Bibelens hemmeligheter

Er du i behov for forbønn, ta kontakt i Jesu navn.
Jeg ber for syke. Dette er i Herrens tjeneste og koster ingen penger.

Jakobs brev 5,15
15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.
16 Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Forumregler
Trenger du forbønn? http://bmonline.no/html/kristendom.html
Du finner meg på skype, Bmonlines eller tlf 41239887

Bibelens hemmeligheter

UNREAD_POST BmOnline » Tir Feb 07, 2017 7:56 am

Frykt ikke, fordi det er hva Satan vil at du skal gjøre. Kom til pottemakerens hus i dag og motta ditt nye liv.
Mange tar avstand fra Kristendommen, fordi de ikke kjenner Bibelens hemmeligheter. Men de har ikke fått med seg at det ikke var et nytt hode Gud lovte, men et nytt hjerte, ja et NYTT LIV! Jakobs 2,19. Du tror at Gud er EN, og gjør vel, djevelen gjør det samme og skjelver- ser dere? Så dere ser at sektene faktisk hevder at Gud er 3 personer- jfr Vatikanets vranglære. Så galt er det fatt i sektene, som hevder at de tror. De er i et evig mørke! Gå ut av det! Som dere ser fra Skriften, hvor det står skrevet at Satan tror at Gud er EN, tenk det, tenk det. Og så har Satan bidratt til at Roma er Guds stedfortreder på jorden, ser dere. Nøyaktig- og alle tradisjonene er med på løgnen- tar del i løgnene fra Roma, som er Sjøgen som bedriver hor. Hor er akkurat den samme ånden som bedriver vranglære i kirkene i verden. Derfor advarer Herren oss om dette i Åp 3,14 og Åp 3,22. "Den som har øre, han hører hva Ånden sier til meninghetene."
Men det vil også være en ånd i verden som vil forføre noen, Matt: 24-23-26: For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, og forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Det vil også stå fram kvinner og hevde saker og ting. Gud har ALDRI gitt kvinner det lodd å gå ut med ordet, fordi Eva snublet i slangen i Eden, og ved det fallet valgte Gud Mannen til å fronte Ordet mot Djevelen.

Bjørgulf
I Herren Jesus Kristus!

Faderen & S.jpg
Mange er det som ressonerer over Faderen, Sønnen og den hellige ånd- da de ble de påvirket av Vatikanet i Rom, hvor dogmen 3 personer i guddommen kom for en dag, i Dåpsbefalningen Matt 28,19. Det skjedde ved konsilet i Nikea år 325 e- Kr. Dette tar dagens sekter del i, uten å tenke over det-. Det er KUN EN ÅND i 3 egenskaper- ja TRE tjenester, ikke flere ånder-. Og Bibelen sier også i Joh. 10:30 Faderen og Sønnen er EN. Dette minner oss også om Eva i Edens Have hvor hun også begynte å ressonere over Ordet- i stedet for å tro det som det ER sagt av Faderen i Sitt Ord. Tenk, sektlederne er bundet i sitt hode etter Romas dogmer- som de påstår at de tar avstand ifra. Adventistene sitter i klisteret fra Roma- akkurat slik Pinsevennene også gjør. De er faktisk med i Kirkens Verdensråd- hvor Vatikanet er overhodet. Som om ikke det var nok- har også Adventistene en del bøker som Ellen White har skrevet- og i skriftene står det skrevet at kvinner skal tie i forsamlingen. Det er KUN Guds Ord som skal forkynnes i Menigheten, ikke Donald Duck.Merk dere; Han er den samme, i går, i dag, ja til Evig tid- den samme. Heb 13,8. Hans Evige Ord er uryggelig. Mark 16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Guds gjerninger.jpg
De gjerninger Jeg gjør, skal også dere gjøre, fordi Jeg går til Far. Tradisjonene i verden tror ikke på Mirakler- fordi de er forblindet pga sin egen vantro, som er synd.- Herren svor på at vantroen ikke skulle få komme inn i Hans Rike. Men Offerlammet var syndefritt, hadde ikke kommet igjennom en kvinne ved sex, fordi det var den Hellige Ånd som besvangret Maria, før Josef fikk sjangsen. Ser dere? Satan var først i Edens Have med Eva, men så var Gud først ute ved Jomfru Maria, ser dere og således ble Jesus født uten sex, og uten synd. Alle som kjenner Skriften vet at sex var synd før Jordens grunnvoll ble lagt. Herren kom selv i kjøtt som et offerlam, for å ta dødens brodd i vårt sted. Ser dere hvilken stor Kjærlighet Herren har for Sine Elskede? Den Kjærligheten er en million ganger renere og større enn verdens kjærlighet, som er skitten til sammenlikning.


