norge har verdens lengste ventetid for helsehjelp
jfr. Euro Health Consumer Index.

● Trenger nær 100 000 flere ansatte med speisalisering innen pleie-, omsorgs- og sosialsektoren innen 2030 (kilde: Folkehelsemeldingen)

● 70 % av veinettet er underkjent!.

● En gjennomgang Statens vegvesen har gjort for riksveger (Statens vegvesen, ) viste at 70% av riksvegene ikke har vegnormalstandard, det vil si ikke oppfyller de krav til vegnormalene.

● 321300 personer er uføretrygdet pr september 2017 i mars 2016 var det 317100 personer uføretrygdet!
Kilde: NAV- september 2017, som man ser har uføretrygdede økt hvert år
KILDE: NAV Utviklingen i uføretrygd per 31. mars 2016
Skrevet av Jostein Ellingsen, NAV, 12.5.2016.Sammendrag
Per 31. mars 2016 var det registrert 317 100 mottakere av uføretrygd. Dette utgjorde 9,5 prosent av befolkningen (18-67 år). En økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med utgangen av 2015 og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med mars 2015.

● 13 000 står i psykisk helsekø!
(Kilde: Helsedirektoratet Psykologiforeningen)

● 4500 venter på avrusning! Norge ligger på topp i Europa når det gjelder overdosedødsfall. 7 % av dødsfall blant nordmenn under 40 år skyldes overdosedødsfall, mot 3 % ellers i Europa. Dette skyldes i følge forskere at Norge har mange flere narkomane som bruker sprøyter. Dette er skremmende tall!

● I 2015 skrota NAV sitt nye datasystem, det funka ikke. Husker jeg riktig, var det brukt rundt 600 mill på dette.

● STUDENTBOLIGER.
Norge mangler mer enn 14.165 studentboliger i 2017.( i 2015 manglet det 13200 studentboliger

GRUNNSKOLER:
Norge hadde 2588 grunnskoler

1391 skoler og grunnskoletilbud er lagt ned fra 1986 til 2017.
VIDEREGÅNEDE SKOLER ER IKKE med i denne tellingen fordi Utdanningsdirektoratet hadde ikke tallene klart for seg.

● Og mens Norge bruker EN MILLIARD PR. UKE for kjøp av eiendommer i utlandet er vårt eget land vanskjøttet.

Norge ligger på siste plass i Europa i lag med Albania når det gjelder utvikling av eget land!

Det koster halve oljefondet å sette i stand vannlekkasjer og offentlige bygninger. I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første “State of the Nation”- rapporten
http://www.rif.no/…/rif_stateofthenation_2015_lavopploeseli…

http://www.rif.no/om-rif/state-of-the-nation/

http://www.vg.no/…/knusende-rapport-om-norges-t…/a/23414197/

● Tyskerne fikk låne norske oljepenger 61 milliarder nesten gratis til motorveibygging til 1,8 % rente, mens veiprosjekter her hjemme finansieres med skyhøye renter - 6,5 %.


OLJEFONDET BRUKES TIL MOTORVEIBYGGING I TYSKLAND
... mens i I Norge betaler bilistene tre ganger så høy rente når de betaler bompenger.
http://www.side3.no/3284728.html

● 170 millioner er brukt av Statens vegvesen på et halvferdig IT- system de selv mener er ubrukelig. Av 170 millioner har BILISTENE betalt 130 millioner. 27 millioner: En dom i Lagmannsretten tilkjenner IT-selskapet BT-Signaal som tapte anbudskonkurransen mot IBM 27.millioner kroner fra myndighetene. (ref: Kontrollkomiteen/ Aftenposten)

● I PRISTOPPEN:

Norge har verdens stiveste bensinpriser.
Det fører oss til topps i Bloombergs oversikt over verdens bensinpriser.

● 80 % av offentlig byggemasse er ulovlig pga forfall!

● Boligbyggingen har stoppet.

● 220 000 barn og unge sliter på skolen pga dårlig inneklima!

● Mer enn 10000 arbeids plasser gikk tapt som følge av dårlige rammevilkår fra staten!

● Sykehjem står tomme pga de mangler penger til drift!

● ELDREOMSORGEN har store mangler, både på sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

HUSKER DERE KAMPEN OM ELDREMILLIARDEN som ble bevilget i 1990?
Pengene ble bl.a. brukt til bredbåndsutbygging, kultur og mange andre ting som ikke gikk til de eldre, nedbetaling av gjeld, dekning av underskudd osv.., kun 452 millioner ble brukt til styrking av eldreomsorgen

● Kreftsyke får ikke medisin pga pris!

● Norge ligger på 11. plass for brudd på menneskerettigheter.

● Mange får ikke svømme opplæring pga svømme bassengene ikke har vann!

● Vi har en asyl og innvandringspolitikk som er skakk kjørt, der flere tusen oppholder seg ulovlig pluss 220 000 fra Europa mottar forskjellige trygdeordninger gjennom NAV!

● Unge kommer ikke inn på bolig markedet pga regjeringens byggeforskrifter som gjør at prisen stiger med 300 og 600 000, det kreves 20 søknader bare for badet, pluss de frigjør ikke nok areal til bygging og egenkapital blir spist opp av prisstigning!

● Stadig flere må slutte i jobb pga kostnaden ved å komme til og fra jobb!

● NRK brukte i 2015 mer enn 11 millioner kroner på taxi. Det tilsvarer mer enn 30 000 kroner hver eneste dag. Regningen betales av alle nordmenn som har TV hjemme og betaler kringkastingsavgift.

● 1,5 milliarder til Regnskog:
Miljøvernminister Vidar Helgesen (Høyre) vil gi 1,5 miliarder skattekroner til Kongo for å bevare regnskog. Dette skjer kun et år etter at stortingspolitikerne valgte å tvinge drivstoffprodusenter til å tilsette biodrivstoff produsert fra palmeolje i all bensin og diesel som selges i Norge.
Palmeolje produseres ofte fra områder med nedhogd regnskog.

● 8,6 milliarder skattekroner til OL arrangør Brasil, for å bevare regnskog.

● 1 milliard: Erna Solberg brukte en milliard skattekroner på å kutte CO2-utslippet i Indonesia, for så å finne ut at Indonesia jukset med tallene og bare tok imot nordmenns skattepenger uten å redusere utslippene.

● 9,2 milliarder til Polen, som er største mottaker av EØS-midler med en tildeling på 1,136 mrd Euro siden 2004. Kilde: Regjeringen

● 55 millioner ble brukt på utredning av u-båten på Fedje uten at et gram er fjernet, samtidig rydder de opp i farvannet til Russerne!

● 75 millioner ble brukt på utredning av hurtigtog, som skal koste 1000 mrd!

● Norge har et byråkrati som er stort nok til 20 millioner innbyggere, og dette vokser hver dag med 39 flere...vegvesenet alene har fått 3000 flere stillinger til tross for at overføringene har blitt kuttet, nå går kun hver 10 krone til vei av det som blir overført!

● Samtidig med at Norge råtner på rot, så låner regjeringen bort arvesølvet vårt!
De har lånt bort 570 mrd til EU land som står på konkursens rand!
68 mrd til Japan!

● De tapte 87 mrd på aksjer i 2011.

● De tapte 20 mrd på Mongstad da de ikke ville slippe private til!

● Clinton- Fondet er en norsk politisk skandale, Regjeringen gav bort 2,308 milliarder…norske skattekroner

Vi snakker 2,3 milliarder til Clintons på 7 år. Det er dokumentert.
Steigan vet dette. Finansavisen vet dette, Dagbladet vet dette, NRK vet dette.

● KRIG :
Norge har en solid 2.plass i krig.
Krig skaper flyktninger, sult og nød og massedrap.

11 mrd ble brukt i krigen i Libya!

600 millioner ble gitt til Hamas sin krigføring mot Israel!

Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger:
- Gulfkrigen mot Irak i 1991,
- Invasjonen i Somalia i 1993,
- Krigen i Bosnia fra 1993-95,
- Kosovokrisen i 1999,
- Afghanistankrigen fra 2001 fram til i dag,
- Irakkrigen fra 2003-2011,
- Krigen mot Libya i 2011.
- Pluss Mali.
«Fredsnasjonen» Norge er ikke lenger i tet når det gjelder fred, men går inn til en solid andreplass i krig.

● I 2011 ga regjeringen 37 mrd til korrupte statsledere i Afrikanske land uten kontroll på at pengene går til de respektive prosjekt, hver uke gir de fortsatt 500 mill til disse!

● Jens Stoltenberg brukte hvert år 1 mrd til egen PR virksomhet!

● I 2015 ble all den rene vannkrafta vår solgt ut til tyskere og andre som vil sikre seg fornybar strøm. Tilbake får vi skitten kull- og kjernekraft fra Europa.

● Entreprenører:
Norske entreprenører taper anbudskonkurranser mot utenlandske entreprenører på grunn av EØS-avtalen.

● EØS ødelegger norsk arbeidsliv

● Så har vi i tillegg til dette regjeringens ulovlige tildelingssaker, korrupsjon, kameraderi, og Grunnlovbruddene som bl.a omfatter ulovlige dommerforsikringer, krigen i Libya og EØS / Schengen avtalen, og innføring av mer enn 12000 EU- regler , pluss Grunnlovsendringene!

● Politikerne følger ikke flertallet av folkets vilje.

HJELP OSS Å STOPPE FORFALLET AV VÅRT LAND
og misbruk av skattebetalernes penger, og brutte valgløfter, og Norges deltakelser i krig.

Hjelp oss å bli et nøytralt land på lik linje som Sveits er. Folket i Norge må være med å få til DIREKTE DEMOKRATI - folkets suverenitet er den største. Krigene Norge deltar i må stoppes.

