Roma-traktaten og utenriksministerens innrømmelser

Det AP har vært mest opptatt av, jo å innføre fandens prinsipper, les USSROMA i Norge. Jesuittparagrafen som var satt inn som en stopper i Norges Grunnlov, ble fjernet av forræderne i 1956. AP har ansvaret for ødeleggelsen av nasjonen, siden- både før og etter 2. verdenskrig.

Roma-traktaten og utenriksministerens innrømmelser

UNREAD_POST MeGaCool » Søn Mai 16, 2010 7:55 pm

1. De oppgaver som er gitt Felleskapet, skal gjennomføres av
-en forsamling;
-et råd;
-en Kommisjon;
-en domstol;
Hvert enkelt organ skal handle innenfor rammen av den myndighet det er tillalgt ved denne traktat.

Opprettelsen av en felles EUROPA hær. (Enda mer krig og elendighet) Det sanne ansiktet til nazi-unionen.

Roma-traktaten hadde tre hovedmål:
• Landene skulle ha en felles jordbrukspolitikk. De forpliktet seg til å la matvarer passere friere over landegrensene.
• Landene måtte gi opp deler av sin egen selvstendighet. Ja, her ser du hvor selvstendig landene er i EU!
• Landene måtte bygge ned tollmurene, slik at varene ble billigere.

Roma-traktaten er blitt endret seks ganger, gjennom Brussel-traktaten (1967), Enhetsakten (1986), Maastricht-traktaten (1993), Amsterdamtraktaten (1999), Nice-traktaten (2003) og Lisboa-traktaten (2007).

Så et meget interessant tema, Artikkel 240:
Denne traktat gjelder for ubegrenset tid. uoppsigelig tid, d.v.s. den er for alltid. Her ser dere, enda mer detaljstyrt og nasjonsfiendtlig.

Hvem var det så som stod sammen om denne romatraktaten, jo det var Belgia, Nederland, Vest-Tyskland, Italia, Frankrike og Luxemburg som ville starte et Europas Forenede Stater.

Folk spør, hva innebærer EFs fire friheter? "Hva ligger i de fire friheter som Norge vil få del i ved en Eøs-avtale med EF?" Og hva vil det bety hvis vi velger å stå utenfor?
Utgangspunktet for EØS-forhandlingene var EF-lovgivningen om "det indre marked" Vi forhandlet på EFs premisser ikke på EFTAs . EF-komisjonen
gjentar stadig at vi må godta alle de fire "friheter", altså fri bevegelse for varer, tjenester, kapital og personer.

Vi forhandlet bare om overgangsordninger, og minimale unntak fra EF-lovene. Fri bevegelse av varer mellom oss og EF-området eksisterer allerede. Før 1972 ble det sagt at vi ville få uoverstigelige poblemer for vår eksport på EF hvis vi ikke ble medlem.
Frihandelsavtalen av 1973 løste imidlertid hele problemet, bortsett fra foredlede fiskeprodukter.
Utenriksminister Hans D Genscher sa i Oslo høsten 1988 at vi ikke ville få problemer med vår eksport etter 1992. Tvertimot, frihandelen ville selvsagt bestå ; den er like meget i EFs interesse som EFTAs. Fra EF-hold er dette også bekreftet.

Sveitserne sier: "Det er utelukkende konkurranseevnen det kommer an på, enten vi er innenfor eller utenfor." Tror våre industriherrer at vårt kostnadsproblem vil løses som et sesam-sesam ved medlemskap? Staten må redusere bedriftenes sosiale kostnader og gjøre det mulig å øke egenkapitalen. Dette problem må vi i alle tilfelle løse selv. Her ser vi f.eks. hvordan Hellas kom ut i konkurs. De pensjonerte seg som 45-åringer. bl.a.
Det blir ikke mye "kjøtt på beinet" med slike sosiale kostnader. Det har selv ikke et lite land som Hellas råd til. Men si det til dem?

Nå er turen for England kommet til å belyse det samme problemet.

Vår tidligere utenriksminister H.M.Lange har offentlig innrømmet at saken ble ensidig og feilaktig fremlagt som et økonomisk spørsmål i 1962 (Dag og Tid, Jan. 1970) Han la skylden på saksforbrederne i departementene, og det er riktig at den planøkonomiske nasjonal-budsjett tenkning med sin totalbetraktning innebærer at det økonomiske aspekt blir overordnet i politikken, mens det bare skulle være ett av flere.
Dermed har Lange også innrømmet det som burde være åpenbart for alle i dag, nemlig at den nye §93 i Grunnloven er basert på en misforståelse av sakens natur, og derfor er ubrukbar. Paragrafen bestemmer at med 3/4 flertall kan Stortinget overføre myndighet til fremmede organer til å styre i Norge "på et saklig begrenset område." "Dog ikke beføyelser til å forandre denne Grundlov".

DE JURISTER som formulerte §93, var altså ikke klar over at siste punkt var uforenelig med Roma-traktaten og EF-retten. Enhver ny lov gitt av Brussel har umiddelbar gyldighet i medlemslandene, endog uten transformasjon til nasjonal rett; ja EF-dekretene går endog foran grunnlovene i EF- landene. Dette viser at EF er en ny statsdannelse.
Ergo har juristene som skrev §93 laget en sperre imot en inngåelse i EF. Fordi ingen kan endre denne ("Dog ikke beføyelser til å forandre denne Grundlov".)

Men derfor har de nå benyttet seg av § 26 i Norges Grunnlov, som de i 2006 innførte endringer på jfr traktats inngåelser.

Skriv fra Lektor Johan I Holm Mål og prinsipper Roma-traktaten
MeGaCool
Admin rådgiver
 
Innlegg: 7
Registrert: Man Des 28, 2009 10:33 pm
Norsk er best: 0

Re: Roma-traktaten og utenriksministerens innrømmelser

UNREAD_POST Goliat » Søn Mai 16, 2010 8:13 pm

JG Støre er nå en ny utenriksminister, som er mye slemmere enn H. M. Lange, som egentlig var meget skeptisk til EF og unionen.
Jonas G støre arbeider innbitt for å løpe ærender for jesuittene og EU. Han bryr seg ikke om norsk suverenitet. (Les løper for Russerne) Det var RUSSLAND som styrtet sin union, for nettopp å starte et nytt helvete i Europa. EU-unionen made in "ussr".

Vil påvirke EØS-avtalen
Oslo (ANB-NTB): Lisboa-traktaten kan få konsekvenser for norske påvirkningsmuligheter gjennom EØS-avtalen.

I sin redegjørelse i Stortinget tirsdag om aktuelle EU og EØS-saker sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) at traktaten indirekte vil kunne påvirke hvordan EØS-samarbeidet fungerer.

– Vi må forvente at behovet for å gjennomgå nytt regelverk helt konkret, bestemmelse for bestemmelse, vil kunne øke. Dette vil gjøre det mer krevende å foreta nødvendige avklaringer og oppnå enighet med EU i en del saker. Her må vi nok selv være de aktive pådriverne. Sentrale virkemidler er vår rett til deltakelse i ekspertgrupper og komiteer og vår tette dialog med Kommisjonen i hele EØS-strukturen, sa Støre.
– Hvis det i økende grad er uklart om og i hvilken grad nye rettsakter er EØS-relevante, kan det bli stilt spørsmål ved EØS/EFTA-landenes rett til å gi innspill til utviklingen av regelverket, fortsatte Støre.

http://www.demokraten.no/innenriks/Poli ... 101389.ece

Utenriksministeren fortsetter sitt moldvarp arbeide imot nasjonen han er satt for å tjene. Hvis vi leser i teksten over her om Roma-traktaten, så var det ingenting i veien med den frihandles-avtalen vi hadde med EF/Efta. De var egentlig fornøyde, da dette også var til fordel for dem.

Alternativet til medlemsskap er frihandel
Statsminister Harlem Brundtland forsøkte i Stortingsdebatten 12/3 1990 å hevde at det ikke finnes annet alternativ til medlemsskap enn en EØS-avtale. Det samme sier hun i et intervju som NTB sender ut ved årskiftet 1991.
Dette er ikke riktig. I et intervju med bladet Øk. Rapport (nr 21- 1987) påviste daværende generalsekretær i EFTA, Per Kleppe, at frihandelsavtalen med visse tilpassninger kunne opprettholde den frie adgang til EF-markedet som vi har i dag.
Vi trenger IKKE fri flyt av kapital og personer, bare varer.

USA, Canada og Mexico ordnet sitt økonomiske samkvem nettopp ved en utvidet handelsavtale. Frihandel har aldri i historien omfattet personer og kapital.
Per kleppe sa at det var en misforståelse når norske bedriftsledere tror at den hamonisering av varetyper, dimensjoner og kvalitets- og miljøkrav som foregår innenfor EF, bare kan skje med medlemskap. "Næringslivet har feil oppfatning av EFTA", sa han.


Gro lurte det norske folket, fordi hun ville hjelpe
http://grunnlovens-vektere.com/html/euforr_1.html jesuittene til Paven å få en enda raskere fart i sakene med å få Norge inn under en fremmed stat, herredømme stikk i strid med Norges Grunnlovs §1. Og ROMAs gamle lærersetninger er nå innført i Norge i tusentall. Det går først og fremst ut på å kunne eie i Norge uten å bebo eiendommen i landet. Eiendomssamfunnet, kontra allmenningsprinsippene som Grunnloven er tuftet på, dvs individenes forsikringsselskap er Norges Grunnlov, og de som Eier Norge, de bor der, INGEN andre. Dette er det Roma sikler etter. Kast jesuittene ut av Norge!
Innfør jesuittparagrafen i Grunnloven i morgen!

http://bmonline.no/html/utl_1.html Nederst på denne siden under Merknader.
Nei til nazi-unionen!

Sveits trives meget godt uten EU og EØS, tenk det dere
http://www.abcnyheter.no/node/117208

Goliat
Brukerens avatar
Goliat
Admin rådgiver
 
Innlegg: 10
Registrert: Ons Nov 05, 2008 6:26 pm
Norsk er best: 0


Gå til Arbeiderpartiet

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest

cron