Dette mine kjære, det nekter tradisjonene å ta imot. Verdensordningen, dvs dagens kirker og tradisjoner som Adventistene til eks.
De ser det ikke, fordi de følger mørket i stedet for Herrens Lys, tenk det. De sier at de tror, men gjør det motsatte. Altså kjødelig troende, dem som sier at dem tror, men ikke gjør det. Akkurat slik Lot i Bibelen gjorde det også- en kjødelig vantro, samme som i JV, PV, AT, DNK, Katolske K osv. De påstår å være kristne, men fornekter Guds Kraft og Navn. Merk dere treenigheten, dette finnes ikke i Guds Ord, men er fra mørket i Rom, som ALDRI har hatt noe med Kristus å gjøre- MEN- som fornekter Guds Ord, Kraft og Ild!
Der har dere sektene- hvor de er i dag. Kom ut av dette og inn i Kristus Jesus, Amen!

Hva er navnet.jpg
Ved Dåpen, hva er NAVNET? Vi skal frem til ET NAVN når dåpen utføres. Hva er navnet som Herren har satt på SITT HUS? Jo, Jesus Kristus. Og det er INGEN andre enn Ham, Amen! I stedet døper disse sektene i verden på titlene Faderen, sønnen, og den hellige ånd- og døper feil. Jeg har advart sektene om denne villfarelsen. Ap.Gj. 2.38 forteller nøyaktig hvordan dåpen skal utføres, nemlig til syndenes forlatelse, Amen!


Hvis de hadde skjønt at deres lysskjær er av mørket? Tenk hvor alvorlig det er. Du kan jo ikke si at du tror på Jesus Kristus- og samtidig fornekte Hans Evige Ord, ser du? Det Livgivende Lyset er den Hellige Ånd, Amen! Han gir Liv over Ordet i hver tidsalder. Når Faderen sender Sitt Lys, så blir det LIV.
Han lovte å gjøre det, men sektene og tradisjonene ser det ikke. Det står skrevet at den blinde leder den blinde, jusst det.
Merk dere hva Herren sier i Markus 7,7.- 7,13
Ved deres tradisjoner gjør dere Guds Ord virkningsløst, ser dere hva sektene gjør, kirkene gjør?

Adventistene snubler ved å døpe på Romas lærersetninger, nemlig 3 titler og har utelatt NAVNET- de er blinde akkurat slik Herren har forutsagt- i SKRIFTEN- og faller.
Første synd.jpg
Synden kom inn ved Vantro i Edens Have, hvor Eva ressonerte over ordet i prat med Slangens list. Bare et ord på skeiva var nok til at Eva falt i Synd. Derfor var det at Gud selv kom ned i kjøtt for å ta bort synden, slik at Han igjen kunne ha samfunn med oss. Herren skjuler seg for de vantro, men åpenbarer seg for de troende. I GT betød det død å se Herrens nærvær. I NT betyr det Liv, Amen! På Golgata skjedde det store Underet, hvor de som sang i synagogene ikke skjønte at Han de sang om var akkurat den de hadde korsfestet samme dagen. Det ble Fullbragt- slik at Satan tapte, og vi ble frie fra Satans grep, som var døden. Hele skylden vår ble betalt med den Allmektiges blod, Amen!Det er helt nøyaktig hva Herren advarer oss imot.

Fordi HAN kom til Sine Egne, men de nektet å ta imot Ham- der har dere det.


første synden.jpg
Ja, Bibelen skildrer fallet i eden billedlig, nemlig "forbuden frukt"- det var ikke epler, men sex som førte til fallet. Når dere leser om Guds tempelvoktere var de alle evenukker, ja de var Hellig, som ikke hadde gjort seg urene med kvinner.
Slangen var en vakker skapning, og Satan visste at han ved list kunne lage "skjemt i blodet" ved å bruke slangen, noe som skjedde. Slangen var et menneske likt å se til- men etter syndefallet fjernet Gud hans ben og armer og vi kjenner slangen slik han er på bildet her, etter straffen-.


Gå bort fra dogmen til møtet i Nikea, år 325, hvor de satte dogmen tre personer i guddommen inn i dåpsbefalningen, Matt 28.19.
"Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn er blitt skrevet inn og byttet ut med "På Herren Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse".
Gå ut og bort fra løgnene og menneskeordene, trosretningene og bekjennelsene som er av satan i tradisjonene som hevder at de tror.
Vend om til Guds Ord, Amen, Amen! GÅ BORT ifra Treenighetslæren til de døde sektene.
Vis meg hvor du finner dette eventyret- treenighet som sektene har laget seg i Skriften, ja i Bibelen? Fordi jeg kan fortelle deg at det finner du ikke i Guds Ord.
Dette er menneskeord som sektene vandrer forgjeves i. Er du i ei sekt og kjenner til dette, så er du forpliktet å vitne om Sannheten- ellers må du forlate denne døde sekten- fordi Gud forlanger 100 % adskillelse fra mørket. Vi kan ikke tjene to herrer.
Kom ut og bort ifra dette mørket- ta ikke del i dette, og JEG skal ta imot eder, står det skrevet, Amen!
INGEN kommer til Meg, uten at Faderen drager ham først, Amen! Det er ikke han som vil, eller løper- men Faderen som kaller.

Ikke ta del i urent, så skal Jeg ta imot eder, sier Herren, hærskarenes Gud.

Disse dogmene tar bl.a. den norske kirken del i- og Pinsevennene. De har et lyssskjær av de kommende goder, men fornekter Hans Navn og Kraft!!!


Jeg sier derfor, "Kom ut av henne Mitt folk," som det står skrevet. Kom ut av vantroen og inn i Kristus Jesus!
Dere må ikke gjøre Jesus til et uekte barn med to fedre. Fordi Bibelen sier at Faderen og Sønnen er ETT.
Det er en dødssynd de gjør, når de tar del i dette, og gjør Den Hellige Ånds sorg.
Les Matt 15,9 og Jak 4,3. Far, tilgi dem og la dem få være dine barn i Herren, Amen!

Og hva står skrevet i Joh 1. brev 1,6- 1,7 og 1,8?
6 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. 8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;

Å tro i sitt hjerte- avspeiler hvem du er-. Se på deres gjerninger sa Jesus. Den Hellige Ånds gjerninger er hva som beviser hvem du er. Røyker du da? Drikker du da? Nei- det gamle livet ditt er dødt- og du er født påny!
Da har du mottatt friheten, kjærligheten og freden som verden ikke kjenner! Amen.
Amen!

Det er med andre ord, KUN Guds Ord som er virksomt- ikke sektenes dogmer- som er Tradisjonene som Herren advarer oss imot- ja som fariseernes surdeig- med andre ord- løgner. Matt 15,9.
Tenk om de hadde trodd på Heb 13,8? Han er den samme i går og i dag...og for evig
.
Ser dere, det er mennesket som må forandres, ikke Gud.
Og det har HAN lovet og svoret på- at vantro IKKE skal slippe inn i Hans Rike. Hva er vantro? Jo, det er når du ikke tror på Hans rene Ord- da synder du. Å synde er når du ikke Tror på Guds Ord. Sektene har med andre ord ikke skjønt dette- da de fører en villfarelse inn i hjertene, som er i sektene, slik at de faller i synd, pga Vantro. Fordi når du Tror på Guds Ord, da er du i det NYE LIVET, Hans Sønns blod renser deg for ALL Synd, der har dere det. Men først må vi få bort det gamle livet i hjertet, og satt det nye inn ved Den Hellige Ånd, Amen!
Men alle mine søsken og alle mine brødre i Herren er TRYGG- etter at de har vært hos Pottemakerens hus og fått tatt imot det NYE Livet, Amen! Det er en GAVE, ALT er gjort klart, men DU må ta det i ditt EIE, ser du? Amen, Amen! Faderen har allerede gjort alt klart, derfor hvis du tror, så forsvinner alle sykdommene-. En sykdom er en demon, som er et uønsket liv- ved Kristus Jesus flyr de uønskede åndene ut av kroppen, fordi mørket trives ikke i det livgivende Lyset i Jesus Kristus, Amen! Så begynner kroppen å bygge seg opp igjen, ser dere.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hellig Grunn

UNREAD_POST BmOnline » Man Sep 10, 2018 8:59 pm

Ja, dere mine venner- Hellig Grunn- hører dere?

Hva er Hellig Grunn?
Hva sa Herren til Moses?

Ap gj 7,33:

33 Da sa Herren til ham: ‘ Ta skoene av føttene! For det stedet du står på, er hellig grunn. 34 Jeg har sett hvordan folket mitt blir plaget i Egypt og har hørt klagen deres. Jeg har steget ned for å fri dem ut. Gå nå! Jeg sender deg til Egypt.’

Ser dere mine venner- det er akkurat slik å være en troende, skoene er av verden og er URENE, derfor ta de av- idet du er en Kristen Troende så gjør Ånden deg Levende og Hellig-, Amen! Dette er bildet på hvor skillet er, mellom verden og den Troende.
Den Troende er på Hellig Grunn, Amen. Åhhh for en stoor hemmelighet. En Troende Kristen bryr seg ikke om verden, og hva verden har å si om ham, nei. Du vandrer freidig videre i ferdig-lagte gjerninger i Herren Jesus Kristus, Amen! Hva skjedde da Moses gikk ut av Egypt med Israel? Her ser dere bildet på Adskillelsen, ja Utvandringen fra Verden og INN i Herren Jesus Kristus, Amen! Hvor kun to trodde. Josva og Kaleb.

Du hverken banner, drikker eller røyker eller bruker rusgifter av noe slag. Og du går slett ikke til køys med nabokjerringer eller andre strippersker. Da er du i Herren Jesus Kristus.

Når det gjelder disse Tradisjonene som Herren har advart oss imot, jfr Mark 7.7 og Heb 13,9- slike som Metodistene, Pinsevennene og JV org- hvorfor blir vi advart dere? Jo, fordi disse Tradisjonene og kirkesystemene kun gjør EN ting, nemlig det samme som Moses gjorde da han slo på Klippen i stedet for å tale til Den, ser dere? Moses er et NØYAKTIG bilde på sektene og Tradisjonene, dvs Kirkene og Verdensordningen- som OPPHØIER seg selv.
Moses opphøiet seg selv- og fikk ikke komme inn i det nye landet.
Derfor Advarselen fra Herren vår Gud, Far og Frelser. Gå ut av Henne Mitt FOLK, så dere ikke tar del i hennes synder og får hennes plager, ser dere...?
Hvem andre fikk plager? Jo Lot fikk plager- og han er et bilde på ALLE dem som kaller seg kristne, ja kjødelige kristne- som IKKE kjenner sannheten, de finnes også i sektene.

Derfor er vi blitt advart imot å avlegge offer inne i disse sektene og systemene, ja kirkene i verden- fordi de e r døde- vi kan ikke be innenfor disse portene- fordi Tradisjonene er UTENFOR den porten som Herren har satt Sitt Navn på, og dermed tilber disse sektene og tradisjonene Herren forgeves, fordi de har menneskeord som doktriner, står det skrevet.

Ja, Vend om, Vend om- kom inn i Kristus- som er det livgivende Brødet for tidsalderen, ja uten arsenikk- slik sektene har.
Sektene opphøier seg selv- derfor må dere ikke ta del i deres dogmer.

Et rent hjerte.
Om vi ber aldri så mye uten å ha et rent hjerte, gavner det oss intet. Hva betyr det å ha et rent hjerte? Jo, det betyr at alt som finnes av verden- må slettes- og hvis du har noe imot noen, så må dette tilgies dem det gjelder. Du må legge av deg ALT som tynger ved korsets fot, Amen! Fordi holder du imot noen, så vil også Herren holde din synd mot deg. Det kalles å stange mot brodden. Fordi du i ditt hjerte vet at der er noe som gnager, må dette først rettes opp i, før du kan gå på vannet.

Bjørgulf
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Rådmannen i Stjørdal vil stoppe utdeling av Bibler

UNREAD_POST BmOnline » Lør Mar 02, 2019 10:12 am

Tenk det dere- døtrene har en uhemmet trang til å rive ned det som Fedrene var opptatt av.

Her ser dere en datter som passer nøyaktig til beskrivelsen, "Rådmann" eller uråds kvinnen Anne Kathrine Slungård vil stoppe utdelingen av Bibler på skolen, ser dere. Men tror dere hun ville være like kritisk om det var Koranen som ble delt ut? Slett ikke- ser dere? Til sammenlikning, anbefalte jeg President Trump i 2017 om å dele ut Bibler i alle skolene i USA, samt å stenge grensen mot Mexico, pga narkotraffikken og kriminelle.

Skole bibler i Stjørdal.gif
Det er kvinner som må til for å ødelegge Kristendommen i landet vårt, merk dere mine ord. Men stor takk til Damene som vet mye bedre.Så galt fatt er det blitt i Norge, de burde skjemmes og stikke og gjemme seg!!

Takk til alle dem som støtter opp om å dele ut Bibler på skolene, fordi raseringen og endringen av skoleundervisningen i Norge er ULOVLIG, jfr Norges Grunnlovs § 1. Norge er et fritt og selvstendig Rike...-

Jeg Erklærer ved Herren Jesus Kristus- Norge er et Kristent land, Amen! Herren sier- INGEN skal rive Dem ut av Min Hånd!

En Kristen- har Den Hellige Ånds frukter. Røker han? Drikker han whisky? Banner han? Er han hissig og oppfarende?

Mange forteller meg at de tror- og banner og drikker whisky o annet. Jeg kan berolige dere alle- de er ikke kristne ennå.

SÅ snart du tar banneord i din munn- har du svarten sjøl i fanget-.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Avgudsdyrkelsen er total

UNREAD_POST BmOnline » Man Apr 29, 2019 7:13 am

Ja, nå er vi i den tiden hvor ting kommer til å skje med rakettfart, dvs gudsfornekterne får seg et "skudd for baugen".

Sinden Kong Konstantins dager og det Nikeanske møtet- har de ikke gjort annet enn å rive ned Guds Ord og sette inn djevelens påfunn over hele "fjøla"- Bileamisme og menneskeord har blitt satt inn- i stedet for Guds Hellige Ord.

Men de klarte ikke å rive ned Åndens Kraft som lever i beste velgående hos dagens Troende.
Her er min kjære svoger i Herrens tjeneste.
Manfred forklarer her at Bibelen er 100% historisk sann-. Og United Nations lyver så det renner!

United Nations LYVER om at det ikke var jøder som var i området rundt Jerusalem 500 år før Kristus.

Bjørgulf i Herren, Amen!

Det blir en spennende dag for Josefine...
Sektenes tid er forbi... Vend om, vend om!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Avgudsdyrkelsen er total

UNREAD_POST BmOnline » Man Apr 29, 2019 8:44 am

Og hvem er det som har gått "fem på"? Jo, de befinner seg i det døde systemet under djevelens paraply i ALLE sektene og Tradisjonene og kirkesamfunnene i verden, hvor Vatikanet er deres overhode, dvs det dypeste mørket.

Av disse finns der utvalgte som er blitt meget grundig lurt av Satan. Derfor ADVARER Herren Jesus Kristus dem i Åpenbaringen 3,14.
Åpenbaringen 13,11-18.
Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt. Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret ved sverdet og overlevde. Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept. Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666.
Husk nå at det det var Det hedenske romerske Keiserriket som falt for sverdet. Men dets dødelige sår ble legt da de forenet seg med den nominelle kristne menigheten i Rom og blandet hedenskap og kristendom, og dermed ble Det hellige romerske keiserriket, som skulle bestå inntil Jesus kom for å utslette det.
Men Rom gjør det ikke for egen hånd. Døtrene hennes er med henne, og hun vil overta den uinnskrenkede makten gjennom Kirkens Verdensråd. Dette kan høres søkt ut for noen, men det er svært enkelt å se for alle og enhver, for akkurat nå i disse dager styres og kontrolleres politikken av disse som befinner seg i Kirkens Verdensråd- og på et beleilig tidspunkt vil de de demonstrere nøyaktig hvor stor den kontrollen er. Denne økumeniske bevegelsen vil ende opp med Rom i spissen, selv om folket ikke hadde sett det for seg på den måten. Det er slik fordi fordi det i Åpenbaringen 17, 3-6 står at Sjøgen, hemmeligheten Babylon sitter på Dyret. Hun kontrollerer det siste, eller fjerde, keiserriket. Denne romerske kirken gjør det.
Med verdenssystemet under seg vil Rom ha kontrollen og dette bildet (Kirkesystemet) vil være lydige mot Rom, fordi Rom kontrollerer gullet i verden.

William Marion Branham- BUDBÆREREN TIL LAODIKEA Menighetstid, den 7 og siste. Johannes Åp. 3,14-22.
Sitat fra de syv menighetstider side 318. i boken, En fremstiling av de syv menighetstider.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Bibelens hemmeligheter

UNREAD_POST BmOnline » Søn Jun 23, 2019 11:21 am

Guds Apostel Paulus. Galaterbrevet.

Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde – 2 jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia: 3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, 4 han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. 5 Ham være ære i all evighet! Amen.
Bare ett evangelium
6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det jeg har forkynt eder, han være forbannet!
Paulus' apostelkall
10 Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11 For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. 13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. 14 Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. 15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17 Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus. 18 Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i fjorten dager. 19 Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. 20 Gud vet at det jeg skriver til dere, ikke er løgn! 21 Så dro jeg til Syria og Kilikia. 22 Menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke meg personlig. 23 De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde. 24 Og de lovpriste Gud på grunn av meg.

Kommentar BmO:

Legg merke til at Apostelen Paulus advarte imot systemtro, dvs sektene og tradisjonenes doktriner, ja menneskeord. Og det er jo utrolig at mennesker som går ut og inn av disse systemene ikke kan lese eller studere sin Bibel eller sitte og grunne i sitt tempel?
Fordi hadde de gjort det- så hadde de jo forstått det glade budskap og gått de villfarne prestene i rette? Både Vatikanet og alle sektene er i det dypeste mørket, ja tradisjonene- den norske kirke, pv, at, jv, met. Bli lik Jesus er hva som er saken, intet annet. Herren sa, dere skal gjøre større gjerninger enn dette, fordi Jeg går til Far. Amen!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Bibelens hemmeligheter

UNREAD_POST BmOnline » Tor Aug 15, 2019 6:12 am

Mange er bundet fast til bokstaven, fordi de selv ikke har sittet i "tempelet" og studert Skriftene. Den som leser dette med vantro, sier at han ikke går i templer. Men en Troende vet at tempelet er ens egen kropp, og ingen stein bygning. Salig er de fattige i Ånden, for Guds Rike er deres. Fattige betyr at de ikke er millionærer, eller vasser i all verdens døde ting.

Johannes 3:16,18,36
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; …

Johannes 6:40,47
For dette er min Faders vilje at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal opreise ham på den ytterste dag. …

Johannes 8:51
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.

Johannes 11:26
og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Johannes 12:44
Men Jesus ropte og sa: Den som tror på mig, tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig,

Johannes 20:31
men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn.

Markus 16:16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Romerne 10:11-13
For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. …

1 Peters 1:21
I som ved ham tror på Gud, som opvakte ham fra de døde og gav ham herlighet, så at eders tro også er håp til Gud.

1 Johannes 5:1,11-13
Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, han elsker også den som er født av ham. Her er bildet- å bli født på ny, dvs døpt i Herren Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, Ap.gj 2,38. Ved Tro og Nåde.
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Bibelens hemmeligheter

UNREAD_POST BmOnline » Lør Sep 07, 2019 9:34 am

FELLEN- og TRADISJONENES FALLGRUVE

Og mine kjære venner som vandrer i kjødet- kom inn i Kristus- og forlat sektene som er i det dypeste mørket. Herren sier at Han ikke kan hjelpe noen som med vilje går bort fra Lyset og inn i et dødt system som ei sekt er. Du må lese din Bibel og derfor står det skrevet, Gransk skiftene- fordi dere Tror det er Liv i dem. Et medlemsskap der, i ei sekt eller et tradisjonsdekke, pv, at, kato osv, osv- tar livet av deg. Derfor gå bort og ut av mørket- og inn i Kristus- som er veien, sannheten og Livet, Amen!

Og HELE Bibelen forteller oss at Tradisjonene fører til Åndelig død.
Forgjeves tilber de Meg, fordi de har menneskebud som doktriner. Matt 15,9.

ALLE profetene i ALLE Kirketidsalderne fra den 1. Kirketidsalder og helt frem til idag i den 7. og siste Kirketidsalder Laodikea- så har samtlige Apostler og profeter sett meget nøye på Guds 1. Apostel Paulus- og passet nøye, meget nøye på at de ikke kom på avveier ved å lytte til skvalder fra Tradisjonene. ALDRI har Gud hentet Sine Apostler og profeter ut av noen Tradisjoner i Verden. Fordi de var i det dypeste MØRKET.

Gud hentet dem ut av Villmarken- og det var Guds valg- fordi Han visste at Han kunne stole 100 % på dem. Ser vi på Bileam, så får vi øye på dem som lot seg lokke av popularitet og penger.

Ser vi på LOT, så ser vi de kjødelige menneskene som tror at bare gode gjerninger alene er nok. Men det stemmer ikke. Man MÅ bli født påny, Amen!


Alt som er skrevet i det Gamle Testamentet i fortellingsfonn er skrevet som en formaning til oss slik at vi kan lære av det. Her er det- rett her i 4. Mosebok 23,9:
"For fra toppen av klippene ser jeg ham, og fra høydene skuer jeg ham; se, folket som bor FOR SEG SELV, som IKKE BLIR REGNET BLANT NASJONENE."
Der er det. Gud som ser ned fra toppen av klippene, ikke i en eller annen dal og ser etter deres dårlige sider og fordømmer dem. Gud ser dem på den måten Han ønsket å se dem - fra kjærlighetens og nådens høyde.


Her kan dere virkelig studere Nikolaittenes lære, som sektene og Tradisjonene snubler i idag! Meld deg ut av Tradisjonene, slike som Pinsevennene, Jehovas Vitner, Den norske Kirke, Adventistene- osv osv.

http://bmonline.no/download/Nikolaitten ... re0001.pdf

De bodde ALENE og de var ikke organisert. De hadde ikke noen konge. De hadde en profet, og profeten hadde Gud i seg ved Ånden; og Ordet kom til profeten og Ordet gikk til folket. De tilhørte ikke FN. De tilhørte ikke Kirkens Verdensråd, Baptistene, Pinsevennene, Læstadianerne, Jehovas Vitner, Presbyterianerne, Assembly of God eller noen annen gruppe. De trengte ikke å tilhøre dem.
De var forenet med Gud. De trengte ikke rådgivning fra noe
råd - de hadde "Så sier Herren" i sin midte. Halleluja!


I Herren
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Re: Bibelens hemmeligheter

UNREAD_POST BmOnline » Fre Sep 27, 2019 7:00 am

Ikke SHARIA men TALMUD er nå den store villfarelsen som President D Trump har signert..

Noahide Law, Not Sharia Law, Is The Threat
By Chuck Baldwin
September 26, 2019The Pharisees, Scribes, Elders and Priests of Israel were the great enemies of the Lord Jesus Christ. It was they who led the Hebrew people to crucify Christ and persecute and kill His apostles. These were also the men whose teachings and doctrines would later be compiled in the Talmud. The Sanhedrin was the governing council of these men and of the Hebrew nation at the time.

In his commentary on Matthew chapter five, the notable 19th century Bible commentator Albert Barnes (1798 – 1870) gives this background on the Sanhedrin:

The Sanhedrin was instituted in the time of the Maccabees, probably about 200 years before Christ. It was composed of 72 judges: the high priest was the president of this tribunal. The 72 members were made up of the chief priests and elders of the people and the scribes. The chief priests were such as had discharged the office of the high priest, and those who were the heads of the twenty-four classes of priests, who were called in an honorary way high or chief priests.

The elders were the princes of the tribes or heads of the family associations. It is not to be supposed that all the elders had a right to a seat here, but such only as were elected to the office. The scribes were learned people of the nation elected to this tribunal, being neither of the rank of priests or elders. This tribunal had cognizance of the great affairs of the nation. Until the time when Judea was subjected to the Romans, it had the power of life and death. It still retained the power of passing sentence, though the Roman magistrate held the right of execution. It usually sat in Jerusalem, in a room near the temple. It was before this tribunal that our Saviour was tried.

Most of today’s Christians are completely oblivious to the fact that the counterfeit State of Israel that was created in 1948 has re-established the Sanhedrin. Well, it did—in 2004. And while almost everyone in America is focused on the potential impeachment of President Trump (a sideshow produced by the gamemakers to keep the gullible trapped in the phony left-right paradigm), the Sanhedrin in Israel is this week (Wednesday, September 25 thru Friday, September 27) launching a new global body, The Organization of 70 Nations, that Israel hopes will take the place of the United Nations. But the purpose of this new global organization involves much more than nations sitting down to talk to one another.

During this three-day conference in Jerusalem, the nascent Sanhedrin is going to resume animal sacrifices and will call for the global implementation of Noahide laws, including the establishment of an international court based in Jerusalem that ultimately would be given the power to execute (via decapitation) anyone who commits "blasphemy" (this is the same charge that the Sanhedrin brought against Christ) by not submitting to the Talmudic/Chabadist form of worship. (They aren't advertising that part of the plan, of course.)

Obviously, the animal sacrifices of the Old Covenant were completely abolished by the supreme sacrifice of Christ on the Cross and the advent of the New Covenant—and by the destruction of Jerusalem in 70 AD, which included the total destruction of the Jewish temple where those sacrifices had taken place.

From Breaking Israel News (a rabid pro-Sanhedrin, pro-Talmud, pro-Noahide outlet):

On September 25, the 5,780th anniversary of the day on which Jewish tradition holds the world was created, the Sanhedrin is holding a conference for the emerging Organization of 70 Nations. The conference will culminate in an animal sacrifice made by representatives of the nations on the Mount of Olives in which they will renew the covenant made by Noah upon leaving the Ark.

The conference will begin on Wednesday evening, September 25, the 25th day of the Hebrew month of Elul at the Jerusalem Gate Hotel and continue until Friday, September 27. Lectures and discussions will focus on the Noahide obligations incumbent upon all of mankind. A major focus will also be the establishment of an international court based on Bible [Talmudic] principles.

As part of the conference, the representatives will visit the Temple Mount and pay an official visit to the Knesset with the Sanhedrin.

On Friday, the conference will culminate in a trip to the Mount of Olives where the nations will be invited to reenact the ceremony first performed by Noah upon exiting the Ark [animal sacrifice].

The altar must be built and the sacrifice made by someone from the nations who keeps the seven Noahide laws.

An international court will sit in Jerusalem and judge according to the important and recognized laws of the Bible [Talmud].

All members of the organization, states, nations, ethnic groups, tribes will have a seat and equal voting powers in the court of law as long as they accompany the people of Israel as it appears in the covenant composed by the Sanhedrin in 2018. [Emphasis added]

Let’s be crystal clear: The Noahide laws come from the Talmud, NOT from God’s Holy Word, the Bible.

And if you think that the acceptance and implementation of Noahide laws are not pertinent to us in America, you’d better think again. Did you know that our U.S. Congress and every president since Jimmy Carter have given Noahide laws official legal status in the United States? Donald Trump has signed official documents recognizing Noahide laws all three years he’s been in office.

Here is an excerpt of Public Law 102-14, dated March 20, 1991, and voted into law by the Congress of The United States:

Whereas these ethical values and principles have been the bedrock of society from the dawn of civilization, when they were known as the Seven Noahide Laws;

Whereas the Lubavitch movement has fostered and promoted these ethical values and principles throughout the world;

Whereas Rabbi Menachem Mendel Schneerson, leader of the Lubavitch movement, is universally respected and revered and his eighty-ninth birthday falls on March 26, 1991;

Whereas in tribute to this great spiritual leader, “the rebbe,'' this, his ninetieth year will be seen as one of “education and giving,'' the year in which we turn to education and charity to return the world to the moral and ethical values contained in the Seven Noahide Laws; and

Whereas this will be reflected in an international scroll of honor signed by the President of the United States and other heads of state:

Now, therefore, be it Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That March 26, 1991, the start of the ninetieth year of Rabbi Menachem Schneerson, leader of the worldwide Lubavitch movement, is designated as “Education Day, U.S.A.”

The President is requested to issue a proclamation calling upon the people of the United States to observe such day with appropriate ceremonies and activities.

Here are some bullet points you need to remember about the Lubavitch movement and Talmudic Noahide laws:

*Noahide Law calls for the death of anyone practicing idolatry (defined as any type of worship other than Talmudic worship), blasphemy (this, again, was the charge the Sanhedrin used against Christ, the apostles and every Christian persecuted under its dominion), sexual immorality (as weirdly defined in the Talmud) and stealing (from Talmudists—but it is perfectly permissible for Talmudists to steal from the Goyim); it also obligates everyone to set up Talmudic courts to administer these Noahide laws.

Before I proceed further, in order to more fully understand the above paragraph, I urge readers to order Michael Hoffman’s outstanding book Judaism’s Strange Gods.

*Maimonides (12th-century Talmudic rabbi; his writings are regarded as canonical to the Talmud. He is blasphemer Ben Shapiro’s hero and biggest personal influence) said that Christians are idolaters and pagans. He writes:

Know that this Christian nation, who are making the claim of a messiah, with all their many different sects, are all idol worshippers and all their holidays are forbidden, and we deal with them regarding religious issues as we would pagans.

Therefore, one must know that in every one of the Christian nation’s cities which has an altar [meaning house of worship], it is a pagan house of idolatry without any doubt.

The Christians are idol worshipers and Sunday is their religious holiday, therefore we may not trade with them on Thursday and Friday of every week, and needless to say on Sunday, which is forbidden everywhere [trade in this context refers mainly to not paying back loans received from the Goyim].

*As a closet Chabadist, Donald Trump followed the laws of Maimonides by repeatedly not paying back loans and investments. He has stolen millions—perhaps even billions—of dollars by following Talmudic law of not paying back loans and investments from the Goyim. Take a guess who bailed him out of those 7 bankruptcies? Right! His fellow Chabadists. And, of course, Donald Trump’s daughter Ivanka and her husband Jared Kushner are high-ranking Chabad/Lubavitch cultists.

*American Public Law 102-14 states that Noahide laws are the foundation of American civilization [NOT TRUE—Reformation theology and Natural Law formed the foundation of American civilization], that it is our responsibility to transmit them [Noahide laws] to the next generation, and every president since Jimmy Carter has signed an international scroll along with other heads of state pledging to use education to put the world under the Noahide laws.

*Jewish legal groups that advocate for Noahide laws are promoting capital punishment laws that comply with the Talmudic form of execution, namely decapitation, be established.

*There are many Christian Zionists who are willingly complying with this agenda and who are working with the Sanhedrin in Israel to promote the Noahide laws, including the building of a third Jewish temple and the resumption of animal sacrifices in anticipation of a coming messiah.

From a spiritual perspective, everything about the implementation of Talmudic Noahide laws—including building a third Jewish temple and advocating for (or excusing) animal sacrifices in anticipation of a coming messiah—is blatant sacrilege. The Messiah came 2,000 years ago, and the Hebrew people rejected and crucified Him.

As a result of Israel’s rejection of their Messiah, God destroyed their holy city, Jerusalem—including their holy temple. He instituted His New Covenant with all mankind in which there is neither Jew nor Gentile, but all are one in Christ.

Everything—and I mean everything—about the attempted implementation of Talmudic Noahide laws, animal sacrifices, a third Jewish temple (under the New Covenant, the bodies of Christians, through the indwelling Holy Spirit, form a new temple of God—I Corinthians 3:16, 17; 6:19) and the counterfeit State of Israel itself is a work of antichrist to deceive the world and remove people from the New Covenant work of grace through Christ’s death and resurrection and bring them under the bondage of Old Covenant Law—a covenant that Christ has fulfilled and thereby abolished in His flesh (Ephesians 2:15).

From a political perspective, Talmudism and Noahide laws are a much greater threat to liberty in America than Islam and Sharia Law. MUCH GREATER.

The U.S. Congress has never passed any form of Sharia Law in U.S. Public Law, but it has passed Talmudic Noahide laws. No U.S. president has signed a document officially recognizing Sharia Law, but every president since Jimmy Carter has signed documents officially recognizing Talmudic Noahide laws.

Furthermore, it is Talmudic, not Sharia, policies that are driving America’s federal government (and most, if not all, of our State governments) today. Abortion-on-demand, pornography, government thievery, gun control, a burgeoning police state, teaching the theory of evolution as fact, atheistic public education, perpetual war, using the accusation of antisemitism as a tool to silence critics, passing laws against people who would boycott Israel over its genocidal treatment of the Palestinian people, the judicial branch of government circumventing the legislative branch by creating laws from the bench, the relentless attacks on America’s Founding Fathers, the Zionist media’s “1619 Project,” etc., ad infinitum, are all tools and tenets of Talmudism.

For all intents and purposes, America is already being subjected to Talmudic Law; and the implementation of Noahide Law is now also becoming a reality. And absolutely none of this could be happening without the enthusiastic, albeit spiritually blinded, support of America’s Christian Zionists—a term which, by definition, is the ultimate oxymoron.

The Talmudists of today are the Pharisees of yesterday. They were the enemies of Christ and the Church then; and they are the enemies of Christ and the Church now.

P.S. In light of the Talmudic/Chabadist “Organization of 70 Nations” conference that’s taking place in Jerusalem this week, I spoke last Sunday on the subject The Talmud, Chabadism And Noahide Laws. I highly encourage readers to watch it. I am also including this new message in The Israel Package - Set Two. This package also includes my message The Destruction Of Jerusalem.

Also very germane to and further illustrative of the contents of this column is Michael Hoffman’s outstanding book Judaism’s Strange Gods.

I strongly encourage folks to avail themselves of these materials (while they are still legal to distribute) in the hope that something said in these books and messages will help to awaken the slumbering masses of Christians who have been tranquilized by Scofield Zionism.

© Chuck Baldwin

https://www.breakingisraelnews.com/1364 ... -covenant/
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Hvem er isralittene -egentlig?

UNREAD_POST BmOnline » Tor Feb 13, 2020 8:27 pm

Hvem er egentlig israelittene?


https://youtu.be/-_pBwpOoLo0Amen!
Brukerens avatar
BmOnline
Admin
 
Innlegg: 2550
Registrert: Ons Nov 05, 2008 2:44 pm
Bosted: Norge, som kunne vært det vakreste sted på jord
Norsk er best: 0

Neste

Gå til BmOnlines kristendomsforum

Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 3 gjester

cron