Vi arbeider for å komme oss ut av denne situasjonen som er beskrevet ovenfor.
Vi arbeider for å komme oss ut av EØS og Schengen.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2543
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Norges vanvittige forfall

UNREAD_POST Cl Foundation » Tor Apr 02, 2020 8:42 am

Utdrag fra FB:

Dette må fram i lyset. Dette er kameraderi og korrupsjon på høyeste nivå med folkets midler.
NORGE HAR GITT 2,3 MILLIARDER TIL CLINTONS PÅ 7 ÅR!
På 8 mnd og 11 dager (01.06.12 – 12.02.13) fikk Clintons tilsammen 1,3 milliarder fra Jens og de rødgrønne. Dette burde få stor oppmerksomhet da begge like etter gikk for å forberede ny jobb.
CLINTON FUNDATION FIKK 410 MILLIONER I BISTAND FRA NORGE – (Finansavisen 05.05.15)
– Hillary Clinton fikk 500 millioner grunner til å elske Norge – (Aftenposten 01.06.12)
http://www.aftenposten.no/…/Hillary-Clinton-fikk-500-millio…
– Regjeringen blar opp 800 millioner til Clinton-stiftelsen – (12. februar 2013) http://www.tv2.no/a/3986650
– Gir 140 millioner til Clintons hiv/aids-fond – (Aftenbladet 13.07.2007) http://www.aftenbladet.no/…/Norge-gir-140-millioner-til-Cli…
– Norge gir 23 millioner til Bill Clinton-stiftelse – (Teknisk ukeblad 24. sep.2012) http://www.tu.no/…/norge-gir-millioner-til-clinton-stiftelse
– Norge støtter Bill Clinton med 30 millioner – (31.10.2006) http://www.ledelse.as/nyheter/norge-sto ... ll-clinton
– Regjeringen gir 140 millioner kroner til Bill Clintons stiftelse – (Aftenposten 19.02.15) http://www.aftenposten.no/…/Hillary-Clinton-kritiseres-for-…
– Brende gir 265 millioner til Clinton-prosjekt – (Aftenposten – 21. nov. 2014) http://www.aftenposten.no/…/Brende-gir-265-millioner-til-Cl…

Clinton.jpg
Klør du meg, så klør jeg...


Clinton-fondet: Hvorfor har den norske regjeringen overført milliardbeløp til fondet?
Det er ingen medier som våger å undersøke kritisk om Norges enorme pengeoverføringer til Clinton-fondet. Saken ligger som en varm potet,…
DERIMOT.NO


Burde Norges største avis spørre statsministeren og Brende om de har sett dokumentaren Clinton Cash og om de på tidspunktet for disse utbetalingene (fra ca 10 år tilbake og fremover) var klar over Clintons fremferd ift statsoverhodene i noen av verdens fattigste mest korrupte og undertrykkende regimer og hva The Clintons egentlig holdt på med? Er det betimelig å spørre statsministeren og utenriksminister Brende om disse forholdene eller er det tabu?


Selv blir jeg skremt og fysisk dårlig av å konstatere hva the Clintons holder på med, og hvordan MSM holder en beskyttende hånd over dem? Er vi blinde?


Og hva med de milliardene som den norske regjering angivelig nylig ga til en George Soros stiftelse, en av verdens rikeste, med politisk donasjoner bl.a. til Clintons?


Er det betimelig å stille noen kritiske spørsmål til hvordan Brende fikk sin nye jobb, altså dreier det seg om politisk kameraderi, les korrupsjon, ved bruk av norske skattepenger? Har tanken overhode streifet norsk MSM?


Eller er det slik at dette uoffisielt er tabubelagte temaer i norsk MSM begrunnet i "political correctness"?


Det må være lov å stille spørsmålet, når intet blir sagt eller rapportert overhode om disse forholdene bort sett fra at pengene er gitt bort, samt at Jens, Thorbjørn, Børge m.fl. synes å dra nytte av bruken av norske skattebetaleres penger på ymse internasjonale initiativer?


Dere trenger ikke svare meg direkte. Svaret får jeg uansett gjennom avisens nyhetsdekning i tiden fremover, dvs. forblir VG og norsk MSM tyste om disse forholdene?


Jeg understeker at jeg ikke er kritisk til VG alene. Dere har vært flinke til å avdekke mye galt. Men, når det gjelder ovennevnte forhold er hele den norske presse tilsynelatende totalt fraværende?


Mvh Hans E.


Sendt fra min iPad

Den 1. nov. 2017 kl. 19.26 skrev Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>:


Hei,


Jeg er verken Clinton eller Trump tilhenger, men:


Det er helt utrolig at dere er så uopplyst om utviklingen i Trump og det såkalte Russland sporet. Dere er ikke alene. En samlet norsk presse er enten totalt uinteressert i hva som skjer med denne saken, eller så opptatt av å "ta Trump" at dere bryter alle presseetiske regler.


1. Selv demokratene sier at det ikke finnes noe håndfaste bevis for at Trump har konspirert.


2. Det finnes ikke sport av Trump ift Russland i siktelsen mot Manaforte.


3. Det er Clinton med USD 9 millioner og demokratene med USD 3 mill som har bestilt rapporten om Trump og Russland som nå viser seg å være en komplett fabrikasjon


4. Det er Clintons m.fl. Som har konspirert med russerne ifm Uranium 1 avtalen hvor store summer har gått i bestikkelser til The Clintons og andre, bl.a. Podesta, hvitvasket gjennom banksystemet som også har betalt Bill for å "holde foredrag".


Det er dette som nå rulles opp i USA og det dreier seg om the Clintons mangeårige kriminelle virksomheter.


Ta dere tid til å se denne dokumentaren som beskriver og dokumenterer hva som har foregått i mange år, Clintons kyniske bruk av fattige mennekser for å berike seg selv. I dokumentaren finner dere også godt dokumentert hva som skjedde ifm Uranium 1 avtalen med Russland og om den virkelige konspirasjonen: Clinton og Russland.


https://youtu.be/7LYRUOd_QoM

Det norske publikum og kjøpere av VG fortjener bedre innsikt og rapportering fra norske MSM, og som Norges største avis burde dere gå foran med et godt eksempel. Det dere skriver om dette er rett og slett for dårlig.


Mvh Hans E.
Cl Foundation
 

Jensen saken og Hans E Olavs sak

UNREAD_POST Hans E Olav » Søn Jun 21, 2020 4:44 pm

Hans Eirik Olav har sendt ut en e-post til mange mottakere der han legger ut sin anke til Borgarting over uttallige underslag av dokumenter både fra egen advokat (Elden) og fra andre involverte som ikke ønsket at sannheten skulle komme frem som kunne frifunnet ham fra den dommen han fikk på 4 års fengsel som nå snart er sonet ferdig og der han også forklarer advokat John Christian Eldens mange roller og hatter som også griper direkte inn i Jensen saken der det nylig som kjent er avsagt en dom på 21 år! Dette er sprengstoff for tilliten til politiet og norske domstoler! Selve anken er en egen fil som interesserte kan få tilsendt på mail.

-----------------------------------------------------------

Til: Elden forsvarerne
Til: Justiskomiteen og diverse stortingsrepresentanter
Til: Statsministerens kontor
Til Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker

Hei,

Jeg har mottatt kopi av email datert 18 juni 2020 fra Carl Palm med overskriften "Elden letter - Jensen case judgement - Fair Trial?". Emailen er adressert til John Christian Elden og øvrige forsvarere samt en rekke stortingsrepresentanter, inklusive leder og nestledere i justiskomiteen, som i tillegg til media også er mottakere av nærværende email. Jeg håper Palms email tas på alvor, men min erfaring med norsk rettsvesen og justismyndigheter tilsier at den dessverre ikke blir det.

I kjølvannet av torsdagens dom om 21 års fengsel for Eirik Jensen er det igjen mange som ønsker en granskning, så vidt jeg forstår også lederen av justiskomiteen.

I den sammenheng viser jeg igjen til mitt brev av 10. januar 2019 til statsministerens kontor med kopi til blant annet justiskomiteen. Brevet med vedlegg ble lagt ut på nettet 1. februar 2019 på http://www.rettsnorge.com med tittelen "Narko Norge og norsk prosess", og er en gjennomgripende, om ikke uttømmende, gjennomgang av Jensen saken, inklusive relevant dokumentasjon.

Dere kan lese dette ved å trykke på lenken til http://www.rettsnorge.com og gå til ovennevnte lenke som fremgår nederst i introduksjonen. Dokumentasjon/vedlegg er lagt direkte inn i teksten for å gjøre det enkelt å sette seg inn i saken.

John Christian Elden responderte som følger på ovennevnte publisering:

.....sitat.....

From: John Christian Elden [mailto:j.c.elden@elden.no]
Sent: Wednesday, February 20, 2019 5:29 PM
To: herman.berge@rettsnorge.org
Subject: NarkoNorge

Hei,
Har du lest vedleggene du linker til? Går du god for påstandene? Hvis ikke bør du som advokat/jurist kanskje ikke ha dem liggende lenket slik? God folkeskikk og sånn.....
Jce
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

.....sitat slutt.....
Elden ble flere ganger spurt om å redegjøre nærmere for hvilke feil/mangler publiseringen av "Narko Norge og norsk prosess" inneholdt, senest i følgende email:

.....sitat.....

From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>
Date: Fri, Feb 22, 2019 at 8:17 PM
Subject: Melding ifm min sak
To: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, John Christian Elden <jce@elden.no>

Jeg har fått meg forelagt en e-post du har sendt til Herman, og ønsker i den forbindelse å få avklart om det er noe ved den nevnte artikkelen som du mener er uholdbart, og i så fall; hva?

Mvh - Hans E.

.....sitat slutt.....

Forespørselen/krav til Elden om at han redegjør/dokumenterer hva i nevnte artikkel mm som er feilaktig har, i likhet med alle de andre sivil og strafferettslige forhold Elden er konfrontert med siste 3 år aldri blitt besvart av Elden. Han er m.a.o. og forståelig nok kun interessert i at hans mange roller, interessekonflikter, og særdeles alvorlige brudd på forsvarerrollen, med stor sannsynlighet av strafferettslig betinget karakter, forblir ukjent for den norske offentligheten.

Det skal nevnes at hele sakskomplekset er tilsendt lagdommerne inklusive administrator i Jensen saken i henhold til bestemmelsen i loven om at "saker skal opplyses fullstendig". Lagdommerne i Jensen saken valgte å ignorere dette. Av den grunn sender jeg kopi av dette til Høyesterett, fordi det representerer en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten har ignorert disse "nye bevis"/faktaopplysninger, som er helt avgjørende for skyldspørsmålet i Jensen saken.

Det er veldig mye som bør granskes i Jensen saken, som nærmest "stinker" av hemmelighold og korrupsjon begått av offentlige tjenestemenn. Elden burde også granskes. Slik det fremgår av ovennevnte artikkel og vedlegg er det min oppfatning at John Christian Elden er en gjennomkorrupt advokat, som aldri burde få lov til å stå i en norsk rettssal igjen. Det er bare å lese fremlagte lenke inkl. vedlegg for å vurdere mine synspunkter.

Som en liten smakebit har jeg limt inn ett av vedleggene, under, Narko Norge III. Det gir et lite bilde av hvilke usunne miljøer, krefter og maktstrukturer vi snakker om, og som forsøkes holdt skjult.

John Christian Eldens svik mot meg og andre fortsetter den dag i dag. I den anledning vedlegges min anke til Borgarting lagmansrett, som belyser Eldens omgåelse av sin forsvarer rolle og, etter min mening, løgnaktige påstander overfor gjenåpningskommisjonen for straffesaker mm.

Jensen er "håndlangeren" som "kastes under bussen" av sine overordnede, inklusive tidligere Riksadvokat Tor Aksel Busch; overordnede som for enhver pris ønsker at fakta og sannheten I Jensen saken skal forbli dypt begravet for offentligheten. Årsaken er åpenbar for enhver (også media) som har tilstrekkelig tålmodighet, interesse og integritet til å sette seg inn denne email og lenkene/vedleggene: Fakta i Jensen saken tåler ikke "dagens lys".

Jeg er ett av ofrene i denne dekkoperasjonen og har forgjeves og i flere år forsøkt å få norske domstoler, justismyndigheter, gjenåpningskommisjonen og statsminister til å gripe inn i justismordet mot meg (og min familie). Saken har opptatt 9 år våre liv, siste 2,5 år som innsatt i fengsel.

Om 10 uker har jeg sonet ferdig fengslingen og justismordet og vil være en fri mann for første gang på 3 år. For meg og min familie er skaden gjort, og livet må gå videre.

Men, Jensen saken bør og må granskes, uansett hvor mye tidligere riksadvokat Busch og andre offentlige tjenestemenn "jobber i kulissene" for å stanse en slik granskning, slik de antas å ha gjort ifm tidligere justisminister Amundsens krav om granskning etter tingrettens behandling av saken.

I Jensen saken er den egentlige synderen og "tiltalte" norsk politi og påtalemyndighet, helt "til topps" i hierarkiet, og dessverre også min egen forsvarsadvokat, John Christian Elden, som har flere "hatter en Houdini" og derigjennom og i mine øyne antakelig er den mest korrupte advokat i Norge.

Her er smakebiten Narko Norge III:

Narko-Norge III – En gjennomgang av norsk narkotikapolitikk i praksis I dette notat oppsummerer jeg samtaler jeg har hatt med innsatte på Ullersmo og Bastøy de siste 10 måneder; alle sammen dømt for narkotikainnførsel/salg; de fleste med dommer på mellom 510 år, men noen med dommer mellom 15 og 20 år. Alt i alt har jeg snakket med ca. 15 personer, og alle samtalene har foregått 1 til 1, hvilket betyr at hver enkelt har fortalt meg hva de vet om "Narko-Norge", og da spesielt om Jensen/Cappelen saken, som har spesiell interesse for meg i og med Hans Olav Eldrings rolle som hvitvasker av (deler av) Cappelens omsetning gjennom sveitsiske banker, og advokat John Christian Eldens rolle.

På innsiden av et fengsel er det ikke nevneverdige problemer med å få disse menneskene til å snakke om ting de aldri vil si noe om på utsiden eller til "utenforstående". Tysting er tabu, men 1 til 1 mellom to innsatte går samtalen som regel ganske lett og utildekket. Ingen av de jeg har snakket med vet at jeg har snakket med andre, hvilket innebærer at der den enkeltes historie og forklaringer er sammenfallende med (alle) de andre, der er det grunn til å feste lit til at det de sier er korrekt. Den tillit de innsatte har gitt meg ved å overlevere disse historiene er gitt under den forutsetning at de innsattes navn forblir anonyme. Jeg akter ikke å bryte denne tillit.

Det som følger punktvis nedenfor må settes inn i kontekst med det som fremgår av annen informasjon i mine tidligere skriv til domstolen, gjenåpningskommisjonen m.fl. og spesielt til hvordan påtale/ØK, spesialenheten m.fl. har behandlet min sak, da spesielt i tidsrommet 20112014. Se også min tidligere notater fra tiden på Ullersmo; Narko-Norge I (advokat John Christian Elden og hans klient NN) og Narko-Norge II (omsetning og salg av narkotika i Norge). Her følger et sammendrag/konklusjon av ovennevnte samtaler:

1. De jeg har snakket med sier at samarbeidet mellom informanten Cappelen og Eirik Jensen ble planlagt og godkjent på øverste hold, dvs. av øverste politimyndighet og riksadvokaten. Jeg er usikker på eksakt oppstart, men antakelig var det 1993-94. Samarbeidet og virksomheten skjøt fart da Tor Aksel Busch ble riksadvokat i 1997.

2. Alle som har hatt noe med saken å gjøre vet at Cappelen var kriminell og drev med innførsel av narkotika. Spørsmålet som stilles til Jensen i rettssalen og av pressen ift om han visste om Cappelens kriminelle virksomhet, er oppkonstruert. At Cappelen var kriminell, og selv drev med narkotika, var en nødvendig forutsetning for samarbeidet; noe alle var klar over, og godkjente.

3. De aller fleste av de store "operasjoner" og beslag/arrestasjoner, samt etterfølgende domfellelser i regi av Jensen/Cappelen, er såkalte "provokasjonssaker", dvs. at de som er tatt, har blitt "satt opp"/lurt på forhånd til å begå en kriminell handling. Enkelte av operasjonene overvåkes bl.a. av AWACS-fly (hvilket betyr at forsvaret/NATO er involvert). Alle større operasjoner har vært klarert på øverste hold, eksempelvis den såkalte "Flydrop-saken" på 90-tallet (under denne operasjonen ble forsvarets Orion-fly benyttet). Det er bl.a. dette som ønskes skjult fordi det viser at kjente kriminelle (narko) personer er lurt i feller for at de skal bli tatt. Flere av disse har forsøkt og forsøker fremdeles å få sine saker opp på nytt (straffer på opp til 15 – 20 år fengsel), men til ingen
1
nytte, ref Narko-Norge I (advokat John Christian Elden og hans klient NN). 4. Det er bl.a. ovennevnte forhold som har fått nåværende riksadvokat til å begrense Jensen saken til forhold f.o.m. 2004, dvs. for å unngå publisitet omkring egen rolle tilbake på 90tallet ifm aksept for de politi- og påtalemetoder som er brukt av Jensen/Cappelen og norske myndigheter for å få tatt kriminelle. Provokasjon er ansett som lovlig, men da bare i helt spesielle tilfeller; 1) for å fremskaffe bevis; 2) for å avverge straffbare handlinger; eller 3) for å få tak i stjålne gjenstander. Provokasjon i den hensikt å narre personer inn i kriminelle handlinger, eller for å redusere konkurransen i et kriminelt forretningsområde, er straffbart. Det er denne type provokasjon som konsekvent, siden 1990-tallet, er blitt benyttet av Cappelen/Jensen og deres overordnede.

5. Ovennevnte forhold skal også være grunnen til at nåværende riksadvokat ikke vitnet under behandlingen i tingretten, og at den bebudede granskningskommisjonen ser ut til å bli kansellert. Verken politiledelsen (deler av denne) eller riksadvokaten ønsker at sannheten om Jensens/Cappelens samarbeide over flere tiår skal bli kjent, fordi da vil det bli avdekket at dette samarbeidet og operasjonene hadde aksept helt til toppen i politi, påtalemyndighet og hos riksadvokaten (helt eller delvis). Dette er grunnen til at lagmannsretten opererer med lukkede dører store deler av tiden, i tilfelle det blir sagt noe som kan få "pressen / offentligheten til å "våkne". Begrunnelsen(e) som brukes for kravet om "lukkede dører", begrenset bevis- og vitneførsel osv, er oppkonstruert for å styre/kontrollere saken slik at politiets engasjement og metoder ift Jensen/Cappelens virksomhet skal forbli tildekket; ikke for å beskytte personer som i det skjulte, men på lovlig vis arbeider for å avdekke kriminalitet, eller for å beskytte andre aktverdige formål.

6. Ettersom tiden gikk, utvidet Jensen sitt mandat fra ovennevnte myndighetsorganer, hvor Jensen og Cappelen – etter hvert – nærmest hadde "en finger" i det meste av narkovirksomheten i østlandsområdet. Det verserer mange historier om hvordan Jensen (med eller uten Cappelens tilstedeværelse) dukker opp i rusmiljøer og beslaglegger narkotika, hvorpå Cappelen senere omsetter beslaget til sitt nettverk. Den metoden de har brukt er at det underrapporteres fra beslag som har blitt gjort. Den mengde som ikke blir rapportert blir deretter overlatt til Cappelen og andre knyttet til politiet (de som har status som distributør, og som opererer i samme rolle som Cappelen), og kan deretter selges. Det må antas at profitt blir delt mellom Cappelen og de som er involvert. Polititoppene har da "sett gjennom fingrene" for ikke å forstyrre Jensens arbeide.

7. Det har også vært en rekke episoder hvor Jensen har vært med Cappelen til andre narkooperatører for å begrense disse fra å drive med narkoomsetning; dette for sikre og øke Cappelens markedsandel. Enkelte av de jeg har snakket med beskriver Jensen som en "torpedo" for Cappelen. Flere slike episoder er gjengitt til meg hvor åstedet har vært illegale "spillebuler" bl.a. i Oslo. Alle visste at Jensen/Cappelen "hadde beskyttelse" ovenfra, og få våget å protestere. "Cappelen hadde politibeskyttelse".

8. Når jeg kommer inn på Jensens skyld eller uskyld blir jeg stort sett møtt med latter. Men jeg blir samtidig fortalt at det er andre enn Jensen som styrer dette, og at Cappelen egentlig er en "løpegutt" for toppene i Narko-Norge. Disse beskrives med fellesnevner
2
"gutta fra Holmenkollåsen", hvilket ikke betyr at alle av toppene bor der, men noen av dem. Betegnelsen er mer en karakteristikk ift hvilke samfunnslag toppene kommer fra. Dette er kjente folk for enkelte av de som sitter på toppen i politi og påtalemyndighet, men de er "untouchable". Alle jeg har snakket med bekrefter – uavhengig av hverandre – at de anser Jensen/Cappelen saken for å være en dekkoperasjon, slik at narkoomsetningen kan fortsette som før, med de samme toppene.

9. En hovedperson som er nevnt flere ganger, og som skal ha god kjennskap til dette, er en aktor i flere narkotikasaker, bl.a. var han aktor i Flydrop-saken. Jeg har ikke navnet, men det finnes sikkert lett tilgjengelig på nettet.

10. Advokat John Christian Elden antas å ha blitt brukt/engasjert for å manøvrere "dekkoperasjonen" slik at den blir en suksess. Om suksess innebærer frifinnelse av Jensen er vanskelig å vite, men de fleste jeg har snakket med mener at Jensen vil bli ofret om nødvendig for å bevare tausheten og beskytte denne og andre dekkoperasjoner imot innsyn i hva politi og påtalemakt m.fl. har vært med på å planlegge og sette ut i livet, og som har fått anledning til å pågå i flere tiår.

11. Når jeg konkluderer overfor de jeg har snakket med, at det er "Holmenkollengutta" som styrer dette, blir jeg korrigert med følgende standarduttalelse: "Nei, det er folk i politiet som styrer narkoen i Norge". Mitt inntrykk er at denne uttalelsen skyldes at de fleste bare ser utøverne (politiet), og ikke de som trekker i trådene; Holmenkollengutta, og dermed peker de – forståelig nok – mot politiet.

12. Et viktig element i saker Jensen/Cappen har vært med på, er at det enkelte beslaget alltid rapporteres mindre enn hva det egentlig har vært. Således kan et beslag på for eksempel 400 kg ende opp som 250 kg i håndfast bevis. Resten blir da gitt til Cappelen for omsetning i markedet. Enkelte saker blir det ikke lagt frem narkotika overhode. Det blir da i retten kun vist til at det er gjort beslag på så og så mye narkotika. Flere av de narkodømte jeg har snakket med sa at de forsøkte å provosere fremlagt i retten den narkotika som var påstått forsøkt smuglet inn, uten å bli hørt av aktorat og domstol.

13. Bladet Kapital har i en artikkel publisert 20. mars 2018 forsøkt å belyse bakteppet for Cappelen og Jensens fall. Artikkelen heter: "Kronprinsen som felte Cappelen og Jensen" Den såkalte "Kronprinsen" heter Simen Strømhylden og er kjent som politiinformant av absolutt alle jeg har snakket med. Det er således intet grunnlag for å holde Kronprinsens identitet hemmelig. Eller sagt på en annen måte; det finnes dermed intet grunnlag for å kjøre Cappelen/Jensen-saken for lukkede dører. Alle vet hvem han er, og alle kaller ham for "tyster". Aktoratets og domstolens begrunnelse om at han ikke kan navngis er m.a.o. oppkonstruert, dvs. et ledd i å legge lokk på og dekke over sannheten overfor det norske folk. Forøvrig vet også pressen hvem han er, men har tydeligvis akseptert domstolens krav om ikke røpe navnet. Alle de jeg har snakket med ler av pressens ignoranse når det gjelder dette.

14. Bankmannen Hans Olav Eldring er det kun noen få av de jeg har snakket med som har kjennskap til. Eldring er kjent som en av flere som bedriver hvitvasking i samarbeide
3
med sveitsiske banker. Antakelig har Eldrings befatning med meg og misbruk av min konto i Sveits – uheldigvis for Eldring og sveitsiske storbanker – medført et behov for å gjøre en "deal" med ØKOKRIM, dette for ikke å avsløre mer enn høyest nødvendig ift Eldrings og sveitsiske bankers omfattende og helt avgjørende engasjement i hvitvaskingsvirksomheten knyttet til internasjonal narkotikavirksomhet, hvor bruk av norske klienters kontoer (med Eldrings medvirkning) kun representerer "toppen av isfjellet" hva gjelder internasjonal narkohandel og hvitvasking. Det er vel derfor det er lagt lokk på saken min i Sveits, og dette er vel også årsaken til at amerikaneren Ronald LeKarz ble tilbudt en avtale om straffeunnlatelse mot å holde kjeft. Dette er grunnen til at statsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik lyver, og man får igjen et klart signal om at det er krefter langt sterkere enn ØKOKRIM som styrer dette. Men hun har vært med og dermed er hun ansvarlig for dekkoperasjonen mot meg og justismordet mot meg. Hvor mye hun/ØKOKRIM, Kripos og andre vet, er umulig å svare på, men antakelig ligger (deler av) svaret begravet i hemmeligholdet om min sak i Sveits, en sak som Harbo-Lervik selv i dag nekter for at eksisterer. Antakelig må hun nekte fordi hun har fått beskjed om det.

15. Pål Gruben var klient av Elden og "skrøt" ofte til medinnsatte i Halden fengsel at han betalte Elden opp til kr 50.000,- "i slengen", svart, dette for at Elden skulle gjøre en ordentlig jobb. Kontanter er visstnok et vanlig betalingsmiddel til forsvarsadvokater for/i narkosaker, dette fordi mye av omsetningen skjer med kontanter.

16. I følge narkoinnsatte skal Pål Gruben og Cappelen (som har/hadde et nært forhold), ha "stjålet" flere titalls millioner av narkopenger som skulle vært betalt til mellommenn i Norge/utlandet. Det vites ikke om det er av disse midlene Gruben har betalt Elden.

17. Når det gjelder såkalte provokatører som politiet rekrutterer fra det kriminelle miljø, så er det blitt mange av disse i årenes løp. Navnet på provokatøren i NNs sak skal være Nader Kholg Mozaffar, bl.a. brukt av Jensen for en tid tilbake. Som med "Kronprinsen" er også Mozaffar godt kjent i miljøet, og det er ingen hemmelighet at han har opptrådt som provokatør.

18. Bare et par stykker av de jeg har snakket med sier at de antar at toppene i Norge, dvs. de såkalte "Holmenkollengutta" har konto i sveitsiske banker via Eldring, men at de er "for smarte" til å ha konto på eget navn eller såkalte anonyme konti som kan spores til disse. De antar at Eldring og/eller sveitsiske advokater har opprettet selskaper for dette formålet.

19. Flere av de jeg har snakket med har stilt spørsmål ved hvorfor politi og påtalemyndighet er så fokusert på Jensen/Cappelen og Cannabis. Årsaken, sier de, er å få fokus bort fra stoffer man tjener mer penger på, som kokain og amfetamin. Disse stoffene går dermed under radaren. Utro tjenere både i toll og politi slipper disse stoffene forbi, og konsentrerer seg om å ta mest mulig cannabis, en slags diversion-taktikk – all "fokus" er altså rettet mot cannabis, for derved å lede fokus bort fra det de virkelig tjener penger på. I lys av ovennevnte får man klare signaler om at politi og tollmyndighet er med på dette, hvor de nærmere bestemt medvirker i å skjule narkovirksomhet/omsetning knyttet til de mer profitable stoffer.
4


20. De jeg har snakket med mener bestemt at Elden vet "absolutt alt" om "Narko-Norge" og hva som egentlig skjer i Jensen/Cappelen saken, dvs. at prosessen er en dekkoperasjon for å beskytte myndighetspersoner, det finansielle element (mellommenn, banker og deres klienter), og toppen av nettverket.

For ordens skyld har jeg delt dette notatet med 10-12 venner pluss advokat, samt delt navn på enkelte som ikke nevnes her. Dette for min egen og min families beskyttelse.

Opplysningene må behandles strengt konfidensielt med tanke på at reelle (ukorrumperte) etterforskere foretar seg noe, samt at media kanskje, og for en gangs skyld, "kommer på banen" og gjør en ordentlig dekning av Jensen/Cappelen saken; dvs. ikke finner seg i eller bevisst gjør en elendig journalistisk jobb ifm å få frem sannheten til offentligheten.

Hans E Olav, 16. oktober 2018


Med Hilsen,

Hans E. Olav
Hans E Olav
 


Gå til Norgesforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron