Landssvik før og nå

Globalistene er i ferd med å ødelegge Norge, Sverige, Danmark og Europa. Merk dere at Grunnlovens Far Falsen, hadde en tredeling i sin plan for Grunnloven, dvs makten skulle tredeles, slik at man kunne oppnå et fullkomment demokrati, i stedet for dagens parti-diktatur.

Slik ble statens overformynderi til, ved å ha sine hender i både det økonomiske liv- det Rettslige liv og det Kulturelle liv, hvor staten kun skulle ha det rettslige liv å styre med.
Forumregler
Nasjonale interesser er å ivareta våre barn, vår kultur og vårt land. Igjennom generasjoner har våre fedre bygget opp velstanden i Norge, en velstand som globalistene nå river ned.

Landssvik før og nå

UNREAD_POST Norulv Øvrebotten » Søn Jan 25, 2015 1:04 pm

Norulv Øvrebotten
Landssvik før og nå

Du kunne etter 1945 ha skutt de fremste hjelperne for nazistene med Vidkun Quisling i spissen uten noen egen landssvikordning, men da var også målet å maskere det helt underliggende sovjetiske herredømmet over Norge fra statskuppet i 1939. Derfor ble det lagt opp til en ordning som rammet temmelig vilkårlig og skapte terror og frykt blant befolkningen ganske lenge.

Blant andre var det 200 000 nordmenn som hadde arbeidet på tyske anlegg som måtte sveve i uvisshet om de ble straffet eller ikke, samt fylkesmenn og andre i embetsverket. Pluss familien Fred Olsen, familiene bak Aftenposten, Norsk Hydro og mange andre i norsk nærings og samfunnsliv.

Uklarhetene og vilkårligheten varte så lenge det var nødvendig for å befeste den fysiske kontrollen igjen og bestemme hva Norge skulle brukes videre til. I 1948 hadde Stalin bestemt seg for å melde Norge inn i NATO som ble dannet for å demme opp for kommunismen. USA ble lurt.

Alle medlemmer av NS ble til slutt straffet på en eller annen måte, og de andre slapp etter å ha blitt holdt på pinebenken. Det var en rå og effektiv kamuflasje av sovjetrussisk makt. Gjennomført i så stort omfang at det blendet alle.

Å lage en egen avtale med USA i 1944 om oppgjøret i Norge, var en del av den sovjetiske bedragoperasjonen. Amerika ble lurt trill rundt både da og senere, og sannheten begynte ikke å gå opp for CIA og amerikansk etterretning før i 2005. Da hadde jeg identifisert den smarte fremgangsmåten som sovjetisk og senere russisk etterretning har benyttet både i Norge og andre land. I USA ikke minst. Pluss resten av Vest-Europa for å holde oss til dem som har størst betydning for Norge.

Det er samme metoden både på mikro og makronivå i ulike varianter, enten det blir lagt inn kriger eller terror i oppleggene. Ikke noe har forandret seg i så måte siden Josef Stalins dager, det er bare blitt mer avansert hele spillet i det negative rom, siden det er utviklet til å bli rene kunsten innen krigslist og krig.

Det er ikke noen forskjell på krig og fred i den russiske måten å forholde seg til omverdenen. Fred utad betyr bare at du fremmer interesser på mer fordekt vis og maskerer terror som branner og ulykker for eksempel.

Terroren på Utøya 22. juli, bedraget før og etter, er bare integrerte parter i større samordnede narrespill på strategisk nivå fra Putin & Co. Å beholde kontrollen over Norge er ikke eneste målet. Av strategisk betydning. Det er bare et delmål og et middel. For å nå høyere mål.

Å la Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og en rekke andre av de fremste medspillerne i russisk etterretning her hjemme, få samme endelikt som Vidkun Quisling, trenger du ingen nye lover for å gjennomføre. De lovene som blir oppfattet som relevante i en slik sammenheng er ikke gyldige ved nærmere undersøkelse, men ulovfestet rett er klar i slike ekstremt grove strafferettslige forhold.

Denne retten kunne ha vært benyttet i 1945 og utover også, men av strategiske hensyn for å maskere den norske virkeligheten overfor USA, valgte Moskva å gjennomføre en Moskva-prosess, slik at illusjoner ble skapt på samme måten som Josef Stalin hadde gjort under den store terroren i Russland før krigen. Smart og brutalt.

Unionsoppløsningen med Sverige i 1905 var ingen gode idé. Den førte med seg bare elendighet for begge landene. Både for Sverige og Norge. Russland fikk et stadig bedre tak på oss og den virkelig høye prisen må vi betale nå. Den kan bli dyr. En meget høy pris kan vi bli nødt til å betale. For en arvesynd som vi har båret på lenge.

Å gjøre som strutsen og stikke hodet i sanden, er mer karakteristisk for mennesker enn for strutsen i virkeligheten. Nordmenn gjorde det i 1940 og vi gjør det samme igjen nå i 2011. Det er en del av arven som vi har som mennesker og er ikke bare begrenset til Norge.

http://www.thenewsturmer.com/Norskhisto ... ningen.htm


Norulv Øvrebotten
Sannheten om Anders Behring Breivik

Jeg kjenner godt til seriemordere og Anders Behring Breivik er et typisk tilfelle. Forklaringen på hvorfor han ble seriemorder, kan du nok finne i barndommen, men du finner ingen psykisk lidelse. Du finner en personlighetsforstyrrelse. Et spaltet sinn. Et meget beregnende sinn som manipulerer mesterlig andre mennesker. Anders Behring Breivik har et klart og direkte blikk.

Det er helt sikkert ikke første gangen han drepte 22. juli. I en slik kontekst er det helt usannsynlig faktisk. Behring Breivik er en klassisk seriemorder og leiemorder. Han er betalt store beløp for å spille en rolle. Til å la seg bruke.

Å sette psykiatriske diagnoser til politiske formål er en kjent teknikk i sovjetiske, russiske og norske forhold. Du kan narre andre til å gjøre det, mange måter å få det til indirekte, blant annet ved å forgifte folk og sette sprøyter på dem i dølgsmål. Etter at de er gasset og bedøvd først. Denne metoden bruker russisk etterretning langt mer enn noen har vært klar over. Ved hjelp av offeret selv blir leger og psykiatere lurt trill rundt. Indirekte. Det er brutalt, men smart.

Diagnosen paranoid schizofreni er satt på Anders Behring Breivik uten at de to psykiaterne kjente den virkelige konteksten, og legg merke til at de sier at han er like psykotisk nå som 22. juli. De er i beste fall lurt trill rundt. Problemet med russiske bedragoperasjoner er som jeg har sagt før, det blir brukt for mye sminke. De vanvittige forestillingene som Anders Behring Breivik gir uttrykk for er det ingen psykotiske mennesker som har. Ikke lenge i hvert fall og ikke på den måten.

Et psykotisk menneske er per definisjon et menneske i oppløsning. Det oppfører seg helt annerledes.

Så har da også andre psykiatere vært forundret over denne diagnosen, men en midlertidig diagnose som helt sikkert blir fjernet senere under alle omstendigheter, kan benyttes ganske lenge i mellomtiden til politiske formål. Den kan også gi ham friheten tilbake, men han er betalt godt nok til å sitte en stund og er helt sikkert lovet å bli sluset ut av Norge ved en arrangert rømming eller andre smarte opplegg. Dette er godt planlagt.

Hvis du har vært på et psykiatrisk sykehus og observert hva som skjer, har du truffet ganske mange psykiatere som lar seg lure trill rundt. Norske psykiatriske sykehus er fulle av innvandrere og flyktninger som lærer at hvis de skal ha opphold i Norge, skal de spille gale og vanlige leger bruker å legge dem inn straks for å være sikre på å ikke gjøre noe galt.

Dette er et vanlig fenomen, og jeg må si at noen av utlendingene som jeg har observert, har vært utrolig flinke til å lure helsepersonalet. De klarer også å unngå å svelge medisinen som virkelig gjør dem syke og de kan bli fanget i systemet på en måte som de ikke hadde tenkt.

Jeg har flere ganger vært på sykehus og blitt behandlet for alvorlig depresjon. I virkeligheten var jeg forgiftet og fysisk dødssyk alle gangene. Som følge av overfall. Ingen våkner opp med lammelser og grusomme smerter som følge av depresjon. Etter å ha lagt seg frisk kvelden før. Det har jeg opplevd. Tilsynelatende en rekke ganger siste seksten årene. Jeg forsto ikke hva som skjedde før det hadde gått lang tid. Før 1996 hadde jeg aldri vært på sykehus. Få hadde en så sterk jernhelse som jeg hadde.

Nå har jeg med diskret politivakthold unngått slike alvorlige overfall. De siste årene. Nå er forresten ikke vaktholdet så diskret når jeg beveger på meg. Jeg var på Kypros i vår og bare fra norsk politi var det en styrke på 22 kvinner og menn som passet på meg i skift døgnet rundt mens jeg tok meg ut på nattklubber og ferierte. I tillegg kom britisk etterretning og sikkerhetspoliti. Det er i slike sammenhenger du må ta inn over deg hva du har sporet opp og hvilken betydning det virkelig har.

For å redde meg selv, måtte jeg altså først avsløre egen stat som dobbeltagent for Russland. Blant andre. Virkeligheten begynner der fantasien slutter. I hvert fall i mitt tilfelle. Også personlig.

Under alle omstendigheter har jeg fått en rekke ufrivillige opphold som fordekt reporter på mentalsykehus og har kunnet observere hvor lett andre pasienter kan lure leger. Leger er som andre nordmenn ganske naive. Denne innstillingen til livet generelt har både en god og dårlig side, og den dårlige siden er at blant andre seriemordere kan manipulere dem. Veldig lett. Både direkte og indirekte.

Anders Behring Breivik er en seriemorder. Han er kjøpt og betalt for å spille en rolle. Diagnosen er bort i veggene. Hvis de to psykiaterne som har satt diagnosen er habile, kan de ringe psykiatere som behandlet meg fra 1996 til 2006 på usant grunnlag, og som gjorde feil som følge av smart russisk spill fra skyggene, og de vil helt sikkert fortelle dem hvor lett det er å bli lurt av både spill fra andre og smart forgiftning av en pasient. Indirekte bedrag lurer de fleste. Til og med den som blir pasient av følgene. Metoden er så utenfor alminnelig fatteevne at ingen tenker på den en gang.

Å identifisere hvordan spillet er lagt opp og den riktig konteksten som følger av prosessene som skaper virkeligheten til enhver tid, er nøkkelen til å forstå. Denne nøkkelen til forståelse og innsikt har jeg gitt fra meg offentlig siden 2005.

Jeg var (og er) et mål for russisk spill i det negative rom. Anders Behring Breivik er et middel for å nå et mål. Det er et hav av forskjell mellom et offer og en forbryter. Likevel blir mange mennesker lurte til analogiske feilslutninger. Smart indirekte teknikk, men neppe smart nok. Vestlig etterretning og vestlige sikkerhetstjenester har nå hatt mange år på å lære seg den russiske fremgangsmåten, og Norge er grundig observert og hendelser er like grundig blitt analysert. Ikke tro noe annet. Hva disse resultatene blir brukt til, gjenstår å se.

http://www.amazon.com/Serial-Killers-Me ... 600&sr=1-3

Norulv Øvrebotten
Fra indirekte til direkte spionasje

Indirekte spionasje for Russland blir nå erstattet av direkte spionasje for Russland, derfor bygges det nytt spionskip.

Spionskipet som ble snudd til det motsatte: I 1987 ble vi overrasket av en sak på toppen av Forsvarsdepartementet. Jeg var da forsvarsminister Johan Jørgen Holsts rådgiver. USA hadde da oppdaget at Kongsberg Våpenfabrikk sammen med japanske Toshiba med Jens Christian Hauge i en sentral rolle fra skyggene, hadde levert stillegående propeller til de nye og raskeste, og ikke minst de mest farlige sovjetrussiske ubåtene med strategiske atomvåpen.

Dette hemmelige salget med Norge som leverandør, hadde enorme følger for det amerikanske forsvaret. Som ikke lenger var i stand til å oppdage de nye sovjetiske ubåtene i dypet ved bruk av avansert lytteutstyr av forskjellige slag. Blant annet ved bruk av lyttebøyer som ble droppet fra overvåkingsfly fra Keflavik på Island og norske overvåkingsfly av typen Orion fra Andøya flystasjon.

USAs nasjonale sikkerhet hadde fått et alvorlig slag. Amerikanerne var rasende, og særlig Kongressen var i opprør over Norge. Salget hadde endret atomvåpenbalansen.

Johan Jørgen Holst var like overrasket som amerikanerne, men han måtte sammen med statsminister Gro Harlem Brundtland finne ut av ting, og forklaringene som han fikk, brakte han videre til Washington, hvor han måtte reise over flere ganger for roe ned gemyttene blant rasende folkevalgte. USAs viseforsvarsminister Richard Perle har senere sagt at USA visste at Holst og Harlem Brundtland løy som følge av signaletterretning som fortalte dem det, men valgte å ikke konfrontere Norge med løgnene.

Holst kunne lyve bevisst, men jeg tror ikke at han gjorde det denne gangen. Vi hadde generelt store problemer med etterretningstjenesten og Trond Johansen, og Holst stolte ikke på informasjon som han fikk derfra. Da Johan Jørgen Holst ville undersøke fortiden til hele etterretningstjenesten, fikk han beskjed om at alle arkiver var brent opp! Ikke det mest tillitvekkende. I dag vet vi at russerne hadde hånden om denne kjernen i Forsvaret.

Etter en tid endte det med at vi bestemte å bygge et nytt spionskip som fikk navnet "Marjata". For å bøte på de store skadene som salg av stillegående propeller hadde forårsaket på Amerikas nasjonale sikkerhet.

I ettertid er det lett å se at russerne snudde dette skipet også til bruk i egen kontraetterretning mot USA, for spionskipet var helt sikkert en russisk idè, og dermed et agn som Holst slukte med snøre, søkke og agn. Dermed ble ikke Norge som dobbelagent avslørt som følge av at amerikanerne fulgte sporet med propellene. I stedet ble alt maskert og den russiske dobbelstaten var ikke en gang i nærheten av å bli kompromittert.

Ingen av oss i ledelsen av Forsvarsdepartementet visste at vi var integrert i russisk kontraetterretning alle sammen. Det falt oss ikke inn. Likevel var det virkeligheten.

Det er lenge siden "Marjata" ble bygget i all hemmelighet. Nå skal Forsvaret skaffe seg et nytt spionskip. Siden jeg var i Forsvarsdepartementet har Russland kommet til i stedet for Sovjetunionen, grepet om Norge er strammet veldig til, og Putin har satt i gang en strategisk trinnvis prosess for å gjøre et tidligere maskert herredømme om til et åpent herredømme, og regjeringen Jens Stoltenberg er viktig for ham i så måte. Den gjør hva russerne instruerer sine nøkkelfolk til å gjøre.

Når de hemmelige russiske tjenestene trenger et nytt skip til etterretning mot andre land, først og fremst USA, henter de glatt 1,4 milliarder kroner fra den norske statskassen til det formålet. Det var virkeligheten som jeg opplevde uten å forstå den i ledelsen av Forsvarsdepartementet i 1987 og 1988, og det er den virkeligheten som jeg opplever nå utenfor systemet, men i motsetning til før forstår jeg hva som skjer. Veldig godt.

Norge er en russisk dobbelagent, men etter 2005 en avslørt sådan innen Vesten, og spionskipet fra gamle dager må erstattes av et nytt som er tilpasset spionasje mot USA i stedet for Russland. Det får med andre ord en oppgave innen direkte etterretning mot USA, ikke mot Russland, og skipet er således en logisk følge av at hva som var skjult før blir gjort åpent. Direkte etterretning for Russland erstatter indirekte kontraetterretning for Russland.

Pris: 1,4 milliarder kroner.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/pol ... 50255.html
Norulv Øvrebotten
Hvorfor er han så sur?

Det er lett å svare på hvis du har fulgt med på hva jeg skriver. Sjefen i DNB, Rune Bjerke er en nær venn av Jens Stoltenberg, og han hører også til en gammel frontfamilie som Russland har benyttet i flere generasjoner i Norge. Rune Bjerke står opp til halsen i organisert kriminalitet. Involveringen i russiske narrespill har et enormt omfang, blant annet har russiske FSB hentet penger fra DNB når det samtidig er hentet penger fra statskasse og oljefond til å finansiere Kjell Inge Røkke, som ikke er annet enn en personifisert bedragoperasjon i seg selv fra FSB. Bygget opp fra grunnen av. For å kontrollere den viktige norske olje og gassvirksomheten for Russland.

Jeg kan plukke ut en rekke mafiaadvokater i Oslo som denne største banken i Norge benytter. De er alle lært opp i den russiske teknikken med å maskere smart bedrag som smart jus. DNB er en mafiabank i russisk tjeneste. Intet annet. I sin kjerne.

Ikke rart sjefen er sur om dagen når dette grunnlaget begynner å svikte.

Dagens Næringsliv, som du aldri må glemme at Fred Olsen eier, han har spilt med både nazister og kommunister i et langt liv som har gjort ham søkkrik, har ikke helt forstått hva som virkelig stresser samfunnstoppene i Norge for tiden. De er terrorofre. På en måte de trodde ikke skulle skje.

http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/a ... 281417.ece

Kommentar BmOnline:

Russland for dummies med Iver B. Neumann
Russisk for dummies, skrevet av folk for å lure leserne. Her ser dere at DNB er med på å sponse.. he he- det er dummies, yess indeed :lol:


Anne-Karin Kolstad
Hvordan kan du mene at bla Stoltenberg har medvirket til terrorangrepet. Drøy påstand. Du har også i annet innlegg på din side skrevet at J Stoltenberg kan sammenlignes med Quisling. Hva er forskjell på dine meninger og Breivik ?

Norulv Øvrebotten
Det kan jeg bevise, omfanget er så stort, det er eneste problemet.

Sammenlikningen med Breivik er hinsides. Jeg har aldri forfektet slike syn som han har. Det eneste politiske partiet som jeg har vært medlem av er Arbeiderpartiet, og det var jeg fra 1979 til 1995. Da meldte jeg meg ut. Jeg har aldri vært rasist, rasisme for meg er å nekte å bli kjent med andre mennesker. Så ikke forsøk å bygge opp en illusjon meg som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

La meg gjøre klart hvor jeg står i forhold til den norske stat. Jeg har testet disse sikkerhetssystemene som Norge har, og jeg har opplevd at en rettsstat kan bli snudd til en forbryterstat ved hjelp av det russiske spillet i det negative rom. Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte.

Jeg har flere ganger holdt på å miste livet som følge av forgiftninger.

Likevel klarte jeg å identifisere den russiske fremgangsmåten både på mikro og makronivå, og USA kan takke meg for at Norge ble avslørt som den farlige russiske dobbeltagenten som denne russiske dobbelstaten har vært siden Stalin meldte Norge inn i NATO i 1949.

Når jeg er så sikker i hva jeg skriver og forteller, er det fordi jeg vet at jeg kommer til å havne i fengsel i denne staten under enhver omstendighet. Jeg kommer aldri, ALDRI, til å forklare meg for norsk politi, jeg kommer aldri, ALDRI, til å møte i noen rettssal. Det kommer jeg til å bli straffet for, men det er tatt med i beregningen.

I grunnen har jeg ikke så mye i dette landet å gjøre lenger.

Nå kommer jeg meg ikke herfra på en stund under noen omstendigheter, for selvsagt er passet mitt blitt stjålet. Igjen.


Anne-Karin Kolstad
Mener du dette? Stiller du deg bak Breiviks manifest?

Norulv Øvrebotten
Herregud, hvor har du det fra? Dette manifestet er en godt snekret russisk kamuflasje, som har tjent hensikten, i hvert fall fram til nå og narret folk til å debattere innvandring på falske premisser og dermed narret alle debattanter til å medvirke til å maskere hva den reelle problemstillingen er og hva som er det store målet: Befeste Russlands over 70 år gamle kontroll over Norge ved å narre den norske befolkningen på falskt grunnlag til å slutte opp om den styrende politiske klassen som har dype røtter i dette systemet som Russland har arbeidet opp gjennom flere generasjoner.

Det er den mer enn ubehagelige sannheten, og Jens Stoltenberg har sterkt medvirket både før og etter terroren til udåden mot norske ungdommer og det norske folk. Jeg vil ha ham og de andre opp etter muren på Akershus og gjøre kort prosess med dem. Jeg er sikker på at jeg snakker på vegne at de fleste på Vestlandet.

Norulv Øvrebotten
Min stilling i forhold til den norske stat

I dag er jeg på Facebook blitt sammenlignet med massemorderen Anders Behring Breivik. Eneste grunnen til at den parallellen er trukket, er at jeg har tatt til orde for å stanse dem som medvirker til den terroren som Anders Behring Breivik gjennomførte. Det var en uhyrlig handling, og det er like straffbart å medvirke som å utføre en slik forbrytelse.

Sammenlikningen med Breivik er hinsides. Jeg har aldri forfektet slike syn som han har eller gjort noe voldelig. Det eneste politiske partiet som jeg har vært medlem av, er Arbeiderpartiet, og det var jeg fra 1979 til 1995. Da meldte jeg meg ut av helt andre grunner enn at jeg var så uenig.

Jeg har aldri vært rasist, rasisme for meg er å nekte å bli kjent med andre mennesker. Så ikke forsøk å bygge opp en illusjon om meg som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

La meg gjøre klart hvor jeg står i forhold til den norske stat.

Jeg har testet disse sikkerhetssystemene som det såkalte demokratiet Norge har, og jeg har opplevd at en rettsstat kan bli snudd til en forbryterstat ved hjelp av det russiske spillet i det negative rom. Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte. Denne rettsstaten som i mitt tilfelle har fungert motsatt av hva den skulle, er jeg ferdig med.

Jeg har flere ganger holdt på å miste livet som følge av forgiftninger.

Likevel klarte jeg å identifisere den russiske fremgangsmåten både på mikro og makronivå etter ni år, og USA kan takke meg for at Norge ble avslørt som den farlige russiske dobbeltagenten som denne russiske dobbelstaten har vært siden Stalin meldte Norge inn i NATO i 1949. Jeg forventer ingen takk i Norge. Mitt mål er bare å berge livet, og det vil jeg tro blir vanskelig i lengden.

Når jeg er så sikker i hva jeg skriver og forteller, er det ikke bare fordi jeg kan fakta og har nøstet opp hemmelige russiske metoder, men fordi jeg også vet at jeg kommer til å havne i fengsel i denne staten under enhver omstendighet. Jeg kommer aldri, ALDRI, til å forklare meg for norsk politi, jeg kommer aldri, ALDRI, til å møte i noen rettssal. Verken for å vitne eller kreve noe. Det kommer jeg til å bli straffet for, men det er tatt med i beregningen.

I grunnen har jeg ikke så mye i dette landet å gjøre lenger.

Nå kommer jeg meg ikke herfra på en stund under noen omstendigheter, for selvsagt er passet mitt blitt stjålet fra leiligheten. Igjen.

Hjemmesiden min ble hacket og låst fast i fjor vår, så jeg har ikke kunnet oppdatere den. Det har ikke plaget meg mest.

http://oevrebotten.com/Norulv Øvrebotten
Ekstremisme har ofte kriminelle følger

De russiske hemmelige tjenestene har bygget mye makt i medier, næringsliv og politikk på dem som var unge studenter på sytti-tallet og meldte seg inn i AKP (m-l). De dyrket Josef Stalin og terror som et våpen for å skape det samfunnet som de ønsket seg.

Selvsagt var det i virkeligheten KGB som organiserte AKP (m-l) også for å skape et grunnlag for å rekruttere senere. Medieprofessor Sigurd Allern og dagens sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten var blant stifterne som KGB benyttet for å lage et parti for væpna revolusjon.

På motsatt fløy benyttet KGB Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet til å skape seg et grunnlag for å rekruttere på samme måten. Det er smart gjort, men helt naturlig i en russisk dobbelstat med behov for å maskere kontraetterretning mot Amerika med en demokratisk og vestlig kamuflasje i Norge som ble brukt til dette formålet. Samtidig kunne de hemmelige russiske tjenestene slå flere fluer i ett smekk og sikre rekruttering for fremtiden. Smart. De andre partiene hadde russerne god kontroll på fra gamle dager. I det skjulte.


Norulv Øvrebotten
Kongehuset vet at Jens Stoltenberg medvirker til terroren

Kong Harald og dronning Sonja er oppegående og godt orienterte mennesker.

Kongen har endatil varslet at det norske folk kommer til å bli sint. Ikke uten grunn at han sa det.

Kongen har utmerket godt forstått at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og flere andre i hans råd, har medvirket til terrorangrepet 22. juli. Både før og etter den grove forbrytelsen mot folket. Det var mange unge som måtte dø eller bli hardt skadet for at de eldre i samme parti og andre partier skulle leve og gjøre som Russland vil, med den følge at Moskva beholder kontrollen over Norge. Målet med operasjonen ligger i dagen med den konteksten.

Dronning Sonja var tydelig preget da hun i dag møtte unge ofre for terroren som har befestet makten for Russland for de eldre. Hun tok lett til tårene, vel vitende om at land og folk er i en forferdelig situasjon. Med svik inntil margen.


http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.7899328


Norulv Øvrebotten
ABC for stortingspolitikere igjen

De folkevalgte er gått på så mange av triksene fra russiske FSB, at de egentlig ikke burde si og gjøre noe. De gjør alle de gale tingene galt. Så snart de åpner munnen.

En mer hjelpeløs og skadelig forsamling skal du lete lenge etter. Stortinget kan med enkle grep innenfor det russiske spillet i det negative rom, bli snudd mot folket som har valgt det. Da blir det kun relevant som en trussel, ikke som et vern.

I en russisk dobbelstat som Norge er de hemmelige tjenestene organisert på en måte som gjør at den samlede strukturen kan benyttes av de russiske hemmelige tjenestene. De er organisert med innlagt strukturfeil til fordel for Russland.

Etterretningstjenestene er fragmentert, og den delen som styres direkte fra Moskva, har full adgang til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). PST derimot har ikke adgang til den militære etterretningstjenesten. Både det gamle Overvåkingspolitiet (POT) og dagens PST er integrert i russisk etterretning og kontraetterretning. Slik har det vært i hele etterkrigstiden.

Når elementer innen den militære etterretningstjenesten i samvirke med frimurere, står bak en terroraksjon for å styrke Russlands herredømme over Norge, er det lite PST kan gjøre og hva det gjør, vet Moskva straks, og slik kan en forberedelse av en grusom terrorhandling komme i stand uten at PST har mulighet til å fange det opp på radaren. Stortinget har dessuten demontert denne typen radarer som følge av narrespillet med Lund-kommisjonen og alle restriksjoner som politiet er pålagt med hensyn til å overvåke.

De russiske hemmelige tjenestene narret de folkevalgte på nitti-tallet til å sette i gang en gransking av norsk politi i stedet for russisk etterretning i Norge. Forholdet mellom skurk og politi ble snudd på hodet, og Stortinget er de siste dagene gått i akkurat samme fellen.

Jeg vet ikke hva Janne Kristiansen er, men ut fra handlingsmønsteret i narrespillet mot henne, kan du slutte deg til at hun er hva hun utgir seg for, nemlig politi, mens justisminister Grete Faremo er skurk. Hun utgir seg bare for det motsatte.

Skurker er for øvrig også stortingsrepresentanter som lar seg narre til å medvirke til slike narrespill. Gang på gang. Det er intet lite alvorlig forhold. Siden følgene er så store for oss vanlige mennesker rundt om i land og strand i vidstrakte Norge - som enn så lenge består av mer enn Oslo.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/-Terror ... 18784.html


Norulv Øvrebotten
Når den russiske bedragoperasjonen er avslørt

Nå skulle det være godt kjent at terrorangrepet 22. juli var satt i scene av de hemmelige russiske tjenestene, og at sentrale nordmenn har medvirket til udåden som hadde som kamuflert motiv å styrke Russlands tidligere så godt skjulte herredømme over Norge.

Det er ikke bare viktig å få fram sannheten i dagen, men enda viktigere at den kommer i tide. Nå har dagens regjering og andre klart å holde denne bedragoperasjonen gående med den ene usannheten stablet over den andre i fire måneder. Med den følge at ikke bare er en stor villfarelse skapt, den er blitt dypt befestet og fortløpende utnyttet.

Noen har spurt meg hva jeg mener om det såkalte manifestet fra seriemorderen Anders Behring Breivik. Dette manifestet er i virkeligheten en godt snekret russisk kamuflasje, som har tjent hensikten, i hvert fall fram til nå og narret folk til å debattere innvandring på falske premisser og dermed narret alle debattanter til å medvirke til å maskere hva den reelle problemstillingen er og hva som er det store målet: Befeste Russlands over 70 år gamle kontroll over Norge ved å narre den norske befolkningen på falskt grunnlag til å slutte opp om den styrende politiske klassen som har dype røtter i dette systemet som Russland har arbeidet opp gjennom flere generasjoner.

Det er den mer enn ubehagelige sannheten, og Jens Stoltenberg har sterkt medvirket både før og etter terroren til udåden mot norske ungdommer og det norske folk. Jeg vil ha ham og de andre opp etter muren på Akershus og gjøre kort prosess med dem. Jeg er sikker på at jeg snakker på vegne at de fleste på Vestlandet.

Bombeeksplosjonen og alle drapene etterpå er ikke den eneste forbrytelsen som disse menneskene skal ta følgene av. De har medvirket i det ene straffbare forholdet etter det andre og systematisk siste seks årene gjort hva Moskva har sagt for trinnvis snu et maskert herredømme til et åpent. Det har ikke noen mening å høre på hva de sier til sitt forsvar en gang. Alt er bare basert på løgner som forutsetninger under enhver omstendighet. Derfor opp etter muren med dem.

Noen nåde ble ikke vist 22. juli, så jeg ser ingen grunn til å vise noen for dem som med snik og list har medvirket til denne forbrytelsen. Vi vestlendinger kan ta oss av jobben.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/bra ... 50501.html


Norulv Øvrebotten
Hvem dømmer dommere?

Dette er et klassisk spørsmål, men i Norge er svaret enkelt: Russiske FSB, de hemmelige tjenestene. Dommere i Norge er til for å brukes, de også.

Denne bruken går igjen blant de karakteristiske trekk for å lure politikere. Som stort sett utgjør en demokratisk kamuflasje i denne russiske dobbelstaten.

På samme måte som KGB, har FSB et solid fotfeste i det norske juridiske systemet. Både innen offentlig og privat sektor. En av grunnene til at mafiaadvokater boltrer seg i Norge, er at det er skreddersydd for dem gjennom over 70 års systematisk håndsøm, i den grad at selve den juridiske metodene som studenter blir lært opp i ved universitetene, inneholder eklatante brudd på rasjonalitetens fremste grunnlov, kontradiksjonsprinsippet.

Norske lover er fulle av slike tankefeil. Det er den kommunistiske arven fra mafiastaten i øst, en arv som blir ført videre i Norge uten brudd med fortiden. Tvert om er det siste tjue årene vedtatt enda flere lover med slike innebygde tankefeil som er plantet fra de hemmelige russiske tjenestene. Som jo har kontroll over den underliggende skyggestaten i Norge, og med den hele dobbeltopplegget.

Når det kjøres store narrespill i Norge er de karakterisert av at politikere og andre, og i særdeleshet dem som sitter på Stortinget, blir satt sjakk matt av jurister. Som tilhører en verden av fagspråk som de ikke forstår og som omgir seg med en autoritet som det ikke finnes mye dekning for når du begynner å bore med en skarp tanke som våpen. Å flytte autoritet som er knyttet til Høyesterett (ingen er så farlige for landets sikkerhet som denne domstolen, historien fra 1940, 1945 og 1994 viser alene det), er en måte å sette Stortinget sjakk matt på.

Et eksempel fikk du i 1994, da russiske FSB narret Stortinget til å sette ned en kommisjon som i virkeligheten snudde utfallet av Berlin-murens fall på hodet i Norge. Til det formålet ble det lånt autoritet fra Høyesterett som alltid konspirerer bak politikernes rygg i Norge, husk på at dommerne kommer fra solide frontfamilier som Moskva etablerte før krigen i mange tilfeller. Dette er folk som omgir seg med høytidelighet, men som du ikke kan stole fem øre på. Jeg kan vise til mange tilfeller av svik fra den kanten. Slektskap og vennskap bestemmer det meste. Oslo er ingen stor by.

I hvert fall stilte den høyeste dømmende statsmakt opp for å lure den lovgivende, Stortinget, i 1994 og lånte ut høyesterettsdommer Ketil Lund i det store bedraget som hadde til følge at Russland befestet den fra før solide makten som Sovjetunionen hadde hatt i generasjoner og som Russland hadde overtatt i 1991.

KGB er en stat i staten. Det spiller ingen rolle om den ytre staten heter Sovjetunionen eller Russland, eller om KGB skifter navn til FSB. Det er helt likegyldig, eneste forskjellen må være navnet på lønnsslippen til de ansatte.

Jus er et samfunnsfag som KGB gjennom over 70 år har gjort så uklart og fylt av kontradiksjoner at mafiaadvokater kan gjøre hva som helst og normale jurister tror det er veldig smart jus. Så er det i virkeligheten bare smart bedrag som blir kamuflert som smart jus. Kamuflert kriminalitet med andre ord. Den beste kriminalitet kamuflerer du som lov og rett. Det er åpenbart.

Dette forholdet går igjen som en rød tråd i norsk historie.

Når jurister blir hentet inn i viktige politiske saker, kan du som tommelfingerregel legge til grunn straks at den russiske skyggestaten beveger på seg. Da skal du følge med. Garantert et narrespill på gang. Særlig hvis Høyesterett låner ut sin pondus og autoritet. Da er bedraget som er på gang stort. Veldig stort. Alle ledere i Høyesterett har direkte eller indirekte vært i lomma på KGB. Uten å forstå det.

Får jeg håpe. Jeg tror det ikke. Min personlige erfaring er at alle domstoler saksbehandler slik russiske FSB ønsker når det er påkrevd. Høyesterett er slett ikke noe unntak. Denne domstolen er den verste.

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archiv ... 60657i.jpg


Norulv Øvrebotten
Spill for galleriet

Regjeringen Jens Stoltenberg er nå plutselig blitt - av taktiske grunner - ivrig i arbeidet med å befeste en villfarelse om at også Russland skal bli passet på.

Dette er bare et spill for galleriet for å maskere virkeligheten. Den er nemlig slik som jeg har fortalt. Terroren 22. juli var bare ett av tiltakene fra Moskva for å befeste hva som er temmelig solid fra før, men KGB var fra gammelt av kjent for å komme eventuelle fremtidige farer i forkjøpet.

Er det fare for en negativ utvikling i et annet land for Moskva, blir det straks satt i gang hva de hemmelige russiske tjenestene selv kaller "offensive kontraetterretningsoperasjoner". Enkelt sagt betyr det at du kjører kontrarevolusjon straks du mistenker noen for revolusjon. Du tar seieren på forskudd eller sikrer en over 70 år gammel seier. Slik tilfellet er i Norge.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7899668


Norulv Øvrebotten
Liv kunne ha vært reddet

Jeg har tidligere fortalt at russiske FSB i mange år klarte å benytte psykiatrien i Norge mot meg til politiske formål som følge av forgiftninger og narrespill. Dette tok slutt i 2005.

Da var jeg kommet så langt i etterforskningen at blant andre USA oppdaget hva jeg hadde funnet ut. Hvor andre hadde sett vrangforestillinger, så CIA og britiske etterretning at jeg hadde veldig gode forestillinger. De kjente meg fra før.

Høsten 2002 hadde jeg identifisert fremgangsmåten som advokat Johan Fredrik Remmen og hans sjef, Jens Christian Hauge, hadde benyttet mot meg så klart at jeg så at samme handlingsmønsteret gikk igjen og fremgangsmåten var benyttet mot en annen av Johan Jørgen Holsts tidligere medarbeidere, Anne Orderud Paust. Som ble skutt på forsommeren 1999. Sammen med foreldrene samme natten.

Mannen hennes, diplomaten Per Paust, som jeg kjente i motsetning til hva jeg gjorde med henne, døde plutselig noen uker før. Av akutt kreft. Noen tvil om at han ble forgiftet i dølgsmål har jeg ikke.

Senere samme høsten fant jeg mønsteret igjen i flere drapssaker, blant andre i drapet på den svenske statsministeren Olof Palme. Ulempen med å oppdage alt dette var at gruppen som hadde drept disse folkene oppdaget hva jeg hadde oppdaget. Den hadde nemlig forsøkt å drepe meg før med gift og narrespill flere ganger fra 1996, og jeg ble igjen et mål. I en ny bedragoperasjon som systematisk ble satt i gang mot meg. Jeg ble kokt som en frosk igjen. Temperaturen ble lirket opp grad for grad. Målet var igjen å tvinge meg inn på et psykiatrisk sykehus, den sikreste måten å få meg bort på.

Jeg begynte 2003 som et friskt menneske og skulle i løpet av sommeren havne opp som et fysisk vrak og havne på sykehus her i Førde. Hvor jeg prøvde å gå tre meter, men måtte stanse, neste dag fire-fem meter, så sa det stopp, så satte jeg meg neste dag mål om ti meter og så bortetter. Jeg klarte å berge livet som følge av forgiftningene, og med enorm vilje kunne jeg etter noen måneder gå noen hundre meter uten pause. Hva som skjedde første halvår i 2003 kunne det skrives en egen bok om. Det ville slå alle skrekkromaner fra fiction.

Psykiatrisk klinikk i Førde var blitt det tryggeste stedet hvor jeg kunne oppholde meg i Norge. Det hadde en gammel AKP'er fra Sogndal, Ragnar Børsheim, som psykiater. Han var jeg veldig oppmerksom på.

Truls Bilet var psykiateren som jeg stolte mest på. Han var alltid rolig og sammen med en psykiater i Stavanger, den eneste som jeg har møtt innen denne profesjonen som har vært åpne nok til å forstå at det finnes virkeligheter som de ikke kjenner til. Så han var et fast punkt, men jeg turde ikke fortelle ham mer enn nødvendig heller.

En annen psykiater var farlig. Hun var gift med redaktøren i A-pressens avis her i Førde, Jan Atle Stang, som av uforklarlige grunner først var blitt redaktør av Firdaposten, en avis som jeg hadde vært sjef for også, deretter i den større avisen Firda med base i Førde. Han hade bare bakgrunn fra å være snekker i bygningsbransjen og medlem av AKP (m-l). Det siste må ha vært det mest relevante.

Maria Julia Lagomarsino var en flott dame som Stang hadde truffet i Argentina, hun var aktiv i Flora Arbeiderparti også. Norsken kunne ha vært bedre, men det var ikke største feilen. Alt som ikke passet i hennes virkelighetsoppfatning fra middagsbordet sammen med redaktøren i Firda, var per definisjon vrangforestillinger. Ingen trillet mer piller på grunnlag av egne forestillinger enn hun.

Jeg kunne ikke fortelle henne mye, og en gang etter en ubehagelig opplevelse på permisjon en helg, klarte jeg ikke å undertrykke hva jeg visste om blant annet drapene på Orderud, men jeg kom ikke lengre enn til et par setninger før hun feide meg bort, avbrøt meg og beordret medisinering med en av de sterkeste antipsykotiske medisinen som hun hadde til rådvelde. Det var en ny katastrofe for meg.

Ingen kan egentlig beskrive hva som skjer med kroppen din som følge av slik medisin, det er tortur. Grusom tortur. Jeg fikk straks også store problemer med tennene, og tannlegen min her i Førde hadde aldri sett noe slikt, tennene var helt løse og kunne flyttes på med lette dytt. Han bante over galskapen oppe på sykehuset og hadde jeg ikke fått hjelp av psykiater Truls Bilet til å komme meg av medisineringen, ville jeg vel ha vært tannløs i dag.

Jeg var innlagt på sykehuset fra juli 2003 til januar 2004. Jeg var veldig redd for å dra ut av sykehuset og måtte bruke noen uker til gradvis å tilpasse meg livet utenfor. Norge var like farlig for meg. Jeg skulle snart få erfare at teamet fra Stasi skulle sette i verk tiltak for å holde meg fysisk syk. Det var et mareritt som kom og gikk.

Det neste virkelige store drapsforsøket kom etter at jeg publiserte de første artiklene på Internett sommeren og høsten 2005. Da klarte jeg igjen mirakuløst å redde livet etter et sykehusopphold, og nå ble jeg behandlet helt annerledes fra leger og psykiatere. Noen hadde fortalt dem at jeg slett ikke hadde vrangforestillinger, men fortalte om en realitet som var langt mer brutal og nådeløs enn hva vanlige folk kan forestille seg.

Hva som plager meg i ettertid, er at mange liv kunne ha vært reddet. Hvis noen hadde hørt på meg og trodd på meg. Allerede fra første gangen jeg hadde funnet ut så mye. I stedet ble jeg tvunget til å fortrenge, men når du er i livsfare samme om du forteller eller ikke, har du til slutt ikke annet valg enn å fortelle. Noe som ikke hadde noe for seg på sykehus eller til psykiatere. Jeg valgte Internett og så langt har det holdt meg i live. For denne publiseringen tvang blant annet norsk politi til å begynne å passe på meg. Langt mer enn før.

Jeg vet hva jeg har avslørt i det store strategiske bildet som virkelig betyr noe. For den del kan hvem som helst i Norge mene hva de vil om meg. Norge er et lite land i den store sammenhengen. Men på sovjetisk vis å ødelegge meg ved hjelp av psykiatri, er en mulighet som ikke er til stede lenger. Den har russiske FSB brukt opp.

Da gjenstår bare de andre alternativene og de vet jeg om. Jeg er ikke født i går. I alle fall har jeg fått dyp innsikt i mange ulike sikkerhetssystemer i Norge, psykiatri er bare ett av dem. Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte.

Anders Behring Breivik er et middel i en bedragoperasjon og han spiller et avtalt spill. Bindeleddet inn til ham for å justere uttalelser, er advokat Lippestad som advokat Ellen Holager Andenæs står bak. Du må huske på at KGB mange ganger sendte avhoppere som var falske til Amerika, som var betalte og trente for å narre amerikansk etterretning og bruke resten av livet på slike operasjoner. Så at drapsmannen Anders Behring Breivik kan spille syk og gal og hva som helst og lure psykiatere og andre inntil han blir hjulpet til å rømme, er ganske lett å se for en som har innsikt i systemet.

Norske psykiatere lar seg jevnlig lure til å medisinere folk som forteller hva som er sant og riktig til dem, så da er det ikke vanskelig for en profesjonell etterretningsorganisasjon som FSB å lage et opplegg som lurer norske psykologer og psykiatere trill rundt. FSB har ansatt topp kvalifiserte psykiatere og psykologer nettopp til slike formål. Det har for øvrig CIA også. Ikke noen hyggelig bransje dette, nei.

I et spill som snur alt på hodet som bedragmetode, blir virkning snudd til årsak og rette politiske forestillinger blir til vrangforestillinger, alt som en logisk følge. Av spillet i det negative rom. Det eneste du kan være sikker på, er faktisk at du blir lurt. Nå om dagen mer enn noensinne.

http://www.document.no/2011/11/politisk ... tillinger/


Norulv Øvrebotten
Mange som mener at sjefen i TV 2 må gå av også

I formiddag har jeg sett på Nyhetskanalen på TV2, hvor det blir slått opp hver time at mange ansatte i PST mener at sjefen må gå, men uten at det blir gitt noen begrunnelse. Det spinnes på et narrespill som den gamle Stasi-medarbeideren Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende dro i gang før helgen.

Det er mange i TV 2 som mener at sjefen. Alf Hildrum, må gå også. I det hele tatt finnes det ikke en bedrift eller større organisasjon i norsk arbeidsliv hvor du ikke finner ansatte som er misfornøyde med sjefen og mener at han må gå.

I TV 2 er forholdet en god del annerledes. Sjefen Alf Hildrum er benyttet som mellommann i en rekke indirekte bedragoperasjoner fra russisk etterretning siden han begynte som ung journalist ved A-pressens Oslokontor helt på begynnelsen av åtti-tallet. Han har utviklet TV 2 til å bli et medium som har medvirket i så stor grad i russiske narrespill siste årene for å berge det russiske herredømmet over staten Norge, at tv- stasjonen sannsynligvis burde bli lagt ned. Når det skal ryddes opp.

Den virksomheten som TV 2 holder på med, har ingenting med bruk av ytringsfrihet å gjøre, det har med misbruk av ytringsfrihet å gjøre. Til fordel for en fremmed makt. Noe som er meget alvorlig for dette landets innbyggere og deres sikkerhet for liv og helse.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/pol ... 50840.html
Norulv Øvrebotten
”Hun er en tragedie"

Lederen i Høyre, Erna Solberg, har i mange dager nå gått rundt sammen med de andre folkevalgte i Stortinget og betegnet sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste som en tragedie. De har alle insinuert at hun har begått pliktbrudd i tjenesten.

Mediene med ikke minst Alf Hildrums TV2, har pisket opp et stormløp mot sjefen i sikkerhetspolitiet. Stortinget danser så lenge musikken spiller, og om det er russisk balalaika eller ikke, har denne forsamlingen ingen forutsetninger for å forstå. Derimot forstår representantene hva de må gjøre for å berge levebrødet sitt. For de fleste av dem får ingen andre jobber. Dette motivet forklarer det meste.

Nå satte jeg på TV 2 til en forandring for å se denne tragiske damen. Som jeg aldri har møtt og ikke kjenner. I løpet av hele sendingen i dag konsentrerte jeg meg spesielt om den tragiske dame og en reporter i TV 2 som de folkevalgte mener ikke er tragisk, men veldig dyktig. Han heter Stein Kåre Kristiansen, sønn av KrFs politiker fra gamle dager, Kåre Kristiansen. Stein Kåre står på listen over Stasis gamle informanter i Norge. Så jeg vet hvor jeg har ham. Noe jeg for så vidt visste fra før.

Jeg kjenner ham personlig.

Jeg så ikke noen taper i Janne Kristiansen. Tvert om så jeg en langt mer selvsikker sjef for sikkerhetspolitiet enn jeg har sett på lenge. Hva hun snakket om, fulgte jeg også med på, men det er ikke mye relevant. I forhold til hva denne bedragoperasjonen med innlagt terror dreier seg om. Jeg antar at PST måtte snakke om det fordi dette var hva FSB hadde forsøkt å bruke mot sine vestlige motstandere i Norge. Slik at ballen kunne bli lagt død.

Stein Kåre Kristiansen ble intervjuet i egen kanal og han så en dame som var på vei ut, en taper som hadde gjort så mange tabber at nå var det snart slutt, og Kristiansen konkluderte med at hun var på vei ut. Stein Kåre Kristiansen fortsette å medvirke til et russisk spill hvor det blir hevdet en konklusjon for å bevise forutsetningen. Jeg er en noenlunde objektiv seer, og da jeg satt og hørte og så på Stein Kåre Kristiansen her i sted, måtte jeg spørre meg om vi hadde sett samme programmet og forklaringen.

TV 2 bør legges ned. Ingen tvil om det. Denne kanalen driver i virkeligheten med politikk til fordel for en fremmed makt og utgjør en sikkerhetstrussel. I dag gikk Kristiansen over alle støvelskaft.

Usikkert kroppsspråk og overdrevne uttalelser uten rot i virkeligheten, viser en representant for et miljø som er uten troverdighet, som er stadig mer kompromittert og som nå hever stemmen i den tro at det skal bli mer trodd. Sjefen for PST viste derimot bare med kroppsspråket at hun har kontroll og styring både over seg selv og politiet. Med tanke på alle angrep med kniv bakfra og ovenfra som Jens Stoltenberg & Co holder på med hele tiden mot både henne og andre i politi og forsvar, var det i grunnen en beundringsverdig forestilling som jeg satt og så på i hvert fall.

Jeg har alltid regnet meg som en langt bedre journalist enn Stein Kåre Kristiansen. Jeg var ansatt i NRK Dagsnytt da det var en eliteavdeling, Stein Kåres søknader ble aldri vurdert seriøst en gang i ledelsen. Stein Kåre Kristiansen ble rett og slett ikke betraktet som en seriøs journalist den gangen. Nå har han i det minste skaffet seg en illusjon om å være det.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/-je ... 51227.html
Norulv Øvrebotten
Bak denne mannen finner du Carl I. Hagen

Ikke dumt å lete etter advokaten bak advokaten, som jeg tidligere har fortalt alltid er det faste opplegget som blir brukt i narrespillene i hovedstaden. Det var slik Jens Christian Hauge opererte, og det er samme måten hans høyre hånd, Johan Fredrik Remmen, opererer nå. Advokat Remmen er Arbeiderpartiet og LOs fremste juridiske rådgiver, og da han fjernet Gerd-Liv Valla plasserte han kollega Håkon Bleken som hennes personlige advokat. Så da hadde han kontrollen innenfra.

Samme teknikken blir for øvrig brukt med Geir Lippestad med Ellen Holager Andenæs som bakspiller. Lippestad er forsvarer for Anders Behring Breivik etter at morderen selv hadde bedt om ham straks han ble tatt på Utøya. Lippestad er medlem av Arbeiderpartiet.

Ellen Holager Andenæs ble i 1996 satt inn som sjef for sikkerhetspolitiet i ett år da statsminister Thorbjørn Jagland kjørte et lignende narrespill som statsminister Jens Stoltenberg gjør i dag via stråmenn i Stortinget, med den følge at sikkerhetspolitiet mistet både ryggrad og sjef. Ikke noe ukjent handlingsmønster det som du ser i dag. tvert om. Det er samme oppskriften som blir fulgt. Den er russisk.

Per Sandberg er en interessant mann, men skal du vite hvem som er buktaleren, må du nok finne ut hvem som står bak ham. Det er Carl I. Hagen. Han har lenge vist synlig nervøsitet og kjenner pusten i nakken. Noe som forklarer Per Sandbergs ellers ganske uforklarlige atferd. Oslo er og blir et rottereir. For så vidt naturlig etter så mange år med usynlige russiske hender hvor det har hatt noe for seg å ha disse hendene.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... 12529.htmlNorulv Øvrebotten
De som dreper i politiske attentater kan vite mye

Jeg vet ikke hvor mye seriemorderen Anders Behring Breivik vet om oppdragsgiveren. Det avhenger av hvem som har vært offiseren som har styrt ham.

Et vanlig knep for russisk etterretning er å lage frontorganisasjoner som gir seg ut for å være høyreekstreme når det trengs for maskering. Eller russisk, britisk og amerikansk etterretning kan gi seg ut for å være motparten ved hjelp av samme type kreativ organisering.

Fragmentering, altså at du organiserer informasjon og organisasjon i så tette skott at de ikke er mulig eller veldig vanskelig å rulle opp en ring eller et team, hvis noe skulle skjære seg, er også veldig utbredt i bransjen. Need to know som prinsipp gjelder innen alle deler av forsvar og sikkerhet.

Denne måten å arbeide på var en del av hverdagen min blant annet som nærmeste medarbeideren for forsvarsminister Johan Jørgen Holst på 80-tallet. Han var en sjef som mente at jeg hadde behov for å vite det aller meste. Jeg gikk Forsvarets Høyskole med Holst som privatlærer. I en stilling hvor jeg kunne plukke ut hvem som skulle få gå på den virkelige Forsvarets Høyskole. Det var nivået hvor jeg var på.

Jeg bare nevner bakgrunnen siden så mange er så opptatt av å diskreditere meg. Jeg hadde også NATOs høyeste sikkerhetsklarering bortsett fra tilgang til atomhemmeligheter, som krever en tilleggklarering som det ikke ble ansett at jeg hadde bruk for. Jens Stoltenberg fikk ikke en gang en vanlig sikkerhetsklarering i Forsvaret i 1990 som følge av irregulær kontakt med KGB i mange år. Likevel er han statsminister i dag. Uten sikkerhetsklarering.

I seg selv forteller det mye. Om reelle maktforhold i Norge.

Nå skal jeg ikke ta med så mye om min omfattende erfaring fra etterretning. Få har som jeg levd så tett på øst-tyske Stasi i mange år og brynt meg på russiske FSB fra jeg var ung. Ingen journalist har drevet så omfattende research innen generell og spesifikk etterretning som hva jeg har. Jeg har dype faglige studier i emnet. Det som er opplagt for meg, kan synes som flass for vanlige folk og de fleste journalister. Dette er en bransje hvor bedrag er daglig rutine. I ulike former.

Etterretningsorganisasjoner analyserer først og fremst virkeligheten rundt seg for å skaffe et solid grunnlag til å fatte beslutninger på for landets ledere. I tillegg har du en operativ del som handler på informasjonen og kjører operasjoner i andre land. Du er lovlydig hjemme og bryter alle lover som er nødvendige ute. For å si det enkelt.

Russland er kjent for å benytte drap i stort omfang, det er nærmest en daglig rutine i FSB. Disse drapene blir utført på maskert vis, det kan skje med gift eller rene henrettelser kan bli lagt inn i et teppe av bedrag hvor omverdenen blir narret til å forholde seg til et falskt motiv som om det skulle ha vært reelt. Jeg har sagt at nettopp dette skjer nå etter massedrapene på Utøya, men ellers var dette klassiske fenomenet enda mer tydelig i en liknende operasjon i 1999. Nemlig i trippeldrapene på Orderud gård, hvor en annen av Johan Jørgen Holsts medarbeidere ble skutt sammen med foreldrene. De to siste drapene skapte det falske motivet som alle handlet og besluttet ut fra etterpå. Enten det var ved domstoler eller i medier.

Bajonetter fra Moskva er benyttet mye opp gjennom årene for å holde lojale mennesker som Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland og Gro Harlem Brundtland skadefrie ved makten som statsministere, og da har jeg bare nevnt dem som har vært regjeringssjefer de siste tjue årene.

For at ikke drap skulle bli sporet tilbake til Moskva, brukte KGB ofte etterretningstjenester i andre kommunistland for å utføre såkalte "våte operasjoner." Bulgaria var mye brukt, men ikke i Skandinavia, hvor Stasi i Øst-Tyskland gjennomførte drapene. Blant andre på statsminister Olof Palme i 1986.

Det beste teamet til å likvidere profesjonelt på en måte som i de fleste tilfeller gjorde at leger oppfattet det som naturlige dødsfall, ble opplært og utviklet i Norge. Dette teamet fra Stasi gjennomførte selve drapene på Orderud gård, mens andre team skapte kamuflasjen både før og etterpå ved å skape narrespill rundt målene på en måte som gjorde at saken kunne bli avsluttet ved å arrestere noen i familie og omgivelser og dermed besegle hva som i virkeligheten var hendt og hva som var det reelle målet.

Det store og virkelige målet med drapene var å beholde den russiske kontrollen over Norge, slik som målet for drapene i sommer også er. Et annet delmål for Moskva var å beholde Kjell Magne Bondevik som statsminister.

Når du dreper på vegne av en annen stat og har gjort det i mange tiår både i innland og utland, får du ganske god oversikt over det store bildet også. Det sier seg selv.

Når nå politiet i det stille har trosset statsminister Jens Stoltenberg og begynt å arrestere dem som utførte drapene på Orderud gård, kan både Stoltenberg og Bondevik virkelig begynne å skjelve, og jeg kan garantere at de fort vil bli mer opptatt av å redde seg selv enda mer enn å tenke på Anders Behring Breivik.

De kommer til å møte langt smartere folk enn Behring Breivik med et annet og mer reflektert forhold til døden. Med dyp innsikt i norsk og internasjonal politikk og forakt for slike svake mennesker som Stoltenberg og Bondevik. Begge de to politikerne ville ha blitt iskaldt drept av dette gamle teamet fra Stasi i Norge. Hvis gruppen hadde fått beskjed om det. FSB overtok gruppen med disse profesjonelle morderne fra Stasi i 1990, og den har siden hatt hendene fulle som internasjonale slaktere med base i Norge. Som i praksis er en integrert del av Russland allerede på dette området.

Kristin Kirkemo var en av dem som fikk lang fengselstraff for å ha medvirket til trippeldrap på Orderud gård i 1999. Hun ble dømt for straffbar unnlatelse og slapp ut av fengsel som den første av de dømte i august i år.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/orde ... d=10089105


Norulv Øvrebotten
Uttalelsene som kan felle

VG medvirker i dag igjen til å befeste illusjonen om at denne bedragoperasjonen fra russiske FSB, er et isolert forhold som kun er Anders Behring Breiviks verk som soloterrorist avgrenset til en dato i juli og før. Avisen spinner videre på narrespillet som Bergens Tidende dro i gang før helgen, og som lederen i Høyre, Erna Solberg og SV'ere bevisst ble koblet inn i blant andre politikere, og som snur forholdet på hodet med hensyn til hvem som begår grovt pliktbrudd. Det er slike som Erna Solberg og ikke sjefen i PST som begår brudd på plikter. Mot det norske folk.

Alle bygger på en forutsetning om at terroraksjonen er en hendelse som ligger bak i tid, 22. juli, men det er jo feil. Som trenet analytiker ser du jo at operasjonen begynte i god tid før 22. juli og fortsetter fortsatt. Det er også det vanlige mønsteret.

VG skriver videre i dag om "uttalelsene som kan felle" PST- sjefen og alle er hentet fra den første forvirrede tiden. Uttalelser som kan felle Jens Stoltenberg er det ingen som er opptatt av, og de er mange når du har oversikt over hele bedragoperasjonen som blir kjørt for å integrere Norge mer åpent inn i Russland. Stoltenberg var godt foreberedt på hva som skulle skje 22. juli. Derfor kunne han spille rollen som taler til minne for ofrene, som han visste han måtte holde i god tid før det smalt i Oslo og på Utøya. Det hører også til bildet av denne udåden. Jens Stoltenberg medvirker til forbrytelsen ennå.

Hvem er det viktig å ta? Forbrytere som medvirker til en så alvorlig forbrytelse eller politiet? Stortinget har som på 90-tallet blitt narret til å snu forholdet på hodet igjen, narrespillet er det samme gamle identifisert til KGB, og som har denne følgen, og at avisene i Schibsted, fra Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad i vest til VG og Aftenposten i øst, pisker opp dette grunnlaget som snur opp ned et viktig forhold i samfunnet, bør ikke komme som en overraskelse. Lederen for 22. juli-terrorens spesielle komité i Stortinget, Knut Arild Hariede, har permisjon i stillingen som direktør fra nettopp Schibsted. Som eier disse avisene som FSB benytter til narrespill når det måtte passe. Slik er Norge skrudd sammen.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo ... d=10024286Norulv Øvrebotten
Det neste trekket

Hva blir det første trekket som Jens Stoltenberg & Co forsøker seg på i en desperat situasjon etter å ha blitt avslørt? Det har jeg forutsagt lenge, for grunnregelen i politikk er at de store tyvene henger de små, og neste regel er at ravnene hakker ikke ut øynene på hverandre.

"Lov og rett er et nett, med så sære masker i, at de store går fri mens de små henger i."

- Piet Hein

Så da kan du vente deg at små tyver blir forsøkt hengt for at følgene skal maskere de store tyvene, og at det blir gjort på en slik måte at det indirekte skal skade meg. I logikk er det sagt at døden er det sikreste, men i en stat hvor russiske FSB har kontrollen, kan du også være sikker på at det alltid er et nytt narrespill som blir kjørt for å maskere følgene av de forrige. Bedrag lappes over bedrag.

Jeg har forsøkt å sprenge på forhånd alle brannmurene som er laget, og det har jeg neppe klart. Langt vanskeligere har jeg gjort det, veldig mye vanskeligere. Både i Oslo og andre steder.

http://www.youtube.com/watch?v=jmKdfGWf ... 090D93BB0F


Norulv Øvrebotten
Når ble Jonas Gahr Støre vervet i KGB?

Trolig i Frankrike som ung student. Frankrike har vært i akkurat samme situasjon etter krigen som Norge. Med andre ord er landet en kamuflert russisk dobbelstat hvor Russlands makt i dag hviler som i Oslo i stor grad på egeninteressen til den herskende politiske klassen som har medvirket til å skape "Cosa Nostra" i generasjoner.

Det faste grepet om juristene som FSB har i Norge finner du også i Frankrike.

Når du ikke har den virkelige konteksten klar for deg i vurderinger av franske politiske forhold heller, tenker du innenfor en altfor liten boks, slik de fleste gjør også når Norge er boksen som det blir tenkt innenfor.

Skjebnen til den omstridte og uhyre intelligente sosialisten DSK, mannen som ble regnet som en sikker vinner i neste års presidentvalg hadde det ikke vært for sex-liv og fengsel i New York, har vakt mange spekulasjoner. At Dominique Strauss-Kahn gikk i en klassisk honningfelle hvor svakheten hans for kvinner ble utnyttet til å lure det amerikanske politiet til å kaste ham i fengsel, er det vel ingen med erfaring innen etterretning og skitne triks som betviler.

Noen mener det var president Nicolas Sarkozy, som i motsetning til DSK ikke har mer enn han trenger i hodet, Putin plassert en agent i sengen hans straks han ble president, som sto bak angrepet fra skyggene mot en utfordrer.

Helt feil. Med riktig kontekst for hendelser og handlingsmønsteret identifisert sammen med korresponderende hendelser før og etter både i Frankrike og ellers i USA og Europa, er jeg ikke mye i tvil om at russiske FSB sto bak sex-fellen.

Siden FSB kontrollerer det mangfold av motstridende tjenester som fransk sikkerhetspoliti og etterretning er bygget opp som - i et nettverk av labyrinter med de siste tråder til Moskva, var det ikke noe problem å kjøre et narrespill både før og etter hendelsen med stuepiken i New York. Også denne bedragoperasjonen mot DSK fortsetter, slik alle bedrag av denne typen gjør, slike opplegg blir ikke avsluttet med verken skyting, bomber eller voldtekter, for å si det på den måten. De fortsetter. Så lenge det er behov. For å lappe nye bedrag over de gamle.

Bortsett fra feil kontekst, er denne artikkelen interessant. Den har vakt oppsikt, men den tilslører sannheten om hvem som virkelig sto bak. Derfor er trolig mye av informasjonen plantet med det som formål.

Paris er en fin by. Jeg har studert fransk der flere ganger og på mitt beste var jeg på føravansert nivå. Innen identifikasjon av det usanne Frankrike, er jeg på et litt høyere nivå. De fleste analytikere innen vestlig etterretning vil nok gi meg en veldig god karakter, jeg tror også Putin ville gjøre det. Fagmann som han er. Fra KGB.

http://www.nybooks.com/articles/archive ... auss-kahn/


Norulv Øvrebotten
Heftelser for livet

Hvis du vil ha verden forklart, skal du lytte til NRKs Kyrre Nakkim. Jeg kjenner ham ikke, men som gammel reporter i NRK og mangeårig sjefredaktør, er jeg i stand til å vurdere hans faglige dyktighet. Jeg vet ikke hvor mange journalister som jeg har ansatt og lært opp, men de er ikke få.

Kyrre Nakkim mener at noe alltid vil hefte ved PST og Janne Kristiansen etter det som er hendt i det siste, men det faller ham ikke inn at det kunne være målet til en fremmed etterretningstjeneste. Trikset er nemlig det samme som på 90-tallet. Ved hjelp av dette profesjonelle narrespillets karakter, blir forholdet mellom banditt og politi snudd på hodet. Det samme ble gjort da Lund-kommisjonen snudde utfallet av den kalde krigen på hodet på 90-tallet. Akkurat samme teknikken.

Forskjellen er nå at både Politiets Sikkerhetstjeneste og alle andre vestlige etterretningsvesen og sikkerhetspoliti, kjenner den smarte metoden innen manipulasjon som FSB (før KGB) benytter for å lure politikere og ikke minst ramme motstandere innen samme bransjen. I vest.

Det må være en ønskedrøm for Moskvas dyktige håndverkere at Norge har en nasjonalforsamling som kan brukes til å ødelegge eget lands førstelinjeforsvar med jevne mellomrom. Slik at kontrollen med pengebinge og alt det andre blir beholdt.

Den siste såkalte "Vår felles sak", Janne Kristiansen i PST, klarte seg i dag. Tross kjør fra medier og storting. Naive nordmenn må forstå at med en slik lokalisering og så mye penger og så lite vett, er Oslo som et trekkpapir for mafia fra hele Europa. Trolig er andre mafiabander et langt større problem for FSB og russisk mafia (noe skille er vanskelig å se), enn hva Stortinget utgjør. Det er lett match.

Å ha fokus på PST kan medføre at det skjer noe et annet sted som journalistene ikke får med seg. Det kan være i FSBs interesse, på ett grunnlag, men det kan være i PST og andre vestlige sikkerhetstjenesters interesse på et helt annet grunnlag. Det du har sett i dag, er bare skyggeboksing. Med ingen relevans for hva som skjer av virkelig betydning for Norge.

Hvis ikke lesere og seere er helt bevisstløse, burde de spørre seg hvorfor ingen reporter for eksempel spør mer om frimurernes rolle i denne saken. Bare for å ta en innfallsvinkel som jeg straks ville ha satt på papiret hvis jeg skulle tenke meg tilbake til den gamle redaksjonen i Ukeslutt i NRK Dagsnytt. Hvis jeg skulle ha kommentert sammenfall av mønster i en mer dypsindig kommentar, ville jeg ha trukket fram parallellen mellom general og frimurer Torgeir Hagens medlemskap i 22. juli-kommisjonen og historiker og SV'er Berge Furre med tette både til Stasi og hans medlemskap i Lund-kommisjonen.

Historien gjentar seg ikke, men den rimer, sier en dikter, men i Norge gjelder det ikke, for historien gjentar seg faktisk her. Samme gamle historien, samme gamle plottet, men nye aktører og ingen lykkelig slutt.

Kyrre Nakkim og en god del andre journalister burde spørre seg om det som de bruker tid på er særlig relevant. Burde de bruke tid og krefter på hva Janne Kristiansen sa 25. juli, tre dager etter det smalt i Oslo? Samme hva hun skulle ha sagt? Det som hendte var så alvorlig at du kunne grine av mindre, og hadde hun gjort det, ville Stein Kåre Kristiansen i TV 2 sagt nå at hun hadde vist svakhet og ikke egnet til å styre en så viktig tjeneste. Det er samme hva du sier når FSB har så mange venner i Oslos medieverden.

Mediene kan kryssklippe og fremstille en pressekonferanse i eget bilde så mye de vil, jeg så hele forestillingen tidligere i dag, jeg ser hvordan TV 2 redigerer i kveld, og jeg tenker mitt som erfaren redigerer på desk. Janne Kristiansen og PST viste en selvsikkerhet i dag som kommer av å ha kontroll over en situasjon. Mens kvinner unnfanger i vellyst og føder i smerte, har journalister og etterforskere til felles at de unnfanger i smerte og føder i vellyst.

Hvis ikke Grete Faremo, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg klarer å hindre politiets arbeid, som de har holdt på lenge med nå, kommer det snart et ras av arrestasjoner. Både i Oslo og i andre byer og land.

Kyrre Nakkim kan spare kreftene til det skjer. Han og de andre journalistene i NRK vil få nok å kommentere. Mange mennesker som du aldri hadde tenkt deg, kommer til å få heftelser for livet. Den dagen spillet kommer opp i dagen for alvor.

http://www.nrk.no/video/det_vil_fortsat ... 318DAFC85/


Norulv Øvrebotten
Spionasje og sex

Spionasje er verdens nest eldste profesjon, her får du en historie om verdens eldste også, sex, spill, intriger, drap og alt som bare thrillere fra fiction kan drømme om. For en som lever i denne thrilleren, er det mer et mareritt. Jeg er i det minste populær på nettet for tiden og tilsvarende upopulær blant eliten i Oslo.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/fac ... 51345.html


Norulv Øvrebotten
Fakta på bordet - en papegøye for FSB

Justisminister Grete Faremo sier hun er glad for å få fakta på bordet, men sannheten er at hun avfeier alle viktige fakta og er satt inn som justisminister for å berge et russisk herredømme i Norge. Hva hun gjorde i Forsvaret er helt utrolig. For en som kjenner dette systemet.

Hvor viktig er et faktum om at Anders Behring Breivik betalte litt over hundre kroner til et polsk firma før bombeeksplosjonen, uten at det fremgikk hva han hadde kjøpt? Alle ser at det er temmelig perifert, men dette er støvkornet som Grete Faremo & Co har blåst opp til en stor sak, og sannheten er at Grete Faremo oppfører seg som en papegøye for advokat Johan Fredrik Remmen, Jens Christian Hauges gamle høyre hånd som alltid er sentral i hva russisk etterretning kaller aktive politiske tiltak. Hun er en papegøye fra Setesdal. Intet annet.

"Hun sitter så lenge hun sitter," er en formulering som Grete Faremo har fått beskjed om å si om sjefen for PST fra Johan Fredrik Remmen, som i tillegg til å være en av russiske FSBs viktigste kontakter i Norge, er den fremste juridiske rådgiveren for Arbeiderpartiet og LO. Det er smart bedrag hele tiden. Alle positive forhold blir gitt en samtidig negasjon og andre blir narret til å handle på grunnlag av negasjonen. Signaturen er KGBs. Jeg kan bevise fremgangsmåten hans og KGB i detalj.

Smak på formuleringen: "Å sitte så lenge som du sitter." Den er ganske absurd, men ut av et slikt uttrykk som kunne ha vært hentet fra en satire fra George Orwell, blir det plantet mistillit uten å si det rett ut. Bakgrunnen for all spinningen som snur forhold mellom politi og skurk på hodet, igjen? En betaling på vel hundre kroner langt tilbake i tid.

Ut fra irrelevante forhold er Stortinget pisket til opprør, ikke bare fordi de folkevalgte er hjelpeløse, men de også er redde for stillingene sine. Å fokusere på et beløp på hundre kroner, kan de klare intellektuelt, men å fokusere på 3000 milliarder kroner som dette Stortinget ikke har virkelig kontroll over, det er de ikke i stand til. Det er synd for oss andre.

Oljefondet har Russland hånd om. I virkeligheten. Det følger direkte av gjeldende struktur i staten. Den er like dobbel russisk i 2011 som den var i 1939.

http://www.dagbladet.no/2011/12/02/nyhe ... /19259156/


Norulv Øvrebotten
Hva er det store bildet?

Når oppmerksomheten bevisst blir avledet til en temmelig irrelevant faktura på vel hundrelappen som i seg selv ikke fortalte noenting, kan det være greit å ta en liten oppsummering av hva som er fakta. For å låne en formulering fra justisminister Grete Faremo. Jeg skal ta de store fakta. De helt store linjene. Så du har det virkelige store bildet klart for deg.

I 1938 foreslo en stortingsmann fra Høyre å endre grunnloven på usant og ulovlig grunnlag. Det var et bedrag. Følgen var at stortingsvalget i 1939 ble tryllet bort ved bedrag, det sittende Stortinget ble sittende utover perioden som det var valgt for. Med den følge at også regjeringen Nygaarsvold ble sittende med den utøvende makten, noe den gjorde til 1945. På beviselig usant og ulovlig grunnlag.

Det som fant sted som en følge i 1939, etter at Stortinget var lurt trill rundt i 1938, var i virkeligheten et statskupp, og utviklingen skulle snart vise at sovjetiske NKVD, forløperen til KGB, sto bak. Fremgangsmåten var det russiske spillet i det negative rom, en bedragmetode som ikke ble identifisert før jeg gjorde det i 2005 og publiserte funnene. Da fikk mange en aha-opplevelse i vestlige hovedsteder.

Hva som blant annet har gjort denne russiske teknikken så intelligent og utspekulert, er at den benytter lov og rett som kamuflasje. Smart bedrag blir maskert som smart jus.

En analytiker som skal finne ut av virkeligheten, vil søke å isolere elementene og finne loven eller lovene som styrer forholdet mellom elementene, og deretter sette sammen elementene på grunnlag av denne loven eller disse lovene, og problemet skal være løst. Med et sant bilde av virkeligheten til følge. For å si det enkelt.

Før jeg kunne finne loven eller lovene, måtte jeg isolere elementer. Det tok mange år. Da begynte det virkelige problemet, for jeg fant ikke loven eller lovene som styrte forholdet mellom alle de sorterte bitene. Det var fullstendig sprøtt, og det tok lang tid med grubling og analyser av fakta og teori før jeg innså at nettopp det var poenget. Dette VAR nemlig selve loven som styrte alle elementene. Det var sprøtt. Det var crazy. Med hensikt.

Eureka!

Hele poenget er at fremgangsmåten innebærer at rasjonalitetens grunnlov, kontradiksjonsprinsippet, også kalt motsigelseloven, blir brutt konsekvent og konsistent. I absolutt alle forhold. Det var en fantastisk oppdagelse. Som var som å bryte lesekoden som seks-åring. En ny virkelighet åpnet seg. Biter falt på plass som perler på en snor.

Jeg hadde identifisert KGBs viktigste og hemmeligste oppskrift for bedrag. Overalt. Ikke bare i Norge. Både på taktisk og strategisk nivå og alt som skulle befinne seg mellom. Å bryte Aristoteles prinsipp for at noe eksisterer, for at noe overhodet er til, som han selv sa, var selve arbeidsmetoden. Fra øst.

I amerikanske CIA og FBI og britiske MI5 og MI6 var jeg den skjulte helten fra 2005. Det samme i Canada og Tyskland.

For å holde meg til Norge og forhold til andre vestlige land, hadde oppdagelsen til følge at USA og Storbritannia oppdaget at Sovjetunionen og senere Russland i alle år hadde brukt Norge som dobbeltagent mot dem. Med størst følger for atomvåpenbalansen, altså på det helt store og avgjørende nivået. Hvor dommedag eller ei blir avgjort.

Hva gjorde Russland, bortsett fra å prøve å drepe meg igjen?

Ganske mye strategisk mange steder som følge av avsløringen, men mest avgjørende her hjemme var at Putin etter avsløringen, som var så stor at den ble holdt hemmelig i vest, ikke så noen strategisk hensikt med å kamuflere Norge som et vestlig land lenger, og med regjeringen Jens Stoltenbergs hjelp satte han i gang en prosess som skulle trinn for trinn snu et tidligere maskert russisk herredømme om til et åpent russisk herredømme. Denne prosessen har holdt på som planlagt i seks år nå.

Dette er det store bildet fra 1939 til 2011.

Russland trenger i realiteten ikke spørre lenger om å gjøre noe som helst i Norge. USA har trukket seg tilbake etter det norske sviket, og russiske krigsskip er å se i økende antall i norsk farvann og ved norske oljeplattformer uten at det blir varslet eller spurt om tillatelse først.

Dagens regjering fører bevisst eget folk bak lyset, og det russiske skjulte herredømmet fra 1939 blir nå gjort mer og mer synlig. Det er faktum. Som noen vil synes er ganske skremmende og ubehagelig.

Noe som ikke endrer dette faktum.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/trom ... /1.7900405Norulv Øvrebotten
Da kan du begynne nedtellingen.

Hvor lenge tror du Alf Hildrum er på frifot?

Han har som sjef skapt TV 2 om til et redskap for de hemmelige russiske tjenestene.

Alf Hildrum har neppe lenge igjen før han mister friheten. Når nå Stortinget er sendt hjem for helgen.

Prinsippet i slike bedragoperasjoner fra russerne er at de fragmenterer alt. Det som er fullt og helt blir tomt og delt. Denne plantingen av informasjon fra FSB i TV 2, følger et kjent handlingsmønster mellom de hemmelige russiske tjenestene i Russland og TV 2. Bedraget ruller videre.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo ... d=10024397


Norulv Øvrebotten
FSB konstruerte et opplegg i A-pressen for ham som ga ham en utbetaling på over 20 millioner kroner før han gikk over til TV2. Kamuflert utbetaling fra russerne. Noe politiet vet om.


Norulv Øvrebotten
Alf Hidrum og hans venn, tidligere statsråd og styreleder i NRK, Hallvard Bakke, har lenge vært overvåket for mistanke om å arbeide for FSB. De gjør det for penger. Akkurat som vennen Arne Treholt som ennå jobber for FSB og er blitt rik på det. Bruk og gjenbruk er vanlig.

Nå forstår du kanskje hvorfor Stortinget er satt til å snu forholdet mellom politi og banditter på hodet igjen. Hva som egentlig ligger bak narrespillet de siste dagene mot sjefen for PST.

Alf Hildrum ser slik ut:

http://www.egmont.com/Upload/Relateret% ... um_640.jpgNorulv Øvrebotten
Sabotasje og svik

Da Gardermoen ble valg til flyplass ut fra i virkeligheten russiske motiv for å skjule for godt gamle militære anlegg innen kontraetterretning mot Amerika, ble det gjennomført omfattende sabotasje mot det konkurrerende alternativet. Som var Hurum. Måleinstrumenter ble sabotert og værdata manipulert. En ingeniør som interesserte seg for mye for denne sabotasjen av instrumenter og værdata på Hurum, ble drept etter å ha blitt lokket i en felle i København. Drapet ble maskert som et selvmord.

Denne fremgangsmåten fra begynnelsen av 90-tallet er karakteristisk for hvordan de hemmelige russiske tjenestene opererer her til lands. Både sabotasje og drap er en integrert del av russiske narrespill. Bombeeksplosjonen i Oslo sentrum og massedrapet på ungdommer, er bygget opp på samme måten. Kontinuerlig bedrag, et av de siste narrespillene var mot sjefen i PST, går igjen.

En bedragoperasjon blir påbegynt før et anslag og den fortsetter etterpå. De fleste tror at en hendelse som terroren 22. juli var en avsluttet hendelse, men det er helt feil. Tvert om, slike operasjoner fortsetter og fordi jeg kjenner fremgangsmåten har jeg ikke problemer med å plotte inn for eksempel Jens Stoltenbergs medvirkning til forbrytelsen. Dette er slett ikke noen fullbyrdet forbrytelse med hensyn til medvirkning fra ham og andre sentrale mennesker i Norge. De holder ennå på hver dag. Ikke minst med å maskere og avlede oppmerksomhet.

Jens Stoltenberg prøver hele tiden å falle eget politi i ryggen. Derfor satte han inn Grete Faremo som justisminister fordi Knut Storberget ikke gjorde nok for å knekke sikkerhetspolitiet. Straks ble Olav Kobbeltveit og andre gamle kontakter for Stasi i norsk presse mobilisert og du fikk narrespillet som hele Stortinget med Erna Solberg fra Høyre i spissen, har holdt på med i en uke. Uten å komme i mål.

Teknikken er som vanlig å snu forholdet mellom politi og banditter på hodet med den følge at politiet blir knekket slik at bandittene får fritt leide. Denne metoden er kjørt med suksess mange ganger, og særlig var suksessen stor med Lund-kommisjonen på 90-tallet. Hvor Stortinget satte i gang en gransking av politiet i stedet for bandittene.

Politi og sikkerhetspoliti er blitt kraftig manipulert under denne store bedragoperasjon med innlagt terror mot den norske befolkningen. Målet er å sikre og befeste dagens system i Oslo som er under russisk herredømme fra gammelt av. Jens Stoltenberg følger en russisk kjøreplan i alt hva han sier og gjør. Ha ingen illusjoner om noe annet.

Under selve terroren 22. juli, ble politiet veldig mye manipulert ved hjelp av falsk informasjon fra russisk etterretning, som blant annet har kontroll over telenettet ved hjelp av Telenor. Det som utad blir sagt er datafeil og manglende rutiner i politiet terrordagen i juli, var egentlig følgen av bevisst hacking av politiets datasystemer for å lage kaos og gjennomføre operasjonen. Alt i regi av russiske FSB, som før het KGB.

Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Kristin Halvorsen er de sentrale statrådene for de russiske hemmelige tjenestene innad i regjeringen. Som nå får mye hjelp fra Russland hver dag. Til å lure egne landsmenn.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/oslo ... d=10024304Norulv Øvrebotten
Når motivet er å berge seg selv blir følgen Cosa Nostra

Hvordan skaper du egentlig "Vår felles sak?"

Nå skal jeg forklare nøyaktig hvordan mafiaen skaper "Cosa Nostra", hva som på norsk kalles "Vår felles sak." Eller direkte oversatt: "Vår sak."

Bare glem at dette er italiensk og eksotisk. Det er ikke bare i Italia at de virkelig store pengene er. De er lettest tilgjengelig hvor de blir passet dårligst på. Som i Norge. Hvor Russland egentlig kan ta ut så mye penger som stormakten vil. Enten i mindre inntekter fra olje og gass eller maskert og direkte fra statskasse og oljefond. Det følger av selve dobbelstrukturen som staten har. Josef Stalin la inn en strukturfeil i den norske staten til fordel for Moskva allerede på slutten av 30-tallet.

Du skal herved få strukturen i handlingsmønsteret som går igjen når mennesker blir bundet sammen til å medvirke til forbrytelser. Ikke noe skaper sterkere solidaritet i virkeligheten enn å medvirke til noe galt, og jo større forbrytelser, desto sterkere blir limet mellom dem som medvirker.

Norsk politikk, nærings- og samfunnsliv for øvrig har medvirket så lenge at samfunnstopper i ulik grad er direkte eller indirekte blitt fanget i Russlands spill i det negative rom. Selv når spillet er avslørt og disse toppene står avkledd for all verden utenfor, husk at andre land følger nøye med på hva som skjer her til lands, er de ikke i stand til å rive seg løs, gjøre motstand. I stedet blir viljen bøyd og de medvirker sterkere til gale ting og videre forbrytelser. Svik mot eget land er noe av det alvorligste som mennesker som er gitt tillit av et folk kan gjøre. Særlig når det blir gjort helt bevisst.

Dette fenomenet med å medvirke enda mer i kriminelle forhold i stedet for å snu, har du fått demonstrert tydelig denne uken. Blant annet i narrespillet med dårlig skjulte motiver mot Sikkerhetspolitiet. Alt som er hendt i dette forholdet er basert på tull og tøys ved nærmere undersøkelser. Irrelevant for dagens sikkerhetssituasjon.

Stadig flere har behov for å berge seg selv i Norge om dagen. I et stort bedrag med innlagt terror har behovet for å maskere såvel fortid som nåtid økt kraftig innen den norske eliten. Norge har lenge vært i samme situasjon som alle byer og samfunn som er kontrollerte av mafiaen havner i rundt om i verden. Da oppstår den faste følgen av den klassiske mafiafelle. Selve organisasjonen i seg selv blir nemlig forbrytelsens beste forsvar. Norge er et lite land med knapt fem millioner mennesker. Det er en organisasjon som dekker russiske forbrytelser stadig mer fordi toppene medvirker til forbrytelsene.

Vi har i over 70 år i realiteten vært kontrollert av en stormakt som i dag har 140 millioner mennesker. Som har vært styrt med mafiametoder siden statskuppet i 1917. Disse metodene førte til smart og maskert statskupp også i Norge i 1939, men Stalin valgte å maskere Norge som et vestlig land for å bruke Norge innen kontraetterretning mot andre land i Vesten, først og fremst USA. Som oppdaget den russiske muldvarpen i vest i 2005.

Om mennesker opptrer sammen i et fåtall eller i et stort antall, er følgene av det smarte russiske spillet de samme. Fordi selve mennesket er det samme overalt.

Nå skal jeg beskrive strukturen i hva som skjer helt eksplisitt innen denne formen for kriminalitet. Du vil ut fra egne erfaringer fra det personlige liv kjenne igjen fenomenet når jeg gjør det helt klart for deg. Du skal ikke ha gått mer enn på epleslang og bli tatt for å forstå mekanismen, men mye her i livet blir ikke forstått før noen forklarer det for deg.

Hva de hemmelige russiske tjenestene hele tiden gjør i alle viktige forhold i Norge, er å narre andre til å handle på usanne forutsetninger. Hvis mennesker ikke er oppmerksomme, blir de lett lurt, og selv om de skulle være oppmerksomme, blir de som regel også lurt, for det lages usanne forutsetninger for alle forhold fortløpende.

Poenget er å narre tredjemann til å begå svik mot andremann. Eller røve og samme hva det egentlig skulle være av kriminell aktivitet. Det skapes kontinuerlig det som i strafferetten heter villfarelse, denne villfarelsen blir styrket og hele tiden utnyttet.

Når du blir lurt til å medvirke til noe galt ved å begynne å handle og beslutte på usanne forutsetninger, skjer det først som følge av uaktsomhet. Du er ikke oppmerksom nok. Hva som skjer deretter når du oppdager følgene og i særdeleshet hvis de er alvorlige, slik de er på toppen av samfunnspyramiden i Norge om dagen, hvor det er risiko for lange fengselstraffer og dødsstraff, er at du tar spranget over til forbryternes rekker for alvor og begynner å handle med vilje for å maskere og dekke over hva du har gjort som følge av feil etter uaktsomhet før.

Dette er den klassiske syklus med hensyn til følgen av det bevisste russiske spillet. Som du ser demonstrert i all offentlighet hver dag i Norge for tiden. Hvis du vet hva du skal se etter. Norge er rene russiske spillebulen med de følger som det har.

Erna Solberg i Høyre er et typisk eksempel på denne svakheten hos mennesket som art. Hun har vært statsråd sammen med stasminister Kjell Magne Bondevik, hun har gjort så mye galt etter i virkeligheten å ha handlet på russiske premisser i de fleste viktige forhold for landet det meste av sitt politiske liv, at hun ikke har noen vei tilbake. Erna Solberg har også hensyn å ta til venner i og utenfor politikken, hun er fortapt i det russiske spillet. Det er skapt en solidaritet mellom henne og alle de andre i samme situasjon. Moskva bare befester "Vår felles sak" for hver gang det lappes nye bedrag over de gamle. Ved hjelp av slike som henne.

I det siste spillet i spillet mot Sikkerhetspolitiet, er Erna Solberg gått fra vondt til verre siste uken, og for å berge seg selv, har hun forlatt alt hva som med rimelighet kan legges til grunn å være belegg for. Det er blitt ganske vilt og utenfor virkeligheten, hva hun sier. På grunnlag av det rene skjære tøys. Følgene er ikke tøys.

Erna Solberg er et godt eksempel på Homo Sapiens under press. Bare les denne artikkelen. Jeg tror ikke hun står høyt i kurs hos den jevne bergenser. Eller andre her på Vestlandet. Bare Moskva er fornøyd.

Cosa Nostra. På norsk.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/1 ... -tidligereNorulv Øvrebotten
Erna Solberg er ikke alene

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland spilte rollen som hun skulle på Utøya i sommer, fanget i det russiske spillet som hun er. I det hele tatt gjør mennesker hva som helst for å komme seg ut av kniper. Hva som helst. Å bli reddet av Russland på denne måten, blir også svelget unna.

Da USA hadde avslørt Norge som russisk dobbeltspion, markerte president George Bush dette ved å holde Gro Harlem Brundtland tilbake i passkontrollen da hun kom til Washington i 2006. Hun ble nektet innreise til USA i mange timer.

Deretter la han ned den amerikanske flybasen på Island og fjernet alle amerikanske forhåndslagre for å komme Norge til hjelp med kampfly i en krise eller krigssituasjon. Fra fem flystasjoner i Norge.

President George Bush bare overlot oss til Russland. Etter å ha kommet til det punkt hvor han i 2006 utstedte den store strategiske beslutningen i et hemmelig direktiv.

Jens Stoltenberg holdt det hemmelig og begynte den strategiske prosessen med å gjøre det maskerte russiske herredømmet til et stadig mer åpent.

Norulv Øvrebotten
Svakt argument, hev stemmen

Norsk presse blir stadig spakere. Etter hvert som jeg forteller om det russiske spillet som de brukes til og hvor lett journalister og redaktører lar seg lure trill rundt av kolleger som jobber for russiske FSB. De eldste av disse agentene havnet hos Russlands hemmelige tjenester stort sett etter å blitt overtatt fra øst-tyske Stasi. Da Berlin-muren falt og DDR ble nedlagt som stat. I 1990.

Dagbladet har en redaktør, Lars Helle, som skal overta Stavanger Aftenblad snart, og Helle er blitt benyttet til narrespill fra Moskva en rekke ganger. Blant annet mot meg selv. Lars Helle har vært et lydig redskap for advokat Johan Fredrik Remmen, Jens Christian Hauges høyre hånd.

Advokat Remmen spiller en sentral rolle i bedraget som kontinuerlig spinnes rundt terroren 22. juli. Han gir mange av instruksjonene til kontakter i regjeringen.

Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, har vært stille i det siste. Det samme har sjefredaktør og grunnlegger av AKP (m-l), Hilde Haugsgjerd. De to har gjort Aftenposten om til Russlands beste avis i Norge. Da Harald Stanghelle var sjefredaktør for Dagbladet, ansatte han Marie Simonsen som politisk redaktør. Hun ble vervet av Stasi som ung, jobber for FSB, og jeg publiserte denne viktige informasjonen om henne for en tid siden. Nå er det tyst fra den kanten.

Martine Aurdal kom fra SV-avisen Ny Tid til Dagbladet, hun var redaktør i det gamle hovedorganet til SV. I dag er det hun som forgjeves forsøker å holde levende flammen som ble tent i forrige uke av Olav Kobbeltveit, en gammel agent for Stasi og nå FSB, som har vært politisk redaktør i Bergens Tidende. i det hele tatt er tittelen politisk redaktør i Norge noe som skal få deg til å lukte etter KGB med en gang. Stein Kåre Kristiansen i TV2er politisk redaktør, han er registrert som informant i de listene om Stasi-agenter som CIA sitter på. Nå har jeg ikke en gang nevnt Arne Strand i Dagsavisen.

Martine Aurdal benytter i dag trikset om at hvis du har et svakt argument, så hev stemmen. Det er like lite effektivt som når lederen i Høyre, Erna Solberg, gjør det samme om dagen. Det er imidlertid en interessant observasjon. Martine Aurdal burde kanskje ha spurt hva pressekolleger som Knut Lindh og Per Erik Borge gjorde i Stockholm i februar 1986, og fokus og kunnskap kunne ha blitt langt mer interessant og spennende. Med større oppslag til følge.

Nå er kjernen i det russiske spillet som politikere og pressefolk for tiden blir narret inn i og lett medvirker til, å snu forholdet på hodet mellom politi og skurker, slik at politiet på nytt skal bli knekket og skurkene igjen skal ha enda friere leide. Derfor er fokus blitt som det er blitt. Jeg har forklart sammenhengen.

Sannheten er alltid den stikk motsatte av hva den blir oppfattet som når det er russernes spill i det negative rom som er motoren i utviklingen. Med den innsikten i bakholdet, kan du lese også denne kommentaren i dagens Dagbladet. Da har du grep om virkeligheten.

http://www.dagbladet.no/2011/12/03/nyhe ... /19259726/


Norulv Øvrebotten
"Prosessen"

Dette var tittelen på en bok som tidligere leder i LO, Gerd-Liv Valla, skrev etter at det i 2007 ble kjørt et typisk russisk narrespill mot henne med den følge at nestleder Roar Flåthen erstattet henne, slik det var planlagt på forhånd. Moskva fant ut at Valla truet den viktigste agenten på toppen, statsminister Jens Stoltenberg, og bestemte seg for å fjerne henne.

Også da ble pressen lurt trill rundt til å legge til grunn en falsk problemstilling for forståelsen, med feil kontekst til følge, og det ble skrevet milevis med artikler som var en følge av en bedragoperasjon som gradvis ble bygget ut slik vi nå ser i forbindelse med terroren 22. juli. VG og Olav Versto var sentrale premissleverandører, og i sommer var turen kommet til daværende politisk redaktør Olav Versto. FSB hadde ikke bruk for ham mer. Han druknet.

Å manipulere ved hjelp av psykologer og psykiatere som blir trukket inn i spillet, er en gjenganger i norsk historie. Diagnosen på forfatteren Knut Hamsun rett etter krigen ble omtrent skrevet av Jens Christian Hauge på statsminister Einar Gerhardsens kontor. Psykiateren Gabriel Langfeldt ble psykiateren alle lo av da Hamsun noen år senere gjorde hele diagnosen til skamme og skrev "På gjengrodde stier" som en veldig gammel mann, men med like elegant og skarp penn som før. Han beviste for all verden at diagnosen "varig svekkede sjelsevner" var bare tull og laget til politisk formål.

Advokat Jan Fougner var advokaten som ble benyttet i en meget straffbar rolle i spillet mot Gerd-Liv Valla på samme måte som advokat Geir Lippestad blir brukt overfor drapsmannen Anders Behring Breivik nå. Når du begynner å lete i kjeden av advokater som er bundet sammen bak hverandre i slike bedragoperasjoner, vil du før eller senere havne hos advokat Johan Fredrik Remmen. Som fører arven fra Jens Christian Hauge videre innen "aktive politiske tiltak" fra russiske FSB, KGBs etterfølger.

De fleste pressefolk husker ikke fra tolv til middag, og jeg vil tro at de har glemt at advokat Jan Fougner bygget ut narrespillet gradvis til å omfatte psykiatriske diagnoser av Gerd-Liv Valla med bruk av såvel psykologer og psykiatere. Jeg har jo opplevd Johan Fredrik Remmen selv, da levde også Jens Christian Hauge fortsatt, og noe av det første de gjorde mot meg som sjefredaktør i 1996 var å manipulere meg inn i en situasjon hvor jeg kom til et møte alene med psykolog Tove Marberger som var hentet inn fra andre i ledelsen i avisen for å bedre teamarbeid og skape større selvutvikling og bedre ledelse. Noe som er naturlig i moderne bedrifter.

At jeg møtte henne alene når jeg trodde det skulle være andre fra ledelsen med, ble straks benyttet til å spre rykter om at jeg ikke var riktig god i hodet. Jeg hadde da bronkitt etter influensa og var fysisk medtatt og gikk på antibiotika. Dette er den sovjetiske metode. Den benyttes ennå i Norge. Fordi Russland har kontrollen. I virkeligheten.

Du skaper slike brohoder først. Deretter begynner du å spinne. Enda mer.

Hva er sannheten om massemorderen Anders Behring Breivik? Jeg kan ikke beskrive den i detalj, men ut fra det generelle opplegget og forståelse og informasjon som jeg har fått fra gode kilder, kan du danne deg følgende forløpige inntrykk, tatt i kortform:

Anders Behring Breivik er en innleid morder, den best betalte sådanne i norsk historie, han er den sanne psykopat - som er den riktige diagnosen, han har helt sikkert drept før, han måtte likevel dope seg for å kunne drepe så mange forsvarsløse barn og ungdommer, han er allerede blitt betalt enorme summer på forskudd for å gjøre jobben, og du vil finne spor av pengene hos advokatkontoret BA-HR i Oslo, hos advokatfirmaet Haavind og advokatfirmaet Schjødt.

Kjell Inge Røkke er en spiller bak kulissene denne gangen også, slik han var under prosessen mot Gerd-Liv Valla, som ble narret til å tro at Røkke var en venn i nøden.

Dette blodige spillet står ikke bare om noen milliarder kroner for slike som Røkke, eller de 3000 milliardene i Oljefondet, men kontrollen over hele Norge, og et hundretalls liv betyr ingenting i den sammenhengen. Ingenting. Det kan bli ofret langt flere uskyldige menneskeliv om det er nødvendig.

Å snu spillet med kraftige midler var nødvendig for Russland i år, for det skjedde mye som kunne true kontrollen over Norge både under og over overflaten på forsommeren. Veldig mye skjedde som kunne kompromittere Moskvas solide nettverk i Norge, og terroraksjonen snudde spillet med et stort slag til fordel for Russland og det sittende regimet i Oslo. Som Moskva måtte redde. Med slike brutale tiltak maskert i kontinuerlige narrespill både før og etter 22. juli.

Denne artikkelen i norsk presse fra tiden rett før det smalt, gir et inntrykk i virkeligheten slik den var før terroren reddet blant andre Jens Stoltenberg selv. Det er et skittent spill. Veldig skittent. Å operere utenfor vanlige menneskers fatteevne, er en god del av hemmeligheten når du skaper store bedrag som blender et helt folk.

http://www.abcnyheter.no/Meninger/Borge ... er-steklovNorulv Øvrebotten
Det lille land Norge og de store

I valget mellom Russland og Norge, som er den reelle problemstillingen, kan det være interessant å se tilbake på historien. Etter Napoleons kriger måtte Danmark gi fra seg Norge til Sverige, og da forsøkte nordmenn å gripe sjansen til løsrivelse med grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, men vi ble i union med Sverige fram til 1905. Da den ble oppløst.

Både 1814 og 1905 var forsøk på å få kontroll over egen skjebne og kan betegnes som norske kupp mot fremmed makt og herredømme, noe som ikke lyktes i et lengre perspektiv. Statskuppet i 1939 skilte deg derimot ut fra disse norske bestrebelsene på løsrivelse og selvstendighet ettersom det i prinsippet ikke ville ha ha vært noen forskjell på om det var Sverige, Sovjetunionen, Storbritannia eller andre makter som ved hjelp av femtekolonner begikk statskupp for å skaffe seg makten i Norge. Sovjetunionen erstattet Sveriges plass fra før 1905, men på en listig og maskert måte.

For i dette tilfelle var det Josef Stalins Sovjetunionen som indirekte grep makten på utspekulert og maskert vis i Norge, og det er denne makten som Russland i 2011 benytter sterk lut for å beholde. I sommer også terror. Med mye bedrag før, og mye bedrag etter.

Vi gikk fra union med Sverige til union med Russland, den siste ble maskert også fordi Stalin ville benytte Norge til spionasje til andre land. Noe som straks ble gjort. Både under selve krigen og for alvor da han fikk Norge meldt inn i NATO i 1949 med USA som mål for spionasje, etterretning og i særdeleshet kontraetterretning, slik atomvåpenkappløpet utviklet seg med Norge som et brennpunkt i verden som følge av landets geografiske plassering.

Når nå Norge som dobbeltagent for Russland er avslørt som følge av at USA og andre land oppdaget det, er det naturlig for Moskva å begynne en gradvis innlemmelse av hele landet i Russland, med andre ord hente hjem spionen som har vært ute på oppdrag og gjøre alt åpent og hylle ham for innsatsen. Den britiske dobbeltagenten Kim Philby flyktet til Russland etter å ha gjort jobben sin i vest og forrådt sitt eget land. Han ble mottatt som helt i Russland.

Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og flere nordmenn deler skjebne med Kim Philby. De blir sett på som helter i Moskva. De har fått i oppdrag å føre det norske folk inn i det forgjettede land, eller i praksis er det lagt opp motsatt, visumkontrollen er bestemt opphevet slik at russerne skal kunne komme fritt til Norge og fortrenge nordmenn. Med det er Norge gradvis borte. Å bruke innvandring for å undertrykke var Stalins taktikk i mange områder, bare reis til Estland, Latvia og Litauen, så ser og hører du om følgene av denne smarte teknikken. Disse landene var underlagt Moskva fram til Berlin-muren falt.

Den tyske okkupasjonen i fem år er ikke relevant for Moskvas makt over regjeringer i Norge, siden statskuppet kom før tysk invasjon og følgene av statskuppet ble ikke opphevet etter krigen, men forsterket fra Moskvas side. Moskvas norske kuppregjering ble sittende i London under krigen. Med kontroll over den staten som var lojal, men ikke i besittelse av landet fysisk, heller ikke formelt i krig, ettersom det var inngått avtale om kapitulasjon med Tyskland.

Når de fleste nordmenn har trodd at de har levd i et fritt og selvstendig land fram til nå, har dette sin bakgrunn i at Moskva benyttet oss i den fordekte krigen mot særlig USA og trengte vestlig kamuflasje for det. Frihetsfølelsen har vært falsk og skjedd på grunnlag av strategiske og taktiske behov i Moskva - for å kunne gi sovjetrussisk og senere russisk etterretning mot USA og andre en autentisk kamuflasje. Det lyktes godt i mange tiår. Med største skade for andre lands nasjonale sikkerhet fra og med det norske medlemskapet i NATO i 1949.

Etter 2005, da Norge ble avslørt som russisk dobbeltagent ute, har ikke Russland behov for denne kamuflasjen, men den fjernes litt etter litt og blir dekket over med en del vestlig aktivitet militært i en mellomperiode. For ikke å vekke for stor mistanke i den norske befolkningen og skape motstand mot å bli integrert helt i Russland.

Hvis du skaffer deg en formue ved tyveri og ran, bruker ikke politi og påtalemakt å ta særlig hensyn til om du senere hevder å ha vært en veldig lovlig borger og skaffet deg enda mer penger ved å plassere byttet fra tyveri og ran på en klok måte. Nå halter denne sammenlikningen, for statskuppet i 1939 har hele tiden blitt fulgt opp av nye forbrytelser, den siste store terroraksjonen for å befeste russiske herredømme, er ennå ikke fullbyrdet, for å nevne et utslag, men i prinsippet må følgene av statskuppet i 1939 vurderes på samme måte som alle andre forbrytelser. Med bedrag som viktig grunnlag.

Stortinget fra 1936 var ikke sant og lovlig når tiden det var valgt for gikk ut i 1939. Folket hadde valgt representantene for tre år. Da var heller ikke regjeringen Nygaardsvold sann og lovlig. Dette er lett å bevise. Når du har identifisert de hemmelige metodene som Moskva benytter til bedrag i saksbehandlingen. Følgen var et kupp med en ulovlig regjering, og denne følgen hadde inntrådt lenge før Tyskland invaderte Norge. Så tysk invasjon og okkupasjon er ikke relevant.

Russland sto bak kuppet. Norge hadde i realiteten hatt selvstendighet fra fremmed herredømme i 34 år. Siden har Sovjetunionen, senere Russland hatt den virkelige makten. Som følge av hvordan denne staten ble organisert.

Når en så sentral premiss for det som utad blir oppfattet som folkestyre, er blitt gjort usann, slik det skjedde gjennom selvtekt og forlengelse av egen funksjonstid ved hjelp av bedrag i Stortinget i 1938, med inntrådt følge i 1939, kan ikke senere valg og storting være sanne og gyldige, det følger av rene rasjonelle årsaker. Norge har ikke hatt noe lovlige storting og heller ingen lovlige regjeringer siden den gangen.

Dagens storting og regjering har usant grunnlag og er ulovlige begge to. Du kan ikke bruke følgene av at forbrytelsene har vært så godt utført at det tok 70 år å oppdage dem, som et argument for at forbrytelsene skal kunne fortsette. Noe som implisitt er tilfelle hvis du viser til at dette ligger så langt bak i tid at det må bli oversett og ikke har betydning.

Det har enorm betydning. Ikke bare ble Moskvas makt og skjulte organisering av en dobbelstat gjennomført, Lenin og Stalin doblet alt, men intern makt i Norge ble etablert på dette grunnlaget som hadde en fremmed og skjult forankring. Det har vært tilfelle fram til i dag. Denne makten er blitt befestet hele tiden.

Det går en grense for om du blir bedømt som forræder eller helt. En slik grense går som regel mellom land. Jens Stoltenberg er en forræder i Norge, men en helt i Russland. Her i Norge kan han få en hvit lapp på brystet og en kule, i Russland kan han bare få medaljer. Det gjelder alle i hans situasjon. Som begår svik mot eget folk fra en ansvarsfull stilling. Dette har dagens regjering visst godt, og derfor har den skjult hva USA gjorde etter 2005, og den har skjult hva den selv har gjort for å innlemme Norge i Russland. Skritt for skritt.

I det hele tatt fører dagens fremste norske politikere eget folk bak lyset. Ikke minst for å berge seg selv. Sitt eget skinn. Å medvirke til terror mot eget folk for å berge seg selv, er vel noe som du sikkert kan finne paralleller til i historien, men neppe så grovt og forsettlig og godt planlagt utført som i Norge i forbindelse med 22. juli.
Norulv Øvrebotten
Det nokså desperate narrespillet

Jens Stoltenberg er reddet av Russland. Som har benyttet terror til å befeste den langvarige makten sin i Norge. Til formålet ble det leid inn en norsk drapsmann som er betalt store summer for jobben. Dette er den brutale sannheten.

Denne mannen benyttes videre til narrespill, og Jens Stoltenberg er i dag ute i aviser og befester villfarelsen. Som da kan utnyttes enda mer. I det hele tatt ruller bedraget videre. Det begynner å bli temmelig desperat etter hvert. Siden stadig flere oppdager den forferdelig sannheten. Nemlig at Jens Stoltenberg og regjeringen medvirker til forbrytelsen og har gjort det hele tiden.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks ... xtor=RSS-3


Norulv Øvrebotten
Tilstått alt?

Muligens jeg i formiddag skulle ha skrevet "ble reddet av Russland for en stund" hvis han nå endelig er tatt og har tilstått. Da er det bare å henrette ham.


Norulv Øvrebotten
Å gjøre det utenkelige er nettopp det tenkelige for KGB

– Helt utenkelig, sier Kolberg, partisekretær fra 2001 til 2008, om påstander om at partiledelsen med bistand fra Utenriksdepartementet stanset utgivelsen av en bok som inneholdt navn på to norske KGB-agenter eller spioner tidlig på 2000-tallet.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7699740

Norulv Øvrebotten
Støre og Stoltenberg

De to navnene den gangen var Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, som begge for lenge siden ble identifisert som agenter for de hemmelige russiske tjenestene. I tillegg kommer det en rekke andre.

Infiltrasjonen som følge av full russisk kontroll fra skyggene har vært enorm. I alle politiske partier, medier og hvor det er av betydning.

Narrespillet med Lund-kommisjonen og de andre aktive politiske tiltakene fra Moskva som snudde utfallet av Berlin-murens fall opp ned i Norge, ga de russiske hemmelige tjenestene en unik mulighet til å plassere sentrale agenter inn i betrodde stillinger i samfunnet som ikke ville ha gått like lett mens Sovjetunionen hadde styringen. Den kalde krigen var over, var oppfatningen, ingen hadde lenger fokus på sikkerhet som før, og i denne illusjonen stortrivdes FSB, som var KGB med et annet navn. Det var fritt fram for de hemmelige russiske tjenestene. Som bygget opp nye frontfamilier i tillegg til de gamle.

Eventyret Kjell Inge Røkke er en eventyrlig suksess for Moskva. Snipp snapp snute. Eventyret er ennå ikke ute.

http://www.nettavisen.no/innenriks/poli ... 604894.ece


Norulv Øvrebotten
'Elsk rettferd, I som er dommere på jorden'

"Det er en gammel rettstanke hos oss at borgere kan søke rettsvern hos domstolene, ikke bare mot rettsovergrep fra andre borgere, men også mot maktmisbruk fra dem som styrer landet. Som Norges øverste domstol er Høyesterett lovens og rettens første vokter. Vi har ingen annen over oss enn Grunnloven og gjeldende lov. Men vi er ikke lovens herrer, vi er dens tjenere. Og vårt ansvar er dobbelt så stort fordi våre dommer ikke kan prøves av noen annen myndighet.

'Deligite justitiam, qui judicatis terram', sier et gammelt latinsk ord. 'Elsk rettferd, I som er dommere på jorden'.

Måtte disse ord alltid lyse som en ildskrift for oss dommere i Høyesterett, og for alle dommere utover hele Norges land."

Justitiarius Paal Berg
i åpningstale ved Høyesteretts første møte etter okkupasjonen
14. mai 1945.

"Die Aufgabe eines Gerichts besteht jedoch nicht darin, sich in die politische Entwickelung einzuschalten."

Reichskommissar Josef Terbovens
avslutning av brev til Høyesterett
3. desember 1940:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arti ... d=10041839
Norulv Øvrebotten
 

Re: Landssvik før og nå

UNREAD_POST BmOnline » Ons Mai 06, 2015 2:31 pm

Norulv Øvrebotten

Josef Stalins håndslag til Adolf Hitler i Norge

"Stalin var ikke det minste interessert i å legge hindringer i veien for en rask okkupasjon av Norge," skriver journalisten og forfatteren Egil Ulateig i denne artikkelen i Aftenposten fra 2010.

La meg legge til at det hadde heller ikke sentrale personer i Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Det Norske Arbeiderparti. Venstresiden i norsk politikk med sine åpne og skjulte bånd til Josef Stalin og hans hemmelige tjenester, var indirekte alliert med Nazi-Tyskland som følge av avtalen mellom de to totalitære regimene fra august 1939. Da Stalin og Hitler delte interesser seg imellom og inngikk et militært samarbeid som en del av avtalen. Som regulerte det nye vennskapet.

Du skyter ikke på dine venner. Heller ikke på dine venners venner. Derfor ble det aldri mobilisert i Norge før 9. april 1940. Derfor ble det aldri gitt ordre om å krige mot de tyske invasjonsstyrkene da 9. april kom. Landet ble lagt åpent fordi Stalin hjalp sin venn Hitler. Så Norge i realiteten ble tatt over natten.

Det er den brutale sannheten om krigen i Norge. I en slik kontekst faller alle bitene i puslespillet på plass. Det forklarer alt. Som før har vært uforklarlig. Stalins kaniner i Norge gjorde ikke noe som de kunne bli hengt for etterpå.

Egil Ulateig skrev i 2008 den enste biografien som er kommet ut om Stalins beryktede agent og drapsmann fra skyggene, den nå spå meget aktuelle Asbjørn "Osvald" Sunde. Boken het "Raud krigar, Raud spion". Den har jeg lest og kan anbefale. Asbjørn Sundes oppdragsgiver var NKVD - forløperen til KGB.

Asbjørn Sunde har nå - sammen med sine andre sabotører fra krigen - fått et omstridt monument over seg midt i Oslo under slagordet "Knus nazismen!" Monumentet fremstår med sine store hammer som en hyllest til Sovjetunionen. Som altså hjalp Nazi-Tyskland til å okkupere Norge. Til og med et tysk tankskip var på forhånd plassert i russisk Murmansk for å kunne forsyne den delen av den tyske krigsflåten som gikk til Narvik i april 1940.

Uansett hva du mener om det nye monumentet som indirekte hyller Sovjetunionen 70 år etter verdenskrigens slutt. Det burde stå på en annen plass. Nemlig på Youngstorget. Hvor det aller største forræderiet mot Norge fant sted. Fordi lojaliteten lå i øst. Også der. Ikke hjemme. Noe den for øvrig gjør fortsatt. Når du skreller løken til kjernen.

http://www.aftenposten.no/meninger/kron ... 65818.html

Ikke alle var helter
Vi bør tenke oss nøye om før vi innlemmer Asbjørn Sunde og Osvald-gruppen i vår krigshistories «Hall of Fame».
aftenposten.no

Vg farer med eventyr om at russerne forlot et fritt Norge i 1945. Ja, lyve har alltid passet VG utmerket:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/norge ... /23321953/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 1685
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
URL: bmonline.no


Gå til Norgesforